Grants for popularising research

Browse the archive

FT, kasviekol. dosentti (emer.) Pekka Borg 5.310 €Kohti kasvun rajoja - miten maapallo kestää nykyisen käytön? Tietokirja elämästä, viisaudesta ja välinpitämättömyydestä

Ympäristöntutkimus

Ympäristötiedettä yleistajuistava tietokirja kasvun rajoista, elämästä, viisaudesta ja välinpitämättömyydestä. Tietokirjassa käsitellään monimuotoisuuden perusteita, jatkuvan kasvun mahdottomuutta pitkällä aikavälillä, kasvun rajoja sekä ihmiskunnan edessä olevia vaikeita valintoja pyrittäessä kestämättömästä kestävään, tekemään vähemmästä enemmän, muuttamaan elämäntapa ylellisestä niukaksi. Kirja käsittelee hampaattomia ympäristösopimuksia ja globaalin vastuunkannon organisaatioita sekä maapallon eri osien tilannetta ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen vähenemisen ja ympäristövaurioiden kourissa. Kirjassa myös ennustetaan millainen kohtalo odottaa maapalloa seuraavien tuhannen vuoden aikana.
Kirjan tiedot perustuvat alan viimeisimpiin raportteihin sekä tekijän aikaisempien kirjojen laatimisen yhteydessä hankittuihin aineistoihin.
Kirja käsittää 25 lyhyttä, iskevää fakta-artikkelia, jotka kirjoitetaan rohkeaa ja persoonallista esitystapaa noudattaen.

Kirjan kirjoittamista ohjaavat seuraavat ajatukset: Knowing many stories is wisdom; Knowing no stories is ignorance; Knowing only one story is death. Kirjan teemoja käsitellään yleistajuisuutta tavoitellen persoonallisesti ja rohkeasti yli tieteiden rajojen. Maapallon vakavan tilanteen selvittämiseksi haetaan kokonaiskuvaa, joka edellyttää rohkeaa yleistämistä ja elämäntapamme järjestelmävirheiden kaunistelematonta esiin tuomista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Professional Editor Miriam Capaldo ja työryhmä18.880 €Italian revised and enriched edition of Liisa Liimatainen’s "Saudi-Arabian toiset kasvot – Rohkeita naisia ja kybernuoria"

Yhteiskuntatieteellinen

The translation and publication in Italy of Liimatainen’s book on Saudi Arabia's history and emerging civil society open the path to international markets of a non-fiction writer with a rare knowledge of Saudi society. The aim of this translation project is to publish the book in almost integral form. The original text will be shortened of outdated parts. The text will be completed with fresh data and new conclusions on changes that have happened after the book was published in Finnish. These changes are: a jump down of oil price, new political leadership in Saudi Arabia, heavy conflict between Sunnis and Shiias, emerging of Iran as an important partner of international politics which means a big crises for Saudi Arabia in its fights for hegemony with Iran, birth of ISIS and Saudi part of financing of Sunni extremism. A new chapter on women's participation will be added because for the first time in Saudi history, in the municipal elections to be held next December, women will be able to vote and run for office. The publication of Liimatainen’s book gives a rare first-hand glimpse on young Saudis, women activism, Shiite minority fighting for their rights. It also gives rare information on political dissent in forms of activism asking constitutional monarchy, with profiles of well-known activists in media titles.

On September 2015, Saudi Arabia’s participation as Guest of honor at the Turin Book Fair (2016) was cancelled, due to the fact that a young Saudi Arabian Shi’a activist was sentenced to death. For this and for events which will take place in 2016 in Saudi Arabia, an Italian publication might represent a rare occasion to promote important issues not frequently covered by mass media. The Finnish journalist expert for Saudi Arabia can contribute to spread quality information and positive social impact
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT Malin Grahn-Wilder 24.650 €Tunteiden filosofiaa käsittelevä tietokirja

Humanistinen
jatkoapuraha

”Tunteiden filosofia" on ensimmäinen suomeksi ilmestyvä tietokirja, joka asettaa tunteet filosofisen tarkastelun keskipisteeksi. Teoksessa filosofinen analyysi yhdistyy monitieteiseen aineistoon ja teoria kietoutuu käytäntöön. Filosofian tutkimuksen kautta teos pureutuu ajankohtaisiin aiheisiin kuten vihaan ja vihapuheeseen. Teos tarjoaa merkittävän avauksen tämän päivän yhteiskunnalliseen keskusteluun argumentoimalla, että tunteilla ja niiden parissa tehtävällä työllä on olennainen merkitys ei vain yksilön vaan myös yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi viha ei ole vain yksityisasia, vaan koskettaa koko yhteisöä. Ajankohtaiseen kasvatuskeskusteluun teos tarjoaa tärkeän puheenvuoron korostamalla, ettei tunnekasvatusta ja tiedollista opetusta tulisi nähdä toisistaan erillään. Lisäksi yleistajuinen tietokirja tarjoaa lukijalle innostavasti ja helposti lähestyttävästi esiteltyjä filosofisia teorioita, joiden kanssa voi ajatella ja pohtia tunteiden merkitystä yksilön elämässä, ihmisten välisissä kohtaamisissa ja yhteisössä.

Teos on tieteellisesti rohkea avaus ottamalla marginaalisen ja vähän tutkitun aihepiirin filosofian keskipisteeseen, yhdistämällä sen monitieteiseen aineistoon ja sekä taiteisiin. Teos on yhteiskunnallisesti rohkea avaus käsittelemällä ajankohtaisia kysymyksiä vihasta ja osoittamalla, että tunteiden filosofinen ja kriittinen tarkastelu on olennaista koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta. Teos on filosofisesti rohkea avaus korostamalla tunteiden merkitystä ajattelulle.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Valtiotieteiden kandidaatti / toimittaja Jari Hanska ja työryhmä14.160 €Journalistinen tietokirja eläkejärjestelmästä. Työnimi: "Eläketurma"

Yhteiskuntatieteellinen

Mika Vehviläisen asuntokaupat, Merja Ailuksen työsuhdebemari ja Matti Vuorian muhkeat bonukset ovat nostaneet pinnalle suomalaisen politiikan uinuvat jättiläiset, eläkeyhtiöt. Lakisääteistä eläketurvaa hoitavista eläkeyhtiöistä on tullut finanssitavarataloja, joiden johtajat ovat kaukana sosiaalitantoista.

Julkisuudessa on kuitenkin raapaistu vain pintaa viimeisten kahden vuosikymmenen valtavasta murroksesta: työnantajien ja työntekijöiden rahoilla kasatut eläkerahastot Suomessa ja ympäri maailmaa ovat kasvaneet aikamme suurimmiksi markkinavoimiksi. Vanhusten turvaksi 60-luvun alussa rakennettu eläkejärjestelmä muodosti hyvinvointivaltion selkärangan vuosikymmenten ajan, kunnes järjestelmä kääntyi syömään valtiota sisältäpäin.

Kirjassa muun paljastetaan, miten Suomen eläkejätit nyhtävät kuntien ja valtion rahat hankkimalla veroparatiiseista käsin haltuunsa yksityistetyt terveydenhuolto- ja vanhustenhoitopalvelut. Yksityishenkilöiden verokikkailut ovat pientä puuhastelua verrattuna monimutkaisiin järjestelyihin, joita suomalaiset eläkesijoittajat ovat olleet luomassa estääkseen valtiota saamasta verotuloja.

Eläkerahastot ovat haalineet itselleen suurimman osan maailman arvopapereista, joiden arvoa ne ovat pystyneet pitämään yllä pumppaamalla markkinoille koko ajan lisää rahaa. Samalla kun tämä järjestely ajaa umpikujaan itsensä, se ajaa umpikujaan koko nykyisenlaisen hyvinvointivaltion. Meidän on kysyttävä itseltämme vaikea kysymys: mitä me haluamme seuraavaksi?

Eläkejärjestelmä on jo sanana luotaantyöntävä, ja vain harvat ymmärtävät, miten suurten rahavirtojen siirtely vaikuttaa tavallisen suomalaisen elämään. Eläkejärjestelmään liittyy valtavasti näkymätöntä poliittista vallankäyttöä, josta ei voi lukea sanomalehtien sivuilta. Siksi on kertoa selkokielellä, mistä järjestelmässä on kyse. Kansalaisilla, eli eläkkeiden maksajilla ja saajilla, on oikeus saada tietää, miten eläkeyhtiöt hoitavat heidän omaisuuttaan ja keiden etuja yhtiöt ajavat.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Graafikko TaL, tietokirjailija FT Anja Hatva 10.000 €Tietoa värittäen – toisenlainen värityskirja Suomen uhanalaisista eläimistä ja kasveista

Ympäristöntutkimus

Tiedämme pandan, lumileopardin ja koalan, mutta emme niinkään tunne kotimaisia katoamisvaarassa olevia lajejamme. Vuonna 2010 laaditulla Suomen lajien punaisella listalla on 2247 uhanalaista lajia. Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä. Rannoillamme on noin 60 heikentynyttä kasvilajia, uhanalaisia kalliokasveja on 227. Listalla on 30 kalalajia, nisäkkäitä ja lintuja on kymmeniä. (Suomen lajien Punainen kirja 2010: www.ymparisto.fi). Hankkeessa tuotetaan valmiiksi taitettu väritysvihkonen uhanalaisista lajeista.

Kirjakauppaliiton kuukauden viisi eniten myytyä "tietokirjaa" olivat kaikki värityskirjoja. Ihmisillä ei ole aikaa, voimia tai halua lukea "vaikeita" kirjoja, joten ajattelin "salakuljettaa" tietoa Suomen uhanalaisista eläimistä ja kasveista värityskirjan muodossa. Värittäessä tulee huomaamatta opittua uutta. Väritettävän sivun ääriviivat on toteutettu sävykkäin väriviivoin, mikä harjaannuttaa näkemään värisävyjen eroja. Kirjaa voisi käyttää myös lasten biologia- ja kuvataideopetuksessa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

VTT Risto Haverinen ja työryhmä32.880 €Naapurin käsikirja - opas naapuruussuhteiden periaatteisiin ja käytäntöihin

Yhteiskuntatieteellinen

Naapurin käsikirja on kattava yleistajuinen tietokirja naapuruussuhteista ja -kiistoista. Teos nojaa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen mutta sen lukeminen ei edellytä akateemista oppineisuutta. Tavoitteena on helppolukuinen, havainnollinen ja mukaansa tempaava opaskirja, joka sisältää käytännön esimerkkejä ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa naapuruuteen liittyvistä periaatteista ja käytännöistä. Naapuruutta selittävät teoriat ja käsitteet avataan lukijoille helposti lähestyttävällä tavalla.

Teoksessa naapuruussuhteita tarkastellaan monimuotoisena ihmisten arkielämässä keskeisenä ilmiönä. Naapuruus on kaikille tuttu asia, josta päivittäisessä elämässä usein keskustellaan. Melkein kaikilla on tarinoita etenkin huonoista mutta myös hyvistä naapureista. Naapurin käsikirja tarjoaa havainnollisia vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Kuka on naapuri, ja mitä kaikkea naapuruuteen kuuluu? Millaisia odotuksia naapurisuhteisiin ja hyvään naapuruuteen ladataan? Onko hyvä naapuri pelkkä hyvän päivän tuttu vai täysin näkymätön ja äänetön? Millaisilla edellytyksillä naapuriyhteisöllisyyttä syntyy, ja miten naapurien kanssa ystävystytään? Miten suhtaudut naapuriapuun? Entä miten kannattaa toimia, jos naapuri aiheuttaa häiriötä?

Yksilökeskeisissä yhteiskunnissa syntyvät jännitteet purkautuvat usein naapurien välisten suhteiden tasolla, naapurustoissa, pihapiireissä, rappukäytävillä ja yhteisissä tiloissa. Naapurisuhteista ja –kiistoista on kuitenkin vain vähän tutkimukseen perustuvaa tietoa tarjolla. Populaarille naapuruussuhteiden periaatteita ja käytäntöjä monipuolisesti tarkastelevalle tietokirjalle on selkeä tilaus, ja teos varmasti kiinnostaa laajaa lukijakuntaa. Vastaavaa teosta ei ole suomeksi vielä olemassa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri Niklas Hietala 700 €Esitelmä ja osallistuminen matematiikkaa ja taidetta yhdistävään Bridges 2016 -konferenssiin

Ympäristöntutkimus

Työssäni supranesteiden kvantittuneiden virtauspyörteiden parissa olen törmännyt ilmiöihin, jotka eivät ole ainoastaan tieteellisesti kiinnostavia, vaan joilla on myös esteettistä arvoa. Tarkoituksenani onkin esitellä näitä kauniita ilmiöitä laajemmalle yleisölle. Oivallinen tilaisuus tähän on vuonna 2016 Jyväskylässä järjestettävässä Bridges-konferenssissa. Bridges-konferenssi etsii nimensä mukaisesti siltoja matematiikan tai tieteen ja musiikin, taiteen tai arkkitehtuurin välillä.

Oma esitykseni pohjautuu työhöni supranestevorteksien parissa. Vortekseille tyypillisiä ovat helikaaliset kelvinaallot. Jo heliksi periodisena rakenteena on silmälle viehättävä. Vielä elegantimmaksi tilanne käy, kun kaksi sisäkkäistä heliksiä liikkuvat jaksollisella tavalla vuorotellen kokoaan kasvattaen tai pienentäen. Esityksessäni esittelen heliksien rekurenssi-ilmiötä, siis jaksollisten käyrien jaksollista liikettä. Lisäksi ehdotan tapaa kuvata avaruuskäyrien liikettä käyttäen virtausmekaniikasta tuttua filamenttimallia. Tätä mallia käyttäen voi esittää myös muitakin kauniita periodisia tilanteita, kuten kahden renkaan jaksottainen toistensa sisältä kulkeminen (ns. leapfrogging).

Matematiikka koetaan usein vaikeaksi ja kaukaiseksi. Työssäni näytän kuinka vieraalta ja abstarktilta tuntuva tiede voi johtaa yksinkertaisen kauniisiin ilmiöihin. Bridges-konferenssi rakentaa siltoja matematiikan ja taiteen välille. Osallistumalla siihen, en vaikuta vain kuulijoihin siellä, vaan myös näytän esimerkkiä kollegoilleni tieteen ja taiteen yhdistämisestä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, vapaa kääntäjä ja tutkija Pirkko Holmberg 21.240 €Goethen Väriopin suomentaminen

Humanistinen

Maailmankirjallisuuden klassiko Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) oli myös ahkera luonnontutkija. Eräs hänen tärkeimmistä panostuksistaan luonnontieteeseen oli vuosina 1808–1810 julkaistu kolmiosainen tutkielma väriopista (Zur Farbenlehre). Suomeksi siitä julkaistaan ensimmäinen eli didaktinen osa, johon sisältyvät Goethen varsinainen väriteoria ja hänen suorittamansa kokeet. Suomennoksen rakenne on siis samantapainen muilla kielillä kuten englanniksi ja ruotsiksi julkaistujen käännösten kanssa.

Paljon huomiota on saavuttanut Goethen poleemisen vastahankainen suhtautuminen Newtoniin, joka on myös taannut hänelle monien myöhempien luonnontutkijoiden tuomion epätieteellisyydestä. Goethe ja Newton kuitenkin tutkivat väriä täysin eri lähtökohdista. Mitattavan fysikaalisen ilmiön sijasta väri on Goethelle ennen kaikkea havaittava tosiasia. Tässä hänen luonnonfilosofiansa edustaa kiinnostavaa välivaihetta ennen myöhempään matemaattiseen positivismiin johtanutta kehitystä.

Goethen Värioppi on vaikuttanut moniin taiteilijoihin kuten Philipp Otto Rungeen, William Turneriin ja Wassily Kandinskyyn. Se on vaikuttanut merkittävästi myös suomalaiseen taiteeseen opetustyön välityksellä. Se on yksi kysytyimmistä suomennoksista ja tämän lisäksi hieno esimerkki myös Goethen ainutlaatuisesta kaunokirjallisesta tyylistä.

Goethen havaintokeskeinen luonnontutkimustapa ennakoi modernia fenomenologiaa, ja edustaa sellaista tieteenhistorian vaihetta, joka ansaitsisi tulla paremmin tunnetuksi. Goethen luonnontieteellisten tekstien parempi tuntemus voi tuoda arvokkaita näkökulmia myös nykyiseen tieteenfilosofiseen keskusteluun. Lisäksi Värioppi on mitä parhain esimerkki tieteen ja taiteen limittymisestä ja vuorovaikutuksesta. Teoksen merkitys varsinkin kuvataiteilijoille on suuri.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

PhD Antero Holmila ja työryhmä11.800 €Poliittisen teoreetikon ja filosofin Hannah Arendtin klassikkoteoksen "Eichmann in Jerusalem" kääntäminen suomeksi

Humanistinen

Hannah Arendtin the New Yorker -lehdelle kirjoittamat reportaasit Eichmannin oikeudenkäynnistä Jerusalemissa vuonna 1961 sekä kirjaksi muokattu suuren, joskin kiistellyn, suosion saanut Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963), loivat 1900-luvun kansanmurhan arkkityypin. Kirjassaan Arendt tuli lanseeranneeksi käsitteen ”pahuuden arkipäiväisyys” (the banality of evil), joka on 1960-luvulta alkaen ollut jatkuvan huomion ja väittelyn kohde. ”Mitä on pahuus?”, ”mistä se saa käyttövoimansa?”, ”miten se ilmenee toimistossa työskentelevässä byrokraatissa”, ”mikä motivoi byrokraattia toimimaan väkivallan edistämiseksi?” Siitä huolimatta tätä 1900-luvun poliittisen filosofian keskeistä teosta ei ole vielä käännetty suomeksi suurelle lukevalle yleisölle, vaikka se on muuten käännetty lähes kaikille Euroopan valtakielille.

Kirja on erittäin ajankohtainen ja tärkeä puheenvuoro myös nykyhetkelle, jossa uhriutuminen ja uhrin asema poliittisessa keskustelussa ovat nousseet keskiöön: Arendtin kautta on mahdollista miettiä uhrin omaa vastuuta sekä tarkastella monimutkaisia ilmiöitä nimenomaan poliittisen arvostelukyvyn kautta – nykyisellään uhrin asemaa katsotaan varsin yksioikoisesti joko moraalin tai juridiikan näkökulmista, jossa keskiössä ovat dikotomiset vastakkainasettelut: hyvä vs. paha ja syyllinen vs. syytön. Nämä yksinkertaistukset johtavat Eichmannin kaltaiseen konformismiin ja kyvyttömyyteen ajatella kriittisesti.

Me tuomme suomalaiselle lukijakunnalle yhden 1900-luvun kiistellyimmän filosofin kiistellyimmän teoksen. Hannah Arendt tunnetaan paljon käytetyn "pahuuden arkipäiväisyys" -termin äitinä. Ajatus juontaa juurensa hänen kohuttuun kirjaansa "Eichmann in Jerusalem". Kirja on holokaustikirjallisuuden varhaisimpia klassikoita, paljon väittelyä aiheuttanut sekä jatkuvasti ajankohtainen, pureutuen pahuuden ytimeen. Kirja on käännetty lähes kaikille Euroopan ja Aasian valtakielille, muttei suomeksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT Mari Honko ja työryhmä60.000 €Vertailusta voimaa: käännetään vieraus voitoksi ja tuotetaan monikielinen opas suomen kielen oppimisen tukemiseen

Humanistinen
kieliohjelma

Nykynäkemyksen mukaan kielen oppimisen tulee perustua aiempaan kokemusmaailmaan siten, että uutta kieltä omaksuessaan oppija hyödyntää jo osaamiaan kieliä. Suomen uusien kielivähemmistöjen osalta periaate on kuitenkin pitkälti sivuutettu. Usein käytänteitä ohjaa sinänsä hyvää tarkoittava tavoite: suomi mahdollisimman nopeasti haltuun ja oma äidinkieli syrjään, jotta suomi vahvistuu. Potkimme kirjallamme tätä valtavirta-ajatusta vastaan ja tuomme esiin tutkimustietoon pohjautuvan näkemyksemme: jos monikielisyyteen rohkaistaan, suomen taitokin kehittyy paremmin.

Tartumme haasteita pelkäämättä uudisraivaajan työhön ja toimitamme monikielisen kontrastiivisen oppaan. Kirjassa esitellään ja vertaillaan pedagogisista lähtökohdista suomen kieltä sekä neljäätoista Suomessa puhuttua maahanmuuttajakieltä. Ääneen kirjassa pääsevät – suomeksi ja äidinkielellään – kieliasiantuntijat, joita harvemmin kuullaan. Kirjamme antaakin eväitä katsoa asioita toisin. Se haastaa näkemyksen, jonka mukaan suomi olisi jotenkin erityisen kummallinen kieli; kielitypologisten vertailujen avulla lukija hahmottaa, että suomi on päinvastoin monella tapaa hyvin tavallinen kieli.

Haluamme kääntää vierauden voitoksi: tukea eri kielten ja erikielisten yksilöiden ymmärtämistä, helpottaa suomen kielen oppimista sekä rohkaista monikielisyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen rinta rinnan. Kirjamme kannustaa kielellisen diversiteetin tukemiseen ja pyrkii kasvattamaan kaikkien Suomessa asuvien kielitietoisuutta.

Pohjois-Euroopassa on voimistumassa assimilaatiopolitiikka: maassa vain maan kielellä. Hankkeemme on käytännönläheinen manifesti tätä lyhytnäköistä yksikielisyysideologiaa vastaan. On selvää, ettei suomalaiseen yhteiskuntaan solahdeta ilman suomen taitoa. Suomella ei ole silti varaa ryhtyä muiden kielten hautausmaaksi, sillä tuloksekas uuden kielen oppiminen rakentuu aiemmin opittujen kielten varaan. Viidellätoista kielellä kirjoitettu kirjamme on avaus kohti monikielisyyden aitoa kohtaamista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Päätoiminen tuntiopettaja, projektipäällikkö Ritva Hyttinen ja työryhmä40.000 €UTELE - Tutkimustieto näkyväksi kirjastossa

Humanistinen
jatkoapuraha

UTELE – Tutkimustieto näkyväksi kirjastossa -hankkeen tavoitteena on kehittää kirjastojen käyttöön uudenlainen konsepti, jolla vahvistetaan yleisten kirjastojen roolia tieteellisen tiedon ja tutkimuksen esille nostajana, kiinnostuksen herättäjänä ja keskustelun avaajana. Tavoitteena on etsiä ja testata menetelmiä, joilla kirjasto voi vuoropuhelussa paikallisyhteisönsä ja tieteentekijöiden kanssa löytää kiinnostavia aiheita ja tuoda tiedettä lähemmäs kirjaston asiakasyhteisöjä.

Hankkeessa vahvistetaan yleisen kirjaston asemaa yhteisön informaatiokanavana sekä tarjotaan tutkimukselle uusi väylä tavoittaa yleisö. Hankkeen tavoitteena on auttaa kirjastoja löytämään uusia kumppaneita tutkijayhteisöistä sekä tuomaan yhteisen vuorovaikutuksen tuloksena tutkimusta ja tiedettä kiinnostavilla ja tuoreilla tavoilla kirjastonkäyttäjien ulottuville. UTELE-hanke tuo kirjastoihin kokeiltavaksi ja hyödynnettäväksi tieteellisen tiedon esittämisen menetelmiä ja uudenlaisia konsepteja, jotka perustuvat tieteentekijöiden ja yleisön vuorovaikutukseen sekä tieteen jalkautumiseen yleisön keskelle.

Hankkeen toteuttajat ovat Turun ammattikorkeakoulu sekä yhteistyökirjastot Helsingin kaupunginkirjaston Kontulan ja Jakomäen kirjastot, Naantalin kaupunginkirjasto ja VASKI-kirjastokumppanit.

UTELE-hankkeen rohkea avaus on vahvistaa yleisten kirjastojen roolia tieteellisen tutkimuksen esille nostajana ja keskustelun herättäjänä. Hanke luo kirjastoista uudenlaisen foorumin tieteen tekijöiden ja kirjaston käyttäjien kohtaamiselle ja vuoropuhelulle. UTELE tuo tieteen ja tutkimuksen yleistajuistamisen konseptoidut toimintamallit yleisten kirjastojen hyödynnettäväksi ja kehitettäväksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Into Kustannus Oy 71.000 €Tiedon jano -tietokirjakiertue ja tietokirjaportaali

Yhteiskuntatieteellinen
jatkoapuraha

Tiedonjano-tietokirjakiertue ja tietokirjaportaali kolmas vuosi pitää sisällään ohjelmallisten, useissa eri kaupungeissa järjestettävien tietokirjatapahtumien sarjan lisäksi laajan uudistetun Tiedon jano-verkkosivuston, jossa esitellään kaikki vuonna 2016 suomalaisten kustantajien (Suomen kustannusyhdistyksen jäsenet) julkaisemat tietokirjat – tavoitteena tieteen yleistajuistaminen ja tietokirjallisuuden tuominen näkyvämmin esiin. Näin laajalla sivustolla ja journalistisesti laaditulla esittelymateriaalilla pyritään saavuttamaan sivustolle suuret kävijämäärät. Tietokirjallisuuden levittäminen kaikkiin Suomen kouluihin on myös uusi painotus. Sivustolla julkaistavan materiaalin levittämistä tehdään yhteistyössä Äidinkielen opettajien liiton (ÄOL), Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa. Mukana ovat myös Suomen Tietokirjailijat ry sekä Lukukeskus. Tietokirjainfoa levitetään järjestelmällisesti myös kirjastoihin. Koska hankkeen tavoitteena on vahvistaa oppivaa yhteiskuntaa ja ihmisten kykyä hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, nuoriso otetaan mukaan aktiivisesti tekemään suomalaista tietokirjallisuutta tunnetuksi. Tiedon jano -sivuille kootaan koululaisten tekemiä haastatteluja tietokirjailijoista, jotka vierailevat kouluissa sekä koululaisten tekemiä tietokirjaesittelyjä, jotka kustannusalan ammattilaiset lopullisesti editoivat. Kouluihin jaetaan tietokirjoja digitaalisessa muodossa.

Hanke nostaa esiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita, vahvistaa oppivaa yhteiskuntaa, ihmisten kykyä vastata murrosvaiheen haasteisiin ja hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, jota tavoitellaan lisäämällä tietokirjallisuuden näkyvyyttä, popularisoimalla tietoa ja lisäämällä erityisesti nuorten mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sisältöjen tuotantoon ja vahvistaa nuorten kriittistä otetta tietotulvaan: välineinä käytetään ennakkoluulottomasti nuorten omia tiedonvälityksen kanavia.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Miia Jauni ja työryhmä20.880 €Pihan ja lähiluonnon kutsumattomat vieraat tutuiksi - opas haitallisista vieraslajeista ja niiden torjunnasta

Ympäristöntutkimus

Haitalliset vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle ja ja aiheuttavat valtavia taloudellisia kustannuksia. Tavallisten ihmisten toiminnalla on keskeisin merkitys haitallisten vieraslajien leviämisessä ja levittämisessä. Erityisesti monet haitalliset vieraskasvit ovat levinneet luontoomme kotipuutarhoista. Lisäksi ihmisen muokkaamat ja ylläpitämät ympäristöt, kuten tienpientareet, pihat ja joutomaat, ovat mieluisia elinympäristöjä useille haitallisille vieraslajeille. Tietoisuuden lisääminen haitallisista vieraslajeista ja niiden tehokkaista torjuntamenetelmistä on olennaista haitallisten vieraslajien leviämisen estämiseksi ja torjunnan onnistumiseksi. Suomenkielistä kattavaa teosta haitallisten vieraslajien tunnistamiseen ja torjuntaan ei kuitenkaan ole olemassa. Tämän hankkeen aikana kirjoitetaan tietokirja, jonka avulla lisätään kaikkien kansalaisten tietoisuutta erityisesti pihojen ja lähiluonnon haitallisista vieraslajeista, annetaan ohjeita haitallisten vieraslajien tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen torjuntaan sekä kerrotaan kansantajuisesti tuoreimmista tutkimustuloksista.

Haitalliset vieraslajit ovat ajankohtainen ja vakava uhka luonnolle. Tuleva lainsäädäntö tuo velvoitteita haitallisten vieraslajien torjumiseksi kotipuutarhureille ja muille maanomistajille. Vaikka tietoisuuden lisäämisellä on keskeinen merkitys torjunnan onnistumisessa, ei suomenkielistä tunnistus- ja torjuntaopasta ole tarjolla. Haluamme vastata tähän kysyntään tarjoamalla tiivistä tietoa ja oikeita vastauksia sekä lisätä keskustelua haitallisista vieraslajeista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

VTM, toiminnanjohtaja Frank Johansson 36.400 €Kansainvälisen auttamisjärjestelmän rahoituksen likeisyys uusliberaleihin markkinoihin. Suomalaisten apujärjestöjen esittely sekä niiden huiman kasvun ja kasvun menetelmien historiallinen kuvaus

Yhteiskuntatieteellinen

Hanke on jatkoa syksyllä 2013 ilmestyneelle Hyvän tekeminen ja valta kirjalleni, jossa punaisena lankana oli näkemys auttamisjärjestelmän likeisyydestä läntiseen valtaan. Uusi Hyvän tekemisen markkinat kirja keskittyy kuvaamaan humanitaarisen avun, kehitysavun ja ihmisoikeustyön rahoitusta ja markkinointia. Nyt punaisena lankana on kansainvälisen auttamisjärjestelmän rahoituksen likeisyys uusliberalismiin. Suomessa tapahtuva valtiollisen rahan leikkaus aputyöstä tekee tästä kirjasta entistä ajankohtaisemman, sillä se kiihdyttää tätä kehitystä.
Kirja kartoittaa suomalaisten järjestöjen taloudellista kasvua vuodesta 1989 tähän päivään. Näitä lukuja ei aiemmin ole koottu yksiin kansiin. Samalla se kertoo eri järjestöjen taustoista ja toimintatavoista ja pyrkii selvittämään miten kasvu on muuttanut niitä. Tällaistakaan kuvausta ei Suomessa ole ennen tehty. Tämä osa kirjasta perustuu omaan tulevaan tutkimukseeni.
Suomalaisen järjestökentän esittelyn lisäksi tarkoitukseni on myös avata aiheeseen liittyvää kansainvälistä tukimusta. Kerron miten paljon rahaa hyvän tekemisen markkinoilla liikkuu globaalisti ja miten markkinat ovat muuttuneet viime vuosina. Tässä yhteydessä nostan esille hyvän tekemisen markkinointiin liittyviä erityisteemoja kuten sen suhdetta uskontoon, sen riippuvuutta mediasta, julkkisten käyttöön apumannekiineina ja digitaalisen median mullistavaa vaikutusta. Tämä osa kirjasta on muiden tutkimusten journalistista referointia.

Kun hallitus leikkaa 40 % kehitysavusta se pakottaa apujärjestöjä lopettamaan projekteja ja irtisanomaan henkilökuntaa. Tästä keskustellaan. Siitä, että nämä järjestöt ovat kasvaneet huimasti viimeisen 25 vuoden aikana, ei puhuta. Suomalaisten järjestöjen markkinataloudellisin keinoin tekemästä ammattimaisesta varainhankinnasta ja sen menetelmistä ei tiedetä juuri mitään. Ei myöskään tiedetä, miten kansainvälinen auttamisjärjestelmä toimii ja miten paljon rahaa siinä pyörii. Siksi tämä kirja!
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Eija Juurola ja työryhmä34.820 €Metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimus dialogissa taiteen kanssa

Ympäristöntutkimus
jatkoapuraha

Hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten tietämystä ilmaston ja metsien välisistä vuorovaikutuksista sekä pohjoisten havumetsien kyvystä hillitä ilmastonmuutosta. Käytännössä pyrimme avartamaan näkökulmia tieteen ja taiteen kohtaamisella ja niiden vuorovaikutuksella taiteilijaresidenssin, työpajojen ja näyttelyiden kautta. Lisäksi etsimme uusia tapoja kertoa tieteestä ja tieteellisistä tuloksista yleistajuisesti, millä toivomme saavamme ihmiset kiinnostumaan ilmastosta ja pohjoisten havumetsien merkityksestä.

Tutkimusasemilla tehtävä huippututkimus julkaistaan tieteellisillä foorumeilla. Julkaisusarjoista on kuitenkin pitkä matka kansalaisten yleiseen tietoisuuteen. Tieteen ja taiteen välisen dialogin kautta itse tutkimusprosessi ja konkreettinen asemilla tehtävä työ voidaan välittää laajemmalle yleisölle. Näkyvyys tällaisessa yhteistyössä tulee yhdessä tekemisen kautta. Se on “epävirallisempaa”, mutta saavuttaa hyvin erilaisia ihmisryhmiä.

Ryhmän toiminnan lähtökohtana on, että taiteilija ja tutkija voivat työskennellä tasavertaisina, antaen aikaa ja resursseja molemmille lähestymistavoille. Tutkimusasemalla samat välineet ja tieto ovat sekä tutkijoiden että taiteilijoiden saatavilla. Työn tuloksia esitetään Helsingissä, muualla Suomessa ja kansainvälisesti tieteen ja taiteen foorumeissa, sekä nettiympäristössä.

Ryhmän toiminnan lähtökohtana on tasa-arvoinen dialogi taiteilijoiden ja tieteentekijöiden välillä. Hanke luo uusia kanavia monialaiselle ilmaisulle, joka kumpuaa metsä- ja ilmakehätutkimuksesta. Tuleva seminaari ja näyttely esittävät taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työtä rinnakkain ja toisiinsa punoutuneena, ei erillisinä ja toisistaan etäisinä ilmaisutapoina.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Professori Markus Jäntti ja työryhmä40.140 €Eriarvoisuuskeskustelun virittäjä suomalaisten lukijoiden ulottuville: Thomas Pikettyn Le capital au XXIe siècle (Pääoma 2000-luvulla) -teoksen suomentaminen ja toimittaminen

Yhteiskuntatieteellinen

Suomennamme ja toimitamme suomalaisyleisölle taloustieteilijä Thomas Pikettyn palkitun teoksen Le capital au XXIe siècle, Pääoma 2000-luvulla (2013). Kirja on 15-vuotisen tutkimustyön tulos, joka tutkii tulo- ja varallisuuserojen kehitystä länsimaissa 1800-luvulta nykyaikaan. Se varoittaa, etteivät erot taloudessa supistu luonnostaan vaan kasvavat, jolloin on mahdollista, että länsimaissa palataan taloudellisesti erittäin eriarvoiseen yhteiskuntaan. Se ehdottaa myös keinoja, joilla kehitykseen voidaan puuttua.
Pääoma 2000-luvulla perustuu poikkeuksellisen laajaan tutkimusaineistoon ja kyseenalaistaa vallitsevaa talousajattelua. Se on vuosikymmenen kenties merkittävin taloustieteellinen teos, jonka suomentaminen vahvistaa suomen asemaa tieteen kielenä ja tuo kirjan ajankohtaiset aiheet laajan yleisön saataville. Kirja on käynnistänyt maailmalla väittelyn eriarvoisuudesta. Pikettyn esittämä eriarvoisuuskehitys voi toteutua myös Suomessa, ja tämä mahdollisuus vaatii laajaa keskustelua myös meillä.

Pikettyn Pääoma 2000-luvulla varoittaa, ettei taloudellinen tasa-arvo ole pysyvä saavutus vaan voi jäädä historialliseksi poikkeukseksi – myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Kirja herättää keskustelemaan ja esittää rohkeita keinoja eriarvoisuuden hillitsemiseksi. Se kutsuu arvioimaan taloushistoriaa ja -politiikkaa uudesta näkökulmasta. Hankkeemme motoksi sopivat Pikettyn sanat: ”Kysymys vaurauden jakautumisesta on niin tärkeä, ettei sitä voi jättää vain – oppineiden ratkaistavaksi.”
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

PhD Tapio Kanninen ja työryhmä75.000 €Ilmastonmuutoksen merkityksen konkretisointi: verkko- ja Facebook sivujen Global Crisis Now käytön laajentaminen ja ilmastokriisin tieto-, taide- ja toimintatapahtumat?

Ympäristöntutkimus
jatkoapuraha

Ilmaston muutos koskee useita tieteen aloja, vaikuttaa elämäämme yhä enemmän, mutta on ilmaistu vaikealla tieteen kielellä. Ilmastotieteen ja sen vaikutusten ja ilmastokriisin ratkaisujen yleistajuistamiseen pyrkivat verkkosivut "Global Crisis Now" ja sen Facebook -sivut kertovat multimediaratkaisuin ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien tekijöiden uutisista, uhkaavista trendeista, mutta myös ratkaisuista. Verkkosivujen käytön lisäämiseksi ja yritysten, taiteilijoiden ja kansalaisryhmien aktivoimiseksi järjestetään tieto-, taide-, ja toimintatapahtumia ilmastonmuutoksen vaaroista, sen merkityksestä ja olemassaolevista ratkaisuista. Tilaisuudet ovat jatkoa Espan puistossa järjestettyyn ilmastotapahtumaan Taiteiden yössä 20.8.2015 ja “Sibelius, nature and climate change” konserti- ja puhetapahtumaan Manhattanilla 21.9.2015. Näistä tapahtumista otetaan oppia uusien ilmastotilaisuuksien tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Vuonna 2016-2017 tapahtumat laajenevat Westchesteriin piirikuntaan New Yorkin osavaltiossa, koko pääkaupungiseudulle ja Porvooseen. Vuoden 2016 toimintaan kuuluu myös suomalaisten yritysten ja julkisen vallan yhteistoiminnalla perustetun Climate Leadership Council'in toimintaan osallistuminen ja sen kehittäminen. Ilmasto-, taide- ja urheilujärjestöjen kanssa jatketaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kertovien tapahtumien järjestämistä. Samalla informoidaan osallistujia omakohtaisista ratkaisumalleista kuten Ilmastolupauksesta (ilmastolupaus.fi).

Hankkeen rohkeus ilmenee sen poikkitieteellisessä ja kokonaisvaltaisessa roolissa, yrityksessä tuoda niin yritysjohtajia, taiteilijoita, ilmasto-, taide- ja urheilujärjestöaktiiveja kuin tutkijoitakin yhteistyöhön ilmastonmuutoksen torjumisessa, sen sosiaalisen median käytössä ja kansainvälisen ulottuvuuden laajentamisessa. Tavoitteena onkin tuoda ilmastotieteen tuloksien popularisoimisella kaikkia kansalaisryhmiä ja organisaatioita ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun konkreettisin toimin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Karjalan Liitto ry 11.000 €Kieli elää puhuttuna – Karjalan kielen aseman vahvistaminen ja tunnetuksi tekeminen

Humanistinen
kieliohjelma

Karjalan Liiton yhtenä tarkoituksena on tehdä karjalan kieltä ja sen murteita tunnetuksi ja vahvistaa kielen asemaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Karjalan Liitto toteuttaa karjalan kieleen liittyvän kielipajan, intensiivikurssin sekä karjalankielisen esittelyvideon vuoden 2016 aikana.
Karjalankielinen kielipaja on uusi tapahtumamuoto Karjalaisilla kesäjuhlilla, joita järjestetään vuosittain eri puolilla maata. Kielipaja on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille, lapsille, nuorille ja aikuisille. Eri ikäryhmille on kielipajassa omanlaista toimintaa. Kielipajan ohjaajien tehtävänsä on leikkiä, laulaa, kisailla, lukea, keskustella karjalan kielellä ja kertoa karjalan kielestä työpajaan osallistuville.
Karjalan kielen kurssille kutsutaan 10 kielen opiskelijaa Venäjän Karjalasta. Kurssien opettajat ovat Olga Zharinova ja Nadezda Michurova Petroskoista. Kurssille kutsutaan karjalan kielen opiskelijoita Karjalan tasavallasta 10 henkilöä. He ovat kielen opettajia kouluissa tai päiväkodeissa. Heille on kielen ylläpidon, kielenhuollon ja kehittyvän sanaston takia tärkeää kouluttautua vuosittain ja verkostoitua muiden kielentaitajien kanssa.
Karjalan Liiton tarkoituksena on myös tehdä sähköinen esittelyvideo karjalan kielestä. Aineiston tarkoituksena on karjalan kielen esittely.

Karjalan kielen puhuminen on rohkeaa. Sotien jälkeen rajakarjalaista juurta olevia henkilöitä kiusattiin oman äidinkielen puhumisesta. Haluamme, että heidän lapsensa voivat tutustua tähän aiemmin vaiettuun kieleen ja olla siitä ylpeitä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Valtiotieteen lisensiaatti Kaisa Kauranen 23.160 €Kynällä kyntäjät: kansanihmisten kirjoituksia 1800-luvun alusta Suomen itsenäistymiseen - verkko-opetusmateriaali ja näyttely

Humanistinen

”Ke hoi datta kat ti kan sa Ruk koi le man ni ” [kehottakaa kansaa rukoilemaan] kirjoitti kirjeessään talonpoika Elias Hänninen erikoisella suomen kielellään vuonna 1810 Heinolan vankilasta. Arviolta noin parisen prosenttia suomalaisista osasi tuolloin kirjoittaa. ”Terve vapaus! Tervehdin sinua, vaikka olet kahlittunakin”, kirjoitettiin puolestaan Karkkilan työväenyhdistyksen Valistaja-lehdessä 114 vuotta myöhemmin, kolme vuotta ennen maamme itsenäistymistä.

Mitä vuosisadassa oli tapahtunut? Millä tavoin ”tavalliset suomalaiset” olivat siirtyneet kirjallisen kulttuurin piiriin, aktiivisiksi osallistujiksi ja kynänkäyttäjiksi? Kansanihmisten kirjoituksia luotaava monitieteinen tutkimus on avannut uusia näkymiä siihen, millaisia prosesseja suuret yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset kuten modernisaatio ja nationalismi olivat tavallisen kansan näkökulmasta. Näitä teemoja käsitellään Kynällä kyntäjät -näyttelyssä ja verkko-opetusaineistossa.

Opetusmateriaali julkaistaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivuilla. Se tehdään erityisesti yläkoulun ja lukio-opetuksen tarpeisiin mutta on vapaasti kaikkien saatavilla. Näyttely on suunniteltu kiertämään kirjastoissa ja museoissa. Molemmat perustuvat Suomen Akatemian rahoittamien tutkimushankkeiden tuloksiin. Tarkoituksena on havainnollistaa ja tehdä näkyviksi kirjallistumisen prosesseja, jotka muuttivat Suomea ratkaisevasti ja joita ilman maan itsenäistyminenkään tuskin olisi ollut mahdollinen.

Kahdessa monitieteisessä tutkimushankkeessa etsittiin ja tutkittiin 1800-luvun rahvaan unohdettuja tekstejä, joiden kautta Suomessa vaikuttaneet historialliset prosessit avautuvat uudella tavalla: kansanihmisten näkökulmasta. Projekteja ei päätetä tutkimusten valmistumiseen, vaan suomalaisten itseymmärrystä syventävät tulokset ja läpileikkaus kansallisesti ainutlaatuisista aineistoista halutaan saattaa kaikkien ulottuville digitaalisen opetusaineiston sekä maata kiertävän näyttelyn avulla.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, toimittaja, tietokirjailija Annu Kekäläinen 31.320 €Aitojen takana -tietokirja turva-alueille muuttavasta eteläafrikkalaisesta mustasta keskiluokasta ja kaupunkien yksityistymiskehityksestä

Yhteiskuntatieteellinen
jatkoapuraha

Aitojen takana -kirjani kertoo Etelä-Afrikan uudesta mustasta keskiluokasta, joka elää elämäänsä tarkoin vartioitujen turva-alueiden eristäytyneisyydessä. Se on lajityypiltään narratiivinen tietokirja. Kirjasta tulee hyviä arvioita saaneen Afrikan nykypäivää kuvaavan kirjatrilogiani päätös.

Etelä-Afrikkaan on syntymässä erottautumishaluinen musta keskiluokka. Sen suhde kulttuurisiin peruspilareihin, kuten laajennettuun perheeseen ja juuriin maaseudulla, käy läpi radikaalia murrosta. Päähenkilöni on ns. mega-alueella asuva perhe. Kirjoitan sukutarinaa, jossa perinteinen elämäntapa peilautuu turva-alueiden korostuneeseen individualismiin.

Kirjan konteksti on kaupunkien yksityistymiskehitys. Turva-alueet lisääntyvät muuallakin maailmassa, kun keskiluokka kasvaa ja kaupunkien ongelmat, kuten väkivallan pelko, saavat sen haluamaan yhä uusia turvatoimia. Viimeisintä muotia ovat mega-alueet, jotka ovat kuin omia aidattuja kaupunkejaan.

Alueita suunnittelevat kansainväliset grynderit eivät vaikuta vain siihen, mitä eteläafrikkalaiset pitävät hyvänä asumisena. Niiden ratkaisuilla on myös kauaskantoista yhteiskunnallista painoa. Kaupunkitila yksityistyy, eriytyy ja militarisoituu. Turvallisuudesta huolehtivat monikansalliset firmat, jotka kopioivat ideoita sotilastiedustelupalveluilta. Kodinomistajien yhdistykset luovat alueiden säännöt ja ratkaisevat riidat. Apulaiset kantavat nimilappuja ja henkilöllisyystodistuksia.

Etelä-Afrikan kaupunkien yksityistymis- ja militarisoitumiskehitys on uskomatonta tutkittavaa, mutta se on totta ja panee miettimään hyvän elämän ja valinnanvapauden kysymyksiä. Mitä kaikkea aidat oikeasti merkitsevät? Keskiluokka kertoo kirjassani turva-alueen sisältä. Sukutarina vie laajennetun perheen piiristä – maalta ja townshipeistä – mega-alueen yksityisyyteen. Etnografinen materiaali antaa ainekset elävään ja tarkkaan kerrontaan. Tutkimus ja tarina yhdistyvät.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Dosentti, yliopistonlehtori Maria Kela 21.100 €Suomen kieli sanoo tervetuloa! Lingvistisen tiedon ja pedagogisen ammattitaidon mallintaminen turvapaikanhakijoiden kielikoulutuksen rakentamiseksi

Humanistinen
kieliohjelma

Turvapaikanhakijoiden lisäännyttyä yhtäkkiä tarvitaan suomen kielen koulutukseen entistä metodisempi ote. Kannattelevan metodin avulla kielen alkeita voi opettaa kielenopetukseen harjaantumatonkin kieliavustaja, kun vain opettelee metodin perusperiaatteet ja noudattaa käsikirjoitusta.

Hankkeen ruohonjuuritasovaiheessa tehdään 10 + 10 videoitua tuokiota, jotka ovat kuin energiapatukoita: ei tarvitse olla kokki osatakseen tarjoilla valmiin patukan. Avataan tästä -ohje riittää ja valmistaja vastaa sisällöstä. Metodiset erityispiirteet ovat yhteisöllisyys, turvallinen ilmapiiri, rauhallinen eteneminen, ihmiskeskeisyys, opettajan apu, puhumiskeskeisyys. Malli sopii sirpaleiseen ja hektiseen kontekstiin, jossa ihmiset vaihtuvat. Sopii lyhytjännitteisille tai pelokkaille opiskelijoille, kriisitilanteessa eläville ja oppimisvaikeuksista kärsiville. Jokaisella kerralla luodaan oppijoille konkreettinen kokemus kielenoppimisesta ja onnistumisesta.

Yhteiskunnallisesti kiinnostus suomen kielen opetukseen on kielentutkijoille tilaisuus vaikuttaa suomalaisen kielitietoisuuden kohentamiseen. Muun muassa vaikean kielen myytistä on juuri nyt sopiva aika päästä eroon. Tähän tähtää hankkeen kakkosvaihe, jossa videoitujen tuokioiden ratkaisut perustellaan.

Kieliasiantuntijoita kiinnostaa hankkeen kolmas vaihe, jossa avataan menetelmän tutkimuksellinen tausta. Lingvistisesti metodi pohjautuu konstruktiokielioppiin ja pedagogisesti Community language learning -menetelmään.

Hanke tarjoaa positiivisen esimerkin siitä, miten yliopistoyhteisö voi nopeasti ja tutkimusperustaisesti reagoida äkillisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Hanke on rohkea yhteiskunnallinen kannanotto tasa-arvon puolesta ja rasismia vastaan. Hanke on myös tutkimuksellisesti rohkea, sillä konstruktiokielioppia ja sen mukaista kielenoppimiskäsitystä soveltamalla sidotaan kielenopetus tutkimukseen uudella tavalla ja tuuletetaan suomalaista kielitietoisuutta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Sami Keto ja työryhmä48.840 €Empatiaa käsittelevä tietokirja ja lehtiartikkelit sekä työpaja

Humanistinen

Hanke tutkii empatian merkitystä yksilön ja yhteisön tasolla. Se koostuu kolmesta toiminnosta: aihetta koskevan suomenkielisen kirjan kirjoittaminen, artikkelien julkaisu valtamediassa ja hankkeen verkkosivuilla sekä työpajan järjestäminen. Hankkeen toteuttajat ovat tutkija-aktivisti Sami Keto, akateeminen tutkija Elisa Aaltola, tiedetoimittaja Jani Kaaro ja ajatushautomo Demos Helsinki, joiden välisen kumppanuuden kautta haetaan uudenlaisia tapoja vuorovaikutteiseen tutkimukseen ja tieteen yleistajuistamiseen. Toteuttajien moninaisten näkökulmien ja työtapojen yhdistäminen tarjoaa hedelmällisen perustan hankkeen toteuttamiselle.

Empatiaan perehdytään hankkeessa laaja-alaisesti mm. filosofian, neurotieteiden, evoluutiobiologian, etologian, kasvatustieteiden ja psykologian näkökulmista, ankkuroiden keskustelu filosofiseen pohdintaan. Hankkeessa pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä empatia on ja mistä se rakentuu? Miksi ihminen kokee empatiaa? Mikä vaikutus sillä on sekä yksilöön itseensä että toisiin? Mikä on empatian ja etiikan välinen yhteys? Miten empatiavaje näyttäytyy ihmisten välisissä, ihmisen ja muiden eläinten sekä ihmisen ja ympäristön suhteissa? Miten empatiaa voidaan kehittää? Miten empatia liittyy tasavertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen ja miten se voi osana yhteiskunnallisia käytänteitä niitä edistää?

Hankkeessa tuodaan esiin puhtaan rationaaliselle ihmiskuvalle vaihtoehtoinen näkemys, jonka mukaan empatia ohjaa moraalista elämää ja yhteiskunnallista toimijuutta. Lisäksi haastetaan yksi vallitseva paradigma yhteiskunnassamme; se, että ihmisyhteisön toiminnan on perustuttava jatkuvaan yhteisöjen välisiin ja sisäiseen kilpailuun. Tuomalla kokemuksellisuus kehon ja mielen harjoitusten muodossa empatian tieteelliseen viitekehykseen luodaan uudenlaista tapaa tehdä tutkimusta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Lehtori Petri Keto-Tokoi ja työryhmä18.600 €Puiden asukkaat -tietokirja suomalaisilla puulajeilla elävistä eliölajeista ja niiden monimuotoisuuden turvaamisesta

Ympäristöntutkimus

Puiden asukkaat -tietokirja on synteesi suomalaisilla puulajeilla elävistä tuhansista eliölajeista ja niiden monimuotoisuuden turvaamisesta. Suuresta ekologisesta merkityksestä huolimatta aiheesta ei ole aiemmin julkaistu kirjaa. Tehokkaan metsätalouden seurauksena vanhoista, kuolleista ja lahoavista puista sekä taloudellisesti vähäarvoisista puulajeista riippuvaiset lajit ovat uhanalaistuneet. Näiden lajien ahdinko syvenee, kun biotalous lisää kaikenlaisen puuraaka-aineen käyttöä ja samanaikaisesti valtion panostukset monimuotoisuuden turvaamiseen pienenevät. Tässä tilanteessa metsänomistajien ja tontinomistajien omaehtoisten suojelutoimien merkitys korostuu. Tämä edellyttää tietoa ja motivointia. Kokoamme runsaan mutta hajanaisen tiedon kiinostavaksi ja näyttäväksi kirjaksi, joka motivoi puiden luontoarvojen turvaamiseen. Teoksen pääsisältö koostuu 17 luvusta joissa kotimaisten puulajien seuralaislajisto esitellään puulajeittain. Muut luvut avaavat puulajien ja niiden seuralaislajien evoluutiota, puiden ominaisuuksia lajien elinympäristöinä ja puiden luontoarvojen turvaamista. Työprosessi koostuu tiedon keruusta, kirjoitustyöstä ja kuvitustyöstä. Molemmat tekijät Juha Siitonen ja Petri Keto-Tokoi tekevät tiedon hankintaa ja kirjoittavat. Teos kuvitetaan väripiirroksin ja valokuvin. Piirrokset tekee Petri Keto-Tokoi. Kirjan taiton tekee valokuvataiteilija Ritva Kovalainen.

Puiden asukkaat -teos muuttaa suomalaisten tapaa ajatella puista. Se nostaa uudella tavalla esiin elävien ja kuolleiden puiden suuren merkityksen tuhansien muiden eliölajien elinympäristöinä. Kotimaisten puulajien seuralaislajeista ja niiden turvaamisesta ei ole aiemmin julkaistu synteesiä. Näkökulma on tärkeä, sillä suomalaisten näkemyksiä puista on hallinnut yksipuolinen metsätaloudellinen hyötyajattelu. Teos motivoi turvaamaan eri puulajeja ja niiden seuralaisia metsissä ja pihapiireissä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Tapani Kilpeläinen 11.800 €Kenan Malikin kirjan The Quest for a Moral Compass: A Global History of Ethics suomentaminen

Humanistinen

Kenan Malikin The Quest for a Moral Compass: A Global History of Ethics (2014) on kiitetty etiikan maailmanhistoria, jossa Malik esittelee moraaliajattelun historian ottamalla lukuun filosofien ajatusten lisäksi poliittiset ideologiat ja maailmanuskonnot. Englanninkielisessä maailmassa kritiikki on pitänyt kirjaa yhtenä parhaista filosofian historian yleisesityksistä.

Aikaisemmin suomeksi ei ole julkaistu etiikan historiaa, joka auttaisi vastaavalla tavalla esimerkiksi monikulttuurisuuskeskustelun tai eri kulttuuritaustoja edustavien ihmisten moraaliristiriitojen ymmärtämisessä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Dramaturgian lehtori, TeM Maria Kilpi ja työryhmä10.620 €Artikkelikokoelma dramaturgiasta

Humanistinen

Kysymykset tulevaisuuden teatterista ja teatterin tulevaisuudesta ovat akuutteja. Suomalaisella teatterikentällä on käynnissä rakennemuutos, jossa teatterin on yhä tärkeämpää määritellä taiteenlajina uudelleen oman olemassaolonsa syitä ja tapoja suhteessa ympäröivään todellisuuteen. Taidelajien väliset suhteet ovat muutoksessa, samoin yleisön, tekijän ja teoksen väliset suhteet ja hierarkiat. Yhteiskunnallinen tilanne ja tulevaisuuden kysymykset, erityisesti ekologiset kriisit ja niiden elämänmuodollemme ja itseymmärryksellemme asettamat haasteet, asettavat esittävän taiteen uuteen tilanteeseen.

Olemme toimittamassa artikkelikokoelmaa, jonka tarkoituksena on avata ja jäsentää tätä muutosta dramaturgian näkökulmasta. Haluamme tuoda Suomeen alan kansainvälistä keskustelua ja käsitteistöä, sekä tehdä näkyväksi sitä dramaturgian alaan kuuluvaa ajattelua, jota Suomessa on harjoitettu Dramaturgian koulutusohjelman, ja taiteellisen tutkimuksen piirissä Teatterikorkeakoulussa, sekä yksittäisten taiteilijoiden toimesta.

Teos palvelee paitsi oppikirjana teatterin ja muiden taiteiden opiskelijoita, myös yleistajuisena teoksena alan ammattilaisia, harrastajia ja muita kiinnostuneita. Tarkoitus on antaa näkökulmia, avaimia ja keskeisiä välineitä niin dramaturgiaa käytännössä harjoittaville, kuin avata teoreettisia näkökulmia dramaturgiaan ja koko esittävän taiteen hahmottamiseen.

Hanke pyrkii analysoimaan sitä käännettä ja rakennemuutosta, joka on käynnissä esittävän taiteen kentällä, ja laajemmin koko kulttuurissamme, sekä tarjoamaan avaimia, käsitteitä ja näkökulmia, joiden avulla esittävä taide voi ottaa aktiivisen otteen eteenpäin. Dramaturgian kautta on mahdollista avata näkökulmia siihen, miten eri tavoin esittävä taide jo nyt reagoi laajempaan murrokseen - esimerkiksi nk. post.-humanistiseen käänteeseen-, ja voi synnyttää uusia yhdessäolon tapoja.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Toimittaja Kalle Kinnunen ja työryhmä12.240 €Kone-Suomi, tietoteos elektronisen populaarimusiikin tarinasta Suomessa

Humanistinen

Teos piirtää kuvan muuttuvasta yhteiskunnasta ja elektronisesta musiikista tämän muutoksen peilinä. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana Suomessa on siirrytty jähmeästä, monokulttuurisesta yhteiskunnasta pirstoutuneeseen maailmaan, jossa koko kansan yhteisiä kokemuksia ei ole. 1990-luvulla syntyneelle sukupolvelle konemusiikin aistiärsykkeet ovat tutumpia kuin perinteinen rock.

Kone-Suomi työnimellä kulkevan kirjan toteutuksesta vastaavat toimittajat Kalle Kinnunen ja Perttu Häkkinen sekä heidän johtamansa tieteellis-taiteellinen työryhmä. Teoksen materiaali koostuu aikalaishaastatteluista, sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleiden sekä tieteellisten tekstien analyysistä sekä arkistokuvamateriaalista. Musiikin ja sen lieveilmiöiden rinnalla tarkastellaan elektroniseen musiikkiin liittyvän kirjallisuuden ja lehtikirjoittelun muutosta sekä Suomalaisen yhteiskunnan henkistä tilaa 1980-luvulta tähän päivään asti.

Kirja on ensimmäinen kattava historiikki suomalaisesta syntetisoidusta pop-musiikista sekä kulttuuri-ilmiöistä musiikin ympärillä. Kirja näyttää kaunistelemattoman ja sensuroimattoman kuvan tee-se-itse miehistä ja naisista rakentamassa uuden kulttuurin kenttää. Kirjan julkaisu toimii keskustelunavauksena alan kehityksen suunnista. Suomalaisen elektronisen musiikin lähihistoriaa ja yhteyttä laajempaan kulttuurilliseen kehykseen ei ole aikaisemmin kirjoitettu auki.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT Elina Marja-Terttu Kivirinta 29.820 €Muisti synnyttää tulevan

Humanistinen

Suunnitteilla on taidehistorian tutkimusta syventävä yleistajuinen tietokirja ”Muisti synnyttää
tulevan”. Kirja perustuu vaativaan tieteelliseen tutkimukseen ja tarkastelee taidetta, sen historiaa ja nykytilaa keskittymällä eri aikakausien ja kulttuurien taideteoksiin. Kirjan lähestymistapa on siis tutkimuksellinen ja tietokirjallinen, kirjoitusprosessin myötä myös journalistinen. Se on myös lukijalle avautuva tutkimusretki taiteen aikaan ja tilaan. Taide on kirjan lähtökohdan mukaan osa ihmiskunnan historiaa ja muistia, mihin syventymällä pohdinta kohdistuu elämään maapallolla, erityisesti sen tulevaisuuteen.

Kirja on jo nimensä perusteella rohkea temaattinen avaus, koska tavoitteena on pohtia menneen ajan taidetta ja nykytaidetta muistina ja sen lisäksi keskittää ajatukset myös maailman ja ihmisen tilaan, elämisen mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri, laulaja-lauluntekijä, tuottaja Matti Koivu ja työryhmä22.540 €Suomalaisen ajan historia. Ohjelmasarja suomalaisesta aikakäsityksestä

Humanistinen

Nykyihmisen suhde aikaan on ristiriitainen. Sitä on liikaa tai liian vähän. Apua etsitään puhelinsovelluksista tai leirikeskusten retriiteistä. Miten tähän tilanteeseen on tultu? Kuinka suomalainen käsitys ajasta, kiireestä ja ajan kulumisesta on syntynyt? Teemme modernin kuunnelmasarjan suomalaisen aikakäsityksen historiasta. Sarjan toteutus tulee olemaan moderni kuunnelma, tai podcast, riippuen lopullisesta julkaisukanavasta. Sarja koostuu 8-10 jaksosta.

Sarjan tutkimuksellinen näkökulma on mikrohistoriallinen - pienten havaintojen kautta muodustuu kuva laajemmasta kokonaisuudesta. Etsimme menneisyydestä tarinoita ja hetkiä, jotka toimivat mikrokosmoksina ja johtolankoina. Niiden avulla ajan historiasta syntyy elävä kertomus.

Käytämme sarjassa äänikerronnan keinoja laajasti. Se tulee olemaan perinteistä radio-ohjelmaa tuotetumpi ja laaja-alaisempi. Käsittelemme aikakäsitystä dramatisoidun kerronnan, haastattelujen, arkistomateriaalin ja taiteen keinoin. Näin sarjasta tulee vivahteikas matka suomalaisten historiaan aikakäsityksen näkökulmasta.

Suomalaisen aikakäsityksen populaarihistoria on vielä kirjoittamatta. Me luomme siitä kiehtovan kertomuksen, jota voi kuunnella missä vain, osissa tai kokonaan. Lähes kaikilla suomalaisilla on sarjan kuunteluun sopiva päätelaite, ja jaksojen noin 30 minuutin pituus ja huolellinen dramatisointi tekevät ohjelmasta helposti lähestyttävän. Aika on monille itsestäänselvyys. Nykyajan pysyvässä nykyhetkessä unohtuu usein, mitä kaikkea se on merkinnyt. Me kerromme suomalaisen ajan tarinan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Paula Kokkonen 13.500 €Elektronisen sanakirjan (komi-englanti-suomi-venäjä) suomenkielinen osuus

Humanistinen
kieliohjelma

Elektroninen sanakirja vaatii paljon leksikografista käsityötä: komin kielen lekseemien kääntämistä suomeksi ja syöttämistä käyttöön open source -periaatteen mukaisesti. Käännöstyössäni käytän useita erikielisiä sanakirjoja ja muita lähdeteoksia; varsinaista komi-suomi-sanakirjaahan ei ole vielä olemassa. Työskentely tapahtuu kirjautumalla ensiksi Giellateknon serverille, ja xml-ohjelmaa käyttäen lisään komin kielen lekseemeille suomennoksia edeten sanaluokittain kielen perussanastosta erikoissanastoihin. Käännökset täydentävät sanakirjaa, joka on avoimesti käytettävissä työskentelyprosessin aikana. Sanakirjatyön mahdollistaa teknisesti Giellatekno, saamen kieliteknologian keskus Tromssan yliopistossa. Sen teknologia käsittää mm. oikolukutyökaluja, tekstien käsittelyyn tarvittavia työkaluja, kielten oppimisen ohjelmia ja digitaalisia sanakirjoja.

Tulevaisuudessa elektronista sanakirjaa voi hyödyntää esimerkiksi käyttämällä sitä lähteenä ja julkaisemalla sen pohjalta erikoisalojen sanastoja tai sanakirjoja.

Elektroninen, jatkuvasti täydentyvä ja samalla koko työprosessin ajan avoimesti käytettävissä oleva sanakirja on rohkea askel niin leksikografille kuin sanakirjan käyttäjällekin. Sanakirja, jota työstetään avoimuuden periaattein, ottaa käyttäjänkin - hänen niin halutessaan - prosessiin mukaan. Käyttäjä voi kommentoida ja antaa vinkkejä leksikografille reaaliajassa. Sanakirjamateriaalia tarvitaan muihinkin prosesseihin, esim. tekstianalysaattorin ja sähköisen oppikirjan laadintaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

VTM Tomi Kokkonen ja työryhmä42.480 €Humanismi tieteenä

Humanistinen

Teos tarkastelee humanisista tutkimusta tieteenä. Se pyrkii 1) ajantasaistamaan tieteenfilosofista kuvaa humanistisista aloista, 2) lisäämään humanististen tutkijoiden filosofista, kriittistä itseymmärrystä metodologiastaan, ja 3) argumentoimaan humanistisen tutkimuksen tasa-arvoisen tieteellisen aseman puolesta. Lähtökohtana ovat viimeaikaiset tieteenfilosofiset kehityskulut, joiden valossa radikaali metodologinen ja epistemologinen erottelu humanismin ja luonnontieteiden välillä ei ole pitävä: vaikka perinteiset lähestymistavat humanismiin (esim. hermeneutiikka) nostavat esiin oleellisia erityispiirteitä, itse erottelu perustuu väärään ja vanhentuneeseen tieteenfilosofiseen näkemykseen niin luonnontieteiden kuin humanistisen tutkimuksenkin luonteesta.

Nykytieteenfilosofiassa, joka on kehitetty lähinnä luonnon- ja yhteiskuntatieteiden analyysiin, ei ole juuri keskusteltu humanistisesta tutkimuksesta, mutta tässä kirjassa osoitamme, että monet näistä välineistä selventävät myös erinäistän humanististen alojen metodologiasta perustaa.

Kirjassa käsiteltäviä teemoja ovat teorioiden ja käsitteiden suhde havaintoihin ja ilmiöihin tulkinnassa; humanistisen tutkimuksen kohteiden luonne tieteellisen tiedon kohteina; selittämisen ja ymmärtämisen käsitteet ja miten ne liittyvät toisiinsa; tieteen sosiaalisuus ja sen yhteys tutkimuksen objektiivisuuteen; ja erilaisten arvokytkösten rooli tutkimuksessa.

Viimeaikaisia valtavirtatieteenfilosofian keskusteluja ei ole juurikaan linkitetty humanistisin aloihin, niiden omiin metodologisiin keskusteluihin ja perinteiseen ihmistieteiden filosofiaan. Kirja on pioneerityötä niin tieteenfilosofiassa kuin humanististen alojen metodologiassakin. Kirja voi olla synnyttämässä uutta tieteenfilosofian osa-aluetta ja avata poikki tieteenalarajojen uusia metodologisia keskusteluja.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuuri- mielipide- ja tiedelehtien liitto 9.560 €Piilosta näkyväksi - Maahanmuutto globaalina kysymyksenä

Yhteiskuntatieteellinen

Hanke koostuu Iso Numerossa julkaistavista, tutkijoiden ja toimittajien yhteistyönä syntyneistä artikkeleista. Tutkijoiden tehtävänä on ollut tuottaa yhteiskuntatieteellisin menetelmin uutta tietoa, toimittajat ovat kantaneet suuremman vastuun itse artikkelin tuottamisesta. Palaute on ollut positiivista, ja Iso Numeroon soveltuvaa. Lehteä myyvät pääasiassa balkanin romanit, jotka ovat Euroopan syrjityin väestöryhmä.

Haemme hankkeelle jatkoa uudella, entistä laajemmalla teemalla. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa laadukasta journalismia maahanmuutosta globaalista näkökulmasta ja siitä kuinka maahanmuuton globaalit ulottuvuuden näkyvät Suomessa. Teemat liittyvät Euroopan rajoihin, maahanmuuttajien karkotuksiin, lapsipakolaisiin ja keinoihin, joita maahantulossa käytetään.

Keskustelut näistä aiheista kiihtyvät jatkuvasti, ja otsikoiden pikselimäärät ovat kasvussa. On tärkeää saada tutkittua tietoa keskustelun tueksi.

On rohkeaa esittää faktatietoa aiheista, joka kuumentaa tunteita, provosoi väkivaltaa ja täyttää sosiaaliset mediat valheilla ja väärillä tiedoilla. Hankkeemme on teko totuuden hyväksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Valtiotieteiden maisteri Anni Kynsilehto 35.400 €Tietokirja itsemurhasta japanilaisessa nyky-yhteiskunnassa

Humanistinen

Kirja lähestyy aihetta matkakertomuksen ja yksittäisten ihmiskohtaloiden kautta, ja tämän narratiivisen rakenteen lomaan punoutuu laajempi yleiskuva itsemurhasta yhteiskunnallisena ongelmana nyky-Japanissa, sen seurauksista, syistä, aiheeseen liittyvistä lieveilmiöistä sekä itsemurhan kulttuurihistoriasta japanilaisessa kontekstissa. Vaikka itsemurhien määrä Japanissa on hieman laskenut viime vuosien aikana, se on maan elintasoon nähden yhä kohtuuttoman korkea. Sama ongelma vaivaa myös Suomea: maamme itsemurhakuolleisuus on yhä Pohjoismaiden korkein, ja huomattavasti korkeampi kuin useimmissa muissa länsimaissa. Vaikka tarkoituksenani ei olekaan tämän teoksen puitteissa suorittaa vertailevaa tutkimusta Japanin ja Suomen välillä, näistä yhteneväisyyksistä johtuen kirjan aihe ja siinä esitetyt yleisinhimilliset kysymykset ovat relevantteja myös suomalaiselle lukijalle ja yhteiskunnalliselle keskustelulle. Keskeinen osa työn toteutusta on kenttätyö Japanissa, ja lisäksi toteutan haastatteluja internetin välityksellä ja käytän lähteinäni laajasti japaninkielisiä aiheeseen liittyviä niin tieteellisiä kuin muitakin julkaisuja ja esimerkiksi internetin itsemurhasivustoja.

Hanke on rohkea avaus, koska itsemurha on usein vaiettu yhteiskunnallinen aihe, jota on tärkeää käsitellä, mutta jota on helppo käsitellä huonosti ja jopa vahingollisella tavalla. Teokseni ei esitä itsemurhaa romanttisessa valossa tai eksotisoi Japania, mutta ei silti kaihda vaikeitakaan näkökulmia aiheeseen. Rohkeaa on myös kirjan vahva narratiivinen rakenne: tavoitteena on luoda tietokirja, jossa kaikki faktat ovat kohdallaan, mutta joka on yhtä kiehtova lukea kuin romaani.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT, tutkijatohtori Tiina Käkelä-Puumala ja työryhmä54.000 €Monitieteinen suomenkielinen termistöhanke filosofian, taiteentutkimuksen ja semiotiikan aloilta

Humanistinen

Hankkeen tarkoituksena on koota Tieteen kansalliseen termipankkiin viiden eri humanistisen tieteenalan (filosofia, kirjallisuudentutkimus, estetiikka, semiotiikka, teatteritiede) keskeistä suomenkielistä termistöä yhteisen asiantuntijaryhmän voimin. Näiden viiden tieteenalan välillä vallitsee eräänlainen perheyhtäläisyys, sillä monet tieteelliset termit ovat käytössä kahdella tai useammalla mukana olevalla tieteenalalla, mutta niiden merkitykset ja käyttö saattavat erota toisistaan huomattavastikin. Termistöhankkeen tavoitteena on tehdä päätoimista ja tavoitteellista termityötä yhdessä; työn tuloksista hyötyvät näiden tieteenalojen tutkimus, opetus, monitieteinen keskustelu sekä tieteen yleistajuistaminen. Työ toteutetaan Tieteen termipankin MediaWiki –alustalla.

Hankkeemme toteuttaa monitieteisyyttä käytännössä. Sanastojen kokoamista on perinteisesti tehty kunkin tieteenalan omassa piirissä. Vaikka juuri humanistisissa tieteissä on runsaasti yhteisiä käsitteitä, monitieteistä keskustelua keskeisten termien määritelmistä ja käyttöalueesta ei käytännössä ole. Monitieteinen termityö edustaa uudenlaista akateemista työmuotoa. Lisäksi termien sijainti kaikille avoimessa tietokannassa edistää tiedon avoimuutta ja tieteen yleistajuistamista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri Katja Lindroos 24.300 €Placemaking eli paikan identiteetin luominen nopeasti muuttuvilla monikulttuurisilla asuinalueilla ja kaupungeissa

Yhteiskuntatieteellinen

Tavoitteena on tehdä yleistajuinen teos / julkaisu placemaking-käsitteesta ja sen soveltamisesta monikulttuurisilla asuinalueilla. Teos esittelee placemakingin suhteessa muuhun kaupunkikehittämiseen ja kertoo lyhyesti sen historiasta. Pääpaino on kuitenkin nykyisyydessä, mitä avaamaan haastatellaan suuri joukko kansainvälisia ja suomalaisia kaupunkikehittämisen asiantuntijoita ja aktivisteja. Teokseen tulee kuusi tapausesimerkkiä viidestä eri maasta: Rosengård ja Skärholmen Ruotsissa, Aarhus Tanskassa, Bijlmeer Alankomaissa, Toxteth Isossa-Britanniassa ja Lasnamäe Virossa. Kaikista esimerkeistä tehdään myös videot.
Teoksen lopussa otetaan kantaa suomalaiseen placemakingiin ja taktiseen urbanismiin sekä kootaan opasosio nopeiden kokeilujen tekemiseen ja tulosten arviointiin. Teos on suunniteltu sekä ammattimaisille kaupunkikehittäjille että vapaan kentän aktivisteille. Erityisesti sen toivotaan hyödyttävän nopeasti muuttuvilla monikulttuurisilla asuinalueilla toimivia henkilöitä ja organisaatiota sekä inspiroivan alan opiskelijoita.

Monikulttuurisuus on urbaaneihin ympäristöihin eniten vaikuttavia voimia, jonka vaikutukset ovat olleet Suomessa pienet verrattuna moneen muuhun maahan. Muutos on kuitenkin alkanut ja kiihtyy nopeasti. Hitaan kaupunkisuunnitteluprosessin rinnalle tarvitaan ketterämpiä tapoja vaikuttaa muutoksen suuntaan. Niitä Suomessa on käytetty varsin vähän, varsinkin lähiöissä. Julkaisu tuo placemakingin työkaluja yleiseen käyttöön ja herättää myös keskustelua siitä, keiden ehdoilla asuinalueita kehitetään.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

VTT, tutkija Lotta Lounasmeri ja työryhmä32.400 €Vallan ihmeellinen Kekkonen: kulttuuri- ja mediahistorian näkökulmia yhdistävä kirja presidentti Kekkosen johtajuudesta ja vallankäytöstä

Yhteiskuntatieteellinen

Seitsemän tutkijan voimin kirjoitamme kirjan, jossa analysoidaan kulttuuri- ja mediahistoriallisista näkökulmista presidentti Urho Kekkosen (1900-1986) johtajuutta ja valtakautta. Historioitsijat ovat kirjoittaneet Kekkosesta ja hänen johtajuudestaan laajasti, mutta melko perinteisiin historian ja politiikan tutkimuksen näkökulmiin pitäytyen. Tarkoituksenamme ei ole kilpailla eksakteista tai vähemmän eksakteista historiantulkinnoista, vaan tarkastella Kekkosen hahmoa ja hänen vallankäyttöään analyyttisesti ja vähemmän perinteisistä näkökulmista uudenlaisia aineistoja kuten erilaisia media- ja aikalaislähteitä hyödyntäen. Näemme Kekkosen ilmiönä, joka oman aikansa lisäksi kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta ja poliittisesta kulttuurista jotain yleisempää. Mielestämme on kiinnostavaa, että suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa on ihannoitu vallan keskittymistä yhdelle johtajalle. Kirjan läpileikkaavana teemana on poliittinen johtajuus ja Kekkosen vallan ”ihmettely” oman aikansa Suomessa. Kirjan kirjoittajat ovat väitelleitä tutkijoita mediatutkimuksen, media-antropologian, folkloristiikan sekä poliittisen historian ja historian aloilta. Kirjan toimittaa mediatutkija Lotta Lounasmeri.

Halumme on hedelmöittää Kekkos-keskustelua ja luoda uutta kerrostumaa Kekkos-tutkimukseen. Kohdistamme Kekkoseen uudenlaisia tutkimuksellisia katseita kysyen, minkälainen oli Kekkosen vallan perusta ja olemus, miten hän valtaa käytti, entä miten hänen valtaansa kyseenalaistettiin? Tarkastelemme näitä kysymyksiä mm. vallan representaatioiden ja performanssien kautta. Kysymme myös, mitä Kekkosen paternalistinen johtajahahmo kertoo tai kertoi Suomen poliittisesta kulttuurista?
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Mad Music -työryhmä 14.160 €Soiva tietokirja Mad Music kokoaa koko maailman musiikin syvimmän ja erikoisimman olemuksen yksiin kansiin

Humanistinen

Mad Musicin tavoitteena on osoittaa musiikin voima ja todellinen olemus, jolla ei ole mitään tekemistä kaupallisuuden irvokkaimpien ilmentymien kanssa. Sen kansamme päähän paukuttaa Mad Music — seitsemän onnistuneen kansainvälisyyttämme edistäneen tietokirjan kokemuksella.

Erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu soiva tietokirja esittelee musiikkia ja sen merkitystä ihmiskunnalle huikean kirjon kautta, saamelaisten joikusta ja suomalaisesta runonlaulusta Australian aboriginaalien pyhiin lauluihin, indonesialaiseen rockiin ja yhdysvaltalaiseen bluegrassiin ja hiphoppiin.
Miksi musiikki innoittaa urheiluun, juhliin, seksiin ja vallankumouksiin? Onko ihmiskunta ylipäänsä olemassa musiikin ja taiteen tähden? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme vastauksia. Kirjan sivuilla tapaamme muusikoita, tuottajia ja tieteen tekijöitä, ja saamme kirjan soimaan soittolistoin ja erikoispainokseen tulevan LP-levyn kautta.

Mad Music ylistää ja yhdistää taidetta, tiedettä ja kulttuuria. Kirja kannustaa suomalaisia rikastumaan kulttuurisesti ja rikastuttamaan maatamme kansainvälisyyden ja avomielisyyden kautta.

Musiikki läpäisee ja ottaa tehokkaasti piiriinsä kaikki yhteiskuntamme luokat, eri ikäluokista eri alakulttuureihin. Samalla valtavirran musiikkikulttuuri on kulutushysterian kyllästämää teollisuutta, jota etenkään nuoret eivät enää osaa kyseenalaistaa. On välttämätöntä, että musiikki osataan nähdä kenties ainoana ihmiskunnan yhteisenä kielenä, rauhan rakentajana ja monimuotoisuutemme ylistyksenä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT Minna Maijala 24.300 €Kultakauden maanalainen vastarinta. Sortoajan kirjailijat ja toimittajat sananvapauden puolesta

Humanistinen

Kultakauden maanalainen vastarinta on runsain aikalaisaineistoin kuten kirjekatkelmin väritetty kuvaus kulttuurimme kultakauden taiteilijoiden ja toimittajien taistelusta suomalaisen sananvapauden puolesta 1800-1900-lukujen vaihteessa. Se piirtää esiin maanalaisen vastarinnan keskeisten toimijoiden verkoston ja kuvaa läheltä, kuinka poliittinen ilmapiiri imeytyi ajan ihmissuhteisiin ja kuinka yhteinen taistelu kasvoi jaetuksi intohimoksi, jonka vallassa syntyi suuria tekoja ja teoksia.

Kultakauden maanalainen vastarinta kuvaa Suomen itsenäistymistä edeltävää haastavaa aikaa näkökulmasta, joka on jäänyt aiemmin huomioimatta. Se tarkastelee, kuinka taiteilijat itse kultakaudeksi myöhemmin nimetyn ajan kokivat ja millaisten haasteiden keskellä heidän teoksensa syntyivät. Sananvapausnäkökulma on rohkea avaus tähän kulttuurimme kannalta rikkaaseen aikaan samalla, kun se on ajankohtainen muistutus siitä, että suomalainen sananvapaus ei ole itsestään selvyys.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tutkijatohtori Antti Malinen ja työryhmä23.700 €Kirjahanke: Jälleenrakentajien lapset

Humanistinen

Kun aikuisilla oli kiire rakentaa koteja, korjata sodan tuhoja ja käsitellä omia traumojaan, lapset joutuivat usein etsimään oman tiensä muuttuneessa maailmassa. Toisille tämä tarkoitti ennennäkemätöntä vapautta, kun vanhemmat patistelivat lapset pihalle ahtaista alivuokralaisasunnoista. Toisten kohtalo taas oli joutua perheestä kokonaan erilleen esimerkiksi sukulaisten luokse maalle, odottamaan sitä, että koko perhe pääsisi saman katon alle. Paljon oli niitäkin, jotka joutuivat kärsimään turvattomuudesta sodassa mielensä murtaneiden isien alkoholinkäytön ja arvaamattoman käytöksen takia.

Tietokirjassa kuvaamme ensimmäisen kerran kokonaisvaltaisesti sitä, miten erilaisista ympäristöistä suomalaiset lapset ponnistivat kohti nuoruutta ja aikuisuutta toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Poikkeuksellista on myös tapamme yhdistää historiantutkimuksen ja journalismin keinoja. Aineistonamme on sekä arkistolähteitä että tuon ajan lasten ja nuorten tuoreita haastatteluita ja muistoja.

Kirjamme osoittaa, että vaikka Suomen jälleenrakentamista voidaan pitää todellisena menestyksenä, monet perheet ja lapset saivat kannettavakseen liian suuren taakan. Monessa perheessä tuota taakkaa kannetaan yhä, ja uskomme kirjamme auttavan ihmisiä ymmärtämään, millaiset jäljet jälleenrakennuksen aika on sekä lapsiin että heidän vanhempiinsa painanut. Toivomme tietokirjamme auttavan lukijoita asettumaan lasten asemaan, puhutaan minkä ajan tai maan lapsista tahansa.

Jälleenrakennuksen aikaa muistellaan Suomen kultakautena, jolloin talous kasvoi, hyvinvointivaltio sai alkunsa ja kansa uurasti yhtenä rintamana. Me haastamme tämän käsityksen: jälleenrakentamista voi perustellusti pitää menestystarinana, mutta tuon tarinan varjoon jää paljon arkisia ja inhimillisiä kokemuksia, jotka kaikki eivät ole innostavia tai rohkaisevia. Kirjassamme annamme puheenvuoron jälleenrakentajien lapsille, heidän kokemuksensa historiallisesti kontekstoiden.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Professori Matti Miestamo ja työryhmä3.000 €Koltansaamen dokumentaatiohankkeen tulosten esittely kielen puhujayhteisölle

Humanistinen
kieliohjelma

Koneen Säätiön rahoittamassa koltansaamen dokumentaatiohankkeessa on tuotettu digitaalista, kielitieteellisesti analysoitua korpusmateriaalia koltansaamen kielestä. Pääosa aineistosta valmistuu syksyn 2015 aikana ja saadaan julkaistua Kielipankin arkistossa. Sitä kautta se on sekä kielen puhujayhteisön ja että kielentutkijoiden käytettävissä. Nyt haettavalla apurahalla on tarkoitus kustantaa työryhmän matka Inarin Sevettijärvelle, jossa hankkeessa tuotettuja materiaaleja ja niiden käyttömahdollisuuksia esitellään kielen puhujayhteisölle. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun kanssa. Uhanalaisten kielten dokumentaatiohankkeissa on ensiarvoisen tärkeää, että tulokset saadaan palvelemaan myös kielen revitalisaatiopyrkimyksiä ja että tuotetut materiaalit palautetaan puhujayhteisön saataville. Nyt suunnittelemamme esittelytilaisuus vastaa juuri tähän tarpeeseen.

Käynnissä oleva hankkeemme on rohkea avaus siinä mielessä, ettei tämänkaltaista ja -laajuista analysoitua digitaalista korpusta ole aiemmin tuotettu mistään saamelaiskielestä. Hankkeen tulosten esittely kielen puhujayhteisölle on luonnollinen askel hankkeen päättyessä ja materiaalin valmistuessa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Dosentti Jouni Nieminen 8.100 €Ekosysteemiajattelun kehitys

Ympäristöntutkimus

Hankkeen tarkoitus on ekosysteemiajattelun kehitystä käsittelevän yleistajuisen kirjan kirjoittaminen. Kirjassa hahmotellaan miten ekosysteemikäsite on syntynyt ja kehittynyt. Vaikka vastausta haetaan ekosysteemiekologian tutkimuksesta ja tutkijoista, pääosassa on siis ekosysteemikäsite. Tavoitteena ei ole ekologian oppikirja, eikä oppihistoriallinen tutkimus, vaan tiivis pohdiskeleva synteesi.

Teoksen keskeisiä kysymyksiä ovat: Mitä ekosysteemiekologia on? Mitkä ovat tärkeimmät käsitteelliset innovaatiot ja millaisia vaikuttajayksilöitä on ollut niiden takana? Mitkä tekijät ovat ohjanneet tutkijoiden ja yleisön ekosysteemikäsitysten kehittymistä? Miten käytettävissä olevat menetelmät ovat vaikuttaneet? Miten ekosysteemiekologia rajautuu soveltaviin lähitieteisiin?

Kokonaisuus menee analyyttisessä käsittelyssä rikki ja lakkaa olemasta kokonaisuus. Onko kokonaisuuden toiminta siis tieteellisen tutkimuksen ulottumattomissa, onko se jotain joka on vain oivallettava? Kirja saa energiansa ”reduktionistisen” alhaalta-ylös ja ”holistisen” ylhäältä-alas näkökulman välisestä jännitteestä.

Kokonaisuuksien tutkiminen on rohkeaa. Holismilla on huono maine, koska siihen on liittynyt joko todellisuudessa tai kriitikoiden mielessä epätieteellisiä ideologioita. Biosfääri on ainutlaatuinen kehitysprosessi. Osien tutkiminen ei riitä, mikäli ympäristönmuutoksen aiheuttamista haasteista halutaan selvitä. Siksi ekosysteemiajattelun kehittymisestä kannattaa kirjoittaa. Tieteellistä artikkeliformaattia vapaampi kirjoittelu voi myös stimuloida uutta ajattelua.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

OTT, DES, tutkija-asiantuntija Merja Pentikäinen 21.400 €Yleistajuinen suomenkielinen julkaisu ihmisoikeuksiin liittyvästä yritysvastuusta

Yhteiskuntatieteellinen

Hankkeen pääsisältö: Hankkeessa tuotetaan yleistajuinen suomenkielinen digijulkaisu ihmisoikeuksien merkityksestä vastuullisessa yritystoiminnassa. Julkaisu keskittyy erityisesti kansainvälisten ihmisoikeuksien ja vuonna 2011 YK:ssa hyväksyttyjen yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden merkityksen ja sisällön avaamiseen. Suomessa on akuutti ja laaja-alainen tarve tällaiselle julkaisulle. Hanke toteutetaan yleistajuistamalla akateemista tutkimustietoa ja koontamalla jo olemassa olevaa tietoa yhteen.

On rohkeaa tulla ulos akateemisen meritoitumisen kuplasta ja kirjoittaa laajempi tiedeperustainen julkaisu ns. suurelle yleisölle. On myös rohkeaa puhua äänekkäästi ihmisoikeuksien merkityksestä yritystoiminnassa aikana, kun (suomalaisessa) yritysmaailmassa ihmisoikeudet nähdään enemmänkin kustannuksena kuin sijoituksena ja mahdollisuutena. Julkaisuhankkeella vakuutetaan epäilijöitä siitä, että ihmisoikeuksiin sijoittaminen on oikeasti kannattavaa bisnestä – hyväksi myös valtion kilpailukyvylle.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

VTM, toimittaja Johanna Pohjola 8.080 €Argentiinalaista mate-kulttuuria koskevan tutkimuksen kääntäminen ja editoiminen Argentiinassa julkaistavaksi yleisteokseksi

Humanistinen

Hankkeen tavoite on yleistajuistaa ja kääntää argentiinalaista mate-juomaa koskeva sosiaali- ja kultantropologian pro graduni espanjaksi ja julkaista se Argentiinassa koko kansalle suunnattuna yleisteoksena. Vaikka kyseessä on ”vain” pro gradu, se on samalla tiettävästi maailman ainoa tutkimus maten sosiaalisesta roolista, ja siihen on Argentiinassa suuri kiinnostus.

Kitkerä, kofeiinipitoinen viherjuoma mate on Argentiinassa enemmän kuin juoma: se on sosiaalisuuden väline, kulttuurinen instituutio ja rakastettu arkitoveri. Väitän, että mate on Argentiinassa keskeinen avainsymboli: se edustaa utooppista ihanneyhteiskuntaa, jonka keskeisiä arvoja ovat solidaarisuus, yhteistyö ja tasa-arvo. Mate luo myös konkretiaa sekä historiallista jatkuvuutta kansalliselle yhteisölle.

Matesta on Argentiinassa julkaistu paljon muiden alojen tutkimuksia, mutta paikalliset antropologit eivät todennäköisesti juoman itsestäänselvyyden vuoksi ole tutkineet sen sosiaalista roolia. Koska minulla on argentiinalaisten kannalta käsittämättömän mielenkiintoista materiaalia käsissäni, olisi sääli, jos se jäisi vain suomenkieliseksi eikä päätyisi sen kansan luettavaksi, jota se koskee ja suuresti innostaa.

Olen toimittajana harjaantunut akateemisen kielen yleistajuistamiseen. Lisäksi olen asunut Argentiinassa ja työskennellyt kirjallisesti espanjan kielellä, mistä syystä koen pätevyyteni hankkeen toteuttamiseen erinomaiseksi. Olen alustavasti neuvotellut julkaisemisesta paikallisen kustantamon kanssa.

Hanke rikkoo kulttuurienvälisiä rajoja. Tuloksena on maailman ensimmäinen yleisteos mate-juoman sosiaalisesta roolista Argentiinassa - yllättävästi suomalaisen tekemänä. Suosittu mate on Argentiinassa kulttuurisesti vähän kuin sauna Suomessa, mutta siitä ei ole maassa aiemmin julkaistu vastaavanlaisia antropologisia tutkimuksia. Sisällöllisesti hanke onkin lajissaan ensimmäinen ja sen näkökulma uraauurtava, vaikka matea on juotu jo vuosisatojen ajan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Pop-Tiede ry 50.000 €Elämyksellistä ja tasa-arvoistavaa tiedeopetusta kouluihin vievä Ilmiömäistä!-koulukiertue

Ympäristöntutkimus
jatkoapuraha

Hanke vie tiedettä ja elämyksellisiä oppimismetodeja yhdistäviä pajoja suomalaisiin kouluihin. Tavoitteita ovat tasa-arvon edistäminen ja elämyksellisten opetusmetodien lisääminen tiedeopetuksessa sekä tieteen ja luovien alojen ammattilaisten työllistäminen.

5.–6.-luokkalaisille suunnattu Ilmiömäistä!-paja käsittelee fysiikan ja kemian perusilmiöitä ja syventää peruskoulun opetussuunnitelman mukaista luonnontieteiden osaamista. Tarkastelun kohteena ovat tiheys, happamuus, sähkömagnetismi, ilmanpaine, virtaus, lämpötilat sekä voima ja vastavoima. Kouluvierailu koostuu sanattomasta esityksestä koko koululle sekä neljälle eri luokalle järjestettävästä työpajasta, jotka haastavat oppilaat kokeilemaan itse ja saavat heidät kiinnostumaan tutkivasta oppimisesta.

Esitykset hyödyntävät esittävän taiteen ja elämyksellisen opetuksen metodeja. Pajan tavoitteena on osallistaa oppilaita ja rikkoa ennakkoluuloja tiedettä kohtaan. Esitykset ovat elämyksellisiä ja tavoittavat myös oppilaat, jotka eivät ole lähtökohtaisesti kiinnostuneita tieteen oppimisesta tai joilla on vaikeampaa pärjätä perinteisessä kouluopetuksessa. Syksystä 2014 syksyn 2015 loppuun mennessä Pop-Tiede on ohjannut noin 140 Ilmiömäistä!-vierailupäivää pääkaupunkiseudun kouluissa.

Ilmiömäistä!-kiertue motivoi koululaisia tiedeoppimiseen riippumatta sukupuolesta, kaupunginosasta, varallisuudesta tai siitä, osallistuuko lapsi tai nuori yleis- vai erityisopetukseen. Ilmiömäistä! ohjaa oppilaita itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Samalla opettajat näkevät yhden mallin oppilaiden konkreettisesta, itsenäisestä työskentelystä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Valtiotieteiden tohtori Petri Sipilä 22.275 €Tietokirja pyöräilyn asemasta suomalaisessa liikennejärjestelmässä ja pyöräilijän oikeusturvasta

Yhteiskuntatieteellinen

Kirja käsittelee pyöräilyyn liittyviä asenteita ja pyöräilijän oikeudellista asemaa Suomessa sekä yleisemmin polkupyöräilyä liikennemuotona 1950-luvulta tähän päivään. Aikanaan suosittu kulkumuoto sivuutettiin liikennesuunnittelussa lähes kokonaan sotien jälkeen, mutta viime vuosina pyöräily on kokenut uuden nousun. Tämä ei ole tapahtunut ongelmitta. Yleistajuinen, mutta osin yhteiskuntatieteellisiin menetelmiin pohjautuva teos analysoi tekijöitä, jotka ovat hidastaneet pyöräilyn kehitystä tasavertaiseksi liikennemuodoksi.

Kirja nostaa uudella tavalla esiin asenteita, mielikuvia ja uskomuksia, jotka monilla eri tasoilla vaikuttavat käsityksiin pyöräilystä. Erityisenä tarkastelun kohteena on pyöräilijän oikeudellisen asema. Tätä valotetaan analysoimalla mm. pyöräilyonnettomuuksia ja niiden tutkintaa.Aiemmin lähinnä teknisestä näkökulmasta tarkasteltua liikennettä käsitellään tässä laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä. Eriarvoisuutta arvioidaan sukupuolitutkimuksessa käytettyjen käsitteiden ja menetelmien avulla. Taustalla on eettinen kysymyksenasettelu. Myös liikenneympäristö kehittyy inhimillisten valintojen tuloksena, ja on siten aina myös normatiivinen järjestelmä.

Kirjan tarkoitus on herättää uusia ajatuksia liikenteestä, mutta se toimii monilta osin myös käytännön käsikirjana niin tavalliselle pyöräilijälle, liikennesuunnittelijalle, kunnan luottamushenkilölle kuin kelle tahansa pyöräilystä tai liikenneoikeudellisista kysymyksistä kiinnostuneelle.

Kirjan keskeisin uusi avaus on pyöräilijän oikeudellisen aseman tarkastelu ja onnettomuuksien oikeudellisten seuraamusten analysointi. Tätä ei ole Suomessa juurikaan tehty mediassa saati tutkimuksessa. Miten epäselvät liikenneratkaisut ja monitulkintaiset säännöt vaikuttavat pyöräilijän oikeusturvaan? Miten pyöräilijöihin kohdistuvat asenteet ovat näkyneet onnettomuustutkinnassa ja oikeuskäytännössä?
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomen Luonto -lehti/Suomen luonnonsuojeluliitto 50.000 €Suomen Luonto MUUTOS Pop-Up Science Magazine

Ympäristöntutkimus

Palkitun Suomen Luonnon menestys on alusta asti perustunut laajaan tutkijaverkostoon, joka on lehden kautta saanut oppinsa tieteellisen tiedon popularisoinnissa. Nyt, Suomen Luonnon täyttäessä 75 vuotta 2016, avustajakunta on osin iäkästä. Suomen Luonnolla on tilaisuus luoda symbioottinen suhde uuteen tutkijapolveen ja synnyttää jotain kokonaan uutta. Tässä murroksessa olemme päättäneet olla rohkeita.

Suomen Luonto MUUTOS pop-up Science Magazine on touko–syyskuussa 2016 toteutettava verkkolehti, jossa kymmenen nuorta biologian ja ympäristöalan tutkijaa näyttävät kyntensä journalisteina. Vuoden laatulehtenä palkitun lehden graafikko, verkkotuottaja ja muu toimituskunta sparraavat tutkijoita aiheidensa näkökulmittamisessa, visualisoinnissa ja monimediallisessa rönsyttämisessä. Kunnianhimo asetetaan korkealle: haluamme olla luontoasioiden New Yorker, Rolling Stones ja Medium suomen kielellä.

Tutkijoiden itse luoma ja lehden toimituksen kätilöimä pop-up-lehti käsittelee muutosta: Mannerlaattojen liikkeet, jääkausien syklit, evoluutio ja sattuma muokkaavat elinympäristöjä kukin omalla aikajänteellään. Luonto muuttuu myös pirstoutumisen kaltaisten ihmisen aiheuttamien prosessien myötä, jotka ovat tiiviin monitieteisen tutkimuksen kohteina. Noita ilmiöitä Suomen Luonto MUUTOS Pop-Up Science Magazine nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se tuo ympäristön muutoksen kaukaa lähelle, sekä päättäjien että tavallisten lukijoiden kosketeltavaksi.

Suomen Luonto MUUTOS Pop-Up Science Magazine ei edellytä tekijöiltään mitään aiempaa toimittajakokemusta. Se luo tuon kokemuksen. Lehti reagoi rohkeasti median muutokseen: Se demoaa, millainen on 2010-luvun populaari tiedelehti verkossa ja etsii ja löytää uusia journalistisia tapoja tieteellisen tiedon popularisointiin. Se synnyttää puheenaiheita ja osallistuu noihin puheisiin rohkeasti tieteellisellä asiantuntemuksella. Tieteen ja toimittamisen välisen raja-aidan se kaataa kokonaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry 4.500 €Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry:n avoimet verkkojulkaisut: AFinLAn vuosikirja ja AFinLA-e

Humanistinen
jatkoapuraha
kieliohjelma

AFinLA ry. on julkaissut painettua vuosikirjaa 1970-luvun alusta alkaen. Yhdistys päätti v. 2014 muuttaa tämän vertaisarvioidun sarjan vapaasti saatavilla olevaksi OJS-verkkojulkaisuksi. Ensimmäinen sähköinen vuosikirja ilmestyy lokakuussa 2015. Samalla alkaa digitoidun julkaisuarkiston siirto samaan verkkoympäristöön vapaasti saataville (TSV:n ostopalveluna Koneen säätiön apurahalla). Julkaisukieli on suuressa enemmistössä artikkeleita ollut suomi, ja AFinLA haluaa yhä tarjota alan tutkijayhteisölle vakaan julkaisukanavan, jossa suomeksi julkaiseminenkin on arvossaan. Apurahalla rahoitetaan sähköiseen julkaisemiseen liittyviä kuluja ja paikataan sitä rahoitusvajetta, joka syntyi vuosikirjan myynnin tyrehtyessä. Rahoitustarve koskee tästedes paitsi vuosikirjaa myös toista sen myyntituloilla rahoitettua vertaisarvioitua julkaisusarjaa AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, jota on julkaistu v. 2009 alkaen - alusta asti avoimena verkkojulkaisuna. AFinLA-e profiloituu v. 2015 alkaen teemanumeroihin (1-2 nroa/v).

AFinLA ry. on ollut tieteellistä kustannustoimintaa harjoittavien yhdistysten kärkeä avoimen saatavuuden edistämisessä. Se otti ison taloudellisen riskin luopuessaan painetusta vuosikirjasta myyntituloineen ja viedessään tämän paljon viitatun sarjansa verkkoon, jossa toinen sarja AFinLA-e oli ollut vapaasti saatavilla v. 2009 alk. Yhteensä vertaisarvioituja artikkeleita ilmestyy näissä n. 30 vuodessa. Open access mahdollistaa mm. toivotut viittomakieliset ym. multimodaaliset aineistoliitteet.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tutkijatohtori Saara Särmä ja työryhmä55.000 €Naiset esiin!

Yhteiskuntatieteellinen

Naiset esiin! -hanke jatkaa kolmen temaattisten kokonaisuuden parissa tutkien, toimien ja tietoa levittäen. Kyseessä on poikkitieteellis-taiteellis-journalistinen hanke. Toiminta pohjautuu vankkaan tutkimukselliseen ja tutkivan journalismin osaamiseen, ja samaan aikaan toiminta tuottaa tutkimuksen ja tutkivan journalismin pohjaksi uutta materiaalia. Hankkeen toiminnassa tuomme naisten (erityisesti asiantuntijat ja nuoret naiset) saataville tutkimustietoa erilaisista feministisistä kysymyksistä.

1. Naiset esiin! – Ratkaisuja rakenteelliseen ongelmaan
Tämä temaattinen kokonaisuus jatkaa naisten osaamisen esiintuomista laajasti sekä naisten osaamista piilossapitävien rakenteiden näkyväksi tekemistä eri keinoin.
2. Anna mennä nainen! - Ratkaisuja yksilöille
Rakenteellista ongelmaa ei ratkaista eikä pureta yksilötasolla. Yksilötason toiminta voi kuitenkin olla hyödyllistä ja vapauttavaa.
3. Radikaali hauskuus – Teoria ja käytäntö
Tasa-arvoa voi edistää monin syvällisin ja vakavahenkisin keinoin aktivismista tieteeseen, taiteeseen ja politiikkaan. Hauskuuden ja huumorin keinoin on mahdollista saada vakavia epäkohtia suuren yleisön tietoisuuteen.

Hankkeen toiminta tuottaa jatkuvasti sekä tutkimusmateriaalia, että feministiseen aktivismiin ja naisasiantuntijuuteen liittyviä tutkimus- ja tiedontarpeita, joiden pohjalta tuotamme kirjan sekä erilaisia tekstejä mediaan, blogeihin ja nettisivuille.

Feminismi ja naisten voimauttaminen radikaalin hauskuuden keinon on rohkeaa. Syvennämme edelleen naisasiantuntijoiden osaamisen esiintuomista, mutta laajennamme projektia myös tavallisten naisten tasa-arvonäkemyksien julkiseen esiintuomiseen ja taidemaailman suuntaan. Pureudumme sukupuolten väliseen epätasa-arvoon erityisesti sekä annamme naisille välineitä vapauttaa oma rohkeutensa ja tulla esiin!
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taidehistorian Seura r.y. 5.000 €Jubilee publication for Professor Lars Berggren, Åbo Akademi University

Humanistinen

In August 2016, Professor Lars Berggren will reach the age of 65. To honour him and in order to celebrate his birthday, the Taidehistorian seura society would like to publish a jubilee publication dedicated to Professor Berggren in their online journal TAHITI. Berggren has been professor of Art History at the Åbo Akademi University since 2003.

Professor Berggren’s research interests have from the beginning principally been informed by three factors: 1) an interest in the changes over time of the concept of art; 2) the importance of the prerequisites for art works/images in relation to their material, technique and the circumstances of their creation; 3) the endeavour to promote cross-border collaboration as well as interdisciplinary cooperation. The inception and the research issues in his projects have often prompted both interdisciplinary collaboration and use of ancillary disciplines.

The main theme of the jubilee volume will be the meaning and use of images – i.e. how image interpretation (visual analysis, iconography) may be used by art historians as well as scholars from other disciplines as a method for unravelling the underlying factors of both an art object’s specific external form and the reasons for and circumstances of its creation (historical, political, economic, artistic etc.). This theme reflects Professor Berggren’s own focus on the power of images and their potential as a source of knowledge for the human and social sciences.

The articles are to be published in Swedish, Norwegian, Danish and English, all provided with an extensive summary in English. This differs from the earlier editions of the journal, which have included no English summaries and have mainly been written in Finnish. All the articles will be illustrated. Since TAHITI is an internet-based, open access journal, the volume will be immediately available free of charge once published.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri Virpi Talvitie ja työryhmä22.900 €Matka unimaailmaan - lasten kuvatietokirja

Humanistinen

Matka unimaailmaan on lapsille ja vanhemmille suunnattu kuvatietokirja ihmisten ja eläinten nukkumisesta ja unesta. Teos avautuu fiktiivisenä kuvitettuna uniseikkailuna, jonka edetessä kaikenikäiset saavat kerroksittain syvenevää tietoa luonnosta ja elämästä, ihmisten ja eläinten fysiologiasta, aivojen ja hermoston toiminnasta sekä siinä tapahtuvista muutoksista unen aikana, eri lajien eroavuuksista ja yhteneväisyyksistä ym.
Tarina-aukeamilla on vanhemmille suunnattua taustatietoa aiheesta. Kirjan loppuun laaditaan syventävä tieto-osuus ja vinkkejä lisätiedon hankintaan. Lisäksi kirjalle luodaan verkkosivusto (+mahd. sähkökirjasovellus), johon voidaan päivittää spesifiä ja ajantasaista tieteellistä tietoa sekä linkkejä lisätiedon hankintaan.
Kauniilla, kiehtovalla ja havainnollisella kuvituksella on tärkeä osuus kirjassa. Fantasiaa sisältävä kirja ei pyri oppikirjamaisuuteen, mutta sopii myös kouluopetuksen oheismateriaaliksi.
Kirjoittajat ovat unitutkimuksen ansioituneita ammattilaisia, jotka tekevät aktiivista tutkimustyötä. Kuvittaja on kuvittanut kymmenien satukirjojen lisäksi runsaasti eri alojen oppikirjoja ja lasten tietokirjoja.

Teemme lasten kuvatietokirjaa, jonka aihepiiriä on erittäin vähän käsitelty laajalle yleisölle suunnatussa tietokirjallisuudessa, joka yhdistää monikerroksisesti kiinnostavaa faktaa ja kiehtovaa fiktiota, joka tavoittaa mahdollisimman monenikäiset lapset ja vanhemmat, ja joka sähkökirja- ja verkkosivustosovelluksien ansiosta pysyy ajantasaisena tietokirjana, joka voi olla kituvalle kirjankustannustoiminnalle tärkeä uusi kirjakonsepti, jolla on mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisesti.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tuottaja Jari Tamminen / Kulttuurihäiriköt-työryhmä 58.320 €Tutkittua tietoa satiirisen kulttuurihäirinnän keinoin: vastamainoksia, some-provokaatioita, "Häiriköivät asiantuntijat" -tapahtumia ja julkaisuja

Yhteiskuntatieteellinen

Hankkeessa välitetään tutkittua tietoa satiirisen kulttuurihäirinnän keinoin. Esillepanossa hyödynnetään vastamainoksia, some-provokaatioita, "Häiriköivät asiantuntijat" -tapahtumia ja julkaisuja. Hanke on jatkoa Koneen säätiön tuella julkaistun Kulttuurihäiriköt – kulttuurihäirinnän aakkoset –tietoteoksen synnyttämälle ilmiölle. Sen tekijä Jari Tamminen on luennoinut aiheesta eri oppilaitoksissa ja ylläpitänyt Facebookissa vilkasta Häiriköt-profiilia. Nyt toiminta siirtyy tieteellisen seurantaan kytkettynä erilliselle nettisivustolle ja laajentuu tapahtumiin ja julkaisuihin.

Hanke on mediakriittinen provokaatio, jossa tieteen tulosten julkistaminen, mediakasvatuksellisen näkökulma ja yhteiskunnallinen keskustelu yhdistyvät. Hankkeessa tieteentekijät, taiteilijat, toimittajat ja aktivistit ottavat kantaa ja kannustavat yleisöä itselliseen järjenkäyttöön ja mielipiteenmuodostukseen. Siinä kohtaavat myös tietoon, taiteeseen, valistukseen ja osallistumiseen liittyvät ihanteet sekä erilaisten tiedonlajit, julkaisualustat ja viestintätavat puhuttelevalla tavalla.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Uutistamo Oy 14.000 €Uutistamo: tiedemedia, joka tarjoaa helposti lähestyttävän, aidosti tutkitun näkökulman kunkin hetken kiinnostavimpiin keskustelunaiheisiin

Yhteiskuntatieteellinen

Uutistamo on loppuvuonna 2013 perustettu tiedemedia, joka kokoaa kirjoittajiksi eri alojen kiinnostavimpia tutkijoita. Uutistamon tavoitteena on luoda tieteen, lukevan yleisön ja median kohtauspaikka, jossa tutkijat voivat omalla äänellään kommentoida ajankohtaisia aiheita ja lukijat tavoittavat tietoa matalalla kynnyksellä.

Uutistamon analyysit editoidaan ennen julkaisua journalistisella ammattitaidolla yhteistyössä tutkijan kanssa painottaen erityisesti tekstien yleistajuisuutta. Tavoitteenamme on julkaista juttuja, jotka kiinnostavat laajaa yleisöä ja myös aiheisiin entuudestaan perehtymättömiä lukijoita. Tutkimuksesta viestimisen ei tarvitse olla kuivaa tai vaikeaselkoista, se voi ja sen pitää olla myös populaaria ja puhuttelevaa.

Uskomme, että tieteellä on nykyistä enemmän annettavaa yhteiskunnalliselle keskustelulle, ja siksi haluamme madaltaa tutkijoiden kynnystä osallistua siihen. Akateemiselle yhteisölle Uutistamo on mahdollisuus tehdä tutkimustietoa tunnetuksi ja tarjota suurelle yleisölle faktatietoa keskustelun pohjaksi. Uutistamo on erinomainen yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava. Uutistamon artikkelit julkaistaan aina suomeksi, joten sivustomme tukee suomen kielen asemaa tieteellisessä keskustelussa.

Uutistamo on rohkea avaus, koska se on tiedettä yleistajuistava julkaisu, joka toimii yliopistojen ja tieteenalojen raja-aitoja ylittäen. Ennen kaikkea Uutistamo on rohkea avaus, koska se on tutkimuksellisista lähtökohdista kompuava journalistinen hanke, joka toimii puhtaasti verkossa ja uskoo sosiaalisen median voimaan akateemisten näkökulmien levittäjänä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Professori Harri Vasander ja työryhmä16.000 €Vienan Karjalan opintoretki uudenlaisena oppimis- ja tutkimustyöpajana. Korkeatasoinen kansantajuinen kirja nykyisestä kalevalaisesta luonnosta ja kulttuurista

Ympäristöntutkimus

Tarkoituksemme on tehdä tutkimus- ja opintoretki Vienan Karjalaan kesällä 2016 yhdessä karjalaisten ja venäläisten tutkijoiden kanssa ja kulkea Fellmanin, Lönnrotin, Wainion ja Inhan jalanjäljillä sekä tutustua Vienan Karjalan nykytilaan ja yli sadan vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin.
Retkireitti on suunniteltu yhdessä karjalaisten ja venäläisten tutkijoiden kanssa. He ovat tehneet alueella jo vuosikymmeniä kestäneitä inventointeja ja tutkimuksia, joiden tuloksia kuitenkin tunnetaan huonosti kansainvälisesti. Tarkoituksemme on nyt myös saada em. tiedot laajempaan julkisuuteen yhteisten kirjoitusten avulla. Retkelle osallistuu suomalaisia kansatieteen ja luonnontieteiden asiantuntijoita sekä - mikä on tärkeintä - ainakin Helsingin, Turun ja Joensuun yliopistojen opiskelijoita, jolloin pystytään lisäämään nuorison keskuudessa orastavaa kiinnostusta Venäjän suuntaan ja kouluttaa samalla tulevaisuudessa entistä enemmän tarvittavia Venäjän luontoa ja yhteiskuntaa tuntevia asiantuntijoita.
Retken tuloksena toimitetaan korkeatasoinen suurelle yleisölle tarkoitettu kirja, jossa tekstin lisäksi on laaadukas värivalokuvakuvitus. Kirjaan kuuluu oleellisena osana myös ainutlaatuista mv-grafiikkaa, jonka tekijäksi pyydämme vepsäläisen nousevan taiteilijan Aleksei Maksimovin.

Kokonaisuutena opinto- ja tutkimusretkemme on uudenlainen oppimis- ja tutkimustyöpaja – rohkea avaus! Siellä kohtaavat kaksi yhteiskunnallista kulttuuria, historia ja nykypäivä, vanhempien asiantuntijoiden syvällinen tieto ja nuorison ennakkoluulottomuus ja into, suomalainen ja venäläinen tutkimustraditio, luonnontiede, kansatiede, historia ja taide, tieto ja tunne. Retken aikana koetut yhteiset voitot ja vastoinkäymiset sekä syntynyt ystävyys ja toverihenki ovat nykyaikana uutta ja rohkeaa!
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Venäjän- ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura ry 6.000 €Idäntutkimus-lehden kehittäminen

Yhteiskuntatieteellinen

Hankkeessa kehitetään Idäntutkimus-lehden toimitusprosessia ja verkkosivuja. Tämä ainoa suomenkielinen tieteellisiä ja yleistajuisia Venäjää ja itäistä Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita sisältävä julkaisu on aiheillaan erityisten ajankohtaisten kysymysten äärellä. Lehti on julkaissut muun muassa Ukrainan konfliktia, Venäjän sisäpolitiikkaa ja muuttoliikkeitä eri näkökulmista tarkastelevia artikkeleita.

Idäntutkimus on ainoa suomenkielinen tieteellinen Venäjää ja itäistä Eurooppaa käsittelevä julkaisu ja erityisten ajankohtainen nyt. Se on tarkastellut eri tieteiden näkökulmasta muun muassa Ukrainan konfliktia, Venäjän politiikkaa ja muuttoliikkeitä, ja lehdelle haetaan TSV:n vertaisarviointitunnusta. Haluamme olla yhä paremmin tutkijoiden ja yleisön saavutettavissa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomentaja Natasha Vilokkinen 21.600 €Tietokirjallisuuden suomentamista käsittelevä käytännön opas

Humanistinen

Tarkoituksena on kirjoittaa nimenomaan tietokirjallisuuden kääntäjille suunnattu opas, joka neuvoo käytännön esimerkein, miten tekstistä saa parempaa ja millaisiin asioihin suomennoksessa kannattaa kiinnittää huomiota. Kääntäminen on oma taitonsa, johon tavalliset kielioppaat eivät ohjaa. Kirjojen toimittamiseenkaan ei enää käytetä yhtä paljon aikaa kuin ennen, joten kääntäjät eivät aina saa tarvitsemaansa tukea kustantajalta. Käytän oppaassa aitoja esimerkkejä, jotka kerään pääasiassa omista tietokirjakäännöksistäni, mutta tuon esille myös kustannustoimittajien ja kielentutkijoiden neuvoja hyvän suomenkielisen tekstin tuottamisesta.

Suomessa julkaistaan paljon käännettyä tietokirjallisuutta, jonka laatu ei aina ole sitä mitä pitäisi. Käytännön neuvoihin keskittyvälle oppaalle on selkeästi tarvetta, mutta sellaista ei ole aiemmin julkaistu. Haluan tarttua rohkeasti tietokäännösten laatuongelmaan ja antaa usein oman onnensa nojaan jääville kääntäjille kunnollisia, käytännöllisiä neuvoja, joilla tekstiä voi oikeasti parantaa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Virittäjä, Kotikielen Seuran aikakauslehti 10.000 €Virittäjä kohti tulevaa: selviytyminen tieteellisen julkaisukulttuurin muutoksen aiheuttamasta kriisistä

Humanistinen

Tieteellinen julkaisukulttuuri on Suomessa muuttumassa, mutta sen rahoitusmuodot – etenkään valtion julkaisuavustus – ei ole pysynyt muutoksessa mukana. Virittäjän tilanne on viime vuosina ollut taloudellisesti tukala eikä se näytä hellittävän, ennen kuin avoin saatavuus otetaan valtion julkaisuavustuksessa huomioon. Lähtölaukaus ongelmille on ollut Virittäjän siirtyminen avoimesti saatavaksi (vuoden embargolla) vuoden 2008 jälkeen, minkä seurauksena Virittäjä menetti Elektra-korvaukset. Tämän jälkeen taloutta on hankaloittanut tilaajamäärän lasku, joka lienee pääosin seurausta avoimesta saatavuudesta. Näin siis Virittäjän tilausmaksuista saatavat tulot ovat pienentyneet samalla kun työmäärä näyttää lisääntyvän. Myös julkaisufoorumin tasoluokitus 2 on lisännyt tarjottujen käsikirjoitusten määrää. Tilanne on siis nurinkurinen: avoimen saatavuuden edelläkävijänä Virittäjä kärsii taloudellisesti, mutta koska se saa entistä enemmän käsikirjoituksia, sen tekeminen vie entistä enemmän työtunteja.

Ennen kuin avoimen saatavuuden rahoitusmalli on selvä, Virittäjä tarvitsee taloudellista tukea ylimenokaudesta selviämiseen ja talouden tasapainottamiseen niin, että Virittäjää voidaan tehdä myös tieteeneettisesti kestävällä tavalla.

Suomenkielisten tieteellisten lehtien olemassaolo riippuu siitä, onko lehtiä taloudellisesti mahdollista tehdä ja kuka niitä jaksaa ja voi tehdä. Tähän asti huolta on kannettu etupääsää suomen kielen asemasta tieteen kielenä - siis kirjoittamisen kielenä -, mutta tässä kannamme huolta myös siitä, että kirjoituksia voidaan toimittaa ja julkaista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Vapaa toimittaja Leena Virtanen 7.180 €Kielten maailma. Lasten tieto- ja kuvakirja

Humanistinen
kieliohjelma

Kirja on suunnattu 5–8 -vuotiaille lapsille, jotka ottavat tuntumaa vieraisiiin kieliin. Koulujen kieltenopetus lähtee yleensä suoraan tietyn kielen erityispiirteistä, mutta sitä ennen lasten olisi hyvä saada yleisempää käsitystä siitä, mitä kielet ovat: mikä niitä yhdistää, miten ne eroavat, miten niissä luodaan merkityksiä. Kirja opettaa tavallaan yleistä kielitiedettä suomalaisille nykylapsille.
Kirja on yhdistelmä tieto- ja kuvakirjaa. Siinä seurataan kehyskertomusta lapsista, joiden kotona puhutaan suomen kielen lisäksi toista kieltä. Lapset opettavat toisilleen omaa kieltään ja keksivät samalla uuden kielen. Tarinan rinnalla esitellään sekä tärkeimpiä maailmankieliä että suomalaislasten näkökulmasta läheisiä kieliä kuten ruotsia, venäjää ja viroa.

Kirja täyttää aukkoa suomalaisessa lastenkirjallisuudessa. Nykylapset elävät entistä kansainvälisemmässä ympäristössä, jossa kielet ovat keskeisessä asemassa. Kielistä on tullut heille yksi uteliaisuuden kohde muiden joukossa. Kirja tuo lastenkirjatarjontaan monikulttuurista näkökulmaa, jota ei edelleenkään ole riittävästi. Lasten tietokirjat kaipaavat ylipäätään Suomessa tuuletusta, ja haen kirjaani uudenlaista, modernia otetta sekä sisällöllisesti että visuaalisesti.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Yhteiskuntapolitiikka-lehti / THL 7.000 €Yhteiskuntapolitiikka-lehden verkkopalvelun kehityshanke: "Hyvinvointitutkimuksen tietotoimisto"

Yhteiskuntatieteellinen

Yhteiskuntapolitiikka-lehti (YP) on alansa johtavia lehtiä Suomessa. YP on laajalti luettu, median hyvin noteeraama ja palkittukin hyvinvointipoliittinen tutkimusjulkaisu. YP:ssä julkaistujen tutkimusten ja muiden puheenvuorojen saattamiseksi laajempaan tietoisuuteen tarvitaan kuitenkin aktiivista toimintaa, ”sisäänheittoja” lehden sisältöihin ja tutkimusten ydinviestien paketointia eri tasoilla ja eri yleisöille. Toimiva tiedeviestintä on jatkuvaa ja jatkumoluonteista toimintaa, jossa tarvitaan useita eri tasoja tai foorumeita. Internet ja erityisesti sosiaalinen media ovat tiedeviestinnässä yhä keskeisemmässä roolissa.

Ajatuksemme YP:n nettipalvelusta on kunnianhimoinen. Tavoitteena ei ole toistaa e-versiota lehdestä, vaan rakentaa monipuolinen kokonaisuus, jossa mm. tutkimuksia taustoitetaan (esim. tutkijahaastatteluin, blogein, keskusteluin yms.), tietoa visualisoidaan uusin tavoin, ja ei-tutkijayleisölle avataan eri keinoin sitä monipolvista prosessia, jossa tutkimukset syntyvät.

Tavoitteena on ylläpitää ja edelleen kehittää hyvin alkuun saatua YP:n nettipalveluiden kokonaisuutta. Erityisesti kehitetään YP:n blogia, podcast-radiota, nettivideoita ja tiedon visualisointia.

Tiedeviestintä kaipaa rohkeita avauksia: YP:n kehityshanke kokeilee uusia tapoja saada tutkimustietoa erilaisten yleisöjen ulottuville.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me Oy 25.000 €Tieteellisen tutkimuksen yhteisörahoitusohjelma

Humanistinen

Hankkeen tavoitteena on tutkijayhteisön perehdyttäminen yhteisörahoitusmalliin ja sen mahdollisuuksiin sekä tieteellisen tutkimuksen yhteisörahoituskampanjoiden tuottaminen yhdessä ohjelmaan valittujen pilottitoimijoiden kanssa.

Tavoitteena on löytää keinoja, jolla tutkimuksen saamaa rahoitusta voidaan merkittävästi kasvattaa joukkorahoituksen keinoin. Lisäksi tavoitteena on testata yhteisörahoituskampanjoiden roolia osana tiedeviestintää ja tieteen kansantajuistamista.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä tutkijoiden sekä tutkimuksen varainhankinnasta vastaavien tahojen, tutkimusviestinnän sekä tutkimushallinnon kanssa.

Hanke rikkoo tieteen ja tutkimuksen rahoituksen perinteitä ja mahdollistaa uudenlaista rahoitusta sille. Samalla se tutkii, millaisia hankkeita voi yhteisörahoittaa ja miten niitä tulisi esitellä, jos rahoittajana ovatkin tavalliset kansalaiset. Se pakottaa tutkijat miettimään tutkimusprojektiensa mielekkyyttää suuren yleisön ja yhteiskunnan kannalta sekä tekemään tiedeviestintää. Yhteisörahoituksen avulla tieteellistä tutkimusta ja sen tuloksia on myös mahdollista kansantajuistaa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti