Muut myönnöt

Selaa arkistoa

Kotimaisten kielten keskus 1 062 000 €Vanhan kirjasuomen sanakirjan laatiminen vuosina 2019–2023

Tieteellinen tutkimus

VKS on sanakirja, joka kuvaa varhaista suomen kirjakieltä Mikael Agricolan tuotannosta noin vuoteen 1810. Sanakirja on tarpeellinen tutkijoille, mutta se on myös kulttuurisesti arvokas sanakirja suomen kirjakielen synty- ja alkuvaiheista.

Lue lisää: https://www.kotus.fi/sanakirjat/vanhan_kirjasuomen_sanakirja.
Päätös 13.4.2018


Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Mad House -ystävät ry 300 000 € Esitystaiteen tuotantotalo Mad Housen toiminta 2019–2021

Taiteellinen työ

Osa myönnetystä rahoituksesta on ns. vastinrahoitusta.

Mad House on vuodesta 2014 toiminut esitystaiteen tuotantotalo. Sen päämääränä on olla ympärivuotisesti toimiva kansainvälinen esitystaiteen tuotantotalo Helsingissä. Mad House on kiinni ajassaan, luo sen ilmiöihin omanlaisensa suhteen ja kehittyy niiden mukana. Se on kulloistenkin tekijöidensä näköinen ja vieroksuu paikalleen jämähtäneitä tottumuksia ja hierarkioita.

Päätös tehty 2.2.2018

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Yury Shikalov 84 000 € Neuvostotalouden pimeä puoli: laiton kauppa (trokaus) Viipurissa ja sen lähiympäristössä 1970-1990-luvuilla

Tieteellinen työ

Lähes jokainen Viipurissa neuvostovallan aikana käynyt suomalainen tapasi matkallaan trokareita, jotka tarjosivat edullista viinaa, valuutanvaihtoa ja muita kaupantekomahdollisuuksia. Laitonta ”bisnestä” harrastettiin laajasti myös Leningradiin johtavalla maantiellä. Trokaus Viipurissa oli vain jäävuoren huippu. Se oli osa harmaata taloutta, joka kukoisti kaikkialla Neuvostoliitossa ns. pysähtyneisyyden kaudella 1970–1980-luvuilla.

Ilmiön laajuudesta huolimatta sitä ei juuri ole tutkittu. Tässä tutkimuksella selvitetään, millaista oli suomalaisten ja venäläisten välinen laiton kauppatoiminta Viipurissa ja sen lähiympäristössä 1970–1990-luvuilla. Milloin ilmiö alkoi, miten se kehittyi, miten toimi ja mihin päättyi? Tutkimuksessa selvitetään, mitkä olivat syyt, jotka edesauttoivat trokauksen syntyä ja kehitystä, ja valaistaan sitä kautta neuvostotalouden ongelmia ja pimeää puolta. Tutkimus avaa myös neuvostoliittolaisen nuorisokulttuurin erityispiirteitä, kuvailee nuorison epävirallisia ryhmittymiä ja niiden toimintaa. Viipurin trokareita tutkimalla pystytään kurkistamaan myös neuvostoliittolaisten sosiaaliseen elämään. Tuloksena on suomenkielinen tieteellinen monografia, joka julkaistaan keväällä 2020. Monografian lisäksi julkaistaan tieteellisiä artikkeleita Suomessa ja Venäjällä, sekä yleistajuisia artikkeleita suomalaisessa ja venäläisessä lehdistössä.

Tutkimus on rohkea, sillä se tuo esiin hyvin arkaluonteisia tietoja suomalaisten ja neuvostoliittolaisten välisistä epävirallisista suhteista kylmän sodan aikana. Se avaa uuden näkökulman Neuvostoliiton harmaaseen talouteen, paljastaa suomalaisen turismin varjopuolia, kuvailee neuvostonuorisokulttuurin sellaisia piirteitä, joista ei julkisesti puhuttu. Se auttaa ymmärtämään myös nykysuomalaisten ja -venäläisten toisiinsa kohdistuvien stereotypioiden ja kanssakäymisen historiallista taustaa.


Päätös tehty 2.2.2018

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti