General grant call: The arts (7 December 2018)

Browse the archive

Vapaa taiteilija Lauri Ainala 57 600 € Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Teen monialaista taide -ja kulttuurityötä, jonka sekä aiheena että kohteena on Etelä-Savo ja Savonlinna.

Omia teoksiani työstäessäni työskentelen useimmiten ilman konsepteja, käsikirjoituksia tai ajatusta lopputuloksesta. Kokoan arkistoja niin äänistä, teksteistä, kuin videopätkistäkin. Myöhemmin elementtien yhteydet hahmottuvat intuitiivisesti ja ne kudostuvat uusiksi kokonaisuuksiksi ja teoksiksi. Minulla on aina useita projekteja käynnissä.

Olen nyt työstämässä mm. kokeellista dokumenttia, henkiseksi "jatko-osaksi" vuonna 2010 julkaistulle elokuvalleni Unien Savonlinna.

Teen myös yhteistyöprojekteja toisten taiteilijoiden kanssa. Niissä prosessi on hyvin erilainen, kuin yksin työskennellessäni. Nyt työn alla on jo vuosia käynnissä ollut projekti Band of weeds, jossa mukana on kuvataiteilijat Kalle Hamm ja Hermanni Keko, sekä ambientmuusikko Olli Aarni. Seuraava äänite tulee käsittelemään nuokkuesikkoa ja jääleinikkiä, joita uhkaa häviäminen Suomen luonnosta.

Kolmas laaja projektini on Savonlinnan uusi taidemuseo, poikkitaiteellinen taidenäyttely ja tapahtumakokonaisuus, jota olen ollut järjestämässä nyt kaksi kertaa. Tänä vuonna toimin tapahtumassa pääjärjestäjänä ja yhtenä kuraattoreista. Taidenäyttelyssä olivat mukana Anssi Kasitonni, Maria Stereo, Jenni Yppärilä, Kalle Hamm, Jyrki Riekki, Karoliina Paappa, Elina Rantasuo, Sami Sänpäkkilä ja Annamari Nousiainen. Savonlinnan uusi taidemuseo -projekti jatkuu (toivon mukaan) vuonna 2019.

Taiteilijana ja kuraattorina toimiminen ilman minkään sortin koulutusta kuihtuvassa itä-suomalaisessa pikkukaupungissa on mielestäni rohkeaa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

KM, esitystaiteilija Katariina Angeria 100 800 € Ekotaiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kokonaisvaltaisen ekologisen taide-elämän synnyttäminen pohjoisella viljelyäärellä Muoniossa ja Muodoslompolossa on merkityksellisintä, mitä olen 49-vuotisessa elämässäni tehnyt.

Muodoslompolon minikylässä (Pajala, Ruotsi) remontoimme mieheni kanssa vanhaa tullia residenssiksi ja kodiksi, säilytämme uhanalaista Fjällnäsfåria ja maatiaiskana Bjurholmshönsiä, koeviljelemme maatiaisohralajikkeita, kehitämme pohjoista hugelkultturia ja otamme juuri käyttöön erään kyläläisen pakettipellon. Tuotamme lähes lainkaan jätettä, mutta kylläkin rajoja ylittäviä poikkitaiteellisia kulttuuritapahtumia.

Olen vuodesta 2015 lähtien tehnyt Muonion eri yhteisöissä rohkeita taide-avauksia, jotka ovat poikineet näkyviä muutoksia ja tuomassa taidetta osaksi kunnan ja yhteisöjen ajattelua. Tuloksina on mm. perustettu taidegalleria, otettu prosenttitaideperiaate osaksi uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelua, käynnistetään klovneriatyöskentelyä TK:n vuodeosastolla ja viritellään viherhoitosuunnitelmia.

Lapissa toteutan paikkasidonnaisia prosesseja: Joutomaiden unelmia, KEHOllista vallankumousta ja taideinterventioita nk. Hannukaisen kaivosalueella. Otan askelia poliittisen taiteen ja teknologia-avusteisen tanssin tekijänä.

Valinta keskittyä paikalliseen ja maitse tavoitettaviin työkohteisiin kumpuaa tarpeesta juurtua ja käyttää luovuuttani pitkäjänteisiin, sosiaalisesti ja poliittisesti vaikuttaviin tekoihin syvyyssuunnassa.

Rakennan kokonaisvaltaisesti kestävää elämänmuotoa, joka antaa syvän merkityksen tunteen ja ravitsee taiteellisia tekoja. Venytän valinnoillani taiteen tekijyyden konventioita. Otan poliittisesti kantaa taiteellani ja elämänmuodollani. Periferiassa taito ja tieto voivat myös kumuloitua.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

ANTI - Contemporary Art Festival yhdistys ry 320 000 € Shortlist LIVE! -tapahtumakokonaisuuden toteuttaminen Kuopiossa vuosina 2019–2022

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Shortlist LIVE! on täysin uusi ja koko esittävän taiteen kentällä uniikki tapahtumakokonaisuus, joka eksponentiaalisesti lisää ANTI Festival International Prize for Live Art -palkintoehdokkaana olevien live art -taiteilijoiden ja -taiteen muotojen näkyvyyttä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, kasvattaa alasta käytävää keskustelua ja purkaa niitä merkityksiä ja arvoja, joita live art -taiteella on erilaisille yhteisöille ja yksilöille. Se pohjautuu ANTI-festivaalin vuosittain myöntämään live art -palkintoon, sen kehittämiseen ja vaikuttavuuden kasvattamiseen tulevaisuudessa. Keinoina ovat palkinnonsaajaehdokkaiden teosten esittäminen livenä tapahtumanimellä Shortlist LIVE! osana ANTI-festivaalia vuosina 2019–2022, heidän taiteellista työtään esittelevän julkaisun toteuttaminen alan asiantuntijoiden ja tutkijoiden toimittamana sekä kansainvälisten kuraattoreiden ja ohjelmistosuunnittelijoiden kutsuminen katsomaan palkinnonsaajaehdokkaiden teoksia Shortlist LIVE! -tapahtumaan.
Palkinnon ympärille rakennettu tapahtuma kutsuu koolle live art -taiteen kansainväliset huippunimet, palkinnonsaajaehdokkaat, jotka edustavat maailmanlaajuisesti tämän hetken kiinnostavinta live art -taidetta sen eri muodoissa. Shortlist LIVE! -tapahtuma tarjoaa heidän teoksensa yleisölle ANTI-festivaalin hengessä: ilmaiseksi Kuopion julkisessa kaupunkitilassa. Ehdolla olevat taiteilijat ja heidän työnsä tulevat tutummaksi yleisöille, ja kasvatamme kiinnostusta taiteen alaa kohtaan kansainvälisesti.

Live art -taiteilijoiden työskentely on kokeellista, ja kuten aiemmat palkintoehdokkaat osoittavat, he edustavat usein marginalisoituja yhteisöjä ja erilaisia vähemmistöjä. Heidän teokset käsittelevät aikamme ajankohtaisia kysymyksiä kuten transsukupuolisten ihmisoikeuksia ja asemaa, sosiaalista tasa-arvoa, antroposeeniä, ihmisen ja muiden eliöiden välisiä valtasuhteita, pakolaisuutta, kolonalialismia ja kyseenalaistavat valtarakenteita ja taiteen kaanonia. Shortlist LIVE! juhlistaa juuri heitä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Julia Autio ja työryhmä 55 000 € Maakallan museohanke

Muu kulttuurityö

Maakallan museohankkeessa uudistetaan Maakallassa sijaitseva Kallankarien kalastajien elämästä ja elinkeinosta sekä karien historiasta kertova museo rakennuksineen. Vanha museo on konkreettisesti romahtamisen partaalla ja sen kokoelma on vaarassa tuhoutua. Rahoitusta haetaan uuden museorakennuksen rakentamiseen sekä kokoelman järjestämiseen ja nykyaikaisen näyttelyn rakentamiseen.

Kallankarit ovat Suomessa ainutlaatuinen paikka, jolla on oma hallintonsa, karineuvosto, ja joka on säilynyt vuosisatojen ajan kalastajien tukikohtana. Sen erityinen historia ansaitsee tulla tallennetuksi saarella sijaitsevassa museossa. Museon pelastaminen ja uudistaminen on tärkeää niin Kalajoen paikallishistorian kuin Suomen moninaisen historian kannalta sekä tuo lisäarvoa länsirannikon turismille. Museon uudistaminen jatkaa Kallankarien kalastajien elämäntavan historian valottamista, johon on aiemmilla vuosisadoilla tarttunut mm. Kustaa Vilkuna.

”Kukaan muu kuin sinä ei tule eikä pysty tällaista hanketta toteuttamaan ainutlaatuisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Jos tätä ei tehdä nyt, ei sitä tehdä koskaan ja kun tuuli puhaltaa tulevaisuuden voimissaan, museo kaatuu ja menetämme noin viisisataa vuotta historiaamme.”

Esittellessäni ideani haminavoudille ilman sukulaisuussuhteita Maakallaan, pelkäsin astuvani yhteisön varpaille. Torjumisen sijaan ideaan suhtauduttiin myönteisesti ja kiitollisena kiinnostuksesta Kallankareja kohtaan.

Työryhmän jäsenet
Muut työryhmän jäsenet: Vierimaa Juha, Perhoniemi Tuukka, Juola Virve

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tietokirjailija, toimittaja ja valokuvaaja Airin Bahmani 14 400 € Äitini tarina -dokumenttielokuva

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Millaista on elää maanpaossa kaukana perheestään, ystävistään, suvustaan, työstään ja juuristaan? Millaista on joutua pakenemaan poliittista vainoa henkensä edestä? Millaista on rakentaa uusi elämä uuteen kotimaahan ja millainen on siellä koettu toiseuden kokemus? Entä mitä on ylisukupolvinen trauma?

Äitini tarina -dokumenttielokuva kertoo Iranista Suomeen maanpakoon muuttaneen äitini tarinan dokumentaarisen elokuvan voimin.

Äitini eli lapsuutensa ja nuoruutensa šaahin diktatuurissa, osallistui vallankumousliikkeeseen, näki monarkian vallan murtamisen ja uuden teokraattissävytteisen yhteiskuntajärjestyksen synnyn. Äitini – kuten moni Lähi-idästä kotoisin oleva poliittinen aktivisti – päätti riskeistä huolimatta osallistua demokratiaa vaatineisiin autoritaarisen valtiovallan legitimiteetin kyseenalaistaneisiin mielenosoituksiin. Maksettavaksi jäänyt hinta oli kova: läheisten teloitukset, pitkäaikainen vankeus, traumatisoiva kidutus ja vääjäämätön maanpako.

Dokumenttielokuvassa syvennytään tarkastelemaan maanpakoon pakotetun elämän todellisuutta, poliittista vainoa, toiseutta ja ylisukupolvista traumaa haastatteluaineiston, videokuvan ja arkistojen avulla.

Suomalaisessa maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa on pitkään vallinnut tilanne, jossa maahanmuuttajaväestö koetaan suurilta osin epäpoliittisina ja avun tarpeessa olevina yksilöinä pikemminkin kuin aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Uskomus peittää alleen lukemattomien Suomeen muuttaneiden demokratia-aktivistien traagisen tarinan, joka on tarina rohkeudesta, periksiantamattomuudesta ja lopulta kivuliaasta päätöksestä paeta valtiosortoa ja jatkaa aktivismia maanpaossa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Arts Kenneth Bamberg 86 400 € Abused Men

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

There is no question that domestic violence directed at women is a serious problem. In too many cases of domestic violence, the male is the abusing party.
But what happens when the roles are reversed, and the male is in fact the victim? Do men in this situation tend to hesitate to ask for help and support, due to cultural beliefs that dictate that a real man shouldn’t show feelings, but be strong and silent if he wants to be a ‘real man’. And: when help is finally sought, is this request taken seriously or bluntly mocked?

I will photograph and interview men in Finland and the Nordic countries who have been victims of partner violence. My impression is that men in Finland are more tied up to traditional norms regarding “male behaviour”, than what is the case in some other Nordic countries. This can perhaps in part be explained due to a less developed feminist movement in Finland compared with neighbouring Sweden.

In a sense, this work is an examination of the hidden. It seeks to shed light and inspire new ways of thinking and dealing with domestic violence.
The work will culminate in a touring exhibition with photographs and a collection of video interviews, where atleast fifteen different men with their own words express their experiences on being in an abusive relationship.
During the exhibitions, experts in the field of domestic violence, researchers and social workers will be invited to take part in discussions and debates. Media will be invited to these events.

Abused men as a topic of research and artistic work is controversial.
It should not be. Violence in all forms are equally bad.
This work is not on a political mission to minimize the seriousness of men's violence against women.
This work focuses on social stigmas surrounding men not reporting intimate partner violence due to their fear for beeing seen as weak and less manly. It is about trying to move societal stereotypes and stiff assumptions concerning gender.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

MA, Artist, Cultural worker Erich Berger 60 000 € Spectral Landscapes (SL)

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

SL is an artistic investigation into spectral ecologies, the omnipresent natural and human made emissions of the electro-magnetic (EM) spectrum. The focus of SL is on the both ends of the EM spectrum where anthropogenic emissions coincide with the natural. First, radioactivity with gamma radiation (30-300 Ehz) and second, very low frequency radio waves (VLF, 3-30 Khz). We can encounter both phenomena as natural within the landscape but also man made within our build infrastructure. We have gamma radiation produced by radioactive minerals decaying in the bedrock and as a product of nuclear fission in the nuclear power plants. We also have VLF produced by earth’s processes and as well by every single man made electric device. Together they constitute an invisible hybrid formed by a natural spectral landscape and anthropogenic spectres. The aim is to investigate the shape and form of those invisible shadows, how they change over time and how to find ways to experience them. The implementation is in three layers: 1) Construction of a drone which is equipped with a scintillation detector for gamma rays and a VLF receiver for the radio component 2) EM data will be gathered by scanning and mapping the air volumes above selected landscapes and architecture. 3) The production of a series of artworks with the aim to create a human/SL relationship: a large scale video/data work, public performances with on site interventions and a yet undefined work depended on the data gathered.

In my work I am exploring artistic strategies for what I call radical witnessing, attempts to facilitate experiences and phenomenal encounters in the case where the human sensorial comfort zone is not able to meet the scope of the real. Instead to scale such complexities to suit human experience my aim is to take the opposite route and to scale my work to the scope of the real instead of down-sampling reality towards the digestible.(inspired by Benjamin Bratton)

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen kandidaatti Lotta Blomberg ja työryhmä (Kosminen-kollektiivi) 110 000 € Kosminen-taidetilan laajennushanke

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kosminen on ainutlaatuinen taidetila Helsingissä. Se yhdistää galleriatilan, avoimen taidekirja-arkiston ja kaupan omakustannelehdille ja -kirjoille. Tarjoamalla tilan ilmaiseksi taiteilijoille, olemme pyrkineet tukemaan erityisesti nuoria ja uransa alkuvaiheessa olevia tekijöitä. Kosmisella vajaan kolmen vuoden aikana nähty paljon korkeatasoisia näyttelyitä sekä pidetty zinejulkkareita ja keskustelutilaisuuksia. Taideopiskelijoiden ryhmät vierailevat Kosmisella säännöllisesti perehtymässä pienjulkaisutoimintaan. Kosmisen ideana on tuoda yhteen eri alojen tekijöitä, sekä edistää alan solidaarista ilmapiiriä.

Kosmisen taustalla on neljän nuoren naisen muodostama kollektiivi, joka sai alkunsa ystävyydestä ja halusta kannustaa toisia tekemään rehellisesti omannäköistä taidetta. Projekti on laajentunut merkittäväksi osaksi Helsingin taiteilijavetoista kenttää. Meitä lähestytään jatkuvasti kiinnostavilla ideoilla, joihin 20m2:n tilan realiteetit eivät vastaa. Tahtoisimme esittää taidetta enemmän, isommin ja monipuolisemmin. On selvää, että niin taiteilijoita kuin yleisöä palvelisi paremmin suurempi tila.

Haemme apurahaa, jotta voisimme vuokrata uuden suuremman tilan kantakaupungin alueelta. Näyttelyiden lisäksi uudella Kosmisella järjestetään erilaisia tapahtumia ja työpajoja, sekä tilassa tulee kokoontumaan säännöllisesti taiteilijoiden vertaistukiryhmä. Performanssi-illat, inspiroivat luennot ja erilaiset keskusteluryhmät mahtuvat tulevaisuuden Kosmiselle.

Helsingin taidemaailma pyörii liikaa rahan ympärillä. Kenttää dominoivat kansainvälisten arkkitehtien suunnittelemat luksusmuseot ja kalliit jättinäyttelyt kun taiteijoiden maksettavaksi jäävät hävyttömän korkeat galleriavuokrat. Osallistuminen alan laajempaan kontekstiin on nuorelle taiteilijalle liki mahdotonta. Kosminen on instituutioiden ulkopuolella toimiva taidetila, jonka tarkoituksena on edistää nuorten taiteilijoiden mahdollisuuksia ja tarjota yhteisölle paikka, jossa taide on hauskaa.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Blomberg Lotta, Aalto-Setälä Liina, Korpak Helen, Niskanen Anna

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Laulaja ja laulunopettaja Alina Boucht ja työryhmä (ida&jenny and workgroup) 33 000 € Tytöt, muunsukupuoliset ja ei-binääriset rokkaa yli kielirajojen!

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Järjestämme musiikkileiritoimintaa tytöille, muunsukupuolisille ja ei-binäärisille osallistujille. Teemme yhteistyötä ruotsinkielisen Rock Donna järjestön ja suomenkielisen Girls Rock järjestön kanssa. Leiritoiminta tulee olemaan toimintaa yli kielirajojen. Opetusta järjestetään suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi tarvittaessa. Leirin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsetuntoa turvallisessa ympäristössä kannustavien ja ammattitaitoisten ohjaajien avulla. Musiikkileirejä järjestetään kuutena viikonloppuna - jokaisella leirillä on oma teema. Teemoina: 1. Sisarusrakkaus & tukeminen musiikissa sekä ihmissuhteissa, 2. Itseilmaisu musiikissa ja identiteettinä. 3. Improvisaatio; oma ilmaisu, uskaltaminen, heittäytyminen. 4. Syrjintä musiikinalalla; normit, kieli, naiset&miehet, sukupuolisuus, seksuaalinen suuntaus, rasismi. 5. Musiikkihistoria; keskitytään nais- ja ei-binäärisiin sekä muunsukupuolisiin muusikoihin ja musiikintekijöihin. 6. Kieli; musiikin kieli, puhekieli identiteettinä, kielirajojen rikkominen. Tavoitteena on järjestää ryhmän ulkopuolisia luennoitsijoita kertomaan urastaan musiikinalalla; artisteja, muusikkoja, tuottajia, levy-yhtiöiden työntekijöitä. Identiteetin ja itsetunnon vahvistamiseksi keskustelemme seksuaali-identiteetistä, musiikkialan problematiikasta, normatiivisuudesta ja normien kyseenalaistamisesta. Tavoitteenamme on tukea yksilön identiteettiä ja lisätä osallistujien uskoa itseensä muusikkoina ja artisteina.

Kokemuksemme mukaan leiritoimintaa on järjestetty aiemmin eri kieliryhmissä. Järjestämämme leiritoiminta yhdistää osallistujia kielitaustaan ja sukupuolisuuteen katsomatta. Haluamme tehdä töitä ennakkoluuloja vastaan. Uskomme, että projekti lisää kulttuurivaihtoa ja yhteistyötä kielimuurien ylitse.

Työryhmän jäsenet
Muut työryhmän jäsenet: Lahtinen Jenny, Fri-Xavier Sofia, Haarala Laura, Boucht Alina

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

PhD Student, Data Scientist Mikael Brunila ja työryhmä (Brunila, Sandell, Österblom) 22 000 € Opas yhdessä selviytymiseen – kirjeitä ystävyydestä ja jaetusta elämästä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Miltä näyttäisi self-help -kirjallisuus, joka ponnistaisi yksilöllisyyden sijaan yhteisöllisyydestä? Teos "Opas yhdessä selviytymiseen" nostaa self-help-kirjallisuudesta tutut kysymykset emotionaalisesta hyvinvoinnista, arjesta selviytymisestä ja ihmissuhteiden monimutkaisuudesta asetetaan politiikan ensisijaisiksi kysymyksiksi. Ystävyyden poliitisoiva kirja muodostuu kirjeenvaihdosta kolmen pitkän linjan ruohonjuuritason poliittisen toimijan välillä. Kirjeiden kautta tarjoamme yhteisöllisen vastauksen self-helpille ja haastamme genren yksilöivän tyylilajin ja individualistiset ratkaisumallit.

Kirjeenvaihtomme lähtökohtana on filosofi Benedictus de Spinozan filosofian perusajatus, jonka mukaan tunne-elämämme on jaettavissa kahteen affektiiviseen rekisteriin, iloon ja suruun. Koemme iloa kun kykymme toimia kasvaa ja surua kun kykymme toimia vähenee. Tämän ajatuksen johdattelemana, kutsumme ystäväksi sellaista henkilöä, jonka kanssa toimintakykymme kasvaa. Omien poliittisten ystävyyssuhteidemme kautta lähestymme aikaamme kuuluvia tunnelukkoja pyrkimyksenämme löytää niihin iloisia ja kollektiivisia ratkaisuja.

Affekteista kirja kulkee kirjeenvaihtomme kautta lopulta kohti ajatusta yhteisestä yrittäjyydestä sekä kommuunista jaetun toiminnan uutena horisonttina. Kommuuni on viime aikoina noussut iskulauseeksi yhteiskunnallisissa liikkeissä aina Syyriasta Yhdysvaltoihin asti, samalla kun yrittäjyys näyttäytyy tänään yhä vahvemmin luovan yhteisöllisyyden tyysijana.

Self-help -kirjallisuuden räjähdysmäinen kasvu heijastaa merkityshorisonttien häilymistä. Se vastaa kysymykseen hyvästä elämästä, joka nykyään esitetään harvoin ja varsin yksilökeskeisesti. Kirjamme kanavoi halun self help -kirjallisuuteen yhteisöllisyyteen. Samalla se antaa uutta eloa kysymykseen hyvästä yhteisöstä: mitkä "itsen tekniikat" avaavat yksilöt kohti yhteisöä, pyyhkimättä sen vuoksi minuutta pois? Miten yksilön kriisien ratkaiseminen voidaan kääntää yhteisön voimaksi?

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Brunila Mikael, Joanna Österblom, Sandell Valter

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija Mikael Brygger 50 400 € Metsästä, metsässä, metsään ja erityisesti metsän kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tarvitsen useita kaunokirjallisia projekteja kirjoittaakseni mahdollisimman hyvin. Kaikki niistä eivät tule toteutumaan, mutta parhaassa tapauksessa ne tukevat toisiaan, limittyvät ja lisäävät toisiinsa.

Kirjoitan runoteoksen tietokonepeliksi ja päinvastoin; osallistun kahden metsään kirjoitettavan runo- tai tekstitaideteoksen työstämiseen; kirjoitan valmiiksi runosarjan, jonka puitteissa tutkin metsää älykkäänä ja meidän käsityskykyämme pakenevana tietoisuutena; kirjoitan auringon- ja kuunvaloa tekstimaisemassa tutkivan runoteoksen; toimitan opetustehtävien yhteydessä käsinkirjoitettuihin numeroihin perustuvan antologian.

Kaikki yhteistyöteokset ovat lähtökohdiltaan taiteidenvälisiä ja monialaisia yhteistyöprojekteja. Omat käsikirjoitukseni ovat kehkeytyneet vuodesta 2015 asti käsittelemään mm. sanojen ja säkeiden välisiä kytkentöjä ja riippuvuuksia erilaisissa olosuhteissa, valaistuksissa ja ekosysteemeissä.

Miten tähdet kuvittelevat itsensä ja toisensa kuvioiksi meidän, lukijoiden, avustuksella? Mistä puut ja sanat uneksivat öisin? Miten metsä kirjoittaa itseään ilman ihmistä ja ihmisen kanssa?

Teokset työntävät sivuun yhdestä pisteestä käsin kokevaa, lyyristä toimijaa, tehden tilaa laajemmille ja erilaisille tietoisuuksille.

Esimerkiksi runoteoksen julkaiseminen tietokonepelinä (ja päin vastoin) on myös kansainvälisesti ainutkertainen projekti niin kokoluokaltaan kuin taiteellisilta pyrkimyksiltään: tavoitteena on luoda ainutkertainen esimerkki peleihin (runouden julkaisualustana) sisältyvistä mahdollisuuksista.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

visual artist Baran Çağinli 31 800 € Kars Vegas, Digor Texas

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

25 years ago in Kars' Digor District in Turkey, the government declared a food embargo and curfew with the excuse that local people were assisting Kurdistan Workers’ Party (PKK). On August 14, 1993, a protest march against the government's repressive policies was organized and more than 5,000 civilians joined the protest. Special operations of police forces opened fire to the protesting crowd and killed 5 children and 17 adults and wounded 67 others, according to official records. 20 civilians lost their lives because the police did not allow the ambulance to pass by blocking the streets, but these deaths were not recorded officially.
I started a research project of this massacre in 2015 and accidentally found one documentary produced by YLE from victims' relatives. This documentary (name is 'Kahden Kuoleman Välissä' by Ulkolinja) about Kurdish issue in Turkey include Digor massacre. In the incident time police destroyed all photos and videos from other Turkish journalists who were there. For this reason the documentary is an extreme importance and it contains the last images from the massacre. I intend to continue my research on this documentary.

The project is giving a clue why the Turk-Kurd war which has been going on for 40 years is still continuing. It draws attention to the losing sides of this war because of the content that it has. The project is planned to be turned into a documentation exhibition and screenings. It is aimed at reaching a wider audience on the issue and creating awareness for the audience of reasons why people have to leave their home countries due to the wars in this and other geographical area.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Catalysti Association of Transcultural Artists ry 53 000 € Diversity in art: art in diversity

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Diversity in art: art in diversity is a series of transcultural art events and workshops, organised by Catalysti in Finland in 2019-2020.

The project aims to foster diversity in all its forms, to enrich Finnish society´s multicultural life and create bridges across communities, through an experimental, multidisciplinary and interactive approach.

New initiatives will be:

Deep Skin, dance performance & workshop on the theme of availability through visibility. Choreography is created from individuals and a group in relation to the audience. With open discussion between audience and performers.
Theatre Universum 2.1019. N.Pärssinen choreography & team.

International Week Against Racism, 21.3.2019:
focus on diversity, with special attention to the LGBT community.

Big Brothers and Sisters, two performances on a concept by Victor X, 3.2020. Mirror, mirror sees them all (R.Pugliese & team), Red room (J.Klevering).

Deportation, a performance about refugees in a country with almost no refugees.
The structure of the drama is the character relationships with employees of a detention centre.
Languages: Finnish, English, Polish, Farsi, Arabic. With refugees and immigrants from various communities. T.Gromadka playwright, M.Pluciennik concept & live video. WHS Theatre, 5-6/2019.

Cyclical enclosure, dance & art workshop. Dancers and artists come together to create an interactive field of movement, sound & visual art. G.Rosett-Hafter and team. 5.2020.

Catalysti is an independent group of transcultural artists, focusing on experimental and interdisciplinary art. It brings new visions and perspectives to the Finnish art scene, building bridges across communities.
According to Taiteen Edistämiskeskus´survey 2013, there are over 2000 transcultural active artists living in Finland, and their number is constantly increasing.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Council 162 700 € The Against Nature Journal

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Initiated in 2014 and developed collaboratively with human rights NGOs, The Against Nature Journal is an international programme of publications, symposiums and exhibitions on the laws condemning “sexual intercourses against the order of nature”.

In the absence of a unique legal definition of “nature”, the application of these laws is arbitrary, depending on local cultural traditions and judges’ personal beliefs. Even in Countries where these laws are not applied, “against nature” is the main argument used by people campaigning against sexual and gender rights.

By building a 3-years discursive platform between Finland, Lithuania and Sweden, the project gathers an international network of artists, scholars (anthropology, human rights, theology, medicine, philosophy, history), activists and law professionals.

Inspired by the campaigns led by Lebanese NGO Legal Agenda, the project proposes new interpretations of the legal concept of “Nature” to judges, religious leaders and parliamentarians.

On the one hand, the aim of the project is to have a direct impact by providing tools to law professionals. On the other hand, the project aims at speculating on the legal representation of “Nature” and on experimenting with the language of advocacy.

As the final output of the project, the journal (online and print) will be distributed via partner NGOs and organisations to judges, lawyers and legal activists, as well as scholars and the arts communities in more than 50 countries.

Through its unique discursive platform aiming at both direct impact and speculation, this project conveys artists, researchers, human rights activists and law professionals, and grants them new opportunities for experimentation in and beyond their respective fields.

Grounded in colonial history, the “against nature” laws are still used today to regulate sexualities and gender identities in 72 countries. It is one of the most important human rights struggle of the Century.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Writer Mintie Das 28 800 € A new young adult book series exploring inclusivity, race and gender

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

I am a globally published young adult novelist with a successful book series that has gone into twenty territories and seven language translations. I'm currently writing my second YA trilogy, Brown Girl. I finished the first book in 2018. Finland’s Into Publishing has bought all three books of the BG trilogy. I am requesting a monthly grant to complete the next book, Brown Girl Gone Spellbound, in 2019.

Brown Girl is the story of a sixteen-year-old Indian-American girl. As the only ‘brown girl’ around, Violet Choudhury is struggling to survive high-school and live a normal teenage life in her small Midwestern town. It’s a culturally-resonant story that explores inclusivity, identity, race, gender and girl power through a sharp-witted, kickass heroine.

Largely biographical, BG is particularly needed in Finland’s contemporary landscape. Lit and pop culture here lacks marginalized voices. Likewise, I am the only published young adult author of color in Finland. I have written my last four novels while working full-time. A grant would allow me a creative opportunity that I have not had before.

In Finnish lit-particularly in YA-and in the pop culture landscape, there are no heroines of color. Likewise, I’m the ONLY published YA author of color in Finland. It’s imperative that I make my voice heard. Not only for other brown girls. Because I believe whether my books serve as a mirror or a window, there’s something for all readers. By leading the way, I hope to open the door to an entirely new generation of marginalized voices that deserve the opportunity to share their stories.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Defunensemblen kannatusyhdistys ry 60 000 € Defunensemblen taiteellinen toiminta ja sävellystilaukset

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Elektroakustisen musiikin kenttä kasvaa koko ajan kehittyvän tietotekniikan ja monipuolistuvien ohjelmistojen myötä. Suuri osa nykysäveltäjistä Suomessa ja ulkomailla käyttää teoksissaan elektroniikkaa. Suomalaisessa musiikkikentässä ei kuitenkaan ole aiemmin ollut aktiivisesti toimivaa, huippumuusikoista koostuvaa yhtyettä, joka keskittyisi systemaattisesti elektroakustisen musiikin esittämiseen. Vuonna 2009 perustettu defunensemble aktivoi suomalaista musiikkielämää tilaamalla uusia elektroakustisia teoksia sekä suomalaisilta että ulkomaisilta tekijöiltä, kouluttaa säveltäjiä ja elektroakustiseen musiikkiin erikoistuneita äänisuunnittelijoita sekä esittää Suomessa harvoin kuultuja elektroakustisen musiikin klassikkoteoksia.

Poimintoja työsuunnitelmasta:
1) Vaikuttavien konserttien tekeminen, nykymusiikin esitysmäärien lisääminen sekä yhteistyö koti- ja ulkomaisten festivaalien ja esitystalojen (mm. Musica nova Helsinki, ISCM Tallinn, Myymälä2-galleria) kanssa. Uuden levyn julkaisu.

2) Uusien teosten tilaaminen ja kantaesittäminen suomalaisilta ja ulkomaisilta nykysäveltäjiltä. Vuonna 2019 uusia teoksia tilataan ja kantaesitetään mm. seuraavilta säveltäjiltä: Alexander Schubert, Pierre Jodlowski, Minna Leinonen, Antti Auvinen, Sami Klemola, Perttu Haapanen.

3) Genrerajattoman yhteistyön aktiivinen jatkaminen eri taiteenalojen ammattilaisten kanssa (esim. Heta Kuchka, Islaja).

Defunensemblen toiminta elektroakustisen musiikin ammattimaisena ja systemaattisena esittäjänä on Suomessa ainutlaatuista. Yhtye tilaa ja kantaesittää suomalaisten ja ulkomaisten nykysäveltäjien teoksia, toteuttaa monitaiteellisia ja persoonallisia konserttikokonaisuuksia sekä etsii ja löytää ystäviä myös tavanomaisen klassisen musiikin yleisön ulkopuolelta.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

DocPoint-elokuvatapahtumat ry 30 000 € DocPoint IMPACT 2019 -hanke

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

DocPoint-elokuvatapahtumat ry: toteuttaman DocPoint IMPACTin tavoite on etsiä ja mahdollistaa elokuva-alan osallistuminen yhteiskunnalliseen muutokseen ja sosiaalisen ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseen. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostoja ja kohtaamismahdollisuuksia dokumenttielokuvan tekijöiden ja muiden alojen toimijoiden välille. IMPACTIin valittavat dokumenttielokuvahankkeet nostavat esiin suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeisiä teemoja. Haun kohteena on toinen DocPoint IMPACT tuotantokausi. DocPoint IMPACT lisää dokumenttielokuvan vaikuttavuutta, uudenlaista yhteistoiminnan ajattelua ja tarjoaa vaikuttavuustuottamisen koulutusta ammattilaisille.

DocPoint IMPACTillä rakennamme ihmisten ja ihmisryhmien välille verkostoja ja tapahtumia, joilla kannustamme omaehtoiseen yhteistoimintaan. Kehitämme dokumenttielokuvasta henkisen kohtauspaikan, jossa moniroolinen kansalaisuus, osallistavuus ja sosiaalinen tasa-arvoisuus toteutuvat. Suosimme tapahtumiemme keskusteluissa kokemuspuhetta, joihin jokainen voi taustastaan ja pohjatiedoistaan riippumatta osallistua tasavertaisena. Kehitystyön pohjalla on Erätauko-yhteistyö Sitran kanssa.

Työryhmän jäsenet
Muut työryhmän jäsenet: J Anna, Gjørv Eirin

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Muusikko, musiikin maisteri Aino Eerola 32 000 € Musiikkiyhtyeen rajojen etsiminen sekä eri instrumentalistien ja äänitaiteilijoiden tekniikoiden tutkiminen ja soveltaminen viuluimprovisoinnissa ja säveltämisessä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Työsuunnitelmaani kuuluu:

1. Jazzviulun tutkiminen:
Transkriptoin erityisesti tällä vuosituhannella tallennetuja jazzviulusooloja. Painotan työsuunnitelmassani sitä, miten hyödynnän transkriptioita ja niiden tutkimista omassa soitossani sekä sävellyksissäni.
Luon videokoosteen nuotintamistani jazzviulusooloista ja levitän sitä mm. jousisoitinopettajien keskuudessa.


2. Muiden instrumentalistien tekniikoiden soveltaminen soitossani/säveltämisessä:

- Opetamme Jämbä-yhtyeen kanssa toisillemme pääinstrumenttejamme. Kuukausien sivuinstrumentin harjoittelun jälkeen sovellamme oppimiamme tekniikoita pääinstrumentissamme. Improvisoimme, sävellämme ja eksperimentoimme yhdessä käyttäen punaisena lankana oppimiamme tekniikoita/lähestymistapoja. Esiinnymme vuoden harjottelun jälkeen mm. Helsingin Stoassa

-Monigenreyhtyeen Siili 4tetin ohjelmiston harjoittaminen ja säveltäminen käyttäen inspiraationa myös Jämbä-yhtyeesä oivallettuja näkökulmia, (mahdollinen levytys/kiertue Suomessa)

3. Musiikkiensemblen rajojen etsiminen

Elektroakustisen ECM-yhtyeen kanssa työskentely:
Mm. Territories;;Dialects-tutkimusryhmään osallistuminen Venetsian Biennaali -taidefestivaalin yhteydessä, Research Pavilion #3:ssa. Tavoitteemme on laajentaa ekspressiivisyyttämme myös musiikin ulkopuolle ja löytää tätä kautta eri alan taiteilijoiden kanssa yhteinen "murre" säilyttäen samalla ydintoimintamme musiikkiyhtyeenä
- Elokuvaa, äänisuunnittelua ja sävellystä yhdistävän Myrskyn äänen DVD:n loppuunsaattaminen

Aihe on laaja, inspiroivan kaoottinen. Se sulauttaa yhteen taiteelliset kiinnostuksen kohteeni ja tuo etenkin suomalaisen viulumusiikin saralle paljon uutta näkökulmaa. Avaus haastaa minua taiteellisesti, mutta auttaa myös seuraamaan polkua, jonka jo valitsin. Ydinajatuksena on löytää monipuolinen työskentelytapa, joka inspiroi luomaan uutta, rajoja rikkovaa taidetta uudistaen samalla suomalaista "jamikulttuuria" ja edistäen yhteisöllisyyttä etenkin Suomen taidemaailmassa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kasvatustieteen maisteri & Hum. kand Mona Eid 8 620 € Kaikkien koulu? -podcast-sarja suomalaisesta kasvatuksen ja koulutuksen kentästä moninaisuuden näkökulmasta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan yksi tukipilareista. Se tavoittaa kaikki ikäluokat taustasta riippumatta lapsuudessa ja nuoruudessa. Koululaitos pyrkii sosiaaliseen tasa-arvoon ja tarjoamaan jokaiselle samat mahdollisuudet oppimiseen taustoista ja lähtökohdista huolimatta. Samaan aikaan koulu heijastaa yhteiskunnallista todellisuutta ja yhä moninaistuvaa Suomea. Tässä juttusarjassa haluan tuoda haastatteluin ja keskusteluin esiin sen, millainen koulu on tänään? Miten siellä otetaan huomioon yhä pluralistisemman yhteiskunnan kaikki jäsenet? Onko se toimintaympäristönä yhdenvertainen ja tasa-arvoinen? Kenen tietoa siellä opetetaan? Miten erilaiset identiteettien ja sosiaalisen statuksen risteymät vaikuttavat siihen, miten koulu koetaan.

Tämän podcast-sarjan tarkoituksena on pureutua kriittisen pedagogiikan ja journalismin keinoin koulun toimintaympäristöön, opetussuunnitelmiin, oppimateriaaleihin, koulukokemuksiin.

Podcast-sarjassa haastatellaan päättäjiä, tutkijoita, opettajia, koulun henkilökuntaa, entisiä ja nykyisiä peruskoulun oppilaita pohtimaan koulua, koulutusta ja kasvatusta omista perspektiiveistään ja lähtökohdistaan käsin. On tarkoitus haastaa keskustelemaan ja tuoda esiin näkemykset siitä, miten koulu toimii tässä moninaistuvassa yhteiskunnassa.
Suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä mielletään tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi menestystarinaksi, mutta uskalletaanko siitä puhua kriittisesti.

Näen, että olisi Suomessa on tärkeää käydä keskustelu koululaitoksen yhteiskunnallisesta roolista moninaistuvassa Suomessa. Mitkä normit siellä vallitsevat? Millaista tietoa siellä tuotetaan/ välitetään? Keidän tieto- ja kokemusmaailma on keskiössä? Miten voi järjestää yhdenvertainen koulutus kaikille?

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Koreografi BA Samira Elagoz 57 600 € Miehen ja naisen kohtaamista käsittelevän, pitkäaikaisen dokumentatiivisen tutkimustyön syventäminen ja jatkaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

I’m applying a two-year working grant to continue and deepen my long-term documentative research into the relations between men and women. My main focus and goals are crossover and transdisciplinary approach, search for new forms and awareness of political and social conflicts and topics, and placing my work on the international scope. Moving from cinematic performance to performative reality, I want to be an original voice in approaching, staging and sharing intimacy. I intend to create two works. I’m interested in how to blend the real and the artificial. I feel like I have an aptitude for exemplifying the absurd in conventional, real-life situations. While before my work was more about authenticity and exploring genuine interactions reality, I now want to amplify or exaggerate the male/female dynamic by setting ups scenes with the strangers I meet.

My first project is about weddings, the performativity of them, and how they traditionally, are rather absurd social rituals. I will go on a hunt for a husband around the world.

My second project is about death and suicide. How would we like to die? I will explore the demonstration of death, and how it might have some therapeutic value in and of itself.

There is a lack of women portraying men in art. What can the female gaze be in a world where male gaze is cracking under social scrutiny? Presenting male sexuality from a female point of view is not a juxtaposition of male gaze, which has rigid and limited conceptual framing. My work plays out more in a grey area where I investigate cliche notions of gender interactions and explore my own vulnerabilities through same critical gaze with which I examine masculinity, relationships, and sexuality.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Korkeakoultutkinto Wisam Elfadl ja työryhmä (Wasla- kollektiivi) 238 000 € Islamia Queeristi -hanke

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Waslan Islamia Queeristi-hankkeen myötä haluamme täyttää queermuslimien eriarvoisuutta ylläpitävän sosiaalisen tyhjiön. Waslan ensisijaisena tavoitteena on lisätä islamin moninaisuuteen liittyvää tietoisuutta Suomessa haastamalla vallalla olevia käsityksiä islamista monoliittisena patriarkaalisuuden ilmentymänä. Ruohonjuuritason aktivismiin perustavan työnsä kautta Wasla haluaa tehdä queer -inklusiiviset islamin tulkinnat näkyviksi dekolonisoimalla vallitsevia islamilaisia rakenteita taiteen, akateemisen tutkimuksen ja journalistisen sekä vapaan kirjoittamisen keinoin.
Islamin antipatriarkaalisista uudelleentulkinnoista ei keskustella suomalaisessa mediassa. Ainoa ero patriarkaalisten ja antipatriarkaalisten uskontulkintojen välillä on se, että jälkimmäistä edustavat tahot – ja erityisesti muslimit itse – pääsevät mediassa esille hyvin harvoin. Täten yksi Wasla-kollektiivin Islamia Queeristi-hankkeen tärkeistä tavoitteista on lisätä antipatriarkaalisen ja queer-inklusiivisen islamin representaatiota kulttuurin, ja erityisesti suomalaisen median, viestinnän ja kirjallisuuden alueella. Toimintansa myötä Wasla haluaa tuoda pitkään hiljennetyt muslimiääneet julkisen keskustelun ja kirjoittamisen keskiöön.

Hanke on rohkea avaus, koska Suomessa ei toistaiseksi ole yhtäkään erityisesti queermuslimeille tai muslimitaustaisille suunnattua turvallista tilaa tai yhdistystä, joka tarjoaisi mahdollisuudet vertaistukeen ja verkostoitumiseen pyrkien samalla lisäämään queermuslimien näkyvyyttä ja edistämään yhdenvertaisuutta.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Elfadl Wisam, Mroué Mire

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Eloa ry 60 000 € Eloa ry:n vuoden 2019 toimintaan

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Eloa ry on vuodesta 2015 pääkaupunkiseudulla toiminut kulttuurikollektiivi, joka luo kamarimusiikin ympärille lajityypin konventioita rikkovia, teemallisia tapahtumia. Eloan muodostaa rohkea joukko musiikin, tanssin ja teatterin nuoria ammattilaisia.

Vuonna 2019 Eloa toteuttaa kaksi monitaiteista kokoillan esitystä sekä neljä kodikasta klubi-iltaa tavoittaen yli 1000 uteliasta kävijää. Eloa käynnistää myös uuden Youtube-kanavan, jolla nähdään tapahtumataltiointeja, haastatteluja ja kamarimusiikin ympärille luotuja, tarinallisia musiikkivideoita. Lisäksi aloitetaan käsikirjoituksen ja dramaturgian työstäminen 2020 Tapiola Sinfoniettan kanssa toteutettavaa kokeellista oopperailtaa varten.

Vuonna 2019 Eloan ohjelman ytimessä on tarina ja sen voima muuttaa ihmisen sisäistä maailmaa. Kuka on kertonut todellisuuden sellaiseksi kuin sen näemme? Miten maailman voisi kuvitella toisin?

Tapahtumissa elävä musiikki koetaan tiiviissä yhteistyössä muiden taiteiden kanssa. Ohjelmisto on omaperäistä, tyylirajat ylittävää ja unohtavaa. Mukana ilmaisua laajentamassa on tanssia, teatteria, burleskia, kirjallisuutta ja visuaalisia taiteita. Ainekset sitoo yhteen kunkin tapahtuman kehystarina, kuten feministinen kabareeutopia, imaginäärinen oopperatalo tai sysipaska runous.

Vuoden 2019 yhteistyökumppaneita ovat Vialliset-tuotantokollektiivi, Myös-kollektiivi, Garage-kulttuurikollektiivi, Studio Shangri-La -burleskikoulu, Karhulevyt ja Tapiola Sinfonietta.

Eloa tuo kamarimusiikin ulos konserttisaleista ja saattaa sen elävään keskusteluun aikamme ilmiöiden kanssa. Toimimalla yhteistyössä elektronisen musiikin kentän, burleskitaiteilijoiden ja ammattikirjoittajien kanssa tai viemällä kamarimusiikin kokonaan uusille alustoille (kuten tarinalliset pienoiselokuvat Youtubessa) Eloa laajentaa kehyksiä, joissa musiikki on totuttu kokemaan. Eloan monitaiteisuus on elimellistä ja pohdittua ja sen tavoitteena on syventää inhimillistä ilmaisua.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Eläinten turvakoti Saparomäki ry 26 000 € Porsitusosasto – Suomeen syntyvän sian todellisuudesta kertova näyttely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Suomeen syntyvän sian todellisuudesta kertova näyttely on toisinto tehosikalan porsitusosastosta, joka rakennetaan Eläinten turvakoti Saparomäki ry:n tiloihin. Kyseessä on pysyvä näyttely, jonka tehtävänä on taiteen ja kokemuksellisuuden keinoin herättää vierailijoita pohtimaan suhdettaan teollisuuden eläimiin. Yhdistys toteuttaa projektin yhdessä taiteilija Nelli Nion kanssa. Nio tekee porsitushäkkiin ja karsinoihin aidon kokoisia sikaveistoksia.
Tilaan luodaan lisäksi realistinen valo- ja äänimaailma, ja kolmiulotteinen sikala jatkuu valkokankaalla videona, joka synnyttää mielikuvan autenttisen kokoisesta tilasta ja antaa katsojalle realistisen kuvan tehosikalan pysäyttävästä todellisuudesta.

Saparomäki tarjoaa kodin tuotantoeläimille, jotka muutoin joutuisivat ennenaikaisesti teuraaksi. Ihmiset voivat tulla tutustumaan turvakodin asukkaisiin, ja näin Saparomäki edistää lajienvälisiä kohtaamisia hyötyä tavoittelevan suhteen ulkopuolella. Siten tehosikalanäyttelyn seinien ulkopuolella avautuu toinen mahdollinen todellisuus: turvakodissa asuvilla omaehtoisilla sioilla on mahdollisuus kokea asioita, jotka jäävät teollisuuden eläimille tuntemattomiksi.

Suuren yleisön suhde eläinten teolliseen tuotantoon on jäänyt etäiseksi. Aidon näköinen installaatio antaa konkreettisen käsityksen eläintuotannosta. Näyttely haastaa pohtimaan nykyistä vallitsevaa eläinsuhdetta ja avaa näkökulmia kuvitella oikeudenmukaisempaa suhdetta toisiin lajeihin.

Taiteen avulla tuodaan eläinten karu elämä tuotantosikaloissa lähelle ihmisiä – kontrasti on suuri, kun tehotuotantosikalan jälkeen ihmiset pääsevät tutustumaan vapaasti eläviin entisiin tuotantosikoihin. Hyvin harva suomalainen on käynyt nykypäivän tuotantosikalassa. Näyttely avaa mahdollisuuden nähdä nykysikalan puitteet ja elämän alun karuuden.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Nio Nelli, Korhonen Maura, Eveliina Lundqvist, Martikainen Milla

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteen maisteri, näyttelijä Seidi Haarla ja työryhmä (Uusi lapsuus) 33 620 € Esityksen Uusi lapsuus käsikirjoitus ja suunnittelu

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Uusi lapsuus on kahden sisaruksen näyttämöteos, jossa traumoille ja väkivallalle menetetty lapsuus yritetään löytää uudelleen. Esitys käsikirjoitetaan syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana ja se saa ensi-iltansa vuonna 2020. Tavoitteena on löytää vuoden 2019 aikana teokselle tuottava taho.

Uusi lapsuus on jatko-osa vuonna 2014 ensi-iltansa saaneelle kiitetylle tragikomedialle Traumaruumis- erään 30-vuotiaan ruumiin elämänkerta. Mitä sitten kun lapsuuden karmeat totuudet on paljastettu ja vanhemmat on symbolisesti murhattu? Olen selviytynyt, mutta mitä on jäänyt jäljelle?

Uusi lapsuus on tragikoominen performanssi, jossa etsitään kadotettua lapsuutta, viattomuuden, onnellisuuden ja kauneuden kokemusta. Lähtökohtina tekstille on tekijöiden lapsuuden keskeisimmät traumaattiset muistot, joista versioidaan kohtauksia leikin ja fantasian keinoin: Millä tavoin traumaattinen tilanne olisi voinut mennä? Miten sen olisi toivonut menevän? Mikä olisi paras lapsuus jonka osaisin kuvitella? Voinko luoda uuden lapsuuden?

Tekijöiden sisarellinen erityisluottamus ja -tuntemus mahdollistaa traumojen lähestymisen ja toisen kokemuksen näkemisen ja uudelleen määrittelyn rakastavan katseen ja huumorin läpi. Käsikirjoittaminen koostuu henkilökohtaisista kirjoituspäivistä, jolloin tekijät kirjoittavat omasta lapsuudestaan yksityiskohtaisia tilannekuvauksia. Yhteiset kirjoituspäivät ovat toisen kokemuksen ja tekstin reflektointia ja dramatisoimista, sekä kohtausten ideointia ja fantasioimista.

Traumaattinen lapsuus on kulttuurissamme tabu. Trauman käsittely julkisesti nähdään vanhempien syyllistämisenä tai sosiaalipornona. Traumaattinen lapsuus ei kuitenkaan ole marginaalinen mielenterveyden ongelma, vaan tosiasia, jonka kanssa suurin osa ihmisistä elää joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Esitys tarkastelee väkivaltaa ja traumaa rakastavan suurennuslasin läpi, yrittäen murtaa trauman tunnelma hyväksyen se osaksi itseä. Esitys luo uutta lapsuutta näyttämön mahdollisuuksien kautta.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Haarla Seidi, Haarla Ruusu

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri Niko Hallikainen 14 400 € Low income glow -esitysteos ja tekstijulkaisu

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Low income glow on esitysteos, jonka puolivuotinen työprosessi käsittää kuusi paikkasidonnaista esitystä ja samannimisen tekstikokoelman julkaisun. Low income glow on puhe-esityksen muodossa esitettävä kollaasi runollisia englanninkielisiä tekstejä, joiden aiheina ovat köyhyys, seksuaalisuus, luokkayhteiskunta, riittämättömyys ja vieraantuneet tunnelmat. Tekstit käsittelevät traumaattista luokkataustaa, alemmuutta, häpeää, huonoa ihoa, kalliita kasvojenhoitotuotteita, gay-kulttuuria ja "normaaleihin" kehoihin kohdistuvia ja tähtääviä haluja. Kuten esikoisteokseni Blue Exhaust (2018) myös Low income glow on muodoltaan DIY-soolo, jossa esitän kirjoittamiani tekstejä ja live-miksaan puhettani yhteen luomieni musiikillisten äänipintojen kanssa.

Käsittelen luokkasidonnaista vieraantuneisuuden kokemusta tekstin, äänen ja puheen ilmaisukeinoin kuudessa esityksessä, joissa valikoidut esitystilat elävöittävät tekstien aiheita ja tunnetasoja. Esitykset tapahtuvat kuuden kuukauden aikana itä-helsinkiläisen peruskoulun juhlasalissa, itä-helsinkiläisessä kirjastossa, elektronisen musiikin klubitilassa, nykytaidetilassa Helsingin ulkopuolella, englantilaisessa rannikkovartiotornissa sekä itä-helsinkiläisen leikkipuiston ulkoilma-amfiteatterissa. Low income glown esityspaikoissa tapahtuu elämälleni analoginen matka paskasta luksukseen ja takaisin. Esitysten säännöllisyys ja vuorovaikutteisuus taas vaikuttaa teksteihin, jotka julkaistaan työprosessin päätteeksi painettuna runokokoelmana.

Työskentelymuoto on kokeellinen avaus, jossa 6 kk työprosessin aikana teosta esitetään jatkuvasti säännöllisinä esityksinä, jotka tapahtuvat poikkeavissa tiloissa. Tämä yksittäinen teos ilmestyy esityksinä, videotaltiointina ja lopuksi tekstikokoelmana. Sen käsittelemät köyhyys, seksuaalisuus ja vieraantuneisuuden tunteet ovat intensiivinen ja poliittinen teemarykelmä, joka saa esityksissä kokeellisen puhe-/ääniesityksen muodon, jossa yhdistyy runous, elektroninen noise-musiikki ja performanssi.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Ohjaaja, taiteen maisteri Mia Halme 67 200 € Taiteellinen työskentely: SuperB -elokuvan ohjaaminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Teen elokuvaa maailman tilasta mikroskooppisen eliön ja 800 turistin kautta. 'SuperB'-elokuvan maisema on pieni afrikkalainen kylä, sen sankarit suomalainen lääkäri ja mikrobiologi.
Vuonna 2050 superbakteerit tappavat enemmän ihmisiä kuin syöpä. Maailmanlaajuisen ongelman suurin syy on holtiton antibioottien käyttö.
Jo lähitulevaisuudessa lapsikuolleisuus tulee nousemaan ja näemme epidemioita, jotka tappavat suuria määriä ihmisiä. Ihminen on lyhyen hetken historiassaan kuvitellut voivansa hallita luontoa ja ahneuksissaan alkanut tuhota omaa elinympäristöään. Luonto osoittaa voimansa ja näyttää meille paikkamme tsunameilla, kuivuudella, myrskyillä, ja pienen pienillä bakteereilla, joille emme pärjää.
Superbakteerit kehittyvät nopeammin kuin pystymme kehittämään uusia antibiootteja.
Suomalainen lääkäri on lähtenyt taisteluun hulluutta vastaan. Hän johtaa rokotetutkimusta, jossa 800 suomalaista turistia matkustaa koekaniineiksi Beniniin, Länsi-Afrikkaan. Tutkimuksessa testataan rokotetta turistiripulia vastaan. Tautia, jota nykyisin hoidetaan antibiooteilla ja aiheutetaan samalla superbakteerien räjähtävää lisääntymistä.
'SuperB' katsoo tulevaan: Miten jo hävitystä taistelusta selvitään mahdollisimman pienillä vaurioilla? Kuka ryhtyy pelastamaan maailmaa ja mikä motivoi toimintaamme? Mistä arvomme syntyvät ja miten paljon ne lopulta ohjaavat tekojamme?
Elämme keskellä science fiction -tarinaa ilman avaruusasemaa.

Itselleni rohkeinta on lääketieteellisen tutkimuksen kääntäminen elokuvataiteen kielelle ilman journalistista otetta, kuvaan luottaen. Aiheessa rohkeaa on kehityksen vaatimuksen ja länsimaisen ihmisen ylivoiman kyseenalaistaminen. Rohkeaa ovat yli 50-vuotiaat naiset päähenkilöinä - eivät komedienneina tai ihmissuhteista puhujina vaan ammattinsa ja pätevyytensä kautta, uudistajina.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri Henna-Riikka Halonen 20 000 € The gold bug – Kokeellinen multimedia scifi-draama ja VR-elokuva

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

The gold bug on kokeellinen fiktiivinen multimedia scifi-draama, osaksi elokuva, osaksi VR/AR-maailma, joka kertoo tarinaa teknologisesta muutoksista, ekologisista ja taloudellisista seurauksista sekä niiden poliittisesta vaikutuksesta.
Emme käsittele enää pelkkää virtuaalisuutta mutta sekavaa ja vierasta konkreettisuutta, jota alamme vasta hieman ymmärtää ja jota emme voi kokonaan hallita. Teoksen juoni sijoittuu lähitulevaisuuteen, jossa maapalloa ravisuttavat ilmastonmuutoksen vaikutukset, lajit kuolevat sukupuuttoon, merenpinta nousee, talous ja kulttuuri ovat suurelta osin globalisoituneita ja sivilisaatio on kerännyt valtavia määriä koneistettua pilvilaskentatehoa.
Teos on kertoo varakkaasta bisnesmiehestä ja tutkijasta J, joka luo virtuaalisen maailman, mikrokosmisen maailmankaikkeuden nimeltä Sapphire & Moon, jossa elämä ja oma taloudellinen järjestelmä kehittyvät supertietokoneen sisällä. Tutkija yrittää luoda uusia erittäin nopeasti kehittyviä elämänmuotoja, hybridejä jotka muistuttavat kultaista koppakuoriaista.

Teos käsittelee ajankohtaista aihetta eksponentiaalisesti kehittyvästä teknologiasta ja tekoälystä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Saara Hannus 43 200 € Fantasia 1 ja 2 – seksiä ja rakastajuutta käsittelevä kuratoriaalinen ja taiteellinen työ

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Fantasia 1 ja 2 on kuratoimani ryhmänäyttely, joka tapahtuu Helsingissä keväällä 2020.

Minulle näyttelyn lähtökohta on seksin, rakastajuuden ja erilaisten suhdemuotojen ajattelu. Mietin niitä queer-feministisestä näkökulmasta fantasioina, valintoina, yhteiskunnallisina rakenteina sekä osana taiteen tekemistä. Mietin Beyoncéa ja Jay-Z:tä hallitsijaparina, jossa kaksi on enemmän kuin yksi. Mietin hikistä, anonyymiä panoa baarin darkroomissa.

Taide ja ihmissuhteet ovat linkittyneet työssäni aina vahvasti. Haluan tehdä taidetta siitä, mikä minua vetää ja mikä on minulle intiimiä. Kahdenkeskiseen rakastavaisten yhteisöön liittyy käsitys absoluutista: monogaaminen suhde on eräänlainen kapseli, joka sisältää kaiken tarvittavan ja haluttavan. Näyttelyssä suhdemuoto näyttäytyy sekä fantasiana että kritiikin kohteena.

Oma praktiikkani on lukemista, kirjoittamista ja taiteilijoiden kanssa keskustelua. Vuoden 2019 aikana teen taustatyötä näyttelyä varten, tapaan taiteilijoita sekä kahdenkeskisesti että koko työryhmän kesken. Taiteilijat tuottavat näyttelyyn uudet teokset, ja kokonaisuus rakentuu heidän henkilökohtaisista näkemyksistään suhteessa näyttelyn teemaan.

Ihmissuhteet liittyvät isoihin ja mullistaviin asioihin. Seksi, seksuaalisuus, parisuhteet ja rakkaudet ovat yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittävässä asemassa, myös taiteen kentällä. Intiimi vuorovaikutus on mikrotason vaikutusalue: alueella sijaitsevat sekä herkimmät kipupisteet että halujen, fantasioiden ja nautinnon alueet. Tämä välitön vaikutusalue on se, jossa voi toimia radikaalin rakkaudellisesti ja koskettaa hyvin — ja hyvä voi levitä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteen Maisteri, kirjalilija-ohjaaja Minna Harjuniemi ja työryhmä (Helsingin Taiteellinen Teatteri) 20 100 € Esityksen Tapaus Malviina (työnimi) kirjoittaminen, kuvaaminen ja tuottaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Esitys Tapaus Malviina käsittelee seksuaalisuutta ja fetissejä näyttämöllä, ja tutkii (väki)vallan nautinnollisuutta, kuollakseen rakastamista sekä erilaisiin hierarkioihin liittyviä kuumia ja pimeitä alueita. Esitys käyttää hyväkseen sekä video- että livemateriaalia, ja etsii keinoja luoda näyttämölle tila joka ei vain kerro seksuaalisuudesta, vaan pyrkii konkreettisesti olemaan seksikäs, kuuma ja fyysisesti voimakas.

Esitys pyrkii avaamaan seksuaalisesti kiihottavan näyttämön mahdollisuuksia. Seksuaalisuuden tai pornografian tuominen näyttämölle ei kuulu suomalaiseen traditioon juuri lainkaan. Esitystaiteessakin se on kovin marginaalinen ilmiö. Tutkimme esityksessä yleisön ja katsojan välistä koskemattomuuden rajaa sekä sitä, mistä kiihotus oikeastaan syntyy ja missä menee mahdollisen ja mahdottoman materiaalin raja.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Minna Harjuniemi, Koivunen Paula, Roikola Sami
Muut työryhmän jäsenet: Ruotsalainen Jukka, Kiljunen Jaakko, Lahdenmäki Ella, Haartti Joanna

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, TaK Juhani Haukka ja työryhmä 75 000 € Etsitkö töitä – yhteiskunnallisesti kantaaottava, työtä, aikaa ja yhteisöä tutkiva uudenmuotoinen esitystaiteen hanke

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Yhdessä esitystaitelija Lauri Antti Mattilan kanssa toteutettava Etsitkö töitä? on kokeellista arkkitehtuuria, kriittistä palvelumuotoilua, sosiaalista veistotaidetta ja dokumentaarista elokuvaa yhdistävä esitystaiteellinen hybridi. Teos tekee työn antamisesta taidetta ja kysyy työn ja taiteen utopioita ja mahdollisuuksia jälkifossiilisen jälleenrakennuksen aikakautena. Teoksessa taide ottaa osaa yhteiskunnan uudelleen ajattelemiseen.
Etsitkö töitä? on tutkielma työstä, ajasta ja yhteisöstä. Kahden kk-apurahajaksoja tarjoten etsimme ihmisiä töihin, tekemään juuri sitä työtä, mitä he haluavat. Hanke kyseenalaistaa radikaalilla tavalla työn käsitteen, irrottaa sen markkinatalouden vallitsevasta hyötylogiikasta ja korvaa ajatuksella työstä (maailmaan) suhteisiin asettumisen käytäntöinä.
Hakuprosessi avautuu huhtikuussa 2020. Kyselykaavakkeen täyttämällä hakija osallistuu arvontaan, joka mahdollistaa seitsemälle ihmiselle, heidän ehdottamansa tai yhdessä suunnitellun työn tekemisen kahdeksi kuukaudeksi.
Hankkeemme luo tilan poikkeuksellisille teoille: hiljaisille, syrjäänjääneille, kiireessä kadotetuille, unelmoiduille, tekemättä jääneille, töille. Sille, mikä pitäisi tehdä. Tai sille, jota ei vielä ole. Palkkaamme projektiin seitsemän työntekijää ja tuottajan. Yhdessä hankkeen fasilitaattoreiden ja tuottajan kanssa valitut muodostavat yhteismitattoman työyhteisön. Tehdyt työt dokumentoidaan ja leikataan lyhytdokumenttisarjaksi.

Etsitkö työtä? -hanke kyseenalaistaa radikaalilla tavalla työn käsitteen, irrottaa sen markkinatalouden vallitsevasta hyötylogiikasta, ja korvaa sen ajatuksella työstä (maailmaan) suhteisiin asettumisen käytäntöinä. Hanke on rakenteellisesti rohkea avaus apurahajärjestelmään luoden sen alle toisen tason. Hankkeen idea on suoraviivaisen rohkea, ja prosessissaan ennakoimaton, hyvän teon irtipäästäminen.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Haukka Juhani, Mattila Lauri Antti, NN Leikkaaja, NN Tuottaja, Työntekijä 1 NN, Työntekijä 2 NN, Työntekijä 3 NN, Työntekijä 4 NN, Työntekijä 5 NN, Työntekijä 6 NN, Työntekijä 7 NN

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

medianomi Minna Havukainen ja työryhmä 36 300 € Tautiluokituksesta terveeseen seksuaalisuuteen, monimuotoisesti BDSM – kulttuuria valottava taideprojekti

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Havukainen ja työryhmä lähtee ponnistusapurahan turvin tutkimaan sisältä ja ulkoa, kokemuksellisesti sekä taiteellisesti työskennellen meille taiteilijan vinkkelistä käsin uuden karheaa teemaa;

BDSM- kulttuurin moninaista maailmaa.

Tavoitteena jalostaa tutkimusprosessin kokemukset tulevaisuudessa isoksi näyttelykokonaisuudeksi aiheeseen pureutuvan oheistapahtumakattauksen kera.

-Ajattelemme teemamme jo itsessään lähtökohtaisesti rakentavan sisälleen rohkean avauksen. Meiltä taiteilijoina, kanssamme työskenteleviltä yhteistyökumppaneilta mutta myös lopullisten teosten katsojilta vaaditaan kultakin rohkeaa avausta tehdä, näyttää ja katsoa. Onhan kaikkineen teemamme BDSM- kulttuuri sellainen joka ei juuri ketään jättäne ajatuksettomaksi, siksipä väittäisimme liikkuvamme rohkean avauksen pinnalla monestakin näkökulmasta käsin asiaa tarkastellen.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Havukainen Minna, Metsäranta Kimmo

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin lisensiaatti, viulisti, konserttimestari Kreeta-Julia Heikkilä ja työryhmä 10 000 € Minimalia-konserttisarjan järjestäminen Konepajan Brunossa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Minimalia I-VI on minimalistiseen kamarimusiikkiin keskittyvä konserttisarja, joka järjestetään ensimmäisen kerran Konepajan Bruno -tehdashallissa syksyllä 2018. Konsertit järjestetään kevätkaudella 9.3., 13.4. ja 11.5.2019, kuukauden toinsena lauantai-iltana.
Konserttisarja esittää modernia taidemusiikkia rennossa ja nuorekkaassa tilassa ja ilmapiirissä. Brunon kaikuisa tehdashalli on akustiikaltaan sopiva sellaisenaan repetitiiviselle ja staattiselle musiikille. Ohjelma ei sisällä ainoastaan kamarimusiikkia tunnetuilta minimalisteilta kuten Steve Reich, Philip Glass, Arvo Pärt, John Adams ja Terry Riley, vaan myös uutuuksia nuoremmalta polvelta kuten Missy Mazzoli ja Olafur Arnalds. Konserttisarjan yhtenä arvona on myös suomalaisten, minimalististen säveltäjien teosten esittäminen ja sitä kautta suomalaisen taidemusiikin tukeminen. Erityisen konserttisarjasta tekee myös se, että suurin osa teoksista saa Suomen ensiesityksensä. Lisäksi esitetään yksi kantaesitys Suomessa asuvalta säveltäjältä. Erilaisten soitinkokoonpanojen ja myös elektroniikan yhdistäminen on päämääränä monipuolisen repertuaarin ja sävelkielen saavuttamiseksi.

Tavoitteena on profiloitua nuorekkaana ja korkeatasoisena tapahtumana, joka madaltaa kynnystä laajemman kohdeyleisön saattamiseksi taidemusiikin pariin. Minimalistinen musiikki on vaikuttanut moniin musiikin eri tyylisuuntiin ja kerää näin ollen yleisöä laajalti eri ikäluokista ja musiikin kohderyhmistä. Konserttisarjassa soitettavista teoksista suurin osa esitetään Suomessa ensimmäistä kertaa. Minimalia tukee samalla Konepajan käyttöä konserttiareenana tulevaisuudessakin.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tuottaja (YAMK) Venla Heinonen ja työryhmä (Iltamat-työryhmä) 43 200 € Elämän ihmeellisyys -iltamat, kiertue syksyllä 2019

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Suomessa on parituhatta rakkaudella ja talkootyöllä vaalittua satavuotista ja vanhempaakin seurantaloa, monien eri aatteiden nojalla pystytettyä ja ylläpidettyä. Niihin on vaellettu oppimaan, viihtymään, seurustelemaan, tanssimaan ja pitämään muuten vaan hauskaa. Suomalaisen kansanteatterin arvokas historiakin on suurelta osin seurantalojen historiaa.
Talot ovat pystyssä ja kunnossa, kakluuni on nuohottu ja vetää hyvin, maalit ovat kirkkaat pinnoissa eikä katto vuoda, mutta ohjelmallista toimintaa ei useassa paikassa enää juuri harjoiteta. Kysyntää kyllä olisi, kuten edellinen, Teatterikorkeakoulun siipien alla toteutettu Suomi 100 000- iltamakiertue osoitti syksyllä 2017. Työryhmä päätti jo silloin, että toimintaa on jatkettava ensi tilassa, joka koittaa syksyllä 2019 uudella ohjelmistolla Elämän ihmeellisyys.

Elämän ihmeellisyys -iltamia esitetään yhteensä 22 kertaa syksyllä 2019: kaksi ennakkoesitystä ja 20 varsinaista kiertue-esitystä ympäri Suomen seurantaloja Lapista eteläiseen Suomeen saakka ja siltä väliltä.

Elämän ihmeellisyys-iltamat vie parhaiden ammattilaisten voimin toteutettua taiteellisesti täysipainoista elävää esitystaidetta sinne, missä sitä ei juuri ole tarjolla. Iltamatraditio murtui 1960-luvulla. Puolen vuosisadan tauon jälkeen osoitamme, että ”vanhanaikaiset iltamahuvit” perinteisissä, ikivanhoissa pikkupaikkakuntien seurantaloissa Syrjä-Suomessa voivat olla nykytaidetta terävimmillään.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Heinonen Venla, Hurme Juha, Castrén Emma, Kainulainen Tuuli, Kivinen Vesa, Känkänen Eetu, Lohi Myy, Söderholm Roosa

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Helsinki-viikon säätiö / Musica nova Helsinki 30 000 € Musica nova Helsinki 2019 – visuaalisuutta ja teknologiaa vahvasti hyödyntävät sisällöt

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Musica nova festivaalilla 2019 nähdään erityisen paljon normaalista konserttikonseptista poikkeavia esityksiä. Ohjelmistossa on kappaleita ja kokonaisuuksia, joissa erilaiset visuaaliset elementit ja teknologian mahdollisuudet ovat näkyvä ja olennainen osa kokonaisuutta, tasa-arvoinen tekijä musiikin rinnalla. Säveltäjien ja esiintyjien välille muodostuu luontevia polkuja yhteisesityksissä ja erillisissä konserteissa, teeman merkitys korostuu nimenomaan uusien sovitusten ja toteutusten kautta. Hakemus koskee In C, Pan Sonic Tribute, Flash Flash, Monica Germino MUTED ja Crash ensemlen konsertteja.

Ohjelmisto on suunniteltu genren klassikoita ja uusia teoksia yhdistelevällä tavalla, sekä säveltäjien että teosten suhteen. Nykymusiikissa elektroniikka ei ole epätavallista, mutta näin suuren ohjelmakokonaisuuden ottaminen mukaan vakiintuneeseen tapahtumaan on poikkeuksellista. Se kertoo siitä, että nykymusiikki elää vahvasti ajassamme unohtamatta genreen vaikuttaneita pioneereja, ja että myös Yhdysvalloista tulee edelleen merkittäviä vaikutteita, joista taiteellinen johtaja haluaa muistuttaa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

LT, keuhkosairauksien ja allergologian EL Maria Hollmen ja työryhmä (Huokaus) 39 800 € Hyvä, syvä hengitys – Kehollisuus, kehotyöskentely ja hengitystekniikoiden harjoittaminen tanssin avulla hengenahdistusoireiden hallinnassa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ

Hengenahdistus on kokonaisvaltainen tunne, joka aiheuttaa potilaassa voimakkaita fyysisiä ja psyykkisiä kokemuksia. Taustasyyn hoitaminen usein auttaa, mutta aina taustalta ei löydy somaattista tai hoidettavissa olevaa syytä. Erityisen hankalia ovat tilanteet joissa oireilu on invalidisoivaa ja pitkittyy, kuten sisäilmaoireiluun tyypillisesti liittyy. Tällöin helposti ajatellaan että oire on ‘korvien välissä’ ja kliinisen lääketieteen keinot loppuvat. Näille potilaille ei ole tarjolla mitään konkreettista apua. He jäävät oireensa kanssa yksin ja heitä on paljon.

Lääketieteen tutkimuksessa ei juuri ole sijaa ‘out of the box’ tyyppiselle ajattelulle. Ihmistä ei nähdä psykofyysisenä kokonaisuutena, vaan yksittäisen sairauden kautta. Hankalien oireiden hallintaan tarvitaan kipeästi työkaluja, mutta tällä hetkellä tutkimus oireiden lievittämisestä on lähes olematonta.

Tanssitaiteilija-koreografi Hanna Brotheruksen työpajojen teemana on hengitys. Ne on suunnattu kaikenikäisille hengitysvaikeuksista kärsiville ja niissä lähestytään oireiden kokemista ja niihin liittyviä tuntemuksia ja ajatuksia tanssin, kehollisuuden, erilaisten liikeharjoitteiden, sekä kosketuksen kautta. Työpajat tarjoavat uudenlaisen lääkkeettömän näkökulman ja mahdollisuuden hoitoon.

Hyvä hoito perustuu aina tutkimukseen. Tämän poikkitieteellisen tutkimuksen tavoitteena on luoda työkalu, jonka avulla hengenahdistuksesta kärsivä henkilö voi hallita hengenahdistustaan ja pysyä toimintakykyisenä ja kuntoutua.

Lääketieteen tutkimus perustuu suurimmaksi osaksi biologiaan eikä ihmistä nähdä kokonaisuutena. Lääketieteessä tehdään liian vähän poikkitieteellistä tutkimusta, vaikka tämä lisäisi merkittävästi tietämystä ja avaisi uusia näkökulmia ja edistäisi terveyttä. Lääketieteen tutkimuksen pitäisi myös kehittyä, monimuotoistua ja tulla helpommin ymmärrettäväksi. Tämä tutkimus pyrkii auttamaan potilaita mutta myös rikkoo perinteisen tutkimusasenteen rajoja

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Hollmen Maria, Brotherus Hanna, Heinikari Tuuli

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Felicia Honkasalo ja työryhmä (Honkasalo-Niemi-Virtanen) 172 800 € Honkasalo-Niemi-Virtanen -kollektiivin taiteelliseen työskententely Xenos ja Trinitite -hankkeissa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Myytti yksinäisestä taiteilijanerosta on yhä vahvasti kirjoitettuna kulttuurimme kaapinpäällystöille. Me haastamme kynsin ja hampain tätä rakennetta, manifestoimalla tekijyyden toisin. Haluamme juhlia yksilöajattelua purkavaa tekijyyttä, saattamalla itsemme yhä syvemmälle kollektiiviseen pyörteeseen, pitkään prosessiin jossa toteutamme teoksia, jotka voivat syntyä vain pitkäjänteisten, ehdottoman ja sitoutuneen kollektiivisen työskentelyn aallokossa.

Työsuunnitelmamme koostuu kahdesta laajasta monimediallisesta teoskokonaisuudesta. Xenos ja Trinitite liikkuvat biolääketieteen, kokeellisen fysiikan, kuvataiteen, musiikin ja teatterin kentillä. Seuraamme ruumiista toiseen siirretyn sydämen matkaa yleisurheilun MM-kilpailuihin, laskeudumme 435 metrin syvyyteen seuraamaan maailman pisimpiä hautajaisia kokeellisten fyysikoiden kanssa, sekä vierailemme ihmisruumiin sisällä lääketieteen uuden VR-teknologian avulla. Rakennamme kudelmaa, jonka avulla on mahdollista hahmottaa, valaista ja horjuttaa vallitsevia narratiiveja, näkyviä ja näkymättömiä elämäämme määritteleviä rakenteita ja olioiden kategorioita.

Ajattelemme, että silloin kun ympäröivän todellisuuden ihmeellisyys ja monimutkaisuus ylittää käsityskykymme rajat tarvitsemme taidetta, joka auttaa hahmottamaan mitä on tapahtumassa ja mitä pahimpien skenaarioiden torjumiseksi pitäisi tehdä.

Totaalinen sitoutuminen kollektiiviseen, horisontaaliseen ja pitkäkestoiseen työskentelyyn on valintana rohkea tänä yksilökeskeisenä ja nopeisiin sykleihin kannustavana aikana. Hankkeessa käsittelemme vaativia ja latautuneita aiheita, jotka koskettavat olinsijasta riippumatta jokaista eläväistä henkilökohtaisesti. Haluamme teoksilla luoda tilaa keskustelulle, jota koemme kipeästi tarvitsevamme tässä yhteiskunnallissa, maailmanpolitttisessa ja ekologisessa tilanteessa.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Niemi Akuliina, Virtanen Sinna, Honkasalo Felicia

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö - Stiftelsen för Hotell- och Restaurangmuseet sr 60 000 € Food & Future Forum

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ

Hotelli- ja ravintolamuseo järjestää syksyllä 2019 Kaapelitehtaalla Helsingissä ruoan historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta rinnakkain tutkivan tapahtumakokonaisuuden, jossa räjäytetään ruokakeskustelun keskiluokkainen kaanon ja sukelletaan kokkaustrendien ja somepöhinän läpi syviin rakenteisiin. Food & Future Forum kokoaa yhteen ruoan tutkijoita, tuottajia, jalostajia, valmistajia, myyjiä, kuluttajia ja taiteilijoita. Poikkitieteellinen ja -taiteellinen tapahtumasarja sisältää luentoja, työpajoja, paneelikeskusteluja ja kommentoivaa taidetta ja se etsii vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin ruoan kestävyydestä ja tasa-arvosta, ruokainnovaatioista ja ruoan kulttuurista. Huippukokkien juhlapuheiden sijaan esiin nostetaan harvemmin kuultujen tutkijoiden ja ruoan suurista linjoista päättävien toimijoiden, kuten naisten, kauppojen sisäänostajien, ruoan tuottajien, massoja ruokkivan suurtalous-keittiöiden henkilökunnan ja arjen ruoanlaittajien näkökulmia. Tapahtumia kohti kuljetaan koko vuoden ajan kaikille avoimessa Facebook-yhteisössä, joka tarjoaa asiantuntija-artikkeleita ja taidesisältöä, uutisvirtaa, kirjallisuusvinkkejä ja jossa herätetään monialaista keskustelua. Asiantuntijakumppaneiden kanssa yhdessä toteutettavan tutkimusmatkan pääpaino on suomalaisessa ruoantuotannossa ja ruokakulttuurissa, mutta keskustelun viitekehys on globaali. Food & Future Forum on kaikille avoin ja vapaapääsyinen.

Ruoka koskettaa meitä kaikkia, mutta hyvin eri tavoin. Food & Future Forumissa räjäytetään ruokakeskustelun keskiluokkainen kaanon ja sukelletaan kokkaustrendien ja muoti-ilmiöiden läpi syviin rakenteisiin. Huippukokkien juhlapuheiden sijaan Food & Future Forumissa kuullaan harvemmin kuultuja tutkijoita ja ruoan suurista linjoista päättäviä toimijoita, kuten naisia, kauppojen sisäänostajia, ruoan tuottajia, massoja ruokkivaa suurtalouskeittiöiden henkilökuntaa ja arjen ruoanlaittajia.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija Juha Hurme ja työryhmä 215 000 € Kalevala 2020-luvulle

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Steady old Väinämöinen
Jos asut Suomessa, olet suomalainen.
Jos osaat suomen kieltä, olet suomalainen.
Siinä kaksi pätevää väitettä. Kun tarkastelemme niitä lähemmin, huomaamme, että ns. ”suomalaisuus” on hyvin kansainvälinen ja iloisesti sekoittunut asia.
Ja täsmälleen sitä on myös suurin aarteemme, kalevalainen kansanrunoutemme. Sen alkumyytit ja myöhemmät hurjat legendat ja eloisat dialogit ovat ihmiskunnan yhteistä luovaa perintöä ja monilla eri kielillä jauhettua ydinjuttua, joka on liikkunut pitkin planeettaa halki mannerten ja historian.
Kuin ihmeen kaupalla tämä matsku säilyi itämerensuomalaisten kansojen kulttuurissa ja eritoten meillä täällä Pohjantähden alla.
Tässä tavarassa on latinkia, joka on aika valjastaa hyväntuuliseen ja vanhoja ikoneita kumartamattomaan hyöty- ja hupikäyttöön.

Kalevala 2020-hankeen tärkein tavoite on saada suomalaiset miettimään suhdettaan Kalevalaan ja sen henkiseen perintöön.

Tässä kaivetaan kansanrunous juhlapuheiden, kansallispukujen, pitkäpiimäisten lausuntanumeroiden ja koululaisten systemaattisen kiduttamisen haudasta, ja annetaan sille riittävä sähkösokki, jotta se lähtee taas rynnistämään johonkin suuntaan.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Hurme Juha, Nurmio Hannu, Huttunen Riittakaisa, Sirpa Lahti
Muut työryhmän jäsenet: Lahti Sirpa, Huttunen Riitta

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija Kaisu Häkkänen 28 800 € Valokuvan ekologisemmat käsittelytavat. Perehtyminen pigmenttimustevedosten ympäristöystävällisempään pintakäsittelyyn

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Siivosin työhuonetta ja vein lommoutuneita alumiinikomposiittilevylle pohjustettuja valokuvia jäteasemalle. Kuvat eivät sopineet mihinkään kierrätyskategoriaan vaan joutuivat sekajätteeseen.

Valokuvan pohjustus- ja päällysteaineet ovat tyypillisesti alumiinia, muovisekoitteita ja akryylia. Kaikki nämä ovat materiaaleina ekologisesti kyseenalaisia ja ympäristöä merkittävästi kuormittavia. Alumiinin valmistukseen käytettävän bauksiitin louhinta aiheuttaa merkittäviä tuhoja. Alumiinikomposiittilevyjen muovisekoitteissa on polyeteeniä, joka ei maadu, mutta hajoaa pieneksi mikromuoviksi. Akryylin sekä valmistus- että hajoamisprosessi on myrkyllinen ja niin terveydelle kuin ympäristölle haitallinen. Pohjustus- ja pinnoitemateriaalien toisistaan irrottaminen kierrätystä varten on vaikeaa ja samasta syystä niiden uudelleen käyttäminen teosaineksena on haasteellista.

Puuvillapohjaiselle paperille sopivat monet puun käsittelyyn tarkoitetut suoja-aineet, kuten erilaiset vahat ja öljyt. Ympäristön kannalta kyseenalaiset materiaalit ja menetelmät eivät edelleenkään sulkeudu täysin pois, mutta aiheutetut haitat merkittävästi pienenevät.

Työsuunnitelmani onkin perehtyä paperille soveltuviin luonnonvahoihin ja pintakäsittelymenetelmiin, ja hakea uudenlaisia valokuvan viimeistely- ja suojaustapoja. Samalla pyrin löytämään jotain ilmauksellisesti uutta, ettei viimeistely olisi ainoastaan teosta suojaava kotelo, vaan myös sitä sisällöllisesti lujittava elementti.

Taiteen ei tulisi ainoastaan ottaa kantaa vallitsevaan ekologiseen kriisin vaan myös huomioida se tuotannon tasolla. Monet käyttämämme materiaalit ja menetelmät kuormittavat välillisesti ja välittömästi - ja kohtuuttomasti - ympäristöämme. Taiteilijoiden tulisi rohkeasti uudistaa perinteisiäkin menetelmiä muuttuvien ja vähenevien resurssien mukaisesti.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomentaja Tarja Härkönen 67 200 € Kulttuurisen vuoropuhelun lisääminen suomentamalla viiden keskenään erilaisen brasilialaisen kirjailijan teokset ja hyödyntämällä työprosessia kääntäjän työstä kertovassa omassa kirjassa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Brasilia on monikulttuurinen valtava maa, ja meillä niin huonosti tunnettu. Suomentamalla viiden erilaisen brasilialaiskirjailijan teokset tarjoan läpileikkauksen maan huikeasta kirjallisuudesta ja kasvatan kulttuurista vuoropuhelua ja ymmärrystä. Tämän olen aloittanut aiemmilla suomennoksillani, mutta nyt teen kaiken isosti, henkilökohtaisesti ja vuorovaikutteisesti niin, että lopputuloksena on oma kirja.

"Sinullahan on hallussasi koko brasilialainen kirjallisuus! Helsinki Litissä vieraillut Cristovão Tezza huudahti. Niin, on proosan klassikko, Clarice Lispector, jolta käännän dialogiromaanin Um sopro de vida, ja runouden klassikko, Cora Coralina, jonka pääteoksen Poemas de becos de Goiás keskiössä ovat naiset, lapset ja maaseutu. On myös afrobrasilialaisen kulttuurin puolestapuhuja ja slangin osaaja, Paulo Lins, jonka sambaromaani Desde que o samba é samba kertoo väistämättä myös candomblésta, ja avantgardistinen etnorunoilija Djami Sezostre, jonka uusin teos O pênis do Espírito Santo on sukellus intiaanien legendoihin, faunaan ja flooraan. Ja on nykyromaanin mestari Cristovão Tezza, jonka kansainvälinen läpimurtoteos, omakohtainen O filho eterno kertoo isän ja Down-lapsen suhteesta.

Oma kirja kertoo kääntämisen prosesseista ja vie lukijan kirjojen tapahtumapaikoille ja kirjailijoiden ja heidän henkilöidensä maailmoihin ja niitä kommentoimalla ja niiden pohjalta vapaasti assosioimalla luo kuvan niistä monista monista Brasilioista, jotka Brasilia on. Yhden niistä.

Suomentajana olen silta kahden toisistaan suuresti eroavan maan välillä, ja on ilo seurata, miten kauttani kulkenut kirjallisuus on jatkanut sillan tällä puolen matkaansa innoittamalla omia taiteilijoitamme tai tuomalla kirjailijat tänne vierailulle. Vaatii hyviä hermoja keskittyä "marginaaliseen" Brasiliaan, joka ei isoja kustantamoja kiinnosta. Urheaa ei ole se, että jatkan välittäjän työssäni, vaan työni laajuus, intohimoisuus ja taidokkuus. On luonnollista tehdä oma kirja tältä pohjalta.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

IC-98 272 800 € Maaperää puhdistavan, hiiltä sitovan puisto- ja hauta-alueen perustaminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Luonnontuhopuisto on luonnontuhon muistomerkiksi ja kaikkien eliölajien hautapaikaksi maisemoitu pilaantunut maa-alue, jossa maaperä maisemoidaan ja puhdistetaan luonnollisin menetelmin niin, ettei tuhoa kätketä ja unohdeta.

Yhteiskuntasopimuksen rinnalle tarvitaan luontosopimusta, joka kattaa ihmisen lisäksi ympäristön ja muut eliöt. Pitävän sopimuksen pohjana toimii parhaiten syvä, jaettu kokemus. Luonnontuhopuisto on uuden luontosopimuksen emotionaalinen perusta.

1. Tuhon muistomerkkinä se toimii muistutuksena ja varoituksena;
2. tarjoaa esimerkin maaperän luonnollisesta puhdistamisesta fytoremediaation keinoin;
3. antaa maisemapuistona paikan luontosuhteemme pohdiskeluun;
4. osoittaa velkamme Maalle ja maksaa sen takaisin a) puhdistamalla maaperää; b) elvyttämällä sitä edesmenneiden tuhkilla; c) altistamalla itsemme ritualistisesti elokehän saasteille.
5. palauttaa alueen hautarauhan turvaamana takaisin Maalle

Luonnontuhopuisto koostuu konkreettisista elementistä:
1. maisemoitu alue, jolle istutetaan maata puhdistavia kasveja
2. portit
3. läpi kulkeva polku
4. epäpuhtaudet imeneistä materiaaleista rakennettu kappeli
5. hautapaikat ihmisten ja eliökumppaneiden tuhkille.

Puistoa ei ensi vuosien jälkeen hoideta vaan korostuu elinkaari, jossa alue käy läpi ekologisen sukkession. Ennallistamisen sijaan painotetaan uuden ekosysteemin ajatusta, joka sallii vieraslajien avun. Puisto täydellistyy, kun polku, istutukset ja arkkitehtuuri ovat sulautuneet ympäröivään maisemaan.

Luonnontuhopuisto on uusi yhteiskunnallinen instituutio, joka yhdistää taiteet, yhteiskuntafilosofian ja ympäristötieteet sekä maaperän hoitamisen toisiinsa. Se asettuu kansallispuistojen ja hautausmaiden rinnalle ja niitä vastaan kaikkien eliölajien yhteiseksi alueeksi, joka kehottaa esteettisen, kehollisen ja käytännöllisen kokemuksen kautta pohtimaan elokehää, hiilen kiertoa sekä vastuutamme maasta ja aiheuttamistamme ympäristökatastrofeista. Sen tehtävä on erottautumisen sijaan sulautua.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Söderlund Patrik, Suonpää Visa, Kihlman Asta, Suomi Maiju, Lehtinen Jyrki, Yrjälä Kim, Sinkkilä Jyrki

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin maisteri Aino Juutilainen ja työryhmä (Jälkiä työryhmä) 62 700 € Jälkiä - sarja ympäristöön jalkautuvia ääniteoksia

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Jälkiä on 14-osainen ääniteossarja, joka tarkastelee erilaisia kaupunginosia ja ympäristöjä jälkien näkökulmasta. Teokset sijoittuvat Helsinkiin kattaen eri alueita mahdollisimman monipuolisesti. Kukin teos rakentuu yhdessä ympäröivän kanssa neuvotellen ja improvisoiden, siitä vaikuttuen, ollen jokainen omanlainen kokonaisuutensa. Teokset sisältävät ääntä, musiikkia, tekstimateriaalia ja visuaalisia elementtejä, jotka ovat syntyneet vuorovaikutuksellisessa suhteessa ympäröivään. Teos on kaikkien saatavilla ja koetaan yksilöllisesti kuulokkeiden kanssa vapaavalintaisena aikana. Teokset sijoitetaan alueelle soittorasian muodossa johonkin tiettyyn paikkaan ulos, josta ne netistä löytyviä koordinaatteja ja ohjeita vastaan voi löytää. Jokainen soittorasia sisältää linkin 30-60minuuttia ääniteokseen joka on n. 30-60minuuttia pitkä . Soittorasia on itsessään myös teos, pitäen sisällään myöskin sen ympärille rakentuvan kollektiivisen installaation, jonka yleisö yhdessä rakentaa ympäristöstään löytämistä “jäljistä”. Jokaiseen teokseen liittyy myös konserttimainen avajaisperformanssi, jossa kuljetamme yleisöä alueella. Jälkiä on teos, jonka päämääränä on kartoittaa jälkiä, joita jätämme ympäristöömme, kuin myös jälkiä joita ympäristömme jättää meihin. Teos käsittelee sitä minkälaisessa vuorovaikutussuhteessa olemme ympäristömme kanssa. Teoksen tarkoitus on virittää ekologista herkkyyttä ja luoda kokemus kuulumisesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa tilaan, jossa elämme.

Jälkiä sarjan teokset pysäyttävät yksilön havainnoimaan ympäristöä ja avaavat mahdollisuuden ymmärtää itsensä osana valtavaa rihmastoa, jossa pienillä eleillä on kauaskantoinen merkitys. Lähdemme siitä olettamuksesta, että tiedostaminen yksilötasolla vaikuttaa siihen, minkälaisia ratkaisuja yhteiskunnallisella tasolla tehdään.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Juutilainen Aino, Vehviläinen Petra

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen kandidaatti Emma Jääskeläinen 28 800 € Eat, work, sleep then repeat

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

"Eat, work, sleep, then repeat" kuvastaa taiteellisessa työssäni toistuvia liikkeitä ja prosesseja, sekä sen takana piilevää ristiriitaa vapauden ja kellon kanssa elämisen välillä. Apurahakausi painottuu työhuonetyöskentelyyn.

Taiteellisia lähtökohtiani ovat työ, aika ja keho. Olen käsitellyt aiheita videoteoksissa, performansseissa, sekä viimeaikoina veistoksissani. Työskentelen fyysisesti materiaalien kanssa pitkäkestoisilla käsityömenetelmillä. Työ ja prosessi ohjaavat sisältöjä laajempiin konteksteihin peilaten esim. klassista veistotaidetta ja kehon esineellistämistä nykykulttuurissa. Maustan kestävistä materiaaleista kuten kivestä tehtyjä veistoksia kevyillä, haurailla kerroksilla, jotka rikkovat illuusion ikuisuudesta jota staattisista materiaaleista toteutetut teokset voivat valheellisesti edustaa.

Mitä tapahtui matkan varrella? Esittämäni taideobjektit ovat olleet tapahtumarikkaiden vaiheiden lopputulos. Näyttelyissä esiintyneiden teosten ohessa on syntynyt paljon "ylijäämä" materiaalia: valokuvasarjoja työn muokkaamista raajoista, lyhyitä lauseenomaisia videoklippejä prosesseista, sekä yksityisnäyttelyni "Sad basket" veistosten taakse piilevien tarinoiden inspiroimaa musiikkia. Haluan jatkaa ja työstää tätä materiaalia, sillä koen sen kehittävän minua tekijänä ja tuottavan erilaisia sisältöjä. Minua kiinnostaa ihmisen suhde esineisiin, mutta myös henkilökohtaiset ja epämääräiset kokemukset jotka auttavat ymmärtämään ympäristöä moninaisena kokonaisuutena.

Käytän perinteisiä, hitaita tekniikoita jotka vaativat aikaa ja omistautumista. Tekijänä kyseenalaistan omat motiivini jatkuvasti ja työskentelen itselleni ristiriitaisten aiheiden kanssa. Keskiössä ei ole helppo tai nopea lopputulos, vaan prosessi jonka muoto ja merkitys avautuu pidempi aikaisen tarkastelun ja usean projektin kautta. Käsityö ja sen merkityksen jakaminen tuntuu tärkeältä kun taide liikkuu yhä enemmän uusia teknologioita yhdistäväksi ja esittäväksi kentäksi.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Näytelmäkirjailija ja dramaturgi Marie Kajava 57 600 € Näytelmien kirjoittaminen ja dramaturginen ajattelu

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelen kahden dokumentaarisuutta hyödyntävän näytelmän kirjoitustyön ja dramaturgisen kirkastamisen parissa vuodet 2019 ja 2020.

Undress me, then on näytelmä paimentolaisuudesta, laajasta maisemasta ja adaptaatiosta selviytymisen keinona. Keskiössä ovat kysymykset paitsi ilmastonmuutoksen keskellä elävien alkuperäiskansojen sietokyvyn rajoista myös tulkkaamisesta ja vallasta. Näytelmä yhdistää dokumentaarista materiaalia ja fiktiota. Se tarkastelee länsimaisen ihmisen pyrkimystä riisua vieras ihminen (tai maa) alastomaksi.

Undress me, then -näytelmän kirjoitus- ja viimeistelytyö ajoittuu vuoteen 2019, jolloin näytelmä valmistuu.

Toinen näytelmä In the Margin, I wrote some shit about my soft skin (työnimi) on kehittelyn ja dramaturgisen kirkastamisen vaiheessa vuonna 2019, ja varsinainen kirjoitustyö asettuu vuodelle 2020.

Niin ikään dokumentaarisen näytelmän keskiössä on uuden keksimisen sijaan kierrättäminen ja ”kirkas roska” eli hylätty tekstiaines, jämät ja marginaalimerkinnöt. Keskityn muistikirjoihini kymmenen vuoden ajalta: materiaaliin joka jää työprosessin aikana pois näytelmästä; merkittävään harakanvarpaaseen, joka säilyy häpeän hetkinä marginaaleissa. Lähestymiseni näytelmään on metodissa ja eleessä. Pöyhiminen paljastaa raakamateriaaleissa muhivat aiheet.

Kirjoitan vuoden 2020 aikana In the Margin, I wrote some shit about my soft skin (työnimi) -näytelmän, jonka tekstimateriaali on kierrätettyä. Näytelmä on pieni ja moniääninen polylogi.

Haluan uudistaa näytelmässä:

1. Näytelmä ei ole kaunis ja koherentti fiktiivinen kokonaisuus. Se on dialogin ja muodon tasolla myös särkyvä, likainen, kyseenalainen ja ei-valmis. Lopulta kaikki hauras ja epäselvä on tärkeintä.

2. Näytelmä ei ole ihmiskeskeinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita puhuvia eläinhahmoja! Yhteisölle ja ei-yksilöön-palautuville äänille on tilaa.

3. Näytelmä on mitä tahansa ja kaikkea. Näytelmä on itseisarvo, joka ei tarvitse esitystä ollakseen olemassa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

KuM Jaakko Karhunen ja työryhmä (Reading the enemies) 38 000 € Poliittinen epistemologia: jatkohakemus Reading the enemies -hankkeelle

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ

Reading the enemies on taiteellista ja tieteellistä ajattelua yhdistävä tutkimushanke, joka tarkastelee vastakkainasetteluja tieteellisissä, taiteellisissa, ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Haemme rahoitusta vuonna 2018 aloitetun hankkeen päättämiseen ja hankkeen pohjalta suunnitellun tutkimusalustan perustamiseen. Lähtökohtamme on, että lukemisen ja vihollisuuden käsitteet muodostavat taiteellisen ristiriidan, jonka kautta on mahdollista ajatella tiedon ja tutkimustyön politiittisuutta.

Vuonna 2018 järjestettyihin työpajoihin otti osaa 12 tutkijan sijaan 34 tutkijaa ja yhteiskunnallista toimijaa Suomesta ja ulkomailta. Työpajoihin osallistui taiteilijoita, yhteiskunta-, talous-, ja oikeustieteilijöitä, sekä joukko muita yhteiskunnallisia toimijoita poliittisista aktivisteista mielenterveys- ja sosiaaliavun työntekijöihin.

Hankkeeseen osoitetusta laajasta kiinnostuksesta johtuen haluamme vuonna 2019:
- Toteuttaa kaksi sarjaa Reading the enemies- työpajoja.
- Saavuttaa laajempaa tieteellistä, taiteellista sekä populaaria julkisuutta.
- Julkaista kaksi toimitettua lehteä, kirjan ja ääniteoksen.
- Perustaa itsenäisen ja kansainvälisen tutkijaverkoston sekä poliittiseen epistemologiaan keskittyvän tutkimusinstituutin.

Teoreettisesti hanke kasvaa kohti poliittisten ja tiedollisten asemien välisten yhteyksien tutkimista sinänsä, eli lähestyy poliittisen epistemologian tutkimusaluetta. Samalla se säilyttää fokuksen “vihollisten lukemisen” käytäntöjen tarkastelussa.

Vastakkainasettelut ovat yhä vahvistuneet yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja on tärkeää aktiivisesti sitoutua niiden käsittelemiseen, eikä painaa niitä pinnan alle. Jo itse sana ”vihollinen” aiheuttaa mielipahaa – sen provokatiivisuutta hankkeemme käyttää rohkeasti hyväkseen. Hanke mahdollistaa vastakkainasettelujen sietämistä tekemällä ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja teoreettisten kiistojen argumentit ja perusolettamukset ymmärrettävämmiksi.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Karhunen Jaakko, Mäki Aino-Marjatta

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Saara-Maria Kariranta 14 400 € Political conversation through aesthetic – esteettisen, aistinvaraisen väliintulo yhteiskunnallista päätöksentekoa muovaavaan prosessiin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Aion toteuttaa nnäyttelysarjan eduskuntaan sekä näiden sen päätöksiä valmisteleviin ja toimeenpaneviin ministeriöihin ja virastoihin.

Haen ponnistusapurahaa muokatakseni ja tutkiakseni taiteen esittämisen muotoja, näyttelyrakennetta ja esitystapoja, joilla esteettinen osallistuu julkiseen poliittiseen keskusteluun.

Pyrkimyksenä on vaikuttaa päätöksenteossa huomioon otettavaan ajalliseen jatkumoon, tuoda ikuisuuden sekä rajallisuuden kokemus lähemmäksi päättäjiä ja lisätä emotionaalista ja kehollista herkkyyttä päätöksenteossa. Taide pyrkii tässä yhteydessä nostamaan esiin meissä jo piilevän hiljaisen tiedon, tietoisuuden suhteestamme ympäristöömme, sen syy- ja seurausyhteyksiin.

Taide ei ota tätä roolia sanallisesti tai teoreettisen tiedon kautta, vaan käyttää hyväkseen kielen choraa, sitä mikä jää rivien väliin, sitä mitä on vaikea tavoittaa sanoin, sitä mikä pakenee, kun sen yrittää ottaa haltuun. Taide osallistuu aistinvaraisesti, esteettisesti tähän yhteiskuntaan, jonka päätöksentekoprosesseja leimaa pitkälle rationaalisena pidetty matemaattis-looginen ajattelu tai tunteelliset, tiedostamattomat psykopatologiset mekanismit. Taide voi parhaimmillaan nostaa näkyväksi näitä psyykkisiä torjuttuja prosesseja ja auttaa linkittämään tietoa tunteisiin rakentavalla tavalla.

Minulle taiteilijana on tärkeää ilmastokriisin syvenemisen hetkellä ulottaa nykytaiteen esteettinen ajattelu myös poliittista valtaa käyttävien ulottuville. Sosiologisen tutkimuksen mukaan havaittiin, että koeryhmä, joka koetilanteessa teki itsekkäämpiä päätöksiä, oli koetilaan mennessä nähnyt näytteille asetetun setelipinon. Ryhmä, joka päätyi altruistisimpiin valintoihin kokeessa, oli matkalla nähnyt ajan kulkua symboloivan esineen. Mitä meidän edustajamme aistivat mennessään täysistuntoon?

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Saija Kassinen ja työryhmä (Harrie Liveart) 200 000 € Collective Perversion – proposal for revaluation. Taiteellinen tutkimus, jossa sukelletaan puhtaan juomaveden pulaan WC:n kautta

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vesi on planeetallamme elämän edellytys. Kiihtyvällä tahdilla sen saatavuus kaikille tarvitseville on kuitenkin yhä kyseenalaisempaa. Huuhdomme ulosteen puhtaalla vedellä samalla kun tiedotetaan vesipulasta. Milloin ja miten olemme valmiita ottamaan vastuuta tästä ristiriidasta? Millaisia muutoksia se vaatii?
Kysymysten takana piilee maailma, josta ei juuri puhuta: ihmisten ulosteet.

Taiteellisen tutkimuksemme aikana kartoitamme ihmisten asenteita kehojen toimintaa kohtaan mm. valmistamalla veistoksen, jossa yleisöllä on mahdollisuus tutustua kokemukselliseen käymäläkulttuuriin fyysisellä panoksellaan.
Erilaisten performatiivisten prosessien avulla pohdimme olioiden suhdetta ulosteisiin ja ihmisten tapaa rajoittaa toista voittoa tavoitellessaan. Määränpäänä on kietoa yhteen havaintojamme odottamattomalla tavalla ja luoda yhteiskuntaan uudenlaista rohkeaa pers-pektiiviä.

Avaamme aihetta teosten, julkisten keskusteluiden ja erilaisten tapahtumien kautta sekä pidämme yksityisnäyttelyn, jossa kyseenalaistamme jätteen käsitettä ja sen luomia tuhoisia vapauksia kulutusyhteiskunnalle.

Jätös, papana, liete, kökkö, lanta, kakku, uloste, pötky, moska, puppu... Rakkaalle on loputtomasti nimiä, mutta onko sen arvoista paikkaa? Tiedämme, että tie vallankumoukseen käy paskan kautta. Nostamme ulosteen kompleksisuuden julkiseen keskusteluun ja parannamme koostumusta taiteen avulla.
Yhteiskunnan asenteiden ja rakenteiden muuttaminen on niin tiukassa, ettei yksi ponnistus riitä jos haluaa saada tulosta aikaan. Oletko valmis paskan luontiin?
#rohkeatekijä #paskanluojat #harrieliveart

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Kassinen Saija, Linna Meri
Muut työryhmän jäsenet: Österblad Ika, Fontana Olivier

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteen maisteri Emilia Kokko 57 600 € Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Teen tulevien vuosien aikana monimuotoisia esitystaiteellisia teoksia. Keskeistä työskentelyssäni on ajatella työn ja taiteen mahdollisia rakenteita: yritän luoda rakenteita, joissa normien takainen ajattelu ja oleminen voisi olla mahdollista. Yritän luoda uudenlaisia kielioppeja, joilla epämääräisiä ja ei-vielä hahmottuvia rakenteita ja ilmiöitä ja esityksiä voisi lähestyä.

Teen työssäni tilaa toisenlaisuudelle ja normeissa epäonnistumiselle. Esitysteokseni käsittelevät sukupuolen moninaisuutta, tiedontuottamisen muotoja, queereja tulevaisuuksia ja hauraita rakenteita. Olen queer, olen feministi. Olen kiinnostunut toisinolemisesta ja toisenlaisista maisemista. Toisin ajattelusta.

Ajattelen, että hauraita rakenteita pitkin voi lähestyä maisemaa, jossa toisenlaisuus voi olla juuri sellaista mitä se on - ja sellaista, mitä se voisi olla.

Kun työskentelen, yritän luoda hauraita rakenteita ja pehmeitä olosuhteita. Yritän pitää hauraista rakenteista huolta. Ajattelen, että maailma, jossa on tilaa hauraille rakenteille, on kevyempi, tilavampi ja pehmeämpi paikka. Ehkä suojaisampi, ehkä parempi. Yritän tehdä taidetta, joka on ihmeellistä, epämääräistä, huojuvaa, melkein-tavallista ja käsittämätöntä.

Ehdotan, että queerit tulevaisuudet ovat jo nyt.
Ehdotan, että näinkin voi olla ja ajatella.
Näinkin voi selviytyä.

Se on ihmeellistä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

kirjailija Karri Kokko ja työryhmä (Aseeminen kvartetti) 19 500 € Valikoima Karri Kokon aseemisia runoja ja kaksi esseetä aseemisesta kirjoituksesta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Työryhmän tarkoituksena on toimittaa ja julkaista valikoima runoilija Karri Kokon aseemiseen kirjoitukseen perustuvia visuaalisia runoja ja täydentää teos kahdella aseemista kirjoitusta ja viivan poetiikkaa käsittelevällä asiantuntijaesseellä. Esseiden kirjoittajista Riikka Ala-Hakula tekee väitöskirjaa aseemisesta kirjoituksesta ja Katja Matikainen on taidekriitikko, joka kirjoittaa myös runokritiikkiä.

Visuaalisesta runoudesta ja aseemisesta kirjoituksesta puhutaan paljon ja esimerkkejä siitä on julkaistu verkossa, mutta ei niinkään painetussa muodossa. Teos johdattaa lukijat näkemään ja ymmärtämään, millaisia mahdollisuuksia visuaalinen runous tarjoaa. Syntyy mielenkiintoinen jännite, kun kuva esitetään kirjoituksena ja kirjoitus kuvana.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Ala-Hakula Riikka, Matikainen Katja, Niemi Marko, Kokko Karri

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Ylioppilas Daniil Kozlov 60 000 € Kahden vuoden työskentely esinerunoilijana sekä alan mahdollisuuksien kartoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kahden vuoden ajan tutustun mahdollisuuksiin, jotka 3D-tulostaminen ja laserleikkaus avaavat runoudelle, sekä siihen mikä on näillä tekniikoilla tuotetun runouden elinkelpoisuus ja paikka runouden kentällä.

Esinerunoilijaksi kutsuttava ammattinimike tai työnkuva sijoittuu puuttuvaksi linkiksi lavarunoilijan ja julkaisevan runoilijan väliin. Se hyödyntää työssään yhä saavutettavampaa teknologiaa julkaistakseen runoesineitä puoliteollisella tasolla. Esinerunoilijan pidemmän aikavälin työskentelyn tulos konkretisoituukin taidenäyttelyssä lavarunoesityksen tai kirjan sijaan. Tämä liitto teknologian ja runoilijan ammatin välillä on väistämätön seuraava askel alan kehityksessä ollen täydellinen symbioosi yleisön saavutettavuuden, populaarin sekä kokeellisen runouden välillä.

Työprosesseissa yhdistetään kokeellisen, kineettisen, konkreettisen ja muun visuaalisen runouden traditio taiteilijakirjojen, kirjansidonnan ja veistostaiteen perinteisiin. Esineen toimiminen julkaisualustana mahdollistaa lähes ennennäkemättömät törmäytykset interaktiivisuuden, mekaniikan, materiaalien, kolmannen ulottuvuuden ja kielen välillä. Juuri tämän vuorovaikutuksen tutkimiseen projektin kaavailema esinerunous keskittyy luoden interaktiivisia, kolmiulotteisia, mekaanisia ja esteettisiä esineitä.

Aluksi oli sana, sitten painokoneet ja nyt 3D-tulostimet ja laserit. Esinerunoilijan työnkuva ja esinerunouden mahdollisuudet ovat kartoittamattomat, vaikka potentiaali on selkeä. Projekti on uhmakas syväsukellus uuden teknologian suomiin mahdollisuuksiin runouden ja sanataiteen saroilla tuoden runoudelle - kirjaimellisesti - uuden ulottuvuuden, moninaiset materiaalit sekä mekaniikan ja fyysisyyden suoman interaktiivisuuden kokijan ja teoksen välille.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri Mercedes Krapovickas 14 400 € Avantgarde bandoneon

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ

Kerään, tallennan (ääni ja video) ja esitän avantgarde-sävellyksiä bandoneonille. Tämän projektin tavoitteena on paitsi lisätä tietoisuutta näistä melko tuntemattomista teoksista, myös tarjota oppimisvälineitä sekä amatööri- että ammattilaistason bandoneonisteille, jotka haluavat laajentaa musiikkitietoaan ja -ohjelmistoaan. Tämä hanke palvelee myös kiinnostustani kehittää erityisyyttäni taiteilijana. Aiempi kokemukseni bandoneonilla ja tohtorintutkimukseni ovat antaneet minulle arvokasta tietoa analyyttisistä ja musiikillisista näkökulmista tehdyistä teoksista ja koen että minulla on näin hyvät valmiudet työskennellä tämän projektin parissa.
Avantgarde-säveltäjät ovat 60 -luvulla kirjoittaneet joukon sävellyksiä bandoneonille. Suurinta osaa niistä ei ole koskaan äänitetty, koska ei ole ollut riittävän taitavia bandoneonisteja edes niiden esittämiseen. Tämän projektin tavoitteena on kerätä näitä sävellyksiä, harjoitella, äänittää ja esittää niitä.
Bandoneon on soitin täynnä mahdollisuuksia, jotka liitetään lähinnä tango-musiikkiin. Nykyään maailmassa on enemmän bandoneon-soittaja ja kiinnostus tähän soittimeen kasvaa. Koska olen soittanut ja tutkinut sitä monen vuoden ajan, ymmärrän, kuinka tärkeää on laajentaa ja levittää nimenomaan sitä varten suunniteltua ohjelmistoa. Kokemukseni nykymusiikin, tangon ja kansanmusiikin saralla antaa minulle erinomaiset edellytykset tämän projektin toteuttamiseen.

Lähden tutkimaan bandoneonin eri mahdollisuuksia. Haluan laajentaa sen ohjelmisto ja todeta, että se on monipuolinen soitin, joka ei ole vielä tarpeeksi tutkittu eikä soitettu.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuuriosuuskunta ILME 30 000 € Kahdenkeskisen taiteen Kehä-festivaalin järjestäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kehä on kahdenkeskisen taiteen festivaali, joka järjestetään neljännen kerran Oulussa marraskuun 2019 alussa Kulttuuriosuuskunta ILMEen ja Kulttuuritalo Valveen yhteistyönä. Tapahtumaan haetaan valtakunnallisella ja avoimella teoshaulla eri taiteenaloihin kuuluvia teoksia, joihin osallistuu yksi ihminen kerrallaan. Teokset perustuvat taiteilijan ja hänen vieraansa kohtaamiseen. Taide luo rajat, joiden suojaamina sekä taiteilija että hänen vieraansa voivat kohdata toisensa paljaammin ja toisin kuin arjen keskellä onnistuu. Tavoitteena on henkilökohtaisten ja siten erityisen merkittävien taidekokemusten mahdollistaminen.
Vuonna 2019 Kehän teoshaun teemana on Rakkaus.

Kaikki teokset ovat koettavissa viikonlopun ajan kulttuuritalo Valveen avoimessa tapahtumassa. Lisäksi yhtenä päivänä teokset viedään vierailuille soveltuviin sosiaalialan laitoksiin. Festivaalilla laitoksiin mennään taide edellä. Moni taiteilija ei ole alunperin ajatellut teostaan hoitoympäristöön, mikä voi johtaa ylättäviin mutta sitä syvemmin hoitolaitoksessa olevia ihmisiä koskettaviin taidekohtaamisiin. Kehä on paikka tutkia ja kokeilla.

Yleisön kohtaamisen lisäksi festivaalin ideana on taiteilijoiden yhteisöllisyys: tutustuminen, kokemusten jakaminen ja kenties yhteistyöideoiden syntyminen. Kehä alkaa tapahtuman taiteilijoiden omalla vertaispäivällä ja päättyy työpajajuhlapäivään, johon kutsutaan osallistujia sekä Oulun alueen taidekentältä että sosiaali- ja terveysalalta.

Moni taiteilija työskentelee kahdenkeskisyyden lähtökohdasta, mutta silti Kehä on Suomen ainut pelkästään ihmiselle kerrallaan tehtäviin teoksiin keskittyvä festivaali. Tapahtumassa on paljon aikaa taiteilijoiden keskinäiselle jakamiselle. Festivaali toimii myös luontevana siltana hoitolaitoksissa tehtävän ja muun nykytaiteen välillä, avaa yhteyksiä ajatuksien ja tekijöiden välille, kannustaa kokeilemaan. Vuoden 2019 teema haastaa tutkimaan rakkautta, jota yhteisötaiteessa turhaan ujostellaan.

Työryhmän jäsenet
Muut työryhmän jäsenet: Hanhineva Henna, Kontio Riikka, Kiviniemi Mika, Vuorijärvi Riikka

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuuriyhdistys Valsa ry 15 000 € Galleria Värinän kehittäminen ja palkkioiden maksaminen taiteilijoille tekemästään työstä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Taiteilijoilta ja luovien alojen ammattilaisilta edellytetään ilmaista työtä. Kuvataiteilijan ansiotaso on kaikista ammattitaiteilijoista heikoin. Muiden ammattien kohdalla ilmaistyötä pidettäisiin ennenkuulumattomana.

Valsa ja Galleria Värinä haluavat irtautua vallitsevista rakenteista ja käytännöistä, joissa luovien alojen ammattilaiset kustantavat esityksensä ja näyttelynsä itse, jääden ilman kohtuullista korvausta tehdystä työstä. Haluamme olla suunnannäyttäjiä ja todistaa, että Suomessa yksityisen gallerian on mahdollista maksaa näyttelypalkkio.

Suomessa yksityisten gallerioiden toiminta perustuu liiketoimintaan, jossa taiteilija maksaa näyttelyvuokraa ja lisäksi myydyistä teoksista peritään myyntiprovisio. Tuotolla kustannetaan gallerian ylläpitokulut sekä galleristin palkka. Taiteilijoille ei makseta palkkiota näyttelyistä. Kulttuuriyhdistys Valsa ry:n Galleria Värinä haluaa olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä tarjoamalla näyttelytilan taiteilijalle veloituksetta sekä maksamalla hänelle palkkion tekemästään työstä.

Työryhmän jäsenet
Muut työryhmän jäsenet: Paksuniemi Eveliina, Oravainen Laura, Laitila Mikko, Kuusela Krista, Marttila Jenna

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tutkimusprof., Arktinen alkuperäiskansatutkimus Rauna Kuokkanen ja työryhmä 191 400 € Siidakoulu – saamelaisen siidajärjestelmän toimintamuotojen yhteisölähtöinen uudentaminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Tämä saamelaistutkijoiden, –taiteilijoiden ja -aktivistien yhteisprojekti pyrkii rekonstruoimaan ja simuloimaan miten ja minkälaisten käytänteiden ohjaamana siida voi toimia käytännössä nykypäivänä. Se pyrkii saamelaisen nyky-yhteiskunnan dekolonisaatioon siidajärjestelmän ja sitä koskevan tapalain elvyttämisen ja uudelleen käyttöönoton avulla. Kahden vuoden hanke koostuu arkistomateriaaliin, kirjallisiin lähteisiin ja perinnetiedon asiantuntijoiden haastatteluihin pohjaavasta tutkimuksesta, taide- ja performanssitiedon tuotannosta sekä neljästä kokeellisesta työpajasta eli siidakoulusta, joissa yhteisölähtöisesti ja monisukupolvisesti pohditaan ja kokemuksellistetaan siidajärjestelmän keskeisiä arvoja, perusperiaatteita ja toimintamuotoja. Tämä perinteen uudentaminen tuottaa uudenlaista monitieteellistä, taiteellista, yhteiskunnallista ja kulttuurista tietoa saamelaisen siidajärjestelmän ja sen perusperiaatteiden merkityksistä ja niiden sovellettavuuksista nykypäivän eri yhteyksissä, kuten paikallisessa hallinnassa, osallistumisessa ja päätöksenteossa. Siidakoulun opettajiksi kutsutaan perinteisen tiedon asiantuntijoita mutta myös työryhmän jäsenet toimivat sekä opettajina että oppilaina. Tämän lisäksi lasten ja nuorten osallistaminen ja osallistuminen siidakoulutyöpajoihin on erittäin keskeistä. Hankkeen puitteissa tuotetusta materiaalista kootaan siidakäytänteiden tietokanta palvelemaan nykypäivän saamelaisyhteiskunnan tarpeita.

Siidakoulun perusperiaatteena on yhteisöllisen osallistumisen kautta oppiminen ja kokeellinen toiminta, jonka avulla kollektiivisesti selvitetään, miten siida voisi toimia. Yhteisölähtöinen monisukupolvinen siidakoulu koostuu työpajoista, joissa pohditaan ja eri tavoin toteutetaan siidan teoriaa ja käytäntöjä niin että kaikki ovat sekä oppilaita että opettajia. Tällaista perinnetietoon, tutkimukseen ja osallistavaan toimintaan perustuvaa siidakokeilua ei ole aiemmin toteutettu Pohjoismaissa.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Magga Anne-Maria, Labba Oula-Antti, Beaska Niillas, Holmberg Niillas, Pieski Aura, Holmberg Aslak, Balto Asta, Valkeapää Sunna, West Suvi, Guttorm Tomi, Olli Anne, Burgess Philip, Paltto Kirste
Muut työryhmän jäsenet: Laiti Jenni, Laiti Petra

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Arts (Film) Vesa-Matti Kuosmanen ja työryhmä 33 600 € Eläinjuttu dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen ja ennakkosuunnittelu.

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ

Kotieläimiään hoitava maanviljelijä – rehellisen työn perikuva – sai pitkään jättää ovet pihamaalla auki. Maaseudun rauha kuitenkin särkyi, kun yöllä pihapiiriin tunkeuduttiin. Tunkeutuja oli eläinaktivisti – kaupunkilaiskakara – jonka tavoitteita ja tekojen oikeutusta punnittiin niin kahvipöydissä kuin ministeriöissäkin ja myöhemmin oikeudessa asti.

Vuodesta 2007 lähtien suomalaiskodeissa on nähty uutisten välittämiä salakuvia eläintuotannosta. Tavallisesta sikalasta, kanalasta tai turkistarhalta otettu kuva aiheutti kohun, sillä se erosi suuresti siitä, mitä tahdomme ajatella suomalaisesta eläintenpidosta. Tarkastuksia tehtiin ja “epäkohdat” luvattiin korjata. Julkisessa keskustelussa “kotieläin” muuttui “tuotantoeläimeksi”. Yli kymmenen vuotta kuvia, kohuja ja lupauksia kuitenkin osoittaa, ettei kysymys ole ratkennut. Hälveneekö ”jo kuultu uutinen” julkisuudesta, vai muuttuuko yhteiskunta ja eläinten asema oikeasti?

Käsikirjoitamme ja ennakkosuunnittelemme elokuvaa, joka tutkii eläinkohujen vuosikymmentä eläinliikkeen, viranomaisvallan ja oikeusjuttujen kautta. Ketkä syytetynpenkille joutuvat, ja mikä on tulos, kun ikäviä kuvia paljastuu? Tarina kuvien takaa lomittuu vuodesta 2010 valmisteilla olleen uuden eläinlain syntyyn, joka määrittelee yli miljardin eläimen kohtelua maassamme seuraavat vuosikymmenet. Eläinliikkeen käännekohdista ja oikeustoimista elokuva laajenee kuvaamaan vallankäyttöä yhteiskunnassa, suomalaista identiteettiä ja totuuden merkitystä meille.

Elokuva kaivaa esiin teollisen yhteiskuntamme varmimmin piilottaman kuvan: kuinka toisista yksilöistä tehdään ruokaa. Se näyttää jotakin, mikä koskettaa hyvin intiimisti lähes jokaista suomalaista, mutta mille kollektiivisesti käännämme selkämme. Elokuvan näkökulmasta myös muunlajinen olento on arvokas, eikä väkivalta ole välttämättömyys. Elokuva vaatii selityksiä ja kysyy, miten yhdessä mahdollistamme joukkosurman, vaikka kukaan ei haluaisi, että eläimiä kohdellaan näin.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Kivelä Saila, Kuosmanen Vesa-Matti, Mäntylä Heini, Tegel Aleksi
Muut työryhmän jäsenet: Keto Sami

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin maisteri Harri Kuusijärvi 43 200 € Harmonikan elektroakustisten mahdollisuuksien tutkiminen ja kehittäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Syvennyn konserttiharmonikan ja livenä toteutettavan elektronisen äänenmuokkauksen mahdollisuuksiin useiden eri projektien kautta:

– Maa-levyn tekeminen sekä live-version valmistaminen ja esittäminen. Allekirjoittaneen sävellyksistä koostuvalla levyllä harmonikan lämmin, inhimillinen sointi yhdistyy elektroniseen äänenmuokkaukseen. Projekti toteutetaan yhteistyössä äänitaiteilija Olli Aarnin kanssa.
– Lauri Supposen elektroakustiselle harmonikalle sävellettävän laajan sooloteoksen levyttäminen sekä live-version valmistaminen ja esittäminen. Teos on kestoltaan 45–60 minuuttia.
– Sauli Zinovjevin Sospirando elektroakustiselle harmonikalle ja sellolle -teoksen levyttäminen ja esittäminen sekä sooloversion sovittaminen elektroakustiselle harmonikalle. Teos on kestoltaan 15–20 minuuttia.
– Harri Kuusijärvi Koutus -yhtyeen uuden, elektroakustisen materiaalin säveltäminen, harjoitteleminen ja esittäminen sekä levyn tekeminen.
– Tangoteatteri Kiutan koko perheen Gnomos-esityksen kiertueversion musiikin suunnittelu ja toteutus.
– Lehtojärven Hirvenpää -yhtyeen live-instrumenttipaletin kehittäminen. Soitan yhtyeessä elektroakustista harmonikkaa ja syntetisaattoreita.
– Folio-kollektiivin live-esiintymisten materiaalin valmistaminen ja toteuttaminen elektroakustisella harmonikalla.

Projektien lisäksi olennainen osa työskentelyä ovat itsenäisesti toteutettavat kokeilut sekä äänenmuokkaus- ja mikitysmahdollisuuksien kriittinen vertailu.

Pyrin kehittämään uuden instrumentin, joka ei ole vain efekteillä maustettu perinteinen harmonikka, vaan oma luonteva kokonaisuutensa, jossa akustinen instrumentti ja elektroninen äänenmuokkaus sulautuvat yhdeksi, erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteeni on unohtaa akustisen instrumentin rajoitteet ja luoda itselleni uusi, ennenkuulumaton ja uniikki pääsoitin. Eri genreympäristöissä tehtävä työ avaa laajasti tietä myös muille tuleville elektroakustisille projekteille.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Valokuvaaja, kirjoittaja Rita Lahtinen 18 000 € Women in skateboarding through film: Luova valokuvakirja, joka koostuu naisrullalautailua esilletuovista valokuvista, haastatteluista ja naisskeittareiden itse filmille ottamista valokuvista

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Valokuvakirjan tarkoitus on tuoda esiin analogisen valokuvauksen luovia mahdollisuuksia, korostaa naisten roolia rullalautailun parissa, haastatella alakulttuureiden parissa tasa-arvoa eteenpäin vieviä vaikuttajia ja nostaa esiin mielenkiintoisia yksilöitä aktiivisista harrastaja ja ammatti-yhteisöistä. Vaikka kirja tuo esiin useita eri aihealueita taiteiden ja kulttuurin saralta, on sen keskiössä aina kuitenkin rullalautailu.

Kuinka monta kertaa aikaisemmin olet selaillut valokuvakirjaa naisrullalautailusta? Kuinka monta kertaa olet lukenut henkilökohtaisia haastatteluita mimmeiltä, joita ei pysäytä kivikova betonin lisäksi yhtään mikään muukaan? Kuinka monta kertaa olet saanut mahdollisuuden sukeltaa naisten maailmaan, joita eivät yksinkertaisesti kiinnosta se että mitä muut kelaa?

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteriohjaaja, Teatteritaiteen maisteri Alma Lehmuskallio ja työryhmä (Sivuhenkilöt) 38 800 € Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen -nykysirkus-/teatteriproduktion toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Sivuhenkilöt on kymmenestä teatteri-, sirkus- ja tanssialan osaajasta koostuva työryhmä, joka toteuttaa toisen produktionsa, teatteria ja nykysirkusta yhdistävän Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen -esityksen. Esitys harjoitellaan kolmessa osassa vuosien 2018 ja 2019 aikana, ja se saa ensi-iltana Helsingin Juhlaviikoilla 16.8.– 2.9.2019.

Sivuhenkilöt-työryhmän taiteilijat ovat liittyneet yhteen tehdäkseen merkityksellistä, monialaista ja uudenlaista esittävää taidetta. Esityksissämme nykysirkus ja teatteri limittyvät tavalla, jossa ei menetetä teatterin kykyä käsitellä syviä sisältöjä ja nykysirkuksen kykyä ällistyttää. Meitä vetää puoleensa surrealismia ja arkista yhdistävä, villin visuaalinen näyttämö. Toteutamme monitaiteisuutta syvällä tasolla niin, että suhtaudumme tasa-arvoisesti jokaiseen esityksen osa-alueeseen.

Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen käsittelee tunteiden ja viettien esiinpurskahtamista kulttuurissa, jossa niiden piilottaminen on normi. Se tutkii ihmistä, joka ei millään tahdo taipua ennalta-arvattavan, ihan ookoon ja turvallisen kokemuksen raameihin. Esitys levittäytyy esitystilaan pystysuorassa suunnassa ja käyttää elementteinään ilma-akrobatiaa, fyysistä teatteria, siipiä, painoa, häpeää ja naurua. The Office kohtaa Hitchcockin Linnut ja Jodorowskyn Elämän tanssin.

Sivuhenkilöt tekee monialaista, pitkäjänteistä ja poikkeuksellista esitystaidetta alueella, jolla kukaan muu ei Suomessa toimi. Ryhmässä yhdistyy teatteri-, sirkus- ja tanssialan korkea osaaminen sekä halu kehittää täysin omaa fyysistä ilmaisumuotoa. Ryhmä ei kuitenkaan pyri lopputuloksessa spektaakkeliin vaan haluaa näyttää ihmisen myös haavoittuvana ja ristiriitaisena. Sivuhenkilöissä yhdistyvät uuden taiteellisen muodon hakeminen syystä tai toisesta yhteiskunnassa sivuun jääviin sisältöihin.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Lehmuskallio Alma, Kaikula Henna, Raitio Ulla, Mäkelä Saku, Järvinen Milla, Vesterinen Eero, Virekoski Eira, Palmu Ainu, Outakoski Joonas, Vasama Janne
Muut työryhmän jäsenet: Hänninen Emilia

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

koreografi Laura Lehtinen ja työryhmä (Nollapiste-kollektiivi) 14 400 € Punainen esirippu: Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Miten työväenluokkainen tausta tulee näkyväksi ruumiillisuudessani? Mitä työväenluokkaisuus 2010-luvulla merkitsee? Minkälaista ruumiillisuutta ja toimijuutta historiani piirtää minuun? Miten työväenluokkainen taustani läpäisee kehonkuvani? Entä liikkeeni?

Nollapiste-kollektiivi ja koreografi Laura Lehtinen työskentelevät tutkien työväenluokkaisesta taustausta tulevien taiteilijoiden ruumiillisuutta ja kokemuksia luokan vaikutuksista siihen. Miten luokkatausta manifestoituu ruumiissamme? Manifestoituuko? Työryhmä käyttää lähtökohtina esim. Mari Käyhkön kirjoituksia ja tutkimusta työväenluokkaisten naisten kokemuksista akateemisessa ympäristössä, mutta keskittyy erityisesti ruumiillisiin kokemuksiin ja laajentaa työskentelyn koskemaan kaikkia sukupuolia. Suomessa pidetään yllä tasa-arvomyyttiä, jonka mukaan kaikilla täällä asuvilla on samanlaiset mahdollisuudet ja lähtökohdat opiskella tai valita haluamansa ammattiala. Valintaprosesseihin ja mahdollisuuksien rakenteisiin kietoutuu kuitenkin eriarvoisuuden verkosto, johon hankkeessa
halutaan näyttää valoa, jotta siitä tultaisiin teitoisemmiksi.

Työskentelyn ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat keholliset tutkimustyöpajat, joitka ovat avoimia kaikille työväenluokkaisesta taustasta tuleville esittävien taiteiden parissa työskenteleville. Työpajaponnistusvaiheen jälkeen käynnistetään hankkeen toinen vaihe, jossa tuodaan henkilökohtaiset tutkimus- ja oivallusprosessit jaettaviksi, esityksen kontekstissa.

Yhteiskunnassamme ei nykyään haluta myöntää luokkajaon olemassaoloa ja vaikutuksia yksilöiden ja ryhmien mahdollisuuksiin ja kokemuksiin. Nollapiste-kollektiivi ottaa rohkeasti tutkimuksen alle työväenluokkaisuuden vaikutukset (tanssijan) ruumiillisuuteen ja kehonkuvaan. Lähestymistapa on feminismille tuttu: rohkea henkilökohtaisuus auki kohti yleistä.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Heikkilä Elsa, Lehtinen Laura

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Humanististen tieteiden kandidaatti Juhani Lindholm 84 000 € James Joycen romaanin Finnegans Wake suomentaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Suomennan James Joycen romaanin "Finnegans Wake".

Joycen romaania käännettäessä on koeteltava kääntämisen ja uudelleen kirjoittamisen rajoja tavalla, jota ei aiemmin ole tehty suomalaisessa kirjallisuudessa. Tekstin lukuisia päällekkäisiä kieli- ja kulttuurikerrostumia on pidetty äärimmäisen vaikeina avata ja ymmärtää.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Loviisa Contemporary ry 29 300 € TransFolk Kucku 2018–19 -nykytaidefestivaalin tapahtumien toteutus ja taiteellisen sisällön tuottaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Loviisa Contemporary on loviisalaisten taiteilijoiden yhdistys, joka järjestää Kucku-nykytaidefestivaalia. 2018–19 festivaalin teema on TransFolk. TransFolk on nykytaiteen – visuaalisen, tanssin, musiikin tai minkä tahansa yleisön esille saatavan – festivaali. Se rakentuu Loviisan vierasateljee -residenssiohjelman ympärille. Residenssin taiteilijat tulevat ympäri maailmaa ja heidät on valinnut TransFolkin kuratointitiimi. Taiteilijoiden työt muodostavat festivaaliohjelmiston rungon, jota tukee suomalaisten kutsutaitelijoiden työt.

TransFolk koostuu pienistä tapahtumista (Checkpointeista) sekä päätapahtumasta (Final Destination). Vuoden 2019 Checkpointit ovat Checkpoint#4 Growing, jossa tehdään yhteistyötä koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa työpajojen muodossa, ja Checkpoint#5 Movement, jossa framille nostetaan tanssi- ja sirkustaide. Final Destination kokoaa yhteen kaikki festivaalin aikana mukana olleet taiteilijat. Vuonna 2018 festivaali vahvistui Checkpoint Checkpointilta, löytäen uusia yleisöjä ja tuoden Loviisaan tärkeitä keskustelunavauksia mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista.

Tarkoituksena on paitsi saattaa eri taustoista tulevat taiteilijat yhteen toistensa kanssa, myös viedä heidät, taide ja sen tekeminen ihmisten ja paikallisyhteisöjen luo. Festivaali nostaa esiin vähemmistöihin, maahanmuuttoon, muutokseen ja normikriittiseen ajatteluun liittyviä kysymyksiä, sekä kysymyksen yhteisöön kuulumisesta tai sen ulkopuolelle jäämisestä.

TransFolk-festivaali puhuttelee yleisöään poikkitaiteellisella ohjelmistollaan. Festivaalin projektien ja osallistavien tapahtumien tarkoituksena on lisätä moninaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien kysymysten ymmärrystä. Nostamme näkyviin yhteiskunnan marginaaleja ja rajoja kutsumalla mukaan vähemmistöihin kuuluvia taiteilijoita. Annamme estradin kulttuurisesti sorretuille ja paikkaansa kapealta alalta vielä etsiville taiteilijoille. Nostamme teeman osaksi paikallista, osin torjuvaa keskustelua.

Työryhmän jäsenet
Muut työryhmän jäsenet: Salo Antti-Veikko, Lunabba Heidi, Borghi Beniamino, Porkka Inari

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Vapaa sarjakuvataiteilija Kimmo Lust 28 800 € Silmukka – yksikin heikko silmukka voi purkaa koko neuloksen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Tutkimusten mukaan päihdeongelmat koskettavat läheisten kautta lähes jokaista suomalaista.
Silmukka on omaelämäkerrallinen tarina päihdeongelmaisen vanhemman kanssa kasvamisesta, heitteillejätöstä ja yksinäisestä lapsuudesta, sekä näiden kohtaamisesta omassa vanhemmuudessa. Kuten neulos, myös elämä koostuu osioista, kuin pienistä silmukoista. Tässä tarinassa seurataan kuinka käy, kun ensimmäiset silmukat eivät tahdo pitää neulosta koossa.

Sarjakuva-albumi koostuu kolmesta osiosta: lapsuus, nuoruus ja aikuisuus. Jokaisessa käsitellään aihetta eri elämäntilanteisiin liittyvistä näkökulmista. Lapsuudessa voimattomuutta, nuoruudessa vastuunkantoa vanhemmasta ja aikuisuudessa oman persoonan ja vanhemmuuden eriyttämistä omista vanhemmistaan. Rikkinäisen kasvuympäristön vaikutukset psyyken kehitykseen ovat kertomuksessa läsnä mm. nuoren lapsen itsetuhoisuutena, psykoottisena oireiluna ja ahdistuneisuutena. Tarina käsittelee myös lapsen heitteellejätön moninaisia laajalle yhteisöön ja yhteiskuntaan heijastuvia vaikutuksia, kuten mielenterveysongelmia, työkyvyttömyyttä, taloudellista ahdinkoa ja vanhemmaksi opettelua ilman välittävän aikuisen mallia.

Teos käsittelee aihetta niin lapsen kuin aikuisen näkökulmasta. Kirja tarjoaa vertaistuellista luettavaa päihdevanhempien aikuisille lapsille ja heijastuspintaa niille, jotka eivät ole aiheita kohdanneet.

Alkoholismi ja sen vaikutukset lähipiiriin koskettavat lähes jokaista suomalaista ja ovat edelleen meidän kulttuurissamme tabu. Vaikka aihe koskettaa monia, on rajatusti meitä, jotka pystyvät kertomaan aiheesta kerronnallisen taiteen välityksellä, eikä aiheesta löydy vielä suomenkielistä sarjakuva-albumia.
Käsikirjoitus pohjautuu omiin päiväkirjamerkintöihini lapsuudesta ja nuoruudesta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden päästää lukija suoraan päihdevanhemman lapsen arkeen ja sisäiseen maailmaan.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteen kandidaatti 2017. Laura Mattila ja työryhmä 24 000 € Teoksen Stum Oidipus toteuttaminen Teater Viiruksen vierailuohjelmaan

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Stum Oidipus on Teater Viiruksen vierailuohjelmassa ensi-iltansa saava sanaton esitys, joka pyrkii ajattelemaan uudelleen yhden eurooppalaisen sivistyksen peruspilareista.

Jos antiikin tragediat ovat kategorisesti kielellisiä näytelmiä, sanataidetta, aukipuhuttua draamaa, jossa rivien väliin ei jää mitään, mitä jää, kun teoksesta poistetaan sanat?

Miten fyysistää länsimaisen teatterin tunnetuin myytti lausumatta repliikkejä? Onko siten mahdollista päästä kiinni olennaisen ytimeen?

Antiikin tragedioiden esityshistoriasta poikkeavan tyylin valinta ei jätä vaihtoehdoksi tekstimassan takana piileskelyä. Jos klassikolla on ajaton viesti ja syy olemassaololleen, se on kaivettava esiin, jotta se kommunikoituisi nyky-yleisölle mykkinä kuvina.

Työryhmä koostuu vuonna 2019 Teatterikorkeakoulusta maistereiksi valmistuvista taiteilijoista, joille Stum Oidipus on ensimmäinen yhteinen projekti ammattikentällä. Outoudessaan Oidipus on täydellinen valinta tähän käännekohtaan, sillä tragedian vääjäämättömän, ihmiskunnan ulkopuolisen kohtalon ja pahan alkuperän tivaamisen tematiikka iskee suoneen, jonka juuri 2010-luvun teatterintekijät tunnistavat.

Me olimme lapsia kun opimme ympäristöopintunnilla Siperian ikiroudasta ja turvesoista, niihin sitoutuneista metaanimassoista, vääjäämättömästä maailmanlopusta. Me elämme jungilaista ajatusta ihmiselämän tarkoituksesta saavuttaa syvempi tietoisuus, joka ei kuitenkaan suo rauhaa. Oidipuksen syyllisyys ja voimaton hätä on sukupolvitunne.

Stum Oidipus on juuri valmistuvien teatteritaiteilijoiden yritys kysyä, miten järkäleen kokoista klassikkoa voi katsoa toisin, pelkäämättä omasta teatterikäsityksestä käsin.

Oidipuksen valinta kaikessa pölyisyydessään on riski ja valittu tyylilaji täysin uusi, varma koetinkivi. Miten me tomutamme kadottamatta arvokasta sisältöä?

Tätä aiomme tutkia työstäen klassikkoa kuten mitä tahansa muutakin esitysmateriaalia, remixaten ja prosessissa tunnustellen.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Mattila Laura, Uusitalo Juho, Palillo Sofia, Rehn Nicolas "Leissi", Tuominen Anna-Sofia

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

muusikko Saku Mattila ja työryhmä 25 000 € Monigenreisen musiikkiklubin järjestäminen keväällä 2019

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Café Barock ry, Tölöläb-yhtye, Kamari ry sekä Ville Luukkosen jazz-kollektiivi järjestävät keväällä 2019 jokaviikkoisen klubin vaihtuvalla musiikkigenrellä. Jokaisella toimijalla on vastuullaan yhtenä viikkona kuussa toteuttaa musiikkiklubi ravintola Väinö Kallioon. Artistit vaihtuvat joka viikko ja lavalla nähdään niin suomalaisia musiikin kärkinimiä kuin ulkomaalaisia vierailijoita. Tarkoitus on tuoda kaikkien neljän toimijan yleisö samaan paikkaan sekä rakentaa monipuolinen musiikkiklubi yhteen Kallion parhaimmista esiintymispaikoista.
"WEEKlubilla" (työnimi) ovat seuraavat musiikkigenret edustettuna: Barokkimusiikki-klubi Café Barockin tuottamana, vapaaimprovisaatio-klubi Tölöläbin tuottamana, klassinen kamarimusiikki-klubi Kamari ry:n tuottamana sekä jazz-klubi Ville Luukkosen jazzkollektiivin tuottamana.

Tuomalla kaikki hakemuksen toimijat saman klubin alle, luo se synergian, joka tuottaa varmasti niin yleisölle kuin taitelijoillekin mielettömiä taide-elämyksiä. Tuotantovastuuta jakamalla mahdollistamme sen että Väinön tiistaiklubilla on joka viikko laadukasta musiikkia tarjolla. On hyvin harvinasta että neljä eri musiikkigenren vaikuttajatahoa yhdistää voimansa ja sen takia koemmekin että klubi ainutlaatuisuudessaan toisi tarvittavaa lisäystä Helsingin musiikkitarjontaan.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Film Director and Scriptwriter. Visual Artist, Erol Mintas ja työryhmä (Academy of Moving People & Images) 244 200 € Academy of moving people & images

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Liikkuva elokuvakoulu luo Helsinkiin alustan ihmisille, jotka ovat saapuneet Suomeen eri syistä: maahanmuuttajina, turvapaikanhakijoina, opiskelijoina tai töiden vuoksi. Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, joka antaa heille elokuvantekemisen taidot ja työkalut. Tiedon ja kokemuksen kulkiessa ammattimaisten opettajien ja opiskelijoiden välillä hanke myös vaikuttaa suomalaisen elokuvatuotannon moniarvoistumiseen.

Koulu valitsee vuosittain 12 opiskelijaa, joilla on intohimo ja palo elokuvantekemiseen. Tarjoamme heille yhden vuoden opetuksen ja tekniset edellytykset. He saavat kirjoittaa ja ohjata omat lyhytelokuvansa kansainvälisen, ammattimaisen opettajakunnan ohjaamana ja toimia itse kaikissa elokuvanteon vaiheissa ja työrooleissa. Opettajien työ ei ole vain opettamista vaan pikemminkin kollektiivinen projekti, jossa kaikki ovat mukana luovassa prosessissa. Tähtäimessä on valmiiden elokuvien esittäminen kotimaisilla ja kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Koulusta valmistuessaan opiskelijoilla on hyvät edellytykset työskennellä elokuva-alan tehtävissä.

Liikkuvalla elokuvakoululla ei ole omia tiloja, vaan se toimii partnereidensa ja yhteistyökumppaneidensa tiloissa (ViCCA, Critical Cinema Lab, Goethe Institut, GAP, HIAP, Design Museum, Museum of Impossible Forms, Third Space, Caisa). Tämä liikkuvuus takaa myös sen, että opiskelijat tutustuvat suomalaiseen taidekenttään ja verkostoituvat luovien ihmisten kanssa.

Elokuvateollisuuden luova puoli kärsii moniarvoisuuden puutteesta. Elokuvissa kerrotut tarinat eivät heijasta yhteiskuntiemme monimuotoisuutta. Elokuva-alan ammattilaisten verkostot ovat suljettuja piirejä. Tässä projektissa hahmotellaan uusi pysyvä oppimisympäristö ja pedagoginen alusta, jonka kautta Suomeen muualta tulleet ihmiset voivat olla osallisena moniarvoisemmassa elokuvatuotannossa ja omalta osaltaan käynnistää muutoksen tuotantorakenteissa.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Mintas Erol, Rahmati Elham, Rothlaender Jonas, Korhonen Kirsi Maria, Haji Sherwan, Viljanen Mikko, Sorri Salla, Koskinen Eva Maria, L.Thomas Christopher, Lahti Inka, Kiljunen Jaakko, Sillanpää Jemina, Pedregal Alejandro, Sasioglu Mete, Boynik Sezgin

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Visual Artist, painter, poet Muhannad Mohamed Khorshid 28 800 € The Exile, a graphic novel that speaks about exclusion and exile in the Middle Eastern and Western societies for many reasons and it will be written in Arabic and published in Finnish or English

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

The Exile, a graphic novel that speaks of exclusion and exile in the Middle Eastern and Western societies because of their appearance, belief, affiliations, ethnicity or nationality. The illustrated story is a collection of short stories based on real stories and fantasy as well that have taken place in Middle Eastern societies or here In Finland. It will be an experimental illustration in terms of implementation techniques . I will attempt to raise the problem of individuality in communities . There are many individual people who live in exile within their own countries or home and they are excluded either intellectually or physically. I try to link them to the exclusion that occurs in Europe and the Nordic countries, because of the cultural or ethnic background or appearance, in their life and work . We " New comers refugees " suffered persecution from the countries that we came from and from the lack of free of expression and speech, which forced us to leave to safe heaven and here in the Nordic countries we do not want to live the same experience of oppression because of racism and populism.

The novel will be important adding to the audience in the West and EU because of xenophobia growing in Europe. In the last three years, I have tried to prove my presence as a voice coming from the area of war conflict. I have suffered from exclusion by different groups because of not belonging to to these armed groups. Now in Finland there are similar voices that have begun to appear hostile to immigrants or refugees in particular and I have felt responsibility to confront these racist voices.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Haidi Motola 21 600 € Esperia – neliosaisen videoteossarjan editointi ja jälkituotanto

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Esperia on portretti taiteilija Jacques Motolasta, joka 97 vuotiaana muistelee elämäänsä ja pohtii sen väistämätöntä loppua. Jacques, isoisäni, on syntynyt Egyptissä ja viettänyt elämänsä Pohjois-Afrikan, Palestiinan/Israelin ja Ranskan välillä. Teoksen runkona toimii meidän tapaamisemme ja suhde, joka muodostuu näiden kautta. Henkilökohtaisen tarinan myötä käsittelen muistin, historian ja identiteetin monitahoista suhdetta.

Esperia on neliosainen videoteos sarja, jonka jokainen osa keskittyy muistoihin tapahtumista yhdessä kaupungissa – Kairo, Marseille, Haifa ja Alexandria – ja samalla kertoo elämästä, joka vanhuuden myötä on rajoittunut asunnon seinien väliin ja sitoutunut päivittäiseen rutiiniin. Migraatio, sota ja rakkaus ovat teemat, jotka kulkevat osien halki ja liittävät kaupungit toisiinsa. Jokainen osa on itsenäinen teos, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden – muotokuvan henkilöstä, jokseenkin salaperäisestä ja ristiriitaisesta, sekä aikakaudesta. Narratiivi, joka muodostuu, kyseenalaistaa monin tavoin hegemonisen historiallisen narratiivin. Teoksen kautta pyydän yhdistämään menneet sodat ja vainot nykyiseen sosiaalipoliittiseen tilanteeseen näillä alueilla.

Last day in Cairo, sarjan ensimmäinen osa, valmistui elokuussa 2018 ja oli esillä Forum Boxin Mediabox-tilassa. Haen nyt apurahaa sarja-kokonaisuuden loppuun työstämiseen, kolmen viimeisen osan editointiin ja jälkituotantoon.

Teos kutsuu nostamaan rohkean katseen vanhuuteen ja elämän loppuun, aiheisiin, joita usein vältellään tai käsitellään ongelmina. Pyydän olla läsnä tässä hetkessä, joka on täynnä kipuja ja suruja, mutta josta löytyy myös paljon kauneutta ja iloa. Itsestäni olen joutunut etsimään rohkeutta kysyä kysymyksiä, joiden vastauksia en haluaisi aina tietää, olla aito tunteille ja löydöksille, jotka nousevat esiin, ei käyttää niitä omien näkemysten vakuuttamiseksi, vaan uusien näkökulmien löytämiseksi.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Sarjakuvataiteilija, kuvataiteilija Tommi Musturi 57 600 € Future-sarjakuvaromaanin taiteellinen työ

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Future on ihmiskunnan mahdollisia tulevaisuuksia tutkiva sarjakuvaromaani. Samalla se on teos, joka tutkii identiteettimme rakentumista, erilaisia arvopohjia sekä meidät määrittelevää ympäristöä. Sarjakuvateoksena se on fragmentaarinen sarjakuvalaboratorio, jossa erilaiset visuaalisen kerronnan tavat purkautuvat moniäänisenä virtana. Lukuisia erilaisia piirros- ja kerrontatyylejä käyttävät Future kadottaa tarkoituksellisesti perinteisen tekijän identiteetin ja pakottaa lukijan etsimään tarttumapintansa omasta kokemuksesta. Future käyttää alitajuista kuvastoamme päämääriensä tavoittamiseksi. Kaiken ajatuksena on avata tulevaisuus lukijan eteen erilaisten mahdollisuuksien maana, jossa asiat eivät tapahdu lineaarisesti meille vaan kaikkialla, kaikkien edessä, kaiken aikaa, yhdessä yhtenä ekosysteeminä.

Future on sarjakuvakerrontaa uudistava teos, joka tutkii aihettaan monista perspektiiveistä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tuottaja/runoilija Jenni Nikinmaa 14 400 € Käsikirjoitus ja suunnittelutyö tilalliseen teatteriesitykseen matkasta järkkyvään mieleen ja reiteistä takaisin maailmaan

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ

Tässä projektissa on tarkoitus luoda kommunikointia erilaisten mielten välille, erityisesti niiden, jotka eivät ole koskaan hajonneet ja niiden, joissa paine on aiheuttanut musertumisia ja halkeamia siinä määrin, että mielen katsotaan häiriintyneen. Pyrkimys ei kuitenkaan ole selittää auki, millaista on olla mielenterveyspotilas tai vain kertoa tarinaa matkasta mielenterveyteen. Pyrkimys on rakentaa kokemuksellisia installaatioita ja immersioita, kohtauksia ja kohtaamisia, joissa on mahdollista saada kiinni siitä, miltä toisen mielessä tuntuu.

Projekti pohjautuu omalle kokemuksille sairastumisesta ja parantumisesta, ja siitä huomiosta, kuinka käsittämättömän helppoa on nyt / kuinka käsittämättömän vaikeaa oli ennen - esimerkiksi nostaa paita lattialta tai ostaa ruokaa. Se alkaa käsikirjoituksesta, suunnitelusta ja muiden kokemusten keräämisestä, näkökulmien etsimisestä ja etenee kohti esitystä, jossa tärkeitä asioita ovat tilan ja ajan käsitteet, tiivistyminen, mustavalkoisuus ja nyanssoituminen.

On rohkeaa tutkia mielen järkkymisen ja toipumisen kautta sitä, kuinka erilaisten linssien läpi maailmassa elävien havainnoitsijoiden välille saadaan luotua vuoropuhelua. Rohkeaa ottaa käyttöönsä se, mikä on järkyttänyt tasapainon ja tehdä siitä jotakin, millä pääsemme lähemmäs toisiamme. Olla haavoittuvaisena ja siksi ehjänä pyrkimässä dialogiin, kamppailla sen puolesta että hyväksyntä ja ymmärrys kasvavat – eivät leimat, lokerot, määritelmät, ulkopuolisuuden kokemus, vaikeneminen ja
häpeä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

YTM, TAM Jenni Nurmenniemi 16 900 € Jälkifossiilisten ja posthumanististen kuratoinnin muotojen kehittäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Itsenäinen kuraattori Jenni Nurmenniemi tutkii ja kehittää monitahoisesta ekologisesta näkökulman muutoksesta kumpuavia kuratoinnin muotoja. Kuratointiin on tavattu liittää mielikuvia hallinnasta, syvällisestä asiantuntemuksesta ja auktoriteetista. Tämän ja tulevien vuosikymmenten keskeiset kysymykset niin taiteessa kuin laajemmin yhteiskunnassa edellyttävät kuitenkin toisenlaisia otteita: monimutkaisuuden ja -muotoisuuden hahmottamista sekä yhdenvertaisuutta edistäviä käytänteitä. Kulttuurin kentällä tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja, jotka huomioivat ihmisten ohella muut eliölajit ja materiaaliset prosessit sekä tavat, joilla nämä kytkeytyvät politiikkaan ja talousjärjestelmään. Työskennellen tiiviisti, monimuotoisesti ja pitkäkestoisesti taiteilijoiden, kirjoittajien ja tutkijoiden kanssa Nurmenniemi kehittää taidelähtöistä, kokeellista kuratoriaalista praktiikkaa. Siinä on aineksia jälkifossiilisesta ajattelusta, posthumanismista sekä feministisestä uusmaterialismista. Nurmenniemi sulauttaa näitä teksteissä, näyttelyissä, esityksellisissä sekä yhteisöllisissä tilanteissa joissa aikansa eläneet ajatusmallit ihmisen ja ympäristön suhteesta voivat nytkähtää uusille urille. Taide ei kuitenkaan palvele tai kuvita ekologista paradigman muutosta vaan sen muodot ja sisällöt informoivat ja inspiroivat sitä.

Hanke muovaa rohkeasti uutta kieltä ja kelpoisempia käytäntöjä kääntäen perinteiset kuratoinnin ihanteet päälaelleen. Kuratoinnin tavoitteeksi tulee tiukkuuden sijaan huokoisuus ja hierarkioiden purkaminen. Hanke murentaa toiseuttavia institutionaalisia ja esteettisiä konventioita, jotka määrittyvät ihmisten ylemmyydentunnosta suhteessa muihin elollisiin ja kolonialismin perinnöstä. Se pyrkii aikaansaamaan monentasoisia toimintatapojen muutoksia ja hahmottamaan hyvän elämän edellytyksiä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Koreografi-tanssija Maija Nurmio 86 400 € Taiteellinen työskentely tanssin vapaalla kentällä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Olen työskennellyt tanssitaiteilijana Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2005, tämänhetkinen kotini on Helsingissä. Työni koostuu uudelle altistumisesta, muutokseen sitoutumisesta, keskusteluista, harjoittelusta, tanssimisesta, koreografioimisesta, tuottamisesta ja opettamisesta. Työ tapahtuu yhteistyönä erisuuruisissa taiteellisissa kokoonpanoissa.
Taiteellisen työskentelyni keskiössä on ruumiillisuus, ruumiin kantamaan tietoon ja ulottuvuuksiin käsiksi pääseminen. Fyysisessä työskentelyssä minua kiinnostaa egosta vapaa oleminen ja liike, pimeys, painottomuus ja tiheydet, hybridimuodot ja muodottomuus, jokin sellainen mikä ei jäsenny sanoihin ja jonka arvo ei vähene siitä. Minua kiinnostaa järjen ja logiikan toisella puolen työskenteleminen.
Työsuunnitelmani pitää sisällään myös aikaa. Haluan harjoitella aikaan heittäytymistä ja jättäytymistä, juhlistaa ajan jälkiä ruumiissamme. Kaipaan akuutisti aikaa elää ja syventyä niihin maisemiin, joista taidetekojen on mahdollista syntyä.

Teoksia vuosille 2019-2021: I'Île Re-sonante, Sounds Visible, Lars in the Dark, Years of Limbo, Be the Ocean, Reunion Parts One to Three, Nightschool
Muu: Gaga praktiikan syventävät opinnot, tulevan utopiat, aikaa

Otan riittävästi aikaa taiteellisen praktiikkani syventämiseen ja vähennän tuottamista, pysyvästi. Säilytän herkkyyteni (työ)maailmassa kovasta meiningistä huolimatta ja ohjaan maailmaan lisää empatiaa taideteoilla, koska taiteellisen työn tekeminen säilyttää minut kokonaisena. Pyrin eheyttämään ruumiinkuvaa(mme) työssäni kohtaamieni kaikenikäisten ihmisten kanssa. Sitoudun tekemään eettisesti kestäviä valintoja taiteessa ja elämässä. Etsin uusia reittejä taiteen ulostuloille.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Curator, Master of Arts Hanna Ohtonen ja työryhmä (Support Structures Collective) 48 200 € Feminist art centre – Setting up a support structure

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Support Structures Collective (SSC) is a transnational group of art workers based in Helsinki, requiring a kickstart grant to research and develop the operational model and organisational structure for a feminist art centre in Spring 2019. Planned to inaugurate in 2020, the centre will nurture and support the work of feminist, female identifying, non-binary, poc, queer artists and art workers. Its work may encompass curatorial advice, strategic networking, learning opportunities, and a sharing structure through which members can educate and help each other to form new collaborative relations.

The centre will become a nest and a home for art projects and practices, allowing its members to move and develop within it, while collectively developing the centre itself. It will document, archive and promote the work of its members, and form symbiotic alliances with other actors in the fields of art, culture, activism and research.

In 2019 SSC will organise a series of semi-public events about turning activist organising into a decentralised and democratic organisational model; sustainable fundraising; and experiments with feminist working methods. These will be facilitated in dialogue with a group of invited workshop hosts.

SSC is driven by a need to get organised with and for others who need support within the Finnish art field; by a need to build an organisation that encompasses and strives from activist, feminist politics; and that sustains these politics as it develops.

A feminist art centre is a bold initiative, as its aim is to take seriously an institution’s capacity to nest, nurture and support, rather than engage in satisfying neoliberal desires for endless production and promotion. It critically reimagines existing institutional structures and ways of working, changing the art field from within. It's bold as it strives for its own, sustainable economy; a polyculture of support and for self-reflective organising with equality and accessibility at its core.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Ohtonen Hanna, Väliheikki Selina, Koski Anna-Kaisa, Lenanton Katherine, Marsh Neicia

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Osuuskunta Fabriikki 8 / Fabriikki Kustannus 50 000 € Monipuolista käännöskirjallisuutta ja sen lukemista tukeva työ, teemoina epätavalliset todellisuudet ja maailmankansalaisuus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Fabriikki Kustannus julkaisee suomennettua kaunokirjallisuutta, joka ei muuten olisi suomalaisten lukijoiden tavoitettavissa. Vuonna 2019 julkaisemme neljä teosta teemalla epätavalliset todellisuudet, ja vuonna 2020 ilmestyvää neljää teosta yhdistävä teema on maailmankansalaisuus.

Epätavallisten todellisuuksien teemavuotemme esittelee vaihtoehtoisia, vääristyneitä maailmoja. Halutessaan näitä tarinoita voi kutsua myös dystopioiksi, mutta julkaistavat romaanit rikkovat dystopian perinteitä esimerkiksi pidättelemättömällä riemulla ja elämänilolla, vähäeleisyydellä ja viitteellisyydellä sekä kujeellisuudella ja sadunomaisuudella. Maailmankansalaisuuden teemavuoden teokset tarkastelevat identiteettityöhön, rajojen keinotekoisuuteen ja modernin nomadin ihanteeseen liittyviä kysymyksiä.

Meille on yhtä tärkeää tavoittaa ne ihmiset, joille lukeminen on yksityistä tai vain lähipiirin kanssa jaettavaa toimintaa, kuin ne, jotka kuluttavat kirjallisuutta yhteisöllisemällä ja osallistuvammalla tavalla. Kolme vuotta olemassa ollut pienkustantamomme uskoo rohkeasti siihen, että raottelemistamme ovista livahtaa suomalaiseen kirjallisuuteen uusia näkökulmia ja välineitä. Hyväksymme avosylin sen tosiasian, että kirjallisuudelle on tärkeämpää tulla luetuksi kuin myydyksi.

Fabriikki Kustannus julkaisee teoksia maailmankirjallisuuden marginaalista ja näkee helmiä siellä, missä suuremmat toimijat näkevät ongelmia tai teoksia, joiden uutuusarvo on jo menetetty. Avaamme suomenkielisille lukijoille ovia kysymyksiin, joita eri kielialueilla ja kulttuureissa maailmasta ja sen rakenteista esitetään. Ehkä jos huomaamme, että esittämämme kysymykset eivät ole niin kaukana toisistaan, voimme yhdessä hyväksyä sen, että oikeita vastauksia ei ole olemassa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteen maisteri Kristian Palmu ja työryhmä (Inter-floral Mint Box) 15 600 € Inter-floral mint box

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Inter-floral mint box on vuorovaikutteinen ja kokemuksellinen nykyesitys ja installaatio, jonka teemana on väri: mintunvihreä. Immersiivinen esitys koostuu audiovisuaalisista tapahtumista ja transitioista sekä esityksellisistä tapahtumista, kuten esiintyjien mintunvihreistä tekstikatkelmista, vuorovaikutteisista osallistavista tehtävistä ja installaation muuntelusta maalaten.

Esitys tapahtuu installaatiossa, Mint box -kuutiossa, joka on rakennettu erilaisia materiaaleja ja valoja yhdistellen kauttaaltaan mintunvihreän sävyiseksi. Inter-floral mint box -esitys on kudelma visuaalisia tilatapahtumallisia hetkiä Mint box -installaation muuntuessa osallistujien ympärillä. Installaation seinämät koostuvat useista materiaalikerroksista, jotka ovat osittain läpikuultavia ja osittain opaaleja. Näkymä osallistujille installaation sisällä muuttuu kun kerroksia muunnetaan, kuoritaan, peitetään ja paljastetaan.

Inter-floral mint box -esitystapahtuma valmistuu esitystaiteilijoiden Laura Marleena Halosen, Tom Lönnqvistin, Marjut Mariston ja Kristian Palmun sekä tuottaja Riikka Thitzin muodostaman työryhmän kollektiivisessa prosessissa, jonka lähtökohtina ovat mintunvihreän sävy sekä ”interfloraalinen” tapa kommunikoida. Interfloraalisuus tarkoittaa työryhmälle kasveilta omaksuttua olemisen tapaa, jossa korostuu hitaus, juuret, ja rihmastomainen yhteys osallistujien välillä. Teos käsittelee interfloraalista ruumiillista yhteyttä, hitautta, sulautumista ja syventymistä ympäristöön.

Teoksen lähtökohta on väri. Näin ollen emme vielä tiedä millainen esityksen muoto tulee olemaan. Teokselle ei ole olemassa olevaa, valmista referenssiä, joten harjoittelu vaatii epätietoisuuden sietämistä suhteessa muotoon. Prosessi on ei-tietämistä ja sen myötä mahdollisen uuden löytämistä.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Lönnqvist Tom, Maristo Marjut, Palmu Kristian, Thitz Riikka
Muut työryhmän jäsenet: Halonen Laura Marleena

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteen maisteri TeM Piia Peltola ja työryhmä (Saimaan Teatterin työryhmä) 35 400 € Saimaan demokraattinen tasavalta - moniäänisen esityksen valmistaminen työryhmäprosessissa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ

Saimaan demokraattinen tasavalta -esitys käsittelee demokratiaa käytännössä. Työryhmäprosessissa rakentuvan esityksen yhteinen lähtöpiste on Heinäveden alueelle puuhatun graffitikaivosalueen tapaus kansalaisten, median ja päätöksentekijöiden välisen demokratian toteutumisen paikkana.
Tutkimme laajaa aihettamme vaihtuvissa, kulloinkin tarkoituksenmukaisemmissa työryhmärooleissa. Materiaalia tuotetaan pitkin talvea työpajoissa, ja kevään/alkukesän harjoituksissa keskitytään kokoamaan siitä tarkimmat havainnot karnevalistiseksi, monilajiseksi esitykseksi. Materiaaliamme on kaikki Heinäveden tapausta koskeva aineisto uutisista Saimaan luontoa käsitteleviin lauluihin, paikallisten mielipiteistä demokratiaa pilkkaaviin sketseihin. Kyläkokousten historia, länsimaisen demokratian historia, Saimaan osuus valtakunnallisessa demokratiassa. Mitä valtaa saimaalaisilla on globaalissa päätöksenteossa?
Työryhmään kuuluu myös etnografisella otteella demokratian piirteitä työryhmän työskentelyssä, yleisösuhteessa sekä katsojakokemuksissa tarkasteleva yhteiskuntatieteilijä, ja yhteistyön pohjalta tuotetaan kirjallisia ulostuloja koskien luokka-, koulutus ja sosiaaliset rajat ylittävää, taiteilijoiden ja kansan välistä dialogia.

-Tarjoamme uudistavaa esitystaidetta haja-asutusalueilla.
-Pääkaupunkiseudun nuorten taiteilijoiden (kuplan) ja haja-asutusalueiden "tavallisen kansan" välillä on juopa, joka estää vuoropuhelua - toimintamme on pyrkimys rakentaa siltoja
-Projektin kautta syntyvä tieto ja julkiset ulostulot saattavat auttaa saamaan huomiota Heinäveden kaltaisten alueiden suojelun tarpeelle
-Edellisiä asioita olisi helpompaa käsitellä: toimintamme tuntuu meistä itsestämme rohkeutta vaativalta

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Peltola Piia, Ryynänen Sanna, Räsänen Janna, Tikkanen Marketta, Kabbani Abed, Wikström Pietu, Rejström Tom, Grotenfelt Wilhelm

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija Pontus Purokuru 26 400 € Filosofian tekeminen romaanin, esseen ja teoriafiktion keinoin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Hankkeen tavoitteena on luoda vuoden 2019 aikana kaksi filosofista kirjallista teosta, jotka julkaistaan vuosina 2020-2021. Lisäksi työstän kolmatta, pitkäaikaisempaa projektia.

1) Esseeromaani jonottamisesta, kulttuurieroista ja vapaasta tahdosta. Kirjoitan romaania työnimellä "Jonotus". Kirja tapahtuu yhden iltapäivän aikana ja kertoo jonottamisesta Itä-Aasian symboliksi rakennettuun Oriental Pearl Tower -torniin Kiinan kansallispäivänä. Turistikäynniltä vaikuttanut nähtävyys osoittautuu labyrintiksi, jossa jokaisen jonon takaa paljastuu uusi jono. Jonottaminen avautuu vertauskuvaksi nykyistä kokemusta luonnehtiville ilmiöille koulutuksesta ja tietotyöstä kilpailuun ja niin kutsuttuihin kulttuurien välisiin konflikteihin.

2) Esseeteos Julma-Henristä ja filosofiasta. "Julma-Henri ja filosofia" käy läpi filosofian, politiikan ja talouden perusongelmia räppäri Julma-Henrin tuotannon kautta. Henri on julkaissut yhteiskuntakriittistä musiikkia vuodesta 2007 alkaen ja hänen tuotantonsa sisältää räpin lisäksi mm. kuunnelman, psykoterapiaa ja manifesteja. Kirja on johdatus ajatteluun musiikin ja räppisanoitusten avulla. Se esittää poleemisen näkemyksen tämän ajan "yleissivistyksestä".

3) Teoriafiktio-teos, joka on käsitteellinen seikkailu länsimaisen ajattelun historiassa. Teos yhdistelee fiktiota ja teoreettisten tekstien tyylejä. Sen teemana on Spinozan, Humen, Marxin, Nietzschen ja Deleuzen ajattelussa toistuva tuotannon ja tuotantoprosessin välinen kahtiajako.

Filosofia syntyy riskeistä, konflikteista ja vapaasta ajasta. Sen muotoa ei voi tietää etukäteen. Voi vain kokeilla, mitä syntyy, kun käsite, essee ja fiktio kiihdytetään riittävän pitkälle ja törmäytetään toisiinsa.

Filosofiaa tutkitaan akatemiassa samalla, kun se elää marginaaleissa: taiteen reunoilla, yhteiskunnallisissa liikkeissä, epämuodollisissa tutkimusryhmissä. Tämä hanke toimii transversaalina grillivartaana, joka lävistää taiteen, teorian ja pop-kulttuurin. Tämä on pop-filosofiaa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

MFA Bita Razavi 27 600 € Outlands: The Museum of Soviet unpleasantness and future landscapes

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ

Outlands: Museum of Soviet unpleasantness is a portable museum. Since 2015 I have been discovering and photographing abandoned houses in Baltic area. The starting point was the attempt to understand the growing xenophobia that affected me in a personal level. The xenophobia that raised with the arrival of the new wave of refugees in 2015. What caused the panic and outrageous fear of the refugees in East Europe? Why have these people forgotten that many of their own citizens were once refugees? More I’m investigating this xenophobic nationalism, more I find it connected with the succession of national traumas of historic proportions in the region. In eastern Europe, where borders were frequently redrawn, the nation is still widely seen as an ethnic entity rather than a political one, and cultural and ethnic homogeneity is regarded as an asset that helps to prevent the disintegration of the state.
During the World War II, and Soviet era, millions in the region have sought to escape from oppression and genocide and left their houses behind. I study and photograph these abandoned houses and try to connect with the lives of people who emigrated from the region.
My other work, Outlands: Future landscapes, consists of a series of photographs, game playing videos, and lectures by teenagers. It deals with different forms of control from various systems such as state, institutions, or digital domain over human. These super organisms that beyond any individual's power rule us and embed

This project deals with migration and has an analytic approach towards the rising xenophobia
in the Nordic Baltic region. People are divided to supporters and opposers of the immigration policies. This project investigates the xenophobic nationalism in relation with the succession of national traumas in the history rather than blaming the opposers.
The project also explores the agency of various systems such as state, institutions, or digital domain and how they exert power over individuals.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry/ Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 30 000 € Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovatin (Kaamoksen kuvia) 20-vuotisjuhlavuosi

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat viettää 20-vuotisjuhlia 24.-27.1.2019 Inarissa. Se on pohjoisin Suomessa järjestettävä elokuvafestivaali ja sen käyntikorttina on lumiteatteri. Erityistä festivaalissa on se, että se tukee alkuperäiskansojen ja erityisesti saamelaisten elokuvakulttuuria; se on myös maailman ainoita elokuvafestivaaleja, joissa esitetään vain alkuperäiskansojen itsensä tekemiä elokuvia.

20-vuotisjuhlavuotenaan Skábmagovat-festivaalin pääteemana on Sahan tasavallan alkuperäiskansat. Lisäksi festivaali juhlistaa arktisten kansojen yhteistyötä ja kutsuu vieraita Venäjältä, Grönlannista, Alaskasta ja Saamenmaalta. Festivaaliohjelmiston kantavina teemana ovat luonto, rohkeat äänet, alkuperäiskansojen kerrontaperinteen parantava voima ja solidaarisuus. Festivaalin kunniavieraina ovat saha-tuottaja Sardana Savvina, joka toimii festivaalin vierailevana kuraattorina, ja Price-2 -dokumenttielokuvan tekijä ja šoori-aktivisti Yana Tannagasheva, joka on joutunut pakenemaan Venäjältä poliittisen vainoamisen vuoksi.

Saamelaisyhteisöt käyttävät elokuvataidetta olennaisena osana kansalaisliikehdintää. #MeToo, seksuaalinen häirintä, seksismi ja valta-aseman väärinkäyttö, puolestaan ovat vielä varsin vähän käsiteltyjä aiheita saamelaistaiteessa, mutta etenkin saamelaisyhteisöissä. Skábmagovat nostaa esiin rohkeiden saamelaiselokuvatekijöiden äänet.

Festivaalin elokuvaohjelmiston kantavina teemoina ovat dekoloniaalinen rakkaus, solidaarisuus, rohkeat äänet ja alkuperäiskansojen kerrontaperinteen parantava voima. Skábmagovat haluaa koota artivistit, elokuvatekijät yhdessä elokuvayleisön kanssa juhlimaan dekolonista rakkautta eli oppimaan rakastamaan omaa itseään, luontoa ja muita ympärillään ilman rasismin, seksismin, transfobian ja homofobian taakkaa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tanssitaiteen maisteri Maria Saivosalmi-Katinas 40 800 € Kahden videoprojektin toteuttaminen liikkeen viitekehyksessä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Tarkoitukseni on apurahakaudella toteuttaa kaksi video/ääniteosta. Yhdessä projektissa tutkin olemisen sekä kehollisuuden käsitteitä arjessa, äitiydessä ja oman oletetun sukupuoleni sisällä. Päämääräni on kehollisesti ja kuvallisesti aukikirjoittaa ja tehdä näkyväksi niitä kerrostumia ja tasoja, joita yksilönä, taiteilijana, äitinä, vaimona, eläimenä ja hyväosaisena naisena edustan. Tässä projektissa toimin itse esiintyjänä.
Toinen projekti keskittyy perheisiin sekä sukupolvien ketjuihin. Projektissa kysyn, mikä on meitä yhdistävä tekijä yhteiskuntaluokasta, asemasta yhteiskunnassa ja kansallisuudesta huolimatta.
Tämän projektin esiintyjät tulevat muodostumaan kymmenestä perheestä, jotka ovat kotoisin muun muassa Ukrainasta, Venäjältä, Liettuasta, Italiasta ja Suomesta. Puolet perheistä ovat joutuneet jättämään kotimaansa poliittisen vainon takia.
Videot tullaan toteuttamaan liikkeen keinoin.

Molemmat apurahakauden projektit nostavat esiin kohtaamisen tärkeyttä sekä kauneutta. Ne tuovat esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, kuunnellen jokaisen henkilön tarinan. Niissä toiset ihmiset nähdään mahdollisuutena ja suunnataan kohti toisten/toiseuden kohtaamista. Molemmissa projekteissa esitetään mm. seuraava kysymys: Miksi minun rakkauteni / huolenpitoni muita kohtaan olisi arvokkaampi kuin jonkun toisen?
Koen itse taiteilijana vilpitöntä tarvetta luoda alustoja näille kohtaamisille.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

taiteilija Azar Saiyar 36 000 € Videoteosten Tarina huonosti käyttäytyvästä lapsesta ja Torni toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Toteutan kaksi videoteosta. Teokset ovat erillisiä prosesseja, mutta niissä molemmissa keskeisessä osassa ovat arkistojen selailu ja halu keskittyä tapaan kertoa tarinoita. Tarkastelen kuvien ja tarinoiden valtaa, sekä samalla historian jälkiä meissä yksittäisinä ihmisinä ja suhteessa toisiimme.

Tarina huonosti käyttäytyvästä lapsesta

Teos jatkaa työskentelyäni kehon ja mielen koulimisen ja joustavan mielen teemojen parissa. Se tarkastelee tekstejä ja kuvia lapsiin kohdistuvista kasvatustoimenpiteistä ja lapsen ongelmallisena pidetystä käytöksestä 1800-luvun alusta aina tähän päivään asti.

Vaikka kasvatusmenetelmät ja käsitys lapsuudesta ovat muuttuneet on puhe lasten huonosta käytöksestä ja kurista säilynyt osittain samankaltaisena. Kurin, alamaisuuden ja tottelevaisuuden vaade on syvällä kulttuurissa ja se puskee yhä asenteisiin, vaikka tiedetään että kurittaminen ja pelolla hallitseminen häiritsevät kasvua tasapainoiseksi, itsenäiseksi aikuiseksi. Kurin sisäistäminen vaikuttaa olemiseemme, sekä empatia- ja toimintakykyymme.

Torni

Olen mukana yhtenä taiteilijana Kansallismuseon suljettuna olleeseen torniin toukokuussa 2019 toteutettavassa näyttelyssä. Paikka on ajatuksia herättävä. Kysymykset siitä mikä jää unohduksiin, kertomatta, kuka katsoo ketä ja miten nousevat pintaan. Näyttelyn teoksia yhdistää etnografinen lähestymistapa. Toteutan torniin uuden teoksen, jonka parissa työskentelen alkuvuoden 2019. Näyttelyn kuratoi Mariliis Rebane.

Työskentelyssäni haastan kuvaa ja tarinaa tarkkaan katsomalla, kuuntelemalla, uppoutumalla yksityiskohtiin, kaivamalla esiin. Liikun erilaisten arkistomateriaalien ja kerronnanmuotojen välillä. Tämä haastaminen on pehmeää, neuvottelevaa. Ajatuksenani on, että pehmeässä epäpuhtauden tilassa tapahtuu rajojen ylityksiä – vieraaksi oletetun muuttumista tutuksi, tunnistettavissa olevaksi osaksi itseä ja toisaalta itsestäänselvän ja tuttuna pidetyn rajojen hapertumista yhä häilyvemmiksi.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Säveltäjä/äänitaiteilija Walter Sallinen ja työryhmä 29 000 € UXO -esityksellisen kuunnelman työstäminen ja toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

UXO (englanninkielinen lyhenne termistä unexploded ordnance) on esityksellinen kuunnelma, joka tutkii nykyajalle ominaista jatkuvan kiihtyvyyden kokemusta. Teoksessa tuomme yhteen laajan skaalan erilaisia äänellisiä sekä esityksellisiä elementtejä, jotka havainnollistavat ajatuksen historiasta jatkuvana jännitteiden virittymisen tilana.

Yleisö istuu esityksen aikana totaalisessa pimeydessä valoa läpäisemättömässä teltassa lyömäsoitinten, ihmisäänien sekä useiden kaiuttimien ympäröimänä. Epätietoisuus ja arvaamattomuus siitä mistä suunnasta ja miltä etäisyydeltä jokin ääni tulee pitää kuulijan jatkuvasti varpaillaan. Kuunnelman tavoitteena on tarjota mahdollisuus kuulla ilman visuaalista kuvatulvaa miltä ajallemme ominainen kiihtyminen kuulostaa peittelemättömimmässä muodossaan.

Teoksen esittää Awake Percussion -lyömäsoitinkvartetti yhdessä 12-henkisen laulu- ja puhekuoron sekä elektroniikan kanssa. Ensiesitys elokuun viimeisellä viikolla 2019 Suvilahden Kattilahallissa osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoa. Yleisradion äänittää teoksen binauraalisesti Musiikkitalon Black Box -salissa lokakuussa 2019 ja se esitetään radioversiona saman vuoden lopussa Yleisradion toimesta. Kesäkuussa 2019 teoksesta esitetään demoversio EBU Ars Acustica -tapahtuman yhteydessä, joka järjestetään Musiikkitalossa.

UXO on teos, joka luo oman, taiteenlajien rajoja rikkovan kielioppinsa. Se tuo ennakkoluulottomasti yhteen nykymusiikin ja esitystaiteen tekijöitä ja pyrkii raivaamaan uudenlaista tilaa taiteiden välimaastoon. Teos tuo kuuluviin jatkuvan kiihtymisen kokemuksen, jolle nykytodellisuuden hypernormalisaatio on tehnyt meidät kuuroiksi. Asettamalla katsojan täydelliseen pimeyteen, UXO kyseenalaistaa musiikin esittämisen vallitsevat konventiot ja synnyttää uusia taiteen kokemisen tapoja.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Sallinen Walter, Maunuksela Klaus, Mäki-Ullakko Kaj, Sucksdorff Jyri
Muut työryhmän jäsenet: Piipponen Jerry, Pekkarinen Lauri, Witick Walter, Kippo Petteri, Oramo Taavi

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuurijournalisti, sanataideohjaaja Aleksis Salusjärvi ja työryhmä (Sanat Haltuun) 35 000 € Rap-lyriikka opetusvälineenä heikosti lukevien tekstitaitojen parantamiseen.

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Heikosti lukevat nuoret ja aikuiset kuvittelevat, että lukutaito ei kosketa heitä kuin osittain. Useimmat heistä harrastavat kuitenkin kaunokirjallisuutta laululyriikan muodossa. Olemme löytäneet lääkkeen motivoida heikkolukutaitoisia kunnianhimoiseenkin tekstitaidon kehittämiseen. Luomme toimintamallin, jota voi käyttää lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa kaikessa opetuksessa. Hankkeemme tavoitteena on linkittää tekstitaidot ja osallisuus yhteiskuntaan entistä tiiviimmin yhteen.

Löydämme luovan kirjoittamisen huippuosaajia siitä joukosta, johon yhteiskunta on menettämässä otteensa. Pystymme puuttumaan lukutaidon polarisoitumiseen peruskoulujen erityisopetukseen ja vankiloihin sijoituvalla hankkeella. Laajennamme käsitystä lukutaidosta yli perinteisten tekstitaitojen. Haastamme perusopetuksen äidinkielen opetussuunnitelman aivan uudenlaisella mallilla.

Työryhmän jäsenet
Muut työryhmän jäsenet: Sarjanen Mikko, Markkanen Hanna

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kontrabasson äänenjohtaja Helka Seppälä ja työryhmä (Kumaus-festivaali) 20 000 € Kumaus-festivaali 2019

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Nuijamiehen käsi heilahtaa ja iskusta leviävä kumaus ravistelee kaupungin perustuksia! Olemme uusi vallankumauksellinen tulija kotimaiselle festivaalikentälle, ja kolmepäiväisesta tapahtumasta vastaava nuori muusikkosukupolvi rikkoo vanhaa, rakentaa uutta ja tuo kotimaan jo kiistatta laajaan festivaalitarjontaan aivan omanlaisensa tapahtuman. Työryhmän ytimen muodostavat Lappeenrannan kaupunginorkesterin kontrabasisti Helka Seppälä ja lyömäsoittaja Lauri Pekkarinen, sekä lappeenrantalaislähtöinen harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki. Yhtälailla festivaalin keskiössä on tapahtuman “tukikohta”, taiteilijavetoinen kulttuuritila Nuijamies. Kulttuurinrakastajien vapaaehtoisvoimin ylläpitämä vanha elokuvateatteri tarjoaa huikeat puitteet jos jonkinlaisille performatiivisille elämyksille, ja tästä upeasta tilasta aiomme ottaa kaiken irti.

Tapahtuman idea lähti yksinkertaisesta ajatuksesta “suunnitella konsertti, missä yleisö ei oikeasti tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu”. Tapahtumassamme nykymusiikkiesitystä seuraa sulavasti jazztrio, jonka keskeyttää yleisön seasta hyppäävä näyttelijä sylkien tulikivenkatkuista monologia, hiljentyen kuitenkin kuulemaan salin takaosasta kumpuavaa muinaista kirkkolaulua. Tämän enemmän tai vähemmän hallitun kaaoksen ympärille aloimme kasata kokonaisuutta, joka löysi muotonsa ympäröiden kolmea peräkkäisinä päivinä esitettyä edellä mainitun konseptin konserttia kulttuuritila Nuijamiehessä pelkistetysti nimiltään Osa 1, Osa 2 ja Osa 3.

On rohkeaa perustaa vahvasti nykymusiikkiin pohjautuva poikkitaiteellinen festivaali kaupunkiin, jossa ei ole aikaisempaa kokemusta vataavasta tapahtumasta. Nuijamiehen tunnelmallinen miljöö on upea paikka festivaalillemme, mutta sen kaltaisen kulttuuritilan pyörittäminen Lappeenrannan kokoisessa kaupungissa vaatii rohkeutta, ahkeruutta, jopa hulluutta – ja juuri siinä haluamme osaltamme olla auttamassa.

Työryhmän jäsenet
Muut työryhmän jäsenet: Pekkarinen Lauri, Valkeajoki Janne

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri Elina Sipilä 33 700 € Taiteellinen työskentely maalaamalla ja kivilitografiatekniikalla sekä näyttelyiden järjestäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Teokseni ovat maalauksia ja kiveltä vedostettuja litografiateoksia. Teoksissani käsittelen pohjoista paikkakokemusta, luontosuhdetta ja muutoksia niissä.
Historiallisen painotekniikan kautta matkaan ajassa taaksepäin maalatessani jurakaudelta olevalle huokoiselle kivelle, joka on kuin pohjoinen luonto: hiljaisuudessaan ja kylmyydessään lämmin ja elävä. Litografiateosteni kanssa maalaukseni ja tuovat esiin spontaania ja esittävän ja abstraktin välimaastossa kulkevaa ilmaisutapaani. Kaipaus ja kokemus, nähty ja kuviteltu, yhteys ja erillisyys, kadotettu ja löydetty ovat läsnä teoksissa, joissa luonto on osa ihmistä, ihminen osa luontoa.

Työskentely tapahtuu Nuorgamista käsin. Helmikuussa 2019 olen kuukauden residenssijakson Norjan Vesisaaressa. Jakson aikana minulla on mm. yhteisnäyttely Galleria Kakslauttasessa yhdessä ruotsinsaamelaisen Tomas Colbengtsonin kanssa, sekä yksityisnäyttely Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidassa Inarissa.

Vanhan kivilitografiatekniikan ylläpitäminen ja sillä työskenteleminen Suomen pohjoisimmassa kylässä.
Taiteellinen työskentely tunturiympäristössä saamelaisen poronhoitokulttuurin ympäröimänä.
Yhteistyö yli rajojen ja kulttuuriympäristöjen.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Fine Arts Diana Soria Hernandez 60 600 € What is a body when it is lost? Relations between urgency, performance and poetics

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

This project proposes that through the poetics of performance art and my body, it is possible to make visible the forced disappearance of people. Exercised by the neoliberal economies that often take place through an invisible expression of power and terror, which has the capacity to dictate who may live and who must die.

My proposal is based on a series of questions that are political, phenomenological, aesthetic, and performative: What is a body when it is lost? How to resist and be resilient to the necropolitics? How to hold on to the intangibility of the forced absent bodies?

I have the contingent need of addressing these questions in my performance art, with the firm conviction of avoiding the reproduction of violence. Through my body I propose to make a performance art that can be poetic and abstract open to interpretations but that hold together through affects. Deconstructing literal messages and creating a momentary space where absence can be present. I want to understand “disappearance” from the perspective of forensic sciences and meet those who have direct contact to the process of searching, locating, identifying and reuniting bodies.

For this project I propose:
+Contact and meet the Mexican and Argentine Forensic anthropology teams.
+Adopt some of poet Sara Uribe’s Antígona González -questions for devising workshops
+Perform my research process in festivals and residencies
+Organise an International Performance Festival between Latin America and Finland

My interest is the limitations and possibilities of representation when it comes to conflict events or violence, and firmly question if it is possible to represent violence without reproducing it. When violent events are represented literally, they propagate into spaces that aimed to resist it. Adorno said “there can be no poetry after Auschwitz” and it is my bold proposal that it is through the poetics of performance art that we can be resilient without reproducing images that work for terror

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija Axel Straschnoy 43 600 € Suomen Avaruustutkimus Seura

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

A project on the history and present of the Finnish Astronautical Society and Finnish astrofuturism.

The project deals with an area of Finnish history and present that has not been dealt with before in the arts: Finnish Futurism. Instead of the traditional point of view from the world onto the subject it uses anthropological theories on perspectivism to create a point of view from the subject to the world. It is not a project on the Finnish rocketry world as much as a project on the world from the point of view of Finnish rocketry and space technology.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin maisteri Lauri Supponen 62 500 € Sävellystyö ja UNION-debyyttiesityksen järjestäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Sävellän yhtätoista tilaustyötä vuosina 2019-2020. Lisäksi jatkan vuonna 2017 alkanutta yhteistyötä Aki Turusen kanssa Marian ilmestys –näyttämöteoksen luomisessa. Sävellysprojektejani vuonna 2019 yhdistää aiempaa pitkäjänteisempi työskentely teossarjojen kanssa, avautuminen eloelektroniikan käytölle sekä sulautuminen yhteen muiden taiteenlajien kanssa. Suun kokemuksellisuutta tarkasteleva Mouthpiece luodaan tanssin prosessin kautta. Immersiivisesti koettava KOKKO-teoksessa jättiläislinnun ruho rakennetaan tilallistetuilla kaiuttimilla Outokummun vanhaan kaivokseen. Riikka Talvitien kanssa tehtävä kollektiivisävellys yhdistää musiikintutkimusta ja ekoaktivismia.

Union of Precarious Musicians -debyyttiesitys rakentuu neljän, vuosien 2017-2019 aikana sävelletyn teoksen muodostaman, samannimisen syklin ympärille ja työllistää 13 taiteen ammattilaista. Tilasidonnainen harjoitusprosessi mahdollistaa yksityiskohtaisen työskentelyn soittajien liikkeiden kanssa, ja tapahtuman viemisen normaalia konserttiasetelmaa teatraalisempaan suuntaan.

En luo itsenäisiä, yhtenäisiä ja sulkeutuneita teoksia vaan haluan sävellyksieni rajojen ja ovien pysyvän auki vaikutusten ja vieraiden tulla. Teoksien – ja äänien niiden sisällä – todellinen voima näyttäytyy teosten ja äänten törmätessä ja yhtyessä toisiin.

Täystyöllisyys on resurssien niukkuuden ja varallisuuden vinoutuneen jakautumisen vuoksi mahdottomuus. Siksi teoksiani yhdistävät teemat prekaarisuus ja järjestäytyminen. Prekaarisuus on soinnin haurautta ja muusikon todellisuutta vakituisia työsopimuksia karttavassa yhteiskunnassa. Muusikot muodostavat yhdessä yleisön kanssa järjestäytynyneen kokoontumisen, jonka yhteisenä tehtävänä on irrottautua vakiintuneista rakenteista ja toiminnoista ja unelmoida vaihtoehtoisista tavoista järjestäytyä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri Jenna Sutela 57 600 € Kaksivuotinen hanke lajienvälisen kommunikaation parissa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskennellessäni yhtäältä tekstin ja tarinoiden, toisaalta mikro-organismien kanssa, kohtaan jatkuvasti viestinnällisiä haasteita: yhteinen kieli puuttuu. Uusi, eri kutsunäyttelyiden yhteydessä esitettävä teoskokonaisuus pyrkii löytämään sellaisen tavan toimia yhteistyössä toislajisten kanssa, joka ylittää kielen rajat. Keskeistä on itsensä ymmärtäminen osana laajempaa orgaanista ja synteettistä ympäristöä – jousto ihmiskeskeisyyden ja yksilöllisyyden tuolle puolen. Rakennan ympäristöjä ja medioita yli-inhimillisille, aiemmin äänettömille esiintyjille.

Projektieni kansainvälinen näkyvyys on ollut viime aikoina varsin laaja. Työskentelyn taloudellinen malli ei ole kuitenkaan nykyisellään kestävä. Toivon voivani jatkaa kokeellista toimintaani seuraavat kaksi vuotta työskentelyapurahan turvin, rakentaen samalla pohjaa myös tulevaisuuden toimeentulolle keskittymällä kontekstisidonnaisten tilaustöiden ohella riippumattomaan studiotyöskentelyyn. Tulevien vuosien työni hedelmiä tullaan näkemään muun muassa Helsingissä, Tukholmassa, Berliinissä, Cambridgessa Massachusettsissa ja netissä. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää pystyä keskittymään siihen mitä ja miten sanoo – ja kenen kielellä.

Projektin eetos on posthumanistinen: olen avoin sille vaihtoehdolle, että ympäristö ottaa meistä ylivallan, lunastaen takaisin sille ennen ihmisen aikaa kuuluneen johtoaseman. Haluan kantaa korteni kekoon lajienväliseen symbioosiin perustuvan kulttuurin luomiseksi vaihtoehtona ajatukselle jatkuvasta olemassaolotaistelusta – olemmehan paitsi ihmisiä, myös esimerkiksi osa bakteerien yhteisöä. Lisäksi syytä ei ole unohtaa koneita, jotka toimivat viestiemme välittäjinä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen, kulttuurin ja oppimisen edistämisen keskus ry 178 000 € Maintaining the Museum of Impossible Forms culture centre.

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Museum of Impossible Forms (M{if}) is a culture centre that started operating in Kontula in the spring of 2017, with the aim of becoming an integral part of the evolving cultural lives of the community. M{if} positions its practice in ‘working in the margin’. Margin here is used in a sociopolitical sense: as opposed to the commercial center, the historic center, & the political center. Yet, our aim is not to import culture into so-called “cultural deserts”, but to co-generate it with the community, as its own creative common.

For achieving this we have planned for long-durational projects with monthly programs focused on engagement, collaboration and community-building. These consists of a Discursive program, Performance LAB, Improv Sessions, Society of Cinema and Radio Archive Kontula. We are also launching The Impossible Reader as an annual publication to consolidate programs and events

These programs strengthen the Core of M{if}, which is a library, an archive (real, imagined and embodied), and a space for workshop, exhibition, and curated discursive programs. Through our main agenda of creating ‘Alternate Pedagogy’ and ‘Para Institutional Spaces’, we strive for critical dialogue framed within the discourse of decoloniality, postcolonial feminism, and queer theory.

Museum of Impossible Forms works in the margin, co-generating culture with the community it is embedded in: as its own creative common. It questions the dynamics of what can happen in an art space, and pushes the role cultural knowledge production can have in its own socio-political environment. Through its activities, M{if} counters alienation, economical inequality and unjust politics, by creating emancipatory knowledge that uphold the principles of decoloniality and equality.

Työryhmän jäsenet
Muut työryhmän jäsenet: Akbar Mehta Ali, Saumya Vidha, Al-Nawas Ahmed, Wessels Christopher, Thomas Christopher Lorenzo, Vasquez Raine, Castrillón Sergio, Vardhani Rajan Vishnu, Niemelä Marianne

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Visual artist Berit Talpsepp-Jaanisoo 28 800 € The Collector’s Garden: an independent artistic research project, focusing on figurative sculpture as desirable and powerful object, explored through collecting as a method.

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

The Collector’s Garden is an extensive exploration on a figurative three-dimensional object, combining studio work with other forms of research in this field. I have worked on the research project since 2017.

The project focuses on the following themes:
1) Figurative sculpture as a desirable and powerful object,
2) The relationship(s) between a figurative object and the spectator/object and its creator,
3) The practice of collecting; collection as an environment and as a laboratory.

The theoretical and practical research in this field is conducted through collecting as a method.
All the stages of the project take place in the Collector’s Garden - an experimental environment of collecting and working. During the research process, the Collector’s Garden functions as a laboratory, where the theoretical considerations are put into practice and vice versa, and where various experiments with already existing and new material take place. Besides collecting physical objects through the process of possessing, making and experimenting, I also collect the history, ideas and knowledge that relate to objects, and I work with all this as one organic system.

The Collector’s Garden is an independent artistic research project, and its purpose is to conduct the exploration in fine art through free and creative perspective.
The project terminates in two exhibitions in different venues: in 2018 (Galleria Sculptor, 03.08. – 26.08) and in 2020.

One of the purposes of the Collector’s Garden is to offer novel perspectives of artistic research: I believe that an artist can conduct a research project in her field, demonstrating exciting finds on several levels, not being dependent on the hosting institution(s). Traditional knowledge and skills of artistic research acquired from my studies support the project, but the aim is to find new ways of approaching the subject and to conduct research through broad and creative perspective.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteri Circus Maximus 24 000 € Acts of care esityksen jatko-osan valmistaminen skenografian maailmannäyttelyyn Prague Quadrennial 2019 tapahtumaan

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Teatteri Circus Maximuksen kiertävä Acts of care - esitys on kuratoitu osaksi Suomen kansallista näyttelyosastoa Prahassa kesäkuussa 2019 järjestettävään skenografian ja esitystaiteentapahtumaan, Prahan quadriennaleen. Acts of care on osa KOKIMO-kollektiivin kuratoimaa Suomen näyttelyosastoa "Fluid Stages".


Acts of care esitysinstallaatiossa osallistujat otetaan vastaan suureen muoviseen kuplatelttaan julkisessa tilassa. Kuplassa hoivaaja-esiintyjät hoivaavat osallistujaa erilaisin teoin. Hoivan tekojen kautta osallistuja johdatellaan elämänkiertokulun, suurten sukupuuttoaaltojen ja mahdollisten maailmanloppujen äärelle turvallisessa tilassa, joka mahdollistaa läheisyyden ja situaation jakamisen kokemisen.

Esitys on syntynyt huolestamme planeettamme tulevaisuutta kohtaan. Ilmastokriisi on jo täällä. Meistä on ehdottoman tärkeää kohdata sen aiheuttamia tunteita ja kääntää tietoisuutemme sitä kohti: avata tilaa kuvittelulle, joka vie olemassaoloa koettua hetkeä ajallisesti ja tilallisesti laajemmalle.

Vuoden 2019 versio keskeisenä teemana on matkustaminen ja jälkifossiilisen taiteen harjoitteleminen kansainvälisen festivaalin kontekstissa. Meitä kiinnostaa tämän asenteen vaikutus työtapoihin, esityksen muotoon, taidekäsitykseemme ja lopulta elämiimme. Keskeistä tässä on huomioida käyttämiemme työtapojen, materiaalien ja energian muodostamaa suhteiden verkostoa. Otamme nämä merkitykset ja niiden tutkimisen osaksi teoksen sisältöä.

Esityksessä on mahdollisuus kokea ilmastonmuutoksen, ekokriisien ja maailmanlopun aiheuttamia tunteita turvallisessa jaetussa ympäristössä. Teos ei syyllistä ketään vaan avaa mahdollisuuden olla huolen, elämän ja kuoleman kierron äärellä. Radikaalia projektissa on pyrkimys ulottaa energiaa koskeva pohdinta teoksen sisältä koko työprosessiin, materiaalisten suhteiden tasolle, esimerkiksi etsimällä vaihtoehtoja fossiiilisille polttoaineille ja huomioimalla matkustamiseen kuluva energia ja aika.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Martikainen Milla, Raatikainen Kati, Vehviläinen Petra, Simola Sofia, Erkamo Eero

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin maisteri Marko Timlin 21 600 € Floppyphonium - a unique musical instrument consisting of 104 floppy disk drives

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

The Floppyphoniumis a musical instrument based on the use of 104 floppy disk drives. This project expresses my desire to build my own musical instruments that allow me to realize my musical ideas. In doing so I am inspired by the works of musical inventor's like Léon Theremin, Luigi Russolo, John Cage, Gerhard Trimpin and Erkki Kurenniemi.

The Floppyphonium can be used for concerts, new compositions and recordings. It can be played like an organ using conventional MIDI devices, since the audible frequency of each floppy disk drive is controlled via MIDI notes and arduino microprocessors. When a MIDI key is pressed the instrument will play the corresponding musical note. Also totally new musical scales or micro-tonal scales can be implemented by changing the code of the microprocessors controlling the floppy disk drives.

I will build acoustic resonant bodies for each floppy disk drive that amplify their mechanical sounds. In that way no additional amplification or loudspeakers will be needed. Additionally, the motions of the mechanical parts of the disk drives will be visible making the connection between sound and sound source clearly perceivable for the audience.

The spatial distribution of the floppy drives is another significant aspect of this instrument. In want the spectator/listener to be “inside” the music created with the Floppyphonium and for that reason the floppy disk drives will be distributed in the space surrounding the audience.

With this project I aim to push the boundaries of music. The Floppyphonium will enable me to create a totally new kind of music with an worldwide unique musical instrument. The Floppyphonium resembles a “choir” of 104 spatially distributed voices that can be used for compositions, live concerts and recordings. In this way I also strive to create new links between music, technology, art and performance.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Todellisuuden tutkimuskeskus 28 000 € Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden 2019 pääohjelmiston tekeminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Vuonna 2019 Todellisuuden tutkimuskeskuksen aiheita ovat utopiat, ihmisyys ja ympäristö. Pääohjelmiston teokset ovat Eero Tapio Vuoren, Hannele Kirjavaisen, Jani-Petteri Olkkosen ja Jussi Salmisen Lapin erämaahan konseptoima Vaeltaja, Talvikki Eerolan ja Maria Santavuoren jatkokehitelty versio Utopiakonsultaatiosta sekä kuopiolaisen ANTI-festivaalin kanssa toteutettava Mahdottoman esityksen residenssiohjelman ensimmäinen tuotantojakso.

Vaeltaja-esitys irrottaa katsojan teknologiasta ja pyrkii palauttamaan kadonneen luontoyhteyden. Tämä on paitsi yksilöä tervehdyttävää, mutta sillä on myös pitkäkestoiset vaikutukset siihen, miten yksilö kohtelee ympäristöään ja Toista. Utopiakonsultaatiossa kohdataan ihminen ja luodaan yhdessä esitys katsojan tarpeista käsin; utopiakonsultti auttaa katsojaa saavuttamaan saavuttamattoman, utooppisen. Mahdottoman esityksen residenssiohjelma kurkottaa tulevaisuuteen ja tekee mahdottomasta toden.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Vuori Eero-Tapio, Kirjavainen Hannele, Jani-Petteri Olkkonen, Salminen Jussi, Talvikki Eerola, Santavuori Maria

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Arts in Fine Art Aiko Tsukahara 28 800 € Historian uudelleenkontekstualisointi silminnäkijöinä toimivien arkkitehtuuristen kohteiden kautta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Projektissani tutkin kuinka menneisyyden ja historian inspiroimat asiat antavat uusia konteksteja menneisyyteen ja historiaan vaikka nämä ovat jo tapahtuneet ja vakiintuneet.

Artifaktien joukossa arkkitehtuurisilla kohteilla on jonkinlainen funktio niiden olinpaikassaan vuosikymmenten, -satojen ja jopa vuosituhansien kuluttua niiden raunioitumisen jälkeen. Tämän vuoksi arkkitehtuuri on tärkeä materiaalinen todiste kun tutkimme menneisyyttä. Vaikka arkkitehtoniset kohteet pysyvät iäti paikoillaan, niiden funktio ja merkitys muuttuvat niiden ympäristön tilanteen mukaan.

Käsityksemme ikonisista arkkitehtuurisista kohteista, joista on tullut osa historiaa ajan kuluessa, on itse asiassa kontekstualisoitu kuva, joka enimmäkseen perustuu kohteesta myöhemmin tehtyyn dokumentaatioon ja tutkimukseen.

Kuinka voimme määritellä nämä historian hiljaiset, pysyviksi tarkoitetut silminnäkijät? Ovatko ne kirjaimellisesti konkreettisia todisteita vai kuvitteellisia luomuksia joita voimme kontekstualisoida yhä uudelleen ja uudelleen? Vai ovatko ne molempia?

Projektini alussa kerään aineistoa eri arkkitehtuurisista kohteista niiden luonteen mukaan aikakaudesta tai sijaintipaikasta riippumatta. Aineiston keruun jälkeen muokkaan aineiston pohjalta kolmiulotteisia kokonaisuuksia. Niihin perustuva installaatio keskittyy arkkitehtuuristen kohteiden fyysisen vakauden ja niiden historiallisen kontekstin epävakauden ja epävarmuuden väliseen tasapainoon.

Historian uudelleenkontekstualisointi on hyvin ajankohtainen aihe. Sen positiivinen puoli on, että siten näemme asioita uudelta kantilta pluralistisesta perspektiivistä. Se kuitenkin mahdollistaa tapahtumien keinotekoisen vääristelyn. Mutta eikö jokainen menneisyyden ja historian inspiroima luomus perustu näiden rajojen häivyttämiselle? Tarkoitukseni on tutkia tätä kysymystä käsittelemällä arkkitehtuurisia kohteita historian konkreettisena todistusaineistona.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kriitikko Matti Tuomela ja työryhmä (Seiskan pojat) 14 400 € Seiskan pojat – Avaus taidekritiikin uuteen muotoon.

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Hankkeen aikana kaksi taidekriitikkoa / vapaata kirjoittajaa keskustelevat verkkoalustalla ajankohtaisista teoksista eri taiteenaloilta.

Keskusteluissa kriitikoilla on lupa kysyä, jahkata ja avata henkilökohtaisia syitä näkemyksilleen. Pyrkimyksenä on tehdä tilaa aiempaa orgaanisemmalle taidekritiikille. Orgaaninen taidekritiikki on elävää ja kehittyvää. Sen suuntaa ei voi ennakoida. Keskustelu pitää kritiikin elossa estäen sitä jämähtämästä yksisilmäiseksi teoksen tuomioksi. Kriitikon ei tarvitse poteroitua puolustamaan näkemyksiään, vaan hänellä on oikeus erehtyä ja korjata itseään.

Keskustelu-muotoon kirjoitettu kritiikki tuo lukijalle näkyviin taiteen ajattelemisen prosessimaisuutta. Keskusteluissa törmäytetään yhteen kriitikoiden erilaiset henkilöhistoriat, koulutustaustat, asiantuntemukset ja taidemieltymykset. Se on yritys purkaa yksittäisen kriitikon valta-asemaa taiteen vastaanotossa ja sijoittaa taidekritiikkiä uuteen, tavoitettavampaan ja tasavertaisempaan viitekehykseen.

”Seiskan pojat” viittaa yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa paljon käytettyyn käsitteeseen ”kympin tytöt”. Kirjoittajat ovat entisiä peruskoulun keskinkertaisuuksia, jotka sittemmin yllättivät itsensä opiskelemasta taiteidentutkimusta. Näin nimettynä ja taustoitettuna hanke purkaa rajoja, joiden helposti nähdään vallitsevan taide- ja akateemisen maailman sekä ”tavallisen tallaajan” välillä. Samalla se pyrkii rakentamaan siltoja populaarin ja ja korkeakulttuurin välille.

Kriitikolta odotetaan kliinisyyttä ja objektiivisuutta. Me olemme pehmeitä. Pehmeys on rohkeaa. Se ei peitä alleen asiantuntijuutta, vaan avaa konkreettisemmin kriitikon suhdetta teokseen. Asetumme haavoittuvaisiksi. Emme ainoastaan keskustele teoksista vaan annamme teosten keskustella meistä. Taiteesta puhuminen, siitä julkisesti keskusteleminen, on rohkeaa, koska se vie puhujat ennalta määrittelemättömille seuduille. Kritiikki on rohkeaa, koska se etsii määritelmiä sille, joka pakenee sanoja.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Tuomela Matti, Enroth Petteri

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Uusinta-kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry 35 000 € Moderni klassikko

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Uusinta Ensemble on kansainvälisesti toimiva uuden taidemusiikin yhtye, joka aloitti toimintansa 1999. Suunnittelemme tällä hetkellä konserttisarjaa "Moderni klassikko", jonka ajatus on avata 1900-luvun taidemusiikin klassikoita keskustelun ja visualisoinnin avulla. Sarja koostuu seitsemästä konsertista, jotka toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana. Tarkoitus on avata ja popularisoida älykkäästi ja kuulokuvaa tukevasti 1900-luvun taidemusiikin keskeisiä ilmiöitä, säveltäjien ideoita ja musiikkianalyyttista tutkimusta reaaliaikaisen projisoidun visuaalisuuden sekä mahdollisesti mobiiliteknologian avulla.

Ymmärtämättä traditiota elämme nykyhetken kuplassa (Mark Ravenhill). Sarja luo suomalaiseen nykymusiikkikenttään historiallista jatkumoa, herättää keskustelua nykymusiikin suhteesta traditioonsa ja lähestyy vaikeina pidettyjä uuden taidemusiikin klassikkoteoksia ja ilmiöitä uudesta näkökulmasta: visuaalisuus tukee musiikin reaaliaikaista hahmottamista ja asiantuntijoiden alustukset sekä avoimet keskustelut asettavat teokset aikansa poliittiseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Dramaturgi Emil Santtu Uuttu 43 200 € Henkilökohtainen taiteellinen työ kolmen taiteellisen työn parissa: Kivikokoelma, Ohi tunnetun maailman ja Tekeytyvä kirjoittaminen (työnimiä)

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kolmea taiteellista työtäni yhdistää työskentely laajan pohjamateriaalin kanssa ja lähteiden sommitteleminen osaksi teosta. Teosten aiheita ovat mm geologinen aika ja ajan kokemus, tekeytyen hankittu tieto, tiedon rajat ja tuntemattoman sanallistaminen. Työskentelytapa ja aiheet jatkavat ja syventävät edellisissä teoksissani löytämiäni asioita.

Työni dramaturgina on asettumista keskusteluyhteyteen jonkin kanssa ja avautumista sille. Se on hidasta ja vie helposti sivupoluille. Ajattelen, että sivupolut ja hidas laaja-alainen työ auttavat minua huomaamaan sidonnaisuuksiani ja rikastuttamaan ja haastamaan ajattelutottumuksiani. Laaja-alainen materiaali mahdollistaa sen, että kokonaiskuva määräytyy tulkintatyössä. Ajattelen, että suppea pohjatyö johtaa jo vallitsevan ajattelun tai stereotypioiden vahvistamiseen. Pinnallinen tutustuminen lähteisiin pitää vieraan tuntemattomana ja toiseutetun etäällä.

Joissain tapauksissa materiaaliin tai tutkimusaineistoon tutustuminen tulee osaksi teosta. Silloin jaan oman vaikuttumiseni, ja se tuntuu henkilökohtaisemmalta kuin elämäntapahtumieni eritteleminen. Upottamalla materiaalit ja aineiston teokseen haluan sisällyttää lukijan tai katsojan jaettuun ajatteluun.

Haluan dramaturgina tehdä näkyväksi ajattelun vaikutteita, sukulinjoja ja taustoja, ja jotain enemmän. Dramaturgina haluan jakaa ajattelun mahdollisuuksia, joita emme vielä näe muualla, ja haastaa vallitsevat luulottelut ja oletukset.

Taiteellinen työni nojaa neuvotteluun tutkimuskirjallisuuden, aineistojen ja materiaalien sekä henkilökohtaisen kokemukseni välillä. Kokemus on linssi tai työkalu, jolla järjestän sitä mitä luen, näen tai koen. Työni tavoite ei ole järjestää olemassa olevaa tietoa vaan luoda uutta kokemuksellista tietoa. Ajattelen, että dramaturgina voin ajatella ja tuottaa teoiksi jotain, mitä ei vielä ole sanallistettu tai koettu. Ajattelen, että taiteessani olen avoin sille, että asiat voivat olla toisin.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen tohtori Sami van Ingen 67 200 € Moana: tutkimus- ja julkaisuhanke, joka sisältää dokumenttielokuvan, kirjallisen julkaisun sekä yhteisötaidehankkeen Samoalla

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Robert ja Frances Flahertyn Moana (1926) elokuvaan liittyvä, ainutkertaisen arkistomateriaalin pohjalta toteutettava dokumenttielokuva, kirjallinen julkaisu sekä yhteisötaide-hanke Samoalla.

Projekti tuo uutta, merkittävää tietoa ja uusia kriittisiä näkökulmia keskeisen dokumenttielokuvan historiasta 60 vuoden ajalta sekä antaa äänen elokuvassa olleille samoalaisille elokuvan, julkaisun ja yhteistyön kautta.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Koreografi, tanssitaiteilija Favela Vera Ortiz 33 600 € Taiteellinen työskentely koreografina

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ

Olen kehon tutkija, toimin laaja-alaisesti tanssin kentällä ja mielelläni myös sen raja-alueilla, poikkitaiteelliset projektit avaavat myös tanssille uusia tiloja ja katsojia, ja pitävät omaa tanssikäsitystäni ja taiteilijuuttani liikkeessä ja avoimena uusille suunnille ja suuntauksille. Minua kiinnostavat rajat ja niiden tutkiminen; identiteetit, ihmisten ja rajojen liikkuminen, kehon maisemaan ja maailmaan sulautuminen. Ihmiseläinhybridit, utopioiden maailmat.

Syöksyn päin ja hyppään tanssin kautta uusiin mahdollisuuksiin, ehdotan yhteistyötä eri alojen taiteilijoille ja tutkijoille. Minulle tanssi on keino tutkia maailmaa eri näkökulmista, se avaa dialogin kontaamisiin erilaisissa konteksteissa. Katsojille en yritä tarjota valmista maailmaa vaan yhden vision joka aukeaa moneksi. Haluan ylläpitää maailman kysymysmerkkejä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Mediataiteilija Milja Viita 29 000 € Layers of invisible, Bambi- elokuvapatologian laitos. 35mm elokuvainstallaatio sekä kokeellinen dokumenttielokuva

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ

Elokuvapatologian laitos on prosessiteos, jossa tutkitaan elokuvamateriaalin sisältämiä dna-viestejä. Elokuvaa lähestytään geneettisenä fossiilina.

Filmin valmistusprosessissa sen rakenteeseen tallentuu dna-ketjuja. Ne ovat peräisin eläimistä, joista elokuvan sidosaine, gelatiini, on valmistettu. Gelatiinin huokoisiin solukkoihin imeytetään valoherkkää hopeaa, johon elokuva valottuu.

Tutkimuksemme kohteena ja teoksemme aiheena on Disneyn animaatioklassikko Bambi vuodelta 1942. Teos tehdään yhteistyössä keskusrikospoliisin rikospaikkanäytteiden analysointiin perehtyneen rikoskemistin kanssa. Elokuvapatologian laitos tekee eräänlaisen ”ruumiinavauksen” rakastetulle animaatioelokuvalle. Selvitämme dna-analyysien avulla ja CIA:n rikoslaboratoriossa kehiteltyjen menetelmien avulla, ”keiden” ruumita on käytetty elokuvakopioiden valmistamisessa.

Bambi on eläinsatu, jossa käsitellään ihmisen ja eläimen suhdetta. Silti senkin olemassaolo perustuu eläinperäiseen gelatiiniin ja eläinten teolliseen hyväksikäyttöön.

Tutkimuslöydöksiä käytetään elokuvassa, joka esitetään alkuperäisellä 35mm elokuvateatteriprojektorilla. Valtava, mekaaninen elokuvaprojektori tuottaa mielikuvan raskaasta teollisuudesta. Se on paitsi suuri ja kovaääninen, se on myös suorastaan pelottava laite, joka projisoi mikroskooppikuvaa tutkittavan elokuvan ruuduista.

Elokuva ja installaatio syntyy tieteellisen tutkimusprosessin tuloksena, tieteen ja taiteen välisessä vuorovaikutussuhteessa. Hanke nostaa esiin aiemmin tutkimattoman alueen yhdestä keskeisimmästä kulttuurimme alueesta. Lähestymme elokuvaa täysin uudenlaisesta, materiaalisesta näkökulmasta. Tutkimusasetelma on kokeileva ja rajoja rikkova.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti