Grants for arts and culture

Browse the archive

Sirkustaiteilija Elice Abonce Muhonen ja työryhmä14.000 €Mad in Finland -dokumentti/fiktioelokuva

Sirkus, Elokuvataide
jatkoapuraha

Mad in Finland -sirkuselokuva on sirkustaiteilijoiden suunnittelema, ohjaama ja toteuttama elokuvahanke, jonka kuvaukset alkoivat vuonna 2014. 2015 loppuvuodesta ja 2016 alkuvuodesta dokumenttiosioiden kuvaukset jatkuvat ja 2016 kesällä kuvataan enimmäkseen elokuvan fiktio-osuuksia. Loppukesästä organisoidaan myös kollektiivinen editointiresidenssi Saaren Kartanossa

Elokuvantekoprosessi on elokuva-alalle uudenlainen, koska se pohjautuu sirkusartistien työskentelytapaan. Elokuva esittelee nykypäivän sirkuksen monimuotoisuutta Euroopassa ja maailmalla kuvaten sirkustaiteilijoiden ammattia heidän omasta näkökulmastaan. Mad in Finland -elokuva kertoo seitsemän suomalaisen sirkusartistin tarinan. Elokuva saa ensi-iltansa vuonna 2018.

Kunnianhimoinen projekti haluaa tuoda suuren yleisön tietoisuuteen nykysirkuksen moninaiset kasvot tämän päivän Euroopassa ja maailmalla. Sirkusartistien tekemä sirkuselokuva kuvataan sirkusesityksen logiikalla, ja se tuo uuden näkökulman elokuvataiteeseen. Eri taiteenalojen rajoja rikkova projekti yhdistää tekijöitä ympäri maailmaa viiden vuoden ajan. Sirkusteeman ohella pureudutaan suomalaiseen identiteettiin ulkosuomalaisten silmin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Runoilija Veera Antsalo ja työryhmä17.000 €Pölyfonia – runouteen ja elektroakustiseen äänitaiteeseen perustuva esityssarja

Äänitaide, Kaunokirjallisuus, Esitystaide, performanssi

Pölyfonia on runoilijan ja äänitaiteilijan/muusikon yhteistyönä toteutettava sarja äänitaide-esityksiä. Esityssarja perustuu runoilija Veera Antsalon runoteoksen Pölyn historia (Teos, 2015) tekstimateriaaliin sekä muusikko ja äänitaiteilija Alejandro Olarten live-elektroniikkaan.

Proosarunomuotoisen Pölyn historian keskeisiä ajatuksia ovat kerroksellisuus, muuntuminen, ellipsit, leviäminen, hajoaminen, prosessinomaisuus ja ajattomuus. Haluamme luoda samanlaisen hengen Pölyfoniaan. Tarkoituksemme on tutkia, miten näitä kirjallisia ideoita voi ilmaista musiikin ja äänitaiteen keinoin, ja toisaalta, miten runoutta voi käyttää materiaalina äänitaiteessa, kun lausuttua tekstiä luupataan, kerrostetaan ja prosessoidaan. Tarkoituksena on jättää tilaa myös merkitsevälle runoudelle.

Tavoitteenamme on luoda sellaista esitystaidetta, jota voi esittää niin kirjallisuusfestivaalien yhteydessä kuin äänitaiteen areenoilla. Kolmen esityksen sarjan visuaalisesta ilmeestä vastaavat graafinen suunnittelija Jenni Saari ja valokuvaaja Aura Nukari. Keho- ja ääni-ilmaisun ohjaaja Heini Nukari tuo teokseen näkökulmia kehon käyttämisestä instrumenttina. Valmistamme esitykset vuoden 2016 aikana, jolloin myös osallistumme teoshakuihin ja etsimme sopivat esiintymisareenat.

Runous on alun perin ollut vahvasti yhteydessä musiikkiin. Pölyfonia-projektissa aiomme herättää tämän yhteyden henkiin uudella tavalla: Pölyfonia tutkii runouden ja äänitaiteen vuorovaikutusta live-elektroniikkaan ja improvisaatioon perustuvassa esitystilanteessa. Tavoitteena ei ole vain äänimaiseman luominen esitettävälle runoudelle vaan runouden prosessoiminen ja käyttäminen materiaalina äänitaiteessa, sekä runoteoksen taiteellisten ideoiden toisintaminen äänitaiteen keinoin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Arte ry 25.000 €Arte ry:n ja Titanik-gallerian Paimio Sanatorium 2016 – Alvar Aallon Piirretty ikkuna -hanke

Rakennustaide, Kulttuuriperintö, kansanperinne

Sanatorium
1. An institution for the treatment of chronic diseases or for medically supervised recuperation.
2. A resort for improvement or maintenance of health, especially for convalescents.

Turkulainen taiteilijajärjestö Arte ry ja sen ylläpitämä Titanik-galleria jatkaa tilan politiikan tutkimusta ja haltuunottoa nykytaiteen keinoin. Vuonna 2016 hanke keskittyy Paimion parantolan sisä- ja ulkotiloihin tuoden tutkimuksellisia näkökulmia Alvar Aallon parantolan tiloihin ja ideologioihin. Projekti on jatkoa Titanik-gallerian vuonna 2015 alkaneeseen kaupunkitilan tutkimus- ja näyttelyhankkeeseen, jonka yhteydessä toteutettiin Turun entisessä lääninvankilassa taiteen ja vankilatilan dialogiin perustunut taidetapahtuma Valtio+.

Arte ry tuo tilallisten kohtaamisten, performanssien sekä installaatio- ja mediateosten kautta nykytaidetta Paimion parantolaan. Teokset ovat paikka- ja teemasidonnaisia ja ne toteutetaan parantolan tiloihin jälkiä jättämättä. Teosten lähtökohdissa keskitytään samoihin keskeisiin elementteihin, joita rationaalisessa rakentamisessa painotettiin: raikkaaseen ilmaan ja runsaaseen luonnonvaloon. Arkkitehtien haasteena oli suunnitella tarkkaan mitoitettu ympäristö parantumiselle. Miten sama näyttämö assosioituu nyky-yhteiskunnan hyvinvointikäsityksiin ja taiteelliseen prosessiin?

Paimio Sanatorium 2016 -hanke toteutetaan yhteistyössä Arte ry:n, Alvar Aalto säätiön, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

Suljetussa tilassa sivullisuuden, yksinäisyyden, poissaolon ja epätoivon tunteet korostuvat. Millaista on elää ja asua suljetussa yhteiskunnassa? Miten henkistä tilaa ja inhimillisyyttä aukaistaan nykytaiteen keinoin? Paimio Sanatorium 2016 kutsuu taiteilijoita mukaan toteuttamaan teoksen hyvinvoinnin merkityksestä, lähtökohdista ja edellytyksistä nyky-Suomessa. Teokset eivät jätä jälkiä fyysiseen tilaan, mutta ihmisiin ja yhteisöön sitäkin syvemmin. #parantola #kaksijakoisuus #valonheittäjä
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteilija, vaatesuunnittelija Antti Henrik Asplund 18.000 €Asplund/Pozusis: Come Back To Dark

Muotoilu, Media- ja videotaide, Esitystaide, performanssi

Come Back to Dark on tarinallinen sekä visuaalinen vuoropuhelu mielen pimeydestä kahden ikäpolven ja kulttuuritaustan välillä.

Antti Asplund on 33-vuotias suomalainen taiteilija, joka yhdistää työssään tekstejään ja käsikirjoituksiaan vaatesuunnitteluun.

Andre Pozusis on 17-vuotias venäläis-suomalainen nuori mediataiteilija, joka ohjaa ja kuvaa kokeilevaa video- sekä valokuvataidetta.

Come back to Dark on näyttelynä järjestettävä tilataideteos, jossa yhdistetään esitystaidetta mediataiteeseen sekä vaatesuunnitteluun. Teoksessa kohtaavat kaksi vastakkaista maailmaa ja ikäluokkaa. Asplundin skandinaavinen kerronta yhdistyy töissä Pozusiksen slaavilaiseen kuvitukseen.

Teos yhdistää uudella tavalla kahden eri ikäluokan ja kulttuuritaustan näkemyksen pimeydestä vuoropuheluna esitys-, media- ja tilataiteen muodossa. Teos tarjoaa yleisölle keinoja käsitellä masennusta ja ahdistusta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Elina Mirjami Autio 28.320 €Taiteellinen työskentely näyttelyiden valmistamiseksi

Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Kuvanveisto, installaatiotaide

Olen Leppäkoskella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Työskentelen kokeellisen maalaustaiteen alueella; teokseni ovat yhdistelmiä veistoksesta, maalauksesta ja installaatiosta. Vuonna 2016 tulen pitämään kaksi yksityisnäyttelyä Suomessa, sekä osallistun taidemuseon teemanäyttelyyn Saksassa.

Ensimmäinen näyttelyistä avautuu toukokuussa 2016 Taidekeskus Mältinrannassa Tampereella. Työstän näyttelyä kevään 2016. Esitän näyttelyssä veistoksellisia maalauskokonaisuuksia seinällä. Näyttelyyn tulevat suunnitteilla olevat teosideat koostuvat mm. vaijereilla toteutetuista viivastoista, sekä levymateriaaleista kootuista suurista kollaaseista.

Heinäkuussa 2016 osallistun teoksellani Pipework (2015) Lembruch Museon teemanäyttelyyn On Surface – An der Oberfläche. Näyttely on avoinna lokakuulle 2016. Installoin teokseni museotilaan itse. Esitettävä teos vaatii korjaamista, mitä olin suunnitellut tekeväni kevään 2016 aikana yksityisnäyttelyprojektieni rinnalla.

Marraskuussa 2016 pidän yksityisnäyttelyn Galleria Koneessa Hämeenlinnassa. Työstän näyttelyä kesäkuusta 2016 alkaen, heti Galleria Mältinrannan näyttelyprojektin päätyttyä. Näyttelysuunnitelmat ovat vasta aluillaan. Galleria Koneen näyttelyyn tulevat teokset tulevat jatkamaan työskentelyssäni esiintyneitä teemoja veistoksellisen maalauksen, haurastumisen, kokoamisen eleen ja materiaalikokeilujen parissa.

Rohkeus ilmenee omassa työskentelyssäni pelottomuudessa olla kokeileva. Työskentelyni on hyvin teoskohtaista. Teosteni välinen linkki tapahtuu usein ajatuksen tasolla teosten yhteneväisen ulkomuodon sijaan, mikä on merkki siitä, että uskallan vaatia paljon myös katsojalta ja haastaa tätä tulkintaan. Aiempaan työtahtiini verrattuna otin vuodelle 2016 monta näyttelyprojektia. Haluan tulevan vuoden 2016 selventävän minulle kiireisine aikatauluineen oman työtahtini mahdollisuuksia ja/tai rajoja.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Medianomi, kulttuurituottaja Heidi Backström ja työryhmä20.000 €Taidekritiikkiä ja kulttuurijournalismia edistävän ja kehittävän Taideportti-portaalin (työnimi) perustaminen


Taideportti on taidekritiikin yhteistyöhanke, jossa hyödynnetään verkon tarjoamia yhteismarkkinointimahdollisuuksia. Portaali kokoaa taidekritiikkiä, blogeja ja olemassa olevia medioita yhden sivuston alle lukijoille nykyaikaiseksi portaaliksi, joka tavoittaa uusia lukijoita ja taideyleisöjä. Taideportin alla järjestetään koulutusta ja kartoitetaan muita mahdollisia taidekritiikkiä ja taiteeseen keskittyvien verkkojulkaisujen toimintaa tukevia toimintoja.

Mukana hankkeessa ovat seuraavat julkaisut tai tahot:

Ice Hole – Live Art Journal: http://icehole.fi/ Esitystaiteen kansainvälinen verkkojulkaisu, jota kustantaa Todellisuuden tutkimuskeskus, yhteyshenkilö Pilvi Porkola
Liikekieli.com: http://liikekieli.fi/ - Tanssitaiteen verkkojulkaisu, yhteyshenkilönä Maija Karhunen
Mustekala.info: http://www.mustekala.info/ poikkitieteellinen ja –taiteellinen verkkolehti, yhteyshenkilönä Sini Moninen
Kiiltomato.net: http://www.kiiltomato.net/ - Kirjallisuuskritiikin verkkolehti. Kiiltomatoa kustantaa Lukukeskus, yhteyshenkilönä Aleksis Salusjärvi
Nuori Voima: http://www.nuorivoima.fi/lehdet/nuori+voima/, yhteyshenkilönä Maaria Ylikangas
Suomen arvostelijain liitto - SARV ry.: http://www.sarv.fi/
Ammattilaisblogisteina mm. esitystaiteilija ja –tutkija, tohtori Pilvi Porkola, taidekriitikko Maria Säkö ja esittävän taiteen tuottaja Eeva Bergroth.

Taidejournalismi on murroksessa digitalisaation myötä. Taideportti-hanke on taiteenaloja yhdistävä ja aktiivinen kulttuurijournalismin yhteisö, joka mahdollistaa dialogin taiteiden ja tekijöiden välillä ja tarjoaa elävän kanavan, joka palvelee taidekenttää laajasti. Projektin päämääränä on kannustaa taiteesta kirjoittavia ottamaan haltuun verkkoa ja sen mahdollisuuksia ja osoittaa, että verkko voi toimia aktiivisena kulttuurin ja taidepuheen levittämisen alustana.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Baltic Circle -festivaali / Q-teatteri ry 45.000 €Vaikuttamisen festivaali 2016–2018

Esitystaide, performanssi, Teatteri

Vaikuttamisen festivaali 2016–2018 on kolmevuotinen hanke, jossa Baltic Circle -festivaali tuottaa ja tutkii taiteen keinoja luoda vaikuttavuuden tiloja. Hankkeessa tarkastellaan eri vaikuttamisen ja vaikuttavuuden tasoja julkisesta mielipiteestä henkilökohtaiseen kokemukseen. Huomio on sekä rohkeiden ja radikaalien teosten tuotannoissa että niihin liittyvissä prosesseissa festivaaliorganisaatiossa. Hankkeessa työskentelee tutkija, joka tarkastelee vaikuttavuutta, sen mekanismeja ja mittareita.

Hankkeen läpi kulkee kaksi autonomista mutta toisiinsa linkittyvää kehityskulkua: diskursiiviset tapahtumat, joissa syvennytään tulevaisuuden visiointiin erilaisten verkostojen, asiantuntijatapaamisten ja ajatushautomoiden kautta sekä esitykselliset tapahtumat, joissa pyritään julkisten teosten kautta tuomaan ihmisten todellisuuteen uusia näkökulmia ja koettelemaan vaikuttamisen rajoja.

Tavoitteena on tuottaa rohkeita taideteoksia ja tapahtumia, luoda omia vaikuttavuuden mittareita, kehittää festivaaliorganisaation toimintatapoja ja ammattitaitoa, luoda yhteyksiä taidekentän ja muiden yhteiskunnan sektoreiden välille käsittelemällä ajankohtaisia poliittisia ja sosiaalisia teemoja ja työskentelemällä ko. teemojen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen kanssa sekä luoda taiteilijoille mahdollisuus muodostaa uusia, kestäviä suhteita uusien yleisöjen ja yhteisöjen kanssa.

Etsimme avoimesti, rohkeasti ja kriittisesti uudenlaisia taiteen vaikuttavuuden mittareita taiteellisista ja festivaaliorganisaation lähtökohdista. Luomme teoksia, jotka kolkuttelevat vaikuttamisen raja-aitoja. Teemme kehitysyhteistyötä Suomessa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Muusikko Joakim Berghäll 10.000 €Dialogues IV -levyn sekä dokumenttisarjan toteuttamiseen maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden kanssa

Musiikki, Elokuvataide

Dialogues IV on duettolevy- ja dokumenttiprojekti, jossa kantasuomalainen saksofonisti kohtaa kahdeksan maahanmuuttajataustaista huippumuusikkoa.

Suomessa on aivan liian rikas musiikkikulttuurien kirjo vakan alla pidettäväksi. Täällä asuu huippuluokan tekijöitä, jotka ansaitsevat tulla esiin, erityisesti nykytilanteessa, jossa maahanmuuttoa käytetään raa'an epäinhimillisesti poliittisena pelivälineenä ympäri Eurooppaa. Tarvitaan avauksia, jotka esittelevät Suomeen muuttaneita ihmisiä mahdollisimman hyvässä valossa. Dialogues IV -projektin tapauksessa valo on realistinen, sillä muusikot ovat niin hyviä, että he toimivat mitä parhaina suurlähettiläinä sekä omille kulttuureilleen että laajemmin monikulttuurisuuden puolesta.

Dialogues IV -projektissa muusikot pääsevät myös ääneen opettamalla hakijalle paitsi edustamaansa musiikkiperinnettä, myös soittimensa saloja dokumenttiprojektin muodossa. Kahdeksanosaisen dokumenttiprojektin kuvaaja ja ohjaaja on perulainen videotaiteilija Cesar Aguilar. Projektin lopputulema, levytys, julkaistaan marraskuussa 2016 Helsingissä. Videot julkaistaan pitkin vuotta 2016 Ylen FOLK-palvelussa. Tähän päättyy projektin ensimmäinen, hakemusta koskeva vaihe, jonka jälkeen on live-esiintymisten vuoro.

Vastaavanlaista projektia ei ole koskaan tehty, ja nyt sille on vallitsevan ilmapiirin vuoksi suurempi tilaus kuin koskaan. Hakijalta projektin toteuttaminen edellyttää poikkeuksellisen rohkeaa heittäytymistä tuntemattomien musiikkikulttuurien vietäväksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri Jaakko Blomberg ja työryhmä30.000 €Tarinoita ja makuja naapurista: suomalais-venäläinen tiedettä ja taidetta yhdistävä projekti, joka nostaa keskiöön tavalliset venäläiset ihmiset, heidän arkensa, ruokakulttuurinsa ja tarinansa

Kulttuuriperintö, kansanperinne, Valokuvataide

Tarinoita ja makuja naapurista on suomalais-venäläinen tiedettä ja taidetta yhdistävä hanke, joka nostaa keskiöön tavalliset venäläiset ihmiset, heidän arkensa, ruokakulttuurinsa ja tarinansa. Tätä kautta se syventää ihmisten keskinäistä ymmärrystä, laajentaa suomalaisten käsitystä Venäjästä.

Hanke toteutetaan viidessä eri kaupungissa: Pietarissa, Krasnodarissa, Kazanissa, Novosibirkissä ja Vladivostokissa. Kyseiset kaupungit on valittu mukaan maantieteellisen ja kulttuurisen moninaisuutensa vuoksi: jokainen niistä sijaitsee eri puolilla Venäjää ja edustaa omanlaista kulttuuriaan.

Kaupungissa tehdään etnografinen kenttätyö yhdestä alueesta ja sen asukkaista. Asukkaita haastatellaan heidän taustoistaan, arjestaan ja tunteistaan asuinpaikkaa kohtaan. Samalla heidät kuvataan. Haastattelujen yhteydessä asukkailta kerätään heidän suosimiaan ruokareseptejä. Tarinoista ja resepteistä valitaan molemmista mukaan 12 niiden edustavuuden ja monipuolisuuden mukaan.

Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana. Suunnittelu, alustava tutkimus sekä yhteistyökumppanien etsiminen tehdään pääosin tammi-helmikuussa. Kenttätyöt toteutetaan maalis-lokakuun aikana. Syys-marraskuussa tarinat, kuvat ja reseptit toimitetaan näytteillepanoa ja painettavaa näyttelyjulkaisua varten, joka painetaan kaksikielisenä (suomi ja venäjä). Hankkeesta syntyvä näyttely tuodaan esille paikallisten yhteistyökumppanien kanssa kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa kaupungeissa sekä eri puolilla Suomea.

Se tuo uutta valoa kohteeseen, joka Suomessa on hyvin tuntematon. Se luo uusia yhteyksiä Suomen ja Venäjän välille sekä syventää ihmisten välistä ymmärrystä. Hanke myös yhdistää rohkeasti tieteen ja taiteen sekä rikkoo kulttuurin perinteisen määritelmän rajoja. Se myös antaa arvoa mukana oleville alueille ja niiden asukkaille luoden monisuuntaisen vuorovaikutuksen, sekä houkuttelee rohkeasti rikkomalla rajoja uusia yleisöjä kulttuurin pariin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Diplomihistoriotsija, lehtori Katariina Borisova 1.200 €Karjalankielisen runokokoelman Kaksi jogii... julkaiseminen

Kaunokirjallisuus, Kulttuuriperintö, kansanperinne
kieliohjelma

Olen kirjoittanut jo 30 vuoden ajan runoja venäjäksi sen ollessa niin silloin kuin nykyäänkin Karjalan tasavallan ainoa todellinen virallinen kieli. Karjalan kielen käytön rappion seurauksena venäjän kieli näytti olevan sopiva saavuttamaan eniten huomiota itselleni. Vuodesta 2006 olen siirtynyt runoilemaan yksinomaan aunuksenkarjalaksi, sillä olen havainnut, että vain äidinkielellä voi ilmaista elämän ja varsinkin nuoruuden ja lapsuuden syviä tunnelmia.

Siirryttyäni eläkkeelle opettajan tehtävistäni 2012 minulla on ollut aikaa koota ne yhteen ja käsikirjoitus on jo valmis. Sen nimenä on Kaksi jogii..., joka viittaa kotipaikkani Aunuksenkaupungin asemaan Alavoisen ja Mägriäjoen yhtymäkohdassa.

Käsikirjoitus on ystävieni toimesta myöskin saatu painovalmiiseen muotoon ja julkaisusta puuttuu enää viimeinen kielentarkastus Petroskoin yliopistolla sekä painatus. Mahdollisuuksia saada karjalankielinen runokokoelma julkaistua kaupallisesti ei ole kielen lukijakunnan pienuuden ja vähävaraisuuden vuoksi. Karjalan tasavallan talouskriisin oloissa on myös käytännössä toivotonta saada Karjalan valtiolta rahoitusta tähän.

Teoksen runot koskettelevat Karjalan tavallisen kansan elämää ennen ja nyt. Verrattuna karjalankielisen runouden päälinjaan on kuitenkin perusmielenkiinto yksilön omassa elämässä, sen iloissa ja vaikeuksissa. Keskeisenä aiheena on ihmisten yhteys ympärillään tapahtuvaan elämään ja sen muutoksiin. Tällainen runoustyyppi on vielä ollut esillä Karjalassa vain venäjäksi, koska sen karjalaiset edustajat uskovat, että he tarvitsevat sille kansallisesti suppean sijaan "laajennetun" lukijakunnan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

BRITDOC Foundation 50.000 €Britdoc’s Impact Producers Lab and Good Pitch Europe 2016

Elokuvataide

Good Pitch connects the world’s best social justice documentary films with new allies and partners.

The live events, filmmaker workshops, impact producer labs, and online teaching resources that fall under the Good Pitch global programme are devised and delivered by the team at documentary film organisation, BRITDOC. All these activities are designed to re-enforce, to energise and to future-proof the independent filmmaker community.

The Good Pitch live event, which sits at the heart of the programme, is an exciting piece of highly choreographed public performance. Bringing the world’s best documentary filmmakers together with leading changemakers around urgent social and environmental issues, it forges new coalitions and campaigns that are good for the films and good for society.

Since 2008 we have hosted flagship events in London, New York, Washington DC, San Francisco, Toronto, Oslo and Chicago, with the model now spreading to Latin America, India, China, East Africa, Southeast Asia and Australia through the Good Pitch2 programme.

Supported by Kone Foundation and a coalition of Nordic and European partners, Good Pitch travelled to Oslo’s Opera House in Norway for the very first time in 2015. As part of the programme, we trained Nordic’s first generation of Impact Producers in picturesque Hämeenlinna in Finland.

In 2016, BRITDOC is looking to consolidate the good start we had in the Nordics by returning to Hämeenlinna from 13th-16th January to run the Impact Producers Lab and by bringing the Good Pitch Europe live event to Stockholm in May.

There is no other structured activity like the Impact Producers Lab anywhere in the world to specifically train impact producers to take film campaigns from strategy through to planning, budgeting, fundraising through to execution and evaluation – with the goal to create real, lasting social impact. Good Pitch is a unique programme that aims to create sector change – fostering a new attitude and engagement with film. Ultimately, Good Pitch aims to have a long term positive impact on culture and democracy by enabling more production and the stronger distribution of the best independent docs. The films which shape societies’ debate about our past, present and future.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija Mikael Brygger 18.000 €Visuaalisista runoista koostuvan näyttelyn työstäminen

Kaunokirjallisuus, Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Toteutan visuaalisen runouden näyttelyn. Konkreettisen, visuaalisen ja minimalistisen runouden perinteestä ammentavat teokset toteutetaan runouden ehdoilla, mutta kuvataiteen näyttelyille ominaisella tarkkuudella.

Tarkoitukseni on tutkia näyttelytilaa ja ei-digitaalista kolmiulotteista ympäristöä runouden julkaisualustana, erityisesti sarjallisuuden ja kokoelmallisuuden näkökulmasta. Näyttely suunnitellaan mukautumaan erilaisiin tiloihin kirjastoista gallerioihin. Lisäksi työskentely voi johtaa digitaaliseen sovelluksen kehittämiseen.

Runojen ja näyttelyn työstäminen ja suunnittelu tapahtuu vuonna 2016. Näyttely tai näyttelyjen sarja toteutetaan 2017.

Visuaalisilla runoilla on ollut merkittävä rooli kirjamuotoisissa teoksissani. Vuonna 2016 tapahtuva työskentely näyttelyn parissa tukeekin mielestäni parhaalla mahdollisella tavalla muuta kaunokirjallista työskentelyäni.

Avaus on mielestäni rohkea, sillä otan runouden ehdoilla haltuun tiloja, joita on totuttu ajattelemaan, lähestymään ja katsomaan kuvataiteen keinoin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Catalysti Association of Transcultural Artists ry 20.000 €Catalysti: live art events and exhibitions that foster the activity of transcultural artists in Helsinki and all over Finland


Catalysti ry is the association of transcultural artists in Finland. The idea of Catalysti is to widen Finnish cultural life, help artist of foreign origin to become a part of the Finnish art field and to strengthen the diversity and accessibility of Finnish society. In 2016 Catalysti ry will focus on organizing art events in different occasions and cities in Finland. In this way we wish to extend our network of international artists living and working in Finland. We plan the
following projects:

1. Event during the Week Against Racism, Helsinki, Lavaklubi, and in Galleria Gloria, Jyväskylä March 2016
2. Art event during Maailman Kylässä, Helsinki, May 2016
3. The Visitors ed. 3, in Cable Factory, Helsinki, June 2016
4. The Visitors ed. 4, at the Mänttä Art Festival, July/August 2016
5. Art event during Objekti Festival, in collaboration with Espoo Kunsthalle, August/September 2016
6. CatCa Catalysti café, 6 gatherings a year, to for transcultural artists in various spaces around Helsinki. Spaces range from Café’s, bookshops, art galleries, to public parks and public buildings.

In these years, when the society is confronted with a massive migration from other countries, a project supporting and promoting transcultural artists in Finland stays a bold initiative. The aim of the project is to create a network of transcultural artists beyond Helsinki, throughout all of Finland. Catalysti is keen to collaborate with art associations sharing the same purposes, and wishes to start collaborations with public art centres all over Finland.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Law Roxana Crisólogo ja työryhmä28.000 €Sivuvalo North (Pohjoinen Sivuvalo) for literary cooperation between Sivuvalo and Sámi writers and continuation of networking and multidisciplinary poetry events

Kaunokirjallisuus, Media- ja videotaide
kieliohjelma

Sivuvalo project has been working since 2013 to improve, map, and make visible the position of writers who write in non-dominant languages in Finland.

In the Sivuvalo North project Sámi poet Inger-Mari Aikio has invited Sivuvalo to cooperate with Sámi poets. The cooperation will start with a poetry tour in the Inari lake, with stops in different localities around the lake as part of the programme of Inariviikot at July 2016. Poetry readings and encounters with local people will take place around the lake. During the cruise the different poets will also discuss about each other's work and plan cooperation forms. In 2016, we will also continue networking and organizing multidisciplinary poetry events to promote collective work among artists and authors. The networking plan includes a Nordic seminar 18.3. 2016 and cooperations with other European projects with same aims.

The project challenges the language wise limited vision of what is Finnish or Nordic literature. It cooperates actively with different institutions and artists and has formed an informal but active creative community. It takes a step further even when the road seems to be closed and searches for possibilities for the impossible. The high-quality cooperations between different artists turn the difficulties of non-dominant language writers to new solutions of creating art based on literature.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

TeM, Näyttelijä Noora Dadu 13.000 €My Palestine, kiertueversio esityksestä Minun Palestiinani

Teatteri

Tein keväällä 2015 Minun Palestiinani -nimisen esityksen, jossa käsittelin sekä omaa suhdettani Palestiinaan ja Israeliin, että koko alueen historiaa ja mielentilaa laajemmin. Esitys on herättänyt kiinnostusta Suomessa ja ulkomailla. Baltic Circle -festivaali yhteistyössä Kiasma-teatterin kanssa on tilannut esityksestä 2.0-version, helposti liikkuvan, englanninkielisen, päivitetyn version. Haluan tehdä olemassa olevaan esitykseen tässä kohtaa sisällöllisiä muutoksia. Tarkoitus on myös reflektoida mennyttä esitystä sekä omaa suhdettani taiteeseen vaikuttamisen keinona, kriittisesti. Haluan kysyä katsojilta, mitä he tekevät esityksen jälkeen.

Palestiina 2.0 tulee ensi-iltaan Kiasma-teatterissa marraskuussa 2016, kiertue toteutetaan sen jälkeen, viimeistään vuonna 2017. Esitystä on pyydetty alustavasti Moskovaan, Israel-Palestiinaan, Latviaan, Norjaan ja Saksaan. Muitakin mahdollisuuksia on, ja kiertueen suunnittelussa on tarkoitus käyttää Baltic Circle -festivaalin laajaa festivaaliverkostoa.

Koska on aika valloittaa maailma. Uskon pystyväni muuttamaan muutamia palestiinalaisiin ja arabitaustaisiin liittyviä stereotypioita. Koska Suomessa on paljon ei-suomenkielisiä, joille ei ole tarjolla teatteria.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Defunensemblen kannatusyhdistys ry 20.000 €Defunensemblen taiteellinen toiminta

Musiikki

Vuodelle 2016 tässä vaiheessa suunniteltu 12 produktiota, joista osa sisältää useita konsertteja. Konsertit järjestetään Suomen lisäksi Puolassa, Saksassa, Tanskassa, Itävallassa, Italiassa, Norjassa ja Virossa.

Kausi sisältää yhteistöitä Klang-konserttisarjan, Tampere Biennalen sekä useiden ulkomaisten festivaalien kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään nykysirkusryhmä Circo Aereon, saksalaisen nykymusiikkiyhtyeen Ensemble Adapterin, pohjoismaisten nykymusiikkiyhtyeiden sekä useiden esittävien taiteilijoiden ja säveltäjien kanssa.

Lisäksi vuonna 2016 pyritään käynnistämään säveltäjille, äänitaiteilijoille ja musiikkiteknologeille suunnattu koulutuksellinen define music -projekti.

Elektroniikka soitinnuksen apuvälineenä avaa säveltäjille lähes rajattomat mahdollisuudet uusien intrumenttien sekä sointien toteutukseen. Klassisen nykymusiikin piirissä elektroakustinen musiikki on kuitenkin jäänyt Suomessa vähälle huomiolle. Defunensemble uudistaa suomalaista taidemusiikkia ennakkoluulottomasti tilaamalla uusia teoksia ja tekemällä genrerajatonta yhteistyötä elektronisen musiikin tekijöiden kanssa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

DocPoint-elokuvatapahtumat ry 30.000 €DOKKINO – valtakunnallinen lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertue ja mediakasvatushanke

Elokuvataide

DOKKINO on valtakunnallinen, DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämä lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertue ja mediakasvatushanke. Kiertueen tutustuttaa alle 16- vuotiaat katsojat luovan dokumenttielokuvan maailmaan ja ohjaa ymmärtämään dokumentaarista kerrontaa niin elokuvassa, uutisissa kuin sosiaalisen median kuvallisissa esityksissäkin. DOKKINO-kiertue sisältää kokonaisuutena dokumenttielokuvanäytökset, mediakasvatusmateriaalin ja dokumenttielokuvaverstaita koululaisille. DOKKINOssa alkaa tammikuussa 2016 kolmivuotinen kehityshanke, jonka aikana (1) paikkakuntien ja kävijöiden määrää lisätään maantieteellisen saavutettavuuden parantamiseksi, (2) uudistetaan DOKKINO-oppimateriaalit kaikkien Suomen koulujen käytettävissä olevaksi mobiiilioppimisaineistoksi, (3) toteutetaan eripuolilla Suomea Yhdessä!-dokkariverstaita, joissa koululaiset opettelevat itse dokumentaarista kerrontaa dokkareita tehden ja (4) järjestetään tammikuussa 2017 Suomi 100 -juhlanäytös, jossa em. dokumenttielokuvat esitetään. Yhdessä!-elokuvaverstaat ovat jo saaneet Suomi 100 -hankkeen virallisen ohjelmastatuksen, rahoituksesta neuvotellaan lokakuussa.

Menemme paikkakunnille, jotka eivät ole kaupallisille toimijoille kiinnostavia. Näytämme fiktion sijaan lapsille dokumenttielokuvia, yllättäen lapset sillä, miten kiinnostava elokuva-aihe todellisuus on. Haluamme olla oppimismateriaalillamme aktiivisesti mukana uusissa opettamisen ja oppimisen muodoissa. Juhlavuoden 2017 alussa, annamme korkealle profiloituneen kv-festivaalin valkokankaan lasten ja nuorten tekemille dokumenttielokuville, sillä heidän katseensa yhteiskuntaan on meistä tärkeä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteilija, Näytelmäkirjailija Johannes Ekholm 23.600 €Teatterileikki - aktiivisen vastarinnan kielioppi

Teatteri, Kaunokirjallisuus

Poliittisen ilmapiirin kiristyminen, vastakkainasettelujen lisääntyminen, leikkauspolitiikka, pakolaistilanne, “kuplautuminen”, vääjäämättömästi etenevä ilmastokriisi. Näitä ongelmia ei ratkaista näyttämöltä käsin. Mikään näyttämökuva ei voi kauheudellaan ylittää jokapäiväiseksi tulleita uutiskuvia kidutetuista tai telotetuista tai hukkuneista ihmiskehoista. Tietoa käynnissä olevista katastrofeista on liikaa, ei liian vähän. "Paskan maailman syndrooma” kuvastaa tuhokapitalismin tuottamaa mielentilaa, missä ylitietoisuus ja syyllisyyden tunne estävät toimimasta. Tätä tunnetta ei pidä enää syventää.

Siksi uskon, että progressiivinen taide ei jämähdä kriittiseen asentoon murjottamaan, vaan kurottaa muualle, mihin tahansa mistä löytyy iloa ja halua tuottavia tilanteita, jotka vapauttavat kehon lamaannuksesta, nauravat vallan nurin, kaatavat ennakkoluulojen muureja, puhaltavat lämpöä kylmettyneisiin sydämiin, kutsuvat leikkiin, antavat elämää. Minkälaista olisi teatteri, joka ei opeta, ei syyllistä, ei neuvo, ei sivistä eikä kumartele (katsojaa, kulttuuriteollisuutta, vallitsevaa järjestystä)? Haluan tehdä esityksiä, jotka eivät asetu reaktiiviseen suhteeseen sen kanssa mitä on, vaan pyrkivät aktiivisesti kohti jotain mitä ei ole, mutta voisi joskus olla. Haluan tehdä teatteria, joka opettelee jälleen leikkimään.

Tulen vuoden 2016 aikana toteuttamaan useita kirjoitusprojekteja tämän kattoteeman alla.

En pelkää rikkoa hierarkkista ajattelua, vanhojen setien kunnioitukseen perustuvaa instituutiovaltaa, ennakkoluuloja ja käytöstapoja. Haluan tehdä taidetta, joka luo uutta normatiivisuutta, säröjä todellisuuteen, avointa anti-rasistista ja queeriä käytännön politiikkaa ja elämänvoimaa antavia spektaakkeleita. Haluan taidetta, joka synnyttää katsojassaan raivoa ja kiimaa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Eloa ry 16.000 €Eloa-festivaali 2016

Musiikki, Esitystaide, performanssi, Tanssi

Elokuussa 2016 toista kertaa järjestettävä Eloa on nuorten ammattitaiteilijoiden kaupunkilainen festivaali. Festivaalin tapahtumapaikkoina toimivat Bokvillanin huvila sekä Vanhankaupungin voimalamuseo Helsingin Arabiassa. Vuonna 2016 festivaali järjestää seitsemän tapahtumaa ja työllistää 30 taiteilijaa.

Eloan ytimessä on taidemusiikki, muttei perinteisen konserttisarjan muodossa tarjoiltuna – teatteri-, tanssi- ja kuvataide sekä sosiaalisen median hyödyntäminen ovat elimellinen osa festivaalin ohjelmaa. Konserttitraditiota ravistellaan, ironisoidaan ja tilalle tuodaan uutta ja omaa.

Vuoden 2016 festivaalin sävy on yöllinen. Eloa käsittelee synkkeneviin maailmanpoliittisiin näkymiin liittyvää pelkoa ja ahdistusta. Ballet Mecaniqué ja Varjojen teatteri pohtivat, onko yksilö vain nukke historian naruissa. Nuorten säveltäjien kulutuskriittiset hipstercredot taas ylistävät päälaelleen kääntämisen voimaa. Pakoreitti todellisuudesta löytyy myös seksuaalisuudesta, Polkukonsertin hämäränhetken vaellukselta ja Puutarhasalaisuuden syreenintuoksusta.

Eloa on ponnistaa klassisen musiikin kentältä, mutta hylkää absoluuttisen musiikin tradition ja kyllästyttävät konseptit. Eloan ote on rohkea ja estoton – festivaali ei epäröi tarttua yhteiskunnallisiin teemoihin eikä pelkää alevaa, ylevän vastakohtaa. Klasaria voidaan lähestyä myös epäpyhän, likaisen ja ruman kautta. Eloa on aidosti monitaiteellinen festivaali, mistä esimerkkejä ovat kaupunkilaisten äänellä puhuva raitiovaunu Vaeltaja (2015) ja uhkaava Varjojen teatteri (2016).
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Encanto Music ry 11.260 €Encanto Festival 2016 Kauniaisissa ja Taidesalongit Helsingissä – taidelajien ja eri kulttuurien välistä yhteistyötä syvimmillään

Musiikki, Kaunokirjallisuus, Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Encanto Music ry on perustettu lisäämään kansainvälistä yhteistyötä korkeatasoisen taiteen parissa. Yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa musiikilla on tärkeä rooli, mutta erityisenä mielenkiinnon kohteena on eri taidelajien reunapinnoilla liikkuminen ja uudenlaiset konseptit ja kokeilut.

Encanto Music ry:llä on nyt hieno määrä mielenkiintoisia henkilöresursseja, aloitettuja kontakteja kotimaassa ja ulkomailla sekä kaksi konkreettista toteutuspaikkaa. Sisältöideoita (musiikki, kuvataide, luennot, kirjallisuus, taidesalongit, taiteiden välinen yhteistyö jne.) on useaksi vuodeksi. Taidelajien rajapinta tarkoittaa Encanton filosofiassa lisäksi sitä, että myös tuotanto aina kotisivusta kontakteihin nähdään olennaisena osana ilmaisua ja taideprosessia ja kokonaiselämystä.

Tämän hakemuksen työn sisältö on taiteellisten näkökulmien taiteellistuotannollinen kiteyttäminen lopputuotoksiksi sekä Encanto Festival -tapahtumasarjassa Kauniaisissa että Sinisen huvilan Taidesalongeissa. Työtiimi Suomesta on tiiviissä yhteistyössä saksalaisten kumppanien kanssa, jolloin jo lähtöasetelma takaa uudenlaisia tulokulmia. Kitka erimaalaisten taiteilijoiden samoin kuin eri taidelajien rajapinnoilla synnyttää parhaimmillaan helmiä, joiden lopullinen muoto selviää vasta työprosessin kuluessa.

Kolmivuotisen työn tuloksena pyritään vakiinnuttamaan festivaali sekä taidesalongit siten, että myös niiden rahoitusmalleihin löytyy luovia ja pitkäjänteisiä rakenteita. Kiinnostava sisältö on avainasemassa.

Encanto Festival -tapahtuman alaotsikossa kiteytyy rohkeus: Das Festival für ungewöhnliche Musikformate – epätyypillisten musiikkiformaattien festivaali tai suomalaiseen kulttuuriin soveltaen ”Elämänmakuisten konserttikokemusten festivaali". Lisäotsikko "Sanoin sen sävelin" kuvaa sanoin, sävelin, kuvin ja teatteriaspektein esitettävää kertomusta tai tunnemaailmaa, mikä on festivaalin lisäksi myös taidesalonkien sisältöytimessä. Rohkeutta on myös uusissa kansainvälisissä yhteistyöavauksissa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Esitystaiteen seura ry. 34.000 €Esitys- ja tutkimushanke Energiapolitiikka (2016)

Esitystaide, performanssi, Teatteri, Ympäristötaide

Esitystaiteen seuran Energiapolitiikka -hanke mallintaa hajautetun ja uusiutuvan lähi- ja pienenergian tuottamista fiktiivisessä lähitulevaisuudessa konkreettisen energiatuotantopalstan avulla. Hanke tarjoaa konkreettisia ratkaisuja. Haemme rahoitusta vuosien 2016-2018 aikana toteutettavan monitaiteellisen ja -tieteellisen hankkeen ensimmäisen vuoden kuluihin. Koollekutsujina ja koordinaattoreina toimivat Atro Kahiluoto, Reija Hirvikoski ja Olli Pitkänen.

Kolmivuotinen hanke koostuu kahdesta vaiheesta: 1. Hankkeen mallintaminen ja suunnittelu vuonna 2016 ja 2. Hankkeen käytännön toteutus vuosina 2017–2018.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan palstan pienoismalli, toteutetaan neljä yleisölle avointa pelitapahtumaa, joiden avulla kehitetään hankkeen tulevaisuusvisio sekä toimiva malli palstan perustamiseksi asiantuntijoiden avulla. Pelit dokumentoidaan ja ne ovat katsottavissa hankkeen verkkosivuilla. Lisäksi tulosten pohjalta kirjoitetaan yksi tutkimusartikkeli sekä 4–5 journalistista artikkelia.

Toisessa vaiheessa käynnistetään energiapalstan toiminta, jossa tuotetaan uusiutuvaa energiaa aurinkopaneelien, pientuulivoimalan ja pienimuotoisen viljelyn avulla. Toisen vaiheen aikana toteutettavien osallistavien esitysten aikana yleisö tulee palstalle talkoisiin. Heidät ottaa vastaan hankkeen esiintyjä ja palstan hoitaja, fiktiivinen henkilöhahmo, joka kertoo työnteon lomassa hankkeen aikana luotuun tulevaisuus visioon pohjaavan tarinansa. Hankeen lopuksi julkaistaan dokumenttielokuva sekä opaskirja.

Toteutamme hankkeen, koska energiapolitiikka on kaikista aiheista perustavanlaatuisin juuri nyt. Energian tuotannon ratkaisut ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä ja energiapolitiikka on yhteiskuntamme ja koko planeettamme tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa osassa. Ehdotamme uudenlaista elämäntapaa sekä tuotamme konkreettisia ratkaisumalleja tulevaisuuden energiantuotannollisiin haasteisiin, jotka johtuvat sekä ilmastonmuutoksesta että yhteiskunnan ja työelämän rakenteellisista muutoksista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Fine Arts Anna Estarriola 13.000 €Phenomenal, an exhibition of media installations, which will be shown at Forum Box (Helsinki) in February 2016

Media- ja videotaide, Kuvanveisto, installaatiotaide, Esitystaide, performanssi

The title Phenomenal refers here to the act of becoming perceptible through experience. In this exhibition, I will reflect on the performative side effects of existing and disappearing. The passage through these two definite states in life is a dramaturgical source of inspiration for the scenes presented in the exhibition. The border between life and death becomes alluring, morbid, absurd and blurry. To stage the scenes, I aim to build controversial situations, where objects, humans, extinguished animals and phenomena act as performers. They are represented with accurate crafting techniques, with the intention to create the illusion of eternity in the inanimate.

In Phenomenal, I will give shape to thoughts about the double-sided evolution of humankind, in which knowledge and stupidity are developing simultaneously. Based on the idea that humans have a great power to dramatically modify environments, but ultimately cannot avoid death, I want to fantasize about the tragedy and the beauty in the passing of time. Concepts such as ontology, hierarchy, perception and illusion are relevant here.

I will present seemingly realistic sculptures of diverse proportions. In them, I will combine detailed video, audio, electronic and mechanical work. The use of technology in all of my installations will support the performative and narrative structures embedded in them. Through a vivid used of media I aim to enhance the empirical experience of the viewer...

In addition to a precise moving image work, often included into media installations, the exhibited pieces will be manufactured using novel techniques, such as, biological model-making, 3D scanning and printing, and animatronics (field integrating anatomy, and mechanic and robotic devices, to emulate lifelike characteristics). To use these techniques effectively, I will put together a working group including top international professionals from these fields.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Euphoria Borealis 12.500 €Euphoria Borealis: 360° Filmmaking Workshop. To provide an intensive 8-day workshop on 360° Virtual Reality Filmmaking. Attracting international enthusiasts to gather in Helsinki and explore this new form of media

Elokuvataide, Media- ja videotaide

Intensive 8-day-long workshop invites young and innovative enthusiasts to explore and discover the unexplored opportunities of 360° fiction filmmaking. It will get together around 40 participants from all over globe, who are active in different fields, from directors to game developers, writers, photographers and artists.

Practically, the workshop is consisted of the participants producing
360° short fiction films; in addition, they will be put in an atmosphere where all debate and conversation about the subject is welcomed. At the end of the workshop, an open conference will be held on the experience gained from the workshop. The resulting films will be offered for showcasing to different film and art events and festivals in Finland and abroad.

The workshop will be held in Aalto Media Factory in Helsinki.

The 360° Filmmaking Workshop is the first one of its own kind. It is an open call for the development of narrative virtual reality – a new platform for media and art. International enthusiasts and professionals will gather in Helsinki to focus on defining a new way and language of storytelling. The result of their collaboration will be an innovative step in the understanding of this new medium, opening the way to exploit its pros and unleash its full capacities artistically.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Fabulous Bäckström Brothers ry 32.000 €Fabulous Bäckström Brothers -musiikkikomedian kansainväliset vientihankkeet ja uuden produktion valmistelu 2016.

Musiikki, Teatteri

The Fabulous Bäckström Brothers (FBB) toteuttaa juonellista musiikkiteatteria, joka yhdistää klassisen oopperan ja klovnerian perinteet. Pilottiproduktio toimii huoneteatteri- ja klubitiloissa sekä perinteisillä teatterilavoilla. Syyskuussa 2014 kantaesitetyllä teoksella on tähän mennessä reilut 20 ja kuluvalla syyskaudella 12 esitystä pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Vankan klassisen musiikin koulutuksen ja ammattitaidon lisäksi ryhmän jäsenet ovat opiskelleet tanssia, näyttelijäntyötä ja fyysistä komiikkaa. Teoksen ovat ohjanneet kansainvälisesti tunnetun Spymonkey-ryhmän komedian mestarit, mm. Cirque de Soleil’sta tunnetut Toby Park ja Aitor Basauri.

Yleisöpohjan laajentamiseksi musikaali versioidaan sinfoniaorkesterisovitukseksi otsikolla Big Bang Siegfried, joka kantaesitetään Hagenin kaupunginorkesterin kanssa huhtikuussa 2016. Kansainvälisen version esityskielinä limittyvät suomi, saksa, englanti ja italia, tekstitystä käytetään tukena soveltuvin osin. Orkesterisovituksista vastaa säveltäjä Jonne Valtonen. Elokuussa alkuperäisversio esitellään Edinburghin Fringe -teatterifestivaalilla, joka on maailman suurin esittävän taiteen osto- ja myyntitapahtuma.

Vuoden 2016 uusi hanke on Jouluevankeliumia ja erityisesti Händelin Messias -oratoriota yllättävistä näkökulmista ruotiva, monesti palkitun brittikoomikko Patrick Barlow’n teos Messias, josta tehdään sovitus klassisen musiikin osuutta kasvattaen. Näyttämöilmaisu yhdistelee klovneriaa, mimiikkaa ja oopperaa.

FBB uudistaa suomalaista musiikkiteatteria lähtökohtaisesti myös vientiin sopivaksi. Ohjaajaksi ja valmentajaksi on valittu kansainväliset fyysisen komedian huiput. Näyttämöilmaisu tavoittelee oopperan alkulähteitä, anarkistista kansan viihdettä, jossa toteutuu klassisen musiikin tarkkuus ja klovnerian julkeus, musiikki hyödyntää genrejä oopperasta Abbaan. Ryhmä tekee rohkeaa ja aloitteellista kansainvälistä yhteistyötä, YouTuben tuomia yhteydenottoja on jo Ruotsista, USAsta ja Saksasta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin maisteri, säveltäjä Markus Fagerudd 14.160 €Silvia und ich -kamarioopperan säveltäminen

Musiikki

Tarkoituksenani on säveltää kamariooppera Silvia und ich, jonka libreton ovat kirjoittaneet Eppu Nuotio ja Tiina Brännare. Teos on kahdelle sopraanolle (Kirsi Tiihonen, Riikka Hakola), miesäänelle (Arttu Kataja) ja kamariensemblelle. Musiikin säveltäminen alkaa kesäkuussa 2016 ja teos valmistuu toukokuussa 2017. Ohjauksesta vastaa Kurt Nuotio. Kantaesitys tapahtuu Turun kamarioopperafestivaalilla lokakuussa 2017.

Projekti sai sytykkeensä Riikka Hakolasta ja Kirsi Tiihosesta, joiden äänille teos erityisesti sävelletään. Pienoisooppera nojaa ikiaikaiseen kuningasnäytelmäperinteeseen. Libretto kertoo kahden kuningattaren, Silvian ja Elisabethin kohtaamisesta ja illasta suljettujen ovien takana, hetkenä, jona kruunut nostetaan pois päätä painamasta ja muodollisuuden ja opittujen käytöstapojen takaa paljastuukin ihminen. Silvia und ich perkaa Euroopan kuningashuoneet ja kuninkaalliset, se on kertomus siitä, mitä valta tekee ja miltä siitä luopuminen tuntuu. Ooppera pohtii tragiikan ja komiikan keinoin vallan ja kuninkaallisuuden absurdiutta, kyseenalaistaa valtakuvioita ja riisuu naamiot.

Silvia und ich -kamarioopperan libretto uudistaa rohkeasti oopperan naisrooleja. Teksti on groteski, mahdoton ja hulvaton, ja se purkaa ennakkoluulottomasti erilaisia naisrooleihin liittyviä stereotypioita. Libretto tarjoaa säveltäjälle lukemattomia ja herkullisia mahdollisuuksia rikkoa rajoja ja laajentaa musiikillista ilmaisua uusiin ja kokeellisiin suuntiin. Tavoitteena on luoda räjäyttävää uutta oopperaa, jonka teksti ja musiikki saavat kuulijan ihmettelemään, hämmentymään ja oivaltamaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

MA Modernities (English literature) John Fail ja työryhmä56.640 €Experimental trans-disciplinary laboratory: a toolkit for building culture. A location for events, workshops, and innovative interactions that defy traditional cultural forms


In January 2016 we aim to open a new space in Helsinki dedicated to experimental culture production. This space will not be just a venue for cultural events, nor a studio for artists or musicians, nor a residency programme; it will, instead, function more abstractly as a toolkit for the creation of dynamic forms of expression and exploration. The space, which does not yet have a name or a location, will deliberately avoid the common patterns of culture venues and artist associations, instead building flexibility and reinvention into the charter.

The project is helmed by John W. Fail and Agnieszka Pokrywka, who were recently the director’s of Pixelache Festival. Post-festival, we have determined that our next project must be a longer-lasting atmosphere than a one-week festival, but should continue to build on the elements of the festival we feel were most successful: the unorthodox interventions, the combinations of cultural sub-channels, and the sense of openness and direct communication.

We intend to operate from a physical location that can have multiple purposes and functions, ideally nearby the Herttoniemi area or somewhere further away from the traditional ‘cultural centres’ of the city. The space will first and foremost be an environment for the construction of new cultural forms; programming will emphasise more imaginative concepts that stretch across populations and disciplines. We will participate in international initiatives begun in our past work.

This project will operate from an inside-out philosophy; rather than seeing our resources as the physical elements of the space (rooms, equipment, etc.), it will be built around the mental architecture: the experiences, networks, and possibilities of the people who utilise it. We will refuse exhibitions, concerts and other formats of presentation that do not directly involve attendees in the creation of culture. It will not only be a space for participation, but for empowered engagement.

This project will operate from an inside-out philosophy; rather than seeing our resources as the physical elements of the space (rooms, equipment, etc.), it will be built around the mental architecture: the experiences, networks, and possibilities of the people who utilise it. We will refuse exhibitions, concerts and other formats of presentation that do not directly involve attendees in the creation of culture. It will not only be a space for participation, but for empowered engagement.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Flame Jazz ry 10.000 €Flame Jazz -konserttisarjan kansainvälistyminen

Musiikki
jatkoapuraha

Flame Jazz ry toimii neljättä vuotta järjestäen korkeatasoista säännöllistä konserttitoimintaa Turun alueella. Toimintaa on rakennettu taiteellisesti ja tuotannollisesti tinkimättömällä tavalla pienistä vuosibudjeteista huolimatta. Flame Jazz on toimintansa myötä ottanut suunnannäyttäjän roolin säännöllisen jazzkonserttitoiminnan järjestäjänä sekä maan parhaiden jazzmuusikoiden työllistäjänä. Konserttisarjan ensisijainen tavoite on saada jazzmusiikki taiteenlajina voimaan hyvin kotimaassa. Neljän toimintavuoden jälkeen Flame Jazzin keskeiseksi tavoitteeksi määriteltiin kansainvälistyminen. Flame Jazz haluaa auttaa viemään suomijazzia maailmalle, ja tämän tavoitteen täyttämiseksi tarvitaan vientiaspektin rinnalle myös tuontia. Puhdas kulttuurivienti jazzalalla, joka ei ole juurikaan markkinavetoinen, ei ole käytännössä mahdollista. Tehokas tapa viedä suomalaista musiikkia maailmalle on kommunikoida aktiivisesti kansainvälisellä kentällä ja tehdä artistivaihtoa ulkomaalaisten toimijoiden kanssa. Tuonti on siis oleellinen osa vientiä.

Flame Jazz tuo vuosien 2015–2017 aikana 24 kansainvälistä artistia konsertoimaan Suomeen ja luo näin kontakteja tärkeisiin kansainvälisiin toimijoihin. Yhteistyössä suomalaisten agentuurien kanssa viemme suomalaisartisteja konsertoimaan lähinnä eurooppalaisille estradeille. Flame Jazz toimii aktiivisena kenttätoimijana ja suunnannäyttäjänä suomijazzin kansainvälistymisessä.

Flame Jazz on alallaan poikkeuksellinen toimija jazzmuusikoiden työllistäjänä sekä uuden jazzkulttuurin luojana perinteitä unohtamatta. Konserttisarjan korkea taiteellinen taso on kaiken toiminnan kulmakivenä. Suomijazz on maailmalla vielä suhteellisen tuntematon käsite. Flame Jazz haluaa edistää suomalaisten artistien kansainvälistymistä strategianaan artistivaihto ulkomaisten agentuurien ja tapahtumien kanssa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Flow ry 20.000 €Monitaiteellisen, immersiivisen, paikkasidonnaisen teoksen toteuttaminen Oulussa

Tanssi, Äänitaide, Kuvanveisto, installaatiotaide

Taiteilijaprofessori-tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunula jatkaa immersiivisten, paikkasidonnaisten teosten sarjaa Oulussa vuonna 2016. Hän toteuttaa monitaiteellisen työryhmän kanssa esityksen, joka sijoittuu joko Intiön vanhaan vesitorniin ja sen lähellä sijaitseviin rakennuksiin entisellä kasarmialueella tai Toppilan sataman väylänasemalle. Rakennusten soveltuvuutta teoksen toteutusta varten arvioidaan parasta aikaa. Yli-Maunula ottaa huomioon valitun esityspaikan historian, jonka päälle työryhmä luo fiktiivisen kerroksen niin visuaalisesti kuin "tarinallisesti" kuten aiemmassa Sahasaareen sijoittuneessa teoksessaan Varjakka (2014).

Esitys on kiertokävely eri rakennuksissa tai yhden rakennuksen eri huoneissa ja kerroksissa. Yleisö astuu teoksen maailmaan sisälle, pääsee interaktioon esiintyjien kanssa ja vaikuttaa omilla valinnoillaan henkilökohtaisen esityskokemuksensa syntyyn.

Työryhmään kuuluvat Yli-Maunulan lisäksi apulaisohjaaja Milla Virtanen, äänisuunnittelija-säveltäjä Anssi Laiho, animaatiotaiteilija Leevi Lehtinen, valosuunnittelija Jukka Huitila, puvustaja-lavastaja Heidi Kesti ja hänen assistenttinsa sekä tekstin kirjoittaja Essi Kummu. Virtasen ja Yli-Maunulan lisäksi teoksessa on 5 tanssijaa.

Teos on tulossa ensi-iltaan syyskaudella 2016.

Immersiiviset, paikkasidonnaiset teokset upottavat katsojan syvälle esityskokemukseen. Teokseen syntyy intiimi suhde ja tämä liikuttaa katsojan tunteita voimakkaasti. Poikkeuksellisten esitystilojen oma historia luo esitykselle myös oman syväkerroksensa. Monitaiteellisuus, moniaistisuus, osallistavuus ja elämyksellisyys ovat tulevalle teokselle tunnusomaisia piirteitä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Käsikirjoittaja-ohjaaja, tait. maisteri, hum.tiet. kandidaatti Jan Forsström 14.160 €Suuri karhu sekä Sopimus -elokuvien ennakkovalmistelu ja käsikirjoittaminen

Elokuvataide

Valmistelen parhaillaan toisen pitkän elokuvan ohjaustani, Suurta karhua.
Toivomme aloittavamme kuvaukset loppukesästä 2016. Pääosaan on lupautunut Laura Birn, kahden muun pääosan näyttelijöitä etsitään parhaillaan Venäjältä Elokuvasäätiön myöntämän kehittelytuen turvin.

Osin päällekkäin Suure karhun kanssa jatkan Sopimus -elokuvan käsikirjoittamista. Kyseinen hanke on elänyt jo useamman vuoden, ja toivon pystyväni toteuttamaan sen Suuren karhun jälkeen.

Kumpikin projekti on taiteellisesti kunnianhimoinen art house -elokuva. Valtavia katsojalukuja ei tavoitella, mutta kylläkin laadukkaita sisältöjä, keskustelun herättämistä ja toivottavasti kansainvälistä näkyvyyttä.

Kumpikin elokuva sisältää vahvan Venäjä-yhteyden: kummassakin toinen päähenkilö on venäläinen, ja Sopimus sisältää myös Venäjällä kuvattavan jakson. Venäjä-yhteyden vuoksi Suuri karhu osallistuu parhaillaan EAVE:n organisoimaan B'EST -workshopiin Pietarissa ja Tallinnassa, joissa pyritään tukemaan yhteistyötä länsi- ja itäeurooppalaisten tuotantoyhtiöiden välille.

Päämääräni on tehdä taiteellisesti korkeatasoista, kansainvälisestikin menestyvää art house -elokuvaa, jollaisia Suomesta ei ole aivan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta tullut. Suuri karhu ja Sopimus ovat molemmat aiheiltaan yleismaailmallisia. Kummassakin on kielenä suomen lisäksi myös englanti ja venäjä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist David Frankovich 18.880 €Becoming-Unicorn – multi-part artistic research project centred around the theme of bisexual invisibility, with the aim of developing a unique approach to queering performance practice

Esitystaide, performanssi, Kuvanveisto, installaatiotaide

Becoming-Unicorn is the title I have given to my overarching artistic research project for the year 2016. This project encompasses a number of smaller interrelated projects that I have planned throughout the year. Each one feeds into and develops the larger research project, which concerned with the theme of bisexual invisibility, using this as the basis for developing a unique approach to queering performance art practice.

Plans for 2016:

Invisibility Cloak Project at the Saari Residency (Mynämäki, Finland)

Mirror-Verses and The Invisible Man Development of and presentation of new work at the Rhubarb Festival (Toronto, Canada)

Always Be(come) a Unicorn Performance at the Images Festival (Toronto, Canada)

Mustarinda Residency (Hyrynsalmi, Finland)

Performance at Mountain: Standard Time Performative Arts Festival (Calgary, Canada) or 7a*11d International Performance Art Festival (Toronto, Canada)

The theme is bold and timely. Bisexuality is often overlooked or erased, but from this marginal position it offers a lens for rethinking queer identity, which is especially relevant as LGBT issues enter the mainstream. The proposed work is formally bold, working at the interstices of theatre and performance art traditions and pushing boundaries of contemporary performance practice. The research plan is bold and ambitious, encompassing many smaller projects across both Finland and Canada.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Associate degree (stage direction) Leda Garina 30.000 €Eva's Ribs: A human rights festival of documentary social theatre, cinematic and street art projects, dedicated to gender issues, in particular – gender discrimination and violence towards women


Eva’s Ribs is the first Russian festival of documentary, social theatre, cinematic and street art, dedicated to feminism and human rights, conducted in cooperation with Finnish and Russian artists and experts.

The main points of the project are the following. First, the project will contribute to establishing and development of feminist art groups in different Russian regions, Finland, Ukraine, Belarus, which, in their turn, will outreach people outside of artistic environment, who will share their stories and concerns relating to gender issues such as domestic violence. To support such groups we will organize in St.Petersburg a training (January and February 2016), during which the participants will learn how to establish and maintain feminist growth groups and art-therapy groups; receive trainings on documentary social theatre, and on creating of cinematic and street art projects. Several months after the training we will hold the feminist Eva's Ribs festival (June 2016), where the art groups will present their theatre plays, videos etc. they have created. Our project will also contribute to changing of the media discourse considering the gender issues via creating newsworthy events.

We are applying funding from Kone, because we would benefit greatly of learning about the Finnish expertise on promoting gender equality and sharing ideas and producing new materials, art and knowledge on gender equality and feminism together.

Russian society is still rather traditional, so it is always bold to speak out about such tabooed topics as rape, domestic violence and misogyny. It is also hard to find any donor, willing to contribute to the artistic project dealing with these topics. Besides, our project involves working with non-professional artists and their professional training, which is also quite challenging. Moreover, it has a vast territorial and multicultural coverage.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

MA in Art Theory, Criticism and Management Anastasia Gavrilova-Hamel 22.000 €Barents Bird Festival, Finnish Sector: The general purpose of this project is the representation of the Finnish contemporary art scene at the Barents Bird Festival 2016 in Murmansk, Russia


Barents Bird Festival follows the tradition of annual spring international cultural event called previously The Nordic Days in Murmansk. Its main goal is to wind up the culture crossing experiences and joint projects by Russian, Norwegian and Finnish artists. The focus of the festival programme is on the specificities of the regional arts. The Finnish program is done for the first time by our group.

The Finnish sector of the festival is promoting a variety of contemporary artists from Finland and the ones working in Finland. The program consists of following blocks: performing arts, visual arts, music, discussions and social events.The program underlines the importance of possibility for amateurs and art professional to communicate and cooperate between each other.

The working dates of the festival are 7–18 of April.

Due to recent political incidents cultural, social and economical Russian-Finnish relations have weakened. Yet it is even more topical now to support the correlations between the artists of Nordics. Our project uses a manifold approach aiming to show the best of Finnish contemporary art and social phenomenon and provoke the interaction between Finnish, Norwegian and Russian contemporary societies and cultures.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of arts Evgenia Golant 28.320 €Winter War A project is about people who have experienced the immigration from lost area in eastern Finland (Koivisto area) after war with Soviet Union, its about the trauma of loosing home

Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Yhteisötaide, Kuvanveisto, installaatiotaide

A year ago I participated in Rauma Baltic Biennale. I started a project there which became interesting for me and I want to work further on it: the histories of people who experienced the forced migration from Karelia and the following dislocation and rerooting.

In Rauma I met wonderful women, Laila and Aila. They are neighbours and friends and both of them had to leave their homes during the Winter War. Aila was 6 and Leila 10 years old. They shared with me the stories about their lives before they had to leave their homes in Karelia, about the day they had to run from their homes because of the Soviet occupation, about their lives in the new place, about their pain when they came back to see their homes in Karelia later, after the war. Laila and Aila showed me photos and things which they managed to bring from Karelia.

I want to meet more people with a similar experience, to collect more stories, to work on project further, to think, to find (invent) an special art language for this project. I don’t want to make just paintings.

Unfortunately theme of war and occupation is actual now. That is why I think the work about the Winter War is even more important now than it was before. Soviet Union occupied Finland in 1939 and now Russia is again an occupant.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Liinu Grönlund ja työryhmä14.160 €Pitkän dokumenttielokuvan In a Box käsikirjoituksen kehittely

Elokuvataide

In a Box on futuristinen luontoelokuva. Elokuvassa käsitellään eläinten poistamista luonnollisesta elinympäristöstään ja sitä, kuinka elämää voidaan ylläpitää keinotekoisesti lasiseinien sisällä. Lasilaatikkoon päätyy pieni eläin ja elokuvan edetessä vahvistuu ajatus siitä, että lähiaikoina sinne päätyy koko metsä ja lopulta myös ihminen.

Vielä muutama vuosikymmen sitten ongelmana oli, kuinka saada metsänhakkuu loppumaan tai kaivoksen jätevedet puhdistettua. Nyt kuitenkin ympäristökatastrofi on kollektiivinen tila, jossa kaikki maapallon lajit elävät jokapäiväistä elämäänsä. Tuhoa voidaan pyrkiä minimoimaan, mutta sitä ei enää pystytä pysäyttämään.

Eräänlaisena ihmiskunnan nerouden huipentumana pidetään kykyä herättää henkiin kadonneita lajeja ja luoda maailma uudelleen. Ihminen on oppinut tarpeeksi genetiikasta ja evoluutiosta, mutta käykö aika sittenkin vähiin?

Futuristinen dokumenttielokuvamme tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen ja tarkkailee sitä yllättävästä näkökulmasta kertoen tarinan pienimpien ja jonkun mielestä vähäpätöistenkin eläinten – matelijoiden, sammakoiden ja kalojen – kautta. Elokuvassamme yhdistyvät tutkijoiden näkemykset ja tieteen saavutukset ihmisten henkilökohtaiseen luontosuhteeseen. Elokuva piirtää kuvaa tulevaisuuden maailmasta, jossa ei ole pelkkää tuhoa, vaan myös elämän säilyttämisen ja arvostamisen mahdollisuus.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Arts in Acting Sami Henrik Haapala ja työryhmä21.582 €Teatteria ja pelisuunnittelua luonnonympäristössä yhdistävän teoksen Oikea Terveyskeskus toteuttamiseen

Teatteri, Esitystaide, performanssi, Ympäristötaide

Teos yhdistää uuden teatteritaiteen, taiteellisen tutkimuksen ja esityksen, jonka hyöty on määriteltävissä tieteellisillä mittareilla. Samalla teos kyseenalaistaa itse mitattavuuden taiteen merkityksen mittarina. Tähän se pyrkii terveyden käsitteen perinpohjaisen purkamisen kautta. Työskentelymetodeissaan teos yhdistää teatteria ja pelisuunnittelua luonnonympäristössä. Työryhmä koostuu suomalaisista, virolaisista ja englantilaisista taiteilijoista, terveysalan ammattilaisista ja tutkijoista. Teosta työstetään viidessä työpajassa 2015–2016 ja se huipentuu esityksiin kaupunkiluonnossa 2016.

Teoksessa on hyvin rajattu katsojamäärä, jonka kautta teos pyrkii tavallista katsojakokemusta syvemmälle, ja myös syventää tavanomaisia kokemuksellisia esityksiä monialaisen tutkimuksen keinoin. Tämä asettaa teoksen marginaaliin. Teos yhdistää taidetta ja tiedettä kansainvälisessä työryhmässä. Teos toteuttaa lisäksi ns. upottavan (immersiivisen) teatterin metodeita ja pelisuunnittelua esittävässä taiteessa, mikä on toistaiseksi hyvin vähän tunnettua Suomessa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT, yliopistonlehtori, kirjailija, kriitikko Vesa Haapala ja työryhmä10.100 €Runouskritiikki kaikille. Kritiikki pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen HelMet-verkkoon -hanke

Kaunokirjallisuus, Kirjasto-, arkisto- ja museotyö

Perinteinen, suurelle yleisölle suunnattu runouskritiikki on vähenemässä lehdistä.

Runouskritiikki kaikille -hanke tuo kirjallisuuspuheen verkkoon, ilmaiseksi saataville ja paikkaan, josta kirjallisuuden ystävät sen löytävät.

Hanke toteutetaan runouskriitikoiden ja pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen yhteistyönä vuonna 2016 HelMet-verkossa, johon kirjallisuudentutkija ja kriitikko Vesa Haapala kirjoittaa 12 kritiikkiartikkelia ensi vuonna ilmestyvistä runoteoksista. Kritiikeissä arvioidaan ja taustoitetaan runouden nykysuuntauksia sekä opetetaan runouden lukemista.

Viiteen kritiikkiin saadaan uusi perspektiivi, kun mukaan tulevat Penjami Lehto, Teemu Manninen, Tommi Melender, Anna Tomi ja Maaria Ylikangas. Nämä nuoret mutta meritoituneet kriitikot jatkavat kukin yhden arvioidun teoksen tarkastelua omasta näkökulmastaan. Näin saadaan aikaan konkreettista kritiikkiin odotettua dialogia.

Kritiikkien pohjalta järjestetään pääkaupunkiseudun kirjastoissa viisi asiantuntijatilaisuutta (kukin 90 min), joissa taustoitetaan nykyrunouden ilmiöitä ja keskustellaan runouden keinoista. Tällä tavoin vahvistuu hankkeessa tärkeä pedagoginen ulottuvuus. HelMet-kirjastot videoivat kirjastovierailut. Videot ladataan verkkoon yleisölle, jolloin yhä useampi vastaanottaja pääsee nauttimaan kirjallisuuskeskustelusta.

Yleisöön suuntautuvaa vuorovaikutusta lisätään HelMet-verkon Facebook-kommentoinnin avulla. Hankkeen viestinnästä vastaa HelMet-päätoimittaja Iina Soininen.

Antaa kirjallisuuskritiikille kasvot, kommunikoi nykyaikaisesti ja monitahoisesti yleisön kanssa tärkeästä ja elinvoimaisesta kirjallisuudenlajista sekä sisältää merkittäviä yleissivistyksellisiä ulottuvuuksia. Vastaa perinteisen kirjallisuuskritiikin aseman muuttumiseen ja luo uusia, moninäkökulmaisia tapoja tehdä kritiikkiä. Asettaa kritiikin painotukset avoimeksi keskustelulle sekä arvostaa tärkeitä kirjallisia marginaaleja ja kritiikin yhteisöllisyyttä. Vahvistaa kirjastojen toimintaa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Corinna Helenelund 14.160 €Taiteellinen työskentely ja näyttelyn järjestäminen

Kuvanveisto, installaatiotaide

Päämääränä on kuvanveistoinstallaatio Sinnessä, Helsingissä, joulukuussa 2016. Projekti lähtee ajatuksista siitä, miten voimme rakentaa dynaamisempia fyysisiä ja henkisiä rakenteita, jotka voisivat liikkua ja hengittää elämän ja ympäristön virtojen ja kriisien mukaan.

Jatkan materialähtöistä työskentelytapaani. Kuvanveisto ja installaatio ovat minulle luontevia kieliä, joissa voin aina uudestaan eksyä, löytää yllättäviä polkuja ja ajatella muilla ruumiinosilla kuin aivoilla. Haluan sukeltaa syvemmin materiaan ja käyttää raaka-aineita ja käsityötä filosofisena lähtökohtana. Prosessin kautta haluan oppia sekä menneestä että tulevaisuudesta, mm. nomadisesta ja maanpohjaisesta arkkitehtuurista. Haluan oppia kehräämään lankaa kasviskuiduista, kutoa veistoksia ja rakennelmia ja rakentaa mullalla, mutta myös keittää bio-muoveja ja etsiä uusia kierrätystapoja ja pitkäjänteisempiä teollisia materiaaleja.

Työskentelen kohti installaatiota, jossa kävijä voisi konkreettisesti levätä veistosmaisemassa ja ladata energiaa ja joka samalla toimisi lavasteena ja välineenä esim. kokeelliselle kuvanveistopunttisalille, työpajoille tai keskusteluille.

Kiireisessä elämänrytmissämme, jossa medikalisoimme yhä laajemman alueen tunne-elämästä, on tärkeää luoda tilaa elämän monikerroksisuudelle, kriiseille, kontemplaatiolle, parantumiselle ja pitkäjänteisemmille perspektiiveille. Taide voi toimia vapaa-alueena, jossa ristiriitaiset ajatukset ja tunteet voivat kuplia vierekkäin, ja jossa voimme levätä tuntemattomassa ja käsittämättömässä ilman vaatimuksia nopeista tuloksista tai analyysistä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry 18.000 €Visualisointi ja ohjaus osana vanhan musiikin konserttielämystä

Musiikki, Kuvanveisto, installaatiotaide, Esitystaide, performanssi

Hankkeessa yhdistetään Helsingin Barokkiorkesterin Vanhan musiikin sarjan keskiaika-, renessanssi- ja barokkimusiikin konsertteihin ohjausta, visualisointeja ja erilaisia installaatioita.

Helsingin Barokkiorkesteri järjestää menestyksekästä Vanhan musiikin sarjaa Helsingin Musiikkitalossa nyt viidettä kautta. Sarjassa pidetään 8–9 konserttia kaudessa ja niissä esiintyvät Helsingin Barokkiorkesterin eri kokoonpanojen lisäksi kotimaiset ja kansainväliset solistit ja vanhan musiikin ensemblet. Sarja on ainoa säännöllinen suomalainen vanhan musiikin talvisarja ja siksi tärkeä ikkuna suomalaisyleisölle vanhan musiikin Euroopassa hyvin aktiiviseen sceneen.

Helsingin Musiikkitalon erilaiset konserttitilat ja tekniset mahdollisuudet tekevät mahdolliseksi myös sykähdyttävien visualisointien, ohjauksen ja suurienkin installaatioitten rakentamisen osaksi konserttielämystä. Tässä hankkeessa visualisti-taiteilija, ohjaaja Kristiina Helin suunnittelee, rakentaa ja toteuttaa ohjauksen ja visualisoinnit yhteensä kuuteen vanhan musiikin konserttiin ja kolmeen erilaiseen konserttitilaan. Viimeinen näistä konserteista on puolinäyttämöllinen barokkiooppera, yli 200 vuotta unohduksissa ollut Leopold Koželuchin Kustaa Vaasa.

Vaikka taiteidenvälisyydestä ja eri taidelajien yhdistämisestä puhutaan paljon, sitä tehdään vähän järjestelmällisesti. Klassisen musiikin esitys on aina yleisölle myös visuaalinen elämys ja sellaisena usein valitettavan tylsä. Hanke yhdistää vanhan musiikin ja modernin kuvataiteen/ohjausnäkemyksen mielenkiintoiseksi konserttielämykseksi. Kristiina Helin on omaperäinen ja kiitetty ohjaaja ja visualisoija.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Helsinki Poetry Connection RY 5.000 €Suomalaisen lavarunouden audiovisuaalinen taltiointi

Media- ja videotaide, Kaunokirjallisuus, Kulttuuriperintö, kansanperinne

Projektin tarkoituksena on kerätä suomalaisten ja Suomessa esiintyvien lavarunoilijoiden runoja, esityksiä sekä henkilökuvia videolle sekä lisätä lavarunouden näkyvyyttä Suomessa sähköisen median kautta. Projektin pilottihanke toteutettiin kesällä 2015, jonka aikana kuvattiin ja julkaistiin Youtubessa 14 videota, joissa esiintyivät mm. runoilijat Aura Nurmi, Dxxxa D ja Harri Hertell. Kaikki videot ovat nähtävissä osoitteessa http://hauerwaas.blogspot.fi/2015/05/videotaltioinnit.html

Projekti on pitkäkestoinen, sillä sen tehtävä on myös seurata lavarunouden kehittymistä pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä tämä on ainoa suomalaista lavarunoutta videolle tallentava systemaattinen projekti.

Lavarunous on Suomessa tuore, monimuotoinen, ja elinvoimainen taiteenala, jonka suosio kasvaa koko maassa. Erityisesti lavarunoudesta ovat kiinnostuneet nuoret, jotka ovat sitä kautta löytäneet tavan ilmaista itseään. Projekti antaa suomalaisille, ja erityisesti suomalaisille nuorille mahdollisuuden hahmottaa omaa kulttuuriaan, vahvistaa suomalaisen lavarunouden kehitystä kansainvälisesti korkeammalle tasolle, sekä tuo tavan jakaa maailmankuvaa poikkeuksellisella tavalla toisille.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

MA Fine Art, visual artist Minna Henriksson-Boynik 45.000 €Art Workers Coalition: The Night Schoolers. Self-organized platform to build transversal alliances between fields connected to precarious immaterial labour in arts, research and beyond. Chapter 1: reworking the way we work


During the past decade we have witnessed a strong neoliberal takeover of the public institutions, among them art and education. The need for art workers to come together and get organized is an urgency for the development of strategies that could push towards improving labour conditions, achieving new forms of welfare, and warranties for the minimum standards of payment. A problem that not only affects cognitive and immaterial workers, but also other forms of intangible and ‘out-of-scene’ labour.

Thinking to reassess why do we work the way we work?, the Art Workers Coalition proposes The Night Schoolers, a self-organized school with an extended education program open for anyone interested to learn and reflect about alternative models of organization, legal and else than legal recognitions, basic property rights, workers’ rights, the possibilities in claiming and defending them, and for intersecting good practices in the field. The school is also a form of collectivizing, and experimenting on equalising forms of practice. There group operates by a rotation of responsibilities of the school activities as well as earnings, in close relation between the collective and individual needs.

In other words, the project aims at reworking work. The Night Schoolers does not have its own space, but parasites in existing institutions. We propose the Kamari-space of Kone Foundation to host the school during its first inauguration year focused on the theme reworking the way we work.

The Night Schoolers is an initiative that aims to build on interdisciplinary coalitions and opening accessible, free of charge, non-hierarchical spaces/moments for learning and sharing that could lead us to healthier models of production that aim for non-capitalist transformations. It seeks to build transversal alliances between fields connected to precarious immaterial labour in arts, research and beyond.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Runoilija, kulttuurituottaja (AMK) Harri Hertell 28.320 €Neljännen runokokoelman kirjoittaminen

Kaunokirjallisuus

Tuleva kirjani tulee käsittelemään kattavasti suomalaista yhteiskuntaa heijastellen sitä erilaisten helsinkiläisten henkilöhahmojen kautta. Mitä ajattelee isännöitsijä, joka haluaa äänekkäät tilaisuudet pois Töölöstä? Miksi Hurstin leipäjono ahdistaa asukkaita Hesarilla? Mitä pieni koululaispoika ajattelee kävellessään Herttoniemessä koulusta kotiin? Miksi pakolaisnuorukaisella on älypuhelin ja siistit vaatteet? Mitä perussuomalainen tuumailee hakiessaan perjantaipizzaansa pitkänlinjan yksityisyrittäjältä, joka sattuu olemaan maahanmuuttaja?

Kirjoitettuani kaksi luontolyriikkaa sisältävää runokokoelmaa, joista toinen on vielä julkaisematta, on nyt aikomuksenani suunnistaa uudella tavalla yhteiskunnallisen runouden pariin, takaisin kaupunkiympäristöön. Tulen kirjoittamaan runokokoelman, jossa pohditaan suomalaisen yhteiskunnan asenneilmapiiriä ja aikamme ilmiöitä yksilöiden ajatusten kautta keskittyen erityisesti pääkaupunkiseudun eri kaupunginosien asukkaiden tuntemuksiin. Tarkoituksenani on kirjoittaa kokoelma, jonka jokainen osio käsittelee eri henkilöhahmon mielenmaisemaa ja sitä kautta avaa arvoja, joita maassamme, sekä erityisesti pääkaupungissamme, parhaillaan vallitsee.

Kirjassa tulen esittelemään useita toisistaan poikkeavia henkilöhahmoja, jotka tulevat kaikki erilaisista yhteiskuntaluokista ja taustoista. Kokoelmassa tuon runomuodossa esille suomalaisen yhteiskunnan kipupisteitä koomisinekin piirteineen.

Tämän kaltaista yhteiskunnallista kaupunkiympäristöön sijoittuvaa runokokoelmaa ei ole aiemmin Suomessa kirjoitettu. Tarkoituksenani on kirjoittaa runokirja, joka on ajankohtainen, mutta myös samalla ajaton. Pyrin rohkeasti tutkimaan ja tallentamaan ajallemme luonteenomaisia piirteitä siten, että runoihin tarttuu myös jotakin perusinhimillistä, joka ei katoa vaikka hallitukset vaihtuisivatkin tai henkinen ilmapiiri Suomessa muuttuisi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

HIAP ry 40.000 €Frontiers in Retreat – Multidisciplinary approaches to ecology in contemporary art

Ympäristötaide, Media- ja videotaide, Yhteisötaide
jatkoapuraha

Frontiers in Retreat -hanke tuo yhteen Euroopan reuna-alueiden taiteilijaresidenssiohjelmia seitsemässä eri maassa ja käsittelee globaaleja ekologisia kysymyksiä paikkalähtöisesti nykytaiteen keinoin. Viisivuotista hanketta koordinoi HIAP ry. EU:n kulttuuriohjelman tuella.

Aikaamme leimaavat ekologiset haasteet ovat kompleksisia ja yhteiskuntien toimintarakenteita kokonaisvaltaisesti läpäiseviä. Niiden ymmärtäminen edellyttää uudenlaisia, monialaisia lähestymistapoja. Hankkeessa eurooppalaiset residenssiohjelmat muodostavat tätä tarkoitusta varten verkoston taiteelliselle tutkimukselle, monialaiselle tiedontuotannolle ja kriittiselle keskustelulle.

25 kansainvälistä taiteilijaa työskentelee tutkimus- ja tuotantoresidensseissä eri tavoin rajaseuduiksi määrittyvissä residenssikohteissa, joiden ympäristöt toimivat lähtökohtina ekologisten ja sosiaalisten muutosten tarkastelulle. Taiteilijat liikkuvat residenssikeskusten välillä, työskentelevät paikallisyhteisöjen kanssa, välittävät tietoa erilaisten asiantuntijuuksien välillä hautomo-tyyppisissä seminaareissa sekä kehittävät ja esittävät prosessien myötä syntyviä uusia taideteoksia.

Residenssikeskuksissa hankkeen aikana toteutettavat näyttelyt ja keskustelutilaisuudet avaavat taiteilijoiden prosesseja erilaisille yleisöille. Tutkimusprosessit ja hautomoissa käydyt dialogit dokumentoidaan verkkopohjaiseen arkistoon ja residenssien tulokset kootaan lopuksi hankkeen yhteiseen julkaisuun.

Hankkeessa tarkastellaan ekologisia kysymyksiä nykytaiteen keinoin erityisissä kohteissa Euroopan reuna-alueilla. Hanke mahdollistaa taiteilijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden pitkäjänteisen yhteistyön dialogissa paikallisyhteisöjen kanssa. Se luo kansallisvaltioiden, taiteen ja tieteen väliset rajat ylittäviä lähestymistapoja ekologisten haasteiden kohtaamiseen ja nostaa esille globaalisti merkittäviä kysymyksiä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM/Taiteen kandidaatti Elina Hirvonen 28.320 €Romaanin kirjoittaminen Hussein Al Taeen,Irakista Suomeen pakolaisena tulleen, nyt rauhaa Irakiin rakentavan miehen tarinoiden pohjalta.

Kaunokirjallisuus

Romaanin kirjoittaminen Hussein Al Taeen ,Irakista Suomeen pakolaisena tulleen, nyt rauhaa Irakiin rakentavan miehen tarinoiden pohjalta

Haen apurahaa kirjoittaakseni kaunokirjallisen teoksen Hussein Al Taeen, Suomeen lapsena Irakin pakolaisena tulleen, nyt CMI:llä Irak-asiantuntijana työskentelevän miehen tarinoiden pohjalta. Al Taee lähestyi minua eilen illalla ja kertoi toiveestaan antaa oma ja perheensä tarina kaunokirjallisen teoksen lähteeksi. Ajatus innosti minua heti sekä kaunokirjallisena haasteena, että mahdollisuutena tuoda suomalaiseen kirjallisuuteen maailma ja tarinoita, joista täällä ei ole aikaisemmin kirjoitettu.

Al Taeen isä oli Irakissa oppositiojohtaja, joka istui pitkiä aikoja Abu Graibin vankilassa. Lapsena orvoksi jäänyt, kouluttamaton äiti kulki vankilassa toisessa kainalossaan vauva, toisessa kaasupullo, jolla hän keitti ruokaa vangeille.

Romaani olisi itsenäinen kaunokirjallinen teos, joka perustuisi tarkkaan näiden ihmisten tarinoille. Romaani tapahtuisi tämän hetken Suomessa ja Irakissa, sekä 70-ja 80-lukujen Irakissa. Romaanin toinen päähenkilö olisi Suomessa menestynyt, pakolaistaustainen mies, joka juuri nyt työskentelee rakentaakseen synnyinseudulleen rauhaa, mutta joka kantaa mukanaan pakolaisuudesta johtuvaa irrallisuuden kokemusta ja lapsuuden kokemusten taakkaa. Toinen päähenkilö olisi miehen äiti, nainen, joka menetti vanhempansa lapsena ja joka siitä asti on joutunut selviytymään yksin mahdottomissa olosuhteissa, joka nyt uneksii siitä, että hänen lapsensa löytäisivät onnen, jota hän itse ei voinut saada.

Romaani, joka perustuu suoraan yhä elossa olevien ihmisten tarjoamaan dokumentaariseen aineistoon näiden ihmisten toiveesta, olisi suomalaisessa kaunokirjallisuudessa uudenlainen avaus. Rohkeaksi avauksen tekee aihe: juuri nyt, kun pakolaiskriisi tuntuu koko yhteiskunnassa, olisi tärkeää saada mukaan pakolaisuutta ja konflikteja käsittelevä kaunokirjallinen ääni. Romaanin osia julkaistaan netissä yleisölle jo ennen kokonaisuuden valmistumista, mahdollisesti taustoittavien tekstien kanssa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Vapaa kirjoittaja Koko Hubara 18.880 €Suomalaista rodullistettua feminismiä käsittelevä, henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tutkivaan journalismiin perustuva esseekokoelma

Kaunokirjallisuus, Kulttuuriperintö, kansanperinne

Ruskeat tytöt -esseekokoelman tarkoitus on syventää samannimisessä A-lehtien lily.fi-portaalissa julkaistavan, nopeasti suureen suosion saavuttaneen blogin käynnistämää keskustelua siitä, kuka saa olla suomalainen (nainen), miltä rasismi tuntuu ja mitä se on, sekä mitä on suomalainen, rodullistettu feminismi.

Teos koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen käsittelee identiteetin muodostamista silloin kun se ei ole itsestäänselvyys. Toinen osa pyrkii määrittelemään suomalaisuutta niin, että sinne mahtuisivat kaikki, jotka itsensä suomalaisiksi kokevat, ja kolmannessa osassa piirretään suuntaviivoja sille, mitä suomalainen, rodullistettu feminismi voisi olla.

Teoksen tekstit perustuvat blogiteksteihin, mutta ovat näistä joko merkittävästi laajennettuja versioita tai kokonaan irrallisia, itsenäisiä, täysin uusia tekstejä.

Ruskeat tytöt -blogia on luettu sen ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana, syyskuuhun 2015 mennessä, yli 298 000 kertaa (= sessiota, google analytics). Blogin Facebook-sivulla on 2330 seuraajaa, ja Twitterissäkin 1279 henkilöä. Kirjasta on tehty kustannussopimus Liken kanssa 6/2015.

Suomessa ei ole koskaan aiemmin kirjoitettu suomalaista rodullistettua feminismiä käsittelevää teosta. Me emme oikeastaan tiedä oikeastaan mitään koko ilmiöstä, vaikka hiljaista ja suullista tietoa alkaa olla jo paljon. Ruskeat tytöt -esseekokoelman on tarkoitus olla ensimmäinen erityisesti ruskeille suomalaistytöille kohdennettu ikioma kirja, mutta samalla se osallistuu laajempaan keskusteluun suomalaisesta rodullisuudesta, sukupuolesta ja rasismista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri, Kuvataiteen maisteri Miina Hujala ja työryhmä34.220 €Kuratoriaalisen työskentelymallin toteuttaminen osana Alkovin toimintaa – vuoden 2016 kohteena Pietarin taidetoimijat


Taiteen parissa toimijat ovat yhä enenemissä määrin irrottautuneet vakiintuneilta paikoiltaan ja muokkaavat toiminnan, keskustelun ja yhteistyön ympäristöä. Haluamme tarkastella tätä liikehdintää ja miettiä taiteellisen toiminnan tulevaisuutta. Tätä varten aloitamme kuraattoripohjaisen yhteistyön keskeisenä osana Alkovin (näyteikkunagalleriatila Helsingissä) toimintaa.

Kutsumme vuosittain kuratoriaalisen toimijan osaksi tiimiämme. Kuratoriaalinen toimija voi olla taiteilija, kuraattori, tutkija, kriitikko, ryhmä tai yksilö – rooli on liukuva, sopimuksenvarainen ja määriteltävissä oleva positio. Keskeistä on osallistuminen yhdessä kanssamme ohjelman luomiseen, niistä käytäviin keskusteluihin ja myös kriittiseen tarkasteluun osana toimintaa itseään. Haluamme antaa näkyvyyttä tälle vuorovaikutukselle, sen puitteille, muodolle, tavoitteille ja ongelmille. Otamme vuosittain eräänlaiseksi yhteistyön avaajaksi jonkun alueen tai kohteen. Haluamme tarkkailla erilaisia paikallisia konteksteja; niiden kytköksiä, erityisyyksiä, rajoituksia ja mieltymyksiä. Kansainvälisyys sijaitsee myös "rajojemme" sisäpuolella, mutta usein se tulee esiin rinnastuksien kautta.

Vuonna 2016 tarkastelemme nykyvenäjää ja Pietarin taidekenttää. Oppaanamme ja yhteistyökumppaninamme toimii Andrey Shabanov, jonka esitystila Lokal Library Window yhdistyy Alkovin muotoon tilana. Tutustumalla nykytaiteen tekijöihin Pietarissa tarkastelemme niitä eroja ja yhtäläisyyksiä, joita "paikallisuudet" pitävät sisällään.

Haluamme resurssoida tuntuvasti aineetonta työtä. Yksityisenä taidetoimijaparina ja pienen ruohonjuuritason organisaation pyörittäjinä kykymme reagoida nopeasti muutoksiin ja toteuttaa hankkeita läheisessä keskustelevassa ja kollegiaalisessa vuorovaikutuksessa antaa meille tilaa ehdottaa dynaamisempia ja kestävämpiä toimintatapoja suomalaiselle taiteen esittämisen kentälle.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Iiris Härmä 32.400 €Ennakkotutkimus, käsikirjoitus ja ennakkokuvauksia dokumenttielokuvaan, joka tutkii moraalikäsityksiämme suhteessa tekoälyyn

Elokuvataide

Apurahan tarkoituksena on tehdä ennakkotutkimus, käsikirjoitus ja ennakkokuvauksia dokumenttielokuvaan, joka tutkii moraalikäsityksiämme ja lisää tietoisuuden tasoa tekoälyyn liittyvissä moraalifilosofissa kysymyksissä. Elokuvan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ihmiskunnan ja tieteentekijöiden vastuusta suhteessa tekoälyn kehittämiseen ja sen sovelluksiin. Elokuva toimii välittäjänä luoden kuvan ihmisten odotuksista ja peloista suhteessa teknologian uusiin mahdollisuuksiin, ja siten sen tavoitteena on myös herättää keskustelua siitä, miten eettiset ja moraaliset arvot tulisi ottaa huomioon uuden teknologian kehittämiseen liittyvässä poliittisessa päätöksenteossa.

Ennakkovalmisteluprosessin aikana ohjaaja tutkii, käsikirjoittaa ja luo materiaalin, jolla projektia voidaan esitellä suomalaisille ja kansainvälisille rahoittajille. Tarkoituksena on luoda kansainvälisesti kiinnostava elokuva, jossa kuullaan huippututkijoiden ja tavallisten ihmisten käsityksiä tekoälyn kehittymisestä ja sen moraalisesta ulottuvuudesta. Dokumenttielokuvan rahoitusfoorumit, joilla tätä projektia pyritään esittelemään ovat vuoden 2016 loppupuolella.

Tekoälyn tutkijat ovat huolissaan siitä, että tekoälyn mukanaan tuomiin muutoksiin ja vaaroihin ei osata varautua ajoissa, sillä kehityksen nopeutta ei oikein ymmärretä täysin. Elokuva on keino kertoa laajalle yleisölle ymmärrettävästi siitä, mitä tiedeyhteisö jo tietää. Demokraattisessa yhteiskunnassa meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Liittyykö tekoälyn moraalisiin ja eettisiin ulottuvuuksiin jotain sellaista, mihin meidän nyt pitäisi reagoida ja yrittää vaikuttaa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Is This Art! Oy 10.000 €Bättre Folk -festivaalin kirjallisuusohjelman kehittäminen

Kaunokirjallisuus, Musiikki

Bättre Folk -festivaali on poikkitaiteellinen tapahtuma, jossa yhdistyy uudella tavalla musiikki ja kirjallisuus. Bättre Folk järjestetään seuraavan kerran 1-3.7.2016 Hailuodon Marjaniemessä.

Vaihtoehtimusiikkifestivaalina 2012 alkunsa saanut Bättre Folk on muuttunut vuosittain kulttuurifestivaalin suuntaan esittäen ohjelmistossaan mm. valokuvataidetta, runoutta, kokeellista lastenmusiikkia sekä nyt myös kirjallisuutta.

Tulevina vuosina kirjallisuusohjelman osuutta ohjelmassa kasvatetaan entisestään ja kirjallisuus nousee festivaalin pääteemaksi musiikin ohella. Festivaalille Hailuodon Marjaniemeen nousee kaksi lavaa, joista toisella esitetään elävää musiikkia ja toisella kirjallisuusesityksiä. Kirjallisuusesitykset koostuvat kirjailijoiden poikkitaiteellisista yhdessä toisten kirjailijoiden sekä muusikoiden kanssa festivaalille varta vasten toteutettavista uniikeista esityksistä. Lisäksi festivaalilla järjestetään työpajoja ja esityksiä, joihin myös yleisö voi osallistua, sekä pystytetään Pop Up -kirjakauppa.

Festivaalilla tulee esiintymään kymmenkunta kirjailijaa viikonlopun aikana, yksin, yhdessä sekä yhteistyössä musiikintekijöiden kanssa.

Festivaalin konsepti on ainutlaatuinen Suomessa ja kirjallisuusohjelma esimerkki siitä, että myös korkeatasoinen kulttuuri kiinnostaa festivaaliyleisöä. Bättre Folk on pystynyt luomaan oikeasti erilaisen ja kiinnostavan vaihtoehdon suomalaiselle festivaalikentälle ja osoittanut, että myös laadukkaasti kuratoitu, omaperäinen ja kotimaisten taiteilijoiden varaan rakennettu kulttuuritapahtuma voi menestyä ja rikastuttaa alueellisesti tapahtumapaikkana toimivaa harvaanasuttua Hailuotoa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija (AMK), valokuvataiteen kandidaatti (BA) Noora Isoeskeli 18.880 €Järjestän yksityisnäyttelyn Ruotsissa ja työstän näyttelyn teoksista paperijulkaisua

Valokuvataide

Tarkoituksena on työskennellä teossarjan Your Gaze Is a Loaded Gun kanssa, valmistella ja toteuttaa sarjasta yksityisnäyttely Ruotsissa Ytan Internationalissa ja aloittaa kuvasarjan taittaminen paperijulkaisuksi. Tutkin todellisuutta vieraantumisen, keinotekoisuuden, uudelleenrakentamisen, muistin ja assosiaation avulla. Suurin osa teoksistani käsittelee luontoa (luonnollista, ei-ihmisen tekemää) ja sen pohjalta luotuja veistoksia tai performatiivisia installaatioita, artefakteja, jotka on tallennettu valokuvaamalla itsenäisiksi teoksiksi. Toiset teoksista ovat viittauksia oman kulttuuriperimäni muistiin, taidehistoriaan, kulttuuriin. Viittaukset ovat hienovaraisia rekonstruktioita historiasta.

Tulevan kokonaisuuden nimi, Your Gaze is a Loaded Gun, viittaa siihen, kuinka katse (mieli) ei ole koskaan puhdas, vaan kuormittunut henkilökohtaisella historialla ja todellisuuskäsityksellämme. Todellisuutemme rakentuu ideoiden, uskomusten, toiveiden ja pelkojemme kautta. Kannamme mukanamme kuvia menneisyydestä ja niiden pohjalta syntyneitä visioita tulevaisuudesta. Pyrin kuvieni avulla ohjaamaan katsomiskokemusta haluamaani suuntaan. Lähtökohtani on oman mieleni toimintamekanismit, joiden avulla pyrin tekemään yksityisestä yleistä ja asettamaan nähdyn ja siitä tehdyn tulkinnan kyseenalaiseksi ja muuttuvaksi rakenteeksi.

Rohkean avauksen projektistani tekee sen mahdollisuus tuoda näkyväksi, että nopeasti tehdyt tulkinnat siitä, mitä nähdään, saattavat olla vääriä tai muuttuvia. Tämä mahdollistaa ajattelumme uudelleenarvioimisen ja kyseenalaistamisen. Jotta todellisuutta olisi mahdollisuus muuttaa, on ensin havaittava se rakennelmaksi, eikä niinkään muuttumattomaksi kokonaisuudeksi. Teossarjani työt viittaavat ihmisen vieraantumiseen luonnosta, joka on aiheena, luonnon tilan huomioon ottaen, ajankohtainen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteiden maisteri Sonja Jokiniemi ja työryhmä5.900 €RRRRR-esitysprojektin ja tekstiilikirjateoksen valmistaminen. Työ pohjautuu skitsofreenisten rakenteiden tutkimiseen koreografisina karttoina yhteiskunnan, virtuaalitodellisuuden ja yksilön suhteisiin

Tanssi, Esitystaide, performanssi, Animaatio

Teoksen teema pohjautuu skitsofreenisten rakenteiden tutkimiseen intiimistä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Työ keskittyy nykyobjekteihin ja niihin muodostamiimme fetisseihin ja addiktiivisiin suhteisiin, moninaisiin virtuaalisiin ja konkreettisiin todellisuuksiin, paikattomuuteen, kehottomuuteen, kummituksenomaiseen välimaastossa olemiseen, ei-kehollistettuihin sanoihin, intiimeihin sekä kapitalistisiin fantasioihin. Työ on sooloteos, jossa videokuva, piirretyt hahmot, MacBook, iPhone, selfie stick ja ihmishahmo muodostavat kollaasimaisen, sekaisan todellisuuden. Tämän lisäksi rakennamme tekstiilitaiteilijan kanssa visuaalisen teoksen kankaista ja piirroksista, joihin hahmottelemme psykologisten maisemien kuviointia.

Teoksen referensseinä toimivat F. Quattarin Capitalism and schizophrenia, G. Batesonin Steps to an Ecology of the mind, Erin Manningin kirjallisuus sekä Art brut -estetiikka.

Työ on jatketta Alvila-kodissa tekemässäni työskentelyssä nousseisiin ajatuksiin yhteiskunnan ja sairauden suhteesta.

RRRRR-esitysprojekti tulee ensi-iltaan Sveitsissä helmikuussa 2016 demomaisena/work-in-progress-esittelynä. Työskentely jatkuu maalis-huhtikuussa ja tähtää Suomen ensi-iltaesityksiin Kiasma-teatterissa toukokuussa 2016. Teosta tukee belgialainen STUK-taidekeskus, joka tarjoaa residenssin teoksen kehittämiseen sekä ohjelmoi sen kaudella 2016–2017. Teos on mahdollisesti tulossa esitettäväksi myös Arsenic-teatteriin Lausanneen.

Projekti pohjaa marginaalisen aihepiirin ja rakenteiden tutkimiseen tuoden näkyväksi maailmamme skitsofreenisuuden. Haluan luoda työn, joka ei representoi aihetta, mutta ehdottaa sellaisia rakenteellisia, visuaalisia ja koreografisia kuvioita, jotka tuovat näkyviksi harhaiset ja sekaisat suhteet objektien, ihmisen ja immateriaalisen ympäristön välillä. Työni pidempi linja on pohjannut marginaalisiin kielisysteemeihin ja ei-neurotyyppisiin tapoihin hahmottaa maailmaa. RRRRR on jatkoa tälle tielle.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

DNSEP (kuvataide, Ranska) Elina Juopperi 28.320 €Tutkiminen ja työskentely

Kuvanveisto, installaatiotaide, Media- ja videotaide, Valokuvataide

Tutkin ja syvennyn yhteiskunnan epäkohtiin, taitoksiin ja jatkumoihin, niin ihmisen ja hänen luontosuhteensa kuin ihmisen ja perityn kulttuurisuhteen, parissa. Etsin vaiettuja tai heikosti kuuluvia asioita, asioita, joiden tarkastelu ja esiintuominen voi avata uusia näkökantoja, keskustelua tai ainakin lisätä tietoisuutta; perimmäinen tarkoitus on herättää pohtimaan.

Anon uusien ideoiden ja aiheiden etsimiseen, siihen vaiheeseen, jolloin tutkimme. Työni ovat olleet yhteiskunnallisia. Yhä useammat apuraha-anomukset ohjeistetaan hanke- tai projektikohtaisiksi, tämä jättää etsivän ja luonnostelevan vaiheen ulkopuolelleen. Ikään kuin ainoastaan konkreettinen toiminta, valmiiksi ajateltu, tulosta varmasti tuottava olisi arvokasta työskentelyä. Pidän tätä anomusta statementtinä tilanteesta: luova työ tarvitsee tilaa ja aikaa ajatella, lorvimista. Jos taiteesta tehdään palvelumuotoilua, jos tuetaan vain jo aikataulutettuja hankkeita, jos rahaa saavat vain jo valmiiksi ajatellut näyttelyt, niin koska ja miten aika ajatteluun rahoitetaan? Siis se perustyö, joka tapahtuu ennen kuin työstä tulee projekti.

On poikkeuksellista tänä päivänä jakaa rahaa perustutkimiseen: tutkimiseen, joka ei ole edennyt hankevaiheeseen, joka ei välittömästi tuota konkreettista tuotosta ja jonka tulos on epävarma. On rohkeaa jakaa rahaa ajalle, jolloin vain ajatellaan. Lopettaa asioiden byrokratisoiminen, vakuuksien vaatiminen, luottaa koulutukseen, uraan ja ihmiseen: näiden yhteisvaikutuksesta, kun jaatte aikaa ajatella, syntyy lähes aina konkreettista, toisinaan yllättävää, joskus jopa loistavaa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Metallitaiteilija (fil.yo, kultaseppä) Jouni Jäppinen 14.160 €Loviisan kansainvälisen taiteilijaresidenssin toiminnan kehittämiseen


Loviisan vierasateljeen tarkoitus on seuraavien kolmen vuoden aikana kehittää ja pureutua rohkeasti nykytaiteen kontekstissa kaikkein uusimpiin taiteen ilmiöihin ja uusiin ilmaisumuotoihin suunnittelemalla ja tukemalla nykytaiteen produktioita sekä kehittää taiteilijoiden, tieteenalojen toimijoiden ja paikallisten asukkaiden välistä yhteistoimintaa residenssikontekstissa kutsumalla vieraiksi alan huipputaiteilijoita maailmalta.

Tarkoitus on kehittää uudenlaisia yhteisötaiteen muotoja, joissa myös kaupunkilaiset voisivat olla osallisina. Samalla pyrkimys on tukea maamme lähialueiden ja erityisesti virolaisia vähävaraisia ja lahjakkaita nuoria taiteilijanalkuja yhteistyössä Moosten MOKS-residenssin ja erityisesti suunnitteluvaiheessa olevan Haapsalun sairaalaresidenssin kanssa.

Uutena yhteistyötahona on myös Loviisaan perustettu nykytaiteen yhdistys Loviisa Contemporary ry, jonka jäseninä on maamme eturivin nuoren polven taiteilijoita, kirjailijoita ja säveltäjiä.

Edellä mainittuja tavoitteita edistääksemme Loviisan vierasateljee muuttaa uusiin ja paremmin toimintaan soveltuviin tiloihin Almin kulttuuritaloon kuluvan vuoden joulukuun aikana ja jatkaa toimintaa uusissa tiloissa 1.1.2016 alkaen.

Yhteisön integroiminen tehokkaammin residenssitoimintaan, sekä tutkijoiden ja taiteilijoiden kohtaaminen edellyttää kaikilta osallisilta tavanomaista enemmän rohkeutta ja valmiuksia. Myös Viron Haapsaluun kehitteillä olevan taiteilijaresidenssin kehittäminen yhteistyössä sairaalan kanssa on avaus, joka laajentaa taiteilijaresidenssitoiminnan tavanomaista kontekstia palvelemaan rohkeammin erityisryhmiä. Loviisan vierasateljee toimii Haapsalun hankkeen asiantuntijana.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Jättömaa ry 20.000 €Jättömaa-festivaalin järjestäminen Kouvolassa 2016

Yhteisötaide

Jättömaa on Kouvolassa vuodesta 2010 lähtien järjestetty monitaiteellinen kulttuurifestivaali. Tapahtuman ohjelmisto koostuu muun muassa musiikki-, teatteri-, mediataide-, performanssi- ja tanssiesityksistä. Pääsymaksuton ja ikärajaton tapahtuma järjestetään ensi vuonna 15.–17.7.

Vuoden 2016 teemana on liikkuva ihminen ja yhteisöllisyys. Mukana on edellisten vuosien tapaan musiikkiesityksiä mutta painopisteenä on liikkuva ihminen tilassa, luonnossa, kehossa. Tapahtumaan kutsutaan esiintymään performanssi- ja tanssitaiteilijoita. Suurin osa esityksistä tapahtuu yleisön keskellä, luonnon ja sääilmiöiden armoilla. Esiintyjät, luonto ja yleisö luovat yhdessä kokonaistaideteoksen, jonka lopullinen muoto määräytyy tapahtumahetkellä. Jättömaalla on myös lapsille suunnattua ohjelmaa, esitysten sekä erilaisten työpajojen muodossa. Aikuisille tarjotaan myös yhteisöllistä, osallistavaa toimintaa työpajan muodossa.

Jättömaa- festivaalin tavoitteena on tarjota ihmisille uudenlainen tapa kohdata taidetta sekä tutustuttaa yleisö valtavirrasta poikkeaviin taidemuotoihin. Jättömaa-festivaali on jo nyt yksi Suomen tunnetuimmista uuden musiikin, nykytaiteen ja undergroundtaiteen tapahtumista. Festivaali pyrkii madaltamaan kynnyksiä taidetapahtumiin osallistumiseen sekä tarjoamaan kaikille mahdollisuuden päästä osaksi kulttuurista lompakon paksuudesta huolimatta.

Festivaalin myötä kaupungin joutomaa muuttuu kulttuurikeitaaksi. Matalan kynnyksen tapahtuma häivyttää rajoja esiintyjien ja yleisön väliltä ja luo yhteisöllistä henkeä. Esiintyjiksi valikoituu korkean profiilin ammattilaisia sekä nuoria nousevia kykyjä. Ympäröivä luonto inspiroi esiintyjiä ja yleisöä kokonaisvaltaiseen festivaalikokemukseen. Taistelu ihmisen, taiteen ja hyvinvoinnin taloudellista tavoitteellisuutta vastaan on rohkeaa ja merkityksellistä esimerkkiä tuleville sukupolville.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kaaos Company / Dance Ability Finland ry 18.880 €Pond – tanssiteos vedessä ja veden äärellä

Tanssi, Esitystaide, performanssi, Äänitaide

Pond (suomeksi Lampi) on tanssiteos vedessä ja veden äärellä. Tuomme Helsingin keskustasta bussilastillisen ihmisiä Hotelli Korpilammelle (Espoo) kylpemään ja viettämään iltapäivää kanssamme. Tuomme yleisön saunomaan, peseytymään, uimaan, kellumaan ja sukeltamaan kanssamme. Teos on matka kotoa, iltapäivä kylpylässä ja luonnon lammella, ateriointia, yhdessä ja yksinoloa veden äärellä ja paluu takaisin kotiin muistutettuna veden olevaisuudesta kaikessa.

Pond on konsepti, kokonaisvaltainen elämys tanssitaiteen, veden ja luonnon äärelle. Teos on koreografi ja esitystaiteilija Maija Mustosen ja helsinkiläisen integroidun tanssiryhmän Kaaos Companyn yhteistuotanto. Teoksessa on mukana neljä tanssijaa ja kaksi koreografia, joiden suhde veteen, vedessä liikkumiseen ja omaan kehoon on hyvin erilainen.

Teoksen suunnittelutyö on aloitettu keväällä 2015. Pond-esitykset ovat Hotelli Korpilammella lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Loppuvuonna työryhmä evaluoi teoksen tuotantoa ja tekee suunnitelmat jatkotyöskentelylle.

Pond tuo yhteiseen kylpyyn monenlaiset vartalomme, niihin merkityt muistiot elämistämme, ja huuhtelee rajojamme. Vesi on voimakas kinesteettisen empatian välittäjä. Pond antaa lempeyden ja euforian hetken arjen keskelle. Se on feminiinisten voimien ylistystä, jumalattaruutemme paljastumista. Me olemme täynnä veden tietoa. Voimme yhdessä sukeltaa päissämme muhivien muistojemme taa maailman pulssiin sekä solujemme syntymään ja kuolemaan. Voimme antaa vedelle mahdollisuuden kantaa itseään.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Arkkitehti Martti Kalliala 7.720 €Mustarinda-Zikkurat -hankkeen arkkitehtisuunnittelu

Rakennustaide, Ympäristötaide, Yhteisötaide

Mustarinda Zikkurat on hanke jossa toteutetaan n. 200 m2:n uudisrakennus Mustarinda-seuran residenssikeskuksen yhteyteen Kainuun Hyrynsalmelle. Mustarinda-seura tutkii ekologisuuden teemoja taiteen, filosofian, talousteorian ja uusien käytäntöjen muodossa. Zikkurat -hanke saattaa tämän tutkimuksen yhteen arkkitehtuurin ja rakennuksen kannatteleman kuratoriaalisen ohjelman kautta.

Rakennus toteutetaan äärimmäistä ekologisuutta vaalien, mutta ekologisen rakentamisen esteettisiä kliseitä karttaen. Rakennus on energiaomavarainen; sen lämmityksessä sovelletaan ns. Jean Pain -kompostijärjestelmää.

Toimin projektin arkkitehtinä ja koordinoin suunnittelukokonaisuutta. Yhteistyökumppaneina toimivat mm. DI Markku Tahkokorpi, hyrynsalmelainen hirsirakentamisspesialisti Mairi Rohmer ja niinikään paikallinen kuvataitelija Ilkka Väätti. Lisäksi hankkeeseen palkataan paikallinen pääsuunnittelija.

Projektin suunnittelu on alkanut keväällä 2015, omalta osaltani omarahoitteisena. Suunnittelutyö on tarkoitus saattaa päätökseen talven 2015–16 aikana, ja aloittaa rakennustyö kesällä 2016.

Nyt haettava apuraha toimii osaltaan hankkeen omarahoituksena EU:lta / Kainuun Ely-keskukselta haettavalle rahoitukselle. Elävä Kainuu EU-leader toimiston edustajien kanssa, projekti on todettu toteuttamiskelpoiseksi ja tärkeäksi Kainuun kulttuuri- ja matkailusektorin kehittämisen kannalta.

Hanke on kansainvälisessäkin mittakaavassa ainutlaatuinen ekologista rakentamista, kuvataidetta, uusia kuraatoriaalisia käytäntöjä, taideteoriaa, energiafilosofiaa ja omaehtoista kokeilukulttuuria yhdistävä kokonaisuus. Projektissa toteuttava rakennus on sekä uus-arkaaisen energiaomavaraisen julkisen rakennuksen prototyyppi, sekä merkittävä alusta ekologisia teemoja käsittelevälle taiteelle vuosikymmeniksi eteenpäin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija AMK Jari Kallio ja työryhmä18.000 €Bridge Over Troubled Water -teoskokonaisuus (osat 1–3)

Media- ja videotaide, Kuvanveisto, installaatiotaide, Esitystaide, performanssi

Bridge Over Troubled Water (BOTW) on teoskokonaisuus, joka koostuu liikkuvasta kuvasta, esineinstallaatiosta ja esityksestä. BOTW on taiteilija Jaakko Pallasvuon ja performanssiduo MSL:n (Jari Kallio & Antti Jussila) yhteinen projekti.

Bridge Over Troubled Water alkoi halusta tutkia folk-duo Simon & Garfunkelin esteettistä maisemaa ja romanttista jännitettä. Prosessin myötä teos kuitenkin laajeni: Simon & Garfunkel muuttuivat aikamatkustajiksi, jotka tutkivat ilmastonmuutoksen alkulähteitä ja lopullisia seurauksia.

Huomasimme, että 60-luvun lopun folk-kulttuurin ajattelu on meille todellisuuspakoa, tapa olla olematta aikamme poliittisten ja ekologisten kriisien äärellä. Nyt olemme kiinnostuneita ajattelemaan erityisesti ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamaa psykologisia oireilua Simon & Garfunkelin luoman maiseman ja henkilömytologian kautta. 60-luvun folk-revivaliin liittyi haave paluusta johonkin luonnollisempaan, autenttisempaan hetkeen. Tunnistamme tämän haaveen itsessämme, ja haluamme sekä juhlistaa sitä, että törmäyttää sen ilmastotutkimuksen maalaamaan kuvaan katastrofaalisesta tulevaisuudesta.

Teoskokonaisuus koostuu 1) videosta, jonka kuvaukset alkoivat kesällä 2015 Suomessa Turussa, ja jatkuvat Jäämeren rannalla sekä Afrikassa (Nairobi) talvella 2015–2016, 2) Simon & Garfunkelin ruumiita kuvaavista silikoniveistoksista osana laajempaa maisemallista installaatiota ja 3) esityksestä, jossa elävät kehot kokoavat ja aktivoivat veistos- ja videoelementit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Teoskokonaisuus tarkastelee ilmastonmuutosta erityisesti sen psykologisten vaikutusten kautta. Haluamme teoskokonaisuudessamme kuvitella mahdottomia, haluttavia tulevaisuuksia, linkittää ne menneisyyden kautta nykyisyyteen, ja luoda horisontin, jota kohti vaeltaa, Simon & Garfunkel avatareinamme. Olemme kiinnostuneet science fictionista, fantasiasta ja absurdista huumorista työkaluina tai tiloina, joiden kautta jatkaa ekologisen kriisin ajattelua ja vastustaa voimattomuuden tunnetta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija Dzamil Kamanger 25.000 €Taiteellinen työskentely ja näyttelyiden järjestäminen vuoden 2016 aikana

Kuvanveisto, installaatiotaide, Äänitaide, Kulttuuriperintö, kansanperinne

Anon apurahaa sekä taiteelliseen työskentelyyn että uusien teosten tekemiseen ja tuottamiseen. Työskentely tapahtuu pääasiassa Suomessa, mutta osa näyttelyistä ja teosten tuotannoista on ulkomailla, mikä edellyttää myös työskentelyä paikan päällä.

Minulla on ensi vuonna yksityisnäyttely Kalle Hammin kanssa Loški Museumissa (Ljubljana, Slovenia, lokakuu) sekä minulta on tilattu uusia teoksia seuraaviin yhteisnäyttelyihin: Passangers (Berliini, Saksa, maaliskuu), Identity (Kiova, Ukraina, maaliskuu), ti – la (Jyväskylä, huhtikuu), Artgarden (Hov, Norja, kesä- ja heinäkuu). Lisäksi Checkpoint Helsingille työskentelevä Clarkhouse Inititiative on pyytänyt minulta uuden teoskokonaisuuden syksylle 2016 (syyskuu). Minut on pyydetty myös Saaren kartanon residenssiin Kalle Hammin kanssa tekemään yhteisötaiteellinen teoskokonaisuus Yhteisötaiteen triennaaliin (maalis-huhtikuu).

Käsityön hyödyntäminen on viime vuosina noussut yhdeksi nykytaiteen ilmiöksi. Olen itsekin osa tätä ilmiötä. Iranilaisen helmiompelutekniikan pohjalta kehittämäni helmikudontatekniikka jatkaa ja kehittää keskiaasialaista käsityöperinnettä. En pysty vastaamaan kaikkiin näyttelypyyntöihin. Tarvitsen aputyövoimaa. Haluan myös opettaa muille sen, minkä olen itse oppinut. Perinne ei ole vain jotain, joka pitää säilyttää muuttumattomana, vaan se on jatkuvassa dialogisessa suhteessa aikaan ja paikkaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Muusikko Seppo Kantonen 18.000 €Respect-kirjasarjan toimittaminen

Musiikki, Kirjasto-, arkisto- ja museotyö

Suomalaisista jazzsävellyksistä koostuva 3-osainen nuottikirja (60 sävellystä/kirja) toimii ikkunana suomalaisten jazzmuusikoiden korkeaan tasoon. Kirja on suunnattu musiikkikouluille, ammattilaisille, kirjastoille ja harrastelijoille mutta toimii myös antologiana kansainvälisesti. Kolmen ensimmäisen osan jälkeen sarjaa on mahdollista tarpeen mukaan laajentaa.

Respect-hanke haluaa näyttää kansallisen, omassa maassa tapahtuvan tekemisen tärkeyden ja korkean laadun alalla, joka mielletään yhä enemmän universaaliseksi musiikkikieleksi (kuten se onkin). Hankkeen ideoija uskoo parempien vientituotteiden syntyyn kunhan niille annetaan ensin elinehtoja paikallisesti - tarjoamalla kuulijoille, harrastelijoille ja opiskelijoille mielenkiintoisia elämyksiä konserttien ja oppimateriaalin muodossa ja korostamalla oman maan voimavaroja.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija, toimittaja Juhani Karila 8.850 €Toisen novellikokoelman kirjoittaminen

Kaunokirjallisuus

Haen apurahaa toisen novellikokoelman kirjoittamiseen. Tarkoitukseni on jatkaa suomalaisen novellitaiteen uudistamista.

Novellit käsittelevät kuolemaa ja aineen ja olioiden hierarkiaa, mutta tämä ei ole teksteissäni tärkeää. Tärkeintä on tyyli ja rakenne, jotka pyrin virittämään sellaisiksi, joita Suomessa ei ole ennen nähty.

Kirjoitan kokoelmaani kokopäivätoimisesti vuoden 2016 alusta lähtien satunnaista freelance-juttujen tekoa lukuun ottamatta. Kirjoittamiseen, uudelleenkirjoittamiseen ja editointiin menee koko ensi kevät. Otavan kanssa on suunniteltu alustavasti teoksen julkaisua vuoden 2016 syksyyn.

Toisessa kokoelmassani pyrin kehittämään kerronnan nopeuteen ja fantastisiin maailmoihin perustuvaa poetiikkaani edelleen. Jo esikoisteoksellani Gorilla aloin uudistaa realistisen ja muutaman symbolisen kohtauksen varaan rakentuvan novellitaiteemme perinnettä. Suomalainen novellitaide on pysynyt suht muuttumattomana vuosikymmenestä toiseen. Avaukseni on rohkea, koska kirjoitan tavalla, jota ei ole ennen kokeiltu.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuurituottaja Annu Kemppainen ja työryhmä13.000 €Transforces On Stage: Sukupuolen moninaisuutta ja transkysymyksiä käsittelevien teosten tuottaminen Mad House Helsinki - esitystaiteen näyttämölle maaliskuussa 2016

Esitystaide, performanssi, Tanssi, Valokuvataide

Transforces on sukupuolen moninaisuuden ja transasian puolesta puhuva ja toimiva aktivistiryhmä. Tavoitteenamme on transnäkyvyyden ja -hyvinvoinnin lisääminen sekä yhteiskunta, joka ymmärtää ja kohtaa sukupuolen moninaisuutta kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Yksi keskeinen välinen toiminnassamme on taide ja erityisesti transyhteisöä osallistava ja voimauttava taide.

Haimme osaksi Mad House Helsinki -esitystaiteen näyttämön ohjelmistoa ja saimme kutsun esiintyä siellä 7.–20.3.2016 välisen ajan. Olemme kutsuneet tähän Mad House Helsingissä toteutettavaan Transforces On Stage -esitystaidetapahtumaan mukaan taiteilijoita, joiden kanssa haluamme työstää esityksiä sukupuolen moninaisuudesta sekä transerityisistä kysymyksistä. Kutsumamme taiteilijat ovat Teemu Mäki, Pia Lindy ja Martu Väisänen. Mukana esityksiä, työpajoja ja näyttelyjä suunnittelemassa, toteuttamassa ja esiintymässä on n. 10–15 henkinen joukko sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä.

Edellämainittujen taiteilijoiden lisäksi olemme kutsuneet mukaan seuraavat ulkomaalaiset taiteilijat: Michiel Tange van Leuuwen (DE/NL), Christian Van Schijndel (DE/UK), Jørgen Callesen (DK), Carlo Størup (DK), Bo Hagen Clausen (DK) ja Anna-Stina Treumund (EE). Nämä taiteilijat tuovat Mad House Helsinkiin omat sukupuolen moninaisuutta käsittelevät teoksensa.

Transforces On Stage tuo näkyviin, kyseenalaistaa, keskustelee ja ehkä jopa purkaa taiteessa ja sen ympärillä toimivassa yhteiskunnassa olevaa sukupuolinormatiivisuutta. Teemme näkyväksi, miksi sukupuolen moninaisuus on jokaista koskettava asia, rakennamme siltoja uusien ryhmien välille ja annamme ihmisille mahdollisuuden tulla nähdyksi oikein.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Key Ensemble ry 26.550 €Suomen ensimmäisen ammattimaisen runkokuoron perustaminen

Musiikki

Turkulainen kamarikuoro Key Ensemble on pyrkimässä ensimmäiseksi kotimaiseksi vapaalla taidekentällä toimivaksi ammattikuoroksi pitkän tähtäimen kehittämishankkeellaan. Tämän tavoitteen ensimmäinen askel – kuoron organisatorisen toiminnan vakiinnuttaminen – on jo saavutettu Suomen Kulttuurirahaston myöntämän 150 000 euron Katapultti-rahoituksen turvin.

Kehittämishankkeen seuraavassa vaiheessa on tarkoitus käynnistää kuoron äänenjohtajista koostuvan ja säännöllisesti palkattavan runkokuoron toiminta. Tavoitteena on työllistää aluksi osa-aikaisesti kuorolaulun ammattilaisia runko-orkesterien tapaan ja taata ammattilaulajille perustoimeentulon edellytykset.

Runkokuoron pysyviin tehtäviin kuuluisivat mm. koko kuoron stemma- ja sektioharjoittaminen, itsenäinen pienyhtyetoiminta ja siihen liittyvä soinnin ja laulutekniikan kehittäminen sekä kuoron taiteellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen tehtävään sitoutumisen myötä. Laulajat valitaan runkokuoroon hakemusten ja koelaulujen perusteella. Toimintamalli olisi täten hyvin samankaltainen kuin nk. runko-orkestereilla (vrt. esim. Lohjan kaupunginorkesteri ja Seinäjoen Orkesteri).

Lopputavoitteena tulevaisuudessa on 16–24 laulajan muodostama osa-aikainen (tai myöhemmässä vaiheessa jopa täyspäivätoiminen) ammattilaiskuoro. Hankkeella olisi näin ollen myös huomattava muusikkoja työllistävä vaikutus.

Suomen maineikas ja rikas, mutta harrastuspohjalle tukeutuva kuorokulttuuri tarvitsee huipukseen sekä suunnannäyttäjäkseen ammattikamarikuoron. Vuonna 2005 tapahtuneen Radion kamarikuoron lakkauttamisen jälkeen maamme ainoa ammattikuoro on ollut Suomen Kansallisoopperan kuoro, eikä vapaalla taidekentällä ole maassamme toiminut koskaan ainuttakaan instituutioiden ulkopuolista ammattilaulajistoa. Key Ensemble aikoo muuttaa tilanteen ja tähtää ensimmäiseksi kotimaiseksi ammattikuoroksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri Hanna Koikkalainen 6.000 €Lakkautettu kylä -näyttelyn vieminen Venäjälle

Valokuvataide, Musiikki, Kulttuuriperintö, kansanperinne

Suunnitelmana on viedä Lakkautettu kylä -näyttely ja konsertteja Venäjälle Kinnerman kylään ja Pietariin. Soivan näyttelyn taiteellisina vastaavina toimivat Hanna Koikkalainen ja muusikko Anne-Mari Kivimäki.

Näyttelyssä on esillä uusia ja vanhoja kuvia Suistamolta, arkisto-otteita ja tekstiotteita, jotka kuvaavat lähdön kokemusta. Näyttelytilassa on suuntaavia kaiuttimia, joista tulee Kivimäen musiikkia, karjalankielisiä arkistonauhoja ja äänimaisemia. Näyttely on saanut kiitosta tunteellisuudestaan, historian peilautumisesta ajankohtaiseen pakolaiskriisiin ja moniulotteisuudesta. Näyttelyn yhteydessä järjestetään Lakkautettu kylä -konsertti, jonka on suunnitellut Anne-Mari Kivimäki ja siinä soittavat eturivin kansanmuusikot.

Näyttely viedään Venäjälle Kinnerman kylään kesäkuussa 2016 ja avajaiset sekä konsertti ovat 10.6.2016. Sama näyttelykonsepti viedään Pietariin talvella 2017. Näyttely on jo kiertänyt neljällä paikkakunnalla Suomessa ja Veskelyksessä Venäjällä vuoden 2015 aikana. Näyttelystä on tehty Lakkautettu kylä -kirja ja konsertista äänilevy.

On rohkeaa viedä Suomen evakkoaikaa käsittelevä näyttely Venäjälle. Näyttely on Suomessa vertautunut vahvasti nykypäivän tapahtumiin ja pakolaisvirtaan Euroopassa. Näyttely on herättänyt vahvoja tunteita ja monet näyttelykävijät ovat pyyhkineet kyyneleitä. Musiikin ja kuvien yhteisvaikutus sekä näyttelyssä että konsertissa on hyvin väkevä. Itkua ei voi teeskennellä. On poikkeuksellista saada ihmiset tuntemaan näin syvästi. Se on mahdollista hyvän ja koskettavan taiteen avulla.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Itsenäinen kuraattori ja kuvataiteilija Jussi Koitela 16.520 €Itsenäinen kuratoriaalinen työskentely ja tutkimus Skills of Economy – City Agents -projektin parissa.


Työskentelen itsenäisesti Skills of Economy – City Agents (työnimi) näyttelyiden ja tutkimuksen parissa. Syksyllä 2016 toteutettavat näyttelyt ja tutkimus jatkavat Skills of Economy projektia, joka on vuodesta 2012 asti tutkinut ja esittänyt taiteilijoiden ja taidekentän reaktioita talouspuheeseen ja talouden rakenteisiin.

Itsenäinen työskentelyni keskittyy kuratoriaaliseen tutkimukseen eli esim. tutustumiseen taiteilijoiden työskentelyyn, näyttelyihin tutustumiseen, ajankohtaisien tekstien lukemiseen, teoreettisten artikkelien lukemiseen ja keskusteluihin taiteilijoiden, tutkijoiden ja eri alojen ammattilaisten. Tämä tutkimus ja työskentely tuottaa taustatyötä ja näkökulmia kuratoimiini City Agents -näyttelyihin Viron nykytaiteen museossa EKKM:ssä & Tallinnan taidehallissa Tallinnassa ja Galleria 68:ssä Kööpenhaminassa sekä kuratoimaani Bukarestin 7. Biennaaleen liittyvään ohjelmaan. Näyttelyt ja ohjelma järjestetään keväällä ja syksyllä 2016.

Itsenäinen kuratoriaalinen työskentely ja tutkimus, joka tapahtuu museo-, tutkimus- ja koulutusinstituutioiden ulkopuolella mahdollistaa uusien, kriittisten ja rohkeiden näkökulmien tuomisen nykytaidekentälle, taideinstituutioihin ja laajemmin yhteiskuntaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Tanja Koponen 10.000 €Valokuvan ja elokuvan esityskonventioita avaava installaatioteos Hippolyte-galleriassa toukokuussa 2016

Valokuvataide, Kuvanveisto, installaatiotaide, Media- ja videotaide

Galleristi Ilona Anhava on kuratoinut valokuvagalleria Hippolyten näyttelyt vuodelle 2016. Sain näyttelyajan toukokuuksi. Näyttelyni on galleriasta ulos tuleva paikkasidonnainen installaatio ja käsittelee kyseisen tilan historiaa ja nykyhetkeä.

Tilassa on toiminut aikaisemmin Suomen vanhin elokuvateatteri Edison sekä myöhemmin Diana. Rakennan galleriaan ja sen ulkopuolelle installaation, jossa tutkin näiden kahden taidemuodon esityskäytäntöjä ja erityisesti katsojan paikkaa ja kokemusta niissä; elokuvan maailmaan uppoudutaan pimeässä salissa istuen pehmeässä tuolissa, kuvataiteen esitystilassa, valkoisessa kuutiossa, katsoja liikuttaa itseään tilassa teoksien äärille. Raavin fiktiivisen tradition pintaa tuomalla elokuvallisia elementtejä kirkkaaseen päivänvaloon.

Teokseni tutkivat taiteen mahdollisuuksia ja rajoja, ne avaavat taiteen kohtaamisen liittyviä odotuksia. Teen teokseni suoraan vallitsevaan tilanteeseen ja paikkaan kulloinkin parhaimmaksi soveltuvilla välineillä ja materiaaleilla. Minulle on tietoinen valinta ja poliittinen teko tehdä taidetta, joka lähtökohtaisesti ei voi tuottaa taloudellista hyötyä. Taiteeni merkitys on saavuttaa suora yhteys kokijaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kreikan kirjallisuuden dosentti, filosofian tohtori Tua Korhonen ja työryhmä38.800 €Antiikin draamojen käännöshanke 2015–2019 (2016)

Kaunokirjallisuus, Teatteri, Esitystaide, performanssi
jatkoapuraha

Monivuotisen (2015–2019) hankkeen tarkoituksena on kääntää vielä suomentamattomia antiikin draamoja, yhteensä 29 näytelmää. Tragedian osalta tämä tarkoittaa Sofokleelta neljää ja Euripideelta kahtatoista tragediaa, kreikkalaisen komedian puolelta Aristofaneelta kuutta komediaa. Roomalaisen komedian osalta käännettäväksi on valittu Plautukselta seitsemän suomentamatonta komediaa.

Käännöshankkeen tavoitteena on laajentaa suomalaisten antiikin draaman tuntemusta. Tarkoitus on tehdä myös yhteistyötä teatterialan ihmisten – niin teatteritieteen tutkijoiden kuin teatterintekijöiden – sekä kääntäjien kanssa järjestämällä mm. kaksi symposiumia antiikin draamasta: ensimmäinen 29.10.2015 ja toinen hankkeen loppuvaiheessa 2019.

Suomentajat (kolme Kreikan kielen ja kirjallisuuden ja yksi latinan ja Rooman kirjallisuuden asiantuntija) ovat kaikki koulutukseltaan antiikin kielten ja kirjallisuuden tuntijoita tai tutkijoita, pitkän linjan kääntäjiä ja harjaantuneita tietokirjoittajia.

Käännössarja tulee ilmestymään yhteensä kuutena käännösniteenä. Teos-kustantamo on lupautunut kustantamaan sarjan. Kukin käännösteos sisältää esipuheen, jolla kyseistä kokonaisuutta ja draamakirjailijaa avataan suomalaiselle lukijalla. Suomennosten jälkeen on selitysosa sekä teemoja valottava taustaessee, joka voi olla myös teatterintekijän- tai tutkijan laatima. Ensimmäisenä ilmestyy Sofokles (tragediat: Filoktetes, Elektra, Aias ja Trakhiin naiset) syksyllä 2016.

Käännöshankkeessa pyritään suomentamaan antiikin draamaa pitkäjänteisesti ja systemaattisesti yhteydessä teatterin kenttään sekä teatterin tutkijoihin ja oppilaitoksiin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Valtiotieteiden maisteri, kuvataiteilija, tutkija Aino Emilia Korvensyrjä ja työryhmä18.200 €Tervetuloa Eurooppaan? Pakolaisuuden syiden ja käännytyksen välissä. Taideaktivistinen tutkimus- ja koulutusprojekti Euroopan ja Afrikan välisestä liikkeestä, työpajoja ja videohaastattelujen arkisto


Pakolaisen näkökulmasta karkotuksen uhka on arkipäivää. Eurooppalaisessa “pakolaiskriisin” uutisoinnissa puolestaan unohtuu: Miten ratkaistaan, kuka saa jäädä Eurooppaan ja millaisista olosuhteista ihmiset itse asiassa pakenevat? Media-aktivistinen tutkimus- ja koulutushanke pyrkii tekemään näkyviksi näiden kahden kysymyksen esiin nostamia globaaleja yhteyksiä ja epäsymmetrisiä valtarakenteita.
Hankkeessa tutkitaan ja tehdään tunnetuksi vähemmän tunnettuja käytäntöjä, jotka nyky-Euroopassa liittyvät “ei-toivottujen” ulkomaalaisten poistamiseen maasta. Minkälaisia vastarinnan muotoja ne ovat synnyttäneet ja voiko kriittinen tieto “matkustaa” kuten ihmiset? EU-johtajat puhuvat taistelusta pakolaisuuden ja siirtolaisuuden syitä vastaan. Hanke kysyy: Mikä on Euroopan osallisuus lähtömaiden kriiseissä?

Hanke jatkaa Osan ja Felizianin aktivistista tutkimusta Nigerian Saksan suurlähetystön karkotuskäytännöistä asettaen nämä laajempaan EU:n Afrikka-suhteiden kontekstiin. Jo tehtyjä videohaastatteluja täydennetään ja Suomessa järjestetään työpajoja. Hanke tuo kansainvälisiä pakolaisaktivisteja Suomeen ja pyrkii visuaalisin ja yleistajuisin keinoin rakentamaan kriittistä tietoisuutta karkotusten politiikasta laajasti erilaisten ihmisryhmien keskuudessa. Osa on Saksan pakolaisliikkeen pitkän linjan aktiivi, Feliziani siirtolais- ja media-aktivisti sekä elokuvantekijä, Korvensyrjä tekee Saksan karkotuskäytäntöihin liittyvää väitöskirjaa sekä toimii siirtolaisliikkeessä ja taiteen kentällä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT, dos., kirjailija Heikki Kovalainen 28.320 €Suomi 2017: aineistopohjainen kokeellinen romaani

Kaunokirjallisuus

Kirjoitan aikalaiskriittisen romaanin siitä, millainen on Suomi vuonna 2017. Työmuotona on aineistopohjainen ja kokeellinen kollaasikerronta, joka rakentuu tyyliltään erilaisista episodeista. Pureudun ajankohtaiseen aiheeseen: millainen on suomalaisen kansan ääni, mistä puhumme, kun keskustelu karkaa käsistä? Romaanin aineistot perustuvat nettikeskusteluihin, joissa sanat ja ajatukset ryöpsähtelevät holtittomasti.

Nettikeskusteluja käydään päivittäin, ja niiden käänteet ovat vikkeliä. Viime aikoina on keskusteltu erityisen kiivaasti maahanmuutosta ja rasismista. Keskustelujen dynamiikkaa on vaikeaa jäljittää tutkimuskeinoin, sillä tutkija on metodeineen hidas. Sananvaihdot on irrotettava alkuperäisistä konteksteistaan ja käännettävä fiktioksi. Jalostan keskusteluja erilaisiksi tekstilajeiksi, erityisesti kasvokkaisiksi dialogeiksi ja kerronnaltaan ambivalenteiksi takaumiksi. Proosan laaja keinovalikoima mahdollistaa kuluneiden ja tulenarkojenkin keskustelujen karnevalisoinnin. Romaanimuoto vieraannuttaa nettikeskustelun aiheet, keinot ja ongelmat tuomalla ne uusiin kieliympäristöihin.

Olen aloittanut projektin aineistonkeruun. Tammikuusta syyskuuhun 2016 jatkan aineistonkeruuta ja kirjoitan romaanin ensiversiota. Sitten alan työstää käsikirjoitusta täyspäiväisesti. Jätän tekstin kustantajalle (Teos) elokuussa 2017, ja valmis romaani ilmestyy niin, että satavuotias Suomi saa syntymäpäivälahjaksi pöytäkirjan omista ja oudoista yksinpuheluista.

Teen aineistopohjaisen romaanin keinoin sellaista, mitä olisi muuten lähes mahdotonta tehdä. Tartun kysymykseen satavuotiaan Suomen identiteetistä ja elämänmenosta. Vastaukseni on sisällöltään ja muodoltaan rohkea avaus: jäljitän nykyajan kansanradiosta eli nettikeskusteluista suomalaisen kansan äänen, ja teen äänen eläväksi romaaniksi, karuja yksinpuheluja käyväksi Leviathaniksi. Tuon osaksi samaa kielen leikkiä sekä rasistiset ryöpsähdykset että itseriittoiset suvaitsevaisuuden puolustukset.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Fil.kandidaatti, valokuvatait.kandidaatti Niklas Kullström ja työryhmä14.160 €G. J. Ramstedtin maailma – kielitieteilijä ja diplomaatti G. J. Ramstedtin vuosista Mongoliassa ja Japanissa kertovan dokumenttielokuvan leikkaus ja jälkituotanto

Elokuvataide
kieliohjelma

G. J. Ramstedtin maailma on dokumenttielokuva ajallisesta muutoksesta, joka yhdistää kielitieteilijän ja diplomaatin muistelmat Mongoliassa ja Japanissa nykypäivän kuvakerrontaan sadan vuoden aikaperspektiivillä.

Kieli on koodisto. Ilman oikeaa avainta se sulkee meidät ulkopuolelle ja luo hämmennystä, mutta ratkaisemalla sen merkistön aukeaa meille täysin uudenlainen kulttuurien ja kokemusten maailma. Ramstedtin maailman kautta me kerromme suuremman tarinan. Se näyttää ihmisen yhtäältä vieraana ja epäilyttävänä, ymmärtämättömänä. Hänen tapansa ja kulttuurinsa aukeavat meille vasta kun opimme ymmärtämään häntä. Yhteinen kieli avaa meille hänen traditionsa, joiden pohjalle hänen kokemusmaailmansa rakentuu. Ramstedt matkusti Mongoliaan tutkimaan suomalaisugrilaisten kielten yhteyttä altailaisiin kieliin ja pääsi sisälle tähän maailmaan oppimalla mongolin kielen. Kertomalla tarinansa hän avaa myös katsojille oven tuohon kaukaiseen maailmaan.

Nostamme elokuvassa esille kontrastin menneen maailman ja nykyisyyden välillä. Koemme ennakoimattomia muutoksia, jotka nostavat esille myös nykyisyyden kontrolloimattomuuden. Ramstedtin maailma asettaa meidät takaisin suureen ajalliseen jatkumoon, johon tässä hetkessä elävä nykyaika on unohtanut kuuluvansa.

Dokumentti kuvataan kenttäolosuhteissa paikallisten assistenttien kanssa huhti–kesäkuussa 2016, se valmistuu Suomen itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017. YLEn Dokumenttiprojekti on mukana rahoittamassa elokuvaa.

Dokumenttielokuvan satavuotinen perspektiivi antaa mahdollisuuden kielellisten yhtäläisyyksien ja ajallisten muutosten kuvaamiseen. Matkustamme vuorovaikutuksessa ympäristöömme, kuten Ramstedt omana aikanaan. Käytämme fiktiivisen kerronnan keinoja, jotka yhdessä dokumentaarisen tyylin kanssa uudistavat elokuvakerrontaa. Paikalliset ihmiset avaavat maansa historiaa käsikirjoitetuissa osioissa nykypäivästä käsin, mutta samalla kertovat Ramstedtista ja hänen kielitieteellisistä tutkimuksistaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry (Teatteri 2.0) 130.000 €Suomalaista näytelmäkirjallisuutta edistävän valtakunnallisen hankkeen toteuttaminen vuosina 2016–2017

Teatteri

Hankkeen lähtökohtana on suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laadun ja tulevaisuuden turvaaminen. Perkaamme esiin suomalaisen näytelmäkirjallisuuden huiput ja tunnistamme tulevaisuuden lahjakkuudet. Etsimme suomalaisen näytelmän erityisiä vahvuuksia, kehitämme niitä eteenpäin ja teemme tämän erityisyyden näkyväksi. Tavoitteena on lisätä näytelmäkirjailijoiden työn arvostusta ja tehdä suomalaisesta näytelmäkirjallisuudesta kansallinen ja kansainvälinen ilmiö tukemalla lisäresurssein kirjoittajien työskentelyä, taiteellista kehittymistä ja verkottumista. Kehitämme myös ammattiteattereiden tuotantorakenteita ja tekijöiden ammattitaitoa vastaamaan uusien näytelmätekstien haasteisiin.

Hanke kestää 6 vuotta. Ensimmäisessä vaiheessa (2016–2017) suunnitellaan kokonaisuutta, rakennetaan ammattiteattereiden verkosto, verkostoidutaan kansainvälisesti ja pilotoidaan toimintamuodot: lahjakkaiden kirjoittajien taiteellista kehittymistä tukevat residenssi (ansioituneille) ja hautomo (lupaaville). Kirjoittajien työskentelyä tuetaan rahallisesti, dramaturgipalveluilla ja taiteellisen kehittelyn työpajoilla. Vuosittain valmistetaan hankkeen oma kantaesitystuotanto ja kehitetään samalla yhteistyöteattereiden rakenteita. Residenssikirjoittajien tekstit julkaistaan ja käännetään. Lisäksi järjestetään näytelmien lukutaitoa lisääviä tapahtumia ja koulutuksia ympäri Suomen.

Hankkeen seuraavissa vaiheissa (2018–2019 ja 2020–2021) toimintaa laajennetaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Hanke nostaa esiin suomalaisen näytelmäkirjallisuuden tasoon, teattereiden ohjelmistovalintoihin ja kirjoittajien huonoihin työskentelyolosuhteisiin liittyvät tulenarat kysymykset. Kevyellä rakenteella toteutettava, vaikutuksiltaan budjettiaan paljon mittavampi hanke tarjoaa konkreettisia ratkaisuja korkeatasoisen suomalaisen näytelmäkirjallisuuden tulevaisuuden turvaamiseksi kehittämällä erilaisten tekijöiden ja toimijoiden välistä dialogia ja yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuuriyhdistys Mustekala ry. 6.000 €Kritiikkisilta – hanke taidekritiikin kehittämiseksi


Kritiikkisilta on kulttuurilehti Mustekalan hanke, jossa 1) järjestetään kirjoittajatyöpajoja ja tuotetaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä kritiikkiä sekä 2) järjestetään kaunokirjallisen kritiikin koulutustilaisuus. Hankkeen ensimmäinen osa on suunnattu pienelle ryhmälle nuoria kriitikoita, jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan matkalla ammattilaisiksi. Jälkimmäinen osa on avoin kaikille kaunokirjallisesta kirjoittamisesta kiinnostuneille kriitikoille. Hankkeen aikana julkaistaan uutta kritiikkiä kolmella eri kielellä (suomi, ruotsi ja englanti) sekä tuodaan Suomeen kokonaan uudenlainen tapa kirjoittaa taidekritiikkiä.

Taidekritiikki kärsii halki journalistisen maailman alasajosta. Kriitikon ammattikunta on käynyt uhanalaiseksi; kritiikin harvinaistuessa taidetta ei sanoiteta ajatuksella ja ammattitaidolla. Kritiikin kehittäminen ja uusien kirjoitusolosuhteiden luominen on rohkea teko sinällään. Se astuu ulos välineellisyyden kulttuurista ja tarjoaa tilaa taiteesta keskustelulle ja taiteeseen perehtyneelle ajattelulle.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kunstventures Oy 29.100 €Art Advisor -taiteilijaohjelma. Ohjelma linkittää täysin uudella tavalla uniikit paikkasidonnaiset teokset mobiilialustaan, joka tulee mullistamaan kuvataiteen kokemisen

Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Media- ja videotaide, Ympäristötaide
jatkoapuraha

Art Advisor on marraskuussa 2015 julkaistu taiteilijavetoinen verkko- ja mobiilialusta, joka luo ennennäkemättömän monipuolisen ja toimivan kohtaamis-, jakamis- ja tiedotuspaikan kuvataidekentälle ja sen yleisölle. Vastaavaa ei ole aiemmin nähty Suomessa saatikka ulkomailla ja mahdollisuudet ovat erittäin kiinnostavat.

Art Advisorin taiteilijaohjelma tuo mobiilialustalle vierailevan taiteilijan. Taiteilija tuottaa palveluun uuden paikkasidonnaisen teoksen, joka hyödyntää mobiiliteknologiaa suhteessa yleisöön. Hankkeen toiselle vuodelle (2016) tekniseksi yhteistyökumppaniksemme saamme Robust North Oy:n, jonka Arilyn Augmented Reality -teknologia saa teokset aivan uusiin ulottuvuuksiin!

Ohjelmaan valittavat taiteilijat kuratoidaan yhteistyössä palvelun tulevien kummijäsenten kanssa, jotka valitaan edustamaan monipuolisesti erilaisia tulokulmia suomalaiseen ja kansainväliseen kuvataiteeseen. Ensimmäisenä vuonna partnerit olivat FRAME, Checkpoint Helsinki, HIAP ja Sorbus-galleria. Toisen vuoden kuratointikumppanit ovat tunnustelujen alla, mutta kiinnostuneita on enemmän kuin riittävästi.

Hanke yhdistää ennakkoluulottomasti reaalimaailman ja verkkoalustan uusia mahdollisuuksia ja osallistaa taiteilijoita monialaisesti kolmivuotiseen hankkeeseen. Palvelulle on kyseenalaistamaton yhteiskunnallinen tilaus, vain tarpeeksi sitoutuneet ja avarakatseiset tekijät ovat puuttuneet. Hanke tuo taiteen, kansainväliselläkin tasolla tarkasteltuna uudella tavalla ihmisten arkeen ja antaa mukana oleville, työskentelyapurahalla toimiville taiteilijoilla uusia toimintamalleja ja työmahdollisuuksia.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Riikka Kuoppala 7.000 €Suomalaisen lähetystyön historiaa Namibiassa ja sen suhdetta kolonialismiin tarkastelevan installaation toteuttaminen Triangle Residencyssä New Yorkissa keväällä 2016

Media- ja videotaide, Kuvanveisto, installaatiotaide

Haen Koneen Säätiön apurahaa Suomen siirtomaa / Esineiden muisti -teoskokonaisuuden toteuttamiseen New Yorkissa huhti-kesäkuussa 2016. Olen tullut valituksi Dumbon kaupunginosassa sijaitsevaan Triangle Residencyyn. Residenssissä toteuttamani teoskokonaisuus on eräänlainen henkilökohtainen arkisto, jonka lähtökohtana on perhetarina Ambomaalta, Namibiasta. Teoskokonaisuus on interaktiivinen video- ja ääni-installaatio, joka hyödyntää katsojan liikkeisiin ja kosketukseen reagoivia sensoreita. Installaatio koostuu kahdesta erillisestä huoneesta. Ensimmäinen huone kertoo osia Saarisen perheen tarinasta ja toinen keskittyy omaan matkaani Namibiaan. Käytän materiaalina myös isovanhempieni ottamia valokuvia 1950-luvulta. Henkilökohtaiset kertomukset linkittyvät jatkuvasti laajempiin historiallisiin ja poliittisiin kokonaisuuksiin: lähetystyön, apartheidin ja kolonialismin suhteisiin ja niiden vaikutukseen nykynamibialaisten elämään.

Suomalaisten tekemää lähetystyötä ja sen vaikutuksia ei ole aiemmin juurikaan käsitelty kriittisesti taiteen keinoin. Teokseni tarkastelee lähetystyön ja siirtomaavallan suhteita henkilökohtaisesta näkökulmasta. Tapahtumapaikkana on Namibia, jonka pohjoisosassa sijaitsee suomalaisten ensimmäinen "oma lähetysmaa" Ambomaa, josta melkein kaikki suomalaiset ovat ainakin kuulleet puhuttavan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Arts Mikko Kuorinki 15.000 €Ruler: To produce and realise three exhibitions during September–October 2016 in Helsinki

Kuvanveisto, installaatiotaide, Media- ja videotaide

Ruler is a collaborative endeavour by artists Mikko Kuorinki and Diego Bruno, functioning in Helsinki since 2011.

The shows will consist of an international group show and solo exhibitions by Mikko Kuorinki and Diego Bruno. These three shows compose all together a form of temporal manifestation of Ruler as exhibition platform which operates without a permanent physical space.

We are planning to realise these exhibitions in a temporarily rented space, for example an old office or a business space with about 100m2. With rather small exhibitions, publications, screenings and lectures, Ruler aims to accelerate discussion and provide context for diverse forms of artistic practice.

We want to detach ourselves from the current model of how most galleries and artist run spaces in Helsinki still operate. For us it is important that the artists are not paying to exhibit, instead we try to provide artists with fees as well as truly work in collaboration with artists we involve in our activities. We push forward an idea of curatorial thread going through everything we do.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Dramaturgi-ohjaaja Valto Kuuluvainen ja työryhmä9.440 €Eino, muunsukupuolisuutta käsittelevän omaelämänkerrallisen sooloperformanssin valmistaminen

Esitystaide, performanssi, Kaunokirjallisuus

Eino on performanssin ja luennon välimaastoon sijoittuva, omaelämänkerrallinen tietoisku muunsukupuolisuudesta. Valmistan esityksen Transforces goes MadHouse Helsinki -esitystaiteen festivaalille 7.–20.3.2016. Esitys vierailee Esitystaiteen markkinoilla 16.–17.4. Tämän jälkeen esityksen on tarkoitus kiertää terveydenhoitoalan oppilaitoksissa ja poliittisissa tapahtumissa.

Kyseessä on muunsukupuolisen ihmisen suhdetta omaan kehoon, ja sitä kautta transkehojen tilannetta yhteiskunnassa käsittelevä esitys, joka perustuu päiväkirjamerkintöihin ja omaan identiteettiprosessiin. Esityksen materiaalin, tekstifragmentit ja päiväkirjamerkinnät, olen koonnut erityisesti viime vuosilta, mutta aikaperspektiivi ulottuu lapsuuteen.

Eino on performatiivinen sukupuolivalistusoppitunti. Tavoitteena on paljastamisen ja hämmentämisen kautta lisätä ymmärrystä siitä, ettei naisia ja miehiä ehkä ole olemassakaan, on pelkästään ihmisiä, joissa fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet kohtaavat ja muuntuvat. Sukupuoli on iän ja kokemusten mukana muuttuva, sosiaalinen pyrkimys määritellä jotain, jolla on vain vähän tekemistä fyysisten ominaisuuksien kanssa. Se, mitä henkilökortissa sukupuolen kohdalla lukee, on monille meistä ennen kaikkea osa patriarkaalisen yhteiskunnan vallankäyttöä. Kaikesta tästä huolimatta hormoneilla ja korjausleikkauksilla voi pelastaa ihmishenkiä. Transsukupuolisia ei saa hoitaa kahteen sukupuolikategoriaan perustuen, vaan hoidontarpeen ja yksilöllisen identiteetin perusteella.

Transkehoja ei pidä piilottaa ja hävetä, sovittaa yhteiskunnan normeihin ja hoitojärjestelmään. Yhteiskunta ja hoitojärjestelmä on muutettava sopimaan kaikkien sukupuolten ja kehojen tarpeisiin. En alistu olemaan traumatisoitunut, diagnosoitavana, silvottavana. Onko trauma minun mielessäni ja ruumiissani, vai yhteiskunnassa, joka ei pysty käsittelemään eikä käsitteellistämään sukupuolen moninaisuutta? Transihmisoikeudet tarvitsevat näkyvyyttä ja henkilökohtaisuutta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin maisteri Harri Kuusijärvi 9.500 €Tilausteosten ja omien sävellysten äänittäminen

Musiikki

Työskentelyjakson aikana allekirjoittaneen vuosina 2013–2015 tilaamista sävellyksistä tehdään ääni- ja kuvatallenteet, jotka julkaistaan Vimeo- ja Youtube-palveluissa sekä perinteisenä äänitteenä. Tavoitteena on tuoda uutta suomalaista taidemusiikkia helposti lähestyttävässä muodossa laajan kuulijakunnan ulottuville.

Äänitettävät teokset:

- Sergio Castrillón: Lake-Six (2015)
- Sauli Zinovjev: Chained (2015)
- Lauri Supponen: Ti-ti-uuu (2015)
- Artturi Rönkä: 11 Scenes (2015)
- Jussi-Matti Haavisto: Being (2013)
- Timo Alakotila: Verso la Nueva (2013)
- Ville Vokkolainen: Fractals (2013)

Työskentelyjakson aikana toteutetaan lisäksi allekirjoittaneen omista sävellyksistä koostuvan levyn äänitykset. Työhön sisältyy äänitysten lisäksi sävellysten viimeistely sekä harjoitukset vierailevien muusikoiden kanssa. Tyylillisesti musiikki liikkuu taidemusiikin, rockin ja jazzin rajamaastossa, joskin albumin istuttaminen genrekehyksiin on epäolennaista – tavoite on tehdä tuoretta, ajatonta ja rehellistä musiikkia.

Hankkeen myötä syntynyttä musiikkia on ollut luomassa suuri joukko musiikin osaajia nyky-, jazz-, rock- ja maailmanmusiikin kentältä. Yhteistyön kautta syntynyt musiikki on ennakkoluulotonta, monisäikeistä, rohkeaa, uutta taidemusiikkia, joka väistää musiikinlajien väliset genre- ja arvorakenteet. Apurahakauden aikana tämä soivalta kestoltaan lähes kaksituntinen kokonaisuus tallennetaan helposti lähestyttävään muotoon, jossa se on aina yleisön saatavilla.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Nukketeatteritaiteilija, ohjaaja Elina Lajunen ja työryhmä30.680 €Lady Macbeth -nukketeatteri- ja musiikkiteatteriesityksen toteuttaminen

Nukketeatteri, Musiikki, Teatteri

Lady Macbeth on nukke- ja musiikkiteatteriteos, joka perustuu William Shakespearen näytelmään Macbeth. Päällekirjoitan näytelmän omaksi kokonaisuudeksi, päähenkilönä on Lady Macbeth.

Nukketeatterin ydin on syntymän ihme. Siksi juuri se on tässä esityksessä olennainen ilmaisukeino. Muita ilmaisuvälineinä ovat musiikki ja teatteri. Iikka Kotaja säveltää teoksen musiikin ja Macbethin monologeista tulee esitykseen sävellettyjä lauluja. Äänisuunnittelusta vastaa Joonas Outakoski ja valosuunnittelusta Saija Nojonen. Muusikoina näyttämöllä soittavat Iikka Kotaja ja Sara Puljula. Nukenkäsittelijöinä ovat Merja Pöyhönen ja Riina Tikkanen, nukenrakentajana Heini Maaranen. Näyttelijä ja Corpreal Mime -miimikko Reetta Honkakoski tekee Lady Macbethin nimiroolin.

Olen tehnyt poikkitaiteellisia esityksiä ja uusia versioita klassikkoteoksista Punahilkka, Lumikki, Alastalon salissa ja Seitsemän veljestä. Tavoitteeni ohjaajana on mennä yhä syvemmälle taidossa yhdistää erilaiset ilmaisukeinot yhtenäiseksi toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi sekä luoda Shakespearen klassikkonäytelmästä tämän ajan uutta raikasta ja surrealistista nukke- ja musiikkiteatteria.

Ensi-ilta on tammikuun lopussa 2017 WHS -ryhmän Teatteri Unionissa Helsingissä. Esitys vierailee kevään 2017 aikana myös Turussa TEHDAS Teatterissa sekä Jyväskylässä.

Macbethin synkkä maailmankuva on ajankohtainen. En kuitenkaan jää sen tarjoamaan tuhoon ja vallanhimoon vaan haluan uskaltaa katsoa sen taakse, tavoittaa ensimmäisen haavan. Luottamus ja luottamuksen puute on tämän teoksen ja tämän maailman iso aihe. Tärkeää on ihmisyyden rikkoutuminen, perusluottamuksen kadottaminen ja ihmisen epätoivoinen yritys olla maailman ja elämän herra ja rouva. Lady Macbeth on teos, jonka tavoite on elämän ihme ja mysteeri, että murhan sijaan syntyy toivo ja luottamus.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri Heidi Lampenius 10.940 €Työskentely yksityisnäyttelyä varten Helsinki Contemporaryssa

Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Hetkellisiä nautintoja, tavoitteita, unelmia. Haudomme menneitä ja huolehdimme tulevasta. Suunnitellemme tulevaa mutta emme voi sitä todellisuudessa ennustaa. Jahtaamme muistoja. Mutta mitä muistamme niistä tavoitetuista unelmista/hetkistä?

Maalaukseni ovat tavallaan muistin arkeologiaa. Etsin niitä jälkiä ja merkkejä, jotka, olematta määrittäviä, ovat tarpeeksi laukaistakseen muiston tai representaation paikasta.
Rinnastan muiston jälkikuvaan, näköaistimukseen, joka jatkuu sen aiheuttaneen ärsykkeen lakattua vaikuttamasta.

Tutkimalla mikä on subjektiivisesti todellista joka hetkessä, voimme ehkä kokea hetken ennen ajatusta siitä. Näin syntyvät myös mielestäni parhaat maalaukset. Haluan töilläni välittää, että näkemämme on aina enemmän kuin osiensa summa, ja ei välttämättä niin vakaata kun miltä vaikuttaa.

Tuleva näyttelyni Helsinki Contemporaryssa käsittelee näitä asioita. Tänne jatkan myös portrettisarjaa See Me jossa mietin ihmisen halua ja tarvetta tulla nähdyksi, vahvistaa olemassaolonsa.

Mielestäni on rohkeaa asettaa työnsä kirkkaiden valojen alle. Arvioitavaksi, koettavaksi, kyseenalaistettavaksi, keskusteltavaksi, koskettamaan, vastaanottajaa valitsematta. On rohkeaa pysyä avoimena ja näyttää prosessin lopputulos kaikille. Taiteilijuus on etuoikeus ja haluan näyttää tekemisen ilon.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Lapin taiteilijaseura ry 10.600 €Tanssillisia produktioita taidegalleriaan 2016

Tanssi, Media- ja videotaide, Kuvanveisto, installaatiotaide

Hankkeen ideana on tarkastella ja tehdä näkyväksi tanssin ja nykytaiteen välitilaa, tanssillisia nykytaideteoksia sekä tanssi-, kuva- ja mediataiteilijoiden yhteistyötä. Hankkeessa toteutetaan 3-osainen näyttely ja tanssitapahtuma Galleria Napaan Rovaniemelle. Kuraattorina toimii tanssija Titta Court.

Projekti on rajoja ylittävä ja uusi. Se tekee näkyväksi taidemuotojen rajojen häilyvyyden.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Mediataiteilija Harri Larjosto 14.160 €Tatuoidut taideteokset. Näyttely ja kirja 2017

Valokuvataide, Yhteisötaide

Teen valokuvadokumentointia ja haastattelua henkilöistä, jotka ovat tatuoittaneet itseensä jäljennöksen jonkin tunnetun taideteoksen mukaan. Materiaalista tulee näyttely Akseli Gallen-Kallelan museoon ja kirja Maahenki-kustantamon kanssa yhteistyössä 2017.

Valmistaessani näyttelyäni Vantaan Taidemuseoon 2013 valokuvasin kahta ihmistä, joiden koko keho oli tatuoitu. Toisella henkilöllä oli tatuoituina mm. jäljennökset Akseli Gallen-Kallelan maalauksesta Väinämöisen kasvot sekä Leonardo da Vincin Nainen ja kärppä.

Kiinnostuin selvittämään, kuinka yleistä tällainen klassisten tai tunnettujen taideteosten jäljentäminen, teoksen uusi elämä tatuoituna iholla on. Ilmeni, että niitä löytyy jopa valtavina koko selän peittävinä teoksina. Esimerkiksi Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Alfons Mucha, Edward Munch, Dali, Van Gogh, Miro, Picasso, Leonardo da Vinci, Goya, Frida Kahlo jne. sekä joitakin nykytaiteilijoita.

Eräs suursuosikki on Akseli Gallen-Kallela, jonka tatuointeja olen tavoittanut yli kolmeltakymmeneltä ihmiseltä, kaiken kaikkiaan kontakteja on tällä hetkellä yli seitsemänkymmentä ja etsintä jatkuu. Olen myös haastatellut tatuoijia, jotka ovat jäljennösten takana ja haastatellut heitä.

Akseli Gallen-Kallelan museo innostui välittömästi hankkeestani kun tiedustelin kiinnostusta näyttelyn tekemiseksi aiheesta. Akseli Gallen-Kallela museo on järjestävä taho ja näyttely sekä kirja tulee suunnitelman mukaan 2017. Kirjan kustantamisesta on kiinnostuksensa osoittanut Maahenki-kustantamo.

Tässä ylitetään monta rajaa, kokonaisuuden vaikuttavuus muodostuu "kansan" tatuoitujen ihmisten motiiveista ja antaumuksesta. Kyynisen ja coolin nykytaiteen ja taiteilijan oman persoonan korostamisen sijaan puhuu yhteisöstä esiinnouseva ilmiö. Banaalien arkipäiväisten kuvien ja koristelujen lisäksi onkin jotain merkityksellisempää, pohdintaa, joka liittyy ”ikuiseen” merkkiin ja katoavaisuuteen, ihoon ja elämään.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

TaM Katja Lautamatti ja työryhmä45.000 €Hysteeriset oireet: Suomen sisällissota-arkistojen ylimääräiset liuskat

Kirjasto-, arkisto- ja museotyö, Valokuvataide, Äänitaide

Monialainen hankkeemme yhdistää tieteellisen tutkimuksen, taiteellisen työskentelyn ja journalismin. Työryhmää kiinnostaa sisällissodan kokemuksen Suomi. Tavoitteemme ei ole kirjoittaa historiaa, vaan kuunnella sitä; nostaa esiin arkistojen mikrohistoriallisia ääniä, unia, väärin muistettuja lauluja ja ylimääräisiä liuskoja, joiden ääreen harvoin pysähdytään. Olemme havahtuneet siihen, että sisällissodan kokemus heijastuu tähänkin päivään, sekä siihen, että sisällissotaan liittyy arkistoja joita emme tunne, jotka on vaiettu tai ovat vaienneet.

Hanke tuottaa neljä kokonaisuutta: radiokuunnelman, lehtireportaasien sarjan, soivan näyttelyn ja tieteellisen artikkelin. Tavoitteena on kyseenalaistaa sisällissodan representaatioon liittyvät konventiot, kuten arkistokuvan käyttötavat ja ”totuuteen” pyrkivän kerronnan. Taiteen keinot ovat avainasemassa tässä käsittelyssä.

Hankkeen aineistona ovat SKS:n kansanrunousarkiston 1918-hankkeen arkistoäänitteet ja mikrofilmit. Vuonna 1960 kerätyssä laajassa aineistossa haastatellaan sisällissodan kokeneita ihmisiä. Lisäksi tarkastelun kohteeksi nousevat muun muassa Valokuvataiteen museon arkisto, maakunta-arkistot, Tampereen yliopiston valokuva-arkisto sekä yksityisten ihmisten hallussaan pitämät arkistomateriaalit. Työ tehdään vuoden 2016 kuluessa ja työt julkaistaan vuoden 2017 kuluessa. Musiikin säveltää aineistojen pohjalta muusikko Pekko Käppi.

Sisällissota on näennäisesti etäinen ajanjakso, mutta koteloituneena läsnä kulttuurissamme. Haluamme ymmärtää miten sisällissodan tuho ja trauma heijastuu meihin elossa oleviin. Avaamme sitä miten kollektiiviset merkitykset vetäytyvät holokaustin tai sisällissodan myötä. Näiden näkemysten ohjaamana emme tarkastele niinkään sitä mitä tapahtui, ”totuutta” vaan sisällissodan tuhon oireita. Sisällissodan kulttuurisen tuhon korjaaminen on Suomessa vielä kesken ja osallistumme siihen taiteen keinoin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tanssitaiteilija Milla Lehtinen ja työryhmä18.880 €Tanssia, fyysistä teatteria, live-musiikkia ja mediataidetta yhdistävän Volonté-teos

Tanssi, Teatteri, Media- ja videotaide

Volonté-teoksessa yhdistyy tanssi, fyysinen teatteri, live-musiikki ja animaatiotaide. Se on monitaiteellinen kuvaus ihmisen tavoittelusta, tahdosta ja sen voimasta. Elävä surrealistinen maalaus, jossa on läsnä mennyttä aikaa, nykyisyyttä sekä fyysistä lihallisuutta.

Teoksen sisällöstä, koreografiasta ja ohjauksesta vastaa tanssitaiteilija Milla Virtanen. Työryhmään kuuluu lisäksi mediataiteilija Leevi Lehtinen, säveltäjä/äänisuunnittelija Anssi Laiho, lavastaja Heidi Kesti, valosuunnittelija Jari Haavikko, sekä viisi esiintyvää taiteilijaa jotka ovat eri tanssilajien huippuammattilaisia. Ensimmäiset neljä teokseen valittua tanssijaa ovat taiteilijaprofessori Pirjo Yli-Maunula, tanssija Antti Kyllönen sekä paritanssijat Jussi Väänänen ja Katja Koukkula. Viidennen esiintyjän nimi ilmoitetaan myöhemmin koetanssin jälkeen.

Ensi-ilta on tammikuussa 2017 Valveen teatterissa Oulussa, missä teosta esitetään yhteensä kahdeksan kertaa.

Lisäksi haemme tanssi- ja teatterifestivaaleille sekä Suomeen että ulkomaille.

Volonté yhdistää eri taiteen muotoja ennakkoluulottomasti ja omintakeisella tyylillä. Se tulee olemaan immersiivinen visuaalinen kokemus, joka vetää katsojan sisälle moniulotteiseen maailmaan. Teemme väkevää tanssiteatteria, joka ei niiaile.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Niina Lehtonen Braun 28.320 €Näyttelyiden ja taideprojektien toteutus vuonna 2016

Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Esitystaide, performanssi, Kuvanveisto, installaatiotaide

Olen Berliinissä asuva suomalainen kuvataiteilija ja toimin aktiivisesti kuvataiteen ja performanssin alueilla Suomessa ja Saksassa. Aion toteuttaa seuraavat näyttelyt ja taideprojektit vuonna 2016:

Tammikuu: Kuratoimani yhteisnäyttely Rauhnächte HilbertRaum, Berliini.
Taiteilijat: Corinne Bonsma (NL), Lehtonen Braun (FIN), Islaja (FIN), Station NOX

Huhtikuu: Yhteisnäyttely „Drei Zeichnerinnen (kolme piirtäjää), HiKK, Hilsbach Kunst Kultur, Aurach, Saksa. Taiteilijat: Salomea Antes (DE), Niina Lehtonen Braun (FIN) & Elizabeth Mc Ternan (USA)

Toukokuu: Erotica Abroad (työnimi), kahden viikon mittainen installaatio, näyttely & esitys Berliinissä. Työtyhmä: Lehtonen Braun, Juutilainen, Martikainen, Vehmersuo

Kesäkuu: 48 H Neukölln-festivaaleilla: maalausperformanssi & installaatio Station NOX, yhdessä Mirka Raiton kanssa.

Syys-lokakuu: Performanssiryhmä JOKAklubin (Lehtonen Braun, Kalleinen & Raito) ja kuvataiteilija Miia Rinteen yhteisnäyttely Transition, Westwerk-näytelytilassa, Hampurissa, Saksassa.

Marraskuu: JOKAklubi näyttely Transition Revisited, HilbertRaum galleria, Berliini, Saksa. Transition-prosessi ja yhteistyö jatkuu Hampurin jalkeen Berliinissä uusin variaatioin ja uusien, myohemmin ilmoitettavien vierailevien taiteilijoiden avulla.

Koko vuosi: These Foolish Things (Remind Me of You) -kollaasiprojektin parissa työskentely ja kirjan työstäminen projektista.

Tänä voimakkaasti materiaan, kilpailuun ja tuloksiin keskittyvänä aikana on tärkeää tehdä työtä joka antaa ihmisille, ei rahaan tai tuottavuuteen sidottuja tuotteita, vaan elämässä jaksamiseen ja selviytymiseen kannustavia teoksia ja elämyksiä, ihmisyyden jakamisen kokemuksia ja aitoja kohtaamisia. Meret Oppenheimin sanoin: Taiteilijat uneksivat yhteiskunnan puolesta. Rohkeaa on myöntää olevansa tällainen taiteilja-uneksija, sitoutua siihen ja jatkaa sen tutkimista ja jakamista lannistumatta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

TaM Veli Lehtovaara ja työryhmä15.660 €Luonnonvarat – Natural resources: tanssin, koreografian ja luonnossa liikkumisen praktiikoiden yhdistäminen

Tanssi

Luonnonvarat – Natural resources projekti yhdistää tanssin, koreografian ja luonnossa liikkumisen praktiikoita. Tavoitteena on artikuloida ehdotuksia suhteelle itseen, toisiin ja muuhun luontoon, joka ei perustu kuluttamiselle. Ehdotukset hyödyntävät, havaintoon ja liikkeeseen perustuvia tekniikoita, jotka nousevat taidetanssin praktiikoista, mutta ovat sovellettavissa muihin kulttuurin- ja elämänalueisiin.

Taiteellinen työ sijoittuu kahteen lähes vastakkaiseen ympäristöön: suojeltuun erämaahan ja suurkaupungin ydinkeskustaan. Ensimmäisessä ihmisen ja kulttuurin läsnäolo on lähes olematonta ja toisessa välitöntä ja hallitsevaa. Työn tavoitteena on luoda koreografinen sovellus joka toimii molemmissa.

Kahden eri ympäristön välisen jännitteen kautta pyrin ymmärtämään koskemattoman luonnon ja ihmisen kultivoiman luonnon (kulttuurin) välistä suhdetta sekä käsitteellistä eroa. Tavoitteena on tarjota vaihtoehtoisia käytäntöjä ja näkökulmia vallitsevaan yhteiskunnalliseen diskurssiin, jota hallitsevat ajatukset luonnosta ensisijaisesti raaka-aine ja energia varantona, ihmisen mieltäminen kuluttajaksi tai resurssiksi ja vaihtoehdottomuus jatkuvan taloudellisen kasvun mallille. Työn perustavanlaatuisina lähtökohtina on ihmisen kyky aistia (sensibility), kyky vastata (responsibility) ja kyky säilyä olemassa (sustainability). Projekti hyödyntää tanssin immateriaalisuutta ja katoavaisuutta voimavarana ja lähtökohtana – tanssi ei kuluta luonnonvaroja, vaan määrittelee ne uudelleen.

Tarkastelen luontoa sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta koreografian ja tanssin näkökulmasta, huomion antamisen ja vastaanottamisen ekologiana. Tavoitteena on kumota ja uudelleen määritellä luonnonvarojen käsite, jota kapitalistinen ja teollinen kielipeli dominoi, vahvistaa ihmisen suhdetta itseen luontokappaleena sekä ympäröivään luontoon huomion antamisen kautta – kuluttamisen sijaan. Työ soveltaa tanssia ja koreografiaa Itä-Suomen erämaassa sekä suurkaupungin ydinkeskustassa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Koreografi, tanssitaiteen maisteri Sonya Lindfors ja työryhmä18.000 €Kaksivuotinen projekti Deconstructing the concept of whiteness

Tanssi, Esitystaide, performanssi, Teatteri

Suomi on erittäin valkoinen ja homogeeninen maa. Sekä taiteen kentältä että yhteiskunnasta puuttuu kuitenkin diskurssi valkoisuudesta. Valkoisuuden normalisoiminen tekee kaikesta ”ei – valkoisesta” marginaalista; epänormaalia, eksoottista, etnistä, erilaista, vaarallista, toisarvoista.

Koen, että ei-valkoisena suomalaisena taiteilijana minulla on tarve, mahdollisuus ja velvollisuus käsitellä valkoisuutta/mustuutta, toiseuttamisen prosessia, representaatioita ja narratiivejä, valta-asetelmia ja luoda omalta osaltani alustaa puuttuvalle diskurssille. Jotta en toistaisi marginalisoivia valtarakenteita, fokus on nimenomaan valkoisuuden purkamisessa.


Vuosina 2016–2017 toteutettavan projektin aikana tarkoituksena on:

Toteuttaa kaksi tutkivaa teosprosessia, Noble savage ja Swag lessons, joissa dekonstruoidaan valkoisuutta, valkoista näyttämöontologiaa ja käsitellään mustuuteen, mustaa kehoa ja toiseuden representaatiota pureutumalla valkoisuuden/mustuuden kulttuurisiin, historiallisiin, sosiologisiin ja poliittisiin kerroksiin.

Järjestää neljä työpajaa ammattilaisille (taiteilijat, kirjoittajat), joissa etsitään työkaluja käsitellä mustuutta/toiseutta ja purkaa valkoisuuden erityisyyttä.

Järjestää kansainvälinen seminaari aiheena Deconstructing whiteness yhteistyössä eri taideinstituutioiden kanssa.

Projektissa on mukana yhteensä 20 eri alojen taiteilijaa ja tutkijaa.

Talous- ja pakolaiskriisin myötä Suomen asenneilmapiiri erilaisuutta kohtaan on muuttunut myrkylliseksi. Lehdet ja sosiaalinen media ovat täynnä vihapuhetta ja pelottelua liittyen mustuuteen. Valkoisuuden purkaminen, rasististen narraatioiden ja valtarakenteiden ravisteleminen, rikkominen ja näkyväksi tekeminen tuntuvat tärkeämmältä ja rohkeammalta kuin koskaan. Mustana suomalaisena taiteilijana minulla ei ole vaihtoehtoja - minun on osallistuttava taisteluun monikulttuurisuuden puolesta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Professori Pia Lindman 35.000 €Osallistuminen 32. Sao Paulon Biennaleen 5.9 –11.12.2016

Esitystaide, performanssi, Ympäristötaide, Yhteisötaide

Sao Paulon Biennale on yksi maailman merkittävimmistä nykytaiteen biennaaleista. Vuonna 2016 teemana on epävakaus. Nykymaailman muutoksissa askarruttavat muun muassa ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus. 32. Sao Paulon Biennalen kuraattoritiimi on siksi kiinnittämässä huomionsa mm. kulttuuritraditioihin, myytteihin ja kollektiiviseen älyyn.

Sao Paulon Biennaleen toteutan teoskokonaisuuden, joka koostuu sekä työpajoista että työpajoja varten suunnitellusta ja rakennetusta luonnonkuitu/savi rakenteesta. Teoskokonaisuuden työnimi on Nose ears eyes. Rakenne toteutetaan yhteistyössä osittain paikallisten osaajien kanssa, ja osittain työpajana paikan päällä elokuun ja syyskuun 2016 aikana. Työpajat rakenteen sisällä sen valmistuttua toteutetaan osana näyttelyä syyskuusta joulukuuhun 2016. Työpajojen tuloksena, hoitojen toteutumisen myötä, kertyy sarja piirroksia hoidon energianvaihdosta ja mahdollisesti myös muita teoksia, kuten musiikkiesityksiä, pienveistoksia ja runoja.

Kuraattoritiimin jäsen Lars Bang Larsenin mukaan kalevalaisen jäsenkorjauksen perinteen yhyttäminen nykytaiteeseen on ainutlaatuista ja tukee kuraattoritiimin teemoja erikoisella tavalla. Kulttuuritraditioiden uudelleen jäsentäminen ja aktivoiminen laajentaa tietoisuutta ihmisen suhteesta maailmaan ja kosmokseen. Suomi on länsimaisena maana ainoita, joissa tämänkaltaisia perinteitä vielä löytyy. Teoksellani haen juuri tätä uudelleen jäsentämistä Kalevalaisen perinteen kautta kaikille ihmisille.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Nukketeatteritaiteilija Niina Lindroos ja työryhmä14.160 €Kasvien salattu elämä -esityksen valmistamiseen ja Sielutiede-kiertueen suunnitteluun

Nukketeatteri

Nukketeatteria ja tanssia yhdistävä esitys Kasvien salattu elämä on komedia ihmisen suhteesta kasveihin. Esitys on Teatteri SudenEnteen tuotanto. Esityksen lähtökohtana on ajatus, että kasvit ovat sielukkaita, aistivia, muistavia ja tuntevia olioita. Esitys käsittelee inhimillisen empatian ja käsityskyvyn rajoja vaihtamalla näkökulman ihmisestä kasviin.

Kasvien salattu elämä on soolo tanssija Leena Harjunpäälle. Nukketeatteritaiteilija Niina Lindroosin ohjaaman esityksen päähenkilöitä ovat Suomessa kasvavat kasvit ja niitä tutkiva esiintyjä. Erilaiset kasvihahmot avautuvat yleisölle suhteistaan muihin kasveihin ja ympäristöönsä, ihmisiin ja muihin eläimiin. Työryhmä tuottaa materiaalin esityksiin yhteisissä työpajoissa.

Kasvien salattu elämä on Sielutiede-työryhmän toinen osa psykologian historiaa käsittelevien esitysten sarjasta. Sarjan ensimmäisen osa on Emma Ecksteinin piina (2013). Yhdessä ne muodostavat Sielutiede -esitystapahtuman. Se koostuu kahdesta intiimiä tutkijasuhdetta käsittelevästä esityksestä ja esityksiin nivoutuvasta avoimesta keskustelusta. Ennakko-osallistujiksi keskusteluun haetaan paikallisia tieteen ja taiteen toimijoita ja muita kulttuuriaktiiveja.

Ensi-ilta ja esitykset Helsingissä syyskuussa 2016. Esitys XS-festivaali Kutomolla marraskuussa 2016. Englanninkielinen käännös ja kiertueen toteutus talvi-kevät 2017.

Kasvien salattu elämä luo uutta luontomytologiaa. Se kysyy, minkälaista komiikkaa syntyy ihmisen pyrkimyksestä ymmärtää muita lajeja. Esitys juhlii lajien välisen yhteisymmärryksen mahdollisuutta ja mahdottomuutta rinnakkain. Komediamuoto on olennainen tapa käsitellä ekologisia aiheita: siinä missä tragedia on matkaa kohti vääjäämätöntä tuhoa, komedia tähtää uudistumiseen ja elpymiseen. Tällaisia ajattelun muotoja tarvitsemme ekokatastrofin keskellä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija, FM Laura Lindstedt 18.880 €Kirjallinen työskentely

Kaunokirjallisuus, Elokuvataide

Isotätini Vieno Piiraisen (1915–2003) jäämistöistä löytyi toisen maailmansodan aikainen muistokirja Der hilfreichen Schwester Vieno (Avuliaalle sisar Vienolle). Haavoittuneet saksalaissotilaat ovat koonneet muistokirjan Oulun sotasairaalassa sairaanhoitajalottana työskennelleelle isänmaalliselle sisar Vienolle.

Muistokirja koostuu saksankielisistä muistokirjoituksista, runoista ja värssyistä sekä taidokkaasti tehdyistä, värikkäistä piirustuksista, joiden sisältö on täynnä natsi-Saksan isänmaallista paatosta. Mukana on myös humoristisempia, poikamaisempia piirustuksia. Ensimmäinen merkintä on tehty helmikuussa 1942, viimeinen 12. syyskuuta 1944.

Tämä muistokirja on seuraavan teokseni lähtökohta. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole luoda elämäkerrallista teosta Vieno Piiraisesta, vaikka hyödynnänkin biografisia ja historiallisia faktoja. Rakennan muistokirjan ympärille romaanin, kehystarinan ja fiktiivisen kertojanäänen, joka kommentoi aineistoa, esittää kysymyksiä ja pohtii kansallissosialistista paatosta 2010-luvun perspektiivistä. Romaanissa teksti ja kuva-aineisto yhdistyvät, sillä muistokirjan värikkäät piirustukset ja käsinkirjoitetut tekstit tulevat konkreettisesti osaksi romaania.

Romaaniin liittyy myös esseedokumenttielokuva, jossa hyödynnetään nukkeja, monitoreja ja taustaprojisointeja. Elokuva muodostaa yhdessä romaanin kanssa kokonaisuuden.

Temaattisella tasolla romaani- ja elokuvahankkeen tavoitteena on lähestyä yhtä kansallista traumaamme – häviöön ja Lapin polttoon päättynyttä kiusallista aseveljeyttä natsi-Saksan kanssa – mikrohistoriallisesta, osin karnevalisoidustakin näkökulmasta. Muodon tasolla kyse on dokumentaarisen ja fiktiivisen aineksen yhdistelmästä, jossa hyödynnetään visuaalisia elementtejä (piirustukset, käsinkirjoitetut tekstit) tavalla, joka ei ole aivan tyypillinen kotimaisessa proosassamme.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Elokuvaohjaaja ja -käsikirjoittaja Christer CHRZU Lindström 16.520 €Kokoillan Nightsatan-elokuvan ennakkosuunnittelu

Elokuvataide

Kokoillan Nightsatan-elokuva jatkaa palkitun Nightsatan and the Loops of Doom -lyhytelokuvan tulevaisuuden syntetisaattorisotureiden musiikillista selviytymistarinaa. Elokuvassa esiintyy oikea, turkulainen Nightsatan-yhtye, joka myös vastaa elokuvan musiikeista. Nightsatan-elokuvakonsepti on satiirinen retropastissi eli tulevaisuusvisio, joka perustuu nostalgisiin tieteiselokuviin. Elokuvan satiiri kohdistuu huonosti käyttäytyviin, epäkunnioittaviin ihmisiin.

Kokoillan Nightsatan-elokuva sijoittuu vuoden 2037 ydintuhon jälkeiseen Karjalan erämaahan, musiikilliseen maailmaan, jossa soittotaito edustaa valtaa. Se on yksinkertaisten miesten maailma, jossa he ajavat naisia hulluiksi luonteidensa vajavaisuuksilla. Naiset ovat miehiä älykkäämpiä, sitkeitä selviytyjiä, jotka pääasiallisesti onnistuvat pitämään puolensa.

Dystopiakuvauksen tarkoitus on mustan komedian keinoin peilata sitä, kuinka raadolliseksi kulttuurimme on jo kehittynyt ilman yhteiskuntamme suojarakenteiden lopullista romahtamista ja kysyä: missä rakkaus? Haluan antaa aikuiskatsojalle mahdollisuuden kokea painajaismaisen maailman ja sitten nauraa sille. Asialle nauraminen on mielestäni paras tapa aloittaa ihmisyyden kipukohtien käsittely. Uskon myös, että kun ihminen osaa nauraa tyhmyydelle, hän erottaa itsensä tyhmistä.

Pitkä Nightsatan-elokuva on aikuisille suunnattu, uniikki, musiikkipainotteinen tieteisseikkailu alkuperäishahmoilla. Sen mielikuvituksellinen ja räväkkä toteutus on käsityöpainotteinen. Aikuisteemoihin pureutuvassa tulevaisuuden satiirissa käsitellään perhemalleja, tabuja ja eron jättämiä traumoja. Elokuva uhmaa kaikkia käsityksiä kotimaisesta elokuvasta villillä omaperäisyydellään. Elokuva on rohkea avaukseni pitkien elokuvien ohjaajan uralleni, eli ensimmäinen kokoillan ohjaustyöni.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija AMK Mikko Lipiäinen 35.000 €Nykytaiteilijuutta ja globaalia taidemaailmaa Brasilian alkuperäisväen taiteilijoiden näkökulmasta määrittävä keskustelutaideteos

Yhteisötaide, Ympäristötaide

Järjestän Brasilian Etelä-Bahialla keskustelujen sarjan, joihin kutsun alkuperäisväen taiteilijakuntaa tarkastelemaan globaalin taidemaailman vallitsevia, Brasiliaa koskevia narratiiveja kriittisesti alkuperäisväen näkökulmasta.

Haluan keskusteluteoksessa kysyä, miten alkuperäisväen nykytaiteilijoiksi itsensä identifioivat toimijat ymmärtävät taiteilijuuden ja taiteilijan yhteiskunnallisen roolin ja kuinka se eroaa valtavirtaisen globaalin nykytaiteilijuuden ideasta. Toisaalta koen itse osittain Etelä-Bahialla pataxó-heimon jäsenten kanssa eurooppalaisena taiteilijana työskennellessäni tärkeäksi edistää kritiikkiä taidemaailman alkuperäisväkeä ja sen taiteilijakuntaa syrjivien rakenteiden, narratiivien ja käytäntöjen tunnistamiseksi, joihin itsekin sorrun.

Vuoden 2016 aikana kulttuurikeskus- ja metsäpuutarha ITAPECOssa ja sen lähiympäristössä käytävistä keskusteluista toimitetaan vuoden lopussa kirja – eräänlainen manuaali – joka yrittää määrittää tavoiteltavaa, hyvää taiteilijuutta ja taidemaailman hyväksyttäviä käytäntöjä keskusteluun osallistuneiden alkuperäisväen taiteilijoiden ja kulttuurivaikuttajien näkökulmasta.

Kirjan ainoa fyysinen kopio painetaan käsin osana keskusteluja järjestettävässä taidesellutyöpajassa valmistetulle paperille. Alkuvuodesta 2016 tapahtuva taidesellun valmistus kiinnittää huomion niihin materiaalisiin reunaehtoihin, joissa keskustelua käydään: alueella vallitsevaan epäsuhtaiseen konfliktiin suomalaisen sellujätin ja pataxó-heimon välillä.

Keskusteluteos suuntaa ajatukset eurooppaperäisen kehitysideologian ja Brasilian alkuperäisväen aivan eri lähtökohtiin perustuvan ajattelun välisiin ristiriitoihin, tarkastelemaan, mitä tapahtuu nykytaiteilijuudelle, kun se yritetään irrottaa eurosentrisistä taustaoletuksistaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija Sami Liuhto 14.160 €Avantgardistis-menetelmällisen runoteoksen kirjoittaminen.

Kaunokirjallisuus
jatkoapuraha

Runoteos päättää Fibonaccin lukusarjaan perustuvan runosekstetin. Teos on hermeettinen, luvusta toiseen kertautuvat tietyt runomuodot, mutta jokaisella luvulla on myös oma runomuotonsa. Luvut eivät mene kirjassa lineaarisesti niin, että kirja alkaa ensimmäisestä luvusta ja päättyy viimeiseen lukuun. Tänä vuonna olen jo saanut valmiiksi kehikon, johon teen kirjani. Kehikon muoto on salaisuus, en tule paljastamaan sitä kenellekään. Kehikko muotoutuu erilaisista numerologisista merkityksistä yhdistettynä Euroopan ja Lähi-Idän mytologioihin.

Teoksen runomuotoja ovat mm. heksametri, sestiina, sonetti, kalevalamitta, haiku ja tanka. Tärkeä sija teoksessa on lipogrammeilla ja anagrammeilla, mutta eri toten palindromeilla. Tulen myös käyttämään klassista hepreaa ja sanskritia, sekä aseemista kirjoitusta. Tutkin parhaillaan klassista hepreaa. Myös väreillä tulee olemaan teoksessa paikkansa ja 1900-luvun väriteoria on tullut tutuksi. Työn edetessä tarkensin teokseni toistuvimmaksi elementiksi sananeliön, johon aina palaan. Parhaillaan neliöin Genesistä.

Tällä hetkellä nimetön eepokseni on maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen, puhumattakaan Suomesta. Teen eepostani joka päivä, se on aina mielessä, kaikki kääntyy siihen. Työni on ajaton, eikä kommentoi ajankohtaisuuksia.

Työlleni ei löydy vertailukohtia. Tämä on avaus kokonaan uuteen suuntaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Maija Luutonen 28.320 €Taiteellinen työskentely sekä taiteilijakirjan ja verkkosivun tuottaminen

Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Media- ja videotaide, Muotoilu

Haen apurahaa taiteelliseen työskentelyyn sekä julkaisun toteuttamiseen.
Suunnittelen seuraavaa yksityisnäyttelyäni / kokonaisuutta, jonka esitän SIC-galleriassa loppuvuodesta 2016. Julkaisun toteutan alkuvuodesta 2017.

Suunnitelmissani on toteuttaa galleriatilaan pintoja ja niiden liikettä käsittelevä kokonaisuus. Olen viimeaikaisissa teoksissani käsitellyt paljon materiaalien ja maalauspintojen ominaisuuksia. Pinnan ja materiaalin tutkimus on toisinaan johdattanut minut käsittelemän paperia reliefinä, jossa maalausjälki piirtää esiin paperin pintaan muotoja sen toiselta puolelta. Teoksissa on rinnan kyse paperin kaksiulotteisuudesta kuin myös tilan luomisesta.
Teoksissani olen tutkinut ajan ja liikkeen yhteyttä; hakenut liikettä, jota silmä ei havaitse. Olen myös tavoitellut teoksissani tunnetta aukosta tai portaalista. Haluaisin antaa ja saada mahdollisuuden seurata ajan kulumista, vääjäämätöntä liikettä ja kehitystä. Tulevassa näyttelyssäni tarkoituksenani on jatkaa näiden teemojen tutkimista.

Suunnittelemani kirja käsittää teoksia vuosilta 2012–2017. Kirja antaa mahdollisuuden laajentaa ja taustoittaa tavalla, joka ei näyttelyiden tai teoksien yhteyteen sopisi. Suunnittelen kirjan sisällöstä myös verkkosivuprojektia / e-julkaisua, jossa kirjan materiaalia julkaistaisiin hyödyntäen verkkoon sopivaa ulkoasua ja logiikkaa. Lisäksi projektissa olisi tässä kohtaa mahdollista hyödyntää liikkuvaa kuvaa ja ääntä.

Ajattelen, että taiteellisen työskentelyn haastaminen ja uusien esittämistapojen etsiminen on rohkea avaus. Lisäksi ajattelen, että omaehtoinen julkaisutoiminta ja näyttelytoiminta on rohkeaa. Julkaisun kohdalla haluan yrittää tutkia rohkeasti erilaisten julkaisumallien mahdollisuuksia.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Lyydiläinen Seura ry 12.750 €Lyydin kielen elvytyshanke

kieliohjelma

Suunniteltu elvytysohjelma käynnistää uudelleen nyt hiipuneet toiminnot. Suunnitelma on rakennettu sen mukaan, että mahdollisimman pienin kustannuksin saadaan keskeiset elvyttävät toiminnot aikaan laajalti Lyydinmaata seuraavasti:

• Järjestetään 3 kielileiriä.
• Aloitetaan lyydin kielen viikoittainen opetus kerhoissa Kuujärvellä, Kenjärvellä,
Pyhäjärvellä ja Petroskoissa.
• Aloitetaan lyydinkielisen sanomalehden Lüüdilaine-Sana julkaiseminen 4 kertaa
vuodessa.
• Aloitetaan lyydinkielinen viikoittainen kudontapiiri Kuujärvellä, Pyhäjärvellä ja
Kenjärvellä.

Aikaa ei ole kuitenkaan hetkeäkään hukattavissa. Nyt kun seuran suunnittelema järjestelmällinen elvytysohjelma on saatu jo kerran alkuun, sen pysähtyminen olisi estettävä. Lyydin kielen sammuminen merkitsisi lyydiläisen identiteetin häviämistä, Aunusta ja Äänisen rantoja ikimuistoisista ajoista asuttaneen kansan tuhoa ja lyydiläisten kalevalaisen kulttuuriperinnön häviämistä. Siksi elvytyshankkeessa ei ole kyse pelkästään tuhoon tuomitun kielen pelastamisesta. Jos lyydiläiset katoavat kartalta, katoaa samalla peruuttamattomasti myös osa suomalaista kulttuuria.

Viimeiset hetket pelastaa kuoleva kieli.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT, Tutkija Otso Lähdeoja ja työryhmä16.500 €Sonic Greenhouse

Äänitaide, Musiikki

Sonic Greenhouse (työnimi) muuntaa Helsingin Talvipuutarhan kasvihuoneen äänitaideteokseksi. Runkoäänikaiuttimien avulla ääntä ajetaan kasvihuoneen lasirakenteisiin jotka väristessään muodostuvat äänilähteiksi perinteisten kaiuttimien tavoin.
Sonic Greenhouse on laajamittainen, ääntä ja arkkitehtuuria yhdistävä teos jota voidaan ajatella makrokokoisena musiikki-instrumenttina. Koko rakennus muunnetaan monikanavaiseksi (~ 100 kanavaa) ääni-installaatioksi, ja jokaiseen Talvipuutarhan kolmesta huoneesta luodaan erityinen, huoneen olemukseen sopeutuva äänimaailma. Teos luo ainutlaatuisia, tilaan sijoittuvia ja siinä liikkuvia äänikokemuksia.

Teos käsittelee kasvihuoneen tematiikkaa lähestyen ihmisen ja luonnon suhdetta sensoriaalisuuden keinoin. Taustalla on maailman nykytila – antroposeeni – jossa ihminen hallitsee luontoa jonka annetaan kasvaa vain sille varatuissa paikoissa. Teos liitetään kasvihone-biotooppiin ja sen ulkopuoliseen ympäristöön muokkaamalla äänimaailmaa ympäristöstä johdetulla datalla. Esimerkiksi ympäröivät sääolot, kasvihuoneen kosteus ja valo-olosuhteet, Helsingin liikenne ja melutasot voidaan ajaa datana sävellystä kontrolloivaan ohjelmistoon. Teos yhdistää innovaatioita musiikkiteknologian, akustiikan ja äänitaiteen aloilta.


Teos on sovittu toteutettavaksi syksyllä 2016. Teos tulee olemaan auki yleisölle kahden viikon ajan.

Sonic Greenhouse on tiettävästi ensimmäinen Suomessa toteutettava taideteos, joka muuntaa kokonaisen rakennuksen äänilähteeksi. Teos on mahdollinen tekijöiden aiemman, kansainvälisesti huomioidun ääniteknologisen ja taiteellisen tutkimuksen kautta. Siinä sovelletaan laajemmin tuntematonta runkoääniteknologiaa ainutlaatuisessa, laajamittaisessa taideteoksessa. Teos kumpuaa monialaisesta ajattelusta ja praktiikasta ja on esimerkki tutkimuksen ja taiteen synergiasta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Maaseudun Sivistysliitto ry 130.000 €Ympäristösivistyksen hankekokonaisuus. Hankejakson II Paikan tuntu - paikan identiteetti toteutus vuonna 2016

Yhteisötaide, Kulttuuriperintö, kansanperinne
jatkoapuraha

Hankkeen tavoitteena on herkistää ihmisten ymmärrystä lähiympäristön muutoksia kohtaan ja pohtia niitä arvoja ja motiiveja, joiden mukaan yksilö ja yhteisö toimivat omassa kulttuuriympäristössään. Taidekasvatukselliset prosessit toimivat tärkeinä silloittajina. Teemallisina elinpiireinä ovat rannikot ja rannat. Hankeen lopputuloksena syntyy ympäristö- ja taidekasvatuksellisia sekä yhteisöllisiä prosesseja, joissa elämyksellisyys yhdistyy tiedon hankkimiseen ja jäsentämiseen. Hukkatilat, epäpaikat ja joutomaat herätetään henkiin ja niihin luodaan uudenlaisia muistijälkiä, kulttuurien uudenlaisia kohtaamisia, kollektiivista hyvää.

Tapahtumat toteutetaan usealla paikkakunnalla: kaupungeissa, kylissä, rannikolla ja vesistöjen äärellä sisämaassa. Toteuttajina ovat pääasiassa taiteilijat itse. Uudenlaisia taiteilijuuden ja taiteen esittämisen tapoja ja rooleja kehitetään innovatiivisesti. Hanke tarjoaa työskentelyn metodeiksi taiteellisia ja taidekasvatuksellisia välineitä. Hankkeen tapahtumat lisäävät vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä, uudenlaisia kohtaamisia sekä erilaisten kokemusten ja näkemysten jakamista monikulttuurisessa ja monipaikkaisessa Suomessa. Uussuomalaisten ja juuri Suomeen muuttaneiden kotouttamisen tukemiseen kiinnitetään vuonna 2016 erityistä huomiota.

Asiasanat: ympäristösivistys, paikan adoptio, urbaanit jokamiehen oikeudet, moniaistillisuus, ympäristöluotsit, residenssitaiteilijat, yhteisö- ja ympäristötaide, lähiympäristökasvatus, verkostotyöskentely.

Toiminta on avoimen suunnittelun ja toteutuksen testausta, jossa paikalliset taiteilijat, kulttuurituotteet ja erilaiset toimintaympäristöt saatetaan vuoropuheluun ja työskentelemään yhdessä, ympäristösivistyksen teeman alla. Prosessimainen työskentely takaa teemojen ja työtapojen ajankohtaisuuden. Lopputuloksena syntyy uudenlaisia kumppanuuksia sekä monitaiteellisia ja tutkimuksellisia havaintoja, taideteoksia ja elämyksiä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Mad House -ystävät ry, Mad House -vänner rf 140.000 €Mad House Helsinki 2016 (2016–2018)

Esitystaide, performanssi

Mad House on räjähdys Suomen esittävän taiteen kentällä. Mad House on taiteilijoiden perustama tuotantotalo, joka kulkee taide edellä. Mad House on esitystaiteen kansainvälinen tuotanto-organisaatio. Lisäksi se tarjoaa esitystaiteelle esitystilat. Mutta ennen kaikkea se on verkosto, joka levittäytyy yli koko taidekentän, linkittää esitystaiteen tekijät toisiinsa ja tuo esitystaidetta yleisön helposti saavutettavaksi. Mad House vastaa myös esitystaiteen keskeisiin haasteisiin: tilojen tarpeeseen, tiedonkulun ja liikkuvuuden parantamiseen sekä resurssien optimointiin.

Mad House tuottaa esityksiä ja mahdollistaa esitystaiteen vierailuesitykset Helsingissä. Lisäksi Mad House toteuttaa paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä kulttuurialan hankkeita. Se tarjoaa yhteistuotantoperiaatteella mahdollisuuden Suvilahdessa sijaitsevan näyttämötilan, Tiivistämön, käyttöön. Se tarjoaa tuotannollisen ja teknisen huippuosaajahenkilökunnan sekä mahdollisuuden tuottaa uusia teoksia tuotantotalon kautta. Lisäksi Mad Housen kautta toimijalle avautuvat laajat kansainväliset verkostot ja hankemahdollisuudet.

Mad Housen toiminnan kotipesä on Helsingin Suvilahdessa sijaitsevat harjoitus-, tuotanto- ja esitystilat, joiden kautta se saa ja tarjoaa puitteet freelancetaiteilijoille, vapaan kentän ryhmille ja paikan yleisön kohtaamiseen. Toiminta ja tilat luovat mahdollisuuden kasvavan ja kansainvälisen taiteenalan kehitykselle.

Vuosi sitten Stuba Nikula haastoi meidät ja kysyi miksi emme julista että päämäärämme on muuttaa maailma. Asia oli niin itsestään selvä, että emme edes tulleet ajatelleeksi että tällainen tarkoitus tulisi mainita. Nyt voimme vastata että Mad House muuttaa maailmaa olemalla Mad House. Olemalla paikka taiteelle, humanismille, demokratialle, tapaamisille, keskusteluille. Moni-kaikki-hanke, multi- ja samalla innovatiivinen, kevyt, avoin, taidetta ja ihmisiä kunniotettava hanke.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri Teemu Manninen 18.880 €Nykyrunouden arvoja ja perinteitä käsittelevän kokeellisen esseekokoelman kirjoittaminen

Kaunokirjallisuus

Sain 2015 Koneen säätiön apurahan kirjoittaakseni suomalaisen nykyrunouden taiteellisista, poliittisista ja eettisistä arvoista ja niiden suhteesta runouden erilaisiin globaaleihin perinteisiin ja jatkan kirjoittamista 2016. Esseeni käsittelevät sitä, mistä taiteemme keinot ovat tulleet ja mihin ne ovat runoutta viemässä: onko suomalainen runous historiatonta, vai paljastaako kotimainen runoutemme omintakeisuudellaan historian suhteelliseksi, paikalliseksi kertomukseksi. Näiltä osin hankkeeni on sama, mutta nyt uskon, ettei sitä ole mahdollista saattaa loppuun perinteisillä tavoilla. Henkilökohtainen maku, joka on arvottamisen ytimessä, muodostuu liian monimutkaisella tavalla, jotta runomuodon ja sen historiallisten ehtojen ulkokohtainen analyysi tavoittaisi sitä. Se, mikä jää käsittelemättä, on syymme lukea: koska runous opettaa meille viisautta, joka on arvojen olemisen ja niiden kokemisen tapa. Mitä tuo viisaus on? Miten se voi toteutua kirjallisuusmaailman rakenteissa, ja miten lukija voi olla varma, että runoilijan viisauteen voi luottaa? Näiden kysymysten käsittelemiseksi esseemuotoni on saanut yhä kokeellisempia muotoja: yhdistämällä tunnustuksellista puhetta ja fiktiota tahdon käsitellä mahdollisimman monilla tavoilla sitä, millaista runon kirjoittaminen ja lukeminen voi olla sellaisen kokijan näkökulmasta, jolla on kutsumus ilmaista ja tutkia länsimaisia taiteellisia ja tieteellisiä arvoja.

Runouden arvottaminen on kriisissä, koska runoilijat ja kriitikot tuskin koskaan paljastavat arvottamisensa esteettisiä, sosiaalisia ja henkilökohtaisia perusteita: sidonnaisuuksiaan, uskomuksiaan, vakaumuksiaan. Uskon nyt, että ainoa tapa lähestyä tätä nykyrunouden arvottamisen kriisiä sen vaatimalla rohkeudella on paljastaa avoimesti omat arvottamisen tapani ja käsitellä muodon lisäksi mahdollisimman rehellisesti omaa syvästi puolueellista historiaani niin runoilijana kuin lukijanakin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

BFA Ilan Manouach 16.160 €Conceptual Comics, Unpopular Practices Within a Marginal Art Form. A research on comics artists whose work is situated in the grey zone between comics and conceptual art. Finnish edition

Sarjakuvataide, Kirjasto-, arkisto- ja museotyö

Conceptual Comics will circulate as an anthology and a separate section in UbuWeb, but also an exhibition format and a series of workshops that will take place during the Helsinki Comics Festival. This is an occasion to open my curatorial work-in-progress to the general public and to the vibrant experimental comics scene of Finland.

My research will be nurtured by visits to private and public collections, rare manuscript libraries and international small-press festivals where I will be conducting interviews with artists. Beyond eurocentrism, I will explore the thinkership dimensions of comics as a universal, democratic, personal and potentially disposable medium, spreading geographically as far as Sumatra, South Africa or Lapland. I will begin by curating the work according to criteria of conceptual art such as a gradual de-emphasis of formal concerns, a deliberate exposure of the irrelevance of factors like aesthetics, expression, skill and marketability and the implicit goal towards the dematerialization of the art object. Through my workshop on Conceptual Comics, I will further articulate and deepen my research, by establishing new medium-specific criteria which will evolve alongside the growing corpus of the selected books. My study will test the following assumption: that what makes comics different than the other arts is the fact that they exist, in spite of their physicality, as linguistic processes, syntactic structures, memes and references.

Conceptual Comics (CC) is a first step toward creating a corpus that systematically documents the unpopular practices of a “below-the-radar” community of comics artists. It emphasizes the directness of a subversive, marginal art form whose democratic potential depends on its ability to be criticized within itself. Nonetheless, CC will be embraced and canonized among a constellation of avant-garde material through the UbuWeb archive and will be popularized through exhibitions and practical workshops.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suunnittelija Tuomas Markunpoika 23.600 €Engineering Temporality-projektin jatkokehitys

Muotoilu

Engineering Temporality on kokeellinen projekti, joka tutkii suunnittelua metafyysisellä tasolla. Sen aiheet aaltoilevat kuoleman, ihmisen väliaikaisuuden sekä esinekulttuurin välillä. Työni syntyyn vaikutti vahvasti isoäitini sairastutuminen Alzheimerintautiin.

Länsimainen kauneuskäsityksemme on autoritäärinen ja perustuu pitkälti oletukseen voimasta ja kontrollista muihin tai ympäroivään luontoon. Tämä maailmankatsomus ja filosofia heijastuu näkemyksiimme ja miten koemme meitä ymparöivan maailman. Maailmankuvamme muuttuu dramaattisesti, kun väistämattömat muuttuvat voimat tulevat osaksi arkipäivää.

Wabi-sabi on vanha japanilainen filosofinen ja visuaalinen maailmankatsomus, joka perustuu epätäydellisyyteen ja katoavaisuuteen. Sen visuaaliset kulmakivet ovat epäsymmetrisyys, yksinkertaisuus, koruttomuus ja vaatimattomuus. Wabi-sabi karkeasti käännettynä ‘epätäydellisyyden kauneus’; kokea kauneus väliaikaisuudessa ja kaiken katoavaisuudessa.

Projektini Engineering Temporality synnyttää jännitysta näiden kahden vastakkaisen maailmankuvan välille ja rinnakkaiselolle. Se hyväksyy väliaikaisuutemme ja samalla tuo teollisesti valmistettuja materiaaleja valmistusprosessiin. Tämä synnyttää epätavallisen ymmärryksen suunnittelun mahdollisuuksista ja millaisia käsitteitä se voi pitää sisällään.

Tavoitteeni on sijoittaa Wabi-sabi -kulttuuri nykyaikaiseen viitekehykseen ja laajentaa suunnittelun käsitteitä.

Uskon, että rajapintoja rikkovalla suunnittelulla voidaan luoda uutta sisältöä nykymuotoiluun. Pyrin kehittämään muotoilua suuntaan, joka mahdollistaa uudenlaisia tulkintoja käyttöesineiden metafyysiseen maailmaan jättäen tilaa keskustelulle sekä uudelleensoveltamiselle.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri, kirjailija Maria Matinmikko ja työryhmä6.000 €Kollektiiviromaani-sarjan visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus proseduraalisin menetelmin sekä näyttelyn järjestäminen

Muotoilu, Kaunokirjallisuus, Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Mahdollisen Kirjallisuuden Seura käynnisti syys-marraskuussa 2012 proseduraalisen kollektiiviromaanihankkeen, jonka toteuttamiseen osallistuu 14 seuran jäsentä: Jaakko Yli-Juonikas, Sinikka Vuola, Taneli Viljanen, Jarkko Tontti, Jari Tammi, Harry Salmenniemi, Marjo Niemi, Maria Matinmikko, Laura Lindstedt, Tiina Käkelä-Puumala, Martti-Tapio Kuuskoski, Juri Joensuu, Anna Helle ja Markku Eskelinen.

Kollektiiviromaani toteutetaan etukäteen sovittujen rajoitteiden puitteissa. Lopputuloksena on 15 eri teosta: ns. masterversio ja sen 14 eri versiota. Kirjoitustyö on nyt valmis. Seuraavaksi alkaa yhteistyömme Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijoiden kanssa. Tämä yhteistyö on uusi, riemastuttava käänne hankkeessamme. Kollektiiviromaani julkistetaan huhtikuussa 2016.

Kollektiiviromaani on paitsi kirjallisuuden, myös graafisen suunnittelun kannalta ainutlaatuinen työ, koska edeltäviä esimerkkejä ei ole tiedossa. Kollektiiviromaani on kokonaistaideteos, joten kirjojen tuotantoon panostetaan käyttämällä tarvittaessa kirjasuunnittelun traditiosta poikkeavia materiaaleja ja kirjapainon erikoiskäsittelyjä tai harvinaisempia sidontatapoja.

Proseduraalinen kollektiiviromaani on sekä kansallisesti että kansainvälisesti poikkeuksellinen hanke. Tietääksemme sillä ei ole edeltäjää eurooppalaisen eikä amerikkalaisen proosakirjallisuuden perinteissä. Myös kirjojen graafinen suunnittelu on kokeellista: kirjat muotoillaan kokonaistaideteokseksi, jossa sekä kielen että kirjaesineen materiaalisuus otetaan erityisellä tavalla huomioon. Kollektiiviromaanin kääntämiseen kirjaesineeksi laaditaan romaanin tekotapaa vastaava visuaalinen proseduuri.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

TeM, ohjaaja-esitystaiteilija Lauri Antti Mattila ja työryhmä12.800 €Jäämatka (työnimi) -esityksen valmistaminen

Teatteri, Esitystaide, performanssi

24 tunnin monologi ja matka yhdelle katsojalle. Esitys alkaa siitä kun auton ovi sulkeutuu aamulla Helsingissä, ja päättyy siihen kun auto saapuu seuraavana aamuna Jäämerelle. Matkaa jaksottavat sielua huokostavat pysähdykset ja yöksi leiriytyminen. Esitys yhdelle katsojalle kerrallaan. Siirtymäriitti, sielunvaellus, puhdistautuminen, matka joka on pakko, tekstimassoja, runoa, hiljaisuutta, puhetta joka soljuu kuin tie, ruumis, maisema ja säätila, esitys joka juoksee kuin vuoksi, joka virtaa läpi ja pesee, joka kuljettaa joka vie läpi
esitys sielun kirkastamiseksi

Esitys jakaantuu neljään osaan: 1.) Valmistava osa. Ohjeet matkalle. 2.) Matka/läpi meneminen. 24 h automatka pysähdyksineen. 3.) Retriitti/jäljet. Hiljentyminen Jäämerellä. 4.) Valinta. Palata vai jäädä?

Harjoittelu tapahtuu teksti- ja mielikuvaharjoitteluna sekä autolla matkan eri vaiheita ja osia simuloiden. Tekstityössä apuna käytetään Nykynäyttelijän taide -tutkimushankkeen kehittämiä psykofyysisen, itseohjautuvan näyttelijän työkaluja. Fokuksena pakoton hengitys ja virtaava, hengittävä, huokoinen puhe. Kehollinen kuuntelu, läsnäolo ja välittömyys.

Esiintymässä ja auton ratissa Esa-Matti Smolander. Ohjaus ja teksti Lauri Mattila. Visualisointi Sari Paljakka. Ensi-ilta 1.9., esitykset läpi syksyn 2016 kerran viikossa syyskuusta marraskuuhun.

Tämä on rohkea siinä, miten se ajaa rajalle (ymmärryksen, tietämisen, kielen, yksilön, kulttuurin), tutkii taiteen ja elämän rajoja ja mahdollisuuksia. Siinä, miten se kysyy konventionaalisten esitysmuotojen mielekkyyttä todellisuutta ja kokemista muuttamaan pyrkivissä projekteissa. On avaus tehdä taidetta toisin, niin että taide on enemmän kuin työ, jotain elämän eri alueille laajemmin levittyvää, niin että taide on yksilön kykyjä, voimavaroja ja haluja suurempaa. Niin että taide on suhteessa henkeen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tanssitaiteen maisteri (koreografia) Heli Meklin 4.000 €AS IF…projekti: Tuuditus

Tanssi

Haen työskentelyapurahaa taiteelliseen kehitys- ja ennakkotyöhön uutta projektia varten. Työskentelyn raamina toimii vuoden 2012 alusta kehittämäni AS IF…projekti.

Puolentoista kuukauden ajan kevättalvella 2016 haistelen, tuuditan ja kultivoin muodostumassa olevia ideoita ja kehitän niille toteuttamismuotoa.

Työskentelypraktiikkana toimivat keskustelu ja kanssakäyminen eri ihmisten kanssa, keholliset ja tanssilliset harjoitukset, kirjoittamisen tyylilajien kokeilut, sekä erilaiset kuviin liittyvät praktiikat.

Aihealueina ja avoimina otsikkoina ovat mm. johtaminen, hierarkiat, taiteilijan tehtävät ja villiintyminen.

Työ tapahtuu sekä yksin että luoden yhteyksiä yhteistyökumppaneihin, Helsingissä ja Pariisissa.

Työskentelyni keskittyy taiteellisen työn ei-niin-näkyvään osaan. Hakemalla rahoitusta työskentelylle ilman selkeää kuvaa lopputulemasta, antamalla tilaa aavistuksille, haluan antaa arvon taiteellisen työn näkymättömille osille sekä aktiivisen epämääräisyyden vaalimiselle. Rohkeutta on vetäytyminen ja ei-tietäminen. Koen että näin syntyy olennaisia, todellisia ja mielenkiintoisia asioita. Työskentelylleni pohjavirettä antaa myös epätavallisten asioiden yhdistäminen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Sarjakuvataiteilija Eeva Meltio 25.960 €Digitaalisen sarjakuvateoksen käsikirjoittaminen ja suunnittelu

Sarjakuvataide, Äänitaide, Media- ja videotaide

Työn tavoitteena on toteuttaa ja julkaista sarjakuvatarina, jossa lyijykynän herkkä piirrosjälki ja tarinaa varten sävelletty äänimaailma yhdistyvät esteettiseksi lukukokemukseksi. Liukuvat siirtymät ruudusta ja kohtauksesta toiseen sekä tunnelmallinen äänimaailma vahvistavat hitaasti etenevän tarinan kerrontaa.

Tarina sijoittuu pölymyrskyjen riivaamalle tasangolle, joka aikaisemmin oli viljavaa viljelysmaata. Tarinan kolme keskeistä hahmoa ovat jumiutuneet tilanteisiin, joista eivät löydä ulospääsyä. Nuori maanviljelijä kulkee nomadina pitkin tasankoa. Vanhempi pariskunta taas on jäänyt asuttamaan hiljaa rapistuvaa taloaan, jossa he pitävät epätoivoisesti kiinni vanhan elämäntapansa rippeistä. Sattuma tuo osapuolet yhteen, ja he joutuvat sopeutumaan toisiinsa ja muuttamaan ajattelutapojaan. Pölymyrskyjen pahentuessa he joutuu kohtaamaan sen, että elämä sellaisena kun he ovat sen tunteneet on ohi. Heidän on löydettävä keinoja siirtyä uuteen elämänvaiheeseen.

Motion comics on suhteellisen uusi sarjakuvan julkaisutapa Suomessa. Kehitän työssä uudenlaista estetiikkaa ja kerronnan tapaa digitaalisiin sarjakuvateoksiin. Voimakas tunnelma syntyy hitaasti etenevästä kerronnasta ja orgaanisesta lyijykynän jäljestä. Teos käsittelee muutoksen pelkoa, jonka mm. pakolaiskriisi on tuonut esille länsimaisessa yhteiskunnassa. Tarinassa muutoksen ja totuuden kohtaaminen ja niiden hyväksyntä ovat keinoja päästä eteenpäin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musta saukko ry 45.000 €SICin toiminnan laajentaminen: Lisätila 2016 -hanke


Haemme apurahaa SICin toimintaa laajentavaan Lisätila 2016 -hankkeeseen, jonka tavoitteina on edistää taiteenalojen välistä vuoropuhelua sekä rajat ylittävää taiteellista toimintaa. SIC on nykytaiteen näyttelytila ja seitsemän taiteilijan yhteistyöhanke, jonka toiminnan taustalla on voittoa tavoittelematon yhdistys Musta saukko ry.

SIC pyrkii kehittämään tuoreita toimintatapoja kotimaiselle taidekentälle instituutioiden sekä taiteilijalähtöisten ja kaupallisten gallerioiden välimaastoon. SIC on ylläpitänyt näyttelytilaa Helsingin Jätkäsaaressa vuodesta 2012. Tila tarjoaa korkeatasoiset puitteet taiteellisen tuotannon esittelyyn ja mahdollistaa monipuolisen, kuukausittain vaihtuvan näyttelyohjelman lisäksi kohtaamiset muiden taidealan toimijoiden ja yleisön kanssa.

Vuonna 2016 haluamme laajentaa toimintaamme näyttelytilan ulkopuolelle. Lisätila 2016 mahdollistaa säännöllisen, korkeatasoisen ja monialaisen tapahtumatarjonnan (mm. esitystaide, performanssi, nykytanssi, musiikki) sekä erillisen projektitilan, joka tukee galleriatilan toimintaa tarjoamalla tilan pienimuotoisempiin visuaalisen taiteen hankkeisiin ja niiden kehittelyyn. Lisätila on tarkoitus vuokrata Helsingin kaupungilta SICin näyttelytilojen läheisyydestä.

Lisätila 2016 lisää taiteenalojen välistä vuoropuhelua ja rajat ylittävää taiteellista toimintaa sekä edistää SICin tavoitetta aktivoida kotimaista taidekenttää ja rohkaista keskusteluun taiteen muodosta ja sisällöstä sekä esillepanon konventioista

SIC / Musta saukko ry on tinkimätön taiteilijakollektiivi joka ei halua antaa periksi vakiintuneille käytännöille: edistämme taiteilijan asemaa oman alansa asiantuntijana, maksamme palkkiot näyttelyiden pitäjille ja tarjoamme taiteilijoille mahdollisuuden keskittyä taiteelliseen työhön. Lisätila 2016 -hanke laajentaa SICin toimintaa ja luo dynaamisen tilan uudenlaisille kohtaamisille, rohkeille kokeiluille, eri taidemuotojen vuoropuhelulle sekä rajat ylittävälle taiteelliselle toiminnalle.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri, Tanssitaiteen kandidaatti Maija Mustonen 28.320 €Taiteellinen työskentely vuonna 2016

Tanssi, Esitystaide, performanssi

Vuonna 2016 suuntaan tanssini ytimeen.

Kahdeksan teokseni tematiikka vaihtelee työkohtaisesti. Keskeistä on tanssiminen ja tanssiminen musiikkiin. Myös hoiva, vesi, pimeys ja feminiinisyys nousevat tärkeiksi. Tanssiteosten ensi-iltoja minulla on viisi: Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Espoossa. Vierailen Hoitoja-teoksella Sorbus-galleriassa kesäkuussa. Näiden esitysten lisäksi keikkailen vanhoilla teoksilla ja aloitan vuoden 2017 teosten parissa työskentelyn. Vuotta läpileikkaa tila- ja yhteisökeskeinen työskentely perustamassani Virgiinia-taidetilassa kotikulmillani Helsingin Alppilassa.

Teokset:

1. Anna (Zodiak 25.2. ja Kutomo 1.4.): Kolme kutsukoreografia - Anna M. Häkkinen, Anna Mustonen & Anna Torkkel -valmistavat minulle soolotriptyykin aiheesta "opettelen tanssimaan kun taide on tullut tanssin tielle".
2. The Darkest Hits (JoJo 28.4.): Kymmenen taiteilijaa esiintyy synkkiin musiikkikappaleisiin. Teos on jatkumoa esityssarjalle The Greatest Love Songs ja The Greatest Dance Hits.
3. Private Collection (Zodiak 25.9.): Ninu Lindforsin yksinäisyyttä käsittelevä sooloteos, jossa toimin esitysdramaturgina.
4. Pond (Dance Ability -ryhmä Kaaos co:n tilausteos, 23.10.): Teos uima-altaalla Hotelli Korpilammella Espoossa.
5. Divine NewAge –musikaali: Keikkailua läpi vuoden.
6. Blondit (2017 kevät): Ryhmäteos Kuumille Putkille pohjautuen Paula Tuovisen Blondiin.
7. Taidetila Virgiinia: Yhdeksän taiteilijan yhteisöllinen projekti.
8. Hoitoja (Sorbus 1.6.): 2015 aloittamani teos palaa Vaasankadulle.

Tärkeintä minulle ensi vuonna on oma, itsekäs tanssini. En tiedä vielä, onko taiteellinen työskentelyni vuonna -16 rohkeaa tai avaavaa kenellekään muulle. Tanssisoolo on kuitenkin rohkein tekoni vuosiin, sillä olen tanssija, ja tanssini on nyt haamu. Odotan Anna-tanssin muuttavan elämäni perusteellisesti. Räjäyttävän tajuntani, voitelevan lihani ja elvyttävän voimani! Jos onnistun kulkemaan tämän portin läpi, jaan tietoni matkasta kaikille. Maailma kaipaa myötätunnon tekoja, tämä on minun.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

New Performance Turku ry 37.760 €New Performance Turku Festivalin järjestäminen 3.–9.10.2016

Esitystaide, performanssi
jatkoapuraha

Viidettä kertaa järjestettävä New Performance Turku Festival on vakiinnuttanut paikkansa korkeatasoista, uutta performanssi- ja esitystaidetta esittelevänä festivaalina. Pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa festivaalista on muodostunut alueellisesti merkittävä ja tunnettu tapahtuma.

Vuosi 2016 on New Performance Turku Festivalin kolmivuotissuunnitelman viimeinen, jonka jälkeen festivaali aloittaa uuden kauden toiminnassaan. Aiempien vuosien tapaan vuonna 2016 festivaali kuratoi 14–16 koti- ja ulkomaista performanssi- ja esitystaiteilijaa sekä taiteilijaryhmää osaksi seitsemänpäiväistä kokonaisuutta. Esitykset tapahtuvat Turun keskeisissä esittävän ja visuaalisen taiteen tiloissa; teattereissa, gallerioissa sekä nykytaide- ja kaupunkitiloissa.

Suomalaisen performanssi- ja esitystaiteen vienti ja kansainvälisesti tunnetuksi tekeminen on festivaalin tärkeä painopiste. Vuoden 2016 vientihankkeet suuntautuvat Uuteen-Seelantiin, jossa yhteistyökumppanina on Te Uru Waitakere Contemporary Gallery, sekä Chileen, jossa yhteistyökumppaneina ovat PerfoPuerto ja PerfoLink.

Festivaali jatkaa vuonna 2016 aiempien vuosien keskeisten teemojen, yleisötyön ja keskustelun, esillä pitämistä. Marginaalista kohti nykytaiteen keskiötä siirtyvä performanssitaide kaipaa edelleen lisää keskustelua ja uutta yleisöä ympärilleen ja tähän New Performance Turku Festival panostaa myös vuonna 2016.

New Performance Turku Festivalin keskeisenä tavoitteena on yhdistää korkeatasoinen taiteellinen kokonaisuus ja monimuotoinen yleisötyö. Festivaali on vakiinnuttanut paikkansa merkittävänä taidetapahtumana Suomessa ja tuo kansainväliset verkostonsa alueen toimijoiden käyttöön. Se myös tarjoaa monipuolista tukea kuratoimilleen taiteilijoille. Festivaali kannustaa taiteilijoitaan laaja-alaiseen yhteistyöhön yhteiskunnallisten ja tieteellisten toimijoiden kanssa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija Jaakko Niemelä 15.000 €Nostalgia. Taiteellinen tutkimus isästäni merikapteeni Kap Hornin kiertäjä Erkki Niemelästä

Kuvanveisto, installaatiotaide, Animaatio

Nostalgia-projektissa yritän tutustua isääni uudelleen työstämällä hänen työurastaan keräämääni materiaalia nykytaiteen välineitä ja materiaaleja käyttämällä. Projektin lopputulokset pyrin esittelemään merimuseoissa.

Vuonna 2016 työstän merimatkoiltani ja muualta keräämää materiaalia ja kokemuksia taideteoksiksi. Tavoitteenani on tehdä kaksi videoanimaatiota sekä valo- / moottori-installaatio.

Toisen animaation lähtökohtina ovat isäni ottamat valokuvat purje- ja höyrylaivoista, joilla hän seilasi. Animaatiot käsittelevät lähtemistä.

Toista animaatiota varten olen kuvannut laivamatkoillani moottoreita ja monenlaisia tutinoita, tärinöitä ja heiluvaa liikettä. Materiaalista koostan usean videoprojektorin monikanavaisen tilallisen videoinstallaation.

Animaatiot teen yhteistyössä animaattorien Antti Laaksonen ja Paula Lehtonen kanssa.

Animaatioiden lisäksi teen valo- / moottori-installaation, joka rakentuu tietokoneohjatuista ja valaistuista sähkömoottorien avulla heiluvista ja tärisevistä arkipäivän esineistä.

Taiteen keinoilla tehtävä tutkimukseni isästäni sijoittuu ilmaisultaan dokumentin ja kuvataiteen välimaastoon. Se on erittäin henkilökohtainen ja intiimi ja toisaalta erittäin yleinen, meillä kaikilla on isä. Pyrin tutkimukseni ja sitä esittelevän dokumentoinnin/näyttelyn avulla pääsemään tunnetasolla syvälle omaan isäsuhteeseeni. Aion mahdollisesti käyttää apunani myös hypnoosia ja psykoterapiaa. En vielä tiedä millaisen isän löydän, mutta lähden tekemään projektiani suurella kiinnostuksella.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen Maisteri Kalle Nio ja työryhmä28.320 €Cutting Edge näyttämöteoksen valmistaminen

Sirkus, Tanssi, Teatteri

Cutting Edge on näyttämötaikuutta sekä visuaalista ja fyysistä teatteria yhdistelevä poikkitaiteellinen näyttämöteos kolmelle esiintyjälle.

Teoksen lähtökohtana toimii maailman vanhin dokumentoitu taikanäytös: Faarao Kheopsin hovissa esiintynyt taikuri Dedi leikkasi hanhelta kaulan ja liitti sen takaisin sen vartaloon. Cutting Edge palaa taikuuden juurille ja luo oman tulkintansa perinteisistä ihmisenpaloittelutempuista. Teos nostaa klassiset taikatemput analyysiin kohteeksi ja pohtii taikatempun määritelmää kysyen, mistä mielikuva taikuudesta syntyy. Tai mistä klassisten taikatemppujen aiheet oikeastaan kumpuavat ja mikä on niiden kulttuurihistoriallinen merkitys?

Pään katkaisu, teoista kenties julmin ja epäinhimillisin kuuluu oleellisena osana ihmisyyden historiaan ja kulttuuriin, yhä edelleen. Se on innoittanut lukemattomia myyttejä ja taideteoksia. Esityksessä 1600-luvun maalausten runsas visuaalisuus yhdistetään 2010-luvun minimalismiin hyödyntäen uusinta videoteknologiaa. Shokeeraavan todellisuuden, tyyliteltyjen maalausten ja taikanumeroiden välinen vuoropuhelu nostaa esiin kysymyksen siitä, mitä voimme ymmärtää ihmisyydestä pureutuessamme inhimillisen julmuuden ja epäinhimillisyyden ytimeen.

Esitys saa ensi-iltansa Helsingin Juhlaviikoilla elokuussa 2016 ja esityspaikkana toimii Kansallisoopperan Alminsali. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. La Breche -sirkuskeskus Cherbourgissa Ranskassa, sekä Cherbourgin kaupunginteatteri La Trident.

Cutting Edge on hyppy kartoittamattomalle alueelle. Se on vaikeasti luokiteltavaa avantgardea. Ryhmälle näin suuren teoksen toteuttaminen on hullunrohkea ponnistus ja suuri taloudellinen ja taiteellinen riski. Edellinen Lähtö-näyttämöteoksemme osoitti, että työryhmämme kykenee toteuttamaan kansainvälisen tason suurten näyttämöiden teoksen murto-osalla suurten talojen resursseista. Cutting Edgessa vaihde on tarkoitus pistää vieläkin isommalle ja toteuttaa teos, jolle ei löydy vertailukohtia.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Medianomi Hans Nissen 14.160 €Sarjakuvalehti Rakkaudella Mirjalle

Sarjakuvataide

Alan vuonna 2016 tekemään novellimuotoisia sarjakuvia sisältävää sarjakuvalehteä. Pyrkimyksenäni on tehdä ripeällä tahdilla tarinavetoisia sarjakuvia, joissa keskeisessä asemassa on kuvallinen kerronta ja tarinaa mahdollisimman saumattomasti tukeva piirräntä.

Yli kuuden vuoden täystauon jälkeen aloin tänä vuonna kirjoittamaan käsikirjoituksia ennennäkemättömällä tarmolla. Nyt kaikki vuodesta 1992 lähtien saamani opit ja osaaminen tiivistyvät kertarysäyksellä tähän yhteen ja samaan sarjakuvahankkeeseen. Lehti on myös koko urani ensimmäinen, jonka olen tehnyt kokonaan itse.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Norpas ry 20.000 €Viidennen poikkitaiteellisen Festival Norpaksen järjestäminen Taalintehtaalla elokuussa 2016


Nyt viidettä kertaa järjestettävästä Festival Norpaksesta on muotoutunut odotettu vuosittainen taiteilijoiden kohtaamisfoorumi. Loppukesästä järjestettävä monitaidetapahtuma kokoaa yhteen eri alojen tunnustettuja osaajia ja lupaavia uusia tekijöitä.

Norpas ei vain tilaa esityksiä ja tarjoa fyysistä esiintymispaikkaa, vaan myös tuottaa uusia produktioita, kuten yhteisötaidetta, näyttelyitä, valokuvakonsertteja, kinokonsertteja ja performanssia sekä edistää kotimaisten ja ulkomaalaisten taiteilijoiden kohtaamisia. Festivaalin ajalliset raamit rikkoontuvat jo siinä, että esityksiä tuotetaan ympäri vuoden, ja useampikin tuottamamme esitys on lähtenyt jälkeenpäin kiertämään kotimaassa ja ulkomailla.

Norpas tekee myös yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja tarjoaa näille esiintymis- tai näyttelytiloja festivaalin aikana. Kuluvan vuoden yhteistyökumppaneita olivat mm. Poliittisen valokuvan festivaali, Rituaalimuseo ja espanjalainen kulttuuriyhdistys NooK. Uusia yhteistyöproduktioita on koko ajan vireillä, sillä pienetkin järjestöt voivat voimavaransa yhdistämällä saada aikaan merkittäviä hankkeita. Resurssien jakaminen on niiden hyötykäyttöä.

Festivaalin puheenjohtaja on taiteilijaprofessori Ritva Kovalainen, tuottaja Ville Laitinen ja taiteellinen johtaja Matias Kauppi. Lisäksi yhdistyksen tekijäryhmään kuuluu yli kymmen nuorta taiteenalan toimijaa, mikä on omiaan rikkomaan perinteiset sukupolvi- ja kuppikuntarajat.

Festivaali järjestetään 19.–21. elokuuta 2016.

Jo mainitut monitaiteellisuus, omat taidetuotannot ja kyky toimia yhteistyössä useiden organisaatioiden välillä tekevät Norpaksesta rohkean avauksen. Toimimme taiteen ehdoilla, joten meillä ei ole resursseja tai kiinnostustakaan toimia vain oman tapahtumamme hyväksi. Rohkeutta osoittaa myös kansainvälisen tapahtuman järjestäminen periferiassa. Taiteen kokeminen ja yleisön ja taiteilijoiden kohtaaminen pikkupaikkakunnalla on kuitenkin neljän vuoden aikana osoittautunut hyvinkin hedelmälliseksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Äänisuunnittelija, säveltäjä, muusikko Tuomas Norvio ja työryhmä9.000 €Esitystapahtuma Kuplat-Juhlat


Eri alojen taiteilijoista koostuva työryhmä järjestää elokuun viimeisenä viikonloppuna 27.8.2016 Kuplat-Juhlat tapahtuman Muinaistulien yössä, Hangossa. Musiikin, tanssin ja sirkuksen keinoin työryhmä tuo esiin Hangon ainutlaatuista merellistä ympäristöä. Kuplat rakentuu tilanteen, paikan ja taiteen välisestä vuoropuhelusta. Työryhmä hakee taiteiden välistä keskustelua, jossa eri taiteenlajit voivat olla tasavertaisessa suhteessa.

Kuplat-Juhlat sijoittuvat useaan kupolimaiseen KomsioDome-telttaan sekä niiden ympärille Hangon Tullinrannalle. Tapahtuman kesto on noin 8 tuntia, klo 17–01, jonka aikana yleisö on vapaa liikkumaan teltoissa ja niiden ympäristössä. Kuplat on maaginen, rituaalinomainen ja yhteisöllinen ilta. Juhlissa voi nauttia ainutlaatuisista esityksistä, merellisestä maisemasta ja voimaannuttavasta ympäristöstä. Loppuillaksi myös yleisö voi yhtyä tanssiin. Yleisötavoite on 400 katsojaa illan aikana.

Työryhmä aloittaa vuonna 2016 kuukausittaiset improvisaatioharjoitukset. Tarkoituksena on sekä taiteen näkyväksi tuleminen eri ympäristöissä että muusikoiden, tanssitaiteilijoiden ja sirkustaiteilijoiden improvisaation vuorovaikutuksen, yhteisen kielen ja yhteistyön kehittäminen kohti Kuplat-Juhlia.

Kuplat-Juhlat on ainutlaatuinen tapahtuma, esitys, rituaalinomaiset juhlat. Tapahtuma on rohkea avaus musiikin, tanssin ja sirkuksen väliseen välittömään kommunikaatioon keskenään sekä suhteessa Tullinrannan ympäristöön. Kuplat-Juhlat tuovat Hankoon kulttuuritapahtuman kauniine KomsioDome-telttoineen, ammattimuusikoineen, -tanssijoineen ja sirkustaiteilijoineen, joiden fyysinen ja dynaaminen yhteistyö voimauttaa sekä tekijät että tapahtumaan osallistuvat ihmiset.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Master of Arts Egle Oddo ja työryhmä40.000 €The Ark of Seeds is a process-based artwork. It is a home to host plant seeds in urban areas. It is a communal ritual to share the seeds and to find strategies for the future of food

Kuvanveisto, installaatiotaide, Ympäristötaide, Esitystaide, performanssi

A sculpture resembling a sprouting seed marks the landscape and cyclically invites the local community to perform a ritual together. The ritual channels the resolution of issues related to nutrition, health, fair distribution and collective protection of natural resources. Its narrative starts with natural plant seeds finding shelter inside a mechanical sculpture. During the collective ritual, the seeds are transferred to the public by the hands of acrobats, actors and musicians. The narrative culminates with communal offers of seeds and food.

The artistic interaction with plant seeds aims to include them as co-authors of the work, opening new tracks for Creative Commons' licenses and possibly interfering in patent law by introducing elements of deep ecology. This novel idea follows the successful example of Ecuador, which has recognised Rights of Nature in its Constitution. In Europe, depending on the results of the TTIP negotiations, we are facing the actual limitation of a wide variety of natural plant seeds, a detriment to bio-diversity. In contemporary art, a crescent interest towards holistic ethics has recently produced several currents and schools. Ark of Seeds is an art project open to public participation. It encompasses art, social activism and political awareness.

Open source knowledge = common natural resources The Ark of Seeds is a bold project because it relies on a whole new system of governance and regulation based on peer-to-peer, and it operates on a production and distribution mode based on creative commons. Institutions are invited to join the process sharing the modalities of this practice.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri Pirjo Ojala ja työryhmä21.240 €Taiteellinen työskentely Burning Voices -dokumenttielokuvassa

Elokuvataide

Millaista on olla yhtä aikaa sekä näkyvä että näkymätön? Tanssin kautta Burning Voices heijastaa kolmen eri puolilla maailmaa asuvan happoväkivallan uhrin kokemuksia heidän etsiessään uutta identiteettiä.

Happoa käytetään ulkonäön tuhoamiseksi. Olemme tottuneet arvioimaan ihmisiä heidän kasvojensa perusteella. Kasvonsa menettänyt on siksi hämmentävä ja pelottava, ja useimmiten heitä vältellään. Heistä tulee näkymättömiä ja heidät nähdään vain uhreina. Vartalosta voi tulla kuitenkin uudet kasvot. Elokuvassa Burning Voices tanssi, liike, on keino tuoda esille happoväkivallasta selviytyneiden äänet ja tehdä heidät näkyviksi.

Jokainen ihminen osaa tanssia ja jokainen voi olla luova tekijä elokuvassa. Burning Voices yhdistää ohjaajan ja koreografin vahvan näkemyksen Pakistanissa, Ugandassa ja Yhdysvalloissa asuvien eri sukupuolia edustavien päähenkilöiden
omiin kokemuksiin ja ilmaisuun.

Elokuvan ensi-ilta alkuvuodesta 2018.

Burning Voices -elokuvan lähestymistapa happoväkivaltaan on taiteellinen; elokuva keskittyy väkivallasta selviytymiseen ja väkivallasta selviytyneiden omaan ilmaisuun raportoinnin sijaan. Elokuva on uudenlainen avaus yhdistäessään tanssin ja dokumenttielokuvan kieltä – tanssia ei ole juurikaan hyödynnetty dokumenttielokuvissa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Openhouse ry 15.000 €Open House Helsinki 2016 – Vuorovaikutteisen kaupunkitapahtuman järjestäminen pääkaupunkiseudulla

Rakennustaide

Vuosittain alkusyksystä järjestettävällä kolmipäiväisen OpenHouseHelsinki -tapahtuma avaa ovet kaupunkilaisille ja vierailijoille sinne, minne ei tavallisesti pääse, sekä luo kohtauspaikkoja yleisön ja suunnittelijoiden vuorovaikutukselle. Tapahtumalla tuetaan vuorovaikutusta ja keskustelua rakennetusta ympäristöstä.

Kohde-esittelyt ja ekskursiot toimivat vuoropuhelun innoittajina yleisön, suunnittelijoiden ja rakentajien kesken. Yleisö voi myös itse ehdottaa opastettavia kohteita. Samalla kaupunkiympäristöä ja suunnittelua tehdään tutuksi pintaa syvemmältä. Vuoden 2016 ohjelmisto tulee käsittämään edellisvuosien tapaan uusia ja vanhoja arkkitehtuurikohteita, sekä kiinnostavia kaupunki-, kortteli- ja puistotiloja. Tapahtumaan liittyy luentoja, työpajoja, näyttelyitä ja lastentapahtumia. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.

Open House Helsinki on ollut rohkea avaus vuodesta 2007 lähtien. Se on avannut rohkeasti ovet moniin kaupunkilaisille suljettuihin rakennuksiin, laivoihin ja ulkotiloihin ja tätä kautta löytänyt tiensä helsinkiläisten ja kaupungissa vierailevien sydämiin. Tapahtuma on ollut edelläkävijä vuorovaikutteisissa kaupunkitapahtumissa ja jatkaa rohkeilla uusilla avauksilla ja ohjelmaideoilla joka vuosi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija MFA Benjamin Orlow 20.000 €Taiteellinen työskentely, näyttelyiden järjestäminen

Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Kuvanveisto, installaatiotaide, Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Teos Taistelu – Strid 2019 on video-ooppera-tanssi, joka koostuu varusmiespalveluksessa inttivideotyyliin kuvatusta videomateriaalista, jossa nähdään miten nuoret varusmiehet sopeutuvat, vaihtelevalla innokkuudella, uuteen hierarkiaan, rituaaleihin ja tiiviiseen yhteiseloon. Videossa nähdään ampumaharjoituksia, tupaelämää, roolileikki-harjoituksia ja erilaisia koulutuksia. Armeija on klassisesti usein yhdistetty lauluun ja tanssiin (sodanaikaiset musikaalielokuvat, diktatuurien propaganda esitykset ym.) ja näiden nykyajassa uudelleen yhdistäminen nostaa esiin kytköksiä sekä kontrasteja tämän kulttuurin historiaan ja suhteemme sen olemukseen tässä hetkessä.

Laulu- ja äänimateriaali luodaan projektia varten oopperalaulaja Frida Josefin Österbergin kanssa, ja tanssija-koreografi Sandra Lolaxin kanssa työstetään ja suunnitellaan liikemateriaali. Tavoite on luoda neljä loppumuotoa teokselle: live esitys, screening-versio, installaatioversio ja valokuvasarja. Projektin työstäminen on pitkäaikaista ja pyrin saamaan ensimmäistä versiota valmiiksi esitettäväksi 2016 keväällä.

Toinen projekti on Bon a Rien, jonka lähtökohtana oli kiinnostus 30-luvun puliveivari-hulttiohahmoihin. Piirrän ne usein ottaen vaikutteita mm. Erkki Tantun ja Albert Engströmin piirustuksista, suurennan kuvat ja leikkaan ne käsin vinyylistä, jotka kiinnitän suoraan seiniin. Näihin lisään akvarelleja, jotka maalaan katsellen erilaisia löytämiäni tai kokemiani esineitä sekä myös valamiani veistoksia.

Koen, että teos avaa ja valaisee uudella tavalla suljettua, melko pyhänäkin pidettyä instanssia ja osaa suomalaisesta kulttuuria aikana, jolloin kansainvälisessä poliittisessa ilmapiirissä tämä on hyvin ajankohtaista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Osuuskunta Poesia 40.000 €Runon lukemisen puolesta. Jos lukemiseen liittyvät taidot ja herkkyys katoavat, katoaa vähitellen myös uusien kirjojen luomista ja valmistamista kannatteleva perusta

Kaunokirjallisuus

Haemme rahoitusta runon saatavuuden ja tavoitettavuuden parantamiseen sekä runon lukemisen kulttuurin vaalimiseen. Hankkeen taustalla on vallitseva tilanne, jossa korostuvat kirjallisen kulttuurin erilaiset uutuudet. Pyrimme luomaan käytäntöjä, joissa teosten merkitys ei katoa niiden menetettyä uutuutensa. Lisäksi katsomme, että vähintäänkin yhtä tärkeää kuin luoda uutta on löytää lukijoita ja vaalia painettuun kirjaimeen perustuvaa kulttuuria – keskustelua, yksinäistä lukemista tai lukemisesta innoittunutta kirjoittamista. Jos lukemiseen liittyvät taidot ja herkkyys katoavat, katoaa vähitellen myös uusien kirjojen luomista ja valmistamista kannatteleva perusta. Kärjistäen voisikin sanoa, että kirjoittaminen voi alkaa vasta hyvästä lukemisesta ja ilmapiiristä, jossa lukeminen tuntuu merkittävältä toiminnalta.

Käytännössä hankkeemme jakaantuu kolmeen toisiaan tukevaan osa-alueeseen:
1) pop up -kirjakauppatoiminta Runoalue (elo-, loka- ja joulukuu 2016),
2/ lehtiperustainen runouden julkaisu- ja jakelumuoto, Poesiavihkot (2016 ensimmäinen kokonainen toimintavuosi) ja
3) kaikille avoin internetsivusto, joka sisältää runon kirjoittamisen teknologisia apuvälineitä.

Hankkeen osat ovat kytköksissä Poesian omaan julkaisutoimintaan, mutta samalla ne tähtäävät runouden lukemisen ja kohtaamismahdollisuuksien yksittäistä toimijaa laajempaan säilymiseen. Poesian kyky toimia kustantamona ja yleinen hyöty kohtaavat niissä toisensa.

Rohkeutta hankkeessamme edustaa uudenlainen kaupallisen ja yleishyödyllisen toiminnan liitto. Toimintamme ei täten sijoitu selkeästi esimerkiksi perinteisten kustantajien toimenkuvaan. Myös runoilijan työ tulee haastetuksi. Osuuskunta Poesia tutkii omalla toiminnallaan runoilijan työn muutoksia ja luo uutta yhteisöllistä taiteilijatoimijuutta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Sarjakuvataiteilija, kuvittaja Heikki Paakkanen 28.320 €Suomi 100 -suurkuvateos. Itsenäisyyden tarina kuvin ja sanoin

Sarjakuvataide, Kaunokirjallisuus
jatkoapuraha

SUOMI 100 -teos koostuu puupiirroksin toteutetuista historiamme kulkua kuvittavista "solmukohtien" ja " kipupisteiden " tapahtumajaksoista. Väljällä historiallisella kronologialla etenevä kuvakertomus pitäytyy alkuvaiheiden illustraatiodokumenttisessa tyylilajissa edeten ajan virran myötä kohti nyky- / tätä päivää ja aikamme hektisholtitonta visuaalista rosollia. Kuvakerronnan rinnalla ja osin sisässä etenee eräänlainen ääniraita, joka kommentoi, syventää ja taustoittaa kuvakerrontaa. Esseemuotoiset oheistekstit, runot, värssyt, aforismit ja tarvittaessa sarjakuvallinen karjunta, tehosteärjyntä ja visuaalinen räyhä tukevat ja elävöittävät kokonaisuutta; kylmän viileää historian kommentointia ja taustatietoa kytketään kuvioon tarvittaessa...Tekstiosuudet laativat ansioituneet, päteviksi katsottavat, historian, kulttuurin, yhteiskunnan ja kirjallisuuden osaajat ja tuntijat: Suomen-Saksan kohtaloyhteyksien osalta, toimittaja, kirjailija Roman Schatz syventää ja taustoittaa; musiikillisen kulttuurin asiantuntemusta antaa FT, dosentti, Musiikin edistämissäätiön johtaja Hannu Saha; kuvatoimituksellista tietoa ja kuva-arkisto-osaamista saan elokuvaohjaaja Seppo Rustaniukselta.

Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään ja tulee olemaan kaikenkaltaisen virallisen, tärkeilevän ja hartaanjäykän seremoniallisen kunnianosoitusjuhlinnan kohteena. Tämä Juhlateos tulee operoimaan poikkeavilla kuvallisilla elementeillä ja tyylilajissa jossa yhdistyy perinteisen kalevalaisgallelalaisen perinnegravyyrin kuvakieli sarjakuvalliseen juonenkuljetuskerrontaan. Uskon vakaasti että 2017 Juhlahurmokseen mahtuu myös karnevalistisempaa ja kepeästi patrioottista asennetta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist, Writer, Producer, MA Visual Art, BFA Media Art, BA Intellectual History Erik Parr 7.595 €The outlands: Earth variations. Reimagining Goethe’s scientific texts for the anthropocene. Earth variations is the first chapter of the artistic research project


Earth Variations reimagines Goethe’s texts for the era of the anthropocene, looking for a sublime in nature in a world where nature itself is now artificial.

The project will explore the samples from International Moss Stock Center, a vast biorepository of over 130,000 transgenic, mutant and ecotype moss specimens. Grown in glass vessels known as bioreactors, the project will construct a living library of moss plants. The moss specimens will be grown in collaboration with the Biophilia Lab at Aalto University. Over the duration of the project drawings, data visualization, photography and text will portray the poetics of plant morphology in a simulated environment. At the end of the project, the moss samples will be displayed as a living sculpture with the drawings, data visualization, photography and text generated during the project. The multi-media exhibition of Earth Variations will be exhibited online and during a public exhibition.

Intersecting art and science, The Outlands project enacts new methodologies that investigates our shifting concepts of nature. The project stems from a need to approach ecological questions in a cross-disciplinary way, to engage and inspire the public in regards to culture, science and the environment.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tanssitaiteen maisteri Jarkko Partanen ja työryhmä14.160 €Flashdance-teoksen toteuttaminen

Tanssi, Esitystaide, performanssi

Flashdance on esitys katsomisesta; siitä, kuinka katsomme ja tulkitsemme jotain, mitä emme ymmärrä, ja kuinka jokin tuttu voi näyttäytyä meille vieraana. Olemme kiinnostuneita, miten toinen tai outo voisi säilyä toisena ilman että sitä tarvitsisi palauttaa tutun ja jo tunnetun piiriin. Pyrkimyksenä on luoda audiovisuaalis-kinesteettinen esitys, jossa myös valo ja ääni ovat keskeisessä, sisältöä synnyttävässä roolissa. Flashdance jatkaa katsojan eri aisteja käsittelevien esitysten trilogiaa, jonka ensimmäinen osa, Dirty Dancing, nähtiin Zodiak – uuden tanssin keskuksessa 2014.

Flashdancen rakenteellisena lähtökohtana on ajatus esityksen dramaturgian luomisesta livenä. Tavoitteena on luoda esitys, jonka materiaali on olemassa, mutta antaa sen järjestäytyä joka ilta uudelleen. Aloitimme live-dramaturgian parissa työskentelyn jo Dirty Dancingissä, joten koko työryhmällä on kokemus tällaisen työskentelytavan avaamista mahdollisuuksista. Mikäli esitys on joka ilta aidosti erilainen, se ei pelkisty miksikään tietyksi ja haltuun otettavaksi objektiksi, vaan säilyttää tapahtumallisen luonteensa. Esitys säilyy myös esiintyjille "vieraana" heidän tehdessään joka ilta aktiivisia päätöksiä teoksen rakentumisen parissa.

Olemme aloittaneet työskentelyn Flashdancen parissa O Espaco do Tempon residenssissä Portugalissa 2015. Teoksen suunnittelu ja työstäminen jatkuu läpi vuoden. Flashdance saa ensi-iltansa Zodiakissa marraskuussa 2016.

Dramaturgian luominen livenä avaa mahdollisuuden kollektiiviseen työskentelyyn, jossa tekijöiden työnkuvia ei pyritä häivyttämään, vaan jokainen toimii nimenomaan oman työroolinsa kautta. Haluamme nähdä, millaista estetiikkaa esitys synnyttää, kun sen kaikkien osa-alueiden dramaturgia luodaan sisältä käsin eikä etukäteen ja ulkopuolelta arvioiden. Esitys pyrkii herättämään katsojan kaikki aistit ja pakottaa tämän kokemukselliseen katsojuuteen passiivisen seuraamisen sijaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Perpetuum Mobile ry 48.000 €Pluriversity: A learning-by-doing platform bringing together a plurality of young people, cultures and traditions to build a university of life in diversity

Yhteisötaide

Cultural pluralism in Finland is a fruitful reality, despite recent attempts to undermine and attack the notion of “multiculturalism”. Historical minorities are a long-established part of society, and the integration of recent first-generation immigrants has demonstrated considerable successes. As throughout Europe, however, Finland is witnessing a rise of explosive tensions. The dangers of divisive regressions are as great as the potentials of cultural change. How can one create a learning-by-doing platform which brings together a plurality of individuals, cultures and traditions – a university of “pluricultural” life which holds a strong appeal to a new generation?

This project for a Pluriversity rises to this challenge by focusing on universally loved and respected talents, skills and knowledge that every young person, of any background, can only wish to learn: how to express themselves in public; how to make a film, write a song, record a track or edit a newspaper; how to make an art work with their own hands; or how to bring to life an economically viable organisation.

The Pluriversity invites leading artists, inspiring teachers and art students from a wide variety of backgrounds to build an overlapping series of long-term projects with these very concrete goals in mind. This pilot project grows a set of learning-by-doing platforms to result in real-world outcomes for young people – of all, and especially disadvantaged backgrounds – at a crucial time in their lives.

In the dangerous climate of intolerance and open racism in Finland today, this is a project which directly engages susceptible young people at a crucial time in their lives. While bringing youths into the orbit of “high art and knowledge”, it also does so without “talking down”, by passing on highly practical know-how and skills, and networks. The Pluriversity practices what it professes: pluriculturalism.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Piknik Frequency ry (Pikseliähky) 12.000 €Poikkitaiteellisen ja -tieteellisen kollektiivisen kuratointiprosessin kehittäminen Pikseliähky-festivaalin puitteissa


Pikseliähky on emergentin taiteen, muotoilun, tutkimuksen ja aktivismin monialafoorumi joka on järjestänyt samannimistä festivaali jo vuodesta 2002 lähtien. Organisaation ohjelma on viime vuosina usein koottu kollektiivisten kuratointiprosessien kautta. Kuraattoreina ovat toimineet yhdistyksen ja asiantuntijapaneelimme jäsenet. Pikseliähkyn poikkitaiteelliset tekijät ovat olleet aktiivisesti mukana keskustelussa siitä, mitä projekteja organisaatio tuottaa ja tukee. Haluamme nyt syventää dialogia taitelijoiden, tutkijoiden ja kuraattoreiden välillä sekä jatkokehittää jo valmiiksi taiteen kentälle erityistä kuratointimetodia. Luomme pohjan ja metodiikan laajamittaiselle ja rajoja rikkovalle kollektiiviselle kuratointiprosessille joka hyödyntää erityisesti tieteen ja taiteen tietämyksen ja näkemyksen yhdistämistä.

Haluamme ennen kaikkea kutsua taiteilijat, suunnittelijat, aktivistit, tutkijat ja kuraattorit mukaan jatkuvaan poikkitaiteelliseen ja -tieteelliseen prosessiin, jonka keskiössä on jokavuotinen Pikseliähky-festivaali. Tämä prosessi pitää sisällään myös erilaisia projekteja ja ulostuloja pitkin vuotta. Pyrimme moniäänisyyteen ja tarjoamaan inhimillisen perspektiivin teknologiaan; ammennamme nimenomaan teknologian kriittisestä ja leikkisästä väärinkäytöstä. Haluamme luoda empaattisen tavan suhtautua ja reagoida jatkuvaan muutokseen, joka on erityisesti läsnä digitaalisiin medioihin perustuvassa taiteen kentässä.

Elämme maailmassa, jossa taiteella on yhä kasvava rooli ihmisyyden määrittelyssä niin, että voimme mahdollistaa tasapainoisen ja kestävän elämäntavan. Tieteellisiin faktoihin voi perustaa paljon, mutta tosiasiat eivät yksinään luo muutosta. Kokemuksellisuus, se, että ihminen voi kokea muutoksen itsessään, sen sijaan luo suurempia muutoksia kulttuurissamme. Uskomme rohkeaan avaukseen, joka on pitkäjännitteinen matka – se perustuu uuden kertomuksen määrittelyyn siitä, mitä ja keitä me olemme.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Pohjankonna Oy 42.000 €Huipputieteen yleistajuistamista: 3D-röntgentomografia interaktiivisena näyttelyesineenä ja elokuvakerronnan välineenä

Elokuvataide

Kolmiulotteinen röntgentomografia on viimeisen vuosikymmenen aikana muodostunut keskeiseksi työkaluksi eri tieteenalojen tutkijoille. Röntgenskanneri on eräänlainen kamera, joka viimeaikaisten teknologisten mullistusten myötä on mahdollistanut uudenlaisen tavan hahmottaa ympärillämme olevaa maailmaa. Saimme vuoden 2013 haussa Koneen Säätiöltä tukea kolmiulotteisen röntgentomografiadatan käyttömahdollisuuksien kartoittamiseen ja projektin kuluessa kävi ilmi, että käyttömahdollisuuksia datalle löytyy ja sitä voi visualisoida monissa hyvinkin erilaisissa ympäristöissä.

Hankkeemme vuodelle 2016 sisältää kolmiulotteiseen dataan pohjaavan interaktiivisen näyttelyesineen luomisen yhteistyössä tiedekeskus Heurakan kanssa, dataan pohjaavan vedenalaisen planetaarioelokuvan kehittelyn sekä yhteistyön tiivistämisen pietarilaisen Almazovin lääketieteellisen tutkimusinstituutin kanssa. Almazovin instituutti tuottaa vuosittain suuren määrän kolmiulotteista dataa ihmisistä. Tämän ainutlaatuisen näkökulman tuominen suuren yleisön saataville sekä ihmiskehoon että eläinkuntaan liittyen on hankkeessamme keskeisessä roolissa.

Viiden vuoden kehitystyön ja lukemattomien tutkijatapaamisten jälkeen olemme valmiit rakentamaan sillan CT-dataa tutkimuksessaan soveltavien tieteen tekijöiden ja suuren yleisön välille. Maailman mittakaavassa ainutlaatuinen 3D-moottorimme mahdollistaa ennenäkemättömän tavan visualisoida huipputiedettä sekä interaktiivisesti että elokuvakerronnan keinoin. Tämä antaa potentiaalisesti miljoonille ihmisille uuden näkökulman meitä ympäröivään maailmaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Pohjoismaisen roolipelaamisen seura ry 13.400 €Suomalais-palestiinalaisen osallistuvan larppiteoksen Halat hisar toteuttaminen kesällä 2016

Yhteisötaide, Esitystaide, performanssi, Teatteri

Halat hisar on suomalais-palestiinalainen osallistuva teos, joka ammentaa Pohjoismaissa syntyneen Nordic Larp -liikkeen ruohonjuuritasolla syntyneestä kunnianhimoisten larppiteosten perinteestä.

Teoksen ideana on luoda suomalaisille osallistujille kokemus siitä, minkälaista on elää Palestiinan poliittisissa olosuhteissa. Jotta kokemus olisi mahdollisimman lähestyttävä, teos sijoittuu vaihtoehtohistorialliseen maailmaan, jossa Suomessa on käynyt samoin kuin Palestiinassa tosielämässä viimeisen sadan vuoden aikana. Suomalaiset osallistujat ovat miehitetyillä alueilla toimivan Helsingin yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. He elävät kaksi päivää yliopistokampuksella miehityksen ja oman yhteisönsä erilaisten poliittisten liikkeiden ristipaineessa.

Projektin ydintyöryhmästä puolet on suomalaisia ja puolet palestiinalaisia. Teoksessa on mukana myös palestiinalaisia osallistujia, jotka pelaavat vaihtoehtoishistoriallisen maailman rikkaiden ja demokraattisten arabimaiden hyväätarkoittavia ihmisoikeustyöntekijöitä ja toimittajia. Näin teos toimii peilinä: palestiinalaispelaajan hahmo vastaa sitä, mitä suomalainen saattaisi olla tosimaailmassa, ja toisin päin.

Käytännössä kyseessä on vuoden 2016 kesällä järjestettävä viikonlopun mittainen tapahtuma, joka järjestetään Otavan opiston tiloissa Mikkelin tuntumassa. Se on uusi versio 2013 järjestetystä tapahtumasta, joka sai sekä laajaa kiitosta osallistujilta että huomattavan paljon mediahuomiota.

Osallistuvat ilmaisumuodot interaktiivisesta teatterista videopeleihin ja larppeihin ovat 2000-luvun nouseva taidemuoto. Kansainvälisesti tunnustettu, Pohjoismaissa syntynyt Nordic Larp -liike on tämän kehityksen kärjessä ja sen ideoita kopioidaan jopa Disneylandissä. Halat hisar vie tyylisuuntauksen perinteiset poliittiset aiheet askeleen pidemmälle sisällyttämällä mukaan ne ihmiset, joiden elämää teos käsittelee. Suomalaiset ja palestiinalaiset pelaajat kohtaavat toisensa teoksen puitteissa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Poliittisen valokuvan festivaali ry 55.000 €Poliittisen valokuvan festivaali. Omistettu valokuville, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan

Valokuvataide
jatkoapuraha

Poliittisen valokuvan festivaali on keskustelua herättävä kolmivuotinen (2014–2016) valokuvatapahtuma. Se on omistettu valokuvaajille ja valokuville, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan. Poliittisen valokuvan festivaali käsittelee kuvia, jotka asettuvat kuvajournalismin ja valokuvataiteen väliin. Se herättää keskustelua kantaaottavan valokuvataiteen mahdollisuuksista, erilaisista ilmenemismuodoista ja lähtökohdista.

Poliittisen valokuvan festivaali rakentuu kansainvälisten valokuvaajien ja valokuva-alan ihmisten workshopeista sekä Helsingissä suurelle yleisölle järjestettävästä näyttelystä ja puheohjelmasta. Tärkeä osa festivaalia on tapahtumien jälkeen keskustelujen pohjalta syntyvä julkaisu.

Festivaali tuo kuuluville niiden valokuvaajien äänen ja kokemukset, joiden tekemisessä aktiivinen osallistuminen on keskeistä. Tapahtuma toimii konkreettisena tukena valokuvaajille: se ideoi kuvaushankkeita, avustaa teknisissä valmiuksissa, auttaa levityskanavien hankinnassa ja esim. tallentaa katoavaa arkistomateriaalia.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

MA Fine Art / Artist James Prevett 8.800 €Patsastellaan: To research, develop and pilot the idea of Parties for Public Sculpture in Helsinki, where a public sculpture acts as host, environment and context for an performance event or 'party'

Kuvanveisto, installaatiotaide, Esitystaide, performanssi

Patsastellaan: Parties for Public Sculpture re-frames public sculpture in Helsinki through a cultural events, performances and gatherings around the sculptures.

This project includes: 1) An extensive research period into the public sculptures of Helsinki, their content, their artists and their history. This will be undertaken using the archives at HAM. I have already met with HAM and they have agreed to let me use their archive in their offices to research the collection for this project. 2) One pilot party event with documentation and evaluation. 3) A plan for a further 5–10 events around public sculptures in Helsinki, including a commissioning plan for future events i.e. people who would perform / make the event in relation to the sculpture. 4) The development of a safety plan for the public events in relation to the particular sculptures and their relevant events. 5) A plan for future funding and support for the project.

Patsastellaan will begin in February 2016 with an extensive period of research at the public sculpture archives in HAM offices. During March and April the research with focus on specific sculptures developing ideas and meeting with other artists, musicians and performers. One event will be piloted in May 2016 with the idea of securing the future of the project by the end of 2016.

Patsastellaan offers new perspectives of public sculpture in Helsinki. By supporting new artistic content that builds from public sculptures, Patsastellaan creates dialogues with past values in order to re-evaluate our own. At its core is an attempt to re-energise and understand our relationship to public sculpture now. It aims to explore ideas of ‘public’ and ‘sculpture’ and through 'parties', to celebrate and collectively explore what is common about these objects and what they represent.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuurituottaja Ivan Punzo 29.600 €AAVE-festivaali. Helsingissä järjestettävä, maksuton kansainvälinen liikkuvan kuvan festivaali, joka esittää laajasti eri audiovisuaalisen ilmaisun ja liikkuvan kuvan lajityyppejä

Media- ja videotaide, Elokuvataide, Esitystaide, performanssi
jatkoapuraha

Vuoden 2016 festivaalin ohjelmistoon on suunnitteilla kunnianhimoinen sarja japanilaisesta taide-elokuvasta sekä erikoisnäytös suomalaisen mediataiteilijan tuotannosta. Näyttelytoiminta jatkuu edelleen kahden gallerian voimin. Yhteistyö Kuvataideakatemian kanssa jatkuu ja Live Cinema -ohjelmistossamme tulemme esittämään teoksia, jotka käyvät vuoropuhelua esitystaiteen ja liikkuvan kuvan eri muotojen sekä filmipohjaisen ja digitaalisen median välillä.

Festivaalivieraaksemme saapuu muun muassa kansainvälisesti tunnettu puolalainen kuvataiteilija/elokuvantekijä Wilhelm Sasnal, jonka tuotannosta olemme jo näyttäneet esimakua festivaalimme kahtena aikaisempana vuonna.

Esitettyämme laajasti suomalaista filmipohjaista live cinemaa sekä kansainvälisiä esityksiä Yhdysvalloista, Italiasta ja Britanniasta käännämme nyt katseemme Pohjoismaisiin, Ruotsiin ja Norjaan. En garde! (rohkeat liikkuvan kuvan teokset) -ohjelma sekä pedagogiset oheistapahtumamme (työpajat sekä seminaarit) tulevat vuonna 2016 painottumaan maantieteellisille lähialueille suuntautuvin sisällöin.

AAVE on ainutlaatuinen liikkuvan kuvan festivaalien joukossa vahvalla painotuksellaan media-, elokuva- ja videotaiteeseen. Sen lisäksi festivaali esittää ennakkoluulottomasti niin art house-elokuvia kuin erilaisia liikkuvaa kuvaa ja ääntä yhdistäviä performansseja. Ajatus eri liikkuvan kuvan yleisöjen yhdistämisestä on osoittautunut hyvin toimivaksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteen maisteri Emilia Pöyhönen 28.320 €Tekstin, näyttämön ja kirjallisuuden rajoja tutkivien teosten kirjoittaminen

Teatteri, Kaunokirjallisuus
jatkoapuraha

Kirjoitan vuosien 2015–2017 aikana kolme tekstin, näytelmään, kirjallisuuden ja teatterin rajoja tutkivaa teosta.

Teesini on, että tekstillä on valta ja mahdollisuus uudistaa teatteria näyttämöä haastamalla. Tutkin draaman sivusta ja ulkopuolelta näyttämötekstin mahdollisuuksia ja kirjoitan ”mahdottomia” tekstejä, jotka pakottavat näyttämön uuteen ajatteluun. Samalla tulen kirjoittaneeksi Suomen kirjallisuusympäristöön kirjallisesti kunnianhimoisia rajapinnan tekstejä, jotka haastavat ja uudistavat myös kirjallisuuden ajattelua. Lopputuloksena on ennennäkemättömiä, eri tekstilajien rajapinnoilla liikkuvia tekstiteoksia, jotka avaavat lukijoille, kokijoille ja katsojille uusia horisontteja.

Kirjoitustyössäni haastan näyttämöä tekstin kautta ja näin laajennan sen mahdollisuuksia. Avaan ajattelua näytelmästä draaman ulkopuolelle kohti laajempia kirjallisia horisontteja. Teesini on, että usein kiinnostavimmat teokset syntyvät juuri eri lajien rajapinnoilla. Kirjoitustyössäni pyrin kiinni tähän rajapintaan sellaisena kuin se minulle näyttäytyy proosan, runouden, näytelmän ja sarjakuvan välimaastossa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteilija Juho Pöysti ja työryhmä30.000 €KO Silversailor: Maailman ensimmäinen 3D camera obscura -vene

Yhteisötaide, Ympäristötaide, Valokuvataide

Rakennamme maailman ensimmäisen 3D camera obscura -veneen talvella 2016 ja laskemme sen vesille ensi keväänä. Tarkoituksenamme on tarjota ihmisille uusia taide-elämyksiä kolmiulotteisesti toimivan camera obscuran sisällä. Olemme kehittäneet Kinobox Obscura -työryhmässä 3D camera obscura -systeemiämme vuodesta 2013 ja nyt on aika saada 3D vetten päälle.

Rakennamme veneen (työniminä KO Silversailor tai pelastusvene KO Silversavior) joko polku- tai soutuveneenä. Matkustajia camera obscuran sisään pääsee kerrallaan 4–6 ja kaksi ryhmämme taiteilijaa soutaa tai polkee venettä. Vene toimii “pelastusveneenä” tulevan 3D camera obscura -lautan (KO Titania) ohessa, jonka rakennamme toivottavasti myös ensi tai tulevina kesinä.

Rakentamiseen käytämme mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja. Veneen camera obscura -kajuutan ulkopinta vuorataan hopeanhohtoisilla käytetyillä offset-paino-pelleillä niin kuin polkupyörissämmekin. Ja kuten kaikki camera obscuramme myös vene tulee toimimaan täysin sähköttömästi.

Vesilätäköt camera obscuran kuvissa ovat kuin ikkunoita johonkin toiseen ulottuvuuteen. Tyyni vedenpinta toimii oivallisena peilinä. 3D camera obscura -veneessä ilmiö voi olla jotain vieläkin ihmeellisempää – emme vielä tiedä – tämä kaikki on seikkailumielistä kokeilua. Rakennamme veneeseen ehkä linssit myös pinnan alle – hyvissä olosuhteissa vedenalaista elämää voisi tarkastella kolmiulotteisena! Ehkäpä rakennamme veneeseen myös periskoopilla toimivan camera obscuran...

Mitään kolmiulotteisen camera obscuramme kaltaista ei kukaan ole ennen nähnyt – jollei sitten ole sattunut pääsemään 3D camera obscura -pyörämme kyytiin jo aiemmin. Mutta vasta nyt 3D-tekniikkamme on tasolla jota olemme tavoitelleet – sähkötön stereoskopia on vihdoin siirtynyt tälle vuosituhannelle! Camera obscurassa todellisuus kääntyy päälaelleen. Silti se on se sama, se alkuperäinen, jollaisena se piirtyy verkkokalvoillamme. Vielä on uusia ulottuvuuksia. Vielä syvyyttä luotavana.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Sirkusartisti Oskar Rask ja työryhmä20.000 €KirkkoSirkus. uuden nykysirkusesityksen vieminen kirkkokiertueelle

Sirkus, Esitystaide, performanssi

Nykysirkustaiteilija Oskar Rask vie uuden nykysirkusesityksensä Where do I start where do I begin kirkkoihin.

Suomalainen nykysirkus on suhteellisen tunnettu ulkomailla, mutta kotimaassa kansa tuntee vieläkin vain Sirkus Finlandian. Finlandia onkin kiertänyt kohta 40 vuotta Suomen halki, niin eipä ihmettä. Samalla nykysirkusta on enimmäkseen esitetty vain isoissa kaupungeissa. Nykysirkusta täytyy siis viedä Suomen harva-asutusalueille, mutta sopivia esitystiloja on vaikea löytää pikkukylistä ja pikkukaupungeista. Ja vaikka tila löytyisi, niin on vaikea markkinoida esitystä tehokkaasti.

Suomessa on noin 850 kirkkoa. Upeita kirkkosaleja löytyy pienemmistäkin kylistä. Vaikeampi on vakuuttaa kirkko siitä, että nykysirkusta pitäisi esittää kaikkein pyhimmässä tilassa. Yllättävän positiivista palautetta Rask on kuitenkin saanut vastaukseksi, kun on tiedustellut mahdollisuutta, mutta hyvinkin paljon töitä on vielä tehtävä, että esityskiertue voisi toteutua kirkoissa. Samalla tämä on mahdollisuus saada enemmän näkyvyyttä nykysirkukselle, sillä aihe todennäköisesti kiinnostaa valtaväestöä. Onko se oikein tuoda nykysirkusta kirkkoon? Yhtäkkiä jokaisella suomalaisella voisi olla mielipide nykysirkuksen sopivuudesta tai sopimattomuudesta, kun aikaisemmin harva oli ylipäätään tietoinen taidelajin olemassaolosta. Tämä olisi jo itsessään suuri edistysaskel nykysirkuksen asemassa Suomessa.

Esitys on tarkoitus olla ilmainen katsojalle.

Nykysirkus on Suomessa valtaväestön epätietoisuudessa. Kirkolla on nykysirkukselle sopivat, mielenkiintoiset ja inspiroivat tilat ympäri Suomea. Yhteistyöllä nykysirkusta voisi esittää paikkakunnilla, missä ei ole muuten sopivia esiintymistiloja. Sirkus taidemuotona ja sen päästäminen kirkkotilaan herättää luultavasti yllättävän paljon tunteita ja mielipiteitä kansassa ja saa toivottavasti aikaiseksi valtakunnallisen keskustelun.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteilija ja arkkitehti Arja Renell 10.000 €Taiteellinen tutkimus Talvivaaran kaivostoiminnan vaikutuksista aluetta ympäröiviin vesistöihin ja niiden kaloihin

Ympäristötaide

Työskentely keskittyy taiteen keinoin tutkimaan, miten kaivostoiminta Talvivaarassa on vaikuttanut alueen vesistöihin ja niiden kaloihin.

Työskentelemällä yhteistyössä paikallisten kalastajien kanssa tarkoituksena on pyydystää kaloja vesistöistä, joihin on valunut jätevesiä ja raskasmetalleja. Kalat säilötään niin, että ne voidaan asettaa näytteille. Kalojen pakkausetiketit kertovat lyhyiden tarinoiden avulla siitä, miten kaivostoiminta Talvivaarassa on vaikuttanut kaloihin, vesistöihin, kalastukseen ja alueella asuviin ihmisiin. Etikettiteksteissä hyödynnetään työskentelyn aikana käytyjä keskusteluja kalastajien ja paikallisten asukkaiden kanssa sekä lainauksia lehti-, verkkouutisista ja mielipidekirjoituksista.

Etiketit sisältävät myös listan kalojen sisältämistä raskasmetalleista ja niiden suositusrajoista. Kaloihin kertyneiden jäämien tutkimiseksi tehdään yhteistyötä niitä tutkivien tahojen (erityisesti SYKE ja Evira) kanssa ja tarvittaessa teetetään lisämittauksia.

Työskentelyä dokumentoidaan video- sekä still-kuvilla ja niistä tehdään kooste, jota voidaan esittää yhdessä kalojen kanssa.

Yhteistyöhenkilöitä haetaan paikallislehtien ja mahdollisesti radion välityksellä. Myös paikalliset järjestöt, kuten Mustarinda-seura ja Stop Talvivaara ry ovat mahdollisia tiedonlähteitä ja yhteistyötahoja.

Talvivaaran kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista on uutisoitu laajasti, mutta näkökulma on lähes poikkeuksetta se, miten kaivostoiminta haittaa tai hyödyttää paikallisia ihmisiä tai taloutta. Kaivoksen saastuttamia vesiä ei voi käyttää löylyvetenä ja rantakiinteistöjen arvo on laskenut, mutta muuten ihmisen elinolosuhteet ovat verrattain hyvät. Kalat sen sijaan eivät voi pienistä järvistä tai lammista paeta. Siksi haluan tuoda työssäni esille ympäristökatastrofin ensisijaiset kärsijät, kalat.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija Mikko Rimminen 23.600 €Kirjallinen työskentely

Kaunokirjallisuus

Elän tähänastisen urani tehokkainta luomisvaihetta, jonka seurauksena ryöpättävänä on kolme romaania, kuunnelma, runokokoelma sekä kolumnikooste.

Prioriteettini on työsuunnitelman ensimmäinen, jo 400 liuskaa kasautunut romaani Maailman luonnollisin asia, joka on narratologisesti uskaliain kaikista töistäni. Kerronnallisesta haastavuudestaan huolimatta toivon Berliiniin sijoittuvan tekstin herättävän kiinnostusta myös Saksassa, missä aiemmat romaanini on otettu erinomaisesti vastaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Sirkusartisti Viivi Roiha ja työryhmä12.960 €Viivi Roiha & Sade Kamppila: Metsä – the forest project. Sirkus, metsä, valokuvaus, lyhytelokuvat ja workshopit yhdistyvät monivuotisessa metsäprojektissa Suomessa ja ulkomailla

Sirkus, Esitystaide, performanssi, Ympäristötaide

Projektimme on 2015 vuonna aloitettu monivuotinen rupeama, jonka pääteema on sirkustaiteen tekeminen metsässä. Projektimme koostuu eri osa-alueista ja toteutusmuodoista, jotka kaikki nivoutuvat yhteen metsäteemamme ympärille. Metsäprojektimme eri osiot ovat luontopolkumuotoisen esityksen valmistaminen metsään, metsässä kuvattavat akrobatiaa ilmaisumuotona käyttävät lyhytelokuvat, sirkustaide metsässä -valokuvasarja, sekä metsässä tapahtuvat workshopit.

Haluamme viedä sirkuksen perinteisestä teatteri ympäristöstä metsään. Tavoittelemme taiteellista vapautta ja vuorovaikutusta luonnon kanssa. Koemme, että syy yksilön ja yhteiskunnan pahoinvointiin johtuu osittain terveen luontoyhteyden katoamisesta. Yksilö ei ole tasapainossa oman kehonsa kanssa samoin kuin yhteiskunta ei elä tasapainossa ympäröivän luonnon kanssa, vaan ensin mainittu dominoi ja riistää jälkimmäistä omien päämääriensä saavuttamiseksi välittämättä jälkimmäisen luontaisesta tasapainosta. Koemme, että ensimmäinen askel kohti mielen ja kehon sekä yhteiskunnan ja luonnon tasapainoista yhteiseloa on konkreettinen luontoon astuminen ja siellä ajan viettäminen.

Esityksemme on muutaman kilometrin luontopolku, jonka varrella tapahtuu polun kiertävälle yleisöryhmälle pienempiä esityskohtauksia metsän ollessa kolmas esiintyjä. Esityksemme mukautuu aina meitä ympäröivään metsään.

Esitystä luodessamme olemme inspiroituneet naisen ja luonnon välisestä yhteydestä, johon liittyy mm. villeys, vapaus ja voima.

Pyrimme vapautumaan ruumista ja mieltä alistavista normeista, pääsemään eroon ruumiin ja luonnon riistämisestä ja kumoamaan naiseutta alistavat odotukset. Haluamme viedä ihmiset metsään, koska se on ensimmäinen askel takaisin luontoon. Viemme sirkuksen pois sille ominaisesta ympäristöstä. Vedämme rajan pois esiintyjien ja yleisön välistä. Tarjoamme yleisölle hiljaisuutta ja hetken luontoa. Projektimme on ainutlaatuinen ja rohkea erilaisuudessaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Masterdegree in Fine Art Anna Rokka 7.560 €Rokka & Zettergren: Inna di Video Light is a multidisciplinary artwork that wildly investigates the raw creative art Dancehall, executed as a video installation

Media- ja videotaide, Kuvanveisto, installaatiotaide, Tanssi

Inna di Video Light guides you through the noisy world of dancehall by Di Twins; our cyborg alter egos that broke out of Internet and decided to entered into the IRL vivid Jamaica. By the video work we convey the essence of dancehall through a poetic imagery. We will make a final recording trip to Kingston. In Kingston and Montego Bay we will work together with the Jamaican music video director Dennis Brown to make ethno-fiction inspired videos in a dancehall music video fashion. In these videos our alter egos will meet musicians as Destiny Sparta, Uncle Demon, K-Queens, Beenie Man and the dancers Twin Stars.

At the Dancehall. Tonight: Close your eyes! AFK (away from keyboard). You watch and get watched, film and become filmed, upload and get uploaded, give and get likes...we almost poke them out with our long plastic nails as they swing in vibrant dance.

The work is a product of today's self-broadcasting culture; we investigate these phenomena by stepping into the limelight, becoming a part of this game ourselves. The final video installation will become a vibrant, rhythmic and intense experience set inside a dark atmospheric environment with shiny cd discs covering the floors. We want the viewer to be enclosed in a world filled with music, dancing and drama, getting caught by it, transformed, leave everyday life and enter a parallel world order.

Located in celebrated weirdness of the hypersexual Dancehall world, full of unthinkable dances and sacred badness, we observe the digital headline reality of internet and put it side by side with the cultures of physical origin and clash it with ethnofictional*** scripted scenes. We grab the work form when we enter the game ourself as the Dancehall as our Diva-alter-egos Di Twins. This lunacy project investigates taboos and redefine definitions of quality and good taste.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija, valokuvataiteilija Catarina Ryöppy 13.000 €Taide-/valokuvakirja Metro #4

Valokuvataide

Teos Metro #4 on pieni otos tai puheenvuoro parhaillaan tapahtuvasta suuresta muuttoliikkeestä sotia pakoon ja ihmisten pyrkimyksestä päästä turvallisempiin oloihin. Dramaattisten viimeaikaisten median uutisoimien otsikoiden vastapainoksi tämä kirja on hienovarainen visuaalinen kuiskaus eri maailmojen ihmisten yhteydestä ja yhdessä elämisen mahdollisuudesta.

Teoksen kuvissa näkyy häivähdyksiä eri kulttuureista tulleista henkilöistä, heidän yhteisestä matkastaan, kukin yksilönä sulautuen ohimeneviin hetkiin ja metrovaunujen heijastuksiin; jokaisella omat ajatuksensa, menneisyytensä ja päämääränsä.

Ote Metro #4:n esipuheesta:
”Matkustan Pariisissa usein metrolla numero neljä. Linja halkaisee kaupungin pohjoisesta etelään. Siinä voi nähdä läpileikkauksen kaupungista, sen asukkaista sekä heidän sosiaalisesta taustastaan.
Ihmiset tulevat ja menevät häivähdyksinä matkalla jostakin jonnekin ollen hetken osana vaunun alati vaihtuvaa yhteisöä ja liittyen poistuessaan asemien kiireiseen virtaan. Pyrin kiinnittämään kuviini näitä ohikiitäviä hetkiä ja kohtaamisia. - -”

Hiljaisella ilmaisulla voi myös vaikuttaa taiteen kautta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteriohjaaja, teatteritaiteen maisteri Vihtori Rämä ja työryhmä48.570 €Suuria asioita – uusia kuvia Suomesta (työnimi) -hankkeen ensimmäinen vaihe

Teatteri

Suuria asioita on esityskokonaisuus, jonka tarkoituksena on ajatella eri keinoin erimielisen yhteisön edellytyksiä tulevaisuuden Suomessa.

Suuria asioita -esitys rakentaa mm. artivismin keinoin (taidetta ja kansalaisaktivismia yhdistäen) monitaiteisen ja -äänisen tapahtuma-alustan, jossa katsojat pohtivat omaa osallisuuttaan yhteiskuntaan.

Kokonaisuus koostuu seuraavista materiaalilinjoista:
1. Dialogi poliittisena eleenä ja esitysessee
Artivismi – esityksen aikana yleisöä osallistetaan eri tavoin.

Esitysesseet – erilaisten tekstimateriaalien ja taidemuotojen pohjalta syntyy esseemäinen kudelma, joka luo yhdessä artivismiaineksen kanssa oman kokonaisuutensa.

2. Esitys – dramatisointi ja uusi musiikkiteatteri (Jaakko Yli-Juonikas: Neuromaani & Olavi Uusivirta yhtyeineen)
Tärkeä osa monitaiteisuutta on yhteistyö Olavi Uusivirta -yhtyeen kanssa. Yli-Juonikkaan romaani on kompleksinen ja se on hyvä lähtökohta muun esityksen materiaalin rinnalla - jos ihminen on jo itsessään näin arvaamaton ja kompleksinen, niin miten voi edes olettaa, että voisimme ymmärtää toisiamme?

3. Esityksen muut muodot – variaatiot ja levitettävyys
Esityksen materiaaleja käytetään monipuolisesti. Niistä valmistuu mm. kuunnelma, osaesityksiä kiertueelle sekä muita variaatioita uuden teknologian keinoin .

Työ toteutuu neljässä jaksossa: 1. Ennakkosuunnittelu (2kk/2016 aikana), 2. Esityssuunnittelu (2kk/2017), 3. Harjoitusjakso ja esitykset (4kk/2017),
4. Kiertue ja muut levityskanavat (2017-18).

Esittävän taiteen kontekstissa Suuria asioita luo uudenlaisia rakenteita esittävän taiteen yhteisöllisille, monitaiteisille toimintamuodoille. Se luo uudenlaisia malleja esittävän taiteen laajemmalle vietävyydelle ympäri Suomen. Tämä teos vaihtaa saavutettavuuden näkökulman teoskäsityksiin ja tarkastelee saavutettavuuden sijaan teoksen vietävyyttä/levitettävyyttä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Elokuvaohjaaja, ekonomi Katariina Räty ja työryhmä6.200 €Tanssielokuva Kalman keltainen kuljettaja

Elokuvataide, Media- ja videotaide, Tanssi

Kalman keltainen kuljettaja on tanssielokuvateos, jossa kirjoitetut tarinat kerrotaan ympäristön ja liikkeen vuoropuheluna. Elokuva pohjautuu oikeiden ihmisten tarinoihin ja tarinoista muovattuihin teksteihin ja runoihin. Teos kuvataan ulkona luonnossa sekä urbaanissa kaupunkimiljöössä. Jokaisella tarinalla ja esiintyjällä on yksi tai useampi erilainen tila jonka avulla tarina kerrotaan. Tekstiä käytetään pääasiassa työskentelyn välineenä ja haetaan keinoja miten tarina voidaan kertoa kuvan ja liikkeen keinoin. Teos koostuu erillisistä tarinoista, jotka kietoutuvat yhteisen teeman ympärille. Teemat joita teoksessa käsitellään ovat menettämisen pelko, ulkopuolisuuden tunne sekä väkivallan uhka. Valmiin elokuvan pituus on noin 20–30 minuuttia.

Teoksessa käytetään musiikkia ja äänimaisemia. Lähtökohtana teokselle on nykytanssi, mutta tarkoituksena ei ole sitoa koreografiaa mihinkään muottiin. Tutkimusasetelman teokselle voisi määritellä sanoin: kaikki liike on tanssia – kaikki tanssi on liikettä.

Elokuva toteutetaan yhdessä työryhmän kanssa. Teoksen käsikirjoituksesta, ohjauksesta vastaa Katariina Räty, joka toimii projektissa myös osatuottajana. Valmis elokuva lähetetään suomalaisille ja kansainvälisille elokuvafestivaaleilla.

Tässä projektissa tartutaan teemoihin, jotka ovat kipeitä, raskaita ja ahdistaviakin. Mikä saa sivistyneet ja hyvinvoivat ihmiset käyttäytymään aggressiivisesti? Rohkeaa on myös tekotavan kokeellisuus ja erilainen näkökulma tanssiteoksen kuvaamiseen. Projekti yhdistää eri taidealojen osaajia ja poikkitaiteellisuus tuo teokseen oman särönsä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen Maisteri Nastja Säde Rönkkö 14.750 €For those yet to be -performanssi ja multimediataideteos

Media- ja videotaide, Esitystaide, performanssi, Ympäristötaide

For those yet to be on performanssin keinoin toteutettava multimediataideteos, joka käsittelee globaaleja ekologisia ongelmia henkilökohtaisen näkökulman ja tunteiden kokemisen kautta. Projektissa matkustan paikkoihin, jotka ovat saastuneet tai tuhoutuneet ihmisten toimista. Teos koostuu yhteensä 30 videosta, jotka työstän suureksi multimediainstallaatioksi. Videoissa kävelen kameran eteen pitäen pahvista kylttiä pääni yllä. Olen liikkumatta kameran edessä niin kauan kun pystyn pitämään käsiäni pääni päällä, jonka jälkeen kävelen pois kuvasta.

Kyltteihin on kirjoitettu kriittisiä/anteeksipyytäviä/puolustelevia/katuvia viestejä tuleville sukupolville. Lauseet ovat kuitenkin myös poeettisia ja ambivalentteja, esim: ”The Rivers You Will Not Love”, ”We Were Okay”, ”Something About Karma”, ”The Colours We Changed”. Nämä hiljaiset mielenilmaukset kuvataan maailman saastuneimmissa paikoissa. Lauseet viittaavat muutoksiin, joita toimemme ovat saaneet aikaan luonnossa. Suunnittelemani paikat ovat mm. Athabascan öljyhiekka Albertassa, Kanadassa, Colorado-joki Yhdysvalloissa, Itämeri Helsingissä ja Tšernobylin ympäristö Ukrainassa.

Projektin ytimessä on tarve ymmärtää, haastaa ja muuttaa aikamme problemaattista arvomaailmaa ja kuluttavia olemisen muotoja. Projekti pyrkii osaltaan heijastamaan ja tutkimaan yhteiskunnassamme meneillään olevaa taloudellista, poliittista ja ekologista muutostaikaa henkilökohtaisen kokemuksen kautta.

Taiteeni käsittelee sosiaalisia suhteita ja ihmisyyden perusteita: läheisyyttä, empatiaa, rakkautta ja läsnäoloa, sekä niiden rakennetta ja merkitystä. Avaukseni on rohkea, koska ilmastonmuutosta ja ekologista kriisiä käsitellään harvoin yllämainitusta näkökulmasta, tunteiden käsittelyn kautta. Uskon vahvasti, että planeettamme ja ihmiskunnan selviytymisen kannalta empatiaan, inhimillisyyteen ja rakkauteen perustuvia toiminnan malleja ja olemisen muotoja on toteutettava yhteiskunnassamme enemmän.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry 16.000 €Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat eli suomeksi Kaamoksen kuvia. Festivaalin teemana on Yhdysvaltain lounaisilla alueilla asuva navajot-intiaanikansa

Elokuvataide, Media- ja videotaide

Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat (suomeksi Kaamoksen kuvia) tarjoaa uusia tarinoita eri puolilta maailmaa 21.-25.1.2016 Inarissa. Alkuperäiskansat ovat olleet visuaalisissa tarkasteluissa ja elokuvien maailmassa suosittu eksoottinen mutta passiivinen kohde. Elokuvissa ja dokumenteissa alkuperäiskansoista ei ole aina pyritty antamaan todellista kuvaa ja niissä on jopa luotu vääriä kuvitelmia. Viime vuosikymmenien aikana ovat niin saamelaiset kuin muutkin alkuperäiskansat eri puolilla maailmaa ottaneet haltuunsa elokuvan vaikutusvoiman ja alkaneet itse määritellä omaa kulttuuriaan. Skábmagovat-festivaalin kautta pyritään lisäämään tietoisuutta saamelaisten sekä muiden alkuperäiskansojen kulttuureista.

Yhtenä tärkeänä osa-alueena on nostaa esille vähemmistösaamenkielisiä elokuvia pohjoissaamenkielisten rinnalle. Skábmagovat toimii osaltaan vähemmistökieliä elvyttävänä tapahtumana, sillä eri saamenkielisten elokuvatuotantojen esittäminen vahvistaa eri saamen kielten kuuluvuutta ja käyttöä. Ensi vuoden ohjelmassa on luvassa mm. Ima Aikion inarinsaamenkielisestä räppäristä Amocista kertova dokumentti. Katja Gauriloffin uudessa dokumentissa puolestaan kietoutuvat yhteen Kaisa-muorin kertomat legendat ja kolttasaamelaisten kohtalon hetket.

Vuoden 2016 festivaalin teemana Yhdysvaltain lounaisilla alueilla asuva navajot-intiaanikansa. Yleisö pääsee tutustumaan teema-alueiden kulttuuriin, erityispiirteisiin ja elinoloihin elokuvien sekä ohjaajavieraiden kautta.

Skábmagovat on fokusoitunut näyttämään saamelaisten sekä muiden alkuperäiskansojen elokuvakulttuuria. Euroopasta ei löydy toista alkuperäiskansojen omaan elokuvatuotantoon keskittyvää festivaalia. Festivaaliohjelmassa on nähtävinä yli 20 eri kielistä elokuvaa ja se kertoo pienten kansojen rohkeudesta kertoa omia tarinoitaan omista näkökulmistaan. Skabmagovat tuo rohkeasti esille elokuvia vaikeistakin vähemmistöteemoista ja tabuista aiheista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri Maria Salminen 9.440 €Antti Salmisen toisen romaanin kuvittaminen ja siihen liittyvä taidenäyttely

Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Kaunokirjallisuus

Kuvitan Antti Salmisen juuri tekeillään olevaa toista romaania, joka on epäsuoraa jatkoa palkitulle ja kriitikoiden ylistämälle Lomonosovin moottorille (Poesia 2014). Lomonosovin moottori oli ensimmäinen laajamittaisempi kuvitus- ja ideointiprojektini ja sikäli miltei yhtä kokeellinen kuin romaani itse. Myös teoksen kuvitusta kiitettiin arvosteluissa kirjan olennaisena osana.

Vaikka uuden teelmämme sisältö, tyyli ja toteutus saattavat erota aiemmasta yhteisprojektistamme, toimintatavat pysyvät pääosin samoina: olen mukana kommentoimassa käsikirjoitusta sen eri vaiheissa, esitän Antille kuvitustyylijuolahduksia ja kuvaluonnoksia kirjoitustyön edistyessä, ja Antti puolestaan kommentoi ja ohjaa hahmotelmiani.

Lopputulos on joka tapauksessa Lomonosovin moottorin tavoin monitekniikkainen tekstin ja kuvituksen limittymä. Tekniikat ja tyylit tietenkin nousevat syntyvästä tekstistä, mutta lähtökohtanani on 1960-luvun mustekynä, lyijykynä, hiili, tussi, guassi ja mahdollisesti öljyväri. Aikakausiviittaukset syntyvät työn edetessä ja taustatutkimuksen myötä.

Tarkoituksenani on myös järjestää Antin teoksen julkaisemisen yhteydessä näyttely, jossa sekä uuden kirjan että Lomonosovin moottorin kuvituksen originaalit olisivat ensimmäistä kertaa esillä.

Antti Salmisen ajattelu ei istune mukavasti mihinkään kategoriaan, ja saman outouden on heijastuttava myös kuvitustyyliini. Antti antautuu pidäkkeettömästi syväluotaamaan vallitsevia ja vallitsemattomia todellisuuksia ja tulevaisuuksia. Minä annan hänen tulkinnoilleen uhanalaisesti visuaalisen hahmon, jonka on ulotuttava mahdollisimman pitkälle kumpaankin suuntaan nykyhetkestä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

TeM, näytelmäkirjailija ja dramaturgi Paula Salminen 28.320 €Sukupuolirooleja ja ennakkoluuloja murtavien näytelmien kirjoittaminen

Teatteri

Haen apurahaa kunnianhimoiseen ja pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn näytelmäkirjailijana. Keskeiset tavoitteet ovat näyttämökerronnan haastaminen nykymaailman täräyttäjäksi, huolellinen taustatyö ja syvällinen moninäkökulmainen ote. Työsuunnitelmani sisältää kaksi näytelmäparia. Toinen pari keskittyy sukupuolirooleihin ja niihin liittyvään valtaan, hierarkiaan ja tunnusmerkistöön. Toinen pari puolestaan repii maahanmuuttajiin liittyviä ennakkoluuloja ja köyhissä maissa auttamisen paradokseja.

Vuoden 2016 aikana kirjoitan valmiiksi näytelmän Naisjohtaja, joka kääntää esiin sukupuolen työmaailmassa ja kotona. Kuka johtaa? Kuka käyttää valtaa? Kuka kantaa vastuun? Näytelmän ensi-ilta on Lahden kaupunginteatterissa kevätkaudella 2017. Näytelmää varten olen haastatellut naisjohtajia Irja Askolasta Piia-Noora Kauppiin. Pinnalle on noussut esim. kotien jämähtänyt työnjako ja naisjohtajien saama vihaposti. Temaattinen pari Naisjohtajalle on lastennäytelmä Pinkki ja Sininen, jonka ensi-ilta on keväällä 2017 Teatteri Lilla Villanissa suomeksi ja ruotsiksi. Pinkki ja Sininen tutkii värien, tunnusmerkkien ja sukupuolittamisen älyttömyyttä lasten maailmassa.

Vuoden 2017–2018 aikana kirjoitan näytelmiä Auttaminen ja Somali of Music. Auttamisen ensi-ilta on Kansallisteatterin Omapohjassa syksyllä 2018. Se uskoo lähimmäisen auttamiseen, mutta törmää YK:n Sex For Food -skandaaliin. Somali of Music on musikaali Sound of Musicin päällekirjoitus yhteistyössä somalinuorten kanssa.

Kotimainen näytelmäkirjallisuus huutaa uusia tekstejä nuorille ja lapsille. Aiheet kuten maahanmuutto ja sukupuoli eivät ole vain aikuisten keskustelujen yksinoikeus. Taiteellisesti korkeatasoisten lasten-/nuortennäytelmien kirjoittaminen, joissa kuuluu asiantuntijayleisön ääni, on rohkea kulttuuripoliittinen teko. On väärin tarjota lapsille vain klassikkoja ja dramatisointeja, joissa markkinat ovat jo valmiina. Jokainen työsuunnitelmani näytelmä antaa ääntä marginaalille, suuntana tasa-arvo.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteilija ja taiteellinen tuottaja Jari Salo 21.000 €Maailman erikoisin instrumentti- ja äänitegalleria

Musiikki, Kirjasto-, arkisto- ja museotyö, Kulttuuriperintö, kansanperinne

Projektin tarkoituksena on tuottaa virtuaalinen instrumentti- ja äänitegalleria. Galleria tulee sisältämään maailman ihmeellisimpiä, erikoisimpia ja inspiroivimpia instrumentteja, äänilähteitä ja akustiikkoja. Aikakaudellisesti kokoelmaan on tarkoitus saada materiaalia koko ihmiskunnan tunnetun musiikillisen historian ajalta, aina ensimmäisistä instrumenteista (mammutinluuhuilut ajalta 41 000 eKr.) lähtien vasta kehitteillä oleviin konsepti-instrumentteihin. Galleriaan on tulossa myös näytteitä meitä ympäröivän maailman ihmeellisistä äänistä, esimerkkeinä maailman pisin kaiku ja tieteiselokuvan äänitehosteilta kuulostavaa Antarktiksen hylkeiden vedenalaista ääntelyä.

Projektissa työskennellään yhteistyössä ympäri maailmaa sijaitsevien muusikoiden, säveltäjien, tutkijoiden, tiedemiesten ja kuraattorien kanssa.

Ihmiskunnan menestyksen olennaisin tekijä on kollektiivisen tietämyksen kumulatiivinen lisääntyminen. Toisaalta taas musiikin parissa uudet ja ennenkuulumattomat instrumentit ovat aina inspiroineet artisteja ja muita musiikin kanssa työskentelijöitä ja auttaneet luomaan uusia musiikillisia ideoita ja musiikkityylejä. Tämän projektin tarkoituksena on yhdistää nämä kaksi asiaa ja esitellä mittava joukko maailman ihmeellisimpiä, mutta pääosin tuntemattomia instrumentteja eri aikakausilta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

TaM Sonja Salomäki 28.320 €lmastonmuutos-inspiroitunut taiteellinen työskentely: yhteisötaidetta, ryijy-sarjan, kangaskuosien ja performanssin toteutus. Tarkoituksena selvittää voiko taiteella edistää ilmastoliikkeen toimintaa


Ilmastonmuutos on karmiva tosiasia, jota tehottoman ilmastopolitiikan lisäksi pyrkivät ratkaisemaan lukuisat kansalaisjärjestöt. Aion selvittää voinko edistää ilmastoliikkeen tavoitteita toimimalla niiden hankkeissa taiteilijana. Tutkin taiteen rooleja, ongelmia ja vahvuuksia kansalaisaktivismissa.

Ilmastoliike-käyttötaiteen lisäksi teen omaehtoista ilmasto-inspiroitunutta taidetta. Sisällytän taiteeseeni itsekritiikkiä ja vältän tuomiopäivän tunnelmia, pyrkien pikemminkin välittämään toivoa.

Teen Suomen nykyisiä/tulevia lumettomia talvia pohtivan ryijysarjan ja ajankohtaisia tapahtumia heijastavia ilmasto-kangaskuoseja. Lisäksi toteutan kulutuskriittisen ja vaatetusalan epäkohtia ruotivan performanssin. Analysoin tekemisieni vaikuttavuutta taideteoksia viestinä tulkitsevan, semanttisen taidekäsityksen mukaisesti. Käytän aineistona dokumentoituja yleisöreaktioita ja haastatteluja.

Pyrin perehtymään talouteen ja ilmastopolitiikkaan paremmin kuin yksikään suomalainen taiteilija. Haluan keventää ilmastonmuutosahdistusta taiteen avulla ja tehdä Suomen ajankohtaiset lumettomat talvet näkyväksi nykytaideryijyillä. Sisällöllisesti latautunut ryijy voi rikkoa kansantaiteen ja kuvataiteen rajoja ja myös sosiaalisten luokkien, rotujen ja historiallisten kausien rajoja.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuurituottaja (AMK) Kimmo Sillanmikko ja työryhmä20.000 €Turku Animated Film Festival

Animaatio, Elokuvataide

Turku Animated Film Festival (TAFF) on uusi Turkuun perustettava animaatioelokuvaan keskittyvä festivaali. Alusta alkaen vahvasti kansainvälisen festivaalin tavoitteena on nostaa Turku animaatioelokuvan pohjoismaiseksi keskukseksi myös muutoin kuin opetuksen alalla. TAFF kulkeekin tavoitteineen ansiokkaan ja maineikkaan Tough Eye -festivaalin jalanjäljissä.

Festivaalin ohjelmisto koostuu ensisijaisesti kansainväliseen kilpailuun lähetettävistä elokuvista. Ohjelmiston lisänä nähdään myös muiden kansainvälisten animaatiofestivaalien koostamia näytöskokonaisuuksia. Oman erikoisnäytöksensä saa myös koota Turun taideakatemian animaatiokoulutuksen pitkäaikainen johtaja Eija Saarinen.

TAFF on syntynyt tarpeesta järjestää aidosti kansainvälinen animaatioelokuvafestivaali Suomeen ja erityisesti Turkuun, jossa edelleen toimii maailmanlaajuisestikin erittäin arvostettu animaatiokoulu. Festivaalille houkutellaan kansainvälisiä tekijöitä, paitsi laadukkaalla ohjelmistolla, myös Suomen kesällä ja kauniilla tapahtumaympäristöllä.

Festivaalin ydintyöryhmässä ovat mukana moninkertaisesti palkittu animaatio-ohjaaja Joni Männistö, Suomen elokuvakontaktin ja Turun Anikistien tuottaja Kimmo Sillanmikko, Turun Suurtorin keskiaika ry:n tuottaja sekä Seinäjoen tangomarkkinoiden tiedottaja Sami Skantsi ja Tampereen elokuvajuhlien sekä monitaiteellisen H2Ö-festivaalin tiedottaja Johanna Salmela. Festivaali järjestetään 25.-28.8.2016.

Kansainväliset animaatiofestivaalit ovat lyhytanimaation tärkein esittämispaikka. Festivaalit muodostavat yhtenäisen verkoston, jonka ulkopuolelle Suomi jää, koska meillä ei ole kansainvälistä taideanimaatioon keskittyvää festivaalia. Suomalaiset animaationtekijät saavat hyvää koulutusta ja heidän elokuvansa menestyvät maailman festivaaleilla. TAFFin myötä kotimaiset tekijät tulevat olemaan vahvemmin osa kansainvälistä animaationtekijöiden kollektiivia.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Nukketeatteritaiteilija Laura Sillanpää 4.350 €Soolonukketeatteriesityksen viimeistely

Nukketeatteri, Nukketeatteri, Nukketeatteri

Olen tekemässä soolonukketeatteriesitystä työnimellä Rapu. Alun perin tarkoitukseni oli rakentaa nuket itse, mutta nyt haluni on tehdä kansainvälistä yhteistyötä Polina Borisovan kanssa. Hän siis rakentaa esityksen nuket. Myös ohjaukseen haluan toiset tarkat silmät. Olin ajatellut ensi alkuun tekeväni soolon yksin, mutta tarkemmin asiaa pohdittuani haluan matkakumppaneita mukaan tälle luovalle matkalle. Lopulta olen toki lavalla yksin, mutta mukana matkassa on monia. Nukketeatteria ja fyysistä teatteria yhdistävä soolonukketeatteriesitys toteutuu loppuvuodesta 2016. Rapu on esitys toivosta ja selviytymisestä. Se on pienen tilan esitys, joka soveltuu paitsi teatterissa näyteltäväksi myös esitettäväksi ei-teatteritiloiksi suunnitelluissa paikoissa. Rapu kertoo tarinan naisesta, jonka elämää alkaa hallita rapu, joka murtautuu ulos hänen toisesta rinnastaan. Se on tarina sairaudesta, mutta se tapahtuu sellaisessa absurdissa universumissa, joka tuo etäisyyttä, syvyyttä ja toisenlaista tulkintaa sairauden ilmapiiriin. Rapu kertoo myös katkeruudesta, yksinäisyydestä ja siitä, miten yksinäisyyden kanssa voi oppia elämään. Sairaudesta selvittyä elämä voi jatkua toisin tavoin, jos vain jatkaa matkaa.

Rapu on kansainvälinen yhteistyö, jossa on taiteilijoita Suomesta, Ranskasta, Venäjältä ja Norjasta. Rapu on alkuperäiskäsikirjoitus nukketeatterille. Suomessa ei ole juuri ennen kirjoitettu suoraan nukketeatterille. Esitys myös yhdistää nukketeatteria ja näyttelijäntyötä fyysiseen teatteriin tavalla, joka on harvinaista Suomessa. Rohkeaa on aihe: syöpä ja sairaus. Rohkeaa on myös halu esittää esitystä paitsi teatteritilassa myös hoitokodeissa ja sairaaloissa. Rohkeutta on uskaltaa toivoa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuurituottaja / galleristi / kaupunkitaiteilija Ville Silvennoinen 14.160 €Kalevatron - uuden taiteen festivaali Lappeenrannassa 2016

Kulttuuriperintö, kansanperinne, Yhteisötaide

Uutta eteläkarjalaista nuorta kaupunkikulttuuria ennakkoluulottomasti esille tuova kolmiviikkoinen kaupunkifestivaali Kalevatron on eri alojen osaajien ja aktiivisten toimijoiden yhteinen magnum opus. Se on jatkumo vuodesta 2012 toimineen omatoimigalleria HOI SIEn aktiivitoiminnalle sekä 2013 syys-lokakuussa Kiasman HEIMO-hankkeesta prototyyppinä alkaneelle yhteisötaideteoskonseptille. Nuorten paikallisten eri taiteen alojen osaajien, ammattilaisten tai muuten innostuneiden tekijöiden kanssa olemme onnistuneesti varioineet ja kasvattaneet Kalevatron-festivaalia vuotuisena uutta teatteria, musiikkia, kuvataidetta ja häppeninkimäisyyttä ennakkoluulottomasti yhdistelevänä tapahtumien sarjana. Festivaalin voi ottaa muotonsa missä tahansa kaupunkitilan kolkassa ja kehittää aktiviisesti tapahtuma-antiansia luoden uutta ohjelmistoa kesken festivaalin.

Vuosina 2014 ja 2015 nykyisessä festivaalimuodossaan järjestettyjen tapahtumien annit ammensivat paikallisista arvoista, tekijöistä ja historiasta ja toivat ne päivitettynä tähän päivään sekä ajankohtaisiin aihepiireihin. Kalevatron on etsikkovuosiensa aikana vakiinnuttanut kävijäkuntansa, joka spontaanisti seuraa kolmiviikkoisen elokuisen tapahtuma-annin alusta loppuun. 2015 lanseerasimme festivaalista Suomen ensimmäisen juonellisen uuden taiteen festivaalin, kun ohjelmistoa esitettiin rinnakkaistodellisuusaspektista: Lappeenranta pakkoliitettynä osana Suur-Joutsenon kaupunkia.

Festivaali ja sen oheisilmiöt ovat jo tuoneet ennakkoluulottomia uusia avauksia eri taiteen alojen koko skaalalla. Tapahtumatuotanto keskittyy toteutuksessaan pieneen eteläkarjalaiseen mikroilmastoon pyrkien vuorovaikutuksessa yleisön kanssa luomaan uusia paikallisia pienkaupunkikulttuurin ilmentymiä ja saamaan taiteelle uutta yleisöä. Alueen historialliset kansaperinteet sekoitetaan uusiin - unohtamatta maantieteellistä sijaintiamme ja tätä kautta vuorovaikutusta venäläisten toimijoiden kanssa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin maisteri Mia Simanainen ja työryhmä11.800 €Erikoisyhtye Ajaton-kvartetin uudistava taiteellinen toiminta

Musiikki

Maailman erikoisimmassa yhtyeessä musisoivat itseni lisäksi taiteilijat Henrik Sandås - bandoneon, Mikko Perkola - viola da gamba, ja Kari Ikonen - Moog-syntetisaattori. Musiikillisesti yhtye edustaa synteesiä, jossa aikakaudet, tyylirajat, instrumentaatio ja musiikilliset perinteet joko käännetään nurin tai auotaan alkutekijöihinsä ja luodaan uudelleen.

Yhtye on luultavasti ainoa laatuaan koko maailmassa, ja koska sitä on mahdoton tyylillisesti lokeroida, on luontevaa – perinteisten konserttien lisäksi – soittaa erikoisissa paikoissa ja yhteyksissä. Tähän tähtäävät elämys-konsertit, mm. Soiva akvarelli -esitys.

Moni ei ole niin hullu että perustaisi yhtyeen, jossa instrumentteina ovat laulu, Moog-syntetisaattori, viola da gamba ja bandoneon. Yksi näistä on käytössä vain barokkimusiikissa, toinen lähes ainoastaan tango nuevossa ja kolmas lähinnä 60- ja 70-lukujen progressiivisessa jazz/rock -musiikissa. Yhtyeen repertuaarikin koostuu kokoelmasta poikkeuksia: vanhoja luuttulauluja, armenialaisia kansantansseja, improvisaatiota ja uutta musiikkia.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filmregissör Paul Simma 20.000 €Vi blåser man liv i det som förr kallade för ”djävulen musik”. Vi utvecklar den samiska jojken till ett redskap för en ny tid, genom att göra en fräck och provocerande jojk "opera" film

Elokuvataide, Musiikki, Kulttuuriperintö, kansanperinne
kieliohjelma

Jojk är den samiska musikformen, som är starkt förankrad i den schamanistiska samiska religionen. Under många århundraden utsattes jojkens utövare för ett hårt förtryck från staten. I de gamla finska domstolsprotokollen finns det exempel på jojkare som avrättades. Ännu idag är jojken kontroversiell i Sameland. I många kommuner är jojken förbjuden. Det är inte tillåtet att jojka i kyrkor och andra offentliga byggnader. Trots det lever och utvecklas jojken och är ett viktigt redskap för andlighet, terapi, försoning och konfliktlösning. Jojken är inte bara en musikform, utan en kommunikationsform, där det verbala meddelandet förstärkts med att budskapet också förmedlas genom rytm och ton färg.

Målet med detta projekt är att hitta en jojkform som passar den dokumentära filmens berättarform. I stället för att använda talad dialog, så kommer de medverkande att jojka.

Jojken är transitiv till sin form. Man jojkar t.ex. inte om person, man jojkar personen. Det transitiva berättandet är ett formmässigt element som vi tror passar till det filmiska berättandet. Vi hoppas även kunna vidareför jojkens dramaturgiska strukturer till det dokumentära filmberättandet. En jojk har ju ingen början eller slut, som en traditionell västerländsk film. Det dokumentära elementet i filmen är de utmaningar som det samiska samhället står inför, i sambanden med en allt starkare konkurrens om betesmarkerna. Vi tror att kulturkonflikterna är en positiv sak som utvecklar jojken för att passa vår tid.

Århundraden av förtryck gör att användandet av jojken i en film bryter mot många tabun. Vi hoppas att filmen kan vara en dörröppnare till det offentliga rummet för många av dess begåvade utövare. Filmen kommer även att vara kontroversiell även i det samiska samhället; genom att experimentera med jojkens form och användningssätt, så utmanas de mer konservativa samiska kulturkännarna. Vi visar att jojken lever, att den utvecklas och att det finns en funktions en funktion för jojken i vår tid.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija, filosofian maisteri Jolin Slotte ja työryhmä28.320 €Subliimit tulkinnat – Sublima tolkningar – Sublime interpretations. Verkkonäyttely, näyttely ja siihen liittyvien työpajojen suunnittelu ja toteutus

Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Kaunokirjallisuus, Media- ja videotaide

Voiko paperille painetuista uutisista tehdä taidetta, netin uutisvirran pohjalta luoda taide-elämystä tai TV-uutisten sananmuodoista kirjoittaa runoja?

Nopeasti virtaava uutisvirta antaa harvoin mahdollisuuden tulkinnalle ja moninaiselle uutisanalyysille. Poikkitaiteellinen projekti Subliimit tulkinnat – Sublima tolkningar – Sublime interpretations on kirjailija Jolin Slotten ja kuvataiteilija Pauliina Pesosen vastalause uutisten hetkelliseen vaikutusvaltaan ja subjektiivisuuteen. Slotte ja Pesonen hakevat uutisvirrasta subliimia tunnetilaa. Taiteen tuomalla vapaudella he kertovat enemmän tämän päivän yhteiskunnasta kuin itse sanomalehdet.

Näyttely Subliimit tulkinnat – Sublima tolkningar – Sublime interpretations perustuu kolmella eri kielellä ilmestyviin sanomalehtiin ja uutisointiin. Joka kuukauden kuudentena päivänä syksystä 2013 kevääseen 2020 Slotte ja Pesonen tarkastelevat ne uutiset, jotka ylittävät uutiskynnyksen suomalaisissa sanomalehdissä ja uutislähetyksissä.

Työn toteutustavat: Verkkonäyttely, näyttely ja poikkitaiteelliset tapahtumat.
Joka kuukauden kuudentena päivänä osoitteessa: http://subliimittulkinnat.tumblr.com.
Näyttelyt ja poikkitaiteelliset tapahtumat: Kesä 2016 Galleria Kalleria, Helsinki; syksy 2016 Kokkola.

Poikkitaiteellinen projekti Subliimit tulkinnat on ajankohtainen, kriittinen ja venyttää taiteen rajoja. Projektilla Slotte ja Pesonen kyseenalaistavat vallitsevaa uutisähkyä ja ottavat kriittisen kannan mediayhteiskuntaan, jossa uutisia ohjaa tunteellisuus faktan sijaan. Tuomalla nopeasti unholaan jäävät uutiset uudelleen parrasvaloihin ja tulkitsemalla niitä taiteen avulla Pesonen ja Slotte luovat uuden tavan katsoa yhteiskuntaa ja itseämme.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

PhD Christina Stadlbauer ja työryhmä35.000 €Melliferopolis Fest 2016 – A series of events for Bees and Men in Urban Nature


Melliferopolis (MFP) Fest is set between the wild and civilization.
It creates a shared space for Bees and Men through visible actions and collaborations with semi-wild animals in public urban settings. The long-term research project intertwining urban beekeeping and arts, sciences and architecture in Helsinki and Espoo has reached the point, when its manifold outcomes will be released as a summer-long series of events for all publics, featuring workshops, exhibitions, a concert and other interventions.

The Fest takes place in the months when bees are active in Helsinki region; from June to September. All activities will be situated around Kaisaniemi and Linnunlaulu districts of Helsinki. Melliferopolis is transversal in many ways combining disciplines such as life sciences, architecture, engineering, visual arts, gardening, apiculture, literature, sound, crafts, and more, inviting local and global agents with or without experience in beekeeping to collaborate.

The project aims to appreciate the intrinsic value of honeybees, reaching beyond the reductionist view of bees as ecosystem providers and honey-producers and experiments with new ways of understanding bees, beekeeping and the ecology of the hive.

Melliferopolis is a project by Christina Stadlbauer and Ulla Taipale.

Melliferopolis (MFP) Fest is set between the wild and civilization. It creates a shared space for Bees and Men through visible actions and collaborations with semi-wild animals in public urban settings. To step out of a merely anthropocentric view in order to focus on an api-centric world, Melliferopolis experiments with new ways of understanding bees, beekeeping and the ecology of the hive.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö 22.000 €MOBIUS-liikkuvuushankkeen kansainvälinen loppu-workshop ja sähköinen julkaisu

Kirjasto-, arkisto- ja museotyö
jatkoapuraha

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti ja Suomen Lontoon instituutti ovat toteuttaneet Koneen säätiön, Svenska Kulturfondenin ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuosina 2014–15 yhteistä MOBIUS-liikkuvuushanketta. Hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun.

MOBIUS mahdollistaa suomalaisten visuaalisten alojen sekä laajemminkin museo- ja arkistoammattilaisten vierailun amerikkalaisissa, brittiläisissä ja irlantilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa ja vastaavasti ulkomaisten ammattilaisten vierailut suomalaisiin organisaatioihin. Hanke tuottaa vertaisoppimista, rakenteellista analyysia ja konkreettisia projekteja.

MOBIUS-ohjelmalle kansainvälisyys on tarkoittanut monensuuntaista liikettä. Suomalaisten ammattilaisten liikuttaminen ulkomaille ja kansainvälisten työmahdollisuuksien tarjoaminen heille on ollut tärkeää sinänsä, mutta samalla on ollut keskeistä kutsua ulkomaisia toimijoita Suomeen, sekä toteutettavien projektien, että kotimaisen taide- ja kulttuurikenttään tutustumisen merkeissä. Nähdäksemme aivan uudenlainen liikkuvuuden malli on siis kannattanut sekä kotimaisten ammattilaisten kannalta että kansainvälisesti.

Mobius jatkaa ponnisteluja kahdensuuntaisen ammattilaisvaihdon edistämiseksi vuonna 2016 ja päättää pilottijakson komeasti kansainväliseen workshopiin ja julkaisuun.

MOBIUS rohkaisee suomalaisia ammattilaisia hakemaan lisää ammatillista oppia ulkomailta: syväsukeltamaan oman alansa kiinnostaviin organisaatioihin ja tekemään projekteja ulkomaisessa kontekstissa. Jokainen transkulttuurisesti liikkuva suomalainen on arvokas toimija ja on olennaista saada myös ulkomaisia asiantuntijoita tutustumaan korkeatasoisiin suomalaisiin instituutioihin ja sitä kautta taiteeseen ja sen tekijöihin. MOBIUS on tähän aivan uusi ja toimiva malli.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomen Pietarin instituutti 35.000 €Rajapinnoilla – Sarja Elävä Suomi -työpajoja 2016–2017

kieliohjelma

Hanke sisältää luentoja, seminaareja ja työpajoja suomen kielen opettajille ja opiskelijoille sekä suomea osaaville taiteen alan ammattilaisille, kääntäjille ja näiksi kouluttautuville. Tavoitteena on luoda valmiuksia ammatilliseen pätevöitymiseen, luovien alojen ammattilaisten kohtaamiseen sekä uusien työmuotojen kehittämiseen suomalaisten ja venäläisten luovien alojen toimijoiden kesken.

Hankkeen puitteissa järjestetään kuusi kahden päivän seminaaria vuosina 2016–2017. Ohjaajiksi kutsutaan suomalaisia asiantuntijoita ja ammattilaisia. Seminaarien teemoja ovat muun muassa draama ja laulu kielenopetuksessa, luova kirjoittaminen suomen kielellä, kääntäminen ja konsekutiivi- ja simultaanitulkkaus. Kunkin seminaarin kohdeyleisö kattaa eri ammattiryhmiä opettajista ja opiskelijoista musiikin ammattilaisiin, tulkkeihin ja kääntäjiin.

Tämänlaisella ruohonjuurityöllä ei ole tarkoitus synnyttää suuren yleisön tapahtumia, vaan ruokkia pitkäkestoista, usein hidasta kehitystä, joka vahvistaa kielen oppimisen ja kulttuurienvälisen kommunikaation perusrakenteita, elinehtoja.

Kieltenopiskelun, kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden tukirakenteita on viime vuosina heikennetty virallisen Venäjän taholta. Tämä koskee myös Luoteis-Venäjällä perinteisesti vahvoissa kantimissa ollutta suomen kielen asemaa. Esimerkiksi Herzenin yliopisto ei enää ota uusia suomen kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän opiskelijoita. Samanaikaisesti suomalaistoimintojen yhteistyöhalu on heikentynyt. Tulevien su-ve -yhteistyön ammattilaisten valmennukseen on välttämätöntä panostaa nyt.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomen sarjakuvaseura ry 20.000 €Hankkeessa järjestetään tapahtuma ja sarjakuvanäyttely Murmanskissa vuonna 2016 ja käsitellään sananvapautta venäläisessä sarjakuvassa

Sarjakuvataide

Arctic Comics Circle Russia 2016 -hankkeessa järjestetään Pop-up Sarjakuvakeskus -tapahtuma ja sarjakuvanäyttely Murmanskissa vuonna 2016. Murmanskissa esillä ollut näyttely tuodaan myöhemmin myös Suomeen. Hankkeen keskeisenä teemana on sananvapaus ja ilmaisuvapauden edistäminen venäläisessä sarjakuvassa.

Toimenpiteet pohjustavat myös vuoden 2017 Helsingin sarjakuvafestivaalien ohjelmaa, joiden yhtenä teemana on Venäjä.

Tavoitteena on antaa tekijöille mahdollisuus ilmaista itseään ilman ulkopuolista sensuuria ja käsitellä poliittisia ja henkilökohtaisia aiheita – mm. hallituskriittisyys tai seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja kokema sorto – jotka ovat Venäjällä toistaiseksi kiellettyjä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomi-Venäjä-Seura ry 60.000 €Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2012–2016

jatkoapuraha
kieliohjelma

Hanke vahvistaa suomalais-ugrilaisten kansalaisjärjestöjen asemaa, mikä edelleen edesauttaa kielten ja kulttuurien säilymistä nykyajassa. Hyvin toimiessaan järjestöt välittävät vähemmistökansojen edustajille tietoa oikeuksista ja sekä aktivoivat kansalaisia toimimaan yhteisönsä eteen. Vastavuoroisesti yhteiskunnan tietoisuus kielten ja kulttuurien tilanteesta lisääntyy kansalaisjärjestöjen työn kautta. Järjestöjen toiminnassa syntyy uudenlaisia, kielten säilymistä nykypäivässä tukevia toimintamalleja, kuten internetissä tapahtuvia kieliprojekteja. Kansalaisjärjestöt toimivat tieteentekijöiden arvokkaana yhteistyökumppanina, sillä niiden verkostoja voidaan käyttää paitsi tutkimuksessa, myös saadun tiedon levittämisessä kieliyhteisöihin. Koulutetut järjestöaktiivit soveltuvat myös kansalaistieteen tekijöiksi. Hankkeessa yhdistyy monta erilaista näkökulmaa: kansalaisjärjestötoiminta, kieli, kulttuuri ja taide.

Hankkeessa on koulutettu vuosina 2013–2015 vuosittain n. 35-40 kansalaistoimijaa. Hanke päättyy vuonna 2016, jolloin hankkeen tulokset kootaan ja arvioidaan. Syntynyttä toimintaa esitellään esimerkiksi Lahdessa 15.–17.6.2016 pidettävän Suomalais-ugrilaisen maailmankongressin yhteydessä. Samalla vuoden aikana kartoitetaan, miten aikaansaatua verkostoa voidaan tulevaisuudessa parhaiten hyödyntää.

Hanke kannustaa suomalais-ugrilaisia kansoja toimimaan yhdessä ja oppimaan toisiltaan. Kokemuksenjako ja rajojen rikkominen paitsi maantieteellisesti myös eri alojen – kielen, kulttuurin, tieteen ja kansalaistoiminnan – välillä ovat hankkeen ytimessä. Suorien kansalaisyhteyksien vaaliminen on osoittautunut toimivaksi parin viimeisen vuoden aikana, jolloin poliittinen ja taloudellinen yhteistyö ovat pätkineet. Tavallisten ihmisten väliset suhteet luovat pohjaa tulevaisuuden kasvulle.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija, fil.yo Saila Susiluoto ja työryhmä51.920 €Saila Susiluodon ja Antti Nykyrin kolmiosainen, ääntä, runoa ja kaupunkitilaa yhdistävä projekti Oratorio, Tuntien kirja & Säikeet

Kaunokirjallisuus, Äänitaide, Media- ja videotaide

Saila Susiluodon ja Antti Nykyrin kolmiosainen projekti, Oratorio, Tuntien kirja & Säikeet, yhdistää äänitaidetta ja runoa. Tutkimme kahden taiteenlajin suhdetta ja vaikutusta toisiinsa, teoksen syntyä vuorovaikutteisessa prosessissa. Oratorio on kevyen mobiiliteknologian avulla valmistuva auditiivinen runo – ja ääniteos, joka sijoittuu eri puolille Helsingin kaupunkia. Teoksen runomaailma tutkii kaupunkitilaa, kaupungin historiallista kerrostumaa, samalla kun paikka toimii inspiraationa runojen ja äänimaailman synnyssä ja vaikuttaa teoksen kokemiseen. Oratorion kuuntelutila on äänitaidetta ja runoutta tavallisesti esittävän klubitilan sijaan yksityinen. Matkapuhelimen ja kuulokkeiden avulla kuultava teos luo kaupunkitilaan uusia merkityksiä, samalla teoksen seuraaminen on kävelyreitti.

Vuonna 2017 projekti toteutuu (1) laajana, musiikkia, ääntä ja yli 60 runoa yhdistävänä teoksena, Oratoriona. Teos on mobiili- ja web-teknologian avulla kuunneltavissa matkapuhelimesta eri puolilla kaupunkia, tästä muodostuu sekä käveltävä matkareitti että runon ja musiikin luoma taideteos. Kahden vuoden mittaisesta projektista valmistuu myös (2) Susiluodon runokokoelma, Tuntien kirja sekä (3) Nykyrin äänitaideteos Säikeet. Jälkimmäiset teokset ovat erillisiä, mutta luettavissa ja kuunneltavissa yhtäaikaisesti. Nykyrin äänitaideteos julkaistaan verkkomuodossa maksuttomana versiona.

Oratorio, Tuntien kirja ja Säikeet muodostavat tutkimuslaboratorion, jossa kehitetään kahden taiteenlajin, äänen ja runon vaikutusta toisiinsa. Kaupunkitilan ja historian inspiroimasta materiaalista muodostuu auditiivinen, moniaistinen kokemus, jossa ympäristö, sattuma ja teoksen kokija ovat keskiössä. Teokset tutkivat sitä kuinka runo ja ääni asettuvat osaksi kaupunkia, ja suhteessa toisiinsa: millaista uutta taidetta, ja mahdollisuuksia äänen ja runon pitkä kohtaaminen voi tuottaa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri Jenna Sutela 28.320 €Orgs – taiteellinen tutkimus ja työskentely Physarum polycephalumin eli limasienen, yksisoluisen eliön ja niin sanotun luonnollisen tietokoneen, parissa

Media- ja videotaide, Ympäristötaide, Muotoilu

Työtäni leimaa uusien kerronnallisten muotojen kehittäminen (sekä digitaalisessa että reaalimaailmassa), jotka laajentavat julkaisun ja performanssin käsitteitä.

Viime aikoina olen työskennellyt erityisesti Physarum polycephalumin eli limasienen, yksisoluisen eliön ja niin sanotun luonnollisen tietokoneen, parissa. Tämä joustavakehoinen organismi, joka navigoi luontevasti ympärilleen synnyttämiensä tumakkeiden ryhmässä, esiintyy (puolestani) monissa viime aikaisissa teoksissani. Olen loputtoman kiinnostunut tästä muinaisesta elämän muodosta sekä siihen nykyään keskittyvästä tutkimuksesta niin robotiikan kuin karttatieteiden alueilla. Se on lisäksi inspiroinut minua kirjoittamaan jo useamman scifi-tarinan sellaisesta tulevaisuudesta, jossa limasienet käsittelevät tietojamme, mikä haastaa keskustelun teknologisesta singulariteetista tai ihmisen maantieteellisestä aikakaudesta (vrt. antroposeeni). Tulevassa Japanin näyttelyssäni kyseinen organismi navigoi organisaatiokaavioita kyberpunk-genrestä ammentavan tekstin siivittämänä.

Haluan perehtyä paitsi siitä tehtävään tutkimukseen haastattelujen ja laboratoriovierailujen muodossa niin myös opiskella elävän organismin esittämistä näyttelykontekstissa erilaisten kokeilujen kautta.

Physarum polycephalum, limasieni näyttelee projektissani pääosaa. Pyrin toimimaan sen ehdoilla paitsi käytännössä työskennellen sille optimaalisessa pimeässä ja kostean viileässä ympäristössä, niin myös tarinankerronnallisesti, tarkastellen maailmaa sen näkökulmasta – ihmiskeskeistä perspektiiviä vältellen tai sen rajallisuuden tiedostaen. Projektin eetos on trans- tai posthumanistinen ja täten nähdäkseni rohkea.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taideyliopiston Kuvataideakatemia 15.000 €Residencies as Laboratories for Migration kansainvälisen symposiumin valmistelu ja toteutus loka–marraskuussa 2016

Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Kuvanveisto, installaatiotaide

Migraatio = vaellus, muutto, siirtyminen, muuttolintujen kevät- ja syysmuutto

Symposium käsittelee migraatiota, kansainvälisten residenssiohjelmien kautta, taiteellisen kehityksen ympäristöinä. Millaisia residenssit ovat oppimisen ympäristönä? Mitkä elementit vaikuttavat kuvataiteilijoiden taiteelliseen kehitykseen residensseissä? Millaisena taiteilijat kokevat residenssien merkityksen omalle taiteelliselle kehitykselleen?

Symposiumin tässä osiossa residenssitoimintaa tarkastellaan ympäristöinä, jossa oppiminen ja taiteellinen kehitys tapahtuu yliopistollisen taidekoulutuksen jälkeisenä aikana, globalisaatio prosessin kiihtymisen seurauksena syntyneissä kulttuurisissa väli-tiloissa. Residenssit olemisen ja taiteellisen työskentelyn tilanteina perustuvat liikkuvuuteen, tilapäisyyteen, muuttuviin olosuhteisiin ja siihen mitä tapahtuu taiteilijan ja sen fyysisen ja sosio-kulttuurisen ympäristön välillä, jotka vaikuttavat toinen toisiinsa. Residenssejä lähestytään ’kohtaamisten käytävinä’ (Bruno Latour) ihmisten, paikkojen, kodin, kielen, ilmaston, ennakoimattomien tekijöiden, elollisten ja ei-elollisten elementtien muodostamana rihmastona.

Symposium toteutetaan loka–marraskuussa 2016 HIAP residenssiohjelman sekä FRAMEn kanssa. Kukin osapuoli muodostaa oman sisällöllisen fokuksensa symposiumiin. Kuvataideakatemia vastaa 4–7 kansainvälisen puhujan – tutkijoita, residenssiohjelmien edustajia ja taiteilijoita – kutsumisesta ja kuluista.

Residenssitoimintaa harjoittavien organisaatioiden lukumäärä on kasvanut kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä maailmassa on noin 1000 residenssikeskuksesta. Moni taideyliopisto on liittänyt residenssiohjelman osaksi instituutionsa toimintaa. Riippumatta toiminnan sisällöllisistä painopisteistä, residenssit näkevät tehtävänsä olevan taiteellisen kehityksen vaaliminen. Symposiumin tämä fokus nostaa esille uusia sisältöjä ja keinoja tarkastella kulttuurisia välitiloja oppimisen tiloina.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry 40.000 €Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry ja Pohjoinen Filosofiayhdistys Agon ry toteuttavat yhteistyössä Hiljaisuus-festivaalille 2016 Ounasjoen oraakkeli -kokonaisuuden


“Vuonna 1983 erityislailla rauhoitettu Ounasjoki on suurin kokonaan Suomen rajojen sisällä virtaavista rakentamattomista joista.”

Hiljaisuus-festivaali on kahden vastakohtaisen sanan dialogi. Hiljaisuus-sana antaa mielikuvan rauhasta ja omasta ajasta, se antaa mahdollisuuden kulkea Kaukosen kyläteillä kiviä potkiskellen. Vastakohtaisena sanana festivaali, herättää ajatuksen laumasta riemuitsevia ihmisiä. Ounasjoen oraakkeli on kolmas, uusin osapuoli. Ounasjoen oraakkeli on viiva sanojen välissä.

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry ja Pohjoinen Filosofiayhdistys Agon ry toteuttavat yhteistyössä Hiljaisuus-festivaalille 2016 Ounasjoen oraakkeli -kokonaisuuden, joka yhdistää suomalaisen jokimaiseman, modernin esitystaiteen ja musiikin sekä filosofisen keskustelun. Ounasjoen oraakkeli sijoittuu Ounasjoen keskelle ankkuroituun saunalauttaan sekä joen rannoille. Koko festivaalin ajalle sijoittuva kokonaisuus tukee Hiljaisuus-festivaalin alkuperäistä ajatusta ja tarjoaa festivaalivieraille tilaisuuden rauhoittua ja antautua syvälliseen keskusteluun esitysten välissä. Filosofi eli “Ounasjoen oraakkeli” toimii saunalautan isäntänä ja huolehtii yksittäin lautalla käyvien vieraiden henkisestä aktiivisuudesta. Tämän lisäksi saunalautta toimii festivaalin ajan estradina, jolloin yleisö seuraa lautan esityksiä Ounasjoen rannalta.

Filosofi kelluvalla saunalautalla keskellä arktista, vapaana virtaavaa Ounasjokea on ennenkuulumaton konsepti ja pähkähulluudessaan sopii Lappiin juuri siksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tampereen elokuvajuhlat 14.000 €Tampereen elokuvajuhlien toiminnan kehittäminen: kuvataiteen, mediataiteen ja elokuvataiteen kohtaaminen

Elokuvataide, Media- ja videotaide
jatkoapuraha

Tampereen elokuvajuhlat jatkaa vuonna 2014 aloitettua suunnitelmaa, jossa tarkastellaan kuvataiteen ja elokuvataiteen leikkauspintaa.

Tampereen elokuvajuhlilla on aina esitetty perinteistä elokuvataidetta ja myös ”taiteilijoiden tekemiä elokuvia”, niin kuin yhä useammin kutsutaan elokuvia, joiden lähtökohtana on kuvataiteiden kenttä.

Elokuvajuhlilla on useita eri päämääriä ja se haluaa edelleen säilyttää asemansa yhtenä maailman merkittävistä lyhytelokuvatapahtumista maailmassa ja toisaalta kohtauspaikkana suomalaiselle elokuva-alalle. Haluamme esitellä entistä paremmin kotimaisia ja ulkomaisia kehityslinjoja, joiden lähtökohta on kuvataiteissa ennemminkin kuin elokuvan taiteen piiristä.

Konkreettisesti jatketaan yhteyksien luomista eri tahoille koti- ja ulkomailla. Elokuvafestivaalikentässä pyritään tekemään uusia avauksia myös Euroopan ulkopuolelle, museokentässä edelleen jatketaan kiinteitä yhteyksiä Centre Pompidoun ja Erarta-museon kanssa Pietarissa.

Tampereen elokuvajuhlat on perinteisesti esittänyt lyhyt- ja dokumenttielokuvaa elokuvateattereissa. Tämän hankkeen tarkoituksena on rikkoa raja-aitoja elokuvan, mediataiteen ja kuvataiteen välillä. Tuoda elokuvafestivaalin yleisölle nähtäväksi uudenlaisia tapoja kertoa tarina liikkuvalla kuvalla.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tanssin talo ry 150.000 €Tanssin talo haastaa tanssin tekijät verkostomaiseen sisältöjen suunnitteluun ja tuottamiseen. Yhteistoimintamenetelmät ja työkalut rakentuvat ohjelmistopilottien 2016–18 aikana

Tanssi

Yhdistys käynnistää liiketoimintasuunnitelmansa mukaisen toiminnan vaiheittain. Kausien 2016–18 aikana käynnistettävä toiminta palvelee mm. suunnittelutyön, sopimuskäytäntöjen ja talouden hallinnan testaamisessa. Kumppaneille ja yleisölle ohjelmistojaksot havainnollistavat Tanssin talon toimintaa.

Tanssin talon toimintakonsepti mahdollistaa olemassa olevia kulttuurilaitoksia joustavammin niin vos-rahoitteisten kuin vapaan kentän toimijoiden osallistumisen palvelujen toteuttamiseen. Kuten tilaratkaisussa myös toimintamallissa huomioidaan vanhan ja uuden yhdistäminen.

Pilottivuosien tärkein haaste ja painopiste on konkretisoida ohjelmiston rakentumiseen liittyvät kysymykset. Laaja kotimainen ja kansainvälinen verkostojohtaminen luo osaamisvaatimuksia, joihin voidaan parhaiten vastata tiimimäisesti yhden johtajan mallin sijaan. Tämä tarjoaa alalle mielenkiintoisia työtilaisuuksia ja urakehitysmahdollisuuksia.

Tanssin talon vastatessa ohjelmistokausien markkinoinnista ja myynnistä ryhmät pystyvät paremmin keskittämään omat resurssinsa teosten sisältöön, pidempiin työsuhteisiin tai palkkaamaan lisää taiteilijoita produktioihin.

Tällä hakemuksella haetaan rahoitusta sisällön suunnittelun, erilaisten kuratointimallien ja ohjelmiston pilotointiin kausille 2016–18. Rahoitus kohdennetaan kuratointitiimin palkkaukseen ja sisältöihin.

Tanssin talon organisaation uudenlaiset johtamisen mallit mahdollistavat aidosti tanssin ja taiteen ajankohtaisia ilmiöitä reflektoivan suunnittelutyön ja esillepanon. Kuratoinnin mallit huomioivat alan kehityksen ja ottavat ennakkoluulottomasti eri genret huomioon. Tanssin talo edistää rohkeasti alan rakenteellista uudistumista ja roolia yhteiskunnallisesti työskentelyolosuhteita ja mahdollisuuksia, työnkuvia sekä monipuolisia verkostokumppanuuksia kehittämällä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tanssitaiteen tuki ry 12.500 €SAVONIA >< TASMANIA – From the end of the world to the middle of nowhere. ITAKin, Salamanca Art Centren, Junction Arts Festivalin ja Stompin -residenssiyhteistyö

Tanssi

Tanssitaiteen tuki ry:n / Itäisen tanssin aluekeskuksen tarkoituksena on käynnistää monivuotinen yhteistyö australialaisten Salamanca Art Centren, Junction Arts Festivalin ja Stompin kanssa. Vuonna 2016–2018 yhteistyö toteutuu residenssivaihto-ohjelmana, johon valitaan vuosittain australialainen ja suomalainen tanssitaiteilija työskentelemään yhdessä. Tanssitaiteilijat työskentelevät yhdessä kuukauden Australiassa ja kuukauden Suomessa. Yhteisen työskentelyperiodin tulos esitetään molemmissa maissa.

Vuodelle 2016 on valittu työskentelemään tanssitaiteilijat Sannamaria Kuula ja Kelly Drummond Cawthorn. Kuula on residenssissä huhtikuussa 2016 Tasmaniassa Launcestonissa ja Hobartissa ja Kelly Drummond Cawthorn on residenssissä kesä-heinäkuussa 2016 Itä-Suomessa Kuopiossa. Residenssityöskentelyn aikana taiteilijat pääsevät omaksumaan toistensa metodiikkaa ja taiteellista ajattelua. Yhteisen lopputuotoksen teemat, ilmaisumuodot ja päämäärät syntyvät työskentelyprosessin aikana.

Residenssin aikana järjestetän work in progress -esityksiä / keskustelutilaisuuksia, jolloin taiteilijat pääsevät verkostoitumaan laajemmin alueen toimijoihin. Työskentelyprosessin lopputuotos esitetään Tasmaniassa syyskuussa Junction Arts -festivaalilla ja Salamanca Arts Centressä ja lokakuussa Yksin sateessa -festivaaleilla Joensuussa ja Teatteri Sotkulla Kuopiossa.

Yhteistyön tavoitteena on edistää tiedon, taidon, ajatuksen ja ympäristön vuorovaikutteista vaihtoa niin henkilökohtaisella kuin kulttuurisella tasolla. Tulevina vuosina residenssivaihtoa on tarkoitus kehittää monimuotoiseksi, taiteilijoiden työskentelyä parhaalla mahdollisella tavalla tukevaksi konseptiksi, joka sisältää taiteellista tutkimustyötä, esitystoimintaa sekä yhteisöissä tapahtuvaa toimintaa. Vaihto-ohjelma on merkittävä avaus taiteilijoille ja tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tarmo Tanttu 30.000 €Anni Swanin satuun pohjautuva musiikkifantasia Merenkuningatar ja hänen poikansa

Musiikki, Äänitaide, Kaunokirjallisuus

Työryhmämme työstää kirjailija Anni Swanin satuun pohjautuvaa musiikkifantasiaa. Teos on suunnattu koko perheelle yli 5-vuotiaasta ylöspäin.

Teoksen kantaesitys on toukokuussa 2016 Helsingin Konservatorion salissa. Lisäksi vierailemme Velkua soi -festivaalilla heinäkuussa 2016. Kauden 2017-2018 aikana on tarkoitus tehdä vierailuesityksiä ympäri Suomen. Anni Swanin kuolemasta tulee vuonna 2018 kuluneeksi 60 vuotta.

Teoksen kesto on tunti ja se on sävelletty kertojalle, kahdelle laulajalle ja pienelle muusikkoensemblelle. Teoksen säveltää Juan Antonio Muro, ja libreton Anni Swanin sadun Merenkuningatar ja hänen poikansa pohjalta on kirjoittanut Eeva Tervala.

Kamarimusiikkimaisen teoksen äänimaisema tulee olemaan kuvaileva, kaunis ja salaperäinen. Musiikin rinnalla käytetään elektronisia tehosteita.

Lavasteiden, tarpeiston ja pukujen valmistuksessa teemme yhteistyötä Savonlinnan ammatti-instituutin Artemian teatteritekniikan linjan kanssa. Artemian opiskelijoille työssäoppiminen on tärkeä osa opetussuunnitelmaa.

Teoksen markkinoinnin lähtökohtana uuden yleisön tavoittamiseksi on kamarimusiikillisen fantasian tuominen yleisön tietoisuuteen sähköisen ja sosiaalisen median keinoin. Tärkeä osa tätä on 2–3 minuutin mittaisen trailerin levittäminen netissä. FB-sivut ja teoksen nettisivut, esittelevät projektia monin eri näkökulmin.

Tämäntyyppistä "vakavaa" kamarimusiikillista näyttämöteosta lapsiyleisölle ei ole tehty aikoihin nykymusiikin saralla vrt. Prokofjevin Pekka ja Susi , Shostakovitshin Tyhmä pieni hiiri. Kuitenkin vakavaa/klassista/uutta musiikkia , miksi sitä sitten kutsutaankaan, voi oppia kuuntelemaan vain kuulemalla sitä. Lapsi ei kyseenalaista sitä mitä hänelle tarjotaan, vanhemmat ovat ne joita pitäisi kasvattaa ymmärtämään monimuotoisemman taideteoksen merkitys!
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri, kääntäjä, kriitikko Pauli Tapio 8.070 €Runouden mahdollisuus: pietarilaisen nykyrunouden antologia

Kaunokirjallisuus

Antologia, jonka työnimi on Runouden mahdollisuus, ilmestyy osuuskunta Poesian julkaisemana syksyllä 2017. Vuosi 2016 on tutkimus- ja käännösperiodi, jona merkittävä osuus työstä tehdään.

Antologia esittelee pietarilaista nykyrunoutta käännöksin ja asettaa sen artikkelein naapurimaan kompleksisen kirjallisuuskulttuurin kontekstiin. Näin on tarkoitus avata ja tuoda Suomeen uutta venäläisen runouden ymmärrystä. Antologia kattaa viidestätoista kahteenkymmeneen runoilijaa, jotka ovat uransa alku- tai keskivaiheessa. Lisäksi se esittelee kaksi tai kolme modernia klassikkoa, joiden vaikutus nykyrunouden diskurssiin ja poetiikkoihin on Venäjällä kiistaton ja ohittamaton.

Kirjan artikkelit tilataan suomalaiselta ja venäläiseltä asiantuntijalta. Antologiaan tulee myös suomentajan esipuhe, loppuviitteistö ja kattava kirjoittajaesittelyosio.

Runous on taiteenlaji, joka erittäin herkästi aistii kielen ja kielen ympärille rakentuvan yhteiskunnan muutoksia. Venäjällä runous on yksi sananvapauden ja ennakkoluulottomuuden jäljellä olevista suurista alueista. Venäläisen runouden monimuotoisuuden ja kompleksisuuden tuominen suomalaisten ulottuviin on haastava, mutta tärkeä tehtävä, joka auttaa suhteuttamaan naapurimaan kulttuuria omaamme, ymmärtämään ja iloitsemaan, sillä se on tuttu kuin peili, ikkuna uuteen ja mahdollisuus.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Satu Taskinen 28.320 €Eurooppalaisen ihmisen minää ja tietoisuutta syväluotaavan romaanitrilogiani päätösosan loppuunsaattaminen

Kaunokirjallisuus

Romaanitrilogian päätösosan Lapset päähenkilö on wieniläinen 55-vuotias ala-asteen opettaja Navid. Hänen matkansa tyttärentyttären 8-vuotisjuhliin keskeytyy. Hän suistuu useasti oikealta tieltä ja romahtelee. Hiljalleen keriytyy auki, mitkä kehitykset tekevät perille saapumisen ylitsepääsemättömän vaikeaksi. Lapsista löytyvät opettajan tuomarit, poliisit, opettajat ja lääkärit. Pääteema on vastuun käsite ja keskeinen kysymys: kuinka suhtautua kärsimykseen? Tavoite on terapeuttinen: näyttää tunteen määräävä asema ajatusten ja tekojen taustalla; filosofis-psykologisella otteella lisätä ihmisen tietoisuutta itsestään. Romaanin sävy on lohduton suru mutta myös raikas toivo. Trilogiani ydin: ymmärtäminen ja empatia. Lähtökohtani: olemme toisillemme peilejä. Olen työssäni itse koekaniini ja oppikirja. Teokseni ovat minä-kerronnallisia yhden päivän perheromaaneja. Käytän epärealistisia ja liioittelevia tapahtumia, odottamattomia asetelmia ihmisten välillä, huumoria, assosiaatioita sekä ilmaisuja, ilmiöitä, kuulopuheita, uutisia; ns. ”pintaa”, joka tekstissäni näyttää meille asioita syvältä itsestämme. Päätösosassa tuon keskiöön myötätuntoisen teon oveksi kärsimyksen kokemuksen lamaannuksesta. Trilogia rakentuu eurooppalaisen sivistyksen päälle. Suomi ja sen kirjallisuus yhdistetään eurooppalaiseen perinteeseen. Kurkotan ihmeisiin, mitä tulee ajattelun mahdollisuuksiin; uskon uusiin kopernikaanisiin ja kantilaisiin vallankumouksiin. Hanke on käynnistetty -14. Valmis teos julkaistaan -17.

Uskallan nojautua tähän: keskityn näyttämään, miten eurooppalainen ihminen ajattelee ja tuntee. Väitän: Tunne on kaiken ongelmaratkaisun ensisijainen avain. Ei järki. Asetun itse alttiiksi ja alastomaksi, katson, puran sokeita pisteitä ja siirrän ns. tutkimustulokset taideteokseen. Pyrin sitkeästi perimmäisten kysymysten taklaamiseen, filosofiseen peräänantamattomuuteen niiden perkaamisessa. Asetun solmukohtiin, sekoitun, luon uutta kieltä. Yhdistän syvän, hallitun, odottamattoman, kevyen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri (MFA) Iidu Tikkanen 28.320 €Metsää kartoittavien laserpistepilvien käyttö maisemamaalaussarjan toteuttamisessa

Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Projektin tarkoituksena on toteuttaa maisemallinen maalaussarja metsää kuvaavien laserpistepilvien pohjalta. Ideana on yhdistää uusinta teknologiaa edustavaa kaukokartoitus-dataa perinteikkään öljyvärimaalauksen tradition kanssa ja käsitellä suomalaisen kansallismaiseman sekä laajemmin kansallisen identiteetin muodostumisen teemoja. Projekti toteutetaan yhteistyössä Suomen laserkeilauksen huippuyksikön, sekä Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen kanssa. Yhteistyökumppanit tarjoavat käyttööni suomalaista metsää kuvaavia laserpistepilviä, joita käytän lähtökohtana maisemamaalausten tekemiseen. Tarkoituksena on synnyttää dialogia tieteen ja taiteen välillä esittämällä teossarja sekä tieteen että taiteen kontekstissa vuoden 2016 aikana.

Projekti tarkastelee teknologisoituvaa maailmaa uudesta näkökulmasta ja pyrkii tuottamaan syvällistä kuvaa ihmisestä osana ajankohtaista ja monimutkaista yhteisöllistä muutosta. Taiteen tekeminen yhteistyössä tieteen huippututkimuksen kanssa on rajoja rikkovaa ja ennakkoluulotonta toimintaa. Yhteistyön kautta on mahdollista löytää totutusta poikkeavia yhteyksiä sekä tuottaa tietoa ja kokemuksia uudenlaisille yleisöille, kun ilmiöitä tarkastellaan yhtä aikaa useissa erilaisissa konteksteissa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

KuM, kuvataiteilija Jenni Toikka 4.720 €Yksityisnäyttelyn järjestäminen Galleria Sinnessä keväällä 2016 ja siihen liittyvä taiteellinen työskentely

Media- ja videotaide, Maalaus, piirustustaide, grafiikka, Kuvanveisto, installaatiotaide

Näyttelyssä esitän nyt leikkausvaiheessa olevan ampumahiihdon maailmaan paikantuvan videoteoksen. Lisäksi esitän sarjan tilallisia installaatioita, joissa käytän hyväkseni videossa esiintyvää ampumahiihdon kuvastoa ja gallerian arkkitehtuuria.

Alkusysäys videoteokselleni oli televisiosta nähty ampumahiihtokilpailu. Pidin lajin visuaalisuudesta ja siitä, miten sen voisi rinnastaa kuvataiteeseen. Lisäksi ampumahiihtäjän hyvä kilpasuoritus psykologisesti tuntui yllättävällä tavalla vastaavan oman taiteellisen työskentelyn flow-tilaa. Kummassakin tapauksessa hyvä suoritus vaatii niin psyykkisen energian keskittämistä kuin luottamusta itseensä ja taitoihin. Tekeminen on parhaimmillaan intuitiivista ja asiat tuntuvat loksahtavan kuin itsestään paikoilleen. Aivan kuin jokin muu, yliluonnollinen, olisi saanut sen aikaiseksi ja itse olisi toiminut vain välittäjän roolissa.

Olennaiseksi tekemisessä on noussut sen prosessuaalisuus. Aikaisemminkin sisällölliset seikat ovat täsmentyneet työskentelyn edetessä, mutta nykyään myöskin teoksen muoto. Videoteoksissani ovat sekoittuneet eri ilmaisuvälineiden esittämisen keinot – maalaustaide, elokuva ja installaatio. Nyt ajatuksena on konkreettisemmin yhdistää eri tekniikoita yhdeksi teoskokonaisuudeksi. Asiat, jotka minua aikoinaan juuri liikkuvassa kuvassa viehättivät – kuvien yhdistäminen, narraatio, sommittelu, montaasin ja rinnastusten mahdollisuus – ovat edelleen niitä seikkoja, joiden avulla haluan teosta työstää.

Näyttelyssäni rinnastan kuvataiteen urheiluun, taiteellisen työskentelyn urheilusuoritukseen sekä liikkuvan kuvan maalaus- ja installaatiotaiteeseen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

BA (Hons) Dance Studies Satu Tuomisto ja työryhmä15.000 €Juhlakalu on kartanomiljöössä monitilallisesti esitettävää poliittista tanssitaidetta

Tanssi, Musiikki, Esitystaide, performanssi

Juhlakalu pureutuu poliittiseen ruumiiseen: Millainen on oikeistolainen lihasmassa? Kristillinen keho? Kommunistinen askelkuvio? Konservatiivinen lantion liike? Kansallissosialistinen ryhmähurmos? Nykypäivän keho paljastaa itsensä mainosten subliminaalisen halun, tanssin estetiikan ja urheiluidolien kautta jättäen politiikan ja vallan ruumiittomille eteerisille pukumiehille. Juhlakalu haluaa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun kertomalla, minkälainen olisi nykypäivän poliittinen keho – tai kehollistettu politiikka.

Teoksen toteutustapa on taiteellisesti päällekäyvä, ronski, rujo ja kaikin puolin upottava.

Työstämme teosta kollektiivisesti ryhmätyönä. Työryhmässä ovat mukana koreografi, tanssijoita, klovni, ex-teatterinjohtaja, opettaja, tutkija ja fysioterapeutti. Teosta työstetään myös pienempinä työryhminä Helsingissä ja Oulussa. Nämä ns. alajaostojen itsenäiset työpanokset kootaan tasaisin aikavälein yhteen. Teosta työstetään osittain residenssissä. Käymme mielenosoituksissa, puoluetapaamisissa, gay pridessa yms. tutkimassa poliittista kehoa.

Esityksen rajoja hämärretään. Yleisöä suggestoidaan. Esityksessä käytetään mimeettistä halua – tarvetta toimia samoin kuin kanssaihmiset. Johdattelemalla yleisö toimimaan haluamallamme tavalla he löytävät itsensä vieraasta kehosta.

Ensi-ilta on loppuvuodesta 2016.

Niin työryhmä kuin teoskin on päällekäyvä, provosoiva, poliittinen, ärsyttävä, pussaileva, järkyttävä, hämmentävä, halattava, manipulatiivinen, hihittelevä ja rakastettava. Tämän rohkeammaksi ei nykypäivän nykytanssi tänä päivänä tule.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen kandidaatti Tuomo Tuovinen ja työryhmä40.000 €Helsingin galleriakentän avaaminen uusille ja kansainvälisille tekijöille – taiteilijoille maksuton galleria Vaasankadulla

Media- ja videotaide, Kuvanveisto, installaatiotaide, Esitystaide, performanssi
jatkoapuraha

Koneen Säätiön apurahan ja huomiota herättäneen ohjelmiston myötä Sorbus on asettunut näkyväksi osaksi kotimaista näyttelyvuokrista käytävää keskustelua, joka on yhä kesken. Taiteen rahoituskäytäntöjä on uudistettava niin, että gallerioiden kuluihin menevä raha ohjataan suoraan gallerioille sen sijaan että se kierrätetään taiteilijoiden pankkitilien kautta. On taiteilijoiden, gallerioiden ja taideyleisön etu, että gallerioiden näyttelyvalinnat eivät enää ole riippuvaisia taiteilijoiden vuokranmaksukyvystä.

Sorbuksen toiminnan mahdollistaa työryhmämme omistautunut työpanos. Jotta toimintamme olisi kestävällä pohjalla, on tekijöiden saatava korvaus työstään.

Sorbus on Suomen galleriakentässä ennennäkemättömän aktiivinen tapahtumapaikka. Tuomme esille nuorta arvaamatonta taidetta hieronnoista räppikonsertteihin ja luennoista lajien välisiin performansseihin. Uudenlaisille tekijöille ja taiteenalojen väliinputoajille on tärkeää että Helsingistä löytyy heidät tekijöinä tunnustava ei-kaupalliselle taiteelle ja spontaaneillekin projekteille omistettu tila.

Toimintamme perusidea on luottaa omaan näkemykseemme huomionarvoisesta taiteesta ja tuoda se julki gallerian ohjelmassa. Näiden päämäärien kannalta näyttelyvuokrattomuuden suoma liikkumavara on keskeinen edellytys.

Meidän näkemyksemme on Sorbus. Sen sijaan että antaisimme taiteilija-apurahojen jakajien valikoida kenellä on varaa saada taidettaan esille, me haluamme itsellemme täyden vapauden ja vastuun päättää, mitä taidetta galleriassamme esitetään. Emme tunnusta rajaa taiteenalojen tai korkean ja matalan kulttuurin välillä. Kyseenalaistamme urautuneet käsitykset legitiimistä taiteesta, myös omamme. Otamme riskejä ja tartumme myös spontaaneihin lyhyen varoitusajan projekteihin. Ilman meitä Sorbusta ei ole.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Sarjakuvataiteilija, kuvittaja Marko Turunen 28.320 €ADHD-SHEIKKI. Sarjakuvan muodossa oleva muotokuva ADHD-diagnosoidusta henkilöstä

Sarjakuvataide

ADHD-Sheikki koostuu lyhyistä tarinoista, joita "Sheikki" kertoo omasta elämästään. Sairauseläkkeellä oleva "Sheikki" on tämän päivän Paroni von Münchhausen. Hänellä on mm. omien sanojensa mukaan kolme lasta, joita "Sheikin" vanhemmat eikä kukaan kolmesta sisaruksesta ole ikinä tavannut. Kahden lapsen äidit ovat miljonäärisisaruksia, joille hän teki aikoinaan "palveluksen".

Tarkoituksena ei ole pelkästään ihmetellä ja retostella "Sheikin" mielikuvituksekkailla ja hurjilla tarinoilla vaan myös luoda kuva elämästä sairauden kanssa ja rakentaa kokonaisvaltainen henkilökuva yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyneestä 50-vuotiaasta miehestä, joka ei ole eikä tule koskaan kasvamaan aikuiseksi.

ADHD-Sheikkiä on valmiina yksi julkaistu vuosikerta. Ensimmäinen vuosikerta on melko viihteellinen, mutta jo toisen vuoden aikana tarina saa synkempiä sävyjä. Kolmas vuosikerta tulee olemaan puhdasta draamaa, kuten myös neljäs. Tarina julkaistaan lisäksi ADHD-Sheikin omilla verkkosivuilla, minne päivittyy vähintään yksi tarina kuukaudessa. Verkkosivuilla on myös sarjakuvaa täydentäviä lyhyitä animaatioita.

ADHD-Sheikki tehdään suoraan sähköiseen muotoon ja julkaistaan painetun kirjan lisäksi netissä pyrkien käyttämään hyväksi julkaisumedian ominaispiirteitä. Tällä hetkellä tämä tarkoittaa liikkuvaa kuvaa, ääntä, lukumahdollisuutta päätteeltä ja kännyköistä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Työväenmuseo Werstas (Työväen museoyhdistys ry) 25.000 €Vallankumouksen perilliset. Museohanke Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta

Kirjasto-, arkisto- ja museotyö

Vallankumouksen perilliset -hanke osarahoittaa vuonna 1946 perustetun Lenin-museon perinpohjaista uudistamista. Ensi talvena remontoidaan museon tilat, joissa Lenin ja Stalin tapasivat ensi kertaa joulukuussa 1905. Nostalginen vanha näyttely edusti puhdasoppista neuvostohistoriaa – henkilöpalvontaa unohtamatta. Uudistuksessa museon näkökulma vaihtuu Suomen ja Neuvostoliiton yhteiseen historiaan, jota tarkastellaan objektiivisesta, koskettavasta ja kriittisestä näkökulmasta.

Näyttely vie yleisön maailmanhistoriallisesti kiinnostavalle matkalle 1900-luvun alun vallankumouksellisesta liikehdinnästä Venäjän vallankumoukseen, Stalinin vankileireille, toiseen maailmansotaan ja suomettuneiden idänsuhteiden kautta aina Neuvostoliiton romahdukseen saakka. Päänäyttely painottaa Suomen ja Venäjän historian transnationaaleja yhtymäkohtia ja törmäyksiä, jotka ovat keskeisiä kansallisessa historiakulttuurissa.

Lenin-museo siirtyi Työväenmuseo Werstaan hoitoon vuoden 2014 alussa ja suljettiin yleisöltä elokuun 2015 lopussa. Tänä syksynä alkaa opetusministeriön rahoittama peruskorjaus ja uusi museo avautuu yleisölle 17.6.2016. Remontoitu näyttelytila parantaa museokokemuksen laatua ja uudessa näyttelyssä hyödynnetään runsaasti elävää kuvaa, ääntä ja multimediaa.

Hanketta on valmisteltu yhdistymisestä lähtien yhteistyössä venäläisten museoiden kanssa. Uudistunut museo luo toimivat edellytykset Neuvostoliiton historiaan liittyvien kumppanuuksien rakentamiselle pitkälle tulevaisuuteen.

Olisiko Lenin-museon sulkeminen enää tänä päivänä rohkeaa? Ei, sehän olisi kovin helppo ratkaisu. Rohkeaa on kohta 70-vuotiaan museon uudistaminen vastaamaan meidän aikamme tarpeisiin, tasapainottamaan historiakuvaamme ja kertomaan Suomen ja Venäjän yhteisestä menneisyydestä. Neuvostoaikaa ei voi unohtaa. Uuden Lenin-museon rakentaminen 2000-luvun länsimaahan alleviivaa rohkeaa historiakulttuuriamme, jossa patsaita ei kaadeta sen mukaan, mistä kulloinkin sattuu tuulemaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist/Broadcaster Ikechukwu Ude-Chime 25.000 €Nkwa-Mmiri – The water music ensemble

Musiikki, Esitystaide, performanssi

The present environmental state of the earth has deteriorated to an alarming level, to the extent that there is even a prediction that there may be a water war in the future.
The question now therefore is: Do we have to wait for this to happen? How many people are aware of this coming avoidable catastrophe? How do we prevent this from happening?

The best way to start is through information and education of the masses on the importance of protecting, and saving water. Nkwa-Mmiri project is a new perspective and a combination that will promote the intrinsic values of arts through its function of creating awareness about the importance of water and its preservation. The project will use the art of water music, songs, and dances to do so.

It is a bold initiative because it is adapting an art of the oral tradition era in Africa to create awareness on a major global problem in our modern times.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Uteliaat muusikot ry 23.000 €Tulkinnanvaraista-konserttisarja vuonna 2016

Musiikki
jatkoapuraha

Uteliaat muusikot ry järjestää uuden ja kokeellisen musiikin konserttisarjaa nimellä Tulkinnanvaraista. Vuonna 2016 järjestetään yksitoista konserttia, pääsääntöisesti G18-salissa Yrjönkadulla Helsingissä. Noin puolet esiintyjistä on suomalaisia ja puolet ulkomailta. Konsertit äänitetään ammattitasoisesti sekä dokumentointia että mahdollista tulevaa julkaisutoimintaa varten. Otteita konserteista julkaistaan myös yhdistyksen suositulla YouTube-kanavalla.

Vuonna 2016 sarja pyrkii harppaamaan uudelle tasolle sekä taiteellisesti että tuotannollisesti. Konserttisarjaan on pystytty kiinnittämään entistä nimekkäämpiä ulkomaisia taiteilijoita, ja yhdistyksen perustama UMUU-orkesteri tulee säännöllisesti esittämään kokeellisen nykymusiikin repertuaaria. Konserttisarjan tuotantoa hoitamaan on palkattu Kipinä Productions, joten taiteellinen suunnittelija voi enenevässä määrin keskittyä varsinaiseen työsarkaansa.

Tulkinnanvaraista-konserttisarja tuo kuuluville musiikkia, johon mikään muu taho Suomessa ei tässä laajuudessa panosta. Esiintyjämme ovat intohimoisia, omintakeisia ja määrätietoisesti omaa musiikkiaan työstäviä taiteilijoita. Konserteissa toistuu pyrkimys korostaa taiteen transkendentaalista luontoa: pidämme rohkeasti esillä tätä henkisyyden aspektia sen epämuodikkuudesta huolimatta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Valokuvaaja, arkkitehti Tuomas Uusheimo ja työryhmä10.000 €Fallen Angels -valokuva- ja runokirja meteoriiteista ja niiden synnyttämistä maisemista

Valokuvataide, Kaunokirjallisuus

Aika, luonnonlait ja sattuma ovat muokanneet meteoriittien muodon ja kuoren. Tässä muotoilutapahtumassa on erotettavissa kaksi ajalliselta kestoltaan äärimmäistä aikajanaa: taivaankappaleiden muovautuminen avaruudessa miljardien vuosien aikana sekä toisaalta impaktin aikaansaama äkillinen muutos niin kappaleissa itsessään kuin myös maan pinnassa.

Meteoriiteissa yhdistyvät kiehtovalla tavalla tiede, taide, maailmankaikkeuden historia ja ihmiskunnan myytit. Tämä synteesi lähtökohtana haluamme tuottaa valokuva- ja runokirjan.

Tässä teoksessa valokuvat, runot ja tieteellinen teksti nivoutuvat jännittäväksi kokonaisuudeksi, joka muistuttaa meitä maailmankaikkeuden ja sen sattumanvaraisuuden kauneudesta.

Työprosessi ja sen lopputuloksena tuotettava kirja ylittää tieteen ja taiteen raja-aitoja. Teos yhdistää rohkeasti valokuvataiteen, runouden ja tieteen maailman kokonaisuudeksi, joka käsittelee olemassaolomme peruskysymyksiä ja maailmankaikkeuden historiaa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija amk, valokuvataiteen BA Pinja Valja 12.000 €Kokeellinen dokumentaarinen elokuva Tehdä elokuva vain tavatakseen Veran

Media- ja videotaide, Elokuvataide

Tehdä elokuva vain tavatakseen Veran on kokeellinen, dokumentaariseen aineistoon ja animaatioihin perustuva elokuva identiteetin rakenteesta. Elokuvan päähenkilö, Vera Ruuska, on 26-vuotias transnaismalli. Teos kertoo identiteetin rakenteesta ja ehdoista niiden kysymysten kautta, jotka Veran hahmossa kääntyvät esiin. Vera on esimerkiksi kiistatta kaunis nainen, joten hänen hahmonsa kautta kauneuden ja naiseuden määritelmät nousevat esiin.

Elokuva rakentuu tarinalinjan varaan, jossa elokuvan kertoja, valokuvaaja Pinja Valja ja Vera toteuttavat yhdessä muotikuvaukset. Kuvauksia suunnitellessa ja niiden aikana kertoja yrittää tutustua Veraan, saada vastauksen kysymykseen ”Kuka on Vera?” Yrittäessään tutustua Veraan kertoja törmää identiteetin rakentuneisuuteen ja mahdottomuuteen nähdä toinen ihminen sellaisena kuin hän on.

Yhteiskuntamme perustuu individualistisiin identiteetteihin. Ne määrittävät sitä, keitä ja millaisia voimme olla, ja miten voimme toimia yhteiskunnassa. Transnaismalli Veran esimerkin kautta elokuva löytää havainnoin: identiteetillä ei ole ydintä eikä perimmäistä totuutta, johon se pohjautuisi, ja siksi yksilön tulisi olla vapaa valitsemaan sukupuolensa ja muut identiteettinsä määreet itse. Havainto on rohkea avaus nähdä yksilön identiteetin itsemääräämisoikeus vapaammin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteilija Juha Valkeapää ja työryhmä17.000 €Pikku jättiläinen, performanssi ja teatteriesitys

Esitystaide, performanssi, Teatteri, Äänitaide

Pikku jättiläinen on kaksiosainen teos – performanssi ja teatteriesitys. Keskiössä ovat esiintyjä, Juha Valkeapää, ja Valkeapään veistämä kolmemetrinen puu-ukko. Puu-ukko on ja ei ole Valkeapään omakuva. Siihen tiivistyy asioita hänen, keski-ikäisen miehen, elämästä, joka on toisaalta ainutkertainen, toisaalta yleinen. Valkeapää on veistänyt puu-ukkoon mennyttä elämää, ilon ja surun hetkiä, rakkautta ja kuolemaa. Mutta samalla puu-ukko kurottaa kohti tulevaa.

Jokainen Pikku jättiläisen, pitkäkestoisen performanssin, ripustus on erilainen, kontekstista riippuen. Tampere Biennalessa fokuksessa on ääni, New Performance Turussa tila ja galleria Sinnessä läsnäolon energia.

Valkeapää kirjoittaa Pikku jättiläisen, teatteriesityksen, yhdessä ohjaaja-näytelmäkirjailija Kristian Smedsin kanssa, joka myös ohjaa sen: Olemme täällä vain hetken. Siksi pitää tehdä asioita jotka tuntuvat oikeilta. Mitkä ovat oikeita asioita? Uskallammeko tunnistaa oikean asian ja toimia sen mukaan?

Pikku jättiläisen molemmat osat tehdään kiertämään. Ne eivät edusta kertakäyttökulttuuria.

Kysyin kuvanveistäjä Tapani Kokolta, veistäisikö hän minulle suuren puu-ukon ääni-installaatiota varten. Kokko sanoi: ”Tuu veistämään se itte.” Menin. Aiemmin olin sahannut halkoja. Muutaman päivän kuluttua alkoi tuntua että välillä moottorisaha totteli minua. Hyvin pian tajusin että ukosta tulisi enemmän kuin ääni-installaatio. Mitä siitä tulisi kypsyi veistäessä. Elämässä pitää ylittää oman hiekkalaatikon rajat jatkuvasti. Ihminen osaa halutessaan vaikka mitä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Valokuvataiteilijoiden liitto ry 55.000 €Taiteesta toimeentuloa -hanke 2016–2017: taiteilijalähtöisten toimintatapojen kehittäminen ja pilotointi vuonna 2016

Valokuvataide

Taiteesta toimeentuloa -hankkeen tavoitteena on parantaa taiteilijoiden toimeentuloa teosmyynnin ja työllistymistilaisuuksien kautta. Galleriatoimintaa kehitetään niin, että tulevaisuudessa on mahdollista maksaa taiteilijoille näyttökorvauksia ja kattaa näyttelyteosten tuotantokustannuksia.

Toimintatapojen keskiössä ovat vuosina 2016–2017:
- teosvälityksen ja myyntinäyttelyiden tehostaminen ja kehittäminen
- taiteilijoiden kouluttaminen kuvataiteen tukitoiminnoissa
- yleisötyön ja asiakaspolun kehittäminen osana galleriatoimintaa
- vaihtoehtoisten ansaintamallien kehittäminen osaksi galleriatoimintaa
- kansainvälisen verkostoitumisen kehittäminen osana näyttelytoimintaa sekä taiteilijoiden kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen

Valokuvataiteilijoiden liiton tavoitteena on hyödyttää mahdollisimman laajaa taiteilijakenttää. Välitön hyöty galleriatoiminnan ja teosmyynnin kehittämisestä tulee niille taiteilijoille, joiden teoksia myydään ja joille voidaan maksaa palkkioita. Välillinen hyöty taiteilijoiden ja yleisön kouluttamisesta saavuttaa huomattavasti laajemman taiteilijakunnan. Hankkeesta saadut kokemukset ja tietotaito ovat myös muiden taidealan järjestöjen käytettävissä.

Taiteesta toimeentuloa -hankkeessa kehitetään rohkeasti kulttuurialan järjestötoimijalle uudenlaisia, taiteilijalähtöisiä toimintamalleja. Hankkeen päätyttyä vuoden 2018 alussa Valokuvataiteilijoiden liitossa on a) kehitetty uudet valokuvataiteilijoiden toimeentuloa ja tunnettuutta edistävät toimintamallit, jotka ovat myös muiden taiteilijajärjestöjen hyödynnettävissä, b) voitu merkittävästi alentaa liiton gallerian näyttelyvuokraa ja c) voitu järjestää vuosittain vähintään kaksi kutsunäyttelyä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Viitasaaren kesäakatemia ry 30.000 €Uuden musiikin kesäakatemia 2014–2016 (2016)

Musiikki
jatkoapuraha

Viitasaaren kesäakatemia ry järjestää Musiikin aika -festivaalin yhteydessä vuosittain uuden musiikin kesäakatemian. Kesäakatemian toimintaa kehitetään ja edistetään voimakkaasti vuosina 2014–2016. Tavoitteena on lisätä kursseja ja niiden kansainvälistä merkitystä, jotta Suomessa olisi mahdollista tarjota opetusta eri instrumenteille, tekniikoille, säveltäjille ja useille muille kohderyhmille maailman huippuihin kuuluvien opettajien ja yhtyeiden johdolla.

Kesäakatemia on merkittävä kansainvälinen verkottumispaikka, jossa suomalaiset ja kansainväliset musiikin opiskelijat ja nuoret ammattilaiset kohtaavat jo etabloituneita tekijöitä, tekevät yhteistyötä ja solmivat tulevaisuuteen heijastavia siteitä. Kesäakatemia on kiinteässä yhteydessä Musiikin aika -festivaaliin, jonka kaikkiin konsertteihin akatemialaiset voivat osallistua ilmaiseksi. Festivaalilla vierailevat yhtyeet ja taiteilijat muodostavat tiiviin yhteisön, jonka kanssa opiskelijat vuorovaikuttavat.

Erityisrahoituksen turvin Viitasaaren kesäakatemia ry pystyy tarjoamaan kurssit opiskelijoille mahdollisella hintatasolla. Teemme myös kiinteää yhteistyötä suomalaisten taidekorkeakoulujen kanssa.

Vuonna 2016, joka on kolmivuotisen apurahan viimeinen vuosi, toteutetaan Musikfabrik-yhtyeen vierailu ja sen yhteydessä workshop sekä suomalaisen säveltäjän kantaesitys, kamarimusiikki- ja instrumenttikurssi Trio Accanton johdolla sekä sävellyskurssi opettajanaan Georg Fridrich Haas.

Uusi klassinen musiikki on melko marginaalinen mutta äärimmäisen kansainvälinen laji. Sen piirissä omiin ympyröihin sulkeutuminen on täydellinen mahdottomuus – tullakseen huipuksi nykymusiikin opiskelijat tarvitsevat kansainvälistä näkemystä ja näkyvyyttä, opetusta, mentorointia, harjoitusta ja kokemuksia. Näitä kaikkia Viitasaaren kesäakatemia tarjoaa, ja se on yksi ainoista tahoista, joilla Suomessa tähän on mahdollisuus.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Ulrika Vilke 20.000 €Ona Kamu Kollektiivi: Teoksen Pyramidi valmistaminen

Teatteri, Musiikki, Tanssi

Pyramidi on Ona Kamun läpisäveltämä fyysistä teatteria ja nykytanssia yhdistävä näyttämötaideteosteos.

Muusikkona Kamu on jo pitkään työskennellyt äänilähteiden kanssa, joita ei mielletä musiikiksi. Pyramidi-teos on sävelletty bosnialaisten pyramidien sisältä ja päältä äänitetyistä ja erilaisten efektein käsitellyistä signaaleista, ultra- sekä ihmisäänestä. Ona Kamu on työskennellyt Pyramidin parissa vuosina 2012-2013 Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä henkilökohtaisella työskentelyapurahalla, jolloin valmistui esityksen konsepti, dramaturgia ja musiikki.

Musiikin lisäksi vahva visuaalinen muotokieli on tunnusomainen piirre Ona Kamun näyttämötaideteoksille. Pyramidissa luodaan ääni-, valo- ja visuaalisen maailman samanaikaisuuksia ja kerroksia. Lavalla Kamun kanssa ovat tanssija Janne Marja-aho ja koreografi Joona Halonen.

Teoksen työryhmään kuuluvat Kamun, Marja-ahon ja Halosen lisäksi valo- ja tilasuunnittelija Jani-Matti Salo, äänisuunnittelija Joonas Pehrsson, pukusuunnittelija Tiina Kaukanen ja tuottaja Ulrika Vilke.

Kollektiivin tavoitteena on ensi-ilta talvella 2016 Kaapelitehtaan Pannuhallissa.

Keski-ikäinen nainen on yhteiskunnan aliarvostetummalla sijalla. En suostu siihen! Olen tämän hetkisen urani hedelmällisimmässä ja tuotteliaimmassa vaiheessa. Olen näkyvä, kyvykäs ja toimin. Olen keski-ikäinen nainen. Rohkea avaukseni on osoittaa keski-ikäisen naisen arvo ja kompetenssi yhteiskunnassa. - Ona Kamu
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

KTT, Dosentti Akseli Virtanen 40.000 €Future Art Base

jatkoapuraha

Future Art Base tutkii ja kokeilee taiteen kykyä tuottaa ennalta tuntemattomia (taloudellisia, poliittisia, yhteisöllisiä, affektiivisia, yhteiskunnallisia) kehityskulkuja. Future Art Base tutkii ja kehittää tällaisen toiminnan perustoja, tulevan luomisen taiteen perustaa.

Tässä työssä tarvittavien raaka-aineiden ja työkalujen – ideoiden, käsitteiden, sanojen, tuntemusten, oivallusten, keksintöjen, verkostojen, suhteiden – tuotanto ja jalostus tapahtuu Future Art Base -eksperimentaatioissa. Ne ovat kuin ”immateriaalisen tehtaita”, tuotantolinjoja, joissa luodaan uusia taiteen, talouden, politiikan, terapian, teknologian, elämän kombinaatioita.

FAB-eksperimentaatiot ovat metodi tuoda yhteen useita heterogeenisia aineksia. Ne luovat uusia yhdistelmiä, paradokseja tai monstereita, jotka eivät mahdu normaalin ja tavanomaisen ajattelun ja toiminnan piiriin. Voimme ajatella näitä yhdistelmiä myös ilmaisuna taiteen, politiikan ja talouden välisten erottelujen ja rajojen yleisestä sulamisesta: FAB-eksperimentaatiot ilmentävät niiden kohteena olevaa muuttunutta tilannetta, josta luutuneet tavat ajatella yhteiskuntaa, taloutta, taidetta, toimintaa, politiikkaa ja elämää eivät saa otetta. Onko niissä kyse taideteoksista vai liiketoiminnasta, poliittisesta aktivismista vai tutkimuksesta? Juuri tästä rajattomuudesta, tai epämääräisyydestä, joka luonnehtii aina uuden syntyä, nousee tämän hankkeen energia.

Talouden finanssivetoistumisen, työn prekarisaation, Euroopan talouskriisin suljetun todellisuuden ja yhteiskunnallisen elämän parveutumisen seurauksena näyttää olevan morphostatis – muutoksen mahdollisuuden katoaminen. FAB rakentaa konkreettisia “tehtaita” jotka avaavat reittiä takaisin mahdolliseen. Esim Robin Hood -vastainvestointipankkimme käyttää finanssiteknologiaa pääoman jakamiseen, jaetusta velasta jaettuun omistukseen siirtymiseen ja luovien yhteistoimintarakenteiden synnyttämiseen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Medianomi (Elokuva ja televisio: kuva ja leikkaus) Henna Välkky ja työryhmä7.080 €Unien merkityksiä tutkiva kokeellinen animaatiolyhytelokuva

Elokuvataide, Media- ja videotaide, Animaatio

Unimaatio (työnimi) on televisio- ja elokuvafestivaalilevitykseen tähtäävä noin 10-minuuttinen lyhytelokuva, joka tutkii toistuvia unia ja ihmisen alitajuntaa taiteen keinoin. Elokuva pyrkii luomaan hallitun kokonaiskuvan toistuvien unien taustalla vallitsevista tekijöistä: menetyksen pelko, epäitsevarmuus, haaveet tai muu ihmisyyttä määrittävä, erityisen subjektiivinen tekijä. Elokuvan tarinaa kuljetetaan kertojaäänen avulla, joka perustuu haastatteluihin ja unista tehtyihin tieteellisiin julkaisuihin.

Animaation kokeellinen, persoonallinen tyyli yhdistää ja ylittää animaatiotekniikoiden rajoja: eri elementtien animointi toteutetaan käsin (mm. liitu- ja maalianimaatio), jonka jälkeen ne yhdistetään kokonaisuudeksi tietokoneella. Vahva visuaalinen tyyli muodostuu metamorfoosin kautta, jossa yhdestä elementistä muotoutuu saumattomasti toinen. Pyrkimyksenä on rakentaa katsojalle totuudenmukainen ja kokemusperäinen samaistumispinta, jota vahvistetaan uudenlaisella ja kokeellisella visuaalisella ilmeellä.

Unimaatio on avaus, joka ylittää rohkeasti digitaalisen ja perinteisen animaation rajoja tehden elokuvasta erottuvan ja taiteellisesti kunnianhimoisen. Klassisen animaation rooli digitalisoituvassa elokuvanteossa on määritettävä uudelleen, jotta pitkät perinteet eivät unohtuisi. Unimaatiossa tutkitaan myös, miten unien psykologista tutkimusta (fenomenologinen tutkimus) ja kokemus-/tunneperäistä materiaalia on mahdollista havainnollistaa taiteen keinoin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Animaatiotuottaja, FM, MusM Terhi Väänänen ja työryhmä9.440 €Planeetta Z -animaatiosarjan pilottijakson toteuttaminen

Animaatio

Planeetta Z on 7–9-vuotiaille suunnattu animaatiosarja, joka tutkii luontodokumentin tavoin kuvaamansa planeetan outoa ekosysteemiä ja sen mitä monimuotoisempia asukkaita. Sarjan 26:ssa 5-minuuttisessa jaksossa otukset kokevat yllättäviä tilanteita ja kohtaamisia planeetalla, jossa mitä tahansa voi tapahtua: lentävät eläimet tekevät pesiä pilviin ja tulivuori syöksee oikukkaita tulihaamuja! Sarjassa käsitellään evoluution, selviytymisen ja lajienvälisen ystävyyden kaltaisia isoja aiheita ja teemoja tavalla, joka on uniikki sekoitus söpöyttä, julmuutta, huumoria ja biologiaa. Sarja toteutetaan ilman vuorosanoja, pelkästään kuvakerronnan keinoin.

Pilottijakso on monin tavoin oleellinen vaihe uuden animaatiosarjan valmistelussa, ja se on paljon enemmän kuin vain yksi jakso animaatiosarjasta. Pilottijaksossa tehdään sarjan kannalta oleellinen taiteellinen ja tekninen pohjatyö ja sen tekoon liittyy paljon sellaista aikaa viepää käytännön työtä, jonka hedelmiä päästään korjaamaan myöhemmin, varsinaisessa tuotantovaiheessa. Pilottijakso on myös tärkeä näyttö ja työkalu varsinaisen sarjatuotannon rahoituksen hankkimisessa; tämä pätee erityisesti kansainväliseen rahoitukseen.

Sarja käsittelee fantasiamaailman kautta mm. evoluutioon ja selviytymiseen liittyviä aiheita, joihin juuri lukemaan oppinut lapsi väistämättä törmää tiedon maailmassa, ja se tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden käsitellä niiden herättämiä ajatuksia ja tunteita. Tämän ikäisille tehdyt animaatiosarjat on usein suunnattu selkeästi jommalle kummalle sukupuolelle. Planeetta Z:ssa sen sijaan ei edes useimmiten paljasteta mitä sukupuolta kukin otus on ja hurjan näköinen sininen tiikeri voi olla naaras.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen kandidaatti, tekstiili- ja käsitetaiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen 28.320 €Resitatiivi osallisuudelle. Performatiivisia teoksia ja mediataidetta julkisessa tilassa

Esitystaide, performanssi, Media- ja videotaide

2016–2017 teen tekstiili- ja installaatioteosten ympärille rakentuvia performansseja sekä esityksistä kertovia lyhytelokuvia. Teokset käsittelevät vammaisten kohtaamia osallisuuden esteitä ja tarjoavat yllättäviä osallistumisen tapoja. Tarinat kerään yhteisötaiteen keinoin järjestöistä, joiden kanssa olen tehnyt pitkään yhteistyötä sekä Vammaisuus ja krooninen sairaus -tutkimushankkeen aineistosta. Ottamalla mukaan menneiden yhteiskuntien ajatustapoja pyrin lisäämään ymmärrystä vähemmistöjen nykyisestä asemasta ja siitä, miten asenteet vammaisuutta kohtaan muodostuvat.

Teokset esitetään julkisissa tiloissa ja ne sijoittuvat apuvälineisiin, kehoon ja rakennetun ympäristön ratkaisuihin. Teokset kuvataan ja niistä syntyvä mediataide osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin ja kotimaisiin vammaiskulttuurifestivaaleihin. Teosten valmistumista voi seurata blogissa ja valmiita töitä esitellään mm. Tulva-lehdessä.

Osallisuuden puute on syrjinnän muoto, joka tunnistetaan huonosti. Useimmat arkeemme kohdistuvat käytännöt ovat vammattomien luomia ja perustuvat stereotyyppisiin kuvitelmiin vammaisuuden kokemuksesta. Vammaisuus käsitteenä ei tarkoita viallista yksilöä vaan tapaa kohdella ihmistä, jolla on kuvitteellisesta normista erottuvia ominaisuuksia.

Loppuvuodesta 2017 toteutan saavutettavan näyttelyn, joka toimii areenana tapahtumille, keskustelutilaisuuksille ja osallistuneiden kokemuksille. Tuon siinä esiin myös hankkeessa syntyneitä ideoita osallistavammasta yhteiskunnasta.

Vammaisuuden hehkuttaminen inspiroivana, houkuttelevana ja kadehdittavana ominaisuutena on poikkeuksellista jopa kansainvälisissä vammaiskulttuuritapahtumissa. Epäkohtien alleviivaamisen sijaan houkuttelen näkökulmallani päättäjiä, muotoilijoita ja yhteiskuntasuunnittelijoita löytämään toimintatavoistamme innovaatioiden siemeniä helppokäyttöisemmästä yhteiskunnasta ja vaihtoehtoisista tavoista olla ihminen. Vammaisuus on osa luonnon monimuotoisuutta ja kiehtovan pikantti ilmiö.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Äänen Lumo 20.000 €Äänen Lumo All-Stars -konserttisarja

Äänitaide, Musiikki, Media- ja videotaide

Vuonna 1995 perustettu Äänen Lumo ry edistää äänilähtöisten taiteen asemaa Suomessa. Äänen Lumo esittelee koti- ja ulkomaisia alan taiteilijoita, merkittävistä kansainvälisistä pioneereista uusiin tekijöihin. Toimintaamme kuuluu tapahtumia konserteista työpajoihin ja näyttelyihin.

Nyt on Äänen Lumon 20-vuotisjuhlavuosi. Sen johdosta suunnittelemme järjestävämme erityisiä juhlatapahtumia. Näihin sisältyy muun muassa Äänen Lumo All-Stars -konserttisarja, joka esittelee poikkeuksellisia esiintyjiä ja taiteilijoita yhdistyksen kirjavalta taipaleelta.

Äänen Lumo 20. juhlavuosi: Näiden 20 vuoden aikana Äänen Lumolla on ollut erittäin tärkeä osa äänitaiteen roolin ja potentiaalin kehittämiselle Suomessa. Se on jatkuvasti koetellut ja ylittänyt rajoja, vienyt äänitaidetta uusiin paikkoihin ja konteksteihin sekä tuonut yhteen taiteilijoita ja alan harjoittajia lajien ja kenttien laajasta joukosta. Tässä merkittävässä virstanpylväässä on tärkeää juhlistaa työtämme niin uusien ja innostavien esitysten ja projektien muodossa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti