Multilingualism and art

Browse the archive

FM, kirjallisuuden yliopistonopettaja Kaisa Ahvenjärvi 6.300 € Pohjoissaamenkielisen nykylyriikan suomentaminen ja käännösantologian toimittaminen

kieliohjelmaSaamelaista lyriikkaa on toistaiseksi suomennettu vain vähän verrattuna esimerkiksi norjan- ja englanninkielisten käännösten määrään. Nykyään enää alle puolet saamelaisista puhuu saamea, joten suomennokset tuovat saamelaisen kirjallisuuden paitsi suomalaisten, myös ei-saamenkielisten saamelaisten ulottuville. Kirjallisuus voi myös purkaa stereotyyppisiä mielikuvia ja valottaa vähemmistökulttuurin sisäpuolista todellisuutta.Antologiassa keskityn 2000-luvun pohjoissaamenkieliseen runouteen, joka on saamelaisen nykykirjallisuuden elinvoimaisin laji. Esittelen kuuden merkittävän saamelaislyyrikon tuotantoa. Runoilijat ovat Rawdna Carita Eira, Rose-Marie Huuva, Rauni Magga Lukkari, Synnøve Persen, Hege Siri ja Sigbjørn Skåden. Joukossa on sekä kanonisoituja kirjailijoita että esikoisrunoilijoita. Antologia pyritään julkaisemaan kaksikielisenä (pohjoissaame/suomi). Saamentaitoisena saamelaisen lyriikan tutkijana minulla on hyvät valmiudet kääntämiseen. Kustantamo Poesia on ilmaissut olevansa kiinnostunut antologian julkaisemisesta. Saamelainen nykyrunous on kulttuurisesti kiinnostavaa ja taiteellisesti korkeatasoista, ja se ansaitsee päästä laajemmin suomalaisen yleisön tietoisuuteen. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin Maisteri James Andean ja työryhmä10.500 € Rank Ensemble: Multilingual composition and concert project

kieliohjelmaHelsinki-based contemporary music and improvisation group Rank Ensemble is an extremely international group, with each member hailing from a different home country - Finland, Norway, Greece, and Canada - and, as a result, fluent in a list of languages, including Finnish, English, French, Norwegian, Greek, and German.The Ensemble has long hoped to prepare a work based on the group's multilingual character. The first step was the preparation and premiere, in March 2012, of Andrew Bentley's piece 'Z to S', which begins with language, then slowly abstracts linguistic processes through a series of instrumental techniques. This inspired the group to propose a new work, to be composed by James Andean, which will more explicitly explore multilingualism, both as language, as literature, as sound art, and finally as music. This new work will begin with recordings of extracts of poetic and other texts in the various languages represented in the group; these recordings will then be transformed, primarily creating metamorphoses between recordings of different languages. This electroacoustic material will then be extended with instrumental material, using for example spectral and analysis/resynthesis-through-scoring techniques. The final work will thus combine language, music, and sound art, in a unique work that celebrates language and multilingualism through literature and music. The new work and Bentley's 'Z to S' will be presented together in concert, and recorded for cd. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kasvatustieteen maisteri, esitystaiteilija Katariina Angeria ja työryhmä13.000 € Pohjoinen läsnäoloprojekti

kieliohjelmaPohjoinen läsnäoloprojekti tutkii eri marginaaleihin sijoittuvien pohjoissuomalaisten ihmisryhmien kokemuksia läsnäolosta ja etsii taiteellista konseptia puhuttujen kielten, kokemusmaailmojen sekä taiteen ja tieteen kielten kohtaamiselle.Maantieteellisesti projekti sijoittuu Lapin lääniin, jossa puhutaan monia eri kieliä ja eletään toisistaan eroavissa kulttuureissa. Pohjoisen läsnäoloprojektin tavoitteena on yhteisöjen hiljaisen tiedon tavoittaminen, esitykselliseen muotoon pukeminen ja palauttaminen takaisin ko. yhteisöille osana laajaa jaetun viisauden epistolaa. Työskentelyn taustahypoteesina on ajatus läsnäolon kokemuksista vuorovaikutusta edistävinä ja ymmärtämisen siiloja poistavina vaikuttimina. Tarkoituksena on todistaa tämän ajatuksen toimivuus käytännön – taiteen ja tieteen kautta ja avulla. Kohderyhmänä ovat yhteiskunnallisen menestymisen marginaaleissa elävät: lapset, vanhukset, sairaat, syrjäytymisuhan alla elävät, ulkomaalaiset, päihde- ja mielenterveysongelmaiset, kehitysvammaiset, työttömät sekä edellisten ryhmien sisällä kielellisen marginaalin edustajina saamelaiset. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tuottaja Cmmn Sns Prjct Finland Annina Blom/ ja työryhmä3.500 € Cmmn Sns Prjct -esityksen toteuttaminen Suomessa

kieliohjelmaCMMN SNS PRJCT on argentinalaisen Laura Kalauzin ja sveitsiläisen Martin Schickin luoma esityskonsepti, jonka teemoja ovat kaupankäynti, omistaminen ja ”terve järki”. Esitys käsittelee luentoperformanssin keinoin markkinataloudessa toimivan yhteiskuntamme rakenteita sekä kansalaisen yksilön vapauden reunaehtoja. CMMN SNS PRJCT leikkii esiintyjien ja yleisön välisellä vuorovaikutuksella, osallistumisen ja tirkistelyn välisellä rajalla. Esityksen kaikki kohtaukset kiertyvät kaupankäynnin tematiikan ympärille ja eräässä niistä esityksen oikeudet huutokaupataan 50:nneksi vuodeksi eniten rahaa tarjoavalle katsojalle. Baltoscandal-festivaalilla huutokaupan voitti tuottaja Annina Blom.Päätimme tuoda esityksen suomalaisen esittävän taiteen kentälle, suomalaisten tekijöiden voimin, molemmilla kotimaisilla kielillä. CMMN SNS PRJCT saa Suomen ensi-iltansa Hangö Teaterträff –festivaalilla kesällä 2013. Koemme mielekkääksi kokeilla uudenlaista työskentelytapaa jossa toteutetaan toisten taiteilijoiden luoma esityskonsepti, annettujen ohjeiden mukaisesti. Tällä työskentelymallilla nousee esiin kysymys taideteoksen omistamisesta, autenttisuudesta ja alkuperäisyydestä. Sen sijaan että pyrkisimme viemään suomalaista teatteria maailmalle tai tuomaan vastaavasti ulkomaisia teoksia vierailulle Suomeen, koemme mielekkääksi saattaa yhteen ulkomainen teos ja suomalaiset tekijät maamme molemmilla virallisilla kielillä. Esityksiä tulee Hankoon että Helsinkiin, suomeksi että ruotsiksi. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija, elokuvaohjaaja Hassan Blasim 22.000 € Romaanin kirjoittaminen, jossa suomalainen kieli ja kulttuuri nähdään irakilaisrunoilijan silmin

Teoksessa nuori irakilainen runoilija asuu Suomessa työskennellen pizzanpaistajana. Hän lopettaa työnsä ja lähtee suomalaisen kaverinsa kanssa kiertämään maata tämän autolla. Runoilija tietää, että mies, joka kidutti häntä Irakissa, asuu nykyään Lapissa. Hän päättää mennä tätä tapaamaan.Tarkoituksenani on kerätä romaaniin materiaalia matkustaen erilaisissa paikoissa ja ympäristöissä Tampereelta Rovaniemelle. Teen havaintoja ja kerään paikallisia tarinoita kaupungeista, kylistä, metsistä ja maaseudulta, festivaaleilta ja tapahtumista. Matka etenee muistiinpanoja tehden ja materiaalia kartuttaen. Romaanissa tarkastelen suomen kieltä ja suomalaista ympäristöä. Surrealismi on osa kerrontaani. Teoksen läpi kulkee kysymys, mikä on irakilaisen ja suomalaisen kulttuurin suhde. Milloin ne kohtaavat ja milloin eivät?Kolmas novellikokoelmani The Madman of Freedom Square on julkaistu suomeksi nimellä Vapaudenaukion mielipuoli (WSOY 2012). Teos oli ehdolla brittiläisen Independent Foreign Fiction Prize -palkinnon saajaksi. Teos on käännetty italiaksi ja puolaksi. Uusin novellikokoelmani The Iraqi Christ sai viime vuonna Englannin PEN-järjestön Writers in Translation -palkinnon. Penguin US julkaisee nämä kokoelmani yhteispainoksena vuonna 2013. Nyt aikomuksenani on kirjoittaa ensimmäinen romaanini. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

PhD candidate Sezgin Boynik ja työryhmä48.000 € Noise after Babel - Language Unrestrained (artistic project that experimentally investigates forms of multi-linguality)

Noise After Babel – Language Unrestrained is an art project that examines multi-accentuality of language as the potential grounds for social engagement. Babel, which is understood as the fictious state of homogenous language, is in our project disposed as an abstract element in contrast to heterogeneity of noise. Noise is not defined here neccesarily relating to sound, but as a source of multilevel information. Rather than dealing with unilateral conception of language, our interest is in engaging with the kind of speech and communication that has a form of multi-accentuality and dialogical nature.Our general metaphor for using the coupling ‘babel’ and ‘noise’ is based on conception of a perfectly working system of univocal state, which functions without coercions (babel), which after intervention/change (‘loss of innocence’) is replaced by unwanted and unbearable situation (noise).Noise after Babel is a one-year project that has multilingualism as its theme, and is collaboration by a researcher and an artist on the topic. The project uses experiemental and non-conventional methods of art practice in dealing with language. The methods are interdisciplinary field research and collection of material relevant to our topic, assembling, editing and indexing of it, and presentation in the form of a book and exhibition that include commissioned artistic contributions and and a discussion event. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Frank Brümmel 45.000 € kieliohjelmaThe Speech Karaoke Action Group: A series of international workshops to develop and refine a multilingual karaoke system for the spoken word (2013-2015)

kieliohjelmaAiomme kehittää ja laajentaa Puhekaraoke-innovaatiotamme. Kyseessä on laulukaraoken logiikalla toimiva systeemi, joka mahdollistaa ihmisille tunnettuihin ja tuntemattomiin puheisiin tutustumisen uudesta näkökulmasta, eläytymisen avulla. Aiomme pitää 12 työpajaa ja tapahtumaa muunmuassa Lagosissa, Kairossa, Tukholmassa, Budapestissa, Tokiossa, Israelissa ja Pietarissa.Haluamme kehittää projektia laajaksi, monikieliseksi avoimeksi arkistoksi, joka pitää sisällään globaaleita, paikallisia, historiallisia ja nykyaikaisia puheita. Tulemme kehittämään projektia niin, että sitä voi käyttää entistä paremmin kulttuurien väliseen vaihtoon ja opetuksellisena alustana – sosiaalisena innovaationa, joka edistää erilaisia yhteiskunnallisia prosesseja leikin ja eläytymisen elementtejä hyödyntäen. Kehitämme puhekaraoken teknisiä ominaisuuksia niin, että systeemistä tulee entistä joustavampi ja varmempi. Projektin prototyyppi on ollut hyvin suosittu, mutta tarvitaan vielä paljon työtä jotta siitä tulisi todella toimiva ja maailmanlaajuisesti tunnettu työkalu. Jotta todellinen kulttuurien välinen vaihto voisi tapahtua, ja projektin pedagoginen potentiaali saataisiin täysin käyttöön, tulee puheet kääntää alkuperäiskieliltään ainakin englanniksi ja suomeksi. Systeemin käyttäjä voi sitten pitää puheet halutessaan kielellä, jota ymmärtää. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suunnittelija FM Pia Bärlund 100.000 € Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen – konkreettiset ja virtuaaliset kirja-arkut kielenopetuksessa

Hanke perustuu kirja-arkkutyöskentelylle, jonka tarkoituksena on kiinnostuttaa lapset ja nuoret itselle tuntemattomista kielistä ja kulttuureista. Sen kivijalkana ovat EU:n EuroLib-projektissa pilotoidut verkko- ja kansiotehtävät (http://www.eulib.eu/home.html). Niissä tutkitaan erikielisiä kirjoja, ilmaistaan lukuelämyksiä eri tavoin ja rakennetaan yhteisiä taidekokemuksia. Hanke kohdennetaan ensivaiheessa Jyväskylän oman äidinkielen opetukseen osallistuviin oppilaisiin.Internetalustan avulla ryhmiä ja heidän opettajiaan kannustetaan kokemusten vaihtoon, oppimiskokemusten näkyväksi tekemiseen ja palautteenantoon. Lisäksi ryhmiä rohkaistaan tuottamaan lisäharjoituksia muiden ryhmien testattavaksi. Eurooppalaisten yhteyksien avulla on mahdollisuus rakentaa eurooppalaista verkostoyhteistyötä. Tavoitteena on kehittää työskentelytapaa videoimalla oppimistuokioita, keräämällä oppijoiden tuotoksia ja seuraamalla ryhmien tuottamia nettimateriaaleja. Tällä tavoin pyritään kartuttamaan tutkimuspohjaista tietoa kielenoppimisesta kirja-arkun avulla. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija, oikeustieteen maisteri Roxana Crisologo Correa ja työryhmä40.000 € Sivuvalo - Onko tämä suomalaista kirjallisuutta?

kieliohjelmaThe goal of this project is to create a platform that makes visible through literature different expressions of transcultural communication. This project will highlight the richness of their diversity to the Finnish public. Sivuvalo working method is based on workshops, discussions and poetry readings that we will propose to festivals, book fairs and various kinds of literature presentations.We will treat these questions: Can and should literature written by immigrants in Finland be called Finnish literature? How can writers living in Finland, and sometimes with Finnish citizenship, who write in different languages integrate in the cultural discussions and institutions in Finland? What is the role of the writers’ unions that only accept writers who write in Finnish? How to overcome the challenges that immigrant writers face when they want to publish and their literature is not considered to belong neither to Finnish literature nor that of their home countries? Finally, we will reflect on strategies to establish connections with Finnish writers’ organizations and structures. In order to widespread these discussions Sivuvalo will create its own website (wordpress). We also propose the organisation of an annual festival of literature made by immigrants. This is a 27 months project organised in cooperation with Catalysti ry. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen kandidaatti Maira Dobele 10.500 € Austra (työnimi) -nuortenromaanin kirjoittaminen

Kaksikielinen suomalaistyttö, lievästi autistinen dyslektikko, matkustaa kuolleen isoäitinsä taloon Latviaan. Onko tragikoominen pärjääminen omien erikoisuuksiensa kanssa helpompaa kuin oleminen kahden kulttuurin ja eronneiden vanhempien välissä?Kymmenen vuoden Suomessa asumisen ja nuorten kanssa työskentelyn pohjalta uskon voivani luoda uskottavan suomalais-latvialaisen hahmon, jonka tarina on relevantti ja kiinnostava molemmissa maissa – ja laajemminkin. Baltialainen, erityisesti latvialainen talouspakolaisuus muihin EU-maihin ja seka-avioliitot synnyttävät suorastaan kipeän tarpeen aiheen dokumentoinnille, ajan hermolla liikkuvalle proosalle.Kirjoittamisen ohella olen Suomessa asuessani opiskellut dokumenttielokuvaa. Opintoni ovat loppusuoralla. Suuri osa työstäni käsittelee lapsia, nuoria ja nuoruutta tai liittyy lasten- ja nuorisokulttuuriin. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

European Theatre Collective 18.900 € kieliohjelmaFinnphonia - Emigrantica (kymmenen kuvaa Suomesta kymmenellä kielellä)

kieliohjelmaMiltä Suomi näyttää ja kuulostaa arabiaksi, romaniaksi tai swahiliksi? European Theatre Collectiven esitys tuo lavalle suomalaisten kirjoittajien osuvia tekstejä suomalaisuudesta, mutta tällä kertaa esityskielinä ovat unkari, romania, ranska, venäjä, portugali, arabia, italia, saksa, viro ja swahili. Esitys tutkii, miltä Suomi ja suomalaisuus maistuu, tuntuu ja kuulostaa maahanmuttajan suulla, maahanmuuttajan kielellä.Esityksen ohjaa Romaniasta Suomeen vuonna 2005 muuttanut näyttelijä-ohjaaja David Kozma, joka itse operoi päivittäin neljällä kielellä. Näytelmän työryhmä koostuu Suomeen muuttaneista sekä ei suomea äidinkielenään puhuvista ammattitaiteilijoista. Esitys on jatkoa vuonna 2009 ensi-iltansa saaneelle Finnphonia 5.0 -esitykselle, jossa suomalainen näyttelijä esitti ympäri Eurooppaa suomalaisia tekstejä suomeksi, tutkien viestin välittymistä kielimuureista huolimatta. ?Finnphonia - Emigrantikassa tutkitaan kääntöpuolta; maahanmuuttajanäyttelijät lausuvat tekstejä uudesta kotimaastaan, mutta omalla äidinkielellään. Tärkeä rooli esityksessä on äänisuunnittelulla, joka tukee ilmaisua. Esityksen suunniteltu ensi-ilta on alkuvuodesta 2014 Helsingissä kulttuurikeskus Stoassa. Esitys viedään tiloihin, joissa kokoontuu ihmisiä eri kulttuureista ja kielialueilta. Esitysten jälkeen järjestetään yleisökeskusteluja aiheesta kieli ja kansallisidentiteetti. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Marcelo Gardoso Gama 55.000 € kieliohjelmaThe Tower of Babel, Helsinki

kieliohjelmaBaabelin tornin äärellä 18 helsinkiläistä laulajaa kohtaa 18:aan eri kieliryhmään kuuluvaa maahanmuuttajaa neljän ukomaisen taiteilijan workshopeissa. Workshopit sisältävät teatterimetodeja, lauluopetusta, haastatteluja, sekä kaupunkitilan liittyvää työskentelyä. Neljän viikon mittaisen työskentelyn aikana syntyy uniikki luomisprosessi, joka huipentuu yhteiseen, nykymusiikkia sisältävään performanssiin.Projektissa annetaan arvoa ja tuodaan esiin maahanmuuttajien suuri panos kieli- ja kulttuurirajojen rikkomisessa. Nyt haettava, Helsingissä vuonna 2014 toteutettava osuus on osa laajaa projektia, jossa reflektoidaan maahanmuuttoa, sosiaalista inkluusiota ja multikulturalismia 16:ssa eri kaupungissa (mm. Sao Paulo, Stuttgart) ympäri maailman monikielisen työskentelyn avulla. Kussakin kaupungissa tapahtuva luomisprosessi maahanmuuttajien, laulajien ja taiteilijoiden välillä tuodaan esiin myös dokumentoinnin ja videoinstallaation keinoin. Projekti jatkuu dokumentointimateriaalin avulla sähköisessä mediassa sekä fyysisenä näyttelynä, jossa on koottuna kokemukset kaikista 16 kaupungista. Neljän viikon työpajaprosessi toteutetaan Helsingissä huhti-toukokuun vaihteessa 2014. Hankkeen toteuttaa Marcelo Gaman johtama, kaikissa 16:ssa kaupungissa kiertävä 6:n hengen työryhmä yhteistyössä paikallisen Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurialan kanssa. Metropolia hoitaa paikallisen tuotannon, fasilitoi maahnmuuttajat mukaan, ja liittää laulunopiskelijansa mukaan projektiin. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Ohjaaja Katja Gauriloff 4.725 € Dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen kolttasaamelaisen legendaarisen sadunkertojan ja sveitsiläisen kirjailijan ystävyydestä sekä kolttasaamelaisten kohtalonhetkistä

kieliohjelmaDokumenttielokuva on runollinen tutkielma kolttasaamelaisen legendaarisen sadunkertojan ja sveitsiläisen kirjailijan ystävyydestä sekä kolttasaamelaisten kohtalonhetkistä.Isoäidinäitini Kaisa Gauriloff oli legendaarinen sadunkertoja. Vuosikymmenten ajan hänen hyvä ystävänsä oli sveitsiläis-venäläinen kirjailija Robert Crottet (1908-1987), joka vieraili usein pitkiäkin aikoja Petsamossa, myöhemmin sodan jälkeen Inarin Mustolassa. Näiden vuosien aikana Crottet tallensi perinnetietoa ja satuja joita Kaisa hänelle kertoi. Kirja Kuun Metsä on tuon ystävyyden tuotos. Se on Robert Crottetin kirjoittama kokoelma kolttasaamelaisia satuja, joka julkaistiin sodan jälkeen. Kirjailijan mukana Lappiin matkusti myös espanjalainen kuvaaja, joten tuolta ajalta on olemassa myös 35-mm filmimateriaalia sekä runsaasti valokuvia. Filmimateriaalit on löydetty Barcelonasta. Ne ovat elokuvan tärkeä visuaalinen runko. Elokuvalla haluan kertoa tästä ainutlaatuisesta ystävyydestä. Haluan tutkia Kaisan, mutta myös Crottetin elämää ja työtä saamelaisten hyväksi kirjailijana ja ystävänä. Ennakkotutkimukseen kuuluu laajalti haastattelut ja arkistomateriaalin kokoaminen. Elokuva on osittain koltansaamenkielinen. Kielemme on erittäin uhanalainen. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri Maria Laura Gazzotti ja työryhmä18.000 € Cinemaissíto-lastenkulttuuritapahtuman järjestäminen

kieliohjelmaCinemaissíto on jo seitsemänä vuonna Helsingissä pidetty lastenkulttuuritapahtuma. Cinemaissítoa vietetään syksyllä 2013 kolmena lauantaina Vuotalossa, Kanneltalossa ja Luckanissa Helsingissä. Cinemaissíton pääasiallinen tarkoitus on edistää kulttuurienvälistä kohtaamista lasten ja perheiden välillä, joista joillakin on juuria ja kytköksiä Latinalaiseen Amerikkaan ja portugalin ja espanjan kieliin, ja toisia yksinkertaisesti kiinnostavat eri kulttuurit. Päivien ohjelmaan kuuluu eri-ikäisille suunnattuja elokuvanäytöksiä ja taidetyöpajoja, joita vetävät Suomessa asuvat latinalaisamerikkalaiset taiteilijat. Cinemaissíto on suunnattu 0-14-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.Cinemaissíton tavoitteet: - kehittää lasten herkkyyttä ja kriittisyyttä niin taiteita kohtaan kuin sitä todellisuutta kohtaan, jossa he elävät - edistää perheiden, lasten ja nuorten ilmaisua, luovuutta ja osallisuutta - tukea perheiden kaksi- ja monikielisyyttä - esitellä katsaus lasten tekemää elokuvataidetta Suomesta ja Latinalaisesta Amerikasta - olla mukana rakentamassa avoimempaa, monikulttuurista, erilaisuutta kunnioittavaa suomalaista yhteiskuntaa. - toimia kohtauspaikkana espanjan- ja portugalin kielisille perheille ja heidän naapureilleen, ystävilleen ja muille Latinalaisen Amerikan lastenkulttuurista kiinnostuneille. Cinemaissíto haluaa järjestää ensimmäistä kertaa vanhemmille ja kasvattajille suunnatun kaksikielisyyttä käsittelevän seminaarin. Kaksikielisyyden kasvatuksen asiantuntijat vetävät keskustelua toimivasta kaksikielisyydestä. Vanhemmat voivat jakaa kokemuksiaan kaksikielisyyden haasteista ja rikkaudesta, ja oppia toisiltaan. Keskustelu tulee olemaan kaksikielinen: suomi/espanja, tulkkausapua olisi tarvittaessa tarjolla. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FK Marketta Haila 25.000 € Kuvien takaa -reportaasikirjan tekeminen

kieliohjelmaKuvien takaa –julkaisu esittelee ja analysoi kieleen joko lingvistisesti kiinnittyviä tai kielen kautta kehittyviä nykytaiteen teoksia ja yhteisöllisiä taideprojekteja, jotka kiinnittyvät historiallisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihinsa taustoittavilla tieteellisillä artikkeleilla. Viime mainittujen kirjoittajiksi kutsun kolme neljä historia- ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijaa. Kuvataideosuus, minkä kirjoitan itse, kattaa parisenkymmentä taiteilijaa ja heidän teostensa esittelyjä. Tavoitteena on suomalaisen taiteen lähistorian näkökulmasta kiinnostava kokonaisuus, joka toimii paitsi itsenäisesti myös kirjan pohjalta mahdollisesti koottavan näyttelyn julkaisuna.Esiteltävät teokset ja projektit heijastavat suomalaisen yhteiskunnan sotienjälkeisiä tapahtumia ja niihin johtaneita kehityskulkuja. Teosten aihepiirit liikkuvat henkilökohtaisesta yhteiskunnalliseen ja historiallisista tapahtumista fiktiivisiin tarinoihin. Yhteistä teoksille on toiseuden näkökulma, joka nousee kulloinkin kyseessä olevan vähemmistökulttuurin piiristä. Hankkeen kielellisestä lähtökohdasta johtuen teosvalinnat painottuvat käsitetaiteen alueelle. Useissa teoksissa lähtökohtana on arkisto- ja dokumenttiaineisto sekä haastatteluja ja muistitietoa. Erityisesti yhteisöllisissä ja osallistavissa prosessiluonteisissa teoksissa eri taiteenlajit limittyvät toisiinsa. Useissa on kyse tieteen ja taiteen välisestä vuoropuhelusta, ja teosten työryhmiin kuuluu eri tieteenalojen edustajia. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö 45.000 € Oma kieli, oma mieli - Oman äidinkielen oppiminen taiteen keinoin päiväkodeissa

kieliohjelmaHelinä Rautavaaran museo hakee rahoitusta pilottihankkeelle, jonka tarkoituksena on edistää oman äidinkielen oppimista taiteen keinoin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Suomessa asuvien somalialais- ja kurditaustaisten lasten oman äidinkielen taitoa ennen kouluun menoa. Hankkeen koordinaattorit – suomalaisissa päiväkodeissa ja kouluissa varttuneet Warda Ahmed ja Wisam Elfadl - ovat omien kokemustensa pohjalta huomanneet, miten oman äidinkielen taito heikkenee suomenkielisessä päiväkotiympäristössä. Lapset viettävät enemmän aikaa suomenkielisessä ympäristössä ja oman äidinkielen käyttöä jää vähemmälle. Hankkeessa luodaan malli, jota on mahdollista myöhemmässä vaiheessa käyttää myös muissa päiväkodeissa eri puolilla maata.Taiteen keinoin innostetaan ja voimautetaan lapsia ja saadaan heidät kiinnostumaan omasta äidinkielestään. Esimerkiksi sanataiteella on somalialaisessa kulttuurissa tärkeä asema. Sanataiteen esiintuominen ja ylläpitäminen on tärkeää kulttuurisen identiteetin ja kielen kannalta. Tarinoiden kertomisen taidon harjoittaminen ja rikkaan kielen kehittäminen luovat pohjan myös muulle kulttuuri- ja taidetoiminnalle. Oman äidinkielen harjoittamine luo pohjaa muiden kielten oppimiselle. Kolmivaiheisen pilottihankkeen aikana luodaan taiteen keinoin toteutuva uudenlainen malli oman äidinkielen kehityksen tukemiseksi ja kielitaidon vahvistamiseksi päiväkodeissa. Hankkeessa hyödynnetään museon aikaisempaa kokemusta. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Helmi Films Oy 40.450 € IRL:HELSINKI - Media workshop project for young people with risk of exclusion

IRL:HELSINKI project for young people with the risk of exclusion aims to strenghten their self-image, provide them with media skills, expand their social environment and produce and publish material for education and entertainment use in cross-media platforms producing 8-12 short documentary films. Project uses storytelling-method combined with modern AV technology.The project is run by Helmi Films Oy and takes place in Helsinki 2013-2014. After the project, the results are used in producing a reality TV show in 2014 in coproduction with a Finnish television station.The project launches a web site with a possibility for the audience to participate, comment and converse the whole process already from the beginning to the final evaluation. The films produced in the IRL:HELSINKI project will be used in large area of education, for example among professionals in the fields of immigration, youth and culture. The project will also publish a full evaluation with easy-access guide book to the storytelling method for any interested group, organisation or institution. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Helsinki International Theatre Association ry 4.500 € Russian Nights -festivaali 2014

Russian Nights -festivaali 2014 on jo neljäs perättäinen slaavilaisen teatterin festivaali, jonka Helsinki International Theatre järjestää. Festivaali on ottanut paikkansa Helsingin teatteritarjonnassa ja selvästi sille on tilaus. Helsingissä asuu paljon venäläisiä maahanmuuttajia ja toisaalta venäläismielisiä, joille festivaali on verkostoitumismahdollisuus. Festivaali järjestetään 17.-19.1.2014.Russian Nights on kohtauspaikka venäläisestä kulttuurista kiinnostuneille suomalaisille, Suomessa asuville venäläisille ja kaikille niille, jotka haluavat tulla nauttimaan viihtyisästä ja monipuolisesta teatteri-illasta slaavilaisessa hengessä. Se on myös esiintymisareena niille venäläisille taiteilijoille, joiden on hankalaa esiintyä kotimaassaan.Vuoden 2014 tavoitteena on kasvattaa festivaalin tarjontaa ja näkyvyyttä korkeasta taiteellisesta tasosta tinkimättä. Festivaaleille kutsutaan teatteriryhmiä Pietarin lisäksi Moskovasta ja Komin tasavallasta. Pääesiintyjäksi festivaaleille kutsutaan Komin akateemisen draamateatterin tulkinta Sirkku Peltolan näytelmästä Pieni raha (ensi-ilta 6.3.2013). Lisäksi vuonna 2014 festivaalin ohjelmistossa nähdään mm. suomalais-venäläisen työryhmän (Aleksey Vascilenko ja Usva Kärnä) klovneriaesitys ja Komin tasavallasta kotoisin olevien Pietarissa asuvien näyttelijöiden Maria Rochevan ja Sergei Mironovin esitys MiSeRaM, jossa komilaista kansanlauluperinnettä on laitettu uuteen uskoon. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT, tutkija Irma Hirsjärvi 35.000 € Kahden maan myytit ja tarinat -kirjaprojekti somalialaisten maahanmuuttajien käyttöön

kieliohjelmaProjekti Kahden maan myytit ja tarinat koostaa maahanmuuttajien käyttöön selkokielisinä keskeisiä länsimaisia tarinoita selityksineen: sekä kirjana että nettijulkaisuna. Sen lisäksi kerätään somalialaisnuorten omia kansantarinoita ja heidän klaaniensa myyttejä.Projekti on saanut ideansa vuoden 2012 alussa toimintansa alkaneessa Aurinkovuosi-projektissa. Sen olennainen osa on viikoittainen opintopiiri, jossa kieltä opiskelevien, koululaisten, lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kanssa tehdään opinnäytteitä: kirjallisuusesseitä, historiantehtäviä ja yhteiskunnallista tietämystä vaativia suorituksia. Tarve ymmärtää tarinoiden kulttuurisia viittauksia on kuluneen vuoden aikana tullut toistuvasti esiin. Sen lisäksi on tullut esiin mahanmuuttajien tarve saada muistiin oman kulttuurin tarinoita: kertomuksia, satuja ja tarinoita. Hanke toimii kaksivaiheisesti. Ensin työstetään yhdessä maahanmuuttajanuorten kanssa länsimaisten satujen selkoversioita selityksineen. Nämä editoidaan ja muokataan selkokielisiksi, ja julkaistaan websivulla kaikkien maahanmuuttajien käyttöön. Satuversiot ovat lyhyitä ja selkokielisiä, joten niitä voidaan käyttää päiväkoti-ikäisistä saakka kaikissa kielen alkuvaiheen opinnoissa. Hanke tukee mm. Suomi-Somalia Seuran vireillä olevaa hanketta ja hyödyntää olemassaolevia tarinahankkeita. Hanke tukee myös Mainioideas Ay:n jo käynnissä olevaa iPod-tuotantoa, jossa on natiivisomalialaisia kännykkätarina-projektissa. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteen maisteri ja Master of Fine Arts Otso Huopaniemi ja työryhmä35.000 € Monikielisen love.abz-esityksen kehittäminen sekä työskentely- ja produktiokustannukset

love.abz on kieltä, kommunikaatiota ja ihmisen teknologiasuhdetta käsittelevä nykyteatteriesitys, joka on ammentanut vaikutteita kieltä ja teknologiaa omaperäisesti, leikkisästi yhdistelevien newyorkilaisryhmien Wooster Groupin, Elevator Repair Servicen ja Nature Theater of Oklahoman viimeaikaisista töistä. Sekä esityksen että hankkeen tasolla love.abz on esimerkki hajautetusta, verkostoituneesta toimintamallista, jossa erilaiset ja -taustaiset, eri kieliä puhuvat toimijat tulevat yhteen ja toimivat digitaalisen teknologian muokkaamassa ympäristössä kohti yhteistä mutta silti jakaantunutta tavoitetta.love.abz tarjoaa kansainvälisille yleisöilleen omaperäisen näkemyksen paitsi ihmisen ja koneen myös tekstin ja esityksen suhteesta. Se haastaa ajattelemaan tekstiä esityksessä syntyvänä, kollektiivisesti tuotettuna ja digitaalisen median muokkaamana, huokoisena ja muuttuvaisena dokumenttina. Esityskonseptin luoja Otso Huopaniemi toimii helsinkiläis-, newyorkilais- ja berliiniläistyöryhmien vetäjänä ja koko hankkeen vastuuhenkilönä. Kukin esitysversio toteutetaan paikallisvoimin kohdemaassa. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musician Mari Kalkun ja työryhmä43.000 € Äänilo - An interdisciplinary visual-musical experience using the Finno-Ugric languages and music, originating from the Baltic Sea region to be shared in exhibition and concert venues

kieliohjelmaThe objective of the collaboration Äänilo between the musician Mari Kalkun and the visual artist Tatjana Bergelt is to create an interdisciplinary visual-musical experience to be shared in exhibition and concert venues. As a base for their artistic project, Kalkun and Bergelt are using the Finno-Ugric languages and music originating from the Baltic Sea region (Fennic languages and traditional music). The visualization will consist of printed lyrics and words accompanied by Mari Kalkun’s compositions and her ensemble Runorun.The aim is to raise awareness and interest towards Fennic area languages and music, spreading the knowledge of runosong traditions. In their performance Runorun seeks specific inspiration from the collective nature of runosongs and ways to engage the audiences. Musically speaking, strong runosong tradition is a link between all the named music cultures and Kalkun is especially interested in the theme of songs connected to movement, dislocation and being on the road. Framed and fulfilled by the visual work of Tatjana Bergelt, Äänilo will express the beauty and rhythm of sung languages. The personal bilingual background of the two leading artists is on the one hand to uplift minority linguistic cultures and on the other hand to communicate those small languages into bigger linguistic spaces. To expand the area of linguistic and musical interest between Finland and Estonia, there will be artistic research trips arranged to Karelia and Võru. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tanssitaiteilija,TaM Pia Karaspuro ja työryhmä24.000 € Inhabiting Spaces – Inhabiting Languages -tanssiteosten toteuttaminen

kieliohjelmaInhabiting Spaces – Inhabiting Languages on sarja paikkasidonnaisia tanssiteoksia, jotka toimivat yleisöä osallistavina esityksinä ja tilakokemusta syventävinä aistimatkoina.Teossarjan lähtökohtana on työryhmän jäsenten monikielisyys. Siinä peilataan suomen, saksan ja englannin kielten luomia kokemuksia tilasta ja liikkeestä. Erilaisten tilojen tuottamat mielikuvat avataan kolmelle työkielelle, ja nämä tulkinnat muokataan edelleen liikkeeksi. Yhtenä taiteellisen työskentelyn välineenä käytetään Feldenkrais-metodia, joka perustuu liikkeen monitulkintaiseen mutta tarkkaan artikulaatioon sanallistamisen avulla. Teoskonseptin yhtenä ajatuksena on rikastaa sekä yleisön että esiintyjän kokemusta kulloisestakin tilasta. Tavoitteena on tilakokemuksen esiin tuominen: liike tilassa toisaalta luo yhteisyyttä ja toisaalta jakaa yksittäiset kokijat, kun taasi kieli avaa tilan moninaiset kokemukset jaettaviksi. Teokset toteutetaan Suomessa ja Saksassa. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Actor Ágnes Kaszás ja työryhmä5.000 € Monikielisen ja monikulttuurisen stand up -komediaesityksen toteuttaminen

kieliohjelmaOlen jo kolme vuotta vakituisesti Suomessa asunut unkarilainen ammattiteatteritaiteilija (näyttelijä) ja aion toteuttaa syksyllä 2013 yhden naisen teatteri/stand up -komediaesityksen aiheesta millaista on olla suomessa asuva ulkomaalainen. Tavoitteenani on esityksen kautta koskettaa sekä suomalaisia että Suomessa asuvia ulkomaalaisia nostamalla esiin konkreettisia ulkomaalaisten kokeamia ongelmia Suomessa asumisen suhteen (sekä kulttuurillisia, että yhteiskunnallisia) ja nostaa ne käsiteltäviksi ja helposti lähestyttäviksi huumorin ja komedian keinoin. Esityksessä käytän kielinä sekaisin englantia, unkaria ja suomea, sekä lauluja kaikilla edellämainituilla kielillä.Haluan esitykselläni tuoda esille sen tosiasian, että Suomessa asuu nyt enemmän ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia kuin koskaan aikaisemmin ja määrä on koko ajan kasvamassa. Suomi on parhaillaan läpikäymässä suurta yhteiskunnallista murrosta juuri tällä rintamalla ja tämä murros on keskustelun aiheena erittäin ajankohtainen. Esitykselläni haluan tuoda mukaan tähän keskusteluun Suomessa asuvan ulkomaalaistaiteilijan näkökulman. Aloitan esityksen harjoittelemisen syyskuun alussa 2013 ja ensi-ilta on marraskuussa. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjan talo - Bokens hus ry. 35.000 € Satutandemi – monikielistä sanataidekoulutusta maahanmuuttajille

kieliohjelmaMonikielisten perheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Monikielisyys on yhteiskunnallinen voimavara, jota tässä hankkeessa halutaan tukea sanataiteen keinoin. Hankkeessa järjestetään sanataidekoulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Koulutuksen tavoitteena on antaa heille valmiuksia hyödyntää sanataidetta ja lastenkirjallisuutta omassa työssään. Koulutusta seuraa parityöskentelyjakso kirjastoissa. Työparit vetävät monikielisiä satutunteja ja sanataideryhmiä lapsille. Ryhmissä tutkitaan ja kehitetään monikielisen sanataideopetuksen mallia.Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Turun Sanataideyhdistys, Kirjan talo – Bokens hus ry, Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste ja Turun kaupunginkirjasto. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musiikin maisteri Anne-Mari Kivimäki ja työryhmä52.000 € Monitaiteellinen Suistamo -hanke (vuosille 2013 ja 2014)

kieliohjelmaSuistamo-hankkeessa pureudutaan monitaiteellisin keinoin karjalankieliseen arkistomateriaaliin ja edistetään karjalan kielen tunnettavuutta. Hanke tuo kielen lisäksi esille Raja-Karjalan alueen perinnekulttuuria 1900-luvun alusta aina evakkoaikaan asti.Hankkeen pohjana toimii Anne-Mari Kivimäen taiteellinen tohtorintutkintokokonaisuus Suistamo. Kivimäki työryhmineen tutkii Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) suistamolaisia ja karjalaisia arkistonauhoja ja ammentaa sieltä karjalaisia tarinoita, elettyä elämää ja soitettua musiikkia. SKS:n arkistoista löytyy yli 25 tuntia tarinankertoja Ilja Kotikallion kertomuksia 1900-luvun alun Suistamon alueen elämästä. Työryhmä käyttää arkistoa taiteellisen työn pohjana ja inspiraationa. Kivimäen kanssa taiteellista työtä on tekemässä monitaiteellinen työryhmä, johon kuuluvat valokuvaaja Hanna Koikkalainen, sarjakuvataiteilija Hanneriina Moisseinen sekä Puhti-duo. Hankkeen lopputuloksena on monitaiteellinen Suistamo-sarja. Sarja koostuu CD-levyistä, kirjajulkaisuista sekä näyttelyistä ja konserteista. Kivimäen opinnäytekonserteista julkaistaan CD-levy. Levyyn liittyy kirja, jossa on Koikkalaisen valokuvia ja arkistovalokuvia sekä Moisseisen piirustuksia ja Karjalaisia tarinoita. Tarinankertoja Ilja Kotikallion kertomuksista koostetaan erillinen CD-levy. Näyttelyt tulevat sisältämään valokuvia, sarjakuvia, musiikkia ja karjalan kieltä. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist / Teatteritaiteen maisteri Sari Kivinen 25.000 € Artistic research project that maps the language nuances and experiences of first, second, and third generation Finnish-Australians living in Queensland, Australia

MD: FQ is an artistic body of work that involves interviewing approximately 60 first, second, and third generation Finnish-Australians living in Queensland. The interviews will be documented with high definition video and sound and edited into a video installation that presents stories of migration (from first and second hand perspectives). The nuances in the dialects (both Finnish and English) will be presented as the interviewees speak about their own connections to their heritage and language. An underlying theme will be to present various aspects of mythology involved with projected ideas and associations about both Finland (as the homeland) and Australia (as the exotic destination - the promised land).The Finnish language has been largely preserved in groups of Finnish-Australians due to strong sub-cultures forming, Finns have formed and sustained clubs, associations, Finnish halls, a retirement village, Finnish language newspapers and so forth. A large percentage of first generation immigrants knew little or no English upon arrival, and some still know very little English after living in Australia for several decades.The research outcomes of MD: FQ will be an exhibition of artistic work that is constructed from video interviews, archival material, and performative interpretations prompted by the interviews. The first five interviews were conducted already in January 2013 and will be exhibited in April 2013 as part of phase 1# of MD: FQ. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Klockriketeatern r.y. 50.000 € Monikielisyys teatteriesityksessä: The Great October Revolution – taiteellinen ja tekninen tutkimushanke

kieliohjelmaKlockriketeatern (FI), Teater No99 (EE), Baggårdsteatret (DK) ja Formalny Teatr (RU) toteuttavat kolmevuotisen yhteistyöhankkeen, jonka aikana tutkitaan muun muassa monikielisyyden ulottuvuuksia teatteritaiteessa. Hankkeen keskiössä on The Great October Revolution -teatteriesitys (työnimi), jota esitetään monikielisenä Suomessa, Virossa, Venäjällä ja kansainvälisillä festivaaleilla Euroopassa vuosina 2014-15.Hankkeen taiteellisena ja tutkimuksellisena lähtökohtana on osallistuvien maiden yhteinen historia ja nykytilanne, sekä kulttuurisia ja kielellisiä rajoja ylittävä kommunikaatio ja monikielisyys. Osapuolet edustavat kuutta eri kieltä: suomi, viro, ruotsi, venäjä, tanska sekä englanti työkielenä. Esityksen kieli (kielet) on vielä avoin kysymys. Hanke tutkii monikielisyyttä teknisenä ja taiteellisena haasteena näyttämöllä ja dialogissa yleisön kanssa. Mitä me kerromme ja miten viesti välittyy? Miten monikielisyys ja siihen liittyvät ongelmat vaikuttavat teatteriesityksen toteutukseen? Onko monikielisyys haaste vai mahdollisuus? Vallankumouskäsite toimii narratiivisena lähtökohtana. Miltä näyttää 2010-luvun vallankumous? Miten menneisyys vaikuttaa tulevaisuuteen? Onko monikielisyys tie suvaitsevuuteen? Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Ohjaaja Maksim Komaro ja työryhmä18.900 € Camping 3 - Taiteellis-tieteellinen tutkimusprojekti monikielisen ja -kulttuurisen näyttämöteoksen luomiseksi ja dokumentoimiseksi

kieliohjelmaCamping 3 -nykysirkusprojektissa tieteen ja taiteen edustajat käsittelevät teemaa hyvä ja paha kieli. Työryhmä tarkastelee prosesseja ja valintoja, jotka kiinnittävät yksilöitä kieliryhmiinsä. Keskustelunomaisen työtavan ytimessä on kieli-identiteetti ja kielen kyky tukea hierarkioita ja pitää ihmisryhmiä erillään. Yksilön identifioitumisprosessia ohjaa suhde sekä valtaväestöön että vertaisryhmään. Esimerkiksi toisen sukupolven maahanmuuttajanuori saattaa kokea oman ikäpolvensa edustajat ja heidän edustamansa kielen läheisemmäksi kuin valtahierarkiassa yläpuolella olevien kielet (vanhempien alkuperäinen kieli, valtaväestön suomi). Esityksen sisältö tuotetaan vuorovaikutuksessa saman kielen eri muotoihin kiinnittyneiden yksilöiden ja ryhmien kanssa.Camping- esityssarjan edellisessä osassa Ufot, uskonto ja pakolainen kuultiin marokkolaisen puhumaa mamu-suomea, rap-artistien hip hop -suomea ja akateemista jargonia. Nyt valmisteilla olevassa projektissa pyritään samanlaiseen suomen kielten runsauteen. Esityksen materiaalinkeruu toteutetaan samalla tavalla yhdessä eritaustaisten puhujien kanssa. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Korjaamo Group 50.000 € A multilingual theatre play in a surround media space called the Cine Chamber

The Box is a multilinguistic performance project combining theatre and media arts. It is produced by Korjaamo and will be premiere during the Stage – Helsinki Theatre Festival 2013.In The Box a number of personal stories of people from different nationalities mix in a multilingual concert of different reality perceptions, memories and dreams. The reduction of the world’s perception to a single interpretation is turned to the absurd by the richness of a multilinguistic approach to life.The project will use the technological set up of the CineChamber, an audio-visual, mobile exhibition theatre consisting of 4 projection walls forming a ‘surround’ media space. The CineChamber has been designed initially for media concerts. The Box will use it for the first time as a setting for an immersive performing arts project. The artistic direction team consists of the Helsinki based Swiss / Italian theatre director Davide Giovanzana and the German media artist Egbert Mittelstädt. The rest of the working group includes an iranian dramaturge, a norwegian musician, and performing artists coming from Finland, Germany, Italy and Japan. The production, started in October 2012 with a preparatory research period, and has its main production phase between April and August 2013. It will consists of 2 phases of film shooting and editing and 2 phases of rehearsals before the premiere (14.08.2013). The production will take place partly in Finland and partly in Germany. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

KulttuuriKauppila Ii ry 45.000 € Kielen ja mielen maisemat - ART Ii Biennaali 2014

kieliohjelmaPohjoisen ympäristö- ja veistotaiteen ART Ii Biennaali on ammattitaiteilijoiden ideoima ja toteuttama taiteen tapahtuma, joka kokoaa yhteen alan ammattilaiset jakamaan osaamistaan. Kymmenpäiväisen työpajaosion aikana taiteilijat valmistavat Iin kulttuuriperintömiljöitä yhdistävään ympäristötaidepuistoon pysyviksi tarkoitettuja, ekologisesti kestäviä taideteoksia.Biennaaliin kuuluu varsinaisen teosvalmistusosion lisäksi koulutuskokonaisuus, joka koostuu asiantuntijaseminaarista, ammattitaiteilijoille suunnatusta master-classista ja nuorille suunnatusta kurssista. Biennaalin tarkoituksena on toimia verkostomaisena foorumina, jossa taiteilijat, tutkijat, taide- ja kulttuurialan toimijat sekä muut asiasta kiinnostuneet voivat jakaa tietoaan ja kokemuksiaan. ART Ii Biennaali 2014:n teemana on kielen ja mielen maisemat. Kielen ja mielen maisemilla tarkoitetaan ennen kaikkea ihmisen tapaa hahmottaa ympäröivä maailma kielen, aistimusten sekä kokemusten kautta. Kielen ja mielen maisemat ovat aina kulttuurisesti opittuja ja sosiaalisesti tuotettuja. ART Ii haastaa biennaalin kotimaiset ja kansainväliset taiteilijat tulkitsemaan heidän omia kielen ja mielen maisemiaan ympäristötaiteen keinoin. Lisäksi teemaan pureudutaan biennaalin koulutuskokonaisuudessa. Tapahtuman työpajaosuus sekä koulutuskokonaisuus järjestetään kesäkuussa 2014 Iissä, ja biennaali on avoinna yleisölle ympäri vuoden. Tapahtuman järjestää ja siitä vastaa taiteilija-aloitteellinen KulttuuriKauppila Ii ry. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Käsikirjoittaja, VTM, elokuvataiteen kandidaatti Aino Lappalainen ja työryhmä8.400 € Aamu-radiosarjan kirjoittaminen

Maahanmuuttajien määrä kasvaa vuosi vuodelta ja myös vaatimus tarjota tehokasta suomen kielen opetusta lisääntyy sen mukana. Suomalainen yhteiskunta ei ole ehtinyt riittävän nopeasti ja tehokkaasti huomioida maahanmuuttajien suurinta kotoutumisen ja työllistymisen estettä, arjessa selviämiseen tähtäävän kielenopetuksen tarvetta. Aamu-radiosarja vastaa tähän tarpeeseen. Sen pyrkimys on vahvistaa maahanmuuttajien toimintakykyä uudessa ympäristössä ja edesauttaa sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sen täysivaltaisena jäsenenä.Aamu-radiosarja on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajille, jotka jäävät virallisen suomen kielen opetuksen ulkopuolelle. Tähän kohderyhmään kuuluvat alle kouluikäiset lapset, eläkeläiset ja kotiäidit. Toki sarjaa voivat kuunnella kaikenikäiset ja -tasoiset opiskelijat, jotka haluavat vahvistaa omaa kielellistä ja kulttuurista osaamistaan.Aamu-radiosarjan pohjalla on konstruktivistinen kielenopetus, jossa kieli kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tarkoituksena on, että kielen opiskeluun sujahdetaan mahdollisimman yksinkertaisesti sisään ja näin helpotetaan koko oppimisprosessia. Peruskäsitteiden ympärille liitetään harkiten uusia käsitteitä monipuolisin opetusmenetelmin, jolloin syvällinen oppiminen ja muistiin painaminen mahdollistuu. Aamu-radiosarjan teosta vastaavat Aamu-oppimateriaalisarjan tekijä, suomen kielen maisteri Ulla Lappalainen ja Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitokselta valmistunut käsikirjoittaja Aino Lappalainen. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Lilla Villanin ystävät ry 50.000 € Kaksikielisen kulttuuritalon kehittäminen

kieliohjelmaLilla Villanin ystävät ry. – Lilla Villans vänner rf. on vuonna 2010 perustettu aatteellinen yhdistys, joka avaa kesällä 2013 koko perheen kulttuuritalon Sipooseen Itä-Uudellemaalle. Uusi, kaksikielinen kulttuuritalo Lilla Villan tuo yhteen monen ikäisiä yleisöjä, vilkasta kansalaistoimintaa ja eri alojen ammattitaiteilijoita.Lilla Villanista luodaan kielellisesti rikas ympäristö, jossa kaksikielisyys ilmenee johdonmukaisesti läpi koko toiminnan. Erityisen tärkeää tämä on Sipoossa, jossa kieliryhmien välinen vastakkainasettelu ja siitä syntyvät ristiriidat ovat arkipäivää. Suomen- ja ruotsinkieliset väestönosat käyvät jatkuvaa valtataistelua oikeuksistaan: kielellinen moninaisuus nähdään rasitteena eikä rikkautena. Pyrimme houkuttelemaan lapset - ja sitä kautta myös aikuisetkin - osallistumaan kulttuuritoimintaamme kielirajoista piittaamatta. Tarjoamme korkealaatuista taidetta ja taideopetusta, joka voi olla joko yksikielistä tai kaksikielistä - silti se on aina suunnattu molemmille kieliryhmille. Lilla Villanista luodaan kulttuuritalo, joka on kielellisessä ennakkoluulottomuudessaan esimerkkinä koko metropolialueen kulttuuritoimijoille ja -yleisöille. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija amk Elina Lind ja työryhmä2.500 € Selitä!-näyttelyn järjestäminen ja jatkomahdollisuuksien kartoittaminen

kieliohjelmaKaksi toisilleen ennestään tuntematonta kuvataitelijaa tapasivat Tandem-kieltenopiskeluohjelmassa ja innostuivat opiskelemaan toistensa kieltä, suomea ja hepreaa, taiteen kuvataiteen kienoin. Innostuksesta syntyi teoksia, työskentelystä näyttely Tampereelle Werstaan Komuuttiin.Näyttely on Pirkkalassa Galleria2:ssa 28.10. – 14.11.2013. Lisäksi aiomme viedä näyttelyn Israeliin, jonne matkustamme sitä ennen kertomaan töistämme ja kartoittamaan mahdollisuuksia. Näyttelyn kumppaneina ovat Tampereen SPR ja Tampereen maahanmuuttajaneuvonta. Yhteistyön puitteissa tulee 20.3.13 kieltenopiskelun työpaja, jossa taide ottaa hepreanopettajan roolin. Syksyn näyttelyn yhteydessä on toinen työpaja. Näyttelyidemme nimi on Selitä! Toinen meistä puhuu hepreaa äidinkielenään, toinen taas suomea, mutta keskustelemme kolmannella kielellä – englannilla – joka ei taas ole ensijainen kieli kummallekaan. Välillä voi vain pyytää selittämään. Näistä lähtökohdista syntyneet teokset ovat muotoutuneet mm. muistisäännöiksi ja niissä on näkyvissä muutos syvemmälle kieleen nivoutuvaan kulttuuriin. Kumpikin valitsi opittavakseen marginaalisen kielen. Kumpikaan kieli ei ole kovin hyödyllinen, koska suomea ja hepreaa käyttää maailmanlaajuisesti harvat. Opiskelessamme kieltä pohdimme samalla miksi teemme sitä. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Mainioideas Ay 5.000 € Somali Fairy Tales -mobiilivideosovelluksen kehittäminen

kieliohjelmaSomali Fairy Tales -mobiilivideosovellus sisältää perinteisiä somalialaisia kansanlauluja ja -tarinoita. Se on uskonnoton ja poliittisesti sitoutumaton kulttuurituote, jonka tarkoituksena on jakaa kansanperinnettä uusille sukupolville nykyteknologiaa hyödyntäen.Sovellus on kohdennettu somalialaisille maahanmuuttajaperheille asuinmaasta riippumatta. Mobiilisovelluksena kansanperinne on potentiaalisesti saavutettavissa missä ja milloin tahansa, globaalisti. Maahanmuuttajien omaa kulttuuri- ja kieliperintöä ylläpitävä sovellus auttaa perheitä myös integroitumaan uuteen kulttuuriin. Oman kulttuurisen identiteetin tunnistaminen ja varjeleminen on tärkeä osa identiteetin muotoutumista. Uuden teknologian käyttäminen perinteitten vaalimisessa innostaisi myös nuorempia sukupolvia omien juuriensa pariin. Ensimmäinen, jo julkaistu sovellus on toteutettu pienellä budjetilla omin resurssein (videointi, editointi, äänikäsittely, koodaus, markkinointi). Sovellusta on tarkoitus kehittää. Tällöin omat resurssit eivät enää riitä, vaan sovelluksen jatkokehittäminen (käytettävyyden parantaminen ja lisämateriaali) sekä yhteistyötahojen kontaktointi ja markkinointi vaativat panostusta. Ensiversion julkaisupäivä oli 5.3.2013. Maaliskuusta alkaen keskitymme markkinointiin ja tuotteen jatkosuunnitteluun. Kesäkuussa tuotamme lisämateriaalia (kuvaukset, editointi jne.). Projektin elinkaari on riippuvainen markkinoinnin onnistumisesta ja rahoituksesta. Suunnitelmissa on useita lisätuotteita. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Graduate of Visual Arts Ilan Manouach 30.000 € Producing the prototype of a comic book edition specifically designed for blind and visually impaired people using a tactile repertoire of forms and Finnish Braille encoding for text

kieliohjelmaTo this day, there is no organized attempt to capitalize exclusively in a comic book's tactility, and there is no graphic novel exclusively designed for a visually impaired readership.There in no traditional knowhow for producing this object.The piece will take one year to complete. Apart from the creative input of this project, it requires close tracking of the productions steps. It will mainly be produced in Greece, but for metal casts, outsourcing would have to be sought in France and the UK. (why) 1. Deals with issues of accessibility. 2. Opens new publishing grounds, uncharted by big publishers and existing distribution networks. 3. This book would challenge the visual predominance of graphic storytelling by reactivating the mother-sense of touch. 4. It involves different specialists from external fields. 5. A typology of tactile forms, a whole theoretical frame and an haptic repertoire should have to be designed from square one. (how) Book selection, Copyright clearance, Translation to Braille, Scanning, Graphic optimization, Layer separation, Creation of a specific tactile repertoire, Pattern application, Creation of 3d model files, Rubber molds fabrication, Metal casting (bronze or copper), Adhesion to solid plates, Box fabrication, Presentation (with) a graphic designer, an autocad designer, a certified braille translator, laser 3d cut services for mold production, special braille engraving services, iron casting services, metalworks, box fabrication Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

BA (Hons), MBA Martina Marti ja työryhmä32.000 € Päätös - Monikielisyyden ja sen merkityksen tutkiminen eri näkökulmista taiteen avulla

Projektin keskeinen pyrkimys on tutkia monikielisyyttä eri näkökulmista: Mikä on kielen ja puhumisen tarkoitus ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa? Mitä on monikielisyyden merkitys nykyihmisten elämässä? Miten monikielisyys toimii taiteessa?Projektissa monikielisyys ei toimi pelkästään tutkimuksen kohteena vaan samaan aikaan tutkimusmetodina: Kun opimme uutta kieltä, se avaa uuden näkökulman maailmasta. Samalla tavalla haluamme tutkimusprosessissamme käyttää uusia ilmaisuja, uusia ajattelumalleja ja erilaisia taiteellisia muotoja. Tutkimustiimin ytimessä on siksi eri taiteen alojen edustajat: Martina Marti (teatteriohjaaja), Emma Suominen (kuvaaja), Cécile Orblin (näyttelijä) ja Juuso Voltti (säveltäjä). Heidän lisäksi työryhmään kuuluvat: Kaija Pakarinen (näyttelijä), Marion Maisano (lavastaja) ja Monika Hartl (pukusuunnittelija).Projektin kysymyksiä lähestytään kolmessa vaiheessa: 1. vaiheessa analysoidaan monikielistä Hamlet private -esitystä ja kysytään miten monikielisyys vaikutti yleisöön ja esiintyjään. Tästä analyysista syntyy monikielinen videoteos. 2. vaiheessa käännetään 1. vaiheen tuloksia taiteelliseksi keinoksi ja luodaan monikielinen teatteriesitys joka käsittelee monikielisyys myös sisällöllisesti: näemme monikielisyyden metaforana monikulttuurisessa maailmassa toimivalle ja muita ihmisiä ajattelevalle ihmiselle. 3. vaihe perustuu vahvasti kahteen aikaisempaan vaiheeseen ja pyrkii syventämään teemaa ja löytämään uusia ilmaisuja. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija (AMK)/(MFA -2013) Arttu Merimaa ja työryhmä30.000 € Taiteen kielellinen määrittäminen sekä angloamerikkalainen hegemonia taiteen ammattikielenä

kieliohjelmaMiten tilaan ja paikkaan sidottu taideteos tai näyttely välitetään ulkona kontekstistaan, miten siitä puhutaan ja millä kielellä? Minkälaisia näkemyksiä suomalaisilla taiteilijoilla ja taiteen parissa työskentelevillä on suomen kielen käytöstä taiteesta puhuttaessa, kun kentän pääasiallinen kieli on englanti ja termistö vierasperäistä? Mitä tarkoittaa kielelliseen vähemmistöön kuuluminen angloamerikkalaiseen hegemoniaan sopeuduttaessa?Toteutamme Galleria Alkovin vuoden 2013 näyttelyohjelman ohessa taiteen kielellisyyttä ja yleisesti kielen problematiikkaa käsittelevän hankkeen, joka koostuu taideteoksista, teksteistä, videoista, keskusteluista ja haastatteluista. Hankkeen parissa tuotetaan aineistoa läpi vuoden 2013, joka lopulta koostetaan verkkosivustoksi. Sivusto toimii paitsi kasvavana tiedollisena arkistona myös taiteen esityspaikkana. Sivustolle tilataan kieltä eri tavoilla lähestyviä, verkkoon suunniteltuja teoksia suomalaisilta sekä eri kieliympäristöistä tulevilta taiteilijoilta. Sivuston ensimmäinen versio on valmis julkaistavaksi alkuvuonna 2014, jonka jälkeen hanke jatkuu yleisemmällä tasolla ja kasvaa pitämään sisällään laajempia keskusteluja ja aihetta käsitteleviä uusia hankkeita. On olennaista pohtia kielellistä välittämistä kansainvälisessä kontekstissa. Internet tarjoaa työkalun, joka itsessään laajenee globaaliin tilanteeseemme. Samalla se kuitenkin korostaa paikallisia ja kielellisiä erityispiirteitä sekä yleisesti jaettavan kielen puuttumista. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuuritoimittaja Kirsikka Moring ja työryhmä120.000 € Jäänreunan kansat 2013-2015 -hanke

kieliohjelmaHanke löytää ja luo uusia tapoja suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurisen ja kielellisen haurastuminen pysäyttämiseksi. Kohderyhmänä ovat Venäjän eri tasavaltojen nuoret taiteilijat sekä Pohjoismaiden ja Kuolan niemimaan saamelaiset.Toiminta on monitaiteellista, -tieteellistä ja -kielistä. Työpajojen (sanataide, teatteri, tanssi, musiikki, visuaalisuus) osallistujat ovat järjestäjäpaikkakuntien kielellisten ja kulttuuristen vähemmistökansojen nuoria taiteilijoita. Tavoitteena on paikallisen kielen ja kulttuurin vahvistaminen yhteisen työskentelyn kautta. Hankkeen seminaari- ja keskustelutilaisuuksissa taiteilijat, tutkijat ja kansalaisjärjestöjen edustajat keskustelevat katoamassa olevien kielten ja kulttuurien sekä jäänreunan alueiden ekologisesta tilanteesta ja uusista ongelman ratkaisuista. Hankkeen taiteilijat käynnistävät ja johtavat esitysprojekteja, jotka käsittelevät hankkeen teemoja taiteen eri genreissä. Kehitellyt tekstit ja ideat realisoituvat paikallisesti kun ryhmät jatkavat työskentelyä kotimaassaan.. Yhteistyöverkostot antavat nuorille eväitä ja voimaa jatkaa työtä omassa yhteisössään. Saamelaiset nuoret elokuvantekijät seuraavat hankkeen kulkua työpajoissa, keskusteluissa ja esitysten valmistamisprosesseissa, työstäen kuvamateriaalistaan dokumenttielokuvan. Hankkeen aikana syntyneet esitykset, taiteilijaverkostot ja muut projektit kootaan Helsingissä 2015 järjestettävään viikon pituiseen monitaiteiseen festivaaliin. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tutkija, dosentti Simo Muir ja työryhmä45.000 € Jiddishinkielisen näytelmän valmistaminen sekä Suomen jiddishinkielisen esittävän taiteen dokumentointi ja tutkiminen

Hankkeen tavoitteena on jiddishinkielisen näytelmän valmistaminen sekä Suomen jiddishinkielisen esittävän taiteen dokumentointi ja tutkiminen. Hankkeen yleisenä päämääränä on näyttelemisen ja esittävän taiteen keinoin elvyttää jiddishin kielen osaamista ja lisätä jiddishin tunnettavuutta Suomessa. Hanke tekee myös laajemmin tunnetuksi Suomen monikielistä ja monikulttuurista historiaa.Hankkeen työryhmän tavoitteena on valmistaa jiddishinkielinen esitys S. Anskin kirjoittamasta jiddishinkielisen teatterin klassikosta Kahden maailman välillä (Dibbuk). Hankkeen aikana näyttelijöillä on mahdollisuus opiskella jiddishin kieltä ja heidät valmennetaan esiintymään jiddishiksi. Hankeen aikana järjestetään myös newyorkilaisten jiddishinkielisten näyttelijöiden vetämä mestarikurssi. Näytelmän ensi-ilta on syyskuussa 2014.Näytelmän ensi-illan yhteydessä järjestetään seminaari, jonka tavoitteena on esitellä valmiiseen esitykseen johtanutta prosessia sekä pohtia teatterin luomia mahdollisuuksia vähemmistökielten vaalimiseen. Seminaari järjestetään yhteistyössä Kotuksen ja FiBLUL:in kanssa. Hankkeen tutkimuksen tavoitteena on kerätä Suomen jiddishinkielistä esittävää taidetta koskevaa perimätietoa yhteistyössä SKS:n kanssa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on selvittää jiddishinkielen ja kulttuurin asemaa Suomessa 1930-luvulla. Aihepiiriä käsittelevä artikkeli julkaistaan vertaisarvioidussa tieteellisessä lehdessä. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

HuK Marja Mäenpää ja työryhmä4.100 € Runokohtauksia-työtavan levittämiskiertue muihin kaupunkeihin

kieliohjelmaRunokohtauksien työtapa, jossa runot käännetään alkukielen runoilijan ja suomentajan välisissä tapaamisissa kasvokkain, kuuntelemalla ja keskustelemalla, on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Runoilija-suomentajan ei tarvitse osata alkukieltä.Mikäli alkukielen runoilija ei osaa suomea riittävästi, on kolmantena työryhmän jäsenenä kulttuuritulkki. Hän voi olla virallinen tulkki, mutta useimmiten hän on alkukielen runoilijalle tuttu, luottohenkilö, joka osaa molempia kieliä ja kykenee selvittämään suomentajalle tekstin kulttuurisidonnaisia kuvia, piirteitä ja muotokieltä. Runoilija-kääntäjä kirjoittaa käännetyn tekstin runoudeksi. Levittämiskiertueen aikana viidessä kaupungissa (Tampere, Oulu, Joensuu, Helsinki, Pori) järjestettävissä tapaamisissa kerrotaan Runokohtauksia-hankkeen työskentelytavasta, kokemuksista, vaikeuksista, ratkaisuista ja onnistumisista. Asiaa esittelemässä on joka kerran neljä henkilöä, joista yksi alkukielen runoilija, yksi suomentajarunoilija, yksi kulttuuritulkki sekä koordinaattori. Tapaamiset pyritään järjestämään keskustelunomaisiksi ja mahdollisimman epämuodollisiksi. Paikallinen järjestäjä hoitaa tapaamisten tulkkauksen ja järjestää tiedotuksen ja kutsut. Tärkein tavoite on saattaa yhteen maahanmuuttaja-taustaiset ja suomalaiset runoilijat eri kaupungeissa. Tapaamisten tuloksena syntyy projekteja, käännöstyöpareja, esiintymisiä, työpajoja eli kollegiaalista työskentelyä erikielisten runoilijoiden kesken monikielisissä ryhmissä. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kulttuurituottaja/Koordinaattori/Kuvataiteilija Birgitta Orava ja työryhmä70.000 € Taidepedagoginen Babel-pajaprojekti

kieliohjelmaBabel-projektissa luodaan taiteellisesti ja pedagogisesti korkeatasoisia pajakokonaisuuksia ja yhteistyössä tehtäviä taideprojekteja eri taidelaitoksiin erikielisten taiteilijoiden johdolla. Taiteilijat ohjaavat toimintaa omilla kielillään. Pajoja rakennettaessa haetaan siltoja taiteilijoiden erityisosaamisen ja kunkin taidelaitoksen toimialan tai tietyn erityissisällön välille. Osallistujina on kunkin kielen puhujia sekä avointa yleisöä, jolle tilannetta tulkataan tarvittaessa. Kielikohtainen tiedotus on tärkeä osa projektia.Toiminnassa käytetään erilaisia menetelmiä äänisuunnittelusta animaatioon ja perinteisistä koristemaalaustekniikoista ajankohtaista mediasisältöä ja digitekniikkaa hyödyntäviin, maailmankatsomusta ja identiteettiä uudella tavalla muokkaaviin pajasisältöihin. Työryhmä koostuu tuottaja-koordinaattorista sekä eri alojen taiteilijoista ja kunkin taidelaitoksen yleisötyön edustajista, jotka kehittävät pajakonsepteja yhteistyössä. Ensimmäisen vuoden aikana luodaan kuhunkin taidelaitokseen toistettavissa olevia, eri näyttelysisältöihin sovellettettavia, aikaa kestäviä pajasisältöjä. Toisena vuonna yleisöpohjaa laajennetaan, lisätään pajavalikoimaa ja otetaan lisää taiteilijoita mukaan. Kolmantena vuonna toiminta vakinaistetaan. Toimintaa laajennetaan myös muihin taidelaitoksiin. Kansainvälinen verkostoituminen projektiin liittyen on jo alkanut ja tarkoituksena on luoda verkosto, jonka kautta projektin taiteilijat saavat työmahdollisuuksia myös ulkomailla. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Ylioppilas (Fil.M, kesä 2013) Niko Tapio Partanen ja työryhmä9.500 € Down River Vashka -projektin kielitieteellisten materiaalien jälkikäsittely, arkistointi sekä näyttelyn valmistaminen

Hakemus liittyy Tristan Hamelin taideprojektiin Down River Vashka. Down River Vashka -projekti toteutetaan Komin tasavallassa heinä-elokuussa 2013. Matkalla kerättyjä aineistoja on täydennettävä asianmukaisella metadatalla ja annotoinneilla, jotta ne tulevat olemaan jatkossa kielentutkijoiden sekä paikallisten ihmisten helposti käytettävissä. Tämä vaatii huomattavan paljon työtä ja on tehtävä välittömästi kenttätyön jälkeen, jotta erityyppiset aineistot ovat tuoreena tutkijan mielessä niitä arkistoidessa.Aineiston keruuta ja arkistointia ei voi yksinään pitää tieteellisenä saavutuksena, joten haluamme tämän toiminnan ohella julkaista tutkimuksen tuloksia jo lähitulevaisuudessa. Sekä kerätty materiaali että tehdyt julkaisut tulevat olemaan saatavissa downrivervashka.net -sivustolta, mutta luonnollisesti myös akateemisiä ja populaarisia julkaisukanavia tullaan harkitsemaan.Tarpeellisiin työvaiheisiin kuuluu myös tutkimistamme kyläyhteisöistä aiemmin kerättyjen aineistojen digitointi ja analysointi. David Fokos-Fuchs vietti Jortymissä kesän 1913 ja T. E. Uotila keräsi lähellä asuneelta henkilöltä murrenäytteitä vuosina 1942-43. Viime näytteistä on siis kulunut paljon aikaa, mutta niitä on kerätty verrattain säännöllisesti, mitä voi pitää harvinaisena etäsukukielten paikallismurteille. Tämä digitointi tehdään haetun apurahan ulkopuolella, mutta sen tuloksia hyödynnetään syksyllä tehtävässä työssä. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Rehtori Minna-Maria Pesonen ja työryhmä42.000 € Itä-Helsingin alueen yläkoulujen ja kulttuurilaitosten monikielinen yhteistyöhanke (2 vuotta)

kieliohjelmaITU on Itä-Helsingin alueen yläkoulujen ja kulttuurilaitosten monikielinen yhteistyöhanke. Oppilaat säveltävät ja luovat visuaalista taidetta ammattisäveltäjien ja kuvataiteilijoiden johdolla. Monikielisyyttä tarkastellaan oman identiteetin näkökulmasta, sekä taiteen tekemisen materiaalina. Kieli muuttuu musiikiksi ja äänimaisemaksi, se saa visuaalisen muodon ja tilan. Nuorten ja ammattilaisten vuorovaikutukseen perustuva taiteellinen työskentely huipentuu vuosittain koko lähiyhteisölle avoimeen lopputapahtumaan.ITU-hankkeen tavoitteena on Itä-Helsingin alueen nuorison ja kulttuuritoimijoiden pitkäkestoinen yhteistyö. Taiteilijat ja opettajat suunnittelevat projektin yhdessä, ja se nivotaan osaksi koulujen opintosuunnitelmaa. ITU tarjoaa koulutusta hankkeeseen osallistuville opettajille ja taiteilijoille. Monikielisyyden tutkiminen luovassa vuorovaikutuksessa nuorten kanssa tuo uusia näkökulmia myös ammattilaisten omaan taiteelliseen työskentelyyn. ITU-hankkeen taustalla on alueen taideorganisaatioiden vuonna 2012 aloittama yhteistyö, jonka päämääränä on pysyvän toimintamallin rakentaminen. Hanke dokumentoidaan, jotta prosessissa hankittu uusi tieto voidaan hyödyntää projektin kehittämistyössä. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kirjailija, teatterintekijä Emma Puikkonen ja työryhmä15.000 € The New National Museum -hankkeen kehittäminen

The New National Museum is a project led by dramaturg Julia Schreiner (GER) and writer, theatremaker Emma Puikkonen (FIN). The aim of the project is to invite artists of different language and background together to work with the concept of nationality. We want to invite 4-8 German and Finland-based artists to work together with the concept of the national museum. The central themes organising the work will be language, nationality and identity.What would be presented in the national museum, if it would be gathered now? If it would be gathered by artists? What is left out from the national museum? What is silent and not comprehended as part of the nationality?The concept will be explored in discussions with scientist. Each of the artists use language as a tool in their normal work. Some of the audiences visiting the performances or performative installations do not know the languages that the artists are using. We mean to keep the concept of multilingualism in our focus. Some of the points of view to the language that will be discussed and worked with are: - language & borders between inner / outer - language & body - language and power / hierarchy - (foreign) language as a texture - translation - moments of not understanding, colliding, misunderstanding Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Quo Vadiksen tuki ry 12.000 € Ritual-esitys

kieliohjelmaRitual-esitys on Quo Vadiksen ja Quo Vadis Madridin, suomenkielisen ja espanjankielisen toteutusjoukon, yhteistyöstä muotoutuva. Kaksikielisyys tuo ilmaisuun rituaalista tiheyttä, eri kielet tuovat yhteen asiaan uusia merkityksiä. Kielten väliin jää katsojan tulkinnan tila, nimeämättömän kuilu.Esitys tutkii maallistuneen yhteiskunnan kaipuuta rituaaleihin. Filosofisena pohjavirtana kulkee rituaalien yhteys Pyhään sekä uskontotieteiden käsitys Pyhästä rajana. Silloin Pyhä on Raja ja Rituaali on Portti. Rituaalit vaikuttavat olevan tekoja, joiden kautta ollaan yhteydessä teon takana olevaan merkityksellisyyteen. Itse teko ei sinällään ole muotonsa kautta rituaali, rituaaliksi sen tekee motiivi, intentio. Aihe on otollinen teatteriin: näyttelijät operoivat motiiveilla ja intentioilla. Antropologinen taustatutkimus maadoittaa esityksen takaisin lihan ilmaukseksi. Kielen ja kulttuurin vaikutus pyhän käsitteen ymmärtämiseen ja tulkintaan on valtava. Katsojan henkilökohtainen suhde pyhään ja rituaaliin luo pohjan täyttää kaksikielisyyden väliin jäävä railo. Kuilu palvelee siten katsojan rituaalisen tunteen esiinkaivamista. Kaksikielisyyden sekä kaksikulttuurisuuden kautta Ritual-teos tutkii sitä, mikä eri kieliä ja kulttuureja yhdistää sekä mikä niitä erottaa. Kun tutkimuksen teema on rituaali, ihmiskuntaa yhdistävä, voimallinen ja merkittävänä esimerkki kulttuuristamme, tarjoaa se kaksikielisyyteen yhdistettynä vahvan mahdollisuuden tutkia ihmisyyden ydintä. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Anna Rombach 40.000 € Rakennetaan kaupunki! -työryhmä: Lasten itse esitettäväksi tarkoitetun, monikielisen uuden arkkitehtuurioopperan toteutus sekä poikkitaiteellisen Rk! -taidekasvatusmenetelmän kehittäminen kansainväliseksi Open Educational Resource -kokonaisuudeksi 2013-2015

kieliohjelmaRakennetaan kaupunki!-taidekasvatusmenetelmän keskeisenä ajatuksena on arkkitehtuurin, klassisen musiikin ja esitystaiteen yhdistäminen kaikilla aisteilla koettavaksi elämykseksi. Suurempana tavoitteena on jalostaa menetelmä kansainväliseksi, monikieliseksi Open Educational Resource (OER) -kokonaisuudeksi, jotta se tulee mahdollisimman monen koulun käytettäväksi sekä Suomessa että ympäri maailmaa. Usein kouluilta puuttuu resurssit ylimääräisten projektien toteuttamiseen, ja kynnys erikoisprojektin toteuttamiseen on opettajille tällöin korkea, vaikka innostusta ja ideoita löytyisikin. Projektimme tarkoituksena on tarjota kasvattajille hyvin suunniteltu, läpimietitty ratkaisu ohjeineen, mikä kannustaa opettajia työssään.Riikka Talvitie säveltää uutta lasten esitettäväksi tarkoitettua, monikielistä arkkitehtuurioopperaa, joka jättää esiintyville lapsille tilaa luoda itse kehystarinaa, dialogeja ja äänieffektejä oopperaan.Myös puvut ja lavastus syntyvät lasten käsissä. Oopperan aiheena on tunteiden arkkitehtuuri, jota käsitellään moniulotteisesti. OER:n kolme pääelementtiä ovat: 1.Kansainvälisen seminaarin järjestäminen (2013), jossa menetelmä esitetään kasvatusalan ammattilaisille. Opettajia kannustetaan toteuttamaan arkkitehtuurioopperaprojektia omassa koulussaan, jolloin produktiot voivat syntyä rinnakkain eri maissa. 2.Tietopaketti (libretto + partituuri, ohjekirja oopperan ja työpajojen toteuttamiseen) 3.Henkilökohtainen neuvontapalvelu sekä tiedonvaihtofoorumi netissä Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Yhdistys Runoviikko ry 37.000 € Suomalais-ugrilaisen runouden kiertue, käännöstyöpaja ja antologia

kieliohjelmaBjarmia & Beowulf on Runoviikko ry:n ja Kiila ry:n yhteisprojekti. Sen tavoitteena on järjestää suomalais-ugrilainen runokiertue ja julkaista antologia Suomessa. Lisäksi luomme suhteita sukukansojen runoilijoiden että länsi-eurooppalaisten yhteistyökumppaniemme välille.Mukana on vorun, setun, udmurtin, Aunuksen karjalan eli livvin, komin, niitty- ja vuorimarin kielillä kirjoittavia uuden sukupolven runoilijoita. Osallistujat ovat nuoria ja esiintymistaitoisia, useat heistä edustavat modernismia ja perinnettä yhdistävää etnofuturistista suuntausta. Kontaktin kerran synnyttyä, uskomme heillä olevan uutta annettavaa myös läntiselle runonesittämiskulttuurille. Samalle kiertueelle kutsumme myös runoiljoita Tanskasta, Saksasta ja Englannista. Tavoittelemme uusien kontaktien ja hankkeiden syntymistä niin kustannus- kuin esiintymispuolellakin. Kriteerinä on ollut myös kiinnostus ja tuntemus sukukieltemme kulttuureista. Bjarmia synnyttää loistavan antologian ja Beowulf mainion kiertueen, mutta toivomme tapahtuman vaikutuksien kantavan pitkälle tulevaisuuteen, synnyttäen uusia kontakteja ja mahdollisuuksia suomalais-ugrilaisen ja anglosaksisen kulttuurin välille. Monitaiteellisia ja musiikillisia elementtejä mukaan tuovat mm. Santtu Karhun Talvisovat-yhtye ja Aapo Ilves. Projektin taakse kootaan laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Janne Saarikivi 23.500 € Elävät kylät -työryhmä: Suomalais-ugrilaisten kylien kielen elvyttäminen taidehankkeiden avulla (hankkeen kehittäminen, aloitusseminaari Virossa ja ensimmäinen kielenelvytysviikko Karjalassa)

Hankkeen tarkoituksena on tutkia ja harjoittaa neljän uhanalaisen suomalais-ugrilaisen vähemmistökielen (karjalan, eteläviron, udmurtin ja koltansaamen) revitalisaatiota tieteen, taiteen ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu kielitieteen, taidealojen (kuvataide, teatteri, käsityötaiteet, elokuva), kansalaisjärjestöjen ja vähemmistökieliyhteisöjen edustajia ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston MINOREURUS-tutkimushankkeen kanssa kansalaistieteen ja toimintatutkimuksen keinoin.Pääosa hankkeesta toteutetaan neljässä eri vähemmistökielissä kylässä Venäjällä (Karjalassa ja Udmurtiassa), Virossa (Võrumaalla) ja Suomessa (Inarin Sevettijärvellä). Jokaisessa kylässä järjestetään tutkijoita, taiteilijoita, vähemmistöaktivisteja ja paikallisyhteisöä yhteen kokoava kielenelvytysviikko (4-7 pv). Kielenelvytysviikon aikana toteutetaan erilaisia kielen prestiisiä nostavia, kieli-identiteettiä kehittäviä ja sukupolvien välistä kielensiirtymistä tukevia taidehankkeita. Tarkoitus on, että konkreettiset tavoitteet muodostuvat dialogissa kieliyhteisön jäsenten kanssa ja että jokainen kielenelvytysviikko tuottaa myös jonkin pysyvän kontribuution, joka jää rikastuttamaan kyläelämää. Hankkeen tuloksena syntyy myös kylien kielitilannetta monipuolisesti dokumentoiva teos, joka julkaistaan kirjana ja internetissä. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Sámediggi / Saamelaiskäräjät 18.000 € Kolmen saamen kielen yhteinen, multimediaa sekä saamelaista perinteistä tarinankerrontaa ilmaisussaan yhdistävä lastenteatterikiertue

kieliohjelmaSaamelaisen monikielellisen lastenteatteri -hankkeen tarkoituksena on järjestää koko saamelaisalueen kiertävä saamelainen lastenteatterikiertue, joka yhdistää ilmaisussaan kaikki kolme suomessa puhuttua saamenkieltä sekä teatterin ja mediailmaisun saamelaisen tarinankerrontaperinteen kanssa. Teatteriesitys rakentuu kaikkien kolmen saamenkielen varaan, yhdistäen niitä, tuoden esiin eri saamenkielten yhteiskäytön mahdollisuudet. Teatteriesitys rakennetaan saamelaiskäräjien lastenkulttuuri- ja elokuvakeskuksen sekä saamelaisen teatteri-ilmaisun ohjaajan kanssa yhteistyössä. Lisäksi teatterin kielellisen sisällön mentorina toimii Giellagas-instituutin yliopiston lehtori Marja-Liisa Olthuis ja taiteellisen osuuden mentorina teatteritaiteiden maisteri Pauliina Feodoroff.Projektin tavoitteena on saamenkielen käytön luonnollistaminen osaksi saamelaislasten kielenkäyttöä kulttuurin avulla, sekä eri saamenkieli- ja kulttuuriryhmien yhteisen identiteetti- ja kielenkäyttöpohjan rakentaminen. Tarjoamalla saamelaislapsille kulttuurisisältöjä heidän omalla äidinkielellään, pyritään estämään suomenkielen luonnollistuminen ainoaksi kulttuurin käyttökieleksi. Lisäksi toiminnalla pyritään vastaamaan päiväkotien ja koulujen toiveisiin ja tarpeisiin saada saamenkielistä kulttuuritarjontaa. Hanke toteutetaan kesä-lokakuussa 2013, jonka aikana suunnitellaan teatterin sisältö, rakennetaan esityksen tekniset puitteet sekä kierretään esityksen kanssa kaikki saamelaisalueen koulut ja päiväkodit. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomi-Somalia Seura ry 12.000 € Satumaan palasia - Satukirja somalialaisten kertomaperinteestä

kieliohjelmaSomalia äidinkielenä puhuvia on Suomessa vajaat 14.000. Tästä joukosta yli puolet ovat nuoria, opintiellä olevia. idinkielellä ja sen hallinnalla on keskeinen asema uuden omaksumisessa ja (moni)kulttuurisen identiteetin vahvistumisessa, kotoutumisessa, koulussa ja myöhemmin työssä ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa.Somalin kielellä ei ole sen ansaitsemaa asemaa ja tukea kodeissa, kouluissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, laitoksissa, julkisissa palveluissa, mediassa, yhteiskunnassa ylipäätään. Somalin kielen ja kulttuurin säilyminen ja edelleen kehittäminen on uhanalaista lähtömaan sekasorron takia ja on tärkeää tukea ja huolehtia sen säilymisestä ja siirtämisestä seuraaville sukupolville. Satukirja tukee ja vahvistaa monikielisyyttä, vähemmistökulttuuria ja kieliä. Kohderyhmänä on somalivähemmistö, mutta myös kantaväestö. Uskomme, että satukirja myös rikastuttaa suomalaista kulttuuria ja satukirjatarjontaa. Haluamme tuottaa laadukkaan satukirjan myös kantasuomalaisen väestön iloksi somalialaisten mukanaan tuomasta rikkaasta kertomaperinteestä. Satukirja tuotetaan somaliksi ja suomeksi. Hankkeen aikana tuotetaan 20 lasten- ja kansansatua somalialaisten kulttuuriperinteestä. Taidetta ja kuvitusta käytetään myös hyväksi satujen esittämisessä. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tahdittomat ry. 18.000 € Pohjoinen ulottuvuus -tanssiteos

kieliohjelmaTahdittomat ry. tuottaa yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen Liiton kanssa kokoillan tanssiteoksen, jonka lähdemateriaalina käytetään Suomelle kuuluneiden pohjoisten alueiden tanssi- ja musiikkiperinnettä. Moskovan rauhassa vuonna 1940 luovutettuja pohjoisia Petsamon ja Salla-Kuusamon alueita on hyödynnetty esittävän kansanperinteen lähdemateriaalina hyvin vähän. Koltta- ja pohjoissaamelaiset, jotka asuttivat alueita ennen toista maailmansotaa, omaavat ainutlaatuisen kulttuuriperinteen. Alueilla on säilynyt pitkään vahva runolauluperinne ja alueen musiikkiperinteeseen liittyvät myös joiut ja leuddit. Teoksen musiikissa ja äänimaailmassa laulu ja teksti ovat merkittävässä osassa ja ne yhdistyvät karjalaiseen tanssilauluperinteeseen.Pohjoinen ulottuvuus -tanssiteos on merkittävä yhteistuotanto suomalaisen kansantaiteen alueella. Ryhmän tarkoituksena on esittää teosta kotimaassa Oulussa yhteistyössä JoJo - Oulun tanssin keskuksen ja Kuopiossa Itäisen tanssin aluekeskuksen kanssa. Vuonna 2014 ulkomaan esiintymismatkat suuntautuvat Kanadaan Mondial des Cultures -festivaalille, jossa ryhmä esiintyi myös vuonna 2010 ja Argentiinaan Folklore de Argentina -festivaalille. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija AMK Katja Tapiola ja työryhmä7.300 € Kuvakirja kaupunkisaamelaisista lapsista

Kirja on ensimmäinen lastenkirja, jossa käsitellään saamelaislasten enemmistöä, kaupunkisaamelaisia lapsia. Kirjan tarkoitus on tarjota samastumismahdollisuuksia ja elämyksiä saamelaislapsille sekä esittää saamelaisuutta osana modernia kaupunkikuvaa muille. Saamenkielisen kirjan kautta lapsi oppii kaupunkielämän sanastoa saameksi.Kirjan päähenkilö on kaksikielinen poika, joka saa vierailulle kummisetänsä pohjoisesta. Kummisedän kanssa tutustutaan kaupunkielämään. Kummisedän tuoma lahja paljastuu taikapöllöksi, joka matkustaa öisin Saamenmaahan ja kertoo kuulumisia sieltä. Näin päästään vertailemaan elämää Saamenmaalla ja kaupungissa.Työryhmään kuuluvat kuvataiteilija Katja Tapiola, saamen kielen professori Ante Aikio sekä äidinkielenopettaja, kaksikielisyystutkija Laura Arola. Tapiola toimii hoitajana Oulun saamelaislasten päivähoidossa. Arola ja Aikio vetävät Valveen sanataidekoulussa ensimmäistä saamenkielistä sanataidekerhoa. Työ on käynnistetty syksyn 2012 aikana Oulu Sámit -yhdistyksen tuella. Kirjan käsikirjoitus on pääosin valmis ja kuvakäsikirjoitus suunnitteilla. Kirjan kustantamisesta pohjoisaameksi ja suomeksi on sovittu alustavasti Kustannus-Puntsin kanssa. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Vapaa tait. / tait. kandidaatti Miia Tervo 6.375 € Karjalaisen survival kitin koostaminen Santra Remsujevan loruista, loitsuista ja lauluista dvd:lle sekä luentokokonaisuuksiksi

kieliohjelmaVoiko kieli antaa turvaa, olla koti kun kaikkea on liikaa ja kehitys huimaa? Kieli muuttuu, suomen kielen taitaminen järkkyy kun kulttuurit ja kielet yhtenäistyvät. Tämä on väistämätön aalto, jolla on parempi surffata kuin hukkua siihen. Olen tehnyt elokuvan karjalaisen kulttuurin katoamisen tuomasta eksistentiaalisesta tyhjyyden tunteesta. Elokuvaa varten kuvasin ja tutkin vienankarjalaista perinteentaitajaa Santra Remsujevaa melkein kymmenen vuoden ajan. Videomatriaalia kertyi noin 250 tuntia ja vieläkin suurempi määrä äänitallenteita. Nämä aarteet käsittelen sellaiseen muotoon, että niistä hyötyvät muutkin kuin arkistojen pimeät hyllystöt.Aion leikata kuvapätkiä ts. klippejä. Näistä klipeistä koostuisi ”pieni karjalainen survival kit”. Paketissa tulee olemaan yksinkertaisessa, hauskassa ja uudessa muodossa karjalaisen kultuurin perusasiat nykyajan arkisiin tarpeisiin. Loruja, loitsuja ja lauluja, ruokaohjeita jne. Nämä koostan sekä omalle erilliselle dvd:lleen ja luennoiksi koulujen sekä kulttuuritahojen käyttöön, sekä Santra ja puhuvat puut -elokuvan DVD-julkaisun oheen lisävalikkoon. Lisäksi klipit julkaistaan elokuvan nettisivuilla. Klippejä voi käyttää mm. vanhempi, joka ei muista yhtään kehtolaulua tai jos lapsi kysyy mitä on rakkaus tai kuolema. Paradoksaalista – ehkä tietokonetta on käytettävä, että muistaisi kuka on ilman sitä. Santran käyttämä autenttinen kieli on käytävä, jota pitkin pääsemme takaisin muinaiseen kotiimme vahvistamaan kulttuurista identiteettiämme. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Musician Nathan Thomson ja työryhmä24.900 € Language / Identity / Displacement. Project 1: Installation

kieliohjelmaThe aim of this project is to create a series of pieces, which deal with the theme of language as part of ones personal identity, and what happens to that identity when a person is displaced from their homeland. Interviews will be collected with Finnish residents from immigrant backgrounds, either born in Finland or relocated to Finland at some point in their lives. Interview questions will focus on cultural identity, how language is connected to that identity and the effects of living in a new environment.Dozens of languages co-exist in the Helsinki region alone, some of which are spoken by fewer than 100 people (City of Helsinki statistics, 2012). However, many people are unaware of the diversity of these languages. One of the aims of this project is to raise people’s awareness and celebrate this linguistic diversity. Maintaining and feeling proud of ones mother tongue is an important part of self-expression and cultural identity. Embracing other languages is a way to connect with others and integrate into new cultural settings. Further aims of this project are therefore to create a platform where languages and cultures co-exist equally, and individuals feelings are expressed through the medium of sound. Interview questions will be asked in Finnish or English, and interviewees will be asked to respond in both their mother tongue as well as in Finnish or English. This source material will then be developed into two main projects of a sound installation and radio program/CD. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tuglas-seura ry 6.000 € Laiva on lastattu -hankkeen kääntäjäseminaarit

Tuglas-seura toimii seuraavien tapahtumasarjojensa kautta suomalaisten ja virolaisten yhteisenä olohuoneena ja aitona kohtaamispaikkana sekä Suomessa asuville virolaisille, muille maahanmuuttajaryhmille että suomalaisilleKääntäjäseminaarit on tarkotettu suomalaisille ja virolaisille kääntäjille ja kääntämisestä kiinnostuneille opiskelijoille ja kielten harrastajille. Seminaarien tavoitteena kokeneiden kääntäjien ja nuoren sukupolven yhteensaattaminen. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

TaiK 1984 elokuvaaja Pertti Veijalainen ja työryhmä40.000 € Musiikin muisti - Vähemmistöjemme lauluperinne -videosarjan saamelais- ja romanimusiikin kuvauskustannukset ja sarjan valmistelutyö

Tuottaja Pertti Veijalainen ja ohjaaja Mirja Metsola valmistelevat Musiikin muisti – vähemmistöjemme lauluperinne -videosarjaa. Sarja tekee tunnetuksi vähemmistöjemme romanien, kolmen eri saamelaisryhmän ja suomenruotsalaisten vokaalimusiikkia. Hanke on todella monikielinen: romaninkieli, kolme eri saamelaiskieltä murteineen, suomenruotsi. Mukana on myös muutama suomenkielinen romanien laulu. Sarja sisältää yhteensä kuusi 15 minuutin videokokonaisuutta, joissa upeat, intensiiviset lauluesitykset, valokuvat ja tekstit muodostavat kiehtovan mutta myös informatiivisen kokonaisuuden. Laulujen sanoitukset tekstitetään suomenkielelle.Sarjan videot tallentavat vähemmistöjemme kieli- ja kulttuuriperimää.Laulujen historiallista taustaa ei valtaväestön piirissä juuri tunneta. Videoiden avulla yleisö voi tutustua näiden perinteiden historiaan, monimuotoisuuteen ja kauneusarvoihin. Lisäksi videoita käytetään opetuksen tukena Sibelius akatemiassa. Vähemmistöjen lauluperinne on tärkeä osa yhteistä suomalaista kulttuurikirjoa ja sen tallentaminen on tärkeää kulttuurihistoriallista työtä.Sarja on tarkoitus kuvata elo-syyskuun 2013 aikana, jälkityöt tehdään talven 2013-2014 aikana, ensi-ilta on keväällä 2014. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Performance artist/curator Willem Wilhelmus ja työryhmä45.000 € Mother's Tongue - a threefold project to investigate the correlation between a lack of mother tongue and artistic creativity

Mother's Tongue is a three phase project to investigate the effect of not speaking one's mother tongue especially and specifically on experimental live artists.A total of 30 artists living and working in a culture other than their mother tongue, 15 artists based in Finland and 15 from abroad, are invited to attend a 6 day festival on the theme of A Lack of Mother Tongue. Each artist is asked to write a subjective story how the lack of native tongue in the culture they chose to live in influenced their art and their being an artist.Parallel to this an anthropological research of the correlation between a lack of mother tongue and artistic creativity is done by means of narrative ethnography with a focus on narratives and performances. A catalog of the Festival containing artist's stories, documentation and critics of their works plus the results of the research will be presented at a closing conference. Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Zodiak Presents ry/Zodiak - Uuden tanssin keskus ja työryhmä170.000 € TALK - Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen 2013-2016

kieliohjelmaTALK on kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on pitkäkestoisen työn avulla kehittää Zodiakin kielityöpajojen sisältöä ja menetelmiä niin, että niistä syntyy kansainvälisesti merkittävä taiteellinen ja moniammatillinen (tanssitaiteilijat ja opettajat) menetelmä kielenopetukseen. Hankkeen tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on kielen opetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa opiskelussa, kielikasvatuksessa. Hankkeen aikana levitetään siinä syntyneitä hyviä käytäntöjä nettipohjaisen vapaasti jaettavissa olevan video-oppaan avulla. Lisäksi hankkeessa koulutetaan uusia tanssitaiteilijoita ja opettajia menetelmän käyttöön eri puolelle Suomea tanssin aluekeskusverkoston, opetusvirastojen ja Taikalamppu-verkoston avulla. Hankkeen tavoitteena on koota tietoa kansainvälisistä vastaavista menetelmistä ja verkostoitua vastaavien toimijoiden kanssa kansainvälisesti. Saatua tietoa käytetään hyväksi taiteilijoiden ja opettajien työnohjauksessa ja koulutuksessa.TALK -hanke koostuu neljästä eri osa-alueesta sekä päätösjuhlasta ja loppuraportista 1. Työpajatoiminta ja sisällön kehittäminen kouluissa (elokuu 2013-toukokuu 2016) 2. Taltiointityö ja sisällön jakaminen (menetelmäopasvideo) (maaliskuu-syyskuu 2015) 3. Tutkimus- ja kehitystyö (elokuu 2013-toukokuu 2016) 4. Koulutus: Tampere, Turku, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa (syyskuu 2015-maaliskuu 2016) 5. Päätösjuhlaesitys ja loppuraportti (toukokuu 2016) Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti