Is Finland becoming polarised? 24 April

Browse the archive

VTT, dosentti Anu-Hanna Anttila ja työryhmä355.053 €Ajolähtö. Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla -hanke tutkii 18–35-vuotiaiden työnteon, ajankäytön ja tulojen jakoa Kymenlaaksossa ja Helsingissä. Toteuttajina työryhmä ja Suomen Kuvalehti

Ajolähtö-hankkeessa tutkimusryhmä ja Suomen Kuvalehti tutkivat yhdessä matalapalkkatöissä tai yrittäjämuotoisesti työskenteleviä nuoria aikuisia, jotka ovat muuttaneet Kymenlaaksosta Helsinkiin tai asuvat yhä Kotkan ja Kouvolan alueella. Nuorilla toistaiseksi voimassa olevan palkkatyösuhteen rinnalla ovat yleistyneet prekaarityö, epätyypilliset työsuhteet sekä erilaiset itsen työllistämisen muodot. Yrittäjyyttä on tarjottu yhtenä ratkaisuna toimeentulon epävarmuuteen. Helsinki vetää, kun taas Kouvola ja Kotka ovat Suomen muuttotappiollisimpia kuntia, joissa nuorisotyöttömyys on korkea. Pääkaupungissa asumis- ja elinkustannukset ovat kuitenkin korkeammat, eikä työpaikka välttämättä ole yhtään sen pysyvämpi. Hankkeessa tutkimme journalismin, valokuvan ja etnografian keinoin 18–35-vuotiaiden (N=40) työn, ajankäytön ja tulojen alueellista jakoa. Yhdistämme uudella tavalla journalismin ja valokuvan nuoriso- ja työelämän tutkimukseen. Itsen työllistämisen ja prekaarityön etnografia antaa ajankohtaista tietoa ajankäytön itsesäätelystä ja toimeentulosta. Hanke tuottaa juttuja ja reportaaseja Suomen Kuvalehteen (myös sähköisesti), valokuvanäyttelyn, loppuseminaarin sekä tieteellisiä artikkeleita. Näin tuottuu yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa uuden työn markkinoista sekä nuorten toimeentulon ja ajankäytön eriarvoisuudesta. Ajolähtö on myös ikkuna koko maassa käynnissä olevaan rakennemuutokseen teollisesta yhteiskunnassa kohti jälkiteollista, tietoteknistyvää palveluyhteiskuntaa.Teemme journalismin, taiteen ja tieteen keinoin kriittistä analyysia ansiotyön muutoksista sekä alueellisesta eriarvoisuudesta toimeentuloon. Hankkeen nuoret aikuiset ja tutkimusryhmä sitoutuvat arkailemattomaan otteeseen: tuotamme jopa epämukavaa ja ravistelevaakin tietoa pakosta lähteä työn perässä tai jäädä sinnittelemään syystä tai toisesta. Uskallamme näyttää hankkeemme eri tuotoksissa, että tietäminen on huteraa eikä päätöksenteko noudata olettamuksia saati työvoimapoliittisia linjauksia.