Is Finland becoming polarised? 6 February 2015

Browse the archive

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry 13.465 € Piilosta näkyväksi - Maahanmuutto ja ihmisoikeudet Suomessa

Piilosta näkyväksi - Maahanmuutto ja ihmisoikeudet Suomessa Maahanmuuttajien ihmisoikeudet sekä maahanmuuton synnyttämä moniarvoinen eriarvoisuus on ollut piilossa niin julkisesta keskustelusta kuin politiikastakin. Aihetta on käsitelty lähinnä taloudellisten näkökulmien ja maahanmuuttovastaisuuden kautta. Tämä hanke pyrkii tarttumaan polttavimpiin ihmisoikeuskysymyksiin, joita globalisoituva maahanmuutto on Suomessa synnyttänyt. Hanke luo uudenlaista yhteistyötä tutkijoiden, toimittajien ja taiteilijoiden välillä polttavan ajankohtaisesta ja piiloon jääneestä aiheesta, jota ei voida ohittaa puhuttaessa eriarvoisuudesta nyky-Suomessa. Tutkijoiden ja toimittajien välisessä yhteistyössä tutkijat oppivat toimittajien työtapoja ja toimittajat tutustuvat tutkimustyöhön. Yhteistyö kuvataiteilijan ja valokuvaajan kanssa taas mahdollistaa vuoropuhelun eri yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista.

VTM, toimittaja Reetta Räty ja työryhmä 144.350 € Eriytyvä Suomi: tapaustutkimus sosiaalisista jakolinjoista ja kaupunkitilan mahdollisuuksista Vuosaaressa

Journalistin, historiantutkijan ja kaupunkimuotoilua tekevän sosiologin yhteishankkeessa tutkitaan suomalaisen yhteiskunnan muutosta paikallistason ilmiönä Helsingin Vuosaaressa, keskittyen sosiaalisiin ja kulttuurisiin jakolinjoihin. Mitä Vuosaari kertoo suomalaisen yhteiskunnan murroksesta ja eriytymisestä, ja uusista kulttuurin ja yhteisöllisyyden muodoista? Hankkeen ensimmäisten kolmen kuukauden aikana on luotu paikallinen yhteistyöverkosto ja tarkennettu tutkimuksen fokus sen ensi vaiheessa nuoriin ja erityisesti kouluihin (mukana myös urheiluseura ja nuorisotalot). Keväällä 2015 toteutetaan Minun vuosaareni – dokumentaatioprojekti, jossa runsaat 400 oppilasta Tehtaanpuiston yläasteelta ja Vuosaaren lukiosta dokumentoivat pyynnöstämme arkeaan, tarjoten uudenlaisen näkökulman jakautuvaan kaupunkiympäristöön ja –kulttuuriiin. Lisäksi on aloitettu monikulttuurisuuteen ja sosiaaliseen eriytymiseen liittyvän ‘hiljaisen tiedon’ kartoittaminen Vuosaaren paikallistoimijoita haastattelemalla. Tämä tieto kerätään raportiksi, jota voivat hyödyntää niin viranomaiset kuin ruohonjuuritason toimijat. Vuosien 2015 ja 2016 aikana toteutetaan Vuosaaren - ja tulevaisuuden Suomen - eriytyvään arkeen liittyvät journalistiset kokonaisuudet, media-alustoina mm. Helsingin Sanomien Kuukausiliite tai Sunnuntaisivut, Image ja Suomen Kuvalehti. Vuoden 2016 toteutetaan lisäksi laajaan näkyvyyteen pyrkivät dokumentti- ja kirjahankkeet. Yhdistämme journalistisia ja tutkimuksellisia näkökulmia työskennellen tiiviinä ryhmänä. Tapaus Vuosaaren kohdalla tutkijan kysymykset ovat journalistille kiinnostavia, ja päinvastoin. Vuosaarelaisilla on kerrottavaa. Olemme kontaktoineet kymmeniä paikallisia toimijoita: opettajia, valmentajia, lääkäreitä. Tutkimme, teemme johtopäätöksiä, kuuntelemme ja välitämme hiljaista tietoa. Eriytyminen on Vuosaaressa todellisuutta mutta peliä ei ole menetetty; jakautuminen ei ole vain uhka.

Toimittaja Kaisa Viitanen 54.000 € Kaupunkitapahtuma Karkotettujen olohuone Helsingin ydinkeskustassa vuodenvaihteessa 2015

Karkotettujen olohuone on avoin kaupunkitapahtuma Helsingin vilkkaimmalla paikalla vanhan linja-autoaseman uudessa galleriassa. Se ajoittuu vuodenvaihteeseen 2015–16 ja kestää kolme viikkoa. Karkotettujen olohuone nostaa keskusteluun ne ihmiset, jotka eurooppalaiset viranomaiset ovat pakottaneet poistumaan alueeltamme. Vuosittain EU palauttaa kymmeniä tuhansia siirtolaista, mutta eurooppalaisille käytäntö säilöönottokeskuksineen on usein vieras. Me järjestäjät, tutkija, valokuvaaja, teatteriohjaaja ja toimittaja, tarkastelemme . siirtolaisuutta eri kanteilta. Jaamme osaamisemme ja lyöttäydymme yhteen tarjotaksemme helsinkiläisille ainutlaatuisen yhteiskunnallisen elämyksen. Karkotettujen olohuone on moniääninen kaupunkitapahtuma, jossa yhdistyy tekemämme Karkotus-nimisen tietokirjan julkistaminen, teatteriesitys, elokuvanäytökset, paneelikeskustelut ja suorat yhteydet rajojen taakse. Se on provosoiva ja tunteisiin vetoava, tuoreinta tietoa tarjoava tapahtumasarja. Kaikki tieto on jo olemassa. Tätä tapahtumaa varten ei käynnistetä uusia tutkimuksia vaan yhdistetään ja hyödynnetään eri aloilla jo tehtyjä töitä. Jalostamme akateemisen tutkimuksen ja journalistisen havainnoinnin uudenlaiseen, helposti ymmärrettävään muotoon. Me neljä olemme jo vuosia perehtyneet siirtolaisuuteen ja ihmisten maasta karkotuksiin, nyt jaamme osaamisemme yhdessä tapahtuman muotoon ja tarjoilemme sen houkuttavasti laajalle kaupunkiyleisölle.