Tutkimuksen eettisyys, aineistojen arkistointi ja julkaisujen avoin saatavuus

Säätiön suosituksia apurahatutkijoille.

Säätiö kehottaa tutkimusrahoituksen saajia noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja tiedeyhteisön yhdessä laatimia eettisiä ohjeita sekä tutkimusorganisaatioiden omia eettisiä periaatteita. 

Suosittelemme, että rahoittamiemme tutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten. Arkistoinnin mahdollisuuksista saa lisätietoa muun muassa yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta (FSD). 

Suosittelemme myös, että rahoittamassamme tutkimuksessa saavutetut tulokset saatetaan tietoverkon kautta avoimesti luettaviksi. Avoin saatavuus voidaan toteuttaa tallentamalla julkaisut esimerkiksi oman yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon tai Researchgaten ja Academia.edun kaltaiseen laajempaan palveluun. 

Tutkimustulokset voidaan myös julkaista sellaisissa tieteellisissä lehdissä, joissa ne tulevat avoimesti saataville. Voimme hankerahoituksen yhteydessä rahoittaa avoimesti saatavilla olevien tieteellisten julkaisujen nk. kirjoittajamaksuja. Toivomme kuitenkin, että kirjoittajamaksut maksetaan sellaisille korkealaatuisille julkaisuille, joissa kaikki tieteelliset artikkelit ovat avoimesti luettavissa ilman tilausmaksuja.