The Saari Residence individual residency

The Board of Kone Foundation made its decisions as to which applicants were chosen for the Saari Residence in its meeting on 5 October 2015. Out of 378 applicants 45 were chosen (32 individual residencies, 13 group residencies).

Browse the archive

Doctorate (researcher and artist) Hugo Almeida 5.400 €Evolution beyond science: A comics project

This proposal concerns a comics project exploring evolutionary theory as a cultural phenomenon. The concept of evolution has transformed our collective imagination and philosophical understanding of Humanity, with repercussions far surpassing its scientific implications. The cultural importance of evolution is illustrated by recent widespread concerns voiced in Finnish media over its public acceptance. It could even be argued that evolution functions as a ‘creation myth’ in so-called ‘knowledge societies’.This project will look at the concept of evolution as a set of guidelines to create narratives, whether they are of a scientific, fictional or socio-political nature. In fiction, Evolution has taken magical properties, conceding divine powers or condemning human beings to physical and moral degradation. In politics, evolution has been used to prescribe liberal and oppressive social reforms. The goal of the project is to engage with the poetic qualities of these narratives, as well as to probe and disentangle beliefs, ideology and science in evolutionary rhetoric.The project will source material from comics, articles, and ethnographic data collected during the Residence, to create an essay-like comic book. This specific choice of subject will also allow the exploration of visual discursive devices that are specific to scientific literature. The final outcome will be a 30-page comic book overviewing the connections between science, popular culture, and personal beliefs.This work will look at evolution from the perspective of non-canonical narratives, that is, that do not conform to scientific rigor. It is also experimental in nature, taking narrative devices from scientific literature and using them in ways that are unconventional in both science and comics. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija Marianne Backlén 4.700 €Nuortenromaanin, Diamantvägen, kirjoittamiseen.

Seuraava kirjallinen projektini on nuorille tai nuorille aikuisille suunnattu romaani, työnimeltään Diamantvägen (Timanttipolku). Haluan romaanissani pohtia maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Helsinkiläisnuoret kohtaavat maahanmuuttajataustaisia nuoria, varsinkin Kongo-Kinshasasta Suomeen muuttaneita, pakolaistaustaisia nuoria. Romaanini aiheita ovat nuori rakkaus, jota varjostaa rasismi, sekä timanttien lumo aina buddhalaisuuden Timanttisutrasta länsimaiseen ylellisyyteen ("Diamonds are a girl's best friend") ja eri Afrikan maitten veritimantteihin. Pohdin romaanissani myös uskontoon liittyviä asioita: jäyhä evankelisluterilainen kirkko saa vastakohdakseen afrikkalaisen hurmoshenkisen vapaakirkon. Kongossa esiintyvä, lapsiin kohdistuva kindoki-taika saa rinnalleen länsimaisten nuorten syrjäytymisvaaran.Haluan kirjallisen työni kautta tuoda esille kysymyksiä monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta tämän päivän Suomessa, rakentaa siltoja ja myös tarttua kipeisiin asioihin, kuten kulttuurien törmäykseen. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Arts / koreografi Diina Bukareva 4.700 €Taiteelliseen työskentelyyn teoksen LoveVirtualMe parissa

LoveVirtualMe on liikkeen lisäksi puheen ja projisoidun tekstin sekä näyttävien puku- ja tilaelementtien varaan rakentuva soolo tanssijalle. Projekti tarkastelee hiertymiä todellisten ja virtuaalisten naisroolien välillä länsimaisessa yhteiskunnassa sekä läheisyyden ja etäisyyden konfliktia visuaalisessa vuorovaikutuksessa.Cindy Shermanin lavastettu omakuvasarja Film Stills käsittelee etäännyttämisen kautta tilanteita, joissa tavallisesti intiimiys, läheisyys ja paljastaminen olisivat oletettuja. Kuvat muistuttavat tämän päivän selfieitä, sosiaalisen median profiilikuviksi otettuja, persoonia markkinoivia kiiltokuvia.Projekti käsittelee todellisuutta määrittelemättömänä, jonakin jota ei voi kokonaisuudessaan tavoittaa tai jäljittää: todellinen minä jokaisen profiilin takana on paljon enemmän kuin mitä selfie voi ilmaista. Teos tutkii, kuinka sukupuolittunutta ja kliseistä kuvastoa selfiet tarjoavat ja kuinka ne määrittävät identiteettiä. Monesti omakuvissa myös queer-, gay- ja trans-estetiikka on jopa yliedustettuna ja vitsiksi asti monistettuna. Onko tällöin kyse vain heteronormatiivisuuden kyseenalaistamisesta vai liittyvät kuvat todella jollakin tavalla henkilöiden identiteettiin?Projektin tavoitteena on kyseenalaistaa tapoja asettaa itseä esille sosiaalisissa medioissa ja tarjota katsojalle mahdollisuuksia pohtia roolittuneisuutta sekä kuvien kautta rakennettavia identiteettejä.Pyrkimykseni on toteuttaa visuaalisen kulttuurin vaikutusta virtuaalisen ja fyysisen todellisuuden rajamaastoon rakentuvaan identiteettiin tarkasteleva esitystaiteen teos. Elämme myös netissä, jokainen edustaa itseään myös virtuaalisena profiilina. Tulisiko identiteettiemme muutoksesta keskustella? Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Dance Artist Serena Chalker 4.700 €From the Outside, In - a site-specific dance and text exploration of the process of inhabitation in places of foreignness

During this residency I am proposing to work within the apartment at the Saari residency to explore the meeting place of my written, site-specific and dance improvisatory practices in a new solo From the Outside, In. This project explores how a nomadic body navigates the process of inhabitation in places of “foreignness”. I am interested in how both text and the body provide vehicles to communicate this process of reflecting, challenging and situating ourselves within the world. On a broader scale, how do site-specific artists address the need for mobility to sustain a career, and personally, how do I find myself ‘sited’ in a place of unfamiliarity? I am interested in how this process of inhabitation changes over time, and from site-to-site.“The nomadic subject is not always in motion or fleeting – she also requires periods of rest or stasis. I am interested in “situated nomadism” as a phenomenological interaction between objects, people and spaces in real time. During my residency I will be concentrating on the process transition from a place of foreignness to familiarity, with a central focus on the idea of home, living and working within the residence accommodation. I will be exploring the relationship between physical and written response within the confines of the apartment, blurring the boundaries between life and art. I will be reflecting on the changing dynamics of the site, and the interaction of time and spaceI am interested in redefining the relationship between the nomadic body and the physical site. I am interested blurring the boundaries of my practice, applying the attention and rigour of a physical practice to the written word, and questioning where the line between art and life begins and ends. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

COMPOSER MANUEL ALEJANDRO CONTRERAS VAZQUEZ 5.400 €"Landscape, mediation and artifact". Further steps to build a methodology of artistic production and research in contemporary languages, reinforcing an integrated view of the arts

The project is an attempt of systematization of previous experiences about potential relationships between different artistic languages and fields. Starting from a commission by 3 musicians based in distant places around the world, the project will take inspiration from the geographical coordinates, physical places and weathers, geography axes, biographical aspects, disoriented journeys and unstable coordinates, looking for potential seeds, that could be transfigured through a compositional approach in an interdisciplinary creative process. In this way, the topic to be faced is the construction of a transition device from a complex, multidimensional, or inspirational landscape towards another multidimensional artifact.Together with music materials, time organization, instrumental techniques and score writing, there will be a non-musical field -a stage or small installation as scenography- build with lights and other simple and economic materials, working with spatial movements and gestures of the performers too. Therefore, the resulting work would be considered a case of Contemporary Musical Theatre, which is turn itself a metaphor for the multiple axes and overlapping strata that inspired the artwork.A fundamental topic of the proposal is the interaction with other artist and disciplines, knowing and sharing the own strategies and approaches in order to looking for common bridges for interdisciplinary artistic creation.Simplicity, small scale and handmade implementation, as well as the accent over research of transdisciplinary keys (rather than a final result or concert), represent an approach oriented toward synthesis of topics and techniques, looking for contributions that are going to evolve over the time. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Writer and translator Alexis Diamond 4.700 €The White Hotel, Sequel to My Historical Play, Strange Land

My plan for the two-month residency is to complete a full draft of the sequel to Strange Land, provisionally entitled The White Hotel. The research is almost entirely done. I simply need time to immerse myself in the world of the play.Strange Land: Short Synopsis In 1942 Montreal, in a world torn apart by war and infested with Old World prejudice, Dinah Reisberg (22), a socialist Jewish girl from Montreal’s Main, risks everything to pull out hatred by its roots and rewrite the story of the New World.The White Hotel: Short Synopsis Shortly after the 1942 Plebiscite on Conscription, wracked with tuberculosis and completely disenfranchised from her old life of passionate activism, Dinah Reisberg lives in the limbo of the Mount Sinai Sanitorium north of Montreal. Caught between life and death in this land of shadows, Dinah might lose the one thing that keeps her tied to the world of the living--David's love.A story that addresses the myths and limits of medical authority and power is as relevant today as it ever was. The minutely controlled all-white Sanitorium environment constructed a myth of medical dominance and omniscience, and set up doctors as the ultimate authorities of life and death, while, in reality, the progress of tuberculosis in any patient could no more be predicted than getting hit by lightening. Sent to the Sanitorium, ostensibly to heal, was experienced by many as a death sentence. How did one live, and even thrive, in this white limbo?The theatre strikes me as the ultimate interactive environment in which to recreate this white limbo--the metaphorical world and constructed reality of the Sanitorium--and investigate the precipice of life and death. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Sirkustaiteilija Marjukka Erälinna 4.700 €Kaaoksen ja harmonian tutkimiseen rengastrapetsilla eli liikemateriaalin luomiseen ja karsimiseen sekä AYFL? (Are You Feeling Lucky?) - teoksen muodon selkiinnyttämiseen.

AYFL? (Are You Feeling Lucky?) on teos sattumanvaraisuuden logiikasta ja elämän epäjohdonmukaisuudesta. Teos juhlistaa elämää, vaikka onkin saanut alkunsa kuoleman kaiken pysäyttävästä kohtaamisesta. Työryhmämme (Marjukka Erälinna, Marko Erälinna, Tommi Hinkkanen & Saija Vainio) on tehnyt jo pitkään yhteistyötä kokeellisten nykysirkusteosten parissa. Työtapamme on kaaottinen, mutta onnistumme siitä huolimatta (tai sen ansiosta) synnyttämään harmoniaa hengittäviä tuokioita.AYFL? saa ensi-iltansa keväällä 2018. Se ei noudata perinteistä näyttämöteoksen muotoa vaan tulee ihmisten ilmoille kaupunkitilassa, jossa sekä kuoleman että elämän olemassaolo pyritään usein häivyttämään. Sopiva määrä viihdettä keventää ja on hyväksi, mutta liiallinen eskapismi kadottaa ihmisten ja todellisuuden rajat. Ahdistumme, koska asiat vaikuttavat merkityksettömiltää, vaikka samaan aikaan ymmärrämme, ettei mikään ole yhdentekevää.AYFL?:n ydin on kaiken ennalta-arvaamattomuudessa ja trapetsityöskentelyni lähtökohtana on kaaos. Käytän liikemateriaalin työstämisessä apuna sarjakuvailmaisun absurdiutta sekä kontakti-improvisaation jatkuvasti etenevää ja yllättäviin suuntiin pyrkivää liikettä. Kuvaan videolle eri ideoiden pohjalta syntyviä liikeimprovisaatioita, joita edelleentyöstämällä löytyy pikkuhiljaa hedelmällistä liikemateriaalia. Esim. 15 minuutin improvisaatiopätkästä voi löytyä 30 sekunnin osa, jota lähden tutkimaan syvemmin. Näin löytyy vähitellen teoksen kannalta olennaisimmat hetket.Jokainen ennakkoluulottomasti, rehellisesti ja virheitä pelkäämättä toteutettu luova toiminta on rohkea avaus. Kaaoksen ja harmonian vuoropuhelu ei ole sen rohkeampi tai vähemmän rohkea kuin moni muukaan aihe; siihen syventyminen kuitenkin synnyttänee vähintäänkin mielenkiintoisia hetkiä trapetsilla Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Nukketeatteritaiteilija Ishmael Falke 5.400 €Saaren kartanon yhteisötaiteen ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.

Saaren kartanon yhteisötaiteen ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Journalism and Literature Marta Fernández-Caparrós 4.700 €During my stay in the Residence, I would like to continue with the writing of my current fiction project, a novel called Los vivos (The Living).

Los vivos (The Living) is a personal exploration about how familiar inheritance is determinant in our character. Los vivos would also like to be a fiction that examines without pity the consequences of death and depression in our lives. The novel takes place during a summer in a small town of Galicia, a north region from Spain. The main character of the novel, Paula, decides to spend her holiday with her father in that small town, where all the family used to go years ago, and where her father has recently moved. During these days out from the routine, Paula realizes that her difficult relationship with her father is still problematic. Her father has become an obsessive and reserved person since the death of the older sister of Paula, Lucía, eight years ago. And apparently, his obsession is getting worse. Even if the novel is not autobiographic, I take inspiration from my own experiences. The project would like to investigate particularly the impact of death and the different ways of facing the mourning. The exploration of landscape and its influence on the psychology of the characters would be also a pillar of the project. The marginal settings of the novel work as a mirror of the sense of solitude and perdition that characters are experiencing. In Los vivos the landscape of Galicia, United Kingdom and Finland will be essential.The feeling of estrangement has become the distinctive sign of a whole generation in Spain, and I try to capture this existential condition. The writing technique, hybrid and polyphonic, is also innovative, mixing dialogues, oneiric passages, personal diaries and lyrics of music bands. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist David Frankovich 4.700 €Invisibility Cloak

My recent work has been concerned with bisexual erasure and invisibility, trying to approach this problem positively. Rather than thinking of it as absence, I try to queer the notion of “presence” in performance by appropriating invisibility and erasure as the basis of a queer performance strategy. My plan is to continue this research by making an invisibility cloak and testing possible applications for its use in future performances.The invisibility cloak will be modelled after a ghillie suit, a form of camouflage commonly used by hunters and snipers. They are typically constructed out of netting, covered with strips of fabric and bits of foliage from the surrounding environment. I intend to subvert these violent applications in an ironic way through the materials that I use to make it.I have used camping equipment, such as polypropylene rope, tarpaulins, and space blankets as performance materials. These and other found materials will be used to make the cloak. Recently the space blanket has become a staple in my practice, so this will be the primary material that I will use. Since it is found in survival kits for prevention of hypothermia, using it points to survival and protection, rather than aggression and violence. Furthermore, its highly reflective surface subverts the intention blending in to the background. Instead it will act more like dazzle, which functions to confuse the viewer by breaking up the shapes of the body – an appropriately "queer" strategy.As LGBT people are welcomed into mainstream society, it is necessary to rethink what it means to be queer. I am trying to reconsider how to approach queer aesthetics and representation through the lens of bisexuality, its marginal position and the challenge it poses to notions of stable identity. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen kandidaatti Virpi Haatainen 5.400 €Näytelmän kirjoittaminen

Näytelmä Tuntematon Taina kertoo Neuvosto-Venäjälle loikanneen ja siellä Otto-Ville Kuusisen pojan kanssa avioituneen ja Stalinin vainoissa menehtyneen naisen tarinan. Näytelmä on osa koko Suomen vähälle huomiolle jäänyttä historiaa.Pian on kulunut sata vuotta Venäjän vallanumouksesta. ja sen vaiheet kuuluvat väistämättömästi omaan historiaamme. Neuvosto-Venäjälle pakeni, lähetettiin tai muilutettiin useita suomalaisia. Osa lähti rakentamaan uutta uljasta maailmaa. Tätä ajanjaksoa on käsitelty maamme taiteessa vähän. Osaltaan vaikenemiseen on vaikuttanut Neuvostoliiton aikainen sensuuri. Tietoa ei ole ollut. Neuvostoliiton hajoamimisen jälkeen arkistot avautuivat, mutta kompleksinen suhde Neuvostoliittoon esti ajanjakson monipuolisen käsittelemisen. Historian tutkimisen avulla luomme ehjää kuvaa nykyihmisestä. Taiteen keinoin on mahdollista luoda siltaa vaikeisiin asioihin, sen avulla voi laajentaa ymmärrystä ja empatiaa, paikata tyhjiä aukkoja. On välttämätöntä luoda menneisyydestä niin rikas kuva kuin mahdollista. Muuten katsomme rikkinäiseen peiliin. Historiaa käsitellään usein valtaa pitävien näkökulmasta. Näytelmässä Tuntematon Taina katsotaan historian dramaattisia hetkiä tavallisen, tuntemattoman ihmisen näkökulmasta. Hänen tarinansa antaa äänen vaietuille tarinoille, joita on monen suomalaisen suvussa. Ne ovat tarinoita ihmisen haaveista, elämän raadollisuudesta, vallasta ja tavallisen ihmisen suhteesta valtakoneistoon.Tällä hetkellä Venäjällä taas vääristellään menneisyyttä ja tietoja hävitetään kovaa vauhtia. Meidän on omassa maassamme katsottava rohkeasti niihin kipupisteisiin, jotka ovat jääneet vähälle huomiolle tai kokonaan huomioimatta. Tämä näytelmä valottaa vähän käsiteltyä kanskuntamme historiassa. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija Kalle Hamm 5.400 €Saaren kartanon yhteisötaiteen ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.

Saaren kartanon yhteisötaiteen ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija Sami Hilvo 4.700 €Romaanin "Noita palaa! - Spektaakkeli" kirjoittamiseen

Taiteellisen työni tavoite on, että kirjan luettuaan lukijan maailma on muuttunut. Tämä koskee myös kirjan kirjoittajaa. Kolme edellistä romaaniani ovat sijoittuneet menneisyyteen ja avanneet siihen uusia näkökulmia. Neljännessä romaanissani haluan toisaalta haastaa ja toisaalta vapauttaa itseni kirjoittajana ja löytää teokselle sen hengen mukaisen tyylilajin ja rakenteen.Työnimenä on ’Noita palaa! — Spektaakkeli’. Se kertoo intersukupuolisen taiteilijan Maleshén elämän viimeisistä vaiheista. Maleshé on paennut dikotomioiden ja normatiivisuuksien vaihtoehdottomuutta niin ajassa kuin paikassa, ehkä vuosisatojen ajan. ’Noita palaa!’ sijoittuu Helsinki-nimiseen lähitulevaisuuden kaupunkiin. Se on kertomus myös siitä, kuinka matala nykysuomalainen toleranssi erilaisuutta kohtaan julkisista hokemista huolimatta on.Residenssijakso Saaren kartanossa osuisi kirjoitusprosessin alkuvaiheeseen. Tavoitteeni on, että kahden kuukauden työjakson jälkeen minulla olisi Maleshén tarinasta eräänlainen runko, jossa on otettu huomioon myös teoksen vaatima, kunnianhimoinen rakenne.Kirjailijan suurin synti on itsesensuuri: harhakuvitelmat siitä, mistä voi ja mistä ei voi kirjoittaa. Oma kehitykseni kirjailijana on ollut näiden harhojen ymmärtämistä ja järjestelmällistä kitkemistä. Myös kirjailijuus on prosessi.Olkoon 'Noita palaa! — Spektaakkeli' profetia tulevasta. Haluan teoksellani näyttää, mitä tulee tapahtumaan, jos nykysuuntaus jatkuu. Teos ei ole vastaus, vaan kutsu keskusteluun siitä, miten välttäisimme tulevan. Näen sen eräänlaisena profetiana. Suurin kunnianosoitus ’Spektaakkelille’ olisi, että se poltettaisiin kirjaroviolla. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija (AMK) Päivi Hirsiaho 4.700 €Käsintehdyn animaatiotaiteen tekemiseen, animaation äänimaiseman tekemiseen, sekä valokuvataiteen tekemiseen

Olen keskittynyt käsintehdyn animaation tekemiseen. Teen animaatioihini kaiken itse animaation piirtämisestä ääniraidan sähkökitaran soittamiseen asti. Tekniikka on työläs, tekniikka on hidas. Yleensä joudun tekemään taidettani muun työn ohella iltaisin ja öisin. Ajatteluni ja tekemiseni on hyvin katkonaista. Saaren Kartanossa haluaisin työskennellä intensiivisesti.Kahden kuukauden työskentelyjaksolla Saaren kartanossa piirrän animaatiota joka päivä noin viiden tunnin ajan, sekä teen äänitaidetta mm. äänittäen luonnossa kartanoa ympäröiviä ääniä. Alussa on vain tyhjiä valkoisia papereita, kasa hiiliä, sekä tyhjä ääninauhuri. Minkälainen teos/ teoksia kahden kuukauden intensiivisellä työskentelyjaksolla syntyy?En tee animaatiolleni tarkkaa käsikirjoitusta, koska haluan jättää ajattelulle enemmän tilaa. Teos saa tarinansa tekemisen edetessä. Minulla on kuitenkin inspiroivia teemoja, jotka todennäköisesti toistuvat tässäkin animaatiossa. Alussa on todennäköisesti omakuva, joka lähtee muovautumaan. Omakuva saattaa muovautua vaikkapa eläimeksi, tai mitä nyt vilkas mielikuvitukseni tuokaan. Minua inspiroivia teemoja ovat olleet lähiaikoina satumaiset villieläimet: ketut, sudet ja mustat linnut. Pidän myös vahvoista kontrasteista, sekä sadun ja toden sekottumisesta keskenään.Teen myös valokuvateoksia käyttämällä hiilipiirroksiani valokuvan osana. Teen myös näitä lavastettuja valokuvateoksia residenssissä.Työskentelystäni syntyy erittäin visuaalisesti rikasta materiaalia, jonkalaista jälkeä syntyy vain piirtämällä käsin ja intensiivisesti. Käsintehty animaatio on katoava ala, sen työläyden ja hitauden vuoksi. Tämä olisi tärkeä residenssijakso käsintehdyn animaation vuoksi. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri Silvia Hosseini 4.700 €Esseekokoelman kirjoittamiseen.

Kirjoitan Saaren kartanossa esseekokoelmaa, jonka työnimi on "Hyviä huonoja". Kokoelman esseissä pohditaan sellaisia tekstejä, teoksia ja kulttuurin ilmiöitä, joita pidetään jollain tavalla huonoina ja taiteellisesti arvottomina tai joiden tylsyys, pinnallisuus tai kyseenalainen ideologia hämmentää. Ihmettelyn kohteena ovat muun muassa lifestyle-blogien kukka-asetelmakuvat, Tangomarkkinat, Sons of Anarchy -sarjan maskuliinisuus, seksistiset rap-musiikkivideot, pölyiset klassikkoromaanit, Leonard Cohenin inhotuin albumi sekä tietysti maailman huonoin näyttelijä Keanu Reeves. Lähestyn näitä teoksia, ihmisiä ja ilmiöitä analyyttisesti mutta hauskasti ja suorasukaisesti. Näkökulmani on myönteinen: kyse ei ole ironisesta camp-asenteesta, vaan haluan pohtia, mitä aidosti hyvää, kiinnostavaa tai liikuttavaa huonossa voi olla. Osa kokoelman esseistä on henkilökohtaisia rakkaudentunnustuksia sellaisia kulttuurin ilmiöitä kohtaan, joista pitäminen on vähän noloa. Pyrin ymmärtämään, mikä huonossa viehättää ja mihin sitä tarvitaan. Miksi eri tavoin kyseenalaiset teoksetkin voivat olla merkittäviä ihmisyyden ja kulttuurin kannalta?Kokoelmani tuo raikkaan, humoristisen äänen sävyltään pääosin vakavaan ja poleemiseen suomalaiseen esseekirjallisuuteen. Kirjoitan niin taiteesta kuin populaarikulttuurista hauskasti ja suorasukaisesti mutta analyyttisesti ja syvällisesti – tavalla, joka ilahduttaa, koskettaa ja tuottaa oivalluksia. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija Dzamil Kamanger 5.400 €Yhteisötaiteen ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.

Yhteisötaiteen ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Bachelor of Arts Otto Kylmälä 4.700 €Kirjalliseen työskentelyyn ja Sininen kausi -elokuvakäsikirjoituksen loppuunsaattamiseen.

Sininen kausi kertoo Terosta, 17-vuotiaasta tummaihoisesta lukiolaispojasta, joka on kolminkertainen ampumahiihdon SM-mitalisti. Elokuvan alussa Teron on päätettävä ryhtyykö hän ammattilaisurheilijaksi. Luontaisena lahjakkuutena hänellä on siihen kaikki mahdollisuudet, mutta hän ei itse tiedä haluaisiko hän sitä. Sekä Teron valmentaja ja että hänen äitinsä painostavat häntä vaihtamaan ammattilaisseuraan. Lopulta hän suostuu vaihtamaan seuraa, mutta vain koska hän haluaa paeta Teroa hänen ihonväristään nälviviä seurakavereitaan. Ennen lähtöään Tero purkaa turhautunutta aggressiotaan rikkomalla suksensa. Valmentajan tullessa paikalle, hetken mielijohteesta, Tero syyttää seuralaisia syyllisiksi, joka laukaisee väkivaltaisen noidankehän. Elokuvan lopussa Tero oppii kantapään kautta ettei hän voi juosta ongelmiaan pakoon, vaan hänen on pystyttävä kohtaamaan ne.Sininen kausi -elokuvalla haluan kertoa monitasoisella ja dramaattisella tavalla suomalaisen yhteiskunnan ongelmista. Elokuvan kantavia aiheita ovat väkivallan erilaiset ilmenemismuodot, niin fyysiset kuin henkisetkin, joita käsitellään muun muassa rasismin ja kiusaamisen kautta.Residenssissä haluan keskittyä muokkaamaan käsikirjoituksen dramaturgiaan ja tuottamaan käsikirjoituksesta ensimmäiset versiot. Koska asun ulkomailla, Saaren residenssissä työskentely mahdollistaisi sekä logistisesti että taloudellisesti elokuvan kannalta tärkeän taustatyön ja haastattelujen tekemisen Suomessa.Tämän hetkisessä ilmapiirissä rasismi, väkivalta ja kiusaaminen ovat aiheita, joista tulisi keskustella enemmän myös elokuvissa. Suomessa on myös erittäin vahva kansantahto kansainvälisemmän ja monikulttuurisemman yhteiskunnan puolesta, jonka johdosta näen että tälle projektille on tilausta. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

BA dance - dancer and theatremaker Sandrina Lindgren 5.400 €The Saari Residence's first triennal and its workshops in March - April 2016.

The Saari Residence's first triennal and its workshops in March - April 2016.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Architecture Valle Medina 4.700 €The project documents spaces of a city where meaningful bodily and public interaction is no longer existing.

We would like to use our time at the Saari Residence to finish a previously incomplete self-initiated project. As with most of our work it combines both digital 3D modelling (with visual effects software and coding), photography and usually contains a web-based dimension also.The project concentrates around the life of a contemporary citizen of Santa Barbara, California and documents their decline from a sociable and active 30-something, to a citizen whose city has removed any meaningful bodily and public interaction from his existence to the point where he feels no longer any sense of belonging.The work is documents the possible spaces that he imagines in his mind “as a way out” of such a city.The work takes the form of maquettes that are both assemblages of 3D-printed google earth terrains and fragments and our visuals (renderings etc.).The spaces where the marquettes are set are: The baseball bleachers at Ortega Park on Cota St. Sandpiper lodge on State St., in particular the parking lot. The shores of Leadbetter Beach and the Santa Barbara Old Mission. It combines new media with site-specific speculation. It is as much a fictional project as it a theoretical discussion about the value of spaces, and about what’s lost when a void replaces civic purpose. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Visual artist/ University Professor Ana Mejia Macmaster 5.400 €Present Past, is a project that question the present moment and the paradox related to the imposibility to capture it. Through images the present moment is eternalized in its continuos movement.

In the development of my process, it has been very important the encounter with different places and cultures, these experiences and the possibilities of other dialogues have led me to new reflections and works. The residency at SAARI, is the oportunity to get to know the Finnish culture and to share with residents from other parts of the world. My quest is the relation between light, reality and time through the movements of light evidenced on the subtle changes and trajectories of shadows. How we perceive the world is our reality, therefore the question about what is reality is important. The real is tangible, reality has to do more with our perception.Through my processes I have been willing to take risks in the way I approach my work, my proposals are open to what I encounter in the different contexts allowing the project to grow and to take its own direction without a rigid scheme. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Clown Gabriela Muñoz 4.700 €LIMBO, a clown show in three acts.

I created Limbo as the reconstruction of my distorted dreams while being in coma 17 years ago. It´s the echo of a delirium but also the apprenticeship of a traumtic event in my life. An experience that would change me forever. This is a journey into a parallel world between the living and the dead, an imaginary world that is also very real. Sometimes metaphores are stronger than the actual images and that´s why I use them as rituals, recreating rhythms that reflect human emotions, from loneliness, sadness, euforia, to complicity, compassion and empathy. The scenery in the show is composed of visual metaphores evoking the dreams I had while asleep. This is an invitation to remind ourselves the importance of feeling rather than thinking, it´s an invitation to transpose the meaning of life and death. Based on passages that explore the moment before dying and the choice of liberating our hearts from imaginary cages before waking up, the research is on the metamorphosis of what we ¨know¨ into another shape, life as something else, its fragility, strength, fragmentation, dismembrance, connection, consciousness, duality, essence, remembrance, transformation, process, movement, syncronicity, transcendence and encarnation. The task is to be able to embody these ¨words¨or concepts and present them as a physical guide in a silent story, no words needed, it´s all about being able to express them physically and with emotions in order to make it a universal experience.Being in a coma is the craziest thing to go through, it plays with the concept of time, reality, memories and fantasy, it questions whether our own reality may be an illusion. This is an invitation to experience something most likely no one will go through reconnecting with our personal journey. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Visual artist Mirko Nikolic 4.700 €HOW KNOW TO HOW know how to no improving emotions, reactions, destructions, distractions OR living with self-help literature at the edge of wilderness collaboration of Marika Troili & Mirko Nikoli?

The ultra individuated society we live in produces a vast amount of self-help literature. You learn to heal and treat yourself, ultimately you learn how to change yourself. We will use a selection of self-help books to try to single out the requirements on the contemporary human and engage with these in a way where we aim to develop resistance tactics of these given survival toolboxes.Our work will begin with us trying to improvise "improvement" following the guidelines of the books. We think that when we have learned how to, we have also learned how not to in some sense. The project is not ironic but is rather willing to test affirmative reversal as a method. We would like to evolve the idea of what an inversed robinson crusoe would be. It is not about mastering tools but rather about learning about non-tool characteristics of the tools around us. This (un)learning is immersive, it involves the body and the mind as day-to-day practice. In parallel, we self-analyse this process through daily writing in dialogue with each other.This project poses questions of how to exit a self- or even human-centred worldview with the help of contemporary popular books that provide strategies on how to function or survive in society. Who is actually this ‘self’ that needs help? What needs to be improved? The idea of improvement belongs to a liberal subject, but at the moment of humanitarian and environmental emergency, we feel it needs to be reversed into an inclusive communal tactics.This is a bold initiative since it takes our collaboration into a direction that puts at play both life and work, mind and body dimensions. It is bold in the sense that the outcome cannot be fully known, it will to a certain extent invent its method as it happens. We need to learn what will happen. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Maedianomi AMK Tatu Pohjavirta 4.700 €Nukkeanimaation esituotantoon

Haen Saaren kartanon residessipaikkaa kymmenminuuttisen nukkeanimaation käsikirjoittamiseen sekä visuaalisen tyylin ja kerronnan suunnitteluun.Animaatio kertoo porsaita kasvattavasta naisesta joka rakastuu makkaratehtaalla työskentelevään mieheen, mutta mies on innostunut vain makkarakoneesta. Se on hirtehisellä huumorilla höystetty ihmisen, koneen ja eläimen välinen rakkaustarina. Se kuvaa ihmisen kykenemättömyyttä kohdata lajitovereitaan; kuinka nykymaailmassa ihmiskontaktit korvataan helposti erinlaisilla laitteilla, tai inhimilliset tunteet kanavoidaan eläimiin. Tekniikkana nukkeanimaatio tuo elokuvalle tarvittavaa etäännyksen ja korostaa sen koomisia piirteitä. Samalla nukeanimaation tuoma fyysisyys ja tekstuurit palvelevat elokuvan lihallisia ja groteskeja yksityiskohtia.Animaatio yhdistää koneen, lihan ja seksuaalisuuden milenkiintoisella tavalla. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Sound artist Mikel R. Nieto 4.700 €“SATAA LUNTA" is a project based on one of the most delicate and unnoticed sound of the world: the sound of the snow when it settles on the ground.

This project aims to highlight the diversity, in every snowflake and every act of listening. Sound recordings of snowflakes falling on the floor will be the body of the project. Each snowflake, as the human being, is different and this project want to listen to them.During the period of residence I will make daily recordings of snowflakes, which will help me to ask to the people who wish to participate in the project about their qualities and their relationship with the most imperceptible and delicate sound in the world.This sound represents many things at once: both the delicacy and diversity, as well as the idiosyncrasies of the people who is living in high latitudes of the planet, as this sound and qualities only exist in these areas where temperature, wind and other factors make it possible.These sound recordings of snowflakes serve as a source for understanding the listening mode and its relationship with the environment. Understanding how we hear our environment with sound sources that pass unnoticed so may result in an ethnographic, anthropological and sociological study that reflects the specific social, cultural and contextual relationships.The result of this residence aims to highlight the diversity of human beings through the diversity of snowflakes. All bold proposals essentially defined by the simplicity and universality of their concepts. In this case, the metaphor of the diversity implicit snowflakes can be a source of knowledge of the environment and the human being, an undeniable universality. A snowflake, a listening, a human being. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Architecture Benjamin Reynolds 4.700 €The project documents spaces of a city where meaningful bodily and public interaction is no longer existing.

We would like to use our time at the Saari Residence to finish a previously incomplete self-initiated project. As with most of our work it combines both digital 3D modelling (with visual effects software and coding), photography and usually contains a web-based dimension also.The project concentrates around the life of a contemporary citizen of Santa Barbara, California and documents their decline from a sociable and active 30-something, to a citizen whose city has removed any meaningful bodily and public interaction from his existence to the point where he feels no longer any sense of belonging.The work is documents the possible spaces that he imagines in his mind “as a way out” of such a city.The work takes the form of maquettes that are both assemblages of 3D-printed google earth terrains and fragments and our visuals (renderings etc.).The spaces where the marquettes are set are: The baseball bleachers at Ortega Park on Cota St. Sandpiper lodge on State St., in particular the parking lot. The shores of Leadbetter Beach and the Santa Barbara Old Mission. It combines new media with site-specific speculation. It is as much a fictional project as it a theoretical discussion about the value of spaces, and about what’s lost when a void replaces civic purpose. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri, Teatteritaiteen maisteri sekä tohtoriopiskelija Kaisa Johanna Salmi 4.700 €Uudenlaisen taiteellisen museopohjan/ näyttelyn valmistaminen usealla paikkakunnalla. Kaksi valinnaista sisäänkäyntiä (valkoinen ja punainen) johtavat suomalaisten puhumattomuuden syihin rakentavasti.

SOVINTO työnimi näyttelylle/ uudenlaiselle taiteelliselle museopohjalleTaiteellinen, usealla paikkakunnalla tapahtuva, kokemuksellinen ja rituaalinenkin teos voisi toimia vaihtoehtona museolle, tai pohjana uudenlaiselle museolle.Sisään pääsee valitsemalla kahdesta ovesta: valkoinen tai punainen. Ovet sijoitetaan lähtökohdaksi usealle eri tapahtumapaikalle.Minut on kutsuttu mukaan työstämään sisällissotamuseohanketta Mänttä-Vilppulaan. Mielestäni uudenlainen taiteellinen lähestymistapa, joka voi irrottautua puoluepolitiikasta avaa kivuttomammin mahdollisuuden keskusteluun ja syvempään ymmärrykseen suomalaisuudesta ja polarisaatiosta.Kaksi ovea avaavat valituilla tapahtumapaikoilla museon osia, jotka rakennetaan ja suunnitellaan yhdessä paikkakunnalla asuvien ihmisten kanssa. Lopputulos voi olla installaatio, performanssi, rituaali tai video. Teoksiin pyydetään mukaan paikkakunnan taiteilijoita ja kaikkia halukkaita. Tapahtumapaikkoja on mm. Mynämäki, Helsinki, Mänttä-Vilppula, Tammisaari, Kouvola, Pori, Asikkala, Padasjoki, Lammi, Hyvinkää ja Tammisaari Lopullinen taiteellinen museo avattaisiin vuonna 2018, kun itsenäisyytemme on täyttänyt 100v. Uudenlainen taiteellinen museopohja koostuu eri paikkakunnilla tapahtuvista taideteoksista/ -tapahtumista. Sovinto avaa taiteellisena tekona rohkeasti uuden, kokemuksellisen näkökulman ja syvemmän ymmärryksen suomalaisuuteen, yhteiskuntaamme ja polarisaatioon. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Documentary Filmmaker and Theorist Aparna Sharma 4.700 €'When Women Weave': An art documentary about indigenous weaving in Assam, India. The film follows the processes, motifs, meanings and significance of weaving in the lives of Assamese women weavers.

I am applying to the Saari Residence to complete an art documentary about indigenous weaving in Assam, India. 'When Women Weave' follows a weavers’ collective, Tezpur District Mahila Samiti (TDMS). In Assam, weaving has historically been a women’s activity, but since colonial times, it has been declining. TDMS is working to preserve this ancient practice by training and supporting women weavers. 'When Women Weave' documents the methods, processes, motifs and meanings of indigenous weaving alongside exploring the significance of weaving in weavers’ everyday lives. The principle tasks I aim to accomplish at the residence include: 1. Devise the final structure of the film: I am editing a series of sequences that dwell on individual weavers and various parts of the weaving process. At the residence, I aim to combine all sequences into an integrated whole film. Key to this is determining a balance between interpreting the practices of weaving for the viewer and following the everyday lives of weavers to understand what weaving means to them. 2. A second area of my work will be developing the film’s sound design. I have extensively documented the rhythmic sounds of handloom weaving (looms, spindle, folk songs) as the landscape elements (rain, breeze, birds) where weaving is set. I will create a symphonic evocation of weaving and the landscape where it is set through sound. 3. I will document Finnish weaving to create a short accompanying film that links to 'When Women Weave'.My project is a bold initiative because: 1. It is based in a culture that the world has limited knowledge about. 2. It documents a declining cultural practice. My documentary will be used for educational activities to preserve indigenous weaving. 3. It embodies dialogue between different cultures. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Outi Sippola 4.700 €Nukketeatterikatsojan opas (työnimi) -teoksen kirjoittamiseen

Kirjoitan aikuiselle nukketeatteriyleisölle suunnatun katsojan oppaan. Tämän tietokirjan tavoitteena on avata nykynukketeatteriesityksen kieltä katsojalle ja antaa hänelle välineitä esityksen seuraamiseen.Kerään aineistoa haastattelemalla kollegoitani sekä nukketeatterikatsojia, ja hyödynnän katsojilta jo esityksistäni saamaa palautetta. Lisäksi käytän lähdemateriaalina mm. seuraavia teoksia Heinonen, Kivimäki, Korhonen, Korhonen ja Reitala: "Aristoteleen Runousoppi. Opas aloittelijoille ja edistyneille" , Penny Francis "Puppetry: a Reader in Theatre Practice" sekä Pirkko Koski (toim.) "Teatteriesityksen tutkiminen".Nukketeatteritaiteilija ja taiteen maisteri (kuvataide) Maria-Elina Koivula on alustavasti luvannut kuvittaa teoksen. Neuvottelen parhaillaan Aura of Puppetsin kanssa teoksen julkaisusta AofP:n omakustanteena. Teoksen on määrä tulla ulos marraskuun 2016 alussa. (Tarekempi aikataulu liitteessä.)Nykynukketeatteri on meillä yhä marginaalinen taiteenlaji, vaikka Turussa esityksiä myydään jopa loppuun. Tietokirja kouluttaa nuketeatteriyleisöä ja lisää esitysten saavutettavuutta. Käsitys nukketeatterista päiväkodin puuhasteluna istuu sitkeässä. Kohdattuaan nykynukketeatteria myös aikuisyleisö on usein riemastunutta. Kirja tarjoaa pureskeltavaa myös esitysten välillä. Nukketeatterista kirjoitetaan Suomessa hyvin vähän, varsinkaan yleisölle suunnattuja teoksia.Nykynukketeatteri on itsessään aina rohkea avaus. Nousen Aristoteleen Runousoppia ja nukketeatterin ikiaikaista luokittelemista esittävän taiteen lajeista kehnoimmaksi vastaan! Nukketeatterista on suomeksi kirjoitettu vähän teoksia, eikä varsinkaan nukketeatteriyleisölle. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of fine art Marika Troili 4.700 €HOW KNOW TO HOW know how to no improving emotions, reactions, destructions, distractions, or living with self-help literature at the edge of wilderness collaboration: Marika Troili & Mirko Nikoli?

The ultra individuated society we live in produces a vast amount of self-help literature. You learn to heal and treat yourself, ultimately you learn how to change yourself. We will use a selection of self-help books to try to single out the requirements on the contemporary human and engage with these in a way where we aim to develop resistance tactics of these given survival toolboxes.Our work will begin with us trying to improvise "improvement" following the guidelines of the books. We think that when we have learned how to, we have also learned how not to in some sense. The project is not ironic but is rather willing to test affirmative reversal as a method. We would like to evolve the idea of what an inversed robinson crusoe would be. It is not about mastering tools but rather about learning about non-tool characteristics of the tools around us. This (un)learning is immersive, it involves the body and the mind as day-to-day practice. In parallel, we self-analyse this process through daily writing in dialogue with each other.This project poses questions of how to exit a self- or even human-centred worldview with the help of contemporary popular books that provide strategies on how to function or survive in society. Who is actually this ‘self’ that needs help? What needs to be improved? The idea of improvement belongs to a liberal subject, but at the moment of humanitarian and environmental emergency, we feel it needs to be reversed into an inclusive communal tactics.This is a bold initiative since it takes our collaboration into a direction that puts at play both life and work, mind and body dimensions. It is bold in the sense that the outcome cannot be fully known, it will to a certain extent invent its method as it happens. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija / taiteen maisteri Martta Tuomaala 4.700 €Finnspinning-Soumi-Perkele! -videoinstallaation käsikirjoituksen viimeistelyyn.

Finnspinning-Soumi-Perkele! käsittelee suomalaisuutta virtuaalisen 45 minuutin sisäpyöräilyohjelman ajan. Teos on kaikessa irvokkuudessaan erityisesti toteutettu suomalaiselta suomalaisille sisältäen rehellistä inhorealistisuuteen taipuvaista pohdiskelua.Toisaalta teos voi tavoittaa kenet tahansa kansalaisuuteen katsomatta. ”Suomen kansa”, miten sen kukin määritteleekään, on viime aikojen globaalien ongelmien myötä, etenkin sosiaalisessa mediassa nostettu maamme sisällä muita kansoja erityisemmäksi äänekkäimpien kansalaisten ja jopa hallituksessa istuvien kansanedustajien taholta. Teoksesta voikin saada jonkinlaisen yleistävän käsityksen maamme tavoista, mikäli tietämättömillä on valmiutta integroitua koko kehoaan myöten Suomen suohon.Noin kymmenen musiikkikappaleen tahdittama kunto-ohjelma sisältää enemmän tai vähemmän moralistisia luentoja, räppäystä ja pilkkalaulantaa, itsesäälissä kieriskelyä ja myötähäpeällistä itsetunnon kohottamista. Installaatiossa taiteilija toimii kunto-ohjelman ohjaajana. Teos on yhden naisen tragikoominen näytelmä, jossa spinning-tunnin irvokkuus toimii "Suomi nousuun" -ajattelun vertauskuvana.Elämme ajassa, jossa yhteiskuntakriittisyys leimataan negatiivisuudeksi ja rasismi salonkikelpoistetaan termillä ”maahanmuuttokriittisyys”. Suomi tarvitsee leikkauspolitiikan ja vihapuheita sisältävien ulostulojen vastineeksi protestitaidetta. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist Hanna Tuulikki 5.400 €Singing Saw: The research and development of an innovative composition for a newly felled forest plantation, to be performed by an ensemble of musical saw players seated on tree-stumps.

During my Saari residency I will develop a new site-specific composition for an ensemble of musical saw players; this will reflect on the themes of the forest and identity. After the residency the composition would be performed, in a plantation that has been harvested. The musicians will be seated on tree stumps, their saws producing ghost-like sounds that resonate through the clearing and float off into forest.The project will explore the relationship between the concept of ‘the forest’ and the evolution of Finnish national identity, from a contemporary ‘eco-poetic’, ‘bioregional’, and musical perspective, focusing, in particular, on the movement from indigenous woodland to managed plantations, and the implication of this shift socially, culturally, emotionally and ecologically.My composition will be presented in a series of visual circular scores – I have produced a number of innovative scores – and these will echo the tree-rings on the stumps in the clearing. I will create the music by selecting fragments, carefully ‘harvested’ from the melodies of traditional forest-related songs. By splicing these fragments together I will create an effect akin to the generative eco-system of the ‘wild’ forest.Bringing together different fields of practice – music, performance, visual art, ecology, land management, and folklore – the work will be rooted in place, tradition and cultural history.My approach is innovative, developed through experimentation and improvisation, guided by a rigorous methodology; the intention is to be critically aware, asking bold questions about the connection between identity and land management, while also remaining respectful of nature and tradition. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist Olga Zhitlina 5.400 €The Saari Residence's first triennal and its workshops in March - April 2016.

The Saari Residence's first triennal and its workshops in March - April 2016.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti