Apurahan väliraportti ja loppuraportti

Kaikkien rahoitusta saaneiden tulee jättää hankkeestaan loppuraportti. Monivuotisen rahoituksen saaneiden apurahansaajien tulee toimittaa säätiölle vuosittainen väliraportti.

APURAHAN VÄLIRAPORTTI 

Monivuotisen rahoituksen saaneiden apurahansaajien tulee toimittaa säätiölle vuosittainen väliraportti apurahojen verkkopalvelussa. Väliraportointi tehdään kuukauden sisällä kunkin apurahavuoden päättymisestä. Huomioithan, että raportointiaika lasketaan maksatuksen alkamisesta eikä kalenterivuoden alusta. Ilman väliraporttia apurahan maksamista ei voida jatkaa.  

Työryhmien ja yhteisöjen raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja. 

Väliraportoinnin päätavoite säätiön kannalta on olla vuorovaikutuksessa apurahansaajan kanssa ja seurata työskentelyn edistymistä. Lisäksi haluamme väliraportoinnilla kannustaa apurahansaajaa tekemään työtään näkyväksi siitä kiinnostuneille ryhmille. Säätiö ei kuitenkaan edellytä hankkeilta viestintää. Lue lisää hankkeesta viestimisestä

Väliraporttia ei voi toimittaa säätiöön postitse tai sähköpostitse, eikä siihen tule liittää kuitteja. 

APURAHAN LOPPURAPORTTI 

Kaikkien rahoitusta saaneiden apurahansaajien tulee toimittaa säätiölle loppuraportti apurahojen verkkopalvelussa. Raportti tulee jättää puolen vuoden kuluessa siitä, kun viimeinen apurahaerä on maksettu. Mikäli hankkeelle on maksettu vain muita kuluja, on loppuraportin määräaika 1,5 vuotta viimeisestä maksuerästä. Olethan yhteydessä meihin, mikäli hankkeesi on raportointivaiheessa vielä kesken, jotta voimme sopia lisäaikaa loppuraportille. 

Työryhmien ja yhteisöjen raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja. 

Loppuraportti on toimitettava, vaikka apurahan käyttö myönnettyyn tarkoitukseen olisi toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. Raportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset mahdollisuudet saada apuraha. Voimme myös periä apurahan takaisin. 

Raportoinnilla halutaan varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahojenhakijoiden ja -saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta. Raporteista saadaan myös tärkeää tietoa apurahojen vaikuttavuudesta, ja niiden pohjalta apurahojen myöntämistä voidaan kehittää. Loppuraportin kysymykset löytyvät raportointilomakkeelta apurahojen verkkopalvelusta. 

Jos olet saanut apurahan kirjan tekemistä varten, tulee sinun loppuraportoinnin lisäksi toimittaa valmistunut kirja säätiölle. Lähetä kirja mieluiten postipakettina Postin autimaattiin.

Myös Lauttasaaren kartanon residenssin apurahansaajat raportoivat apurahasta verkkopalvelussa puolen vuoden kuluessa viimeisestä maksuerästä. 

Loppuraporttia ei voi toimittaa säätiöön postitse tai sähköpostitse, eikä siihen tule liittää kuitteja.

Säätiö käsittelee raportit luottamuksellisesti. Raporttien sisältöjä voidaan käyttää anonyymisti apurahansaajien aseman parantamiseen ja palveluiden kehittämiseen.