Saaren kartanon ryhmäresidenssi (10.10.2016)

Koneen Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 10.10.2016 Saaren kartanon residenssipaikoista vuodelle 2017. Residenssihakemuksia saapui yhteensä 531, ja residenssipaikkoja myönnettiin 44 hakijalle, joista 16 oli ryhmäresidenssejä.

Selaa arkistoa

Avaruusasema 2 viikkoa | residenssituki 2.540 €Avaruusasema: DEMODOME Avaruusasema on alusta erilaisille monitaiteellisille kokeiluille videotaiteesta digitaalisen taiteen kautta esittävään taiteeseen ja musiikkiin.

Avaruusasema on työryhmä, joka luo erilaisia kokemuksellisia tiloja, joihin eri alojen taiteilijat toteuttavat yhteistyössä esityskokonaisuuksia. Työryhmä rakentaa Saaren kartanon alueelle demoversion domekupolista, joka toimii esitystilana. Domen koko on 12 m halkaisijaltaan, ja 5 m korkea.
https://en.wikipedia.org/wiki/Geodesic_dome

Domekupoli tarjoaa näyttämön aikamatkalle monitaiteellisiin kokeiluihin, joissa video- sekä esitystaide, musiikki sekä Saaren kartanon perinteinen miljöö kohtaavat yhteisöllisessä kontekstissa. Yhteistyöhön kutsutaan residenssissä työskenteleviä taiteilijoita ja muita alan ammattilaisia ja sitoutuneita tekijöitä.

Saaren kartano tarjoaa rauhallisen ympäristön kehittämistyöhön keskittymiseen, sekä riittävästi tilaa ulkotilassa tapahtuvaan toimintaan. Saaren kartanon miljöö luo myös mielenkiintoisen kontrastin perinnemaiseman ja modernin teknologian välille, ja tätä kontrastia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Residenssin päämääränä on kokeilla domen soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin ja kehittää sen toimivuutta mahdollisimman monenlaisissa taide- ja kulttuuritapahtumissa sekä hioa työryhmän jäsenten välistä ryhmädynamiikkaa ja kokeilla erilaisia uusia kulttuurituotannon yhteisöllisiä ja monitaiteellisia toimintatapoja.

Residenssiviikkona kokeillaan erilaisten taidemuotojen yhdistämistä ja tehdään vapaata kokeilua. Tavoitteena on, että residenssin puitteissa solmittuja taiteilijayhteistöitä jatketaan 2017–2018 aikana.

Avaruusasema on rohkea avaus, sillä se yhdistää perinteisiä kädentaitoja, luontokokemusta, uusia elektronisia ja digitaalisia taidemuotoja, ruohonjuuritason toimintaa sekä yhteisötekemistä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Deng Lin / Yu Ning 2 viikkoa | residenssituki 2.500 €Our work derives from experience, any left trace or object. We would like to get to know the place first, understand its culture and environment then set a plan about how our work will be like.

The theme of our work is the spoken relation between things. We create by observing the nature of objects that includes dialog, erosion, preserve, and the change of it physically and chemically. The change of the material will affect the relationship between elements. The shift and form of the relation is the core concept of our art work.

Most of our techniques are related to on site instillation, which is about the space and the work, the relationship between works or between works and observers. As for the core of creation we would like to share with others is the context, symbolism or transformation of process. I think there’s much we can learn from other artists, writer or performers.

We have attended some classes together and those are what we are interested in. For example yoga and sewing. Sometimes we will cook something simple and read together. Yang Yu Ning likes to watch American soap operas, cartoons and experience things. For me, I like to do some simple art craft like woodcraft, cleaning and organizing the house, fixing something.

I would like to join some group workshops about behavior or body language, but as we said earlier, we would like to take it as a kind of experience whatever that comes to us. We don’t want to limit ourselves. The experience with everyone at Saari Well is the best start for us.

We believe that moving to a whole new place to have inspirations and get stimulations from the local environment would do a lot of help no matter in advancing our creation skills or concepts of creation.Not only is bold initiative, but also a strong intention that we have to do.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Esitysradio 2 viikkoa | residenssituki 1.860 €Esityksiä käsitteleviä keskusteluja julkaisevan Esitysradio-podcastin kehittäminen.

Esitysradio on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa esityksiä käsittelevä podcast-julkaisu. Esitysradio julkaisee editoimattomia taiteilijoiden kanssa käytyjä keskusteluja. Käymme katsomassa ajankohtaisen esityksen ja keskustelemme sen jälkeen tekijöiden kanssa. Puhumme esityksestä, sen tekoprosessista, yhteiskunnallisista merkityksistä sekä taiteen tilasta yleensä.

Ensimmäinen keskustelu julkaistiin marraskuussa 2015 ja tämän kirjoittamisen hetkellä julkaisuja on tehty 11. Tapaamme sekä suomalaisia että Suomessa vierailevia taiteilijoita ja teemme yhteistyötä tapahtumanjärjestäjien kanssa, esimerkiksi Stage-festivaalin yhteydessä Helsingissä järjestimme taiteilijakeskustelun yleisötilaisuutena. Olemme toimineet myös Sivuaskel-festivaalin ja Tampereen teatterikesän yhteydessä.

Esitysdiskurssi on usein kirjoitettua ja ääneen käydyt keskustelut rajoittuvat työryhmän sisälle ja lyhyisiin yleisökeskusteluihin. Esitysradio mahdollistaa ääneen ajattelun, taiteilijoiden kuulemisen sekä haastamisen artikulaatioon esityksistä ja taiteellisesta praktiikastaan.

Vuonna 2017 kehitämme Esitysradion toimintaa monimuotoisemmaksi ja tarkennamme kysymyksenasetteluja.
Saaren kartanon residenssi pyhitetään kollektiiviseen työskentelyyn esitysradion kehittämiseksi. Tarvitsemme aikaa olla yhdessä, puhua ja heijastaa työtämme esityksen katsomisesta kirjoitettuun (sic) teoriaan.

Peräänkuulutamme taiteilijan artikulaatiota tekemästään työstä, myös silloin, kun se herättää ristiriitaisia ajatuksia. Luomme uudenlaista kieltä ja keskustelukulttuuria esitysten tekemiseen, katsomiseen ja ymmärtämiseen Suomessa. Keskustelemme itse tekijöinä, emme 'neutraalisti' toimittajina.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Liukuakseen Company ry 2 viikkoa | residenssituki 2.040 €VIRE-nuorallatanssiteoksen valmistaminen. VIRE on nykysirkusta ja äänitaidetta yhdistelevä teos, jossa katsoja pääsee kuulemaan miltä sirkusväline kuulostaa kun siitä loihditaan instrumentti.

Miltä kuulostaa 2000 kilon vetojännitykseen kiristetty metallivaijeri? Voiko siitä loihtia instrumentin? Nuorallatanssissa käytetty vaijeri on kuin ääriään myöten kiristetty kitaran kieli, joka värähdellessään muodostaa massiivisen ja voimakkaan jylinän.
Nuorallatanssijan tasapainotellessa vaijerin päällä syntyy erilaisia ääniä, joka askeleella hieman aikaisemmasta poikkeava vire.
VIRE-esityksessä katsojalla on mahdollisuus kuulla miltä tämä äärimmäiseen jännitykseen viritetty nuorankieli kuulostaakaan. Nuorallatanssi on erittäin herkkä laji, jossa jatkuva tasapainon ja sen menettämisen kilpailu on läsnä.
Esityksessämme haluamme kääntää perinteisen lava-asetelman päälaelleen. Musiikin ollessa yksi esityksen kantavista voimista, tuodaan äänimies keskelle lavaa. Kuka hallitseekaa ketä: esiintyjä katsojaa, musiikki esiintyjää vai katsoja nuorainstrumenttia?

VIRE käsittelee sirkuksen ja äänen liittoa, miten sirkustemput muuttuvat lavalla musiikiksi ja kuinka tästä kaikesta voidaan loihtia jotain, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Olemme työstäneet VIRE-esitystä talvesta 2015 alkaen. Ensimmäinen esitys oli Turun AMK:n Grande Finale -opinnäytetyöfestivaaliella 2015. Tämän jälkeen VIRE on ollut mukana Helsingissä Recover Laboratory -sirkusperformanssiesityksessä syksyllä 2016.
Kartanon residenssissä tavoitteemme on koota VIRE-teoksesta itsenäinen esitys yhdessä sirkusohjaajan kanssa.

Yhdistelemme yhtä vanhimpaa sirkuslajia aivan uudella ja ennennäkemättömällä tavalla äänitaiteeseen. Haluamme rikkoa perinteisiä esittävän taiteen kaavoja. Tavoitteenamme on yhdistää esittävästä taiteesta ja musiikkikeikasta saadut elämykset yhdeksi uudenlaiseksi kokemukseksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Maija Mustonen 2 viikkoa | residenssituki 8.000 €Blondit-tanssiteoksen harjoittelu ja suunnittelu Saaren kartanon residenssissä

Go Go Tanssiryhmä Kuumat Putket anoo Saaren kartanon residenssiä Paula Tuovisen Blondi-tanssiteoksen ryhmäversion Blondit harjoitteluun kesälle 2017. Ryhmäteos saa ensi-iltansa keväällä 2018.

Blondit-teos on Kuumille Putkille räätälöity versio Paula Tuovisen sooloteoksesta Blondi vuodelta 2000. Go Go Tanssiryhmä Kuumat Putket on tutkinut aiemmissa teoksissaan JUST Queens (2013) ja Divine (2015) naiseutta ja yleensä sukupuolta eri näkökulmista. Blondius vaikuttaa olevan kuolematon, sukupolvesta toiseen representoituva meemin kaltainen ilmiö, jota Kuumat Putket haluaa tutkia seuraavaksi.

Blondi käsitteli valkoiseen naiseen liitettyjä mielikuvia, naista luontona, lapsena tai lapsenkaltaisena, valkoista naista värillisenä ja valkoista naista vitsinä. Kuumien Putkien versiossa Blondit, kymmenkunta naista tutkii omaa käsitystään ja ilmaisujaan blondiudesta. Teos toteutetaan Paula Tuovisen ohjauksessa, mutta edelleen ryhmäkeskeisesti.

Kuumien Putkien Blondit saavat inspiraationsa kuvataiteesta, elokuvista, eläimistä, pornografiasta, mainoksista ja elävistä blondeista. He ovat luonnonlapsia, hyönteisiä, moniavioisia, epärationaalisia ja peroksidisia, kaupungistuneita blondeja, joilla on korkeat korot ja korkea ääni. He ovat haluttuja ja halveksittuja, jumalattaria ja ääliöitä.

Blondit eivät pidä rohkeutta kiinnostavana ominaisuutena. He operoivat toisaalla. He ovat hämmennystä ja paradoksia. He avaavat sifonkipaitojensa napit ja kävelevät diagonaalissa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Mari Kalkun ja Anne-Mari Kivimäki 2 viikkoa | residenssituki 4.820 €Suomalais-virolaisen kulttuuriyhteistyön aloitus

"Oma tapa tehdä taidetta on etsiä sopiva työympäristö ja inspiroiva työryhmä. Sitten katsotaan mitä siitä syntyy." Virolainen muusikko-säveltäjä Mari Kalkun ja suomalainen muusikko-säveltäjä Anne-Mari Kivimäki ovat muutama vuosi sitten ensin löytäneet toistensa musiikin ja sitten tutustuneet kansainvälisillä musiikkifestivaaleilla. Halu tehdä yhteistyötä on kulkenut taiteilijoiden mukana pari vuotta. Kiireiset aikataulut ja välimatka ovat pitäneet projektin vielä ajatuksen tasolla. Jospa Saaren Kartano olisi se paikka milloin suomalais-virolainen kulttuuriyhteistyö voisi alkaa? Työskentelyn lähtöajatuksena on että Mari ja Anne-Mari muodostavat residenssin ydinryhmän, joka kokeilee uusia työtapoja nojaten sekä Suomen että Viron perinteeseen ja kansanmusiikkiin. Lisäksi residenssiin kutsutaan muutamaksi päiväksi kerrallaan (yht. 2–4) vierailevia taiteilijoita sekä Virosta että Suomesta. Vierailijat voivat olla myös muun taiteen kuin musiikin ammattilaisia. Vierailijoilta toivotaan avointa heittäytymistä ja ennakkoluulottomuutta uuden taiteen tekemiselle. Vierailijat valitaan ja heitä houkutellaan mukaan projektiin alkuvuodesta 2017. Mitä siitä syntyy? Ainakin kulttuuri- ja taideyhteistyön kautta ihmisten tuntemus naapurimaasta lisääntyy ja kielirajat ylittyvät. Suunnitelmissa on myöhemmin alkuperiodin jälkeen toteuttaa kiertue ja julkaista musiikista albumi sekä Suomessa että Virossa.

Taiteilijat kohtaavat ja ottavat rohkeasti vastaan vierailevia taiteilijoita. Kohti tuntematonta, mutta oman taiteen tekemisen kautta. Mari asuu Vörumalla, jolla on oma kieli ja perinteet. Anne-Mari tuo mukanaan Karjalan, sen tradition. Uusi kiehtova sekoitus: Viron ja Suomen historia kohtaavat.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Max-Philip Aschenbrenner 2 viikkoa | residenssituki 4.210 €"Theory of the Middle Aged Artist" criticises art institutions. Working as a curator, I will become an artist to become a better curator: He, who wants to be a doctor, has to be the guinea pig first.

For the last nine years, I have been working as a curator for international art festivals, like Wiener Festwochen in Europe and recently Asian Arts Theater in Gwangju, South Korea. For seven years I constantly screened, judged, commented artistic work of others, organized practical, financial and organizational details. Therefor my understanding of Arts moved more and more away from my body, from my belly and my intution, into my brain, into theories, into descriptive, administrative and managing practices.
I realized, that this is not only a personal, but a global tendency: Art works have to be explained as a concept, they have to follow specific logics of production, they have to follow policies and rules, have to adopt to marketing and communication strategies. Whereas in fact, there is only one valid argument to defend the arts: What happens in the heads and hearts of people?
"Theory of the Middle Aged Artist“ is an attempt to create strong arguments again to protect arts against politicial, economical or worst personal corruption. In 14 residencies i meet with the artists I love the most and ask them to teach me their strategies, approaches, agendas in depth. The material gathered will be summoned in a show in the second half of 2018, that i will re-implement in the contemporary performing arts circulation as an initiation ritual for new production structures.

Institutional criticism usually ignores the makers of the institutions. Structures or the system are blamed, artists and colleagues usually pretend they are detached from those. In "Theory of the Middle Aged Artist", I won't. Institutions are made by people, we are to blame for fucking it up.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Mira Ravald ja Luis Sartori do Vale 2 viikkoa | residenssituki 1.340 €Portmanteau-nykysirkusteoksen valmistaminen

Esittävä taide ja kuvataide kohtaavat kokeellisessa projektissa Portmanteau, joka on suomalaisen tanssija/sirkustaiteilija Mira Ravaldin ja brasilialaisen kuva-/sirkustaiteilija Luis Sartori do Valen yhteistyö.

Hyödyntäen nykysirkusta, tanssia, musiikkia ja livenä toteutettua kuvataidetta Luis ja Mira tutkivat psykologisia konsepteja, kuten apophenia, peilaten ihmismielen tendenssiä yrittää löytää merkityksiä ja malleja sattumanvaraisista aistihavainnoista, tiedosta ja tilanteista.

He tutkivat abstrakteja kuvia heijastettuina tilaan ja liikkuvaan kehoon sekä erilaisten värien, muotojen ja äänimaailmojen mahdollista vaikutusta fyysisen liikkeen tulkitsemiseen ja kokemiseen.

Liquid Light Show -nimisen valotaiteen sekä Herman Rorschachin musteläiskätestin innoittamana he toteuttavat kuvia klassisten piirtoheitinten avulla manipuloimalla vettä, maalia, lasia, kalvoja ja värillisiä öljyjä.

Kun abstraktit kuvat ovat vuorovaikutuksessa fyysisen liikkeen kanssa, ne toimivat yhdessä kerroksena merkitysten luomisessa ja voivat tarjota yleisölle mahdollisuuden erilaisiin tulkintoihin.

Aikataulu / residenssit:
?16.–27.5.2016 – La Central del Circ, Espanja
?15.–17.6.2016 – Malmitalo, Helsinki
Elokuu 2016 – Belo Horizonte, Brasilia
Marraskuu 2016 – WHS, Helsinki
17.-29.1.2017 - Cirko-Uuden Sirkuksen Keskus, Helsinki
?6.–17.2.2017 – Cirkör LAB, Tukholma
?Kesä 2017 – paikat vahvistusta vailla

Ensi-ilta – syksy 2017

Useiden eri taidemuotojen yhdistelemisen lisäksi nostamme esiin 1960-luvulta peräisin olevan, nykyään marginaalisen taidemuodon liquid light shown, ja käytämme sitä uudessa kontekstissa - nykysirkuksessa. Esitys asettaa yleisön aktiiviseen rooliin: pohtimaan, tulkitsemaan ja vuorovaikuttamaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Nada & Co. 2 viikkoa | residenssituki 4.330 €The Voice of a City – residency to interview people in the region and collect material for a performance, an exhibition and a publication on the topics of time, change, poverty and wealth.

THE VOICE OF A CITY is a long-term project (2017-2019) by Brussels based artist Nada Gambier in collaboration with performer/ writer Mark Etchells (UK) and performance maker/visual artist Thomas Kasebacher (Austria).

The project looks at the changes that are taking place in the world today. In the first year of the process we write texts, mixing facts and fiction, based on meetings with local inhabitants in various cities and regions around Europe as well as collect audio and visual material. In the second year we develop the collected material further into a publication, an exhibition and a performance.

During a residency at Saaren Kartano we want to meet inhabitants of the region living somewhat isolated, away from the chaos and dynamics of a big city.
We want to talk to people with a variety of backgrounds and profiles. Ideally, a farmer, a primary school teacher, a politically active person or group, a university student, a retired person, a journalist, a factory worker, a refugee, a teenager and a priest.
Some interviews are set-up before our arrival and others are added during our stay.
The first three weeks of the residency we aim to meet 3-4 people per week. In this way we also have time for reflection and preparation as well as writing on our own and exploring the region.

At the end of our stay we organize an informal group dinner where the individuals who have given us their time can meet each other and the other artists in residence.

Because we embrace dialogue and believe that every story is worth telling. Because we take our time. Because we start from curiosity and have no idea where it’ll take us. Because we are surrounded by inequality and refuse to give up hope that alternative ways of functioning are possible.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

NINA'S DRAG QUEENS 2 viikkoa | residenssituki 7.250 €QUEEN LEAR a contemporary en travesti rewriting of Shakespeare's masterpiece by Nina's Drag Queens, Italian company of actors dancers and performers

Without a doubt Sakespeare’s theatre, the most vital of the western culture, represents a fundamental "human" source for all of us; it includes high and popular elements, songs, prose, poetry, theater jokes and deep love for enchantment, so his works can be manipulated and developed in a new context which overlaps genres.

King Lear in particular has several characters who dress up and play a role for interest, necessity, or physical decay: the fool is the only one who, despite the mask, can always say the truth, as a drag queen does.

Queen Lear project will be our personal version of the play: by using movies and other theater extracts performed in lip sync, live acting and choreographies inspired by our contemporary pop background, all mixed with the original play, we aim to bring the famous tragedy to a new life, to tell the story of entire generation of children who are not going to be fathers, but instead are stuck to live a painful and sterile relationship with the present time.

We strongly believe that the language of a drag queen, while working on stereotypes and stylizations of the feminine figure, can offer the audience multiple levels of meaning. The body of a man dressed as a woman, in fact, is a combination of strength and fragility, female and male, melodrama and comedy, ridiculous and pathos: it is the perfect way to make a great human story live over time.

Because of the widespread gender and artistic bias we deal with everyday: people are not still used to drag queens acting great classics of theatre. Moreover we’d like to make our work more accessible to an international audience, playing in english and picking up from European culture.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Prinsessa Hamlet -työryhmä / Aura of Puppets 2 viikkoa | residenssituki 7.065 €Prinsessa Hamlet -nukketeatteriesityksen ensimmäinen kokeilu- ja harjoitusjakso

Haemme Saaren kartanon työskentelyresidenssiin ”Prinsessa Hamletin" ensimmäistä harjoittelu- ja kokeilujaksoa varten. ”Prinsessa Hamlet” on aikuisille suunnattu nukketeatteriesitys ja Turun nukketeatterikentän suuruudenhullun Shakespeare-trilogian kolmas eli viimeinen osa (Myrsky 2013, Romeo & Julia 2015). Esitys on vapaan kentän taiteilijoiden toteuttama, nukketeatteriverkosto Aura of Puppetsin ja Turun kaupunginteatterin yhteistuotanto, ja se saa ensi-iltansa lokakuussa 2017 Turun kaupunginteatterin Sopukassa.

”Prinsessa Hamlet” on näytelmäkirjailija E. L. Karhun (ent. Emilia Pöyhönen) vuonna 2016 julkaistu avantgardistinen ja runollinen näytelmä hulluudesta ja sen sietämisestä. Merja Pöyhösen ohjaama nukketeatteriesitys pohjaa näytelmän visuaalisesti inspiroivalle sarjakuvamaiselle kerronnalle, ja sitä toteuttamassa on kymmenkunta tämän hetken kärkikaartiin kuuluvaa nukketeatteritaiteilijaa. Musiikin ja äänimaiseman projektille tekee (jazz)muusikko Valtteri Pöyhönen.

Nukketeatterin näkökulmasta yksi tämän projektin uusista puolista on päästä työskentelemään tuoreen, hienon ja tätä hetkeä hengittävän draamatekstin parissa. Työryhmän kunnianhimoa kenties vielä entisestään lisää pääsy kaupunginteatterin ohjelmistoon, ja näyttämölle, jossa esityksiä on syksyn aikana 15-20 kpl.

Saaren Kartanon residenssijaksolla haluaisimme testata nukkejen, lavasteiden ja musiikin aihioita, sekä etsiä koko työryhmän voimin esityksen näyttämökieltä ja kerrontaa.

Uusi hieno näytelmäteksti, kaupunginteatterin ohjelmistopaikka, eri alojen kärkinimien risteytys, mikäpä tässä ei pelottaisi…?
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Rajoitetut muotokuvat -työryhmä 2 viikkoa | residenssituki 1.588 €Rajoitetut muotokuvat – versio 2 ja versio LIVE (työnimi) -installaatioiden valmistaminen

Rajoitetut muotokuvat – versio 1 kuvattiin Saaren Kartanossa helmikuussa 2015. Videoteos tutki määritetyn ajan ja rajoitetun tilan kautta kuvattaviansa.

Versio 1 oli kiinnostava avaus yhteistyöhön. Kehollisen kokeilemisen kautta työskentelevän sirkustaiteilijan ja visuaalisesti, harkitsevasti työskentelevän mediataiteilija/arkkitehdin erilaiset työskentelymenetelmät ja tapa hahmottaa taiteellista prosessia haastoi, inspiroi ja ihmetytti. Päätettiin jatkaa ja valmistaa versio 2, joka koostuu viidestä videoparista.

Kesäkuussa 2016 Kaikula ja Pesonen työstivät versio 2:a viikon Hiljaisuus-festivaaleilla kutsuresidenssissä. He kuvasivat uutta materiaalia, samoin ehdoin ja rajoittein kuin ensimmäisessä versiossa mutta uusissa ympäristöissä, ulkotiloissa. Merkittäväksi uudeksi osaksi muodostui se, että he sitoutuivat jatkamaan kohtaamisia hyvin pitkällä aikajanalla, vuosien tai vuosikymmenien ajan. Työskentelyn raamina toimii alkuperäiset rajoitteet: kuvakoko ja kesto, asut, kuvaustilanteen ainutkertaisuus ja puhdistamattomuus. Kuvan sisällä he pohtivat kukin tavoillaan sopeutumista ja oman tilan luomista erilaisiin ympäristöihin. Kohtaamiset ovat peruskuvausten lisäksi avoimia myös uusien ideoiden kokeiluun ja kehittämiseen.

Saaren kartanon residenssijakson Kaikula ja Pesonen käyttäisivät live-esityksen luomiseen. Kolmen viikon aikana he rakentavat esityskokonaisuuden, jossa jo kuvattua videomateriaalia sekä videoiden elementtejä käytetään pohjana esiintyjien toiminnoille.

Olemme luoneet yhdessä teokselle säännöt, jotka eivät ole kompromissi vaan kaksi tahtoa. Näin antaudumme autenttiseen ja syvenevään yhteistyöhön, joka molemmille tuntematonta. Olemme sitoutuneet tekemään teosta pitkällä aikajanalla, haluamme nähdä ja näyttää miten ikäännymme ja muutumme.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

The Famous Lauren Barri Holstein 2 viikkoa | residenssituki 2.470 €Research and development towards Notorious

I would like to stay and work at the Saari Residence for two principle reasons. Firstly, I hope to realize a period of research and development for a new large-scale stage piece, Notorious, described in further detail in the Work Plan attached document. Secondly, I hope to develop our relationship with the Scandinavian performance community. I have been presenting my work throughout the UK for the past 5 years, from Duckie to The Barbican. At this stage in the development of our company, I am very eager to bring my work to a global setting.
As an experienced lecturer and published academic writer, the most valuable aspect of my expertise I think I could bring is my ability to blend theory and practice, and to teach others how to do the same. My methodology for creating work is rooted in the interplay between theory/research and physical practice, and I would love to share the methodology I have developed with other artists.
What I would like to receive from other artists, perhaps, is encouragement to experiment and play with materials, to more intuitively allow scenes, images, and actions to develop. Equally, this new work seems to be taking a new direction for me, particularly down the path of persona development and dialogue. I would be very interested in expanding my skills in developing that aspect of my work.

Work by female artists that is ‘difficult’ (not beautiful nor victimizing) is often poorly funded, rendered invisible. I aim to politicize the marginalization of ‘difficult female art’ by presenting unapologetic female bodies on mainstages. The combination of scale and difficulty makes our work bold
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

The Mechanical Animal Corporation 2 viikkoa | residenssituki 1.451 €'Ghost Sonata' is a devised performance by UK artist Tom Bailey, and Finnish artist Anna Korolainen. Reworking a Strindberg text amid climate change, we explore 'rewilding' landscape and performance.

We feel that climate change is the biggest challenge facing humanity; already the Arctic is in a spiral of decline. Yet it offers huge creative challenges for societies and artists, to be addressed in positive, emotive ways.

'Ghost Sonata' is a devised response to a Strindberg text. Ripping it apart, we want to ‘rewild’ it... explore the techniques of ‘rewilding’ landscape, expounded by pioneering writer George Monbiot in 'Feral', to rewilding performance. How, when given space and time, would nature 'take over' and return to its own evolving ecosystems, without human influence? Can nature 'take over' a performance?

Strindberg pioneered ‘naturalism’ in theatre. Naturalism (based on new understandings of evolution) was an exciting exploration of relationships between performance and nature. We now urgently re-explore these relationships in the context of systematic environmental collapse.

Climate change urges us to empathetically reach out to unknown future generations. What if there was a dramatic situation where we could meet a relation in the future, living in the environmental consequences of our choices? Likewise, what could their lives reflect back upon our lives? This is the rich emotional territory we explore - a meeting between Strindberg and an unknown grandchild.

Working outdoor and indoor in Nordic and British landscapes, we'll explore how our bodies, the process of creation, and the design of the performance can at the same time be totally 'rewilded'.

Theatre, since the Greeks, is based upon humans challenging nature. Now, amid climate change, we explore a new theatre for the 'Anthropocene' age - of nature challenging humans. Climate change urges me and Anna to pioneer in how we articulate audiences' experiences of living in a transforming world.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Toisissa tiloissa ry 2 viikkoa | residenssituki 5.160 €Kesällä 2017 toteutettavan paikkasidonnaisen ja osallistavan ulkoilmaesityksen suunnittelu ja harjoittelu

Toisissa tiloissa -ryhmä kehittää kollektiivisia ruumiillisia tekniikoita, joiden avulla ihmiset pääsevät kokemukselliseen yhteyteen ei-inhimillisten ilmiöiden kanssa. Ryhmän "Avalokiteshvara: Superclusters" -esityksen esikuvana on monipäinen, -raajainen ja -silmäinen myötätunnon buddha Avalokiteshvara. Kysymyksessä on yhtaikaa paikkasidonnainen, pitkäkestoinen ja osallistava ulkoilmaesitys.

Projektin tekee ajankohtaiseksi sen pyrkimys avata, kohdata ja tutkia maailmatonta tilaa, jossa pakolaisuus, hajaannus ja tungos vallitsevat ja jossa olioilla ei ole muuta tukea tai kotia kuin toinen toistensa ruumiit. Mikä liikuttaa ja pitää yhdessä kaikkia noita levottomia, paikattomia ruumiita? Hankkeen työhypoteesin mukaan tuo voima on myötätunto, jota voidaan tuntea ja harjoittaa vasta kun ruumiimme ovat tulleet toinen toisilleen riittävän oudoiksi! Teknisenä haasteena on muuttua “komponenteiksi”, eräänlaisiksi vähäisemmiksi, yksinkertaisemmiksi ja vähemmän itsenäisiksi olioiksi, jotta niistä koostuvat rakenteet voisivat yhdessä ylittää inhimillisen ymmärryksen ja havainnon skaalat.

Esitykset järjestetään alueilla, joilla luonto ja kulttuuri kohtaavat kontrolloimattomalla ja satunnaisella tavalla, kuten erilaisilla jättömailla ja varikkoalueilla. Alueet tarjoavat lähtökohdan inhimillisen ja ei-inhimillisen, orgaanisen ja epäorgaanisen, luonnollisen ja keinotekoisen välisen jatkumon luomiselle ja vastaaville ekologisille kokemuksille.

Myötätunto ei ole pelkkä tunne, vaan kokonaisvaltainen, meitä kaikkia koskeva asenteen ja asennon muutos, joka ulottuu ihmisen tuolle puolen. Esitys etsii konkreettisia keinoja ihmisten kokemus- ja havaintotavan muuttamiseen ja myötätunnon kytkemiseen laajempaan ekologiseen ymmärrykseen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Yasser Vayani and Sarah Kazmi 2 viikkoa | residenssituki 3.090 €'Inside Outside' deals with the intimate connections one has with people, surrounding, objects and even food. Through all these mediums we hope to communicate with the communities that we encounter.

In exploring through a research and process driven approach, we intend on exploring cultural, historical and social aspects of the communities in Mynämäki, Finland. By meeting residents at the Saari Residence and getting to know people and understanding their way of life, their history, and their traditions we propose on focusing on two ways in which to represent a reflection of the people we encounter . Through the use of conversations, food and objects the intention is to see how objects and food can convey the intimate details of people, places, their social stature and their world view. The use of objects and food creates a duo of two ways that has the capacity to reduce the gap between viewer and the artwork and consequently by using recipes and found objects to find the distinction between the artist, the participant and the place. This research on found objects and food in Mynämäki, Finland will create a strong relationship to anthropology, focusing on the fact that humans create culture and leave marks of their existence as a way of making sense of their social and physical worlds.

As two individuals, working together on two ways of approaching a topic, this allows for a discourse within our own practice going forward and a discourse on art itself. Through our research we ask how do food and objects contribute to personal identity? How do food and objects carry with them past and futures of human beings and their personal history?

Aiming to eliminate a distance between the viewers, residents, artists and the public, this gathering of people is a collection of traditions, values, human experiences, stories; through objects and food enabling us to act with imagination & creativity, to act socially, politically with conviction.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti