Tukimuodot

Kuva: Aleksi Poutanen

Koneen Säätiön tavoitteena on parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille.

Myönnämme apurahoja tieteeseen taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestämme teemahakuja. Tuemme meille tärkeitä teemoja myös järjestämällä erilaisia tilaisuuksia.

Lue lisää meille tärkeistä asioista

Tutustu aiemmin tuettuihin rohkeisiin avauksiin

Käytännön ohjeita apurahan hakemisesta löytyy sivulta Apurahanhakijalle.
Käytännön ohjeita residenssipaikan hakemisesta löytyy sivulta Residenssipaikan hakijalle

Tieteen ja taiteen apurahat

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen ja taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittainen apurahahaku pidetään syyskuussa.

Apurahaa voi hakea:

  • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
  • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
  • apurahoja voidaan myöntää myös muuhun kulttuurityöhön.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Ohjeita apurahan hakemisesta löytyy sivulta Apurahanhakijalle.


Ohjelmat ja teemahaut

Järjestämme myös teemahakuja. Teemahakujen tarkoituksena on edistää monialaisuutta sekä kiinnittää huomiota ajankohtaisiin ilmiöihin suomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin kentällä. Vuosina 2012–2016 suunnattuja hakuja järjestettiin erityisesti Koneen Säätiön kieliohjelman teemoista ja vuosina 2016–2020 Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman teemoista.

Käynnissä olevat tai tulevat teemahaut

Aiemmat teemahaut ja ohjelmat

Tutustu kaikkiin teemahakuihin ja ohjelmiin tästä.


Kamari apurahansaajille

Koneen Säätiön apurahansaajat voivat varata ilmaiseksi käyttöönsä noin 60 neliön tilan Tehtaankadulta Helsingistä. Tilassa voi järjestää esimerkiksi seminaarin tai keskustelutilaisuuden, hankkeen palaverin tai verkostoitumistilaisuuden.

Lue lisää Kamarista


Saaren kartanon residenssipaikat

Saaren kartano on Koneen Säätiö ylläpitämä tutkija- ja taiteilijaresidenssi. Residenssi on rauhallinen työskentely-ympäristö ja hedelmällinen kohtauspaikka.

Saaren kartanon residenssiin voivat hakea eri alojen taiteilijat. Kahden kuukauden yksilöresidenssipaikat on tarkoitettu yksittäisille suomalaisille ja ulkomaisille eri alojen taiteilijoille, kääntäjille ja kriitikoille ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen Saaren kartanossa. 2-4 viikon ryhmäresidenssipaikkoja voivat hakea erilaiset taiteilijaryhmät, kuten yhteisö- ja ympäristötaiteilijat sekä vapaat teatteriryhmät.

Koneen Säätiön apurahalla työskentelevillä tutkijoilla ja tietokirjailijoilla on myös mahdollisuus residenssipaikkaan. Heidän ei kuitenkaan tarvitse hakea paikkaa residenssihaussa, vaan he voivat olla suoraan yhteydessä toiminnanjohtaja Hanna Nurmiseen.

Lue lisää Saaren kartanon residenssistä

Lue lisää residenssiin hakemisesta